Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Znaleziono 42 dokumentów

Dla zapytania: wzory instrukcji bhp

Instrukcja BHP dla prac malarskich
Instrukcja BHP - prace malarskie zawiera: - warunki dopuszczenia pracownika do pracy - wykaz czynności przed rozpoczęciem pracy - zasady uruchomienia urządzenia - ...
Instrukcja BHP dla Hurtowni
Instrukcja Bezpieczeństwa i higieny pracy dla hurtowni zawiera: - warunki dopuszczenia pracownika do pracy - wykaz czynności przed rozpoczęciem pracy - zasady ...
Instrukcja BHP obsługi prasy do metalu
Instrukcja BHP obsługi pras do metalu zawiera: - warunki dopuszczenia pracownika do pracy - wykaz czynności przed rozpoczęciem pracy - zasady uruchomienia urządzenia - ...
Instrukcja BHP obsługi maszyn i urządzeń
Instrukcja BHP obsługi maszyn i urządzeń zawiera: - warunki dopuszczenia pracownika do pracy - wykaz czynności przed rozpoczęciem pracy - zasady uruchomienia ...
Instrukcja BHP obsługi mieszarki
Instrukcja BHP obsługi mieszarki zawiera: - warunki dopuszczenia pracownika do pracy - wykaz czynności przed rozpoczęciem pracy - zasady uruchomienia urządzenia - ...
Instrukcja BHP obsługi faksu
Instrukcja BHP obsługi telefaksu zawiera: - warunki dopuszczenia pracownika do pracy - wykaz czynności przed rozpoczęciem pracy - zasady uruchomienia urządzenia - ...
Instrukcja BHP obsługi krajalnicy pieczywa
Instrukcja BHP obsługi krajalnicy pieczywa zawiera: - warunki dopuszczenia pracownika do pracy - wykaz czynności przed rozpoczęciem pracy - zasady uruchomienia ...
Instrukcja BHP obsługi elektrodrążarki
Instrukcja BHP obsługi elektrodrążarki zawiera: - warunki dopuszczenia pracownika do pracy - wykaz czynności przed rozpoczęciem pracy - zasady uruchomienia ...
Instrukcja BHP obsługi pieca piekarniczego
Instrukcja BHP obsługi pieca piekarniczego zawiera: - warunki dopuszczenia pracownika do pracy - wykaz czynności przed rozpoczęciem pracy - zasady uruchomienia ...
Instrukcja BHP obsługi ksera
Instrukcja BHP obsługi kserokopiarki zawiera: - warunki dopuszczenia pracownika do pracy - wykaz czynności przed rozpoczęciem pracy - zasady uruchomienia urządzenia - ...
Instrukcja BHP obsługi maszyn szyjących
Instrukcja BHP obsługi maszyn szyjących zawiera: - warunki dopuszczenia pracownika do pracy - wykaz czynności przed rozpoczęciem pracy - zasady uruchomienia ...
Instrukcja BHP obsługi maszynki do mięsa
Instrukcja BHP obsługi maszynki do mięsa zawiera: - warunki dopuszczenia pracownika do pracy - wykaz czynności przed rozpoczęciem pracy - zasady uruchomienia ...
Instrukcja BHP obsługi frezarki
Instrukcja BHP frezarki zawiera: - warunki dopuszczenia pracownika do pracy - wykaz czynności przed rozpoczęciem pracy - zasady uruchomienia urządzenia - zasady ...
Instrukcja BHP obsługi elektronarzędzi
Instrukcja BHP obsługi elektronarzędzi zawiera: - warunki dopuszczenia pracownika do pracy - wykaz czynności przed rozpoczęciem pracy - zasady uruchomienia ...
Instrukcja BHP obsługi komputera z monitorem ekranowym
Instrukcja BHP obsługi komputera z monitorem ekranowym zawiera: - warunki dopuszczenia pracownika do pracy - wykaz czynności przed rozpoczęciem pracy - zasady ...
Instrukcja BHP obsługi koparko-ładowarki
Instrukcja BHP obsługi koparko-ładowarki zawiera: - warunki dopuszczenia pracownika do pracy - wykaz czynności przed rozpoczęciem pracy - zasady uruchomienia ...
