Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie jest to umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego; wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone tymi zdarzeniami.W kategorii umowy związane m.in. z ubezpieczeniami od odpowiedzialności cywilnej (OC)

Wypowiedzenie umowy OC

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzó wypowiedzenia umowy OC w wersji elektronicznej. Pismo to może okazać się niezwykle istotne podczas sprzedaży samochodu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Wypowiedzenie można w każdej chwili pobrać bez potrzeby wychodzenia z mieszkania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Ubezpieczenia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy ac,
wypowiedzenie umowy ubezpieczenia oc pzu,
wypowiadać, wypowiedzenie umowy oc pzu, wypowiedzenia umowy oc, wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia oc,
wypowiedzenia umowy ubezpieczenia oc,
wypowiedzenie umowy oc samochodu, wzór wypowiedzenia umowy OC, OC,
umowa wypowiedzenia oc,
dokument online,
wypowiedzenie umowy oc,
dokument do pobrania, wypowiedzenie umowy oc doc,

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia AC

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajdje to odstąpienie od umowy ubezpieczenia Auto-casco, jeżeli uważamy, że warunki na bazi których umowa została zapisana przestała nam odpowiadać. Wzór pisma jest w postaci elektronicznej, dzięki czemu jakakolwiek edycja jest tutaj w pełni możliwa. Dokument można w każdej chwili pobrać bez potrzeby wychodzenia z domu. Dokument jest gotowy do użycia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Ubezpieczenia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, ubezpieczenie samochodowe,
zerwanie umowy AC,
dokumenty do pobrania, ubezpieczenie AC, Odstąpienie od umowy ubezpieczenia AC, umowa AC,
autkokasko,
zrywać umowę AC, autocasco, dokumenty online do pobrania,
umowa ubezpieczeniowa, dokument online,
dokument do pobrania,

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczania zdrowotnego

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór dokumentu, który dotyczy zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Dokument jest zapisany w formacie PDF i aby go ponownie otworzyć musimy mieć do tego odpowiedni program. Pismo to jest gotowe do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Ubezpieczenia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, zgłaszanie na ubezpieczenie, Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczania zdrowotnego,
dokumenty do pobrania, zgłoszenie,
zgłoszenie do ubezpieczenia, dokument do pobrania,