Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Przy budowie

Wnioski, zaświadczenia, oświadczenia potrzebne gdy zaczynamy budowę nie tylko domu, Wzory pism związanych z wszelkiego rodzaju budową i rozbiórką.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości np. towarzystwu prowadzącemu działalność charytatywną.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakup,
posiadłosć, prośba,
kupno,
posiadłość,
prosba, wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomosci, dokument online, Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wykup mieszkania,
dokumenty do pobrania, podanie,

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z prośbą o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nieruchomość rolna, dokument online,
prośba, podanie, wytyczenie granicy,
wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomosci r,
granica nieruchomości,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
prosba,
Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości r,

Wniosek o przekazanie

›› Pobierz teraz

Wniosek o przekazanie.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przekazywanie,
dokument online, przekazywac, dokumenty online do pobrania,
przekazywać, dokument do pobrania, prośba,
Wniosek o przekazanie, podanie, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
prosba,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą:..."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zagospodarowanie terenu,
prosba,
dokument do pobrania, wniosek o ustalenie warunkow zabudowy i zagospodar, prośba, warunki zabudowy,
dokumenty do pobrania,
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodar,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
warunkow zabudowy, podanie,

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydawanie pozwoleń, podanie, prośba,
dokument do pobrania,
pozwolenie na budowę, pozwolenie na budowe,
pozwolen,
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, dokument online, wydanie pozwolenia,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, prosba, wniosek o wydanie pozwolenia na budowe,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, odprowadzanie ściekó,
Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie..., sciek,
odprowadzenie sciekow,
dokumenty online do pobrania, prosba,
wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie scie,
dokumenty online do pobrania, odprowadzenie ścieków,
scieki, ścieki,
prośba,

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozbiórka,
dokument online, prosba,
Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę,
pozwolenie na rozbiórkę, dokument do pobrania,
prośba,
dokumenty online do pobrania, pozwolenie na rozbiórke,
podanie,
dokumenty do pobrania,
wydawanie pozwoleń, dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiorke,
pozwolenie na rozbiorkę,

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego."W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
prosba, dokument online, podanie, wydawanie pozwoleń, uzytkowanie obiektu budowlanego, wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiekt, dokument do pobrania,
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiekt, obiekt budowlany,
wydawanie pozwolen,
dokumenty online do pobrania,
prośba, wykup mieszkania,

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.
Dokument Word do edycji.

Wniosek pełnomocnika o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wykup mieszkania,
dokumenty online do pobrania, wydawanie pozwoleń, wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudz,
prośba, cudzoziemiec, prosba,
podanie,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
nabycie,
dokument do pobrania, dokument online, wydawanie pozwolen, kupno,

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wniosek o zezwolenie na wylacznie gruntu z produkc,
dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkc,
wyłacznie gruntu z produkcji rolniczej,
prosba, prośba, wydawanie pozwolen,
wydawanie pozwoleń,
produkcja rolna, grunt,
podanie,

Zgłoszenie robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie robót budowlanych.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam budowę.."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, robota budowlana,
Zgłoszenie robot budowlanych, roboty budowlane, dokument online, prosba,
dokumenty online do pobrania,
Zgłoszenie robót budowlanych, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, zgloszenie robot budowlanych, podanie, prośba,

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokument do pobrania,
Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu

›› Pobierz teraz

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
plan miejscowy,
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z us,
dokument online,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,
dokumenty do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, przeniesienie budowy, Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy,
dokument do pobrania, zmiana decyzji o warunkach zabudowy, dokument online, dokumenty online do pobrania,

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego

›› Pobierz teraz

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, wyrys,
Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego, wpis,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
ewidencja, dokumenty online do pobrania, operat ewidencyjny,

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, pozwolenie,
dokumenty do pobrania,
obiekt,
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, dokument, dokumenty online do pobrania, dokument online,
pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, budowa domu,
budowlany,
dokumenty do pobrania,
wniosek,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowa,
dokumenty online do pobrania, oświadczenie,
zakończenie budowy, zakończenie budowy, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument oświadczający koniec budowy przez kierownika,
dokumenty do pobrania, dokument online, Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, koniec budowy, oświadczenie kierownika,

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości

›› Pobierz teraz

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, odbiór budowy, Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji,
dokument do pobrania,
odbiór końcowy budowy, protokół, dokument online, końcowy,
dokumenty do pobrania, przekazanie do eksploatacji,

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty online do pobrania, budowa, dokumenty online do pobrania, zakończenie robót budowlanych, zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, dokumenty do pobrania,
zakończenie prac budowlanych, dokument do pobrania,

