Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Księgi Wieczyste

Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym. Dokumenty należy drukować dwustronnie.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej

›› Pobierz teraz

Księga wieczysta przedstawia stan prawny do danej nieruchomości. Jeżeli właśnie nabyliśmy działkę, dom lub inną nieruchomość musimy postarać się o wpis do księgi wieczystej i odnotować ten fakt. Należy pamiętać, że każde działanie jakie podejmujemy podczas zakupu nieruchomości musi być dokładnie sprawdzone, aby uniknąć zbędnych nieporozumień.

Dokument ten to wzór wniosku z prośbą o wpis do księgi wieczystej, który został zapisany przy pomocy aplikacji Word dzięki czemu możemy go edytować w zależności od własnych potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
księga wieczysta, dokumenty online do pobrania, KW-wpis, dokument online, księgi wieczyste druki, odpis z księgi wieczystej,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
księgi wieczyste,
elektroniczne księgi wieczyste, rejestr, dokumenty do pobrania,
księga wieczysta,
księgi wieczyste,
KW-WGLAD Wniosek o wgląd do księgi wieczystej,

Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej

›› Pobierz teraz

Coraz częściej młodzi ludzie (i nie tylko) robią coraz więcej aby kupić mieszkanie, wybudować dom czy chociażby na samym początku kupić działkę pod zabudowę. Wszyscy musimy jednak pamiętać, że zanim zaczniemy inwestować pieniądze z myślą o naszej przyszłości postarajmy się uzyskać całą dokumentację, która będzie jasno stwierdzała kwestie prawne z potencjalnie nabywaną przez nas nieruchomością. Najlepiej zacząć od wystosowania wniosku o odpis z akt księgi wieczystej z informacją o prawnych właścicielach.

Zamiast zajmować się pisaniem wniosku, pobierz gotowy wzór, który jest już gotowy i tylko trzeba go wydrukować. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej co umożliwia jego pełną edycję w zależności od potrzeb użytkownika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, elektroniczne księgi wieczyste, księgi wieczyste, nip wniosek,
kw odpis akt, kw odpis, KW-ODPIS-AKT, księgi wieczyste druki, formularz do pobrania, księga wieczysta,
zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej, dokumenty online do pobrania, odpis z księgi wieczystej,
rejestr,
księgi wieczyste,

Oznaczenie działki ewidencyjnej

›› Pobierz teraz

Jeżeli jesteśmy szczęśliwymi nabywcami działki, np; pod zabudowę, warto natychmiast złożyć wniosek o oznaczenie działki ewidencyjnej. Dzięki temu będziemy mieli stu procentową pewność jaka ilość gruntu jest naszą własnością i będziemy mieli podstawę prawną do tego, aby zadbać o własne mienie.

Wzór wniosku do Centralnego Rejestru Sądowego z prośbą o oznaczenie działki ewidencyjnej. Elektroniczna wersja dokumentu umożliwia jego pełną edycję w zależności od potrzeb. Dokument można od razu pobrać i zastosować w zależności od własnych potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kw -ozn, formularz do pobrania,
ksiegi wieczyste,
księgi wieczyste druki,
rejestr,
dokumenty online do pobrania, księgi wieczyste, kw - ozn,
odpis z księgi wieczystej, KW-OZN, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
kw- ozn,
księga wieczysta, kw ozn,

Żądanie wpisu w księdze wieczystej

›› Pobierz teraz

Jeżeli jesteśmy nabywcami pewnej nieruchomości i jeszcze nie zrobiliśmy wpisu do księgi wieczystej, to nie czekajmy dłużej, gdyż dla Sądu będzie to podstawowy dokument stwierdzający jasno kto jest właścicielem danej działki, mieszkania itp. Pamiętaj również, że jeżeli nie zrobisz tego w odpowiednim terminie Sąd sam się upomni o potwierdzenia własności, ale pod karą grzywny!

Wzór żądania wpisu do księgi wieczystej jaki mamy do zaoferowania jest w postaci elektronicznej dzięki czemu daje się łatwo edytować i dostosować w zależności od potrzeb. Dokument jest gotowy do wydruku i natychmiastowego użycia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
elektroniczne księgi wieczyste,
stan prawny nieruchomości,
KW-zad,
księga wieczysta,
dokument do pobrania,
księgi wieczyste,
dokumenty online do pobrania, rejestr,
księgi wieczyste druki, kw- zad, dokumenty do pobrania,
odpis z księgi wieczystej,
księgi wieczyste,
kw - zad, dokument online,

Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy

›› Pobierz teraz

Będąc właścicielem dużej spółki nie zawsze mamy czas na załatwienie określonych czynności, w tak zaistniałej sytuacji może wystosować wniosek do Centralnego Rejestru Sądowego, w którym wyrażamy zgodę na uczynienie pewnej osoby naszym pełnomocnikiem, zwanym inaczej przedstawicielem ustawowym. Otrzymując pełnomocnictwo mamy prawo do działań prawnych w imieniu osoby, która takie prawo nadała.

