Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Urząd Celny

Wzory formularzy stosowane w sprawach celnych. W kategorii znajdują się między innymi:

  • Wniosek o wydanie wiążącej informacji o pochodzeniu towarów

  • Wniosek o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów

Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W.2

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W.2. Dokument zapisany w programie Word przygotowany do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Celny

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
D.W.2,
dokumenty do pobrania, wydanie pozwolenia, pozwolenie, dokumenty online do pobrania,
zbiorcza deklaracja, Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W.2,
dokument online, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
DW2,
wniosek,

Wniosek o wydanie wiążącej informacji o pochodzeniu towarów

›› Pobierz teraz

Podanie o udzielenie wiążącej informacji o pochodzeniu towarów (WIP). Wniosek należy złożyć w Izbie Celnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Celny

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pochodzenie towaru, dokument do pobrania,
wniosek o pochodzenie towaru,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, towar, dokument do pobrania,
wniosek o udzielenie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania,
dokument online,

Wniosek o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów wraz z oświadczeniem

›› Pobierz teraz

Wniosek należy złożyć u Naczelnika Urzędu Celnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Celny

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia tow,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, pochodzenie towarów, dokument online, uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia towarów, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
uposażenie, udzielenie uposażenia,

Wniosek o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Wniosek o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów jest przygotowany do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Celny

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uproszczonego,
o udzielenie,
do stosowania, wniosek,
upoważnienia, towarów, dokumentowania,
pochodzenia, wniosek o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia tow,
sposobu,