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
roboty budowlane, zgłoszenie budowy/robót budowlanych, budowa,
dokument online, zgłoszenie robót budowlanych,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
buduj dom, dokument do pobrania,
zgłoszenie robót budowy,
zgłoszenie budowy, dokumenty online do pobrania,

Umowa o roboty budowlane

›› Pobierz teraz

Wzór umowy budowlanej zawieranej z wykonawcami, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowlany, wzór umowy o wykonanie robót budowlanych, umowa o roboty budowlane, umowy o roboty budowlane,
dokumenty online do pobrania, pismo potrzebne do budowy,
dokumenty online do pobrania, umowa o wykonanie robót budowlanych,
potrzebne pisma do rozpoczeńcia budowy,
wzor umowy o roboty budowlane,
jak zacząć budowę domu, budowa, wzory umów o roboty budowlane, umowa o dzieło roboty budowlane,
rozwiązanie umowy o roboty budowlane,

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pole, grunt,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
wyłączenie gruntu, produkcji rolniczej,
dokument online,
Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, produkcja rolna,
powierzchnia, zezwolenie,
dokumenty online do pobrania,
zezwolenie na wyłączenie gruntu, dokumenty do pobrania,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego. Dokument zapisany w postaci Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego,
dom jedno rodzinny,
przeniesienie własności w domu jednorodzinnym,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego, dokumenty do pobrania,

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, zakończenie obiektu budowlanego, dokumenty online do pobrania,
zakończenie budowy,
koniec budowania obiektu, zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, oddanie obiektu do użytku,
dokument online,
koniec budowy,

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
jak wybudować ogrodzenie,
budowa ogrodzenia, zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online, zamiaru budowy ogrodzenia, ogrodzenie, budowanie ogrodzenia, dokumenty online do pobrania,
wybudowanie ogrodzenia, jak wybudować ogrodzenie,
dokument do pobrania,
budowa ogrodzeń,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
budowa, wyrażenie zgody,
nieruchomość, dokumenty do pobrania, budynek, inwestor,
inwestować, oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmianę o decyzji na budowę,
budowa,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zmiana o budowe,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę, zmiana,
dokument online, zmiana decyzji,
roboty,
zmiana budowy,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

›› Pobierz teraz

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, odstępstwo przepisów, odstępstwo przepisów techniczno-budowlanych,
wniosek uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o ustalenie warunków zabudowy,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, lokalizacja inwestycji, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, warunki zabudowy,
lokalizacja budowy, Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
inspektor budowy, budowa, oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy, nadzór inwestorski,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, nadzór budowy, dokumenty do pobrania,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozwolenie na budowę, dokumenty online do pobrania,
wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę, dokument do pobrania,
przeniesienie pozwolenia na budowę, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online,
przeniesienie budowy,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowa,
dokument do pobrania, ogorodzenie, dokumenty online do pobrania,
przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia, dokumenty online do pobrania, wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia,
dokumenty do pobrania,
dokument online, budowa ogrodzenia,

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana, dokument online, wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, obiekt budowlany,
dokument do pobrania,
zmiana sposobu użytkowania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych,
dokument online,
pozwolenie na budowę,
dokument do pobrania, Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, pozwolenie na rozbiórke,
demontaż, rozbiórka, dokument online,
demontować,
rozbierać,
wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kierownik budowy, Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych, dokument online,
zakończenie budowy,
koniec budowy domu,
koniec budowy,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych, koniec budowy domu,
zakończenie budowy,

Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dysponowanie nieruchomością,
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
dokumenty do pobrania, cele, cele budowlane,
Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości,
oświadczenie,
dokumenty online do pobrania,
prawo do nieruchomości, dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, obowiązek,
oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego,
dokumenty online do pobrania, nadzór inwestorskiego,
inwestor, dokument online, dokumenty do pobrania, inwestycja, nieruchomość, obowiązki inspektora, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dokument online,
zagospodarowanie terenu,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, decyzja zabudowy, warunki zabudowy,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby

›› Pobierz teraz

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego. Pismo należy złożyć Zarządcy Drogi z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, droga, wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
zajęcie pasa drogowego,
budowa drogi,
dokument do pobrania,

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wiedza techniczna, oświadczenie, dokumenty online do pobrania,
projekt budowlany, dokument do pobrania, oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy techn,
przepisy i zasady, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania,

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową

›› Pobierz teraz

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania, umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową, dokumenty do pobrania, umowa przedwstępna sprzedaży działki z rozpoczętą budową,
umowa przedwstępna kupna działki z rozpoczęta budową,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowa przedstępna,
budowa,

Protokół przekazania terenu i placu budowy

›› Pobierz teraz

Protokół przekazania terenu i placu budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
protokół przekazania,
termin placu budowy, protokół, dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, protokół przekazania terenu i placu budowy,
dokument do pobrania,
przekazanie placu budowy,
dokumenty do pobrania, przekazanie terenu,

Kosztorys budowlany

›› Pobierz teraz

Kosztorys budowlany. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku .

