Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI

Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji KRS. W kategorii znajdują się m.in. takie dokumenty jak:
- Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
- Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
- Wniosek o wydanie zaświadczenia, o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

›› Pobierz teraz

Każdy właściciel spółki stara się rozwijać własną działalność i jest wiele różnych sposobów jak tego dokonać. Jednym z bardzo popularnych sposobów pomnażania zysków jest nawiązanie współpracy z potencjalnym kontrahentem. Pamiętajmy jednak aby sprawdzić czy podmiot gospodarczy z jakim zamierzamy współpracować jest godny zaufania i nie posiada zadłużenia. Pierwszą rzeczą jaką można tutaj zrobić to wystosowanie odpowiedniego wniosku o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Wzór dokumentu jest w wersji elektronicznej, dzięki czemu możemy go swobodnie edytować w zależności od potrzeb - zapis w formacie Word. Wniosek jest gotowy do użycia, wystarczy go jedynie pobrać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
CI KRS-CDN,
czarna lista dłużników,
jak że, nie których, baza dłużników, ci krs cdn,
ci krs- cdn,
dokument do pobrania,
cikrs, że podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych,
krajowy rejestr sadowy, krs,
krajowe rejestry sądowe,
lista dłużników,

Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

›› Pobierz teraz

Jeżeli zamierzamy rozpocząć współpracę z potencjalnym kontrahentem to warto być przygotowanym na każdą ewentualność. Powinniśmy mieć przy sobie pełną dokumentację świadczącą o naszej wiarygodności. Jednym z takim dokumentów jest np; wniosek o odpis z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, który należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wzór dokumentu jest zapisany w wersji elektronicznej co umożliwia jego pełną edycję. Jest to wersja gotowa do użycia - wystarczy ją pobrać i wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
formularz do pobrania, krajowy rejestr sądowy,
sadowe,
krsy,
ci krs -cdo, cikrs,
krajowe rejestry sądowe,
dokumenty online do pobrania,
ci krs cdo,
krs, krajowy rejestr sadowy, ci krs - cdo, dokumenty do pobrania, ci krs-cdo. wniosek o wydanie odpisu z rejestru dłużników niewypłacalnych,

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

›› Pobierz teraz

Dokument ten to wniosek z prośbą o wydanie zaświadczenia z informacją, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Jest to bardzo istotna informacja, szczególnie w sytuacji gdy zamierzamy nawiązać współpracę z potencjalnym kontrahentem. Zawsze powinniśmy się upewnić z kim i na jakich warunkach zamierzamy to zrobić, ponieważ dzięki temu uda nam się uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

Dokument zapisany jest w wersji elektronicznej co umożliwia jego pełną edycję w zależności od własnych potrzeb. Jest to wersja gotowa do użycia, wystarczy ją tylko pobrać i wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
CI KRS-CDT, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, krajowe rejestry sądowe,
ci krs- cdt, wzory wniosków, ci krs cdt,
krs, że podmiot jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, wzory pism,
ci krs - cdt,
formularz do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
cikrs, sadowe,

Wniosek o podanie numeru KRS

›› Pobierz teraz

Każdy właściciel firmy dba o to aby się rozwijać i stara się robić wszystko w tym kierunku. Zazwyczaj, gdy jesteśmy zainteresowani współpracą z pewną spółką, warto sprawdzić czy jest ona w pełni wypłacalna i na jakich zasadach funkcjonuje. Jak to zrobić? Wystarczy sprawdzić po numerze KRS dane spółki i co więcej pobrać sprawozdanie finansowe z lat, które są w naszym interesie. Jeżeli nie znamy numer KRS danej spółki to nic straconego, ponieważ wystarczy wystosować odpowiedni wniosek o podanie numeru KRS do Centralnego Rejestru Sądowego z taką prośbą. Wystarczy, że podamy numer REGON spółki, którą jesteśmy zainteresowani.

Wzór jest podany w wersji elektronicznej, dzięki czemu można go natychmiast pobrać i zastosować. Dokument został zapisany przy pomocy aplikacji MS Office, dzięki czemu jest w pełni edytowalny.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ci krs cnr,
centralna informacja krajowego rejestru sądowego, krsy, krajowe rejestry sądowe, CI KRS-CNR,
cikrs, krs,
dokumenty online do pobrania, ci krs - cnr,
krajowy rejestr sądowy, centralna informacja krs, krajowy rejestr sadowy,
sadowe, dokument online, dokumenty do pobrania,

Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

›› Pobierz teraz

Jeżeli z określonych przyczyn nagle potrzebujesz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego to musisz złożyć odpowiedni wniosek w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wzór wniosku jest zapisany przy pomocy aplikacji MS Office co sprawia, że dokument jest w pełni edytowalny. Wniosek jest gotowy do użycia po wcześniejszym wydrukowaniu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
krajowy rejestr sadowy,
krs druki, spółka jawna krs,
dokumenty do pobrania, krs druk, krs wpis, krs wk, ci krs- cod, krajowe rejestry sądowe, ci krs cod, rejestracja krs,
krsy,
CI KRS-COD, krs,
formularz do pobrania,

Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego

›› Pobierz teraz

Dokument ten to wzór wniosku o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego w wersji elektronicznej. Dzięki takiej formie, będziesz w stanie edytować dokument w zależności od własnych potrzeb, a samo pobranie dokumentu zajmuje dosłownie małą chwilę. Wzór jest gotowy do użycia, wystarczy go jedynie wydrukować.

