Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Zamówienia, reklamacje

Wszelkie wzory pism potrzebnych w kontaktach miedzy klientem - zamawiającym, a dostawcą czy wykonawcą zlecenia, bądź zamówienia. Wzory tych dokumentów pozwolą Ci w szybki sposób rozwiązać zaistniałe, nieprzewidziane sytuacje.

Anulowanie części zamówienia

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy anulowanie części zamówienia, ze względu na niedopełnienie obowiązku. Jest to dokument w postaci elektronicznej - dzięki czemu jest w pełni edytowalny.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zamówienie-anulowanie, dokument do pobrania,
rezygnacja, odwołanie z zamówienia, Anulowanie części zamówienia, rezygnacja z zamówienia,
dokument do pobrania,
dokument online,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
anulowanie części zamówienia,
rezygnacja z części zamówienia,
dokumenty online do pobrania,

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór pisma o anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy. Jest to wersja elektroniczna, dzięki czemu dokument ten możemy w każdej chwili edytować, wszystko zależy od potrzeb zamawiającego. Dokument gotowy do użycia.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołanie z zamówienia,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy, dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, zrezygnowanie z zamówienia z powodu opóźnienia w dostawie, anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy,
dokument online do pobrania,
rezygnacja, anulowanie zamowienia z powodu opoznienia dostawy,
dokument online,

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczący anulowania zamówienia z powodu niedotrzymania terminu realizacji. Jest to wersja elektroniczna, dzięki czemu możemy ją swobodnie edytować - wszystko zależy od naszych potrzeb.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminy Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nipodjęcie realizacji zamówienia, dokument online,
anulowanie z powodu opóźnienia raealicacji, dokumenty online do pobrania,
anulowanie zamowienia z powodu opoznienia realizac, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizac,

Anulowanie zamówienia złożonego u akwizytora

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór dokumentu zawierającego pismo odmowne przy zamówieniu złożonym u akwizytora - z podaniem odpowiednich przyczyn. Dokument został zapisany w formacie Word dzięki czemu jest on w pełni edytowalny i możemy nanosić na niego własne uwagi.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
rezygnacja z zamówienia, dokument online, Anulowanie zamówienia złożonego u akwizytora,
złożonego u akwizytora, anulowanie zamowienia zlozonego u akwizytora,
anulowanie zamówienia,

Informacja o nieprzyjęciu zwrotu towaru

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór informacji dotyczący przyjęcia zwrotu towaru, które najprawdopodobniej miał pewną wadę, która go do tego klasyfikowała. Dokument jest w wersji elektronicznej, dzięki czemu możemy nanosić na niego jakiekolwiek zmiany (edycja dokumentu).

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
informacja o nieprzyjeciu zwrotu towaru, dokument online, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, informacja o nie przyjęciu towaru,
nieprzyjęcie towaru,
dokumenty online do pobrania, Informacja o nieprzyjęciu zwrotu towaru, dokumenty do pobrania,

Informacja o braku zamówionego towaru wraz z możliwością specjalnego zamówienia

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy braku zamówionego towaru i możliwości odpowiedniego zamówienia. Jest to wersja elektroniczna dzięki czemu dokument jest w pełni edytowalny i możemy nanosić na niego własne spostrzeżenia.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
informacja o braku zamowionego towaru wraz z mozli,
dokument online,
Informacja o braku zamówionego towaru wraz z możli,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
informacja o braku zamawianego towaru w raz specjalnego zamówienia,
dokumenty online do pobrania,

Informacja o chwilowym braku towaru

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy informacji o chwilowym braku towaru - taka informacja może znaleźć się na informacji hurtowni, sklepu itp. Dokument ten jest w pełni edytowalny, dzięki czemu możemy nanosić na niego własne zmiany czy też spostrzeżenia.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online, chwilowy brak towaru,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, informacja baraku towaru,
brak towaru,
dokumenty online do pobrania,
informacja o chwilowym braku towaru,