Instrukcja BHP - Sekretariat
Instrukcja BHP obsługi sekretariatu zawiera: - warunki dopuszczenia pracownika do pracy - wykaz czynności przed rozpoczęciem pracy - zasady uruchomienia urządzenia - ...
Instrukcja BHP dla kierowcy samochodowego
Instrukcja BHP - kierowcy pojazdu samochodowego zawiera: - warunki dopuszczenia pracownika do pracy - wykaz czynności przed rozpoczęciem pracy - zasady uruchomienia ...
Instrukcja BHP Alarmowa
Instrukcja BHP Alarmowa zawiera miedzy innymi numery alarmowe: -Straż Pożarna 998 -Pogotowie Ratunkowe 999 -Policja 997 -Pogotowie sieci elektrycznej 991 -Pogotowie ...
Instrukcja BHP obsługi betoniarki
Instrukcja BHP obsługi betoniarki zawiera: - warunki dopuszczenia pracownika do pracy - wykaz czynności przed rozpoczęciem pracy - zasady uruchomienia urządzenia - ...
Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych
Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych. Dokument Word do edycji. Pismo z prośbą o instrukcje przewozowe dotyczące transportu towaru na podstawie umowy. ...
Umowa o pracę
Umowa o pracę. Dokument Word do edycji. Umowa pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem określająca stanowisko, czas, miejsce pracy a także wymiar godzin i wynagrodzenie ...
Przykładowy list motywacyjny dla asystenta w języku polskim
List motywacyjny dla asystenta w języku polskim. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...
Przykładowy list motywacyjny dla przedstawiciela handlowego w języku angielskim
List motywacyjny dla przedstawiciela handlowego w języku angielskim. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...
Przykładowy list motywacyjny dla księgowego w języku polskim
List motywacyjny dla księgowego w języku polskim. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...
Umowa sprzedaży
Umowa sprzedaży. Dokument word do edycji. Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Cena sprzedaży, data wydania rzeczy, Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy ...
CV dla księgowego po polsku
Curriculum Vitae (CV) dla księgowego w języku polskim. DWA RÓŻNE WZORY CV. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku Jeżeli szukałeś: wzór ...
Przykładowy list motywacyjny dla sprzedawcy w języku polskim
List motywacyjny dla sprzedawcy w języku polskim. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...
Odwołanie od decyzji
Odwołanie od decyzji. Dokument Word do edycji. Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej. ...
Przykładowy list motywacyjny dla księgowego w języku angielskim
List motywacyjny dla księgowego w języku angielskim. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...
Przykładowy list motywacyjny dla przedstawiciela handlowego w języku polskim
List motywacyjny dla przedstawiciela handlowego w języku polskim. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...
Wzór listu motywacyjnego po angielsku
List motywacyjny po angielsku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...
CV dla sekretarki po angielsku
Curriculum Vitae (CV) dla sekretarki w języku angielskim. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...
Instrukcja BHP obsługi malarni proszkowej
Instrukcja BHP obsługi malarni i proszkowej zawiera: - warunki dopuszczenia pracownika do pracy - wykaz czynności przed rozpoczęciem pracy - zasady uruchomienia ...
CV dla przedstawiciela handlowego po angielsku
Curriculum Vitae (CV) dla przedstawiciela handlowego w języku angielskim. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...
CV dla sprzedawcy po polsku
Curriculum Vitae (CV) dla sprzedawcy po polsku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...
CV dla przedstawiciela handlowego po polsku
Curriculum Vitae ( CV ) dla przedstawiciela handlowego w języku polskim. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...
CV dla asystenta/ki po polsku
Curriculum Vitae (CV) dla asystenta/ki po polsku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...
Umowa najmu.
Umowa najmu. Dokument word do edycji. Umowa określa prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego. Określa zasady kożystania z przedmiotu najmu, odpłatność oraz ...
CV dla księgowego po angielsku
Curriculum Vitae (CV) dla księgowego w języku angielskim. Pobierz CV. Jeżeli szukałeś: wzór CV, przykład CV, czy życiorysu to dobrze trafiłeś. Dokument zapisany ...
CV dla informatyka po polsku
Curriculum Vitae ( CV ) dla informatyka w języku polskim. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...
Uniwersalne cv po polsku
Uniwersalne Curriculum Vitae (CV) dla każdego po polsku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...