Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Urząd Skarbowy - prośby

Urząd Skarbowy na twój wniosek może rozpatrzyć różne prośby. W tym celu należy złożyć stosowne pismo. W tej kategorii zgrupowaliśmy prośby do Urzędu Skarbowego.

Prośba o odroczenie płatności podatku dochodowego

›› Pobierz teraz

Jeżeli z określonych względów jesteśmy zmuszeni do odroczenia płatności podatku dochodowego, to musimy wystosować odpowiednie pismo Urzędu Skarbowego. W przypadku gdy nie posiadamy obecnie takiego pisma, to znajdziemy go tutaj. Wzór dokumentu jaki się tutaj znajduje jest w wersji elektronicznej co sprawia, iż można go w pełni edytować w zależności od potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Skarbowy - prośby

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioskować, odroczyc, odroczenia,
odroczyć,
zawiesic, podatki dochodowe,
wnioski,
platność, prosby, prosba, prośba o odroczenie płatności podatku dochodowego,
prosba o odroczenie platnosci podatku dochodowego, płatnosć,
zawieszenie, prośby,

Prośba o odroczenie płatności podatku VAT

›› Pobierz teraz

Prośba o odroczenie płatności podatku VAT.

Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą wraz z uzasadnieniem do Urzędu Skarbowego o odroczenie podatku VAT.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Skarbowy - prośby

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
podanie,
dokument do pobrania, podania, wnioskowac,
dokument online,
prosić, wnioski, zawiesić,
podatkiem, Prośba o odroczenie płatności podatku VAT, wniosek, wnioskować,
odroczyc,

Prośba o odroczenie terminu płatności karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to prośba o odroczenie terminu płatności karty podatkowej w wersji elektronicznej. Dzięki zapisowi przy pomocy aplikacji MS Office dokument jest w pełni edytowalny. Pismo dotyczy również uzasadnienia do US o odroczenie terminu spłaty.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Skarbowy - prośby

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
Prośba o odroczenie terminu płatności karty podatkowej, wniosek,
terminy, zawiesic, prosba o odroczenie terminu platnosci karty podatk,
dokument do pobrania,
prośby,
wnioski,
płatnosć, platności, prosic,
dokumenty online do pobrania,
odroczenia,
podania,

Prośba o rozłożenie na raty karty podatkowej

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy prośby o rozłożenie na raty płatności karty podatkowej. Wzór dokumentu jest w wersji elektronicznej, dzięki czemu można go z łatwością edytować. Co więcej, dokument można od razu pobrać, wydrukować i zastosować gdyż jest gotowy do użycia.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminy Pracy
, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Skarbowy - prośby

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosić, wnioskować, rozlożenia,
Prośba o rozłożenie na raty karty podatkowej, rozłożenia, dokumenty do pobrania, wniosek,
wnioskowac,
rozłozenie, dokument do pobrania, prośby,
rate, prosic, prosby,
podanie,

Prośba o umorzenie podatku od darowizny

›› Pobierz teraz

Pamiętajmy, że pomimo faktu, że dana osoba ma w zamiarze ofiarować nam pewną rzecz, np. nieruchomość, to w momencie dokonywania transakcji musimy się liczyć z tym, iż będziemy musieli zapłacić od tego podatek. Jeżeli na chwilę obecną nasza sytuacja finansowa nie pozwala na opłacenie sumy podatku odpowiedniej do wartości darowizny to możemy wystosować odpowiedni wniosek o umorzenie danej kwoty. Jeśli nie posiadasz odpowiedniego pisma, skorzystaj z naszego wzoru, jaki się tutaj znajduje. Jest to elektroniczna wersja dokumentu, dzięki czemu możemy go z łatwością edytować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Skarbowy - prośby

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosic, wniosek, dokumenty do pobrania, prosba o umorzenie podatku od darowizny, prosba,
prosić, umorzyc,
dokument online,
podanie, odwoływac,
odwoływać,
prośby,
odwolać, umorzenia, wnioskować,

Prośba o zmniejszenie podatku należnego o naliczony przed dniem utraty zwolnienia

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to prośba do Urzędu Skarbowego o zmniejszenie podatku należnego o naliczony przed dniem utraty zwolnienia. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej co sprawia, iż dokument jest w pełni edytowalny w zależności od potrzeb zamawiającego.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Skarbowy - prośby

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba o zmniejszenie podatku naleznego o naliczon, Prośba o zmniejszenie podatku należnego o naliczon,
nalezny, należny,
wniosek,
naliczać,
minimalny podatek, dokumenty online do pobrania,
prośby,
podanie, prosić,
naliczony, prosby,
dzień utraty zwolnienia, wnioski,

Prośba o zwrot nadpłaty podatku

›› Pobierz teraz

Jeżeli z określonych przyczyn kwota jaką wpłaciliśmy jest wyższa, to Urząd Skarbowy powinien nam zwrócić naszą należność. Jeśli nie dokona tego w określonym terminie lub chcemy mieć pewność, że nasze pieniądze zostaną nam zwrócone to możemy wystosować odpowiednie pismo z taką oto prośbą.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminy Pracy
, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Skarbowy - prośby

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba o zwrot nadplaty podatku,
prosic,
dokumenty online do pobrania,
wpłata,
taksa,
prośby, dokument do pobrania, dokument online, zwroty podatków, dokumenty online do pobrania, wnioski,
prosić,
prosby,
wplata, podatek,

Prośba o zwrot należnego podatku vat w ciągu 15 dni od złożenia deklaracji VAT-7

›› Pobierz teraz

Jeżeli opłata podatkowa jakiej dokonaliśmy w ubiegłym roku jest wyższa niż wymagana stawka ustanowiona przez urząd, to mamy prawo do zwrotu należnej sumy. Pismo jaki się tutaj znajduje to prośba dotycząca zwrotu podatku w przeciągu piętnastu dni od złożenia deklaracji podatkowej. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej i dzięki temu możemy go z łatwością edytować. Dokument jest gotowy do natychmiastowego zastosowania.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Skarbowy - prośby

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioski, dokumenty online do pobrania, prośby,
dokument do pobrania, dokument online, deklaracja,
vat 7, Prośba o zwrot należnego podatku vat w ciągu 15 dn, wniosek, deklaracja podatku vat-7,
zwrot podatków,
dokumenty online do pobrania, zwrot podatku, wnioskowac, prosić,

Prośba o zwrot podatku VAT wytwórcy wyrobu rękodzieła ludowego i artystycznego.

›› Pobierz teraz

Prośba o zwrot podatku VAT wytwórcy wyrobu rękodzieła ludowego i artystycznego.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą i uzasadnieniem do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT wytwórcy wyrobu rękodzieła ludowego i artystycznego posiadające certyfikaty krajowych komisji etnograficznych i artystycznych.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Skarbowy - prośby

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot, prosba,
zwrot podatku od rękodzieła ludowego,
wnioskować,
prosić, zwroty podatków, podanie, prośby, prosby,
Prośba o zwrot podatku VAT wytwórcy wyrobu rękodzi, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
wniosek, wnioski,
dokument do pobrania,