Informacja o nadejściu niepełnej przesyłki

›› Pobierz teraz

Wzór zawiadomienia o nadejściu niepełnej przesyłki. Każdy z nas może znaleźć się w takiej sytuacji, np. poprzez zakup na aukcji internetowej i wtedy możemy mieć same nieprzyjemności. Jest to wersji elektroniczna dzięki czemu dokument jest w pełni edytowalny i możemy na niego nanosić własne poprawki.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wysłanie nie calej przesyłki, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, niecała przesyłka,
dokument online, informacja o nadejsciu niepelnej przesylki,
brak wszystkich przedmiotów w paczce, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, niepełne zamówienie,
Informacja o nadejściu niepełnej przesyłki,
dokument do pobrania, zamówienie nie pełne,

Informacja o otrzymaniu części zamiennych

›› Pobierz teraz

Dokument ten to zawiadomienie o nadejściu części zamiennych. Dokument jest w postaci elektronicznej, dzięki czemu jest w pełni edytowalny. Jest to wersja gotowa do wydruku.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
Informacja o otrzymaniu części zamiennych,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
części zamienne, dokumenty do pobrania, informacja o otrzymaniu czesci zamiennych,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,

Informacja o otrzymaniu partii uszkodzonego towaru

›› Pobierz teraz

Jeżeli kupujemy meble lub inne wartościowe przedmioty to zawsze pamiętajmy, że mamy prawo do zwrotu należności lub wymiany towaru jeżeli ten jest uszkodzony. Jest to wersja elektroniczna, dzięki czemu możemy ją w każdej chwili edytować - wszystko zależy od osoby pobierającej plik.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
partia uszkodzonego towaru,
dokument online do pobrania,
informacja o otrzymaniu partii uszkodzonego towaru,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online, towar jest uszkodzony,
uszkodzony towar,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Informacja o otrzymaniu wadliwego wyrobu

›› Pobierz teraz

Jeżeli towar, który otrzymaliśmy jest wadliwy to pamiętajmy, że mamy prawo do zwrotu równoważności produktu lub wymiany na nowy nieuszkodzony. Jest to wersja elektroniczna, dzięki czemu możemy ją w każdej chwili edytować - wszystko zależy od osoby pobierającej plik.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bubel,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
informacja o otrzymaniu wadliwego wyrobu,
dokument online do pobrania,
wadliwy wyrób, wada produktu, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania,

Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy

›› Pobierz teraz

Jeżeli z określonych względów nie chcemy już współpracy z naszym kontrahentem, dostawcą czy hurtownikiem to zawsze możemy wystosować odpowiednie pismo z taką informacją. Jest to postać elektroniczna dlatego jest w pełni edytowalna - możemy nanosić na nią wszelkie poprawki.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umow, dokument online,
dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiazaniu umow,

Informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzestrzegania umowy

›› Pobierz teraz

Jeżeli uważamy, że umowa jaką podpisaliśmy nie jest w odpowiedni sposób przestrzegana to zawsze możemy wystosować odpowiednie pismo do kontrahenta z informacją o zakończeniu współpracy. Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy wstrzymania dostaw towarów z powodu nieprzestrzegania umowy.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzest,

Informacja o wycofaniu z produkcji starego modelu urządzenia

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy informacji o wycofaniu z produkcji starego modelu. Dokument jest w postaci elektronicznej, dzięki czemu bardzo łatwo go edytować. Wzór jest gotowy do użycia.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
wycofanie produktu ze sprzedaży, informacja,
dokumenty online do pobrania, wycofanie o produkcji,
dokumenty online do pobrania, informacja o wycofaniu z produkcji starego modelu, informacyjne, być poinformowabym,
dokument online do pobrania, dokument online,

Informacja o wysyłce towaru

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy informacji o wysyłce towaru. Jest to dokument zapisany w formacie MS Office i dzięki temu możemy go swobodnie edytować. Dokument zawiera między innymi takie informacje, jak: dane przewoźnika, rodzaj towaru czy termin dostawy.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
informacja o wysyłce towaru, informacja o wysylce towaru, Informacja o wysyłce towaru,
informacja o wysłaniu towaru,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, informacja o wysłaniu paczki,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania, dokument online,

Informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór informacji o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku z powodu nie uiszczenia opłat za magazynowanie towaru. Jest to wersja elektroniczna, dzięki czemu dokument można swobodnie edytować. Wersja gotowa do użycia - wystarczy wydrukować dokument.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokument do pobrania,
informacja o zablokowaniu towaru i sprzedazy na wo, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania, Informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wo,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Informacja o zagubieniu towaru podczas transportu

›› Pobierz teraz

Jeżeli zdarzy się nam, że zagubimy towar podczas jego dostarczenia do klienta to pamiętajmy aby poinformować o tak zaistniałej sytuacji odpowiednie osoby. Dokument jaki się tutaj znajduje jest w postaci elektronicznej, dzięki czemu łatwo go edytować. Sam dokument jest gotowy do wydruku.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminy Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
informacja o zagubieniu towaru podczas transportu, dokument online,

Naprawa gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Jeżeli nasz klient naprawia u nas określony sprzęt na gwarancji to musimy posiadać wzór dokumentu, który będzie potwierdzał odbiór do naprawy. Jeżeli jeszcze nie posiadasz takiego wzoru to pobierz go tutaj. Jest to wersja elektroniczna, dzięki czemu dokument jest edytowalny.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, naprawa gwarancyjna,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,

Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru

›› Pobierz teraz

Jeżeli mamy ku temu stosowne powody, to zawsze możemy nie zaakceptować prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru. Jest to dokument w wersji elektronicznej, dzięki czemu możemy go w każdej chwili pobrać bez potrzeby wychodzenia z domu.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, nieprzyjecie prosby dystrybutora dotyczacej zwrotu,
dokument do pobrania,
Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu,
dokumenty online do pobrania,

Odmowa naprawy gwarancyjnej

›› Pobierz teraz

Jeżeli uważasz, że zakupiony towar jaki dostarczył klient nie spełnia wymogów gwarancyjnych to może zakwestionować jego decyzje i odmówić naprawy na warunkach gwarancyjnych. Jeżeli nie posiadasz odpowiedniego pisma, jakie stwierdzałoby taką sytuację to możesz je pobrać tutaj. Dokument jest w postaci elektronicznej dzięki czemu jest w pełni edytowalny.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
odmowa naprawy gwarancyjnej, odmowa gwarancyjna, odmowa na gwarancje,
nieuznanie gwarancji,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, nieuznanie gwarancji,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,

Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu dotyczący pisemnego potwierdzenia zamówienia towaru z załączeniem specyfikacji. Jest to wersja elektroniczna dzięki czemu możemy ją w każdej chwili edytować.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pisemne potwierdzenie zamowienia towaru,
dokumenty do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Pismo do przewoźnika dotyczące zwrotu towaru

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór pisma do przewoźnika o zwrot towaru, pokrywając koszty zwrotu. Dokument jest w postaci elektronicznej, dzięki czemu jest w pełni edytowalny - możemy nanosić na niego jakiekolwiek poprawki. Dokument jest gotowy do wydruku.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
Pismo do przewoźnika dotyczące zwrotu towaru, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument online,
pismo do przewoznika dotyczace zwrotu towaru, dokument do pobrania, dokument do pobrania,

Pismo dotyczące wybrakowanego towaru

›› Pobierz teraz

Jeżeli towar jaki otrzymaliśmy nie jest zgodny z opisem i chcemy zwrócić towar to pamiętajmy aby posiadać przy sobie całą historię dokumentacji jaka dotyczy sprzedaży. Znajduje się tutaj również informacja o załatwienie reklamacji na dany produkt podając odpowiedni powód.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
pismo dotyczace wybrakowanego towaru,
dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Pismo dotyczące wybrakowanego towaru, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór potwierdzenie przyjęcia zamówienia.i informujący o chwilowym braku towaru na stanie. Dokument jest w postaci elektronicznej, dzięki czemu bardzo łatwo go edytować i nanosić własne spostrzeżenia.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
potwierdzenie przyjecia zamowienia,

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - odmowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z odmowa sprzedaży. Dokument jest w postaci elektronicznej dzięki czemu łatwo go edytować i nanosić własne zmiany. Dokument jest gotowy do użycia.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
potwierdzenie przyjecia zamowienia - odmowa sprzed, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - odmowa sprzed,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Potwierdzenie zamówienia

