Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia

Dokumenty przydatne w kontaktach z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) m.in. dokumenty o wybór lekarzy rodzinnych, pielęgniarek, położnych, skierowania do sanatorium.

Deklaracja wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

›› Pobierz teraz

Dokument jaki Państwo tutaj znajdą to deklaracja jaką składa każda osoba podczas wyboru podstawowej opieki zdrowotnej. Każdy ma prawo do samodzielnego wyboru podstawowej opieki. Druk jest zapisany przy pomocy aplikacji Word co umożliwia jego pełną edycję i przystosowanie do własnych potrzeb. Jeżeli chcemy wypełnić wniosek ręcznie, również istnieje taka możliwość.

W tym dokumencie znajdą Państwo również instrukcję w jaki sposób należy wypełnić deklarację, aby nie popełnić niepotrzebnych błędów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pielegniarka,
pielęgniarka,
Deklaracja wyboru pielęgniarki podstawowe opieki zdrowotne,
deklaracje nfz,
Deklaracja wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, dokument do pobrania, deklaracja wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, pielegniarka z NFZ,
pielęgniarka z nfz, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, nfz,

Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

›› Pobierz teraz

Każdy kto korzysta ze świadczeń służby zdrowia jest zobowiązany do złożenia deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dokument został zapisany w formacie Word, co umożliwia jego pełną edycję. Co więcej, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, istnieje możliwość ręcznego wypełnienia deklaracji. Oczywiście, dokument zawsze można wypełnić na komputerze, a następnie wydrukować.

Do dokumentu została załączona instrukcja ze szczegółowym wyjaśnieniem jak poprawnie wypełnić deklaracje.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wnioski do nfz, Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, narodowy fundusz zdrowia, dokument online,
deklaracja wyboru lekarza rodzinnego, dokumenty do pobrania,
nfz,
dokument do pobrania, lekarz, lekarz rodzinny,
dokumenty online do pobrania,

Deklaracja wyboru położnej podstawowej opieki zdrowotnej

›› Pobierz teraz

W sytuacji kiedy zakładamy rodzinę zazwyczaj nadchodzi taki moment, że kobieta będzie spodziewać się dziecka. Warto wtedy złożyć deklarację wyboru położnej na szczeblu podstawowej opieki zdrowotnej.

Dokument jest zapisany przy pomocy aplikacji Word co umożliwia edycję dokumentu. Co więcej, druk można wypełnić na komputerze lub jeżeli klient wyraża taką chęć może zrobić to ręcznie po wydrukowaniu.

Zawsze warto zadbać o swoje zdrowie i rodzinę, a każdy doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, iż życie składa się ze szczegółów, więc warto zatroszczyć się o każdy z osobna. Wybierz dobrego lekarza, pielęgniarkę, a nawet położną, bo kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji, nigdy nie będziesz miał do siebie pretensji, że coś mogłeś zrobić lepiej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, narodowy fundusz zdrowia,
dokument online,
Deklaracja wyboru położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
wybór położnej,
deklaracja wyboru położnej podstawowej opieki zdrowotnej, położna, nfz,

Rezygnacja z wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej

›› Pobierz teraz

Bardzo często zdarza się, że z pewnych przyczyn pragniemy zmienić naszego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę lub położną. Taka decyzja może być spowodowana zmianą miejsca zamieszkania co z kolei zmusza nas do podjęcia takich kroków lub po prostu nie jesteśmy zadowoleni z obecnej służby.

Dokument jaki mamy Państwu do zaoferowania to wzór rezygnacji z wyboru podstawowej opieki zdrowotnej. Druk jest zapisany w wersji elektronicznej co sprawia, że możemy go natychmiast pobrać i wydrukować. Istotną zaletą dokumentu jest to, że możemy go wypełnić ręcznie lub na komputerze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, nfz, zmiana położnej,
narodowy fundusz zdrowia, zmiana lekarza rodzinnego, dokumenty do pobrania, Rezygnacja z wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, zmiana pielęgniarki,

Wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, kiedy ubezpieczony poniósł koszty leczenia w jednym z krajów EOG lub Szwajcarii, może starać się o ich zwrot, niezależnie od tego, czy podczas pobytu za granicą posiadał przy sobie kartę EKUZ.