Jeżeli nie masz czasu na stanie w kolejce, a brakuje Ci interesujących Cię dokumentów to wystarczy, że odwiedzisz nasz serwis www.eforex.pl, który z pewnością dostarczy informacji jakich potrzebujesz.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek druk, krs druk, ci krs - cwy, sadowe,
krajowe rejestry sądowe, dokument do pobrania, ci krs- cwy,
cikrs, krsy,
krajowy rejestr sądowy, dokumenty online do pobrania, wniosek druki,
ci krs cwy, krs wm,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z informacją, że podmiot, który jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej dzięki czemu można go łatwo edytować. Wniosek jest gotowy do użycia. Pamiętaj, że wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
formularz do pobrania,
dokument online,
krsy,
dokument do pobrania,
krajowy rejestr sądowy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, krajowy rejestr sadowy, ci krs - czoop,
krs rejestr dłużników rejestr krs krs wpis sąd krs,
ci krs- cz-oop,
sadowe,
krajowe rejestry sądowe, dokumenty do pobrania,
cikrs,

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

›› Pobierz teraz

CI KRS-CZN. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.

Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nie których,
nie tym, ci krs -czn, ci krs- czn, CI KRS-CZN,
nie się,
ci krs - czn, jednak że,
nie będzie,
nie zawiera, nie był, nie który, nie dzięki, dokumenty do pobrania, tak że,

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

›› Pobierz teraz

Rejestrując własną działalność gospodarczą, musimy mieć na uwadze bardzo ważny aspekt, iż jeżeli będziemy chcieli nanieść jakiekolwiek zmiany, np: zmiana danych spółki czy współwłaścicieli to pamiętajmy aby zgłosić takie zdarzenie do odpowiednich organów. Również wyrejestrowanie spółki musi zostać udokumentowane i zgłoszone w Centralnym Rejestrze Sądowym. Aby mieć pewność, że nasza firma nie istnieje już w rejestrze - złóżmy wniosek o wydanie zaświadczenia, które jasno stwierdza, że podmiot nie jest wpisany w KRS.

Wzór wniosku jaki się tutaj znajduje został zapisany w wersji elektronicznej dzięki czemu jego edycja jest w pełni możliwa. Co więcej, dokument jest gotowy do użycia, wystarczy go jedynie pobrać i wydrukować.

Jeżeli masz zamiar rozpocząć współpracę z pewną firmą i chcesz czegoś się o niej dowiedzieć i sprawdzić czy jest to sensowne rozwiązanie dla Twojej działalności - warto sięgnąć po sprawozdanie finansowe danej spółki lub dowiedzieć się o niej czegoś więcej w rejestrze KRSwpisując jedyni numer rejestru danej spółki.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
krsy, krs, krajowe rejestry sądowe,
sadowe,
krajowy rejestr sadowy, krajowy rejestr sądowy, cikrs,
ci krs-czt. wniosek o wydanie zaświadczenia, ci krs- czt,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
że podmiot jest wpisany do krajowego rejestru sądowego, dokumenty online do pobrania, formularz do pobrania, ci krs -czt,

Wniosek o wydanie zaświadczenia, o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

›› Pobierz teraz

Jeżeli jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, musimy pamiętać, że każda zachodząca zmiana musimy zostać zgłoszona odpowiednim organom. Jeżeli z pewnych względów wykreślamy naszą działalność rejestru to powinniśmy złożyć wniosek, który będzie o tym świadczył - aby nikt nie miał co do tego wątpliwości.

Wzór dokumentu jaki się tutaj znajduje jest wnioskiem do KRS o wydanie zaświadczenia o wykreślenie podmiotu z rejestru. Elektroniczna wersja dokumentu sprawia, iż jest on w pełni edytowalny. Wniosek jest gotowy do użycia - wystarczy go jedynie pobrać.

Jeżeli nie jesteś pewien swoich praw i obowiązków, jakie dotyczą Ciebie i Twojej firmy to już powinieneś zaopatrzyć się w Regulamin Pracy, który jasno określa obowiązki i prawa pracownika dzięki czemu będziesz bardziej zdecydowanie podejmował kolejne decyzje i dzięki temu regulaminowi dowiesz się, czy Twoje działanie jest zgodne z prawem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
krs druki, dokumenty do pobrania, krs wpis, ci krs- czw,
krajowy rejestr sadowy, krs w20,
ci krs -czw, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
cikrs, dokumenty online do pobrania,
krs wm,
ci krs czw,
krs,
krajowe rejestry sądowe,