Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Znaleziono 26 dokumentów

Dla zapytania: ustalenie opiekuna prawnego

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla nieletniego
Wniosek należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodzinny i Nieletnich. Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla nieletniego zapisany w formacie doc dzięki ...
Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu
Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu należy skierować do Sądu Rejonowego w Wydziale Cywilnym. Pozew zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. ...
ZUS KP-3 - Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego
Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej ...
Wniosek o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego
Wniosku o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego ...
Pozew o ustalenie ojcostwa
Pozew o ustalenie ojcostwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy należy złożyć w wydziale architektury w urzędzie gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Dokument zapisany w pliku PDF ...
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
FORMULARZ 1 - Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Wniosek zawiera osiem stron A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. ...
ZUS Kp-1 - Wniosek o ustalenie kapitału początkowego
Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej ...
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Dokument WORD. ...
Wniosek o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy
Wniosek o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu ...
ZUS Rp-1a - Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej ...
Wniosek o zmianę lub ustalenie brzmienia i pisowni imion i nazwiska
Wniosek o zmianę lub ustalenie brzmienia i pisowni imion i nazwiska jest zapisany w formacie doc. Pismo należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera ...
Pozew o ustalenie macierzyństwa
Pozew o ustalenie macierzyństwa wniosek należy złożyć w Sądzie Rejonowym w wydziale Rodzinnym. Pozew zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. ...
Wniosek o ustalenie /anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym
Wniosek o ustalenie /anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym i wpisanie adnotacji VAT. Dokument zapisany w formacie doc. Pismo należy otworzyć ...
Wniosek o ustalenie opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu
Wniosek o ustalenie opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...
Wniosek o ustalenie kapitału początkowego
Wniosek o ustalenie kapitału początkowego. Dokument zapisany w formacie Pdf gotowy do wydruku. ...
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument Word do edycji. "W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o ...
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...
Instrukcja bezpieczeństwa pracy dla opiekuna wycieczki autokarowej
Instrukcja bezpieczeństwa pracy dla opiekuna wycieczki autokarowej zawiera: - Czynności przed rozpoczęciem podróży - Czynności w trakcie podróży - Czynności ...
Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu
Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu skierowany jest zarówno dla osoby wynajmującej jak i najemcy kiedy powstaje konflikt czy strony nadal związane ...
Sprawozdanie opiekuna - Sąd Rodzinny
Sprawozdanie opiekuna przeznaczone jest dla opiekunów nieletnich, osób ubezwłasnowolnionych, którzy muszą składać takowe sprawozdanie do Sądu Rejonowego - ...
Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
Dokument należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wniosek sporządzony w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...
ZUS KP-3
ZUS KP-3 - Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego ...
Instrukcja BHP dla opiekuna wycieczki autokarowej
Instrukcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla opiekunki autokarowej zawiera: - Czynności przed rozpoczęciem podróży - Uwagi - Czynności w trakcie podróży - ...
Dowód osobisty - Wniosek o wydanie/wymiane dowodu osobistego
Jak uzyskać dowód osobisty? Dowód osobisty wydaje właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, ...
Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania
Dotychczas byłeś/byłaś osobą niekaraną, a z niewiadomych dla Ciebie przyczyn popełniłeś/popełniłaś przestępstwo, do którego się przyznałeś/przyznałaś? Jeżeli dodatkowo ...