Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Zamówienia, reklamacje

Wszelkie wzory pism potrzebnych w kontaktach miedzy klientem - zamawiającym, a dostawcą czy wykonawcą zlecenia, bądź zamówienia. Wzory tych dokumentów pozwolą Ci w szybki sposób rozwiązać zaistniałe, nieprzewidziane sytuacje.

Anulowanie części zamówienia

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy anulowanie części zamówienia, ze względu na niedopełnienie obowiązku. Jest to dokument w postaci elektronicznej - dzięki czemu jest w pełni edytowalny.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Anulowanie części zamówienia,
odwołanie z zamówienia,
rezygnacja z części zamówienia,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania, anulowanie części zamówienia, dokument online,
dokumenty online do pobrania, rezygnacja z zamówienia,
rezygnacja,
dokument do pobrania, zamówienie-anulowanie,

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór pisma o anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy. Jest to wersja elektroniczna, dzięki czemu dokument ten możemy w każdej chwili edytować, wszystko zależy od potrzeb zamawiającego. Dokument gotowy do użycia.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, dokument do pobrania, zrezygnowanie z zamówienia z powodu opóźnienia w dostawie,
dokumenty do pobrania,
Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy,
anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy,
anulowanie zamowienia z powodu opoznienia dostawy,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania, rezygnacja, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, odwołanie z zamówienia,

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczący anulowania zamówienia z powodu niedotrzymania terminu realizacji. Jest to wersja elektroniczna, dzięki czemu możemy ją swobodnie edytować - wszystko zależy od naszych potrzeb.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminy Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online, anulowanie z powodu opóźnienia raealicacji, anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji, Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizac, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, nipodjęcie realizacji zamówienia,
anulowanie zamowienia z powodu opoznienia realizac,

Anulowanie zamówienia złożonego u akwizytora

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór dokumentu zawierającego pismo odmowne przy zamówieniu złożonym u akwizytora - z podaniem odpowiednich przyczyn. Dokument został zapisany w formacie Word dzięki czemu jest on w pełni edytowalny i możemy nanosić na niego własne uwagi.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
anulowanie zamowienia zlozonego u akwizytora,
dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania, rezygnacja z zamówienia, złożonego u akwizytora, Anulowanie zamówienia złożonego u akwizytora, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
anulowanie zamówienia, dokumenty online do pobrania,

Informacja o nieprzyjęciu zwrotu towaru

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór informacji dotyczący przyjęcia zwrotu towaru, które najprawdopodobniej miał pewną wadę, która go do tego klasyfikowała. Dokument jest w wersji elektronicznej, dzięki czemu możemy nanosić na niego jakiekolwiek zmiany (edycja dokumentu).

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
informacja o nieprzyjeciu zwrotu towaru, dokumenty do pobrania, nieprzyjęcie towaru, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania,
Informacja o nieprzyjęciu zwrotu towaru, dokument do pobrania,
informacja o nie przyjęciu towaru, dokument online do pobrania,

Informacja o braku zamówionego towaru wraz z możliwością specjalnego zamówienia

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy braku zamówionego towaru i możliwości odpowiedniego zamówienia. Jest to wersja elektroniczna dzięki czemu dokument jest w pełni edytowalny i możemy nanosić na niego własne spostrzeżenia.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
informacja o braku zamowionego towaru wraz z mozli,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania, informacja o braku zamawianego towaru w raz specjalnego zamówienia,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
Informacja o braku zamówionego towaru wraz z możli,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online,

Informacja o chwilowym braku towaru

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy informacji o chwilowym braku towaru - taka informacja może znaleźć się na informacji hurtowni, sklepu itp. Dokument ten jest w pełni edytowalny, dzięki czemu możemy nanosić na niego własne zmiany czy też spostrzeżenia.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, chwilowy brak towaru,
dokumenty online do pobrania, informacja baraku towaru, dokument do pobrania, dokument online,
brak towaru,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, informacja o chwilowym braku towaru,

