Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

ZPORR - wnioski

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jeden z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju. W kategorii znajdują się wnioski.

Wniosek o dofinasowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu 1 i Priorytetu 3 ZPORR (z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa)

›› Pobierz teraz

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: ZPORR - wnioski

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, priorytet 3, dokumenty online do pobrania,
prośba, dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokument online, wniosek,
dokumenty online do pobrania, podanie,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
wniosek o dofinasowanie realizacji projektu,
mikro przedsiębiorstwo, Wniosek o dofinasowanie realizacji projektu w,

Wniosek o dofinasowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu 1 i Priorytetu 3 ZPORR (z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa)

›› Pobierz teraz

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: ZPORR - wnioski

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o dofinasowanie realizacji projektu w rama, dokument do pobrania,
wniosek o dofinasowanie realizacji projektu, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, priorytet 1, wniosek, dokumenty online do pobrania, priorytet 3,
dokument online do pobrania,
podanie, dokument do pobrania,
prośba, dokument do pobrania, dokument online,

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 ZPORR

›› Pobierz teraz

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: ZPORR - wnioski

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dofinansowanie w ramach priorytetu 2,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
prośba,
wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ram,
wniosek, dokument online, podanie,

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny Działanie 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR

›› Pobierz teraz

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: ZPORR - wnioski

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dofinansowanie w ramach priorytetu 3,
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ram,
prośba,
wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, podanie,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online, wniosek, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna ZPORR

›› Pobierz teraz

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: ZPORR - wnioski

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o dofinansowanie realizacji projektu,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ram, dokumenty do pobrania, podanie, priorytet 1, dokument online,
prośba, dokumenty online do pobrania, wniosek, 4,
dokument do pobrania,

Harmonogram składania wniosków o płatność na sześć kolejnych miesięcy - ERFF

›› Pobierz teraz

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: ZPORR - wnioski

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
harmonogram składania wniosków o płatność na sześc, składanie wniosków,
wniosek o płatność,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Harmonogram składania wniosków o płatność na sześć, dokument online do pobrania,

Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

›› Pobierz teraz

Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: ZPORR - wnioski

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podstawowego,
Standardowy, wsparcia,
Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego,
wniosek, o przyznanie, wsparcie pomostowe,
pomostowego, budowa mostów,