Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

ZPORR - sprawozdania

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jeden z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju. W kategorii znajdują się sprawozdania.

Wzór harmonogramu płatności dla projektu finansowanego z EFRR na dwa kolejne kwartały (wraz z instrukcją)

›› Pobierz teraz

Wzór harmonogramu płatności dla projektu finansowanego z EFRR na dwa kolejne kwartały (wraz z instrukcją. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej, co sprawia, iż możemy go z łatwością edytować w zależności od własnych potrzeb. Wzór jest gotowy do użycia - wystarczy go jedynie pobrać i wydrukować.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: ZPORR - sprawozdania

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
harmonogram płatności, dokument online, dokument do pobrania,
Wzór harmonogramu płatności dla projektu finansowanego z EFRR na dwa kolejne kwartały (wraz z instru,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wzor harmonogramu platnosci dla projektu finansowa,
projekt finansowy,
Wzór harmonogramu płatności dla projektu finansowa, dokumenty online do pobrania,

Prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy (n) oraz na rok następny (n+1) dla projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 ZPORR

›› Pobierz teraz

Prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy (n) oraz na rok następny (n+1) dla projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wzór prognozy jaki się tutaj znajduje jest zapisany w wersji elektronicznej, dzięki czemu jest on w pełni edytowalny. Dokument jest gotowy do zastosowania, wystarczy go jedynie pobrać i wydrukować.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: ZPORR - sprawozdania

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty do pobrania, prognoza na wydatki,
Prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy (n) ora,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
prognoza wydatkow na biezacy rok budzetowy n oraz, wydatki,
prognoza wydatków na bieżący rok, dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
prognoza, wydatki na rok bieżący,

Harmonogram rzeczowo-finansowy z realizacji projektu

›› Pobierz teraz

Harmonogram rzeczowo-finansowy z realizacji płatności z realizacji projektu. Dzięki elektronicznej wersji dokumentu jest on w pełni edytowalny. Harmonogram jest gotowy do natychmiastowego użycia - wystarczy go jedynie wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: ZPORR - sprawozdania

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, harmonogram finansowy, dokument do pobrania, harmonogram rzeczowy harmonogran z realizacji projektu, Harmonogram rzeczowo-finansowy z realizacji projektu, dokument online, dokumenty online do pobrania,
harmonogram rzeczowo-finansowy z realizacji projektu, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,

Sprawozdanie z realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

›› Pobierz teraz

Sprawozdanie z realizacji projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Dokument jaki się tutaj znajduje jest zapisany w postaci elektronicznej dzięki czemu jest w pełni edytowalny - w zależności od własnych wymagań oraz zaleceń. Dokument jest gotowy do pobrania i zastosowania - należy go jedynie wydrukować.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: ZPORR - sprawozdania

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
raport raporty,
plan, program, projekt współfinansowany,
przedsięwzięcie,
sprawozdania z realizacji, dokumenty online do pobrania,
protokól, Sprawozdanie z realizacji projektu współfinansowan, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
europejski fundusz rozwoju regionalnego,
dokument online do pobrania, sprawozdanie z realizacji projektu wspolfinansowan, protokoly,

Sprawozdanie z realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

›› Pobierz teraz

Sprawozdanie z realizacji projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej, co sprawia, iż jest on w pełni edytowalny w zależności od własnych potrzeb. Sprawozdanie jest gotowe do natychmiastowego użycia - wystarczy je jedynie wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: ZPORR - sprawozdania

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, postępoanie, protokól, Sprawozdanie z realizacji projektu współfinansowan, plan,
dokument online, protokół,
sprawozdanie z wykonanego projektu, dokument do pobrania,
raport raporty,
sprawozdania z realizacji, program, przedsięwzięcie,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie

›› Pobierz teraz

Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie.
Pliki:
- sprawozdanie z realizacji programu w województwie
- załącznik do sprawozdania z realizacji programu w województwie,
- ZPORR dokumenty - instrukcja do sprawozdania z projektu.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: ZPORR - sprawozdania

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online,
postępoanie, protokoł, sprawozdanie z realizacji programu w wojewodztwie, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
sprawozdania z realizacji, protokoly, programy w wojewodztwie,
sprawozdanie projekt, Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie, dokument do pobrania,
program w województwie,

Sprawozdanie z realizacji Działania

›› Pobierz teraz

Sprawozdanie z realizacji Działania. Dzięki elektronicznej wersji, dokument można wydrukować i niemalże natychmiast zastosować. Zapis w programie Excel sprawia, iż dokument jest w pełni edytowalny.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: ZPORR - sprawozdania

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprawozdania z działania, dokument do pobrania,
protokól, dokument online, dokumenty online do pobrania, dzialanie, dokumenty online do pobrania,
sprawozdanie wykonanego działania, Sprawozdanie z realizacji Działania, przedsięwzięcie, dokument do pobrania, protokoły, protokoly, dokonane działania,
protokoł,