Informacja o nadejściu niepełnej przesyłki

›› Pobierz teraz

Wzór zawiadomienia o nadejściu niepełnej przesyłki. Każdy z nas może znaleźć się w takiej sytuacji, np. poprzez zakup na aukcji internetowej i wtedy możemy mieć same nieprzyjemności. Jest to wersji elektroniczna dzięki czemu dokument jest w pełni edytowalny i możemy na niego nanosić własne poprawki.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
niepełne zamówienie, niecała przesyłka,
informacja o nadejsciu niepelnej przesylki,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
wysłanie nie calej przesyłki,
brak wszystkich przedmiotów w paczce,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zamówienie nie pełne,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
Informacja o nadejściu niepełnej przesyłki, dokument online do pobrania,

Informacja o otrzymaniu części zamiennych

›› Pobierz teraz

Dokument ten to zawiadomienie o nadejściu części zamiennych. Dokument jest w postaci elektronicznej, dzięki czemu jest w pełni edytowalny. Jest to wersja gotowa do wydruku.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
części zamienne, dokument do pobrania,
informacja o otrzymaniu czesci zamiennych,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Informacja o otrzymaniu części zamiennych,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Informacja o otrzymaniu partii uszkodzonego towaru

›› Pobierz teraz

Jeżeli kupujemy meble lub inne wartościowe przedmioty to zawsze pamiętajmy, że mamy prawo do zwrotu należności lub wymiany towaru jeżeli ten jest uszkodzony. Jest to wersja elektroniczna, dzięki czemu możemy ją w każdej chwili edytować - wszystko zależy od osoby pobierającej plik.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, towar jest uszkodzony, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
uszkodzony towar,
informacja o otrzymaniu partii uszkodzonego towaru,
partia uszkodzonego towaru,
dokument do pobrania,

Informacja o otrzymaniu wadliwego wyrobu

›› Pobierz teraz

Jeżeli towar, który otrzymaliśmy jest wadliwy to pamiętajmy, że mamy prawo do zwrotu równoważności produktu lub wymiany na nowy nieuszkodzony. Jest to wersja elektroniczna, dzięki czemu możemy ją w każdej chwili edytować - wszystko zależy od osoby pobierającej plik.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
wada produktu,
bubel, informacja o otrzymaniu wadliwego wyrobu, dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania, wadliwy wyrób,

Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy

›› Pobierz teraz

Jeżeli z określonych względów nie chcemy już współpracy z naszym kontrahentem, dostawcą czy hurtownikiem to zawsze możemy wystosować odpowiednie pismo z taką informacją. Jest to postać elektroniczna dlatego jest w pełni edytowalna - możemy nanosić na nią wszelkie poprawki.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania, Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umow,
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiazaniu umow, dokument do pobrania,

Informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzestrzegania umowy

›› Pobierz teraz

Jeżeli uważamy, że umowa jaką podpisaliśmy nie jest w odpowiedni sposób przestrzegana to zawsze możemy wystosować odpowiednie pismo do kontrahenta z informacją o zakończeniu współpracy. Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy wstrzymania dostaw towarów z powodu nieprzestrzegania umowy.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania, informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzest,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Informacja o wycofaniu z produkcji starego modelu urządzenia

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy informacji o wycofaniu z produkcji starego modelu. Dokument jest w postaci elektronicznej, dzięki czemu bardzo łatwo go edytować. Wzór jest gotowy do użycia.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
informacja, dokument online,
dokumenty do pobrania, wycofanie o produkcji,
informacyjne,
informacja o wycofaniu z produkcji starego modelu, dokument do pobrania, wycofanie produktu ze sprzedaży, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
być poinformowabym,

Informacja o wysyłce towaru

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy informacji o wysyłce towaru. Jest to dokument zapisany w formacie MS Office i dzięki temu możemy go swobodnie edytować. Dokument zawiera między innymi takie informacje, jak: dane przewoźnika, rodzaj towaru czy termin dostawy.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, informacja o wysyłce towaru,
dokumenty do pobrania, informacja o wysłaniu paczki, Informacja o wysyłce towaru, dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
informacja o wysylce towaru,
informacja o wysłaniu towaru, dokument online do pobrania,

Informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór informacji o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku z powodu nie uiszczenia opłat za magazynowanie towaru. Jest to wersja elektroniczna, dzięki czemu dokument można swobodnie edytować. Wersja gotowa do użycia - wystarczy wydrukować dokument.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
informacja o zablokowaniu towaru i sprzedazy na wo,
dokument online do pobrania,
Informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wo,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,

Informacja o zagubieniu towaru podczas transportu

›› Pobierz teraz

Jeżeli zdarzy się nam, że zagubimy towar podczas jego dostarczenia do klienta to pamiętajmy aby poinformować o tak zaistniałej sytuacji odpowiednie osoby. Dokument jaki się tutaj znajduje jest w postaci elektronicznej, dzięki czemu łatwo go edytować. Sam dokument jest gotowy do wydruku.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminy Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, informacja o zagubieniu towaru podczas transportu, dokument online do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Naprawa gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Jeżeli nasz klient naprawia u nas określony sprzęt na gwarancji to musimy posiadać wzór dokumentu, który będzie potwierdzał odbiór do naprawy. Jeżeli jeszcze nie posiadasz takiego wzoru to pobierz go tutaj. Jest to wersja elektroniczna, dzięki czemu dokument jest edytowalny.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania, naprawa gwarancyjna,

Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru

›› Pobierz teraz

Jeżeli mamy ku temu stosowne powody, to zawsze możemy nie zaakceptować prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru. Jest to dokument w wersji elektronicznej, dzięki czemu możemy go w każdej chwili pobrać bez potrzeby wychodzenia z domu.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nieprzyjecie prosby dystrybutora dotyczacej zwrotu,
dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Odmowa naprawy gwarancyjnej

›› Pobierz teraz

Jeżeli uważasz, że zakupiony towar jaki dostarczył klient nie spełnia wymogów gwarancyjnych to może zakwestionować jego decyzje i odmówić naprawy na warunkach gwarancyjnych. Jeżeli nie posiadasz odpowiedniego pisma, jakie stwierdzałoby taką sytuację to możesz je pobrać tutaj. Dokument jest w postaci elektronicznej dzięki czemu jest w pełni edytowalny.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odmowa naprawy gwarancyjnej,
dokument do pobrania, odmowa na gwarancje,
nieuznanie gwarancji, odmowa gwarancyjna,
nieuznanie gwarancji,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu dotyczący pisemnego potwierdzenia zamówienia towaru z załączeniem specyfikacji. Jest to wersja elektroniczna dzięki czemu możemy ją w każdej chwili edytować.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru, dokument do pobrania, pisemne potwierdzenie zamowienia towaru,
dokument online,

Pismo do przewoźnika dotyczące zwrotu towaru

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór pisma do przewoźnika o zwrot towaru, pokrywając koszty zwrotu. Dokument jest w postaci elektronicznej, dzięki czemu jest w pełni edytowalny - możemy nanosić na niego jakiekolwiek poprawki. Dokument jest gotowy do wydruku.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pismo do przewoznika dotyczace zwrotu towaru,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online, dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
Pismo do przewoźnika dotyczące zwrotu towaru,

Pismo dotyczące wybrakowanego towaru

›› Pobierz teraz

Jeżeli towar jaki otrzymaliśmy nie jest zgodny z opisem i chcemy zwrócić towar to pamiętajmy aby posiadać przy sobie całą historię dokumentacji jaka dotyczy sprzedaży. Znajduje się tutaj również informacja o załatwienie reklamacji na dany produkt podając odpowiedni powód.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Pismo dotyczące wybrakowanego towaru, dokument online,
dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, pismo dotyczace wybrakowanego towaru,
dokumenty online do pobrania,

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór potwierdzenie przyjęcia zamówienia.i informujący o chwilowym braku towaru na stanie. Dokument jest w postaci elektronicznej, dzięki czemu bardzo łatwo go edytować i nanosić własne spostrzeżenia.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, Potwierdzenie przyjęcia zamówienia,
potwierdzenie przyjecia zamowienia, dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online,

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - odmowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z odmowa sprzedaży. Dokument jest w postaci elektronicznej dzięki czemu łatwo go edytować i nanosić własne zmiany. Dokument jest gotowy do użycia.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - odmowa sprzed,
dokument do pobrania, potwierdzenie przyjecia zamowienia - odmowa sprzed, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Potwierdzenie zamówienia

