Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenia,
dokument online,
wzór pisma,
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
oświadczać,
dokument do pobrania,
wynajmowac, pisma,
pismo,
wypowiedzenie umowy o najem,
wynajmować,
dokumenty online do pobrania,
pisać, deklaracja,
wypowiadać,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
sprzedaż samochodu,
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska, dokumenty online do pobrania,
sprzedaz samochodu,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
układ, Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska, umowa kupna,
umowy, uklad, dokument do pobrania,
umowa kupna sprzedaży,
porozumienie,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór umowy najmu lokalu użytkowego,
dokumenty do pobrania,
porozumienie, umowa najmu lokalu uzytkowego, umowa najmu lokalu użytkowego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
umowy najmu lokalu uzytkowego, najem lokalu użytkowego,
rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego, umowa najmu lokalu uzytkowego,
lokal użytkowy, wynajmowanie lokalu,
umowy,
umowa najmu lokalu użytkowego wzór,
umowy najmu lokali użytkowych,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najmowanie domu,
dokumenty do pobrania, uklad,
wynajmowanie mieszkania,
układ, umowy,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dom,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
najem mieszkania, porozumienie, umowa najmu mieszkania,
najmowanie mieszkania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rejestracja umowy najmu, umowa wypowiedzenia najmu, wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wzor umowy najmu lokalu,
druki umowy najmu,
wzór rozwiązania umowy najmu,
umowa najmu garazu, umowa najmu lokalu mieszkalnego,
rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem, Umowa najmu, umowa najmu rzeczy,
umowa najmu doc,
umowa najmu druk, umowa najmu wzór,
druk umowy najmu lokalu,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej., porozumienia, dokumenty online do pobrania,
uklad, dokument online, najmować,
umowa najmu części powierzchni użytkowej,
dokument do pobrania,
najmowac,
układ,
powierzchnia użytkowa,
dokumenty do pobrania,
najem, Umowa najmu części powierzchni użytkowej., powierzchnia uzytkowa,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, dokumenty online do pobrania, umowa najmu samochodu wzór,
wynajmowanie samochodu,
porozumienia, dokumenty do pobrania,
umowa wynajmu samochodu, dokument online, Umowa najmu samochodu.,
umowy najmu samochodu, najem samochodu,
porozumienie, umowa najmu samochodu, samochód, samochod,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, porozumienie, lokal użytkowy, dokumenty online do pobrania, podnajem,
dokument do pobrania,
dokument online, porozumienia, umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego., dokumenty online do pobrania, Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., umowa podnajmu części lokalu użytkowego, umowy, lokal uzytkowy, uklad,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zeznania,
gwarancje, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, gwarancja, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania, oświadczenie,
zeznanie, Deklaracja gwarancyjna,
deklaracja gwarancyjna, oswiadczenie,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zeznania,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
oświadczenie o odstapieniu od umowy,
oświadczenie, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
dokumenty do pobrania,
oświadczenie o odstąpienie od umowy, umowa,
dokumenty online do pobrania,
odstąpienie od umowy,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
umowy komisu,
dokument online,
umowy,
uklad, porozumienia, umowa komisu,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, umowa komisu wzór,
układ,
sklep,
porozumienie, umowa komis,
dokumenty online do pobrania,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia, pozyczka,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online,
uklad,
dokumenty online do pobrania,
porozumienie, dokumenty online do pobrania, umowy,
Umowa kredytu faktoringowego, kredyt faktoringowy, pożyczka,
układ,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstępna kupno sprzedaż,
umowy o sprzedaż samochodu, sprzedaż nieruchomości umowa, umowa sprzedaży kodeks cywilny,
umowy kupno sprzedaż auta, umowa sprzedaży zakupu,
porozumienia, umowa sprzedaży wzór,
umowa o sprzedaż samochodu,
umowa kupno sprzedaż motor,
odstąpienie od umowy sprzedaż,
umowa o kupno i sprzedaż, umowa o sprzedaż auta, umowa kupno sprzedaż nieruchomości, umowa przedwstępna sprzedaż działki,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokumenty do pobrania,
układ, dokument do pobrania porozumienia,
porozumienie,
uklad,
umowy,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
nieruchomość, uklad, sprzedaż nieruchomosci,
dokumenty online do pobrania,
umowy, umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci, Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,
układ, porozumienie,
dokument online, umowa kupna sprzedaży,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości wzór, sprzedaż nieruchomości, nieruchomość,
umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci,
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,
dokumenty online do pobrania,