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
koszty budowy elektrowni wiatrowej,
koszty budowy domku, wzory kosztorysów budowlanych, aktualne koszty budowy, kosztorysy budowlane,
program do kosztorysów budowlanych, kosztorys budowlany wzór,
koszty budowy domu forum, koszty usług budowlanych, kosztorysant budowlany,
dokument do pobrania, koszty budowy hali,
koszty budowy budynków,
kosztorysy budowy,

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nadzór inwestycyjny, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego,
inwesytcja, dokument do pobrania,
umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
pełnienie nadzoru inwestycyjnego,

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji

›› Pobierz teraz

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
konserwacja, umowa o konserwacje,
dokument do pobrania, dokument online, umowa o remont, dokumenty online do pobrania,
remont, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji,

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prace projektowe,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wykonanie prac,
dokumenty online do pobrania, umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia, umowa o wykonanie prac projektowych, umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia,
dokument online,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, częściowe wykonawstwo, dokument online, umowa o roboty budowlane częściowego wykonawstwa, dokumenty do pobrania,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa,
dokumenty online do pobrania,
umowa o roboty budowlane generalnego wykonawstwa,
dokumenty do pobrania,
dokument online,

Umowa z kierownikiem budowy

›› Pobierz teraz

Umowa z kierownikiem budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowa,
dokumenty online do pobrania,
umowa kierownika budowy, dokument online,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, kierownik budowy, dokument do pobrania,
umowa kierownika, umowa z kierownikiem budowy,

Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku o wydanie Aprobaty Technicznej. Dokument należy złożyć w Instytucie Techniki budowlanej. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej,
Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej, dokument online,
aprobata techniczna,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, wniosek o aprobatę techniczną,

Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych

›› Pobierz teraz

B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych,
sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych,
nakłady na budowę nowych budynków mieszkalnych, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, sprawozdanie,
dokument do pobrania,
B-09, dokumenty online do pobrania, sprawozdanie o nakładach,

Wzór ewidencji obiektów budowlanych

›› Pobierz teraz

Wzór ewidencji obiektów budowlanych - rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania. Ewidencja budowli, budynków, dróg, innych obiektów budowlanych i mostowych oraz rurociągów, przewodów, linii i sieci.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, ewidencja budowli, ewidencja mostowa, ewidencja rurociągów, ewidencja innych obiektów budowlanych,
ewidencja,
dokument online, ewidencja linii i siecie, dokumenty online do pobrania,
wzór ewidencji obiektów budowlanych, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, ewidencja budynków, ewidencja przewodów,

Listra kontrolna BHP na budowie

›› Pobierz teraz

Lista kontrolna bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. Dokument zapisany w formacie doc. Listę kontrolną należy otworzyć w programie Word jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online zawiera 5 stron A4.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
lista kontrolan bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie, lista bhp na budowę, bhp lista,
plac budowy,
kontrolna lista bhp na budowie, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, lista kontrolna bhp,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego dokument zapisany w formacie doc. Umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera cztery strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o przeniesienie lokalu mieszkalnego, przeniesienie lokalu mieszkalnego, umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego, umowa o przeniesienie lokalu, przeniesienie lokalu, lokal przeniesienie,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

›› Pobierz teraz

Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek o uzyskanie zgody zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
jak ominąć przepisy budowlane, ominięcie przepisów budowlanych,
przepisy budowlane, ominiecie przepisów,
odstąpienie od przepisów techniczno, Wniosek o uzyskanie zgodnie na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zgłoszenie zawiera jedną stronę A4 przygotowanych do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę, dokument do pobrania,
zgłoszenie rozbiórki budynku bez pozwolenia, rozbiórka budynku, rozbiórka budynku bez pozwolenia, zgłoszenie rozbiórki,

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna)

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Opinia urbanistyczna zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
plan miasta, opinia urbanistyczna, Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna), wniosek o wpis i wyrys zagospodarowania miejsca przestrzennego, wniosek o wpis i wyrys miasta,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora)

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę z powodu zmiany inwestora jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie budowy, przeniesienie budowy z powodu przeniesienia budowy,
przeniesienie na pozwolenie budowy,
wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora),
przeniesienie budowy, przeniesienie budowy z powodu zmiany inwestora, dokument do pobrania,
dokument do pobrania online, inwestor,

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej, wniosek, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania online, wniosek o pozwolenie na przebudowę instalacji gazowej, wniosek o pozwolenie na budowę,