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, Potwierdzenie zamówienia, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokument online, dokument do pobrania,
potwierdzenie zamowienia,

Propozycja zamiany towaru

›› Pobierz teraz

Dokument Word do wydruku.
Propozycja zamiany towaru na inny o podobnych parametrach.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zamiana towaru,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, propozycja zamiany towaru, dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, jak zamienić towar,
dokumenty online do pobrania,
zamiana towaru, dokument online do pobrania,

Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
prosba o dostarczenie instrukcji przewozowych, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online,

Prośba o przedłużenie terminu dostawy

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
prosba o przedluzenie terminu dostawy, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
Prośba o przedłużenie terminu dostawy, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,

Przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online, Przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy, dokumenty online do pobrania,
przeproszenie klienta z powodu opoznienia dostawy,

Przeproszenie z powodu opóźnienia dostawy towaru

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online, dokument do pobrania,
Przeproszenie z powodu opóźnienia dostawy towaru,
przeproszenie z powodu opoznienia dostawy towaru,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Przesłanie wysyłki pocztą lotniczą oraz deklaracje o zwrocie kosztów.

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, przeslanie wysylki poczta lotnicza oraz deklaracje,
dokument online,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, Przesłanie wysyłki pocztą lotniczą oraz deklaracje, dokument online do pobrania,

Przypomnienie o obowiązku dostarczenia spisu wyrobów

›› Pobierz teraz

Logistyka.
Obowiązek dostarczania spisu wyrobów do przesyłek.
Wzór pisma.
Pismo zawierające przypomnienie, iż wszystkie przesyłki winny być zaopatrzone:
w spis dostarczanych wyrobów ,
oraz numer realizowanego zamówienia.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, przypomnienie o obowiazku dostarczenia spisu wyrob,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
Przypomnienie o obowiązku dostarczenia spisu wyrob,
dokument online, dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Reklamacja i zwrot towaru

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, reklamacja, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
reklamacja i zwrot towaru, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru,
dokumenty online do pobrania, reklamacja, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,

Reklamacja otrzymanego towaru

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
reklamacja, reklamacja otrzymanego towaru, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,

Skarga z powodu złej jakości wyrobów

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, reklamacja,
skarga z powodu zlej jakosci wyrobow,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, Skarga z powodu złej jakości wyrobów, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,

Uznanie reklamacji i zamiana towaru

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
Uznanie reklamacji i zamiana towaru, dokumenty online do pobrania,

Uznanie uzasadnionej reklamacji

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
Uznanie uzasadnionej reklamacji, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,

Wstrzymanie dostawy

›› Pobierz teraz

Wstrzymanie dostawy.

Pismo informujące o wstrzymaniu wysyłki zamówionego towaru z powodu:
- nie uregulowania wymaganej płatności,
- niedotrzymania warunków umowy,
- niedostarczenia wymaganych dokumentów przewozowych.

Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
informacja o wstrzymaniu dostawy,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, Wstrzymanie dostawy, dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania,

Wykonanie usługi montażu części zamiennej

›› Pobierz teraz

Prośba o uzgodnienie terminu.
Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
Wykonanie usługi montażu części zamiennej, dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, wykonanie uslugi montazu czesci zamiennej,
dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
części zamienne,
dokument do pobrania,

Wysyłka zamówionego towaru z możliwością zwrotu

›› Pobierz teraz

Wysyłka zamówionego towaru z informacją o możliwości zwrotu.
Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
Wysyłka zamówionego towaru z możliwością zwrotu,
dokument do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,
wysylka zamowionego towaru z mozliwoscia zwrotu, dokumenty online do pobrania,

Zamówienie towaru, warunki płatności i transportu

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokument online do pobrania,
Zamówienie towaru,
warunki płatności i transportu,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
zamowienie towaru warunki platnosci i transportu,
dokumenty online do pobrania,

Zwrot towaru przekazanego na próbę

›› Pobierz teraz

Pismo do klienta/firmy o zwrot towaru przekazanego na próbę.
Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokument do pobrania, zwrot towaru przekazanego na probe,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Zwrot towaru przekazanego na próbę,
dokumenty do pobrania,