Należy pamiętać jednak o tym, że w większości krajów ubezpieczeni pokrywają część kosztów leczenia z własnych środków i są to opłaty, które nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Aby uzyskać zwrot kosztów, ubezpieczony składa odpowiedni wniosek w oddziale wojewódzkim Funduszu, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Oddział sprawdza, czy osoba składająca wniosek była ubezpieczona w NFZ lub posiadała prawo do świadczeń zdrowotnych w momencie udzielania jej świadczeń oraz czy do wniosku dołączone zostały wymagane dokumenty. Dodatkowo jako drugi plik Word zostały umieszczone potrzebne informacje do złożenia wniosku Dokument Word - do edycji na własne potrzeby

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
leczenie w eu, dokument online,
dokument do pobrania,
narodowy fundusz zdrowia,
nfz,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, leczenie w państwach europejskich,
zwrot kosztów za leczenie w UE, leczenie za granicą,
leczenie za granica, zwrot kosztów za leczenie w unii europejskiej, leczenie w panstwach europejskich,
dokumenty do pobrania, zwrot kosztów za leczenie w EU,

Wniosek o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ubezpieczenia,
karty,
wniosek o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego Dodaj nfz wniosek o wydanie europe, ekuz,
wydanie,
ubezpieczenie, wniosek o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego,
wniosek,
dokumenty online do pobrania, europejskiej, dokument do pobrania,
karta,

Wniosek o wydanie formularza E -106, E-109, E-111

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wydanie formularza E-106,
dokument do pobrania, wniosek o wydanie formularza E-111, wniosek o wydanie formularza E-109,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie Formularza E 121

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie formularza E 121 z instrukcją wydania dokumentu. Wniosek zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
gotowy wniosek E 121 do pobrania,
wniosek o wydanie formularza E 121, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
formularz E 121, dokumenty online do pobrania,

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

›› Pobierz teraz

Dokument skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest sporządzony w formacie PDF. Pismo należy otworzyć w programie Adobe Acrobat. Skierowie na leczenie uzdrowiskowe przygotowane jest do wydruku zawierające dwie strony A4. Po pobraniu dokumentu zostanie on wysłany na adres e mail.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skierowanie,
skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
jak dostać skierowanie do sanatorium, skierowanie do sanatorium, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, sanatorium skierowanie,
leczenie w sanatorium,
dokumenty online do pobrania,

Skierowanie do obcięcia pielęgniarską opieką długoterminową

›› Pobierz teraz

Na obecną chwilę jesteśmy w stanie wyróżnić wiele typów usług świadczonych przez opiekę zdrowotną. Kiedy jesteśmy obłożnie chorzy i nie jesteśmy w stanie osobiście zadbać o siebie możemy ubiegać się o opiekę pielęgniarską długoterminową. Należy pamiętać, iż tego typu opieka dotyczy jedynie osób przebywających w domu i nie wymagających hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego.

Dokument jaki tutaj Państwo znajdą dotyczy skierowania do obcięcia pielęgniarską opieką długoterminową. Druk jest zapisany w formacie PDF i dlatego wymaga programu Adobe Acrobat aby go otworzyć. Dokument jest w wersji elektronicznej co umożliwia jego szybki zakup i użycie parę minut od pobrania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Skierowanie do obcięcia pielęgniarską opieką długoterminową,
do obcięcia,
Skierowanie, opieka w zakładzie opieki zdrowotnej,
długoterminową, wnioski do pobrania, opieką,
pielęgniarską,
dokumenty do pobrania,
zakład opieki zdrowotnej,

Skarga na zachowanie lekarza

›› Pobierz teraz

Skargę na zachowanie lekarza należy złożyć u dyrektora szpitala. Dokument zapisany w postaci tekstowej. Skargę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Po pobraniu dokumentu otrzymasz go na e-maila.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarga na doktora,
skarga lekarska, skarga na postępowanie lekarza,
lekarz zaniedbał swoich obowiązków, skarga na lekarza, lekarz skarga,
skarga,

Skarga na zachowanie pielęgniarki

›› Pobierz teraz

Skargę na zachowanie pielęgniarki należy złożyć u dyrektora szpitala. Dokument zapisany w postaci tekstowej. Skargę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Po pobraniu dokumentu otrzymasz na e-maila.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarga w służbie zdrowia,
pielęgniarka źle wypełniła obowiązki,
skarga na pielęgniarkę,
skarga, pielęgniarka, skarga na pielęgniarkę, co zrobić jak jak pielęgniarka źle wykonała obowiązki,