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
dokument do pobrania, Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową,
Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas,

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bezpieczeństwa,
i ochrony, robotami,
kierowania,
zdrowia, Oświadczenie, rozbiórką,
budową, robotami budowlanymi, o sporządzeniu, rozbiórką, Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowan, obowiązku,
budowlanymi,
planu,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskigo nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obowiązków,
Oświadczenie,
inwestorskiego, nadzoru,
rozbiórką,
o przyjęciu,
robotami, nad danymi, z budową,
związanymi, budowlanymi, rozbiórką, pełnienia,
robotami,
robotami budowlanymi,

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany

›› Pobierz teraz

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany o wykonaniu zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pobieranie dokumentu,
pobranie dokument,
projekt budowlany,
projektowanie, sprawdzenie projektu budowlanego, dokument do pobrania, oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany,

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest zapisana w formacie doc. Wniosek o umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, w kosztach,
partycypacji, budowy, wniosek o zawarcie umowy, lokalu, umowa partycypacji, mieszkalnego,
umowy,
o zawarcie,
Wniosek,

Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie dokonania rozliczenia wpłaconej przez osobę na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
o rozliczeniu, wnioski do pobrania,
partycypującego, partycypacji,
Oświadczenie,
kwoty,
oświadczenie do pobrania, Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego, z następcą,

Karta działki

›› Pobierz teraz

Karta działki zawiera:
- Opis lokalizacji
- Właściciel / użytkownik wieczysty / dzierżawca
- Formę władania - własności, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne
- Dane dotyczące oferującego
- Transakcja
- Infrastrukturę techniczną
- Otoczenie działki / uproszczony schemat
- Warunki topograficzne i geotechniczne
- Inne uwagi

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
charakterystyka działki,
dane o działce,
Karta działki, karta opisu działki, preferencje działki,
wnioski do pobrania, arkusz o działce,
dokumenty do pobrania, opis działki,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (robót budowlanych)

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera dwie strony A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obowiązków,
o przyjęciu, Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, kierownik budowy,
Oświadczenie,
obowiązki,
budowy, przyjecie obowiązków,
kierownika, wniosek o obowiązki,
oświadczenie kierownika,

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji:
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Państwowej Inspekcji Pracy
- Państwową Straż Pożarną
Oświadczenie jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o zawiadomieniu, wnioski do pobrania,
inwestora,
pisma do pobrania,
instytucji, Oświadczenie, Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji, dokumenty do pobrania,

Zawiadomienie o zmianie na budowie

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zmianie:
- kierownika budowy
- inspektora nadzoru budowlanego
- projektant sprawującego nadzór autorski
Zawiadomienie o zmianie na budowie jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiadomienie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioski do pobrania, dokumenty do pobrania, wnioski do pobrania, wniosek o zmianę na budowę, dokumenty do pobrania, Zawiadomienie o zmianie na budowę,

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
gazowego,
odbiory gazu,
o dokonanie,
instalacji,
wniosek,
odbioru, Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego, ogrzewania, odbiór gazu,
centralnego,

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej skierowany jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wykonujących prace budowlane na umowę lub też zlecenie. Kiedy zakończy się okres gwarancyjny prac - należy odzyskać swoje pieniądze zabezpieczone w postaci kaucji gwarancyjnej.

Pismo zostało sporządzone w postaci dokumentu tekstowego, który można bez problemu otworzyć oraz edytować w znanych aplikacjach biurowych - MS Office, LibreOffice lub też OpenOffice.

Można dokument od razu wydrukować jak i wypełnić ręcznie.

Wniosek należy przekazać przedsiębiorstwu, na rzecz którego było realizowane zlecenie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot kaucji gwarancyjnej,
dokument, zwrot kaucji, kaucja, pismo,
word, gwarancja,
pdf,
wniosek,
odzyskanie kaucji gwarancyjnej,

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy - przeznaczony jest dla osób, które chcą wybudować np. budynek gospodarczy w granicy swojej nieruchomości z przyzwoleniem sąsiada. Lepiej mieć takie oświadczenie (sporządzone przez sąsiada) w swojej dokumentacji technicznej, tak aby nie było najmniejszego problemu z realizowaniem prac budowlanych.

Oświadczenie zapisane jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji pliku na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub LibreOffice.

Wypełnione oraz podpisane oświadczenie należy przedłożyć w Urzędzie Miasta - jeżeli realizowana budowa wymaga zgłoszenia lub pozwolenia, ew. przechowywać w dokumentacji technicznej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowa domu w granicy,
budowa w granicy, budynek na granicy,
budowa,
budowa budynku gospodarczego w granicy, działka, budowla w granicy z sąsiadem, granica działki,