Zwrot towaru z różnych powodów

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
Zwrot towaru z różnych powodów, dokument do pobrania,
zwrot towaru z roznych powodow, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Zwrot z powodu pomyłki sprzedawcy

›› Pobierz teraz

Dokument Word do wydruku.
Pismo o zwrot towaru przez klienta z powodu pomyłki sprzedawcy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania,
zwrot z powodu pomylki sprzedawcy, Zwrot z powodu pomyłki sprzedawcy, dokumenty online do pobrania,

Prośba o przedłużenie terminu dostawy

›› Pobierz teraz

Dokument Word do wydruku.
Pismo o przedłużenie/zmianę terminu dostawy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
prosba o przedluzenie terminu dostawy,
dokument online do pobrania, Prośba o przedłużenie terminu dostawy, proźba o przedłużenie terminu dostawy,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,
dłuższy termin dostawy towaru,

Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realizacji

›› Pobierz teraz

Dokument Word do wydruku.
Odmowa przyjęcia zamówienia z braku niemożności jego realizacji z wymienionych dla przykładu powodów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, zwrot zamowienia z powodu niemoznosci jego realiza,
dokument online do pobrania, Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realiza,

Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedn,
zwrot zamowienia z powodu nieuregulowanej poprzedn, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,

Zwrot zamówienia z powodu wymaganej przedpłaty

›› Pobierz teraz

Dokument Word do wydruku.
Zwrot zamówienia i prośba o przysłanie nowego zamówienia z:
pełną przedpłatą lub otwartą nieodwołalną akredytywą.
Zamówienia zagraniczne realizowane są wyłącznie na podstawie pełnej przedpłaty.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
zwrot zamowienia z powodu wymaganej przedplaty,
dokument do pobrania,
Zwrot zamówienia z powodu wymaganej przedpłaty,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,

Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zadanie natychmiastowego dostarczenia towaru,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania,

Żądanie potwierdzenia dostawy

›› Pobierz teraz

Jeżeli zależy nam na szybkim potwierdzeniu dostawy towaru to zawsze możemy tego dokonać poprzez wystosowanie odpowiedniego pisma. Jeżeli takowego nie posiadasz możesz je ściągnąć tutaj. Jest to wersja elektroniczna - gotowa do edycji.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, Żądanie potwierdzenia dostawy, zadanie potwierdzenia dostawy, dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania, dokument do pobrania,

Zgłoszenie reklamacyjne obuwia.

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się znajduje w tym pliku to wzór zgłoszenia reklamacji obuwia.Jest to gotowy dokument w formacie *.doc , który można wydrukować oraz wypełnić, ewentualnie edytować plik na własne potrzeby reklamacyjne. Jest to wersja elektroniczna, co sprawia, że jest w pełni edytowalna.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pół-buty, farbowanie skarpetek przez buty, pekniecie buta, buty puma, reklamacje pumy,
reklamacje puma, pęknięcie buta,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
obcas, farbowanie buta,
puma, szpilki,
dokumenty do pobrania,

Protokół reklamacyjny

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór protokołu reklamacyjnego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocy programem Word. Protokół reklamacyjny zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Protokół reklamacyjny jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, Protokół reklamacyjny, protokół z reklamacji, wnioski do pobrania,
protokoły reklamacyjne,
protokół,

Protokół reklamacyjny uszkodzenie fabryczne

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to protokół reklamacyjny uszkodzenie fabryczne jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Protokół zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Protokół reklamacyjny uszkodzenie fabryczne jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, reklamacje, reklamacyjny,
wnioski do pobrania, Protokół,
zareklamowanie, uszkodzenie, Protokół reklamacyjny uszkodzenie fabryczne, fabryczne,

Protokół reklamacyjny uszkodzenie mechaniczne

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to protokół reklamacyjny uszkodzenie mechaniczne jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Protokół reklamacyjny uszkodzenie mechaniczne jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uszkodzenie,
uszkodzenie, protokoły uszkodzenia mechanicznego,
reklamacyjny,
protokół uszkodzenia mechanicznego, wnioski, Protokół,
wnioski do pobrania, Protokół,
reklamacyjny,
mechaniczne, mechaniczne,
uszkodzenie mechaniczne,