Wzór wniosku jaki się tutaj znajduje został przygotowany w wersji elektronicznej i dzięki temu zawsze można go edytować w zależności od własnych potrzeb. Dokument jest gotowy do użycia, wystarczy go tylko wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kw pp, kw - pp,
KW-pp,
formularz do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
KW-PP Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy, księga wieczysta, księgi wieczyste, rejestr, stan prawny nieruchomości,
księga wieczysta, kw- pp,
księgi wieczyste, odpis z księgi wieczystej,

Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej

›› Pobierz teraz

Myśląc o zakupie pewnej nieruchomości zawsze warto upewnić się do kogo tak na prawdę należy. Zdarza się bowiem, że mamy do czynienia z nieuczciwym sprzedawcą, który jest nastawiony jedynie na własny zysk nie zważając na konsekwencje. Kupując działkę czy dom zacznijmy od złożenia wniosku Centralnego Rejestru Sądowego z prośba o wgląd do księgi wieczystej.

Już nie musisz martwić się, że źle napiszesz wniosek, mamy dla Ciebie gotowy wzór, który można łatwo edytować - w zależności od potrzeb. Wersja elektroniczna dokumentu sprawia, że można go natychmiast pobrać i zastosować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, stan prawny nieruchomości,
rejestr, formularz do pobraniadokumenty online do pobrania,
księga wieczysta,
dokument do pobrania,
księgi wieczyste,
dokumenty online do pobrania, KW-wgląd,
księgi wieczyste druki, kw wgląd,
odpis z księgi wieczystej, księga wieczysta,
elektroniczne księgi wieczyste, dokument online,

Wnioskodawca / uczestnik postępowania

›› Pobierz teraz

Wniosek do Centralnego Rejestru Sądowego nazywany KW WU Wnioskodawca, Uczestnik postępowania jest załącznikiem do formularzy KW ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej i KW WPIS Wniosek o wpis w księdze wieczystej. Dzięki temu wnioskowi określamy dane dotyczące wnioskodawcy lub uczestnika postępowania, który zakłada Księgę Wieczystą lub dokonuje do niej wpisu.

Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej dzięki czemu można go swobodnie edytować w zależności od własnych potrzeb. Wzór jest gotowy do użycia, wystarczy go tylko pobrać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stan prawny nieruchomości,
księgi wieczyste,
kw wu, dokumenty do pobrania, kw -wu,
odpis z księgi wieczystej, dokumenty online do pobrania, kw wu wnioskodawca,
kw-wu,
księga wieczysta, księga wieczysta,
księgi wieczyste druki,
kw wu, rejestr,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o założenie księgi wieczystej

›› Pobierz teraz

Jeżeli nieruchomość, którą ostatnio nabyliśmy nie posiada jeszcze wpisu do księgi wieczystej lub jej jeszcze nie posiada to należy niezwłocznie tego dokonać aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień w kwestii własności. Wzór dokumentu jaki się tutaj znajduje to wniosek o założenie księgi wieczystej jaki należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym.

Dokument jest gotowy do użycia, wystarczy go tylko pobrać. Wersja elektroniczna umożliwia pełną edycję i dostosowanie do własnych potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
księga wieczysta,
kw- zal,
stan prawny nieruchomości,
dokument online, kw -zal,
elektroniczne księgi wieczyste, księga wieczysta,
KW-zal, dokumenty do pobrania,
rejestr,
kw - zal,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, księgi wieczyste druki, wzór księgi,

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej

›› Pobierz teraz

Jeżeli z określonych sytuacji jesteś zmuszony ubiegać się o kredyt na budowę domu pamiętaj aby mieć ze sobą wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej. Niestety aby otrzymać odpis musimy złożyć wniosek o wydanie takiego zaświadczenia.

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku, który należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wersja elektroniczna dokumentu umożliwia jego pełną edycję i ręczne wypełnienie jeśli zachodzi taka potrzeba. Dokument zapisany w formacie Word i jest gotowy do pobrania i natychmiastowego użycia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
KW-ODPIS,
odpis ksiąg wieczystych, formularz do pobrania, wyciąg odpis, księga wieczysta,
księga wieczysta, księgi wieczyste,
wniosek wzór,
księgi wieczyste druki,
dokumenty do pobrania,
rejestr,
kw odpis,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, elektroniczne księgi wieczyste,

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

›› Pobierz teraz

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
księgi wieczyste, odpis z księgi wieczystej druki, użytkowanie,
dokumenty do pobrania,
dokument online, księgi wieczyste, przekazanie garażu, oddanie gruntu, Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
elektroniczne księgi wieczyste,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wieczyste, dokument do pobrania,

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

›› Pobierz teraz

Pismo o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą. Dokument zapisany w programie word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
ksiegi weczyste,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, wpisane księgi wieczystej sporządzonego za granicą, dokumenty online do pobrania,