Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

NIP

Dokumenty NIP. Zgłoszenia, zgłoszenia aktualizacyjne itp. Wszystkie dokumenty w zakresie numeru NIP używane w kontaktach z Urzędami Skarbowymi.

NIP-1 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą.

›› Pobierz teraz

Jeżeli zaczynamy działać na własny rachunek i postanawiamy otworzyć własną działalność gospodarczą to pamiętajmy o zgłoszeniu identyfikacji lub aktualizacji. Jeżeli jeszcze nie posiadasz takiego wniosku, zawsze możesz go tutaj pobrać. Dokument jest w wersji elektronicznej, co sprawia, że jest on w pełni edytowalny. Dokument jest zapisany w formacie PDF.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: NIP

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypełnienie nip 1, nip 1 nip 2, nip 1 aktywny,
druki nip1,
druk nip 1, nip 1 termin, dokument do pobrania, wypełnić nip 1, nip 1 interaktywny,
druki nip 1, nip 1 przykład wypełnienia,
wypełniony nip 1, jak wypełnić nip1,
nip 1 vat r,
nip tuck season 1,

NIP-2 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem.

›› Pobierz teraz

NIP-2 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem.
Dokument zapisany w formacie PDF. Wzór zgłoszenia jest gotowy do natychmiastowego użycia, zaraz po pobraniu.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: NIP

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
druk nip2,
nip 2 wzór,
nip 2 interaktywny, wypełniony nip 2, skarbówka, nip tuck season 2, formularza nip 2,
nip 2 2007, jak wypełnic nip 2, nip2, nip-2, formularze nip 2, nip wniosek,
nip 2,
nip 2,

NIP-2/A Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. Załącznik do zgłoszenia NIP-2.

›› Pobierz teraz

Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. Dokument jaki się tutaj znajduje to załącznik do zgłoszenia, który jest w postaci elektronicznej. Dzięki takiemu zapisowi, dokument można natychmiast pobrać i wydrukować. Wzór zgłoszenia jest zapisany w postaci pliku PDF.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: NIP

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nip2/A, nip-2 /a,
Załącznik do zgłoszenia NIP-2, Informacja o wyodrębnionych jednostkach,
urzędy skarbowe, dokument do pobrania, nip- 2/a,
nip 2,
nip2,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
nip, urząd skarbowy, dokumenty do pobrania, dokument online,

NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej.

›› Pobierz teraz

Należy pamiętać, iż każda osoba jest zobowiązana do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. W przeciwnym wypadku, dana osoba może mieć problemy z prawem. Dokument jaki się tutaj znajduje to elektroniczna wersja zgłoszenia osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej do Urzędu Skarbowego. Wzór dokumentu jest zapisany w formacie PDF i jest gotowy do natychmiastowego wykorzystania, wystarczy go jedynie wydrukować.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: NIP

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o nadanie nip 3, nip3 do wypełnienia, nip 3 online,
urząd skarbowy nip3,
aktywny formularz nip 3, ministerstwo finansów nip 3, urzad skarbowy nip3, nip 3 naczelnik,
podatki nip 3,
nip3 doc, dokument nip 3, ministerstwo finansów nip3, nip 3 aktywny,
jak wypełnic nip3,
dokument do pobrania,

NIP-B Informacja o rachunkach bankowych.

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy informacji o rachunkach bankowych NIP-B. Jest to wersja elektroniczna, dzięki czemu dokument można natychmiast otrzymać zaraz po dokonaniu transakcji. Jest to gotowa wersja dokumentu - gotowa do użycia.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: NIP

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
rachunek bankowy, urząd skarbowy,
dokument do pobrania,
nipB,
Informacja o rachunkach bankowych, nip- b, nip,
banki,
nip wniosek,
dokumenty do pobrania,
urzędy,
dokumenty online do pobrania, nip-b,
skarbówka,

NIP-C Informacja o miejscach wykonywania działalności.

›› Pobierz teraz

Należy pamiętać, że kiedy będziemy rozliczać się z Urzędem Skarbowym, to jesteśmy również zobligowania do podania informacji na temat miejsc na terenie, których nada praca była wykonywana. Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór załącznika (NIP-C) do zgłoszenia NIP 1 i NIP 2, który podaje wszelkie informacje dotyczące tematu. Jest to elektroniczna wersja dokumentu, dzięki czemu możemy go natychmiast pobrać i zastosować według własnych potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: NIP

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nip, dokumenty online do pobrania, urzędy skarbowe,
informacja o miejscach wykonywania działalności,
skarbówka, nip- c, urząd skarbowy, dokumenty do pobrania, nip wniosek,
dokumenty online do pobrania, nipC,
nip-c, nip c,

NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową.

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to załącznik do zgłoszenia NIP-2 dotyczący informacji o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową. Dokument został zapisany w formacie PDF, dzięki czemu można go mieć niemalże natychmiast.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: NIP

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, nip-d, spolka komandytowa, nip,
dokument do pobrania, nip d, dokumenty do pobrania,
nipD, dokument online, urząd skarbowy,
spółka jawna, spółka cywilna, jawna partnerska,
spółka komandytowa,
dokumenty online do pobrania,

NIP-5 Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej.

›› Pobierz teraz

Jeżeli posiadamy już własny numer identyfikacji podatkowej, to warto ubiegać się o zaświadczenie, w którym będzie to jasno stwierdzone. Aby Urząd Skarbowy wystosował do nas taki rodzaj potwierdzenia, my musimy wcześniej napisać wniosek z ową prośbą. Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku o wydanie potwierdzenia. Jest to elektroniczna wersja dokumentu, dzięki czemu możemy go natychmiast pobrać i wydrukować - dokument gotowy do użycia.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: NIP

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wniosek nip 5,
dokument do pobrania, nip 5 opłata,
nip- 5, dokumenty online do pobrania,
nip tuck 5,
opłata za nip 5, nip 5,
jak wypełnić nip 5, nip5,
formularz nip 5,
nip 5 doc, nip wniosek, nip 5 4,