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, potwierdzenie zamowienia,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Potwierdzenie zamówienia,

Propozycja zamiany towaru

›› Pobierz teraz

Dokument Word do wydruku.
Propozycja zamiany towaru na inny o podobnych parametrach.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
propozycja zamiany towaru,
dokument online,
zamiana towaru,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zamiana towaru,
dokument online do pobrania,
jak zamienić towar,

Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
prosba o dostarczenie instrukcji przewozowych,
Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych,
dokument do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Prośba o przedłużenie terminu dostawy

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba o przedluzenie terminu dostawy, dokument online, dokument online do pobrania,
Prośba o przedłużenie terminu dostawy,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,

Przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeproszenie klienta z powodu opoznienia dostawy, Przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy, dokument do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Przeproszenie z powodu opóźnienia dostawy towaru

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
przeproszenie z powodu opoznienia dostawy towaru,
dokument do pobrania,
Przeproszenie z powodu opóźnienia dostawy towaru, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,

Przesłanie wysyłki pocztą lotniczą oraz deklaracje o zwrocie kosztów.

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania, przeslanie wysylki poczta lotnicza oraz deklaracje, dokument do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Przesłanie wysyłki pocztą lotniczą oraz deklaracje,

Przypomnienie o obowiązku dostarczenia spisu wyrobów

›› Pobierz teraz

Logistyka.
Obowiązek dostarczania spisu wyrobów do przesyłek.
Wzór pisma.
Pismo zawierające przypomnienie, iż wszystkie przesyłki winny być zaopatrzone:
w spis dostarczanych wyrobów ,
oraz numer realizowanego zamówienia.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, przypomnienie o obowiazku dostarczenia spisu wyrob,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, Przypomnienie o obowiązku dostarczenia spisu wyrob, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,

Reklamacja i zwrot towaru

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania,
reklamacja i zwrot towaru, reklamacja, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,

Reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru,
dokument do pobrania, reklamacja,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,

Reklamacja otrzymanego towaru

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online, dokument do pobrania,
reklamacja, reklamacja otrzymanego towaru, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania,

Skarga z powodu złej jakości wyrobów

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, reklamacja,
dokument do pobrania,
Skarga z powodu złej jakości wyrobów,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online,
skarga z powodu zlej jakosci wyrobow,

Uznanie reklamacji i zamiana towaru

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania, Uznanie reklamacji i zamiana towaru,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania,

Uznanie uzasadnionej reklamacji

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, Uznanie uzasadnionej reklamacji, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania,

Wstrzymanie dostawy

›› Pobierz teraz

Wstrzymanie dostawy.

Pismo informujące o wstrzymaniu wysyłki zamówionego towaru z powodu:
- nie uregulowania wymaganej płatności,
- niedotrzymania warunków umowy,
- niedostarczenia wymaganych dokumentów przewozowych.

Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, Wstrzymanie dostawy,
dokument online do pobrania, informacja o wstrzymaniu dostawy,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wykonanie usługi montażu części zamiennej

›› Pobierz teraz

Prośba o uzgodnienie terminu.
Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online, Wykonanie usługi montażu części zamiennej,
dokumenty do pobrania,
części zamienne, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, wykonanie uslugi montazu czesci zamiennej,

Wysyłka zamówionego towaru z możliwością zwrotu

›› Pobierz teraz

Wysyłka zamówionego towaru z informacją o możliwości zwrotu.
Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wysylka zamowionego towaru z mozliwoscia zwrotu, dokument online do pobrania, Wysyłka zamówionego towaru z możliwością zwrotu,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online,

Zamówienie towaru, warunki płatności i transportu

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, warunki płatności i transportu,
dokument online,
Zamówienie towaru,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
zamowienie towaru warunki platnosci i transportu,

Zwrot towaru przekazanego na próbę

›› Pobierz teraz

Pismo do klienta/firmy o zwrot towaru przekazanego na próbę.
Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
zwrot towaru przekazanego na probe, Zwrot towaru przekazanego na próbę,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Zwrot towaru z różnych powodów