Skarga na zachowanie położnej

›› Pobierz teraz

Skargę na zachowanie położnej należy złożyć u dyrektora szpitala. Dokument zapisany w postaci tekstowej. Skargę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Po pobraniu dokumentu otrzymasz na e-maila.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
na zachowanie, skarga na położną,
pielęgniarka położna,
skarga na pielęgniarkę położną, skarga na pielęgniarkę położną, położna,
położnej, Skarga,

Skarga na zachowanie lekarza w przychodni

›› Pobierz teraz

Skargę na zachowanie lekarza w przychodni należy złożyć u kierownika placówki. Dokument zapisany w postaci tekstowej. Skargę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Po pobraniu dokumentu otrzymasz na e-maila.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skarga na lekarza,
Skarga na zachowanie lekarza w przychodni,
skarga na lekarza, skarga na lekarza w przychodni, lekarz źle wykonał swoje obowiązki co zrobić,
upomnienie dla lekarza,

Skarga na zachowanie położnej w przychodni

›› Pobierz teraz

Skarga na zachowanie położnej w przychodni należy złożyć u kierownika placówki. Dokument zapisany w postaci tekstowej. Skargę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Po pobraniu dokumentu otrzymasz na e-maila.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
położnej,
Skarga,
na zachowanie,
w przychodni, skarga na zachowanie położnej w przychodni, skarga na personel szpitala,
skarga na służbę zdrowia, skarga na służbę zdrowia,
skarga na pielęgniarkę,

Wniosek o przyspieszenie wyjazdu do sanatorium

›› Pobierz teraz

Kiedy czas, który pozostał na wyjechanie do sanatorium jest długi, a Twoje zdrowie podupada czy też wiesz, że jest szansa na wyjazd z tzw. zwrotu - możesz wyjechać szybciej. Aby z tego skorzystać złóż Wniosek o przyspieszenie wyjazdu do sanatorium.

Wypełniony oraz podpisany wniosek należy złożyć do wojewódzkiego oddziału NFZ - właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

Wniosek można złożyć osobiście lub wysyłając listem - najlepiej poleconym - na adres Narodowego Funduszu Zdrowia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sanatorium, wyjazd do sanatorium z nfz, narodowy fundusz zdrowia, przyspieszony wyjazd do sanatorium nfz, wyjazd do sanatorium nfz,
nfz, przyspieszenie wyjazdu do sanatorium,

Wniosek o wydanie skierowania do umieszczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie skierowania do umieszczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym skierowane jest nie tylko dla osób chorych ale także dla bliskich tejże osoby. Wniosek jest uniwersalny - skierowany zarówno na potrzeby osób dorosłych jak i dzieci.

Wniosek zapisany jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełniony oraz podpisany wniosek wraz z załącznikami (wykaz znajduje się w piśmie) należy złożyć osobiście lub przesłać na adres korespondencyjny ośrodka, w którym chcemy przejść leczenie lub też nasza bliska osoba tam chce zostać umieszczona.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o leczenie,
wniosek do nfz, narodowy fundusz zdrowia, leczenie,
wniosek do umieszczenia w zakładzie opiekuńczo leczniczym,
zakład opiekuńczy,
zakład leczniczy, zakład opiekuńczo-lecznicy, nfz, wniosek do narodowego funduszu zdrowia,

Wniosek do Jednostki Służby Zdrowia o wydanie kopii dokumentacji medycznej

›› Pobierz teraz

Potrzebujesz kopii dokumentacji medycznej do przedłożenia dla ubezpieczyciela, czy też w sprawie sądowej? Nic prostszego. Potrzebujesz tylko złożyć wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej.

Pamiętaj!
Niektóre jednostki służby zdrowia - bez znaczenia czy prywatne czy publiczne - mogą żądać dokonania opłaty za wydanie kopii dokumentacji.

Wniosek zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji wniosku na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełniony oraz podpisany wniosek należy przekazać - osobiście lub listownie - do jednostki służby zdrowia, z której chcemy uzyskać dokumentację.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumentacja medyczna,
kopia dokumentacji, nfz, historia choroby,
kopia dokumentacji medycznej, ksero historii choroby, karta pacjenta,
ksero karty pacjenta,
służba zdrowia, wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej,