Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Referencje

Referencje są często używaną i powszechną metodą selekcji. Pozwalają zarekomendować pracownika lub też kontrahenta innym firmom. Stanowią one świadectwo jakości wykonanej pracy i pozwalają lepiej odebrać pracownika czy też kooperanta. Dzięki referencjom poznajemy opinię innych na temat kandydata, jego charakteru. W kategorii znajdują się przykładowe wzory referencji do edycji.

Opinia z praktyk - referencje wersja polska

›› Pobierz teraz

Posiadanie referencji jest niezwykle istotnym elementem dla osób ubiegających się o określone stanowisko w pracy. Dobrze jest zacząć od samych praktyk, gdyż to jak nas widzi osoba u których odbywamy praktykę może w pewien sposób rzutować na naszą przyszłość i możliwości znalezienia zatrudnienia.

Również pracodawca wystawiając referencje może postarać się o to aby praktykant, któremu je wystawia był z nich zadowolony - oczywiście jeśli na takie zasłużył. Referencje w języku polskim.

Dokument dotyczy opinii z praktyk - referencji dla osoby, która odbyła staż w firmie. Wersja elektroniczna umożliwia edycję i szybki zakup oraz wykorzystanie dla własnych potrzeb niemalże od momentu pobrania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Referencje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
opinie z praktyki,
pisma,
sprawozdanie z praktyk, dokument online, wzor pisma,
opinia z praktyk, referencje wzory,
opinia z praktyk - referencje wersja polska, referencje pracownika,
punkt widzenia,
pisać, swiadectwo,
dokument do pobrania,
zdanie,
świadectwo z praktyk,

Opinia z praktyk - referencje wersja Ang.

›› Pobierz teraz

Posiadanie referencji od byłego pracodawcy jest niezwykle przydatne. Kiedy poszukujemy pracy, nasz przyszły szef z pewnością sprawdzi nasze predyspozycje i nasze zasługi względem byłego pracodawcy.

Sytuacja może być odwrotna i pracodawca będzie chciał wystawić referencje swojemu pracownikowi - oczywiście jeżeli ten zasłużył sobie na to w pełnym tego słowa znaczeniu. Bywa, że pracownik, czy praktykant poszukujący pracy próbuje swoich sił za granicą, wtedy chciałby otrzymać referencje w języku angielskim.

Wzór dokumentu jaki Państwu mamy do zaoferowania dotyczy referencji - opinii z praktyk w języku angielskim. Dokument został zapisany przy pomocy aplikacji Word co umożliwia jego pełną edycję w zależności od własnych potrzeb. Opinia może być przydatna dla stażysty, studenta i każdego kto potrzebuje referencji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Referencje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
punkt widzenia, referencje,
swiadectwo,
przykładowe referencje,
opinia, referencje pracownika, praktykować,
opinia z praktyk,
wzory,
opinia z praktyk - referencje wersja ang.,
pismo,
sprawozdanie z praktyk, referencja, pisać, dokument do pobrania,

List polecający

›› Pobierz teraz

Kiedy prowadzimy własną działalność gospodarczą, może się tak zdarzyć, że będziemy poproszeni przez naszego byłego pracownika o napisanie listu polecającego, gdyż o taki poprosił jego przyszły pracodawca. Zazwyczaj jest tak, że brakuje nam czasu na wystawienie faktury, a co dopiero napisanie konkretnego listu. Dlategoteż, mamy przygotowany wzór listu, który jest gotowy do pobrania i wydrukowania w każdej chwili.

Elektroniczna wersja dokumentu sprawia, iż może się on znaleźć na naszym biurku niemalże natychmiast, a jego zapis przy pomocy aplikacji Word umożliwia jego edycję w zależności od własnych potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Referencje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
list polecajacy,
list polecający przykład,
dokument online, list polecający wzór,
jak napisać list polecający, dokument do pobrania,
list polecający, list polecający po angielsku, list polecający wzory, opinia,
list polecający,

Negatywna opinia o byłym pracowniku

›› Pobierz teraz

Jeżeli jesteśmy właścicielami dużej spółki to najprawdopodobniej zatrudniamy pewną grupę ludzi. Niestety, nie zawsze pracownik, którego zatrudniamy rzetelnie wykonuje swoją pracę, co gorsza nie wywiązuje się z pracy za którą się mu płaci. Oczywiście w tak zaistniałej sytuacji oczywiście zwalniamy tego pracownika.