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Zwrot towaru z różnych powodów, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, zwrot towaru z roznych powodow,

Zwrot z powodu pomyłki sprzedawcy

›› Pobierz teraz

Dokument Word do wydruku.
Pismo o zwrot towaru przez klienta z powodu pomyłki sprzedawcy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
Zwrot z powodu pomyłki sprzedawcy,
dokument do pobrania, dokument online, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, zwrot z powodu pomylki sprzedawcy,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Prośba o przedłużenie terminu dostawy

›› Pobierz teraz

Dokument Word do wydruku.
Pismo o przedłużenie/zmianę terminu dostawy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, proźba o przedłużenie terminu dostawy,
dokument do pobrania, dłuższy termin dostawy towaru, dokument do pobrania, prosba o przedluzenie terminu dostawy, dokument online do pobrania,
Prośba o przedłużenie terminu dostawy,

Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realizacji

›› Pobierz teraz

Dokument Word do wydruku.
Odmowa przyjęcia zamówienia z braku niemożności jego realizacji z wymienionych dla przykładu powodów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realiza, zwrot zamowienia z powodu niemoznosci jego realiza,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedn, dokument do pobrania,
zwrot zamowienia z powodu nieuregulowanej poprzedn,

Zwrot zamówienia z powodu wymaganej przedpłaty

›› Pobierz teraz

Dokument Word do wydruku.
Zwrot zamówienia i prośba o przysłanie nowego zamówienia z:
pełną przedpłatą lub otwartą nieodwołalną akredytywą.
Zamówienia zagraniczne realizowane są wyłącznie na podstawie pełnej przedpłaty.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania, zwrot zamowienia z powodu wymaganej przedplaty,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
Zwrot zamówienia z powodu wymaganej przedpłaty,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru

›› Pobierz teraz

Wzór pisma.
Dokument Word do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru,
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online, zadanie natychmiastowego dostarczenia towaru,

Żądanie potwierdzenia dostawy

›› Pobierz teraz

Jeżeli zależy nam na szybkim potwierdzeniu dostawy towaru to zawsze możemy tego dokonać poprzez wystosowanie odpowiedniego pisma. Jeżeli takowego nie posiadasz możesz je ściągnąć tutaj. Jest to wersja elektroniczna - gotowa do edycji.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
Żądanie potwierdzenia dostawy,
zadanie potwierdzenia dostawy,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Zgłoszenie reklamacyjne obuwia.

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się znajduje w tym pliku to wzór zgłoszenia reklamacji obuwia.Jest to gotowy dokument w formacie *.doc , który można wydrukować oraz wypełnić, ewentualnie edytować plik na własne potrzeby reklamacyjne. Jest to wersja elektroniczna, co sprawia, że jest w pełni edytowalna.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online,
kozaczki,
pekniecie buta, zlamany obcas,
buty nike,
reklamacje puma, dokument do pobrania,
reklamacje nike,
reklamacje butów,
złamany obcas, uszkodzone buty, puma, jak zareklamować buty,
dokumenty online do pobrania,

Protokół reklamacyjny

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór protokołu reklamacyjnego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocy programem Word. Protokół reklamacyjny zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Protokół reklamacyjny jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
protokół z reklamacji,
protokoły reklamacyjne, wnioski do pobrania, dokumenty do pobrania, protokół, Protokół reklamacyjny,

Protokół reklamacyjny uszkodzenie fabryczne

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to protokół reklamacyjny uszkodzenie fabryczne jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Protokół zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Protokół reklamacyjny uszkodzenie fabryczne jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioski do pobrania,
dokument do pobrania,
zareklamowanie,
Protokół reklamacyjny uszkodzenie fabryczne,
reklamacyjny, fabryczne,
reklamacje,
uszkodzenie, Protokół,

Protokół reklamacyjny uszkodzenie mechaniczne

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to protokół reklamacyjny uszkodzenie mechaniczne jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Protokół reklamacyjny uszkodzenie mechaniczne jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioski, mechaniczne,
uszkodzenie,
Protokół, uszkodzenie, mechaniczne,
reklamacyjny,
protokoły uszkodzenia mechanicznego,
protokół uszkodzenia mechanicznego, wnioski do pobrania,
reklamacyjny, Protokół,
uszkodzenie mechaniczne,

