Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Znaleziono 24 dokumentów

Dla zapytania: Passive Voice zadania

Strona bierna (Passive Voice) - ćwiczenia do matury
Strona bierna (Passive Voice)jest konstrukcją, która pozwala nam na przeniesienie nacisku w zdaniu z wykonawcy czynności na samą czynność. Często także bywa, że ...
Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania
Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania. Dokument Word do edycji. Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego ...
Strona bierna w czasie past continuous.
Strona bierna (Passive Voice)jest konstrukcją, która pozwala nam na przeniesienie nacisku w zdaniu z wykonawcy czynności na samą czynność. Często także bywa, że ...
Strona bierna w present simple i present continuous - ćwiczenia
Strona bierna (Passive Voice)jest konstrukcją, która pozwala nam na przeniesienie nacisku w zdaniu z wykonawcy czynności na samą czynność. Często także bywa, że ...
Strona bierna w języku angielskim; past simple i past continuous.
Strona bierna (Passive Voice)jest konstrukcją, która pozwala nam na przeniesienie nacisku w zdaniu z wykonawcy czynności na samą czynność. Często także bywa, że ...
Matura -zbiór ćwiczeń zawierających znajomość niezbędnych struktur leksykalno-gramatycznych
Niniejszy plik zawiera ćwiczenia z kluczem odpowiedzi. Ćwiczenia te sprawdzają znajomość najważniejszych struktur, których opanowanie z pewnością ułatwi niejednemu ...
Mowa zależna i strona bierna - ćwiczenia gramatyczne.
Dokument zawiera ćwiczenia gramatyczne na stronę bierną (passive voice) i mowę zależną (reported speech) takich czasów jak; present simple i future simple. Ćwiczenia ...
Strona bierna w czasie past simple - ćwiczenia.
Strona bierna (Passive Voice)jest konstrukcją, która pozwala nam na przeniesienie nacisku w zdaniu z wykonawcy czynności na samą czynność. Często także bywa, że ...
Strona bierna w czasie Present Perfect - ćwiczenia gramatyczne.
W dokumencie znajdują się ćwiczenia dotyczące takiego zagadnienia gramatycznego jakim jest strona bierna w czasie present perfect, czyli passive voice. Znajdziemy ...
znajomości struktur leksykalno-gramatycznych z języka angielskiego - ćwiczenia przygotowujące do egazminu gimnazajalnego
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego. Zadania sprawdzające znajomości struktur leksykalno-gramatycznych z języka angielskiego na poziomie gimnazjalnym. ...
Tryby warunkowe (FIRST CONDITIONAL, SECOND CONDITIONAL, THIRD CONDITIONAL) - ćwiczenia do matury
W języku angielskim wyróżniamy trzy okresy warunkowe oraz oraz tzw. okres zerowy. Najogólniej zdanie warunkowe można opisać w ten sposób: jeśli jakiś warunek ...
Instrukcja BHP dla hydraulika
Instrukcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla hydraulika zawiera: - Uwagi ogólne - Czynności przed rozpoczęciem pracy - Uwagi - Czynności podczas pracy - ...
Instrukcja BHP dla elektryka
Instrukcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Elektryka zawiera: - Czynności przed rozpoczęciem pracy - Zadania elektryka - Informacje o zabronionych czynnościach - ...
Słwotwórstwo - ćwiczenia gramatyczne z języka angielskiego na poziomie maturalnym
Testy ze słownictwa to jedno z podstawowych zadań podczas egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Mają one za zadanie sprawdzić znajomości części mowy (part ...
Matura pisemna - list nieformalny: wskazówki, chaakterystyczne zwroty i przykład listu.
Z myślą o maturzystach, którzy będą podchodzili do matury z języka angielskiego, został opracowany arkusz zawierający szereg zwrotów i konstrukcji, których znajomość ...
Instrukcja BHP dla hydraulika
Instrukcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zawiera: - Uwagi ogólne - Czynności przed rozpoczęciem pracy - Czynności w czasie pracy - Zadania hydraulika - Czynności ...
Past Simple (przeszły prosty) - ćwiczenia
Plik zawiera ćwiczenia gramatyczne z czasu Past Simple (przeszły prsoty). W arkuszu znajdują się z trzy główne zadania, a do każdego z nich wiele ćwiczeń ...
Czas przeszły prosty - ćwiczenia gramatyczne.
Plik zawiera ćwiczenia gramatyczne z czasu Past Simple (przeszły prosty). W arkuszu znajdują się trzy główne zadania, a do każdego z nich wiele ćwiczeń gramatycznych: ...
Umowa zlecenia do wykonania pracy
Umowa zlecenia. Dokument Word do edycji. Wzór umowy zlecenia dotyczące zobowiązań Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy. ...
Kara upomnienia, nagany, pieniężna
Kara upomnienia, nagany, pieniężna. Dokument Word do wypełnienia. Pismo dla pracownika na podstawie Kodeksu pracy z informacja o udzieleniu kary pieniężnej za ...
List motywacyjny dla asystenta dyrektora
,List motywacyjny dla asystenta dyrektora w języku polskim. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...
CV dla kierownika działu sprzedaży po polsku
Curriculum Vitae ( CV ) dla kierownika działu sprzedaży w języku polskim. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...
CV dla analityka finansowego po polsku
Curriculum Vitae (CV) dla analityka finansowego w języku polskim. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...
Present Continuous, Present Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple lub Present Perfect - matura z języka angielskiego, ćwiczenia
Maturzysta jest zobligowany znać pięć czasów gramatycznych występujących w języku angielskim tj. Present Continuous, Present Simple, Present Perfect, Present Perfect ...