umowa przedwstępna kupna sprzedaży nieruchomości,
nieruchomośc, uklad,
porozumienia, umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości, układ, dokument online,
przedwstepna umowa kupna sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomosci,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
umowy,
sprzedaż na probę,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, porozumienia,
umowa kupna,
umowa sprzedazy na probe, sprzedaż na próbę,
umowa kupna sprzedaży, umowa kupna-sprzedaży, układ,
proba, umowa sprzedaży na próbę, dokument do pobrania,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
porozumienia, umowa kupna-sprzedaży, umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,
prawo wlasności,
umowa kupna sprzedaży,
prawo własnosci, porozumienie,
sprzedaż na raty, umowy, Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, zastrzeżenie prawa własności, dokument do pobrania, umowa kupna,
dokument online,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, umowy,
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
porozumienia,
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy,
umowa kupna,
uklad, dokument do pobrania,
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,
umowa kupna sprzedaży,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
uklad, sprzedaż przedsiebiorstwa, umowa kupna sprzedaży,
układ,
dokument do pobrania, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, sprzedaz przedsiębiorstwa,
dokumenty online do pobrania,
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa, dokumenty online do pobrania,
umowa kupna,
umowy,
porozumienie,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży,
porozumienie,
uklad,
sprzedaż na raty,
umowy,
umowa sprzedaży ratalnej,
układ,
umowa kupna, dokumenty online do pobrania, sprzedaż ratalna, sprzedaz ratalna,
dokument do pobrania, Umowa sprzedaży ratalnej, dokumenty online do pobrania,
porozumienia,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
umowa kupna sprzedaży, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
umowa kupna, dokument online,
porozumienia, uklad, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
umowy,
układ, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
spólka z.o.o.,
zbycie udziału,
dokument do pobrania, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
układ,
społka z.o.o.,
udziały, dokumenty online do pobrania, uklad,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, zbycie udziałow,
spółka z.o.o.,
umowa zbycia udzialow w spolce z o.o.,
umowy,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa darowizny,
darowizna nie pieniężna, darowizna nie pieniezna,
darowizna,
darowizna niepieniężna, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, datek,
dokumenty do pobrania, datek, darowizna niepieniężna,
dokument do pobrania,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
darowizna pieniężna, darowizna pieniezna, dokumenty online do pobrania,
darowizna,
umowa darowizny, datek,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
zwrot lokalu, dokumenty online do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zerwanie umowy o wynajem, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokument online,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu, wypowiedzenie najmu, dokument do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie najmu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór,
wypowiedzenie lokalu,
umowa wypowiedzenia najmu lokalu, okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
dokumenty do pobrania, odstapienie od umowy kupna sprzedazy,
odstąpienie od umowy, odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, zeznania,
odstapienie od umowy kupna sprzedaży, dokument online, odstąpienie od umowy kupna sprzedazy, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu,
dokumenty online do pobrania, umowa, oswiadczenie, dokument do pobrania, odstapienie od umowy,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajem mieszkania w wielkiej brytani,
wynajem mieszkania w angli,
umowa o wynajem mieszkania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wynajmować mieszkanie za granicą,
dokument online, umowa o wynajem mieszkania za granica, dokumenty do pobrania,
Wynajem mieszkania-kontrakt,
wynajem mieszkania w mieście,
kontrakt, dokument do pobrania,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana kwoty najmu,
zmiana czynszu,
aneks do umowy najmu,
wynajem mieszkania,
mieszkanie, zmiana ceny najmu, aneks,
aneks o zmianę czynszu, zmiana umowy najmu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kupno przyczepki, umowa sprzedaży przyczepy, sprzedaż przyczepki samochodowej, umowa kupna sprzedaży, kupno przyczepy samochodowej,
przyczepa samochodowa,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży ogródka działkowego,
działka, ogródki działkowe, kupno działki rekreacyjnej, działka rekreacyjna,
sprzedaż działki rekreacyjnej,
ogródek działkowy, umowa sprzedaży rekreacyjnej,
umowa kupna działki rekreacyjnej,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa wypożyczenia przyczepki,
najem przyczepy,
umowa najmu, wypożyczenie,
najem,
przyczepka, umowa najmu przyczepki,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypożyczenie,
najem przyczepy, najem,
umowa najmu, przyczepka, umowa najmu przyczepki,
umowa wypożyczenia przyczepki,