Reklamacja na otrzymanie niezgodnego z opisem produktu - rabat

›› Pobierz teraz

Jeżeli zakupiony przez Ciebie produkt jest niezgodny z opisem - masz kilka wyjść. Jednym z nich jest prośba o udzielenie rabatu przez sprzedawcę na zakupiony produkt, w przeciwnym wypadku towar zostanie wymieniony i można zażądać zwrotu gotówki lub wymianę na nowy - wolny od wad.

Jaką decyzję podejmiesz - to zależy już tylko i wyłącznie od Ciebie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
towar niezgodny z opisem,
produkt niezgody z opisem, reklamacja do sklepu,
sklep internetowy, uszkodzony produkt ze sklepu,
reklamacja,

Reklamacja na spóźnienie pociągu powyżej 120 minut

›› Pobierz teraz

Reklamacja na spóźnienie pociągu powyżej 120 minut przeznaczona jest dla podróżnych, których pociąg spóźnił się w granicach powyżej 120 minut i w związku z powyższym mogą żądać zwrotu 50% wartości zakupionego biletu.

Należy pamiętać, by poprosić o zaświadczenie o opóźnieniu pociągu. Zaświadczenie takie wydaje personel pociągu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
reklamacja pkp,
reklamacja pkp,
opóźnienie pociągu, opóźniony pociąg,
zwrot za bilet pkp,
pkp, spóźnienia pkp,

Reklamacja na spóźnienie pociągu w przedziale od 60 do 119 minut

›› Pobierz teraz

Reklamacja na spóźnienie pociągu w przedziale od 60 do 119 minut przeznaczona jest dla podróżnych, których pociąg spóźnił się w granicach od 60 do 119 minut i w związku z powyższym mogą żądać zwrotu 25% wartości zakupionego biletu.

Reklamacja zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office lub OpenOffice.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
opóźnienie pociągu,
pkp, reklamacja pkp, reklamacja pkp, opóźniony pociąg,
spóźnienia pkp,
zwrot za bilet pkp,

Rozłożenie na raty mandatu za jazdę PKS bez ważnego biletu

›› Pobierz teraz

Rozłożenie na raty mandatu za jazdę PKS bez ważnego biletu przeznaczony jest dla osób, na które został nałożony mandat za jazdę bez biletu a nie mają możliwości opłacić jednorazowo i chcą rozłożyć mandat na raty.

Wypełnione oraz podpisane pismo należy złożyć lub wysłać listownie do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej - PKS.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
mandat pks,
rozłożenie mandatu na raty,
mandat,
mandat na raty,
raty,
mandat za brak biletu, pks,

Reklamacja na otrzymanie niezgodnego z opisem produktu

›› Pobierz teraz

Reklamacja na otrzymanie niezgodnego z opisem produktu przeznaczona jest dla osób, które otrzymały produkt niezgodny z opisem - tzn. niekompletny, ew. zupełnie inny niż zamawiały i chcą wysłania prawidłowego, ewentualnie zwrotu pieniędzy.

Podpisaną reklamację należy dołączyć do zwracanego produktu i wysłać do sprzedawcy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
reklamacja,
towar niezgodny z opisem, reklamacja towaru, reklamacja produktu niezgodnego z opisem, przedmiot niezgodny z opisem, produkt niezgodny z opisem,
reklamacja,

Rozłożenie na raty mandatu za jazdę PKP bez ważnego biletu

›› Pobierz teraz

Rozłożenie na raty mandatu za jazdę PKP bez ważnego biletu przeznaczony jest dla osób, na które został nałożony mandat za jazdę bez biletu a nie mają możliwości opłacić jednorazowo i chcą rozłożyć mandat na raty.

Pismo zapisane jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office lub OpenOffice.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozłożenie mandatu na raty, mandat,
mandat za brak biletu,
pkp,
raty, polskie koleje państwowe, pkp intercity,
mandat na raty, pkp przewozy regionalne, mandat pkp,