Powinniśmy być zapobiegawczy i oprócz zwolnienia z pracy wystosować negatywną opinię, której wzór został przez nas przygotowany. Dokument jest w wersji elektronicznej co umożliwia jego edycję w zależności od własnych potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Referencje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, negatywna opinia o byłym pracowniku,
opinia, dokument do pobrania,
negatywna opinia, negatywne referencje, negatywna opinia o byłym pracowniku,

Nieuwzględnienie prośby o udzielenie referencji

›› Pobierz teraz

Kiedy nasz były pracownik zgłasza się do nas z prośbą o wystawienie referencji, wcale nie musimy być do tego pozytywnie nastawieni. Jeżeli dana osoba pracowała u nas przez zbyt krótki okres, nie mamy obowiązku uwzględnienia jej prośby. W takiej sytuacji możemy wystosować odpowiedni list, w którym odpowiednio przedstawimy nasze stanowisko w tej sprawie.

Wzór listu jest w postaci elektronicznej, co umożliwia jego pełną edycję w zależności od własnych potrzeb. Dokument dostają Państwo natychmiast po złożeniu zamówienia. Dokument jest gotowy do pobrania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Referencje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, opinia, nieuwzględnienie prośby o udzielenie referencji,
dokument do pobrania, nieudzielenie referencji,

Propozycja udzielenia referencji

›› Pobierz teraz

W sytuacji gdy cenimy swojego pracownika, a określonych przyczyn musi nas opuścić, zawsze warto zaproponować mu udzielenie referencji - sam pracownik może nie być tego świadomy lub z innych bliżej nie znanych przyczyn nie myśli o tym w obecnej chwili.

Wzór dokumentu, w którym pracodawca zwraca się do swojego pracownika z taką oto prośbą. Wersja elektroniczna umożliwia pełną edycję dokumentu w zależności od własnych potrzeb. Dokument gotowy do pobrania i natychmiastowego użycia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Referencje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
opinia,
referencja, dokument do pobrania,
dokument online,
referencje,
udzielenie referencji,
propozycja udzielenia referencji,

Zapytanie o referencje

›› Pobierz teraz

W sytuacji gdy prowadzimy własną działalność gospodarczą zauważamy, że musimy inwestować, gdyż w przeciwnym razie konkurencja nas wyprzedzi. Czasami taka sytuacja wiąże się z zatrudnieniem nowym pracowników. Musimy jednak ciągle być ostrożni, gdyż osoba, z którą chcemy podpisać umowę musimy być wiarygodna. Co zrobić aby mieć pewność? Wystosować pismo do byłego szefa naszego potencjalnego przyszłego pracownika z zapytaniem o referencje.

Dokument jaki mam Państwu do zaoferowania dotyczy prośby o przesłanie referencji kandydata. Wzór jest gotowy do użycia. Wystarczy go tylko pobrać i wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Referencje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online,
zapytanie o referencje,
opinia,
referencje, zapytanie o referencje,

Referencje dla księgowego

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu zawierający przykładowe referencje dla osoby pracującej na stanowisku księgowego. Takie referencje może wystawić każdy pracodawca swojemu pracownikowi jeśli wyrazi tylko na to ochotę. Taki rodzaj dokumentu jest niezwykle istotny dla osób, które ubiegają się o stanowisko księgowego w określonej firmy, szkole itp.

Dokument został zapisany w wersji elektronicznej co umożliwia jego edycję w zależności od własnych potrzeb. Dokument jest gotowy do pobrania, wystarczy złożyć na niego zamówienie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Referencje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, referencje dla księgowego, referencje o pracowniku, referencje,
dokument do pobrania, opinia,

Wzór uproszczonego sprawozdania finansowego

›› Pobierz teraz

Wzór uproszczonego sprawozdania finansowego jest zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Wzór zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wzorze znajduje się bilans i rachunek zysków i strat. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Referencje

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wzór uproszczonego sprawozdania finansowego,
rachunek zysków i strat,
bilans, sprawozdanie,
dokument do pobrania, wnioski do pobrania,