Reklamacja na otrzymanie niezgodnego z opisem produktu - rabat

›› Pobierz teraz

Jeżeli zakupiony przez Ciebie produkt jest niezgodny z opisem - masz kilka wyjść. Jednym z nich jest prośba o udzielenie rabatu przez sprzedawcę na zakupiony produkt, w przeciwnym wypadku towar zostanie wymieniony i można zażądać zwrotu gotówki lub wymianę na nowy - wolny od wad.

Jaką decyzję podejmiesz - to zależy już tylko i wyłącznie od Ciebie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uszkodzony produkt ze sklepu,
towar niezgodny z opisem, produkt niezgody z opisem, reklamacja, reklamacja do sklepu,
sklep internetowy,

Reklamacja na spóźnienie pociągu powyżej 120 minut

›› Pobierz teraz

Reklamacja na spóźnienie pociągu powyżej 120 minut przeznaczona jest dla podróżnych, których pociąg spóźnił się w granicach powyżej 120 minut i w związku z powyższym mogą żądać zwrotu 50% wartości zakupionego biletu.

Należy pamiętać, by poprosić o zaświadczenie o opóźnieniu pociągu. Zaświadczenie takie wydaje personel pociągu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pkp, spóźnienia pkp, opóźniony pociąg,
reklamacja pkp, reklamacja pkp,
zwrot za bilet pkp,
opóźnienie pociągu,

Reklamacja na spóźnienie pociągu w przedziale od 60 do 119 minut

›› Pobierz teraz

Reklamacja na spóźnienie pociągu w przedziale od 60 do 119 minut przeznaczona jest dla podróżnych, których pociąg spóźnił się w granicach od 60 do 119 minut i w związku z powyższym mogą żądać zwrotu 25% wartości zakupionego biletu.

Reklamacja zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office lub OpenOffice.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
reklamacja pkp, zwrot za bilet pkp,
reklamacja pkp, opóźniony pociąg,
pkp,
spóźnienia pkp,
opóźnienie pociągu,

Rozłożenie na raty mandatu za jazdę PKS bez ważnego biletu

›› Pobierz teraz

Rozłożenie na raty mandatu za jazdę PKS bez ważnego biletu przeznaczony jest dla osób, na które został nałożony mandat za jazdę bez biletu a nie mają możliwości opłacić jednorazowo i chcą rozłożyć mandat na raty.

Wypełnione oraz podpisane pismo należy złożyć lub wysłać listownie do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej - PKS.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
mandat,
mandat za brak biletu,
rozłożenie mandatu na raty,
raty, pks,
mandat pks, mandat na raty,

Reklamacja na otrzymanie niezgodnego z opisem produktu

›› Pobierz teraz

Reklamacja na otrzymanie niezgodnego z opisem produktu przeznaczona jest dla osób, które otrzymały produkt niezgodny z opisem - tzn. niekompletny, ew. zupełnie inny niż zamawiały i chcą wysłania prawidłowego, ewentualnie zwrotu pieniędzy.

Podpisaną reklamację należy dołączyć do zwracanego produktu i wysłać do sprzedawcy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
reklamacja towaru,
przedmiot niezgodny z opisem, produkt niezgodny z opisem, reklamacja, reklamacja, towar niezgodny z opisem,
reklamacja produktu niezgodnego z opisem,

Rozłożenie na raty mandatu za jazdę PKP bez ważnego biletu

›› Pobierz teraz

Rozłożenie na raty mandatu za jazdę PKP bez ważnego biletu przeznaczony jest dla osób, na które został nałożony mandat za jazdę bez biletu a nie mają możliwości opłacić jednorazowo i chcą rozłożyć mandat na raty.

Pismo zapisane jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office lub OpenOffice.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Zamówienia, reklamacje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
raty,
mandat za brak biletu, pkp, rozłożenie mandatu na raty, mandat,
polskie koleje państwowe, pkp przewozy regionalne, mandat pkp,
mandat na raty,
pkp intercity,