Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Księgi Wieczyste

Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym. Dokumenty należy drukować dwustronnie.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej

›› Pobierz teraz

Księga wieczysta przedstawia stan prawny do danej nieruchomości. Jeżeli właśnie nabyliśmy działkę, dom lub inną nieruchomość musimy postarać się o wpis do księgi wieczystej i odnotować ten fakt. Należy pamiętać, że każde działanie jakie podejmujemy podczas zakupu nieruchomości musi być dokładnie sprawdzone, aby uniknąć zbędnych nieporozumień.

Dokument ten to wzór wniosku z prośbą o wpis do księgi wieczystej, który został zapisany przy pomocy aplikacji Word dzięki czemu możemy go edytować w zależności od własnych potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, kw wpis, księgi wieczyste,
rejestr, KW-wpis,
stan prawny nieruchomości,
elektroniczne księgi wieczyste,
odpis z księgi wieczystej,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
księga wieczysta,
księgi wieczyste, księga wieczysta,

Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej

›› Pobierz teraz

Coraz częściej młodzi ludzie (i nie tylko) robią coraz więcej aby kupić mieszkanie, wybudować dom czy chociażby na samym początku kupić działkę pod zabudowę. Wszyscy musimy jednak pamiętać, że zanim zaczniemy inwestować pieniądze z myślą o naszej przyszłości postarajmy się uzyskać całą dokumentację, która będzie jasno stwierdzała kwestie prawne z potencjalnie nabywaną przez nas nieruchomością. Najlepiej zacząć od wystosowania wniosku o odpis z akt księgi wieczystej z informacją o prawnych właścicielach.

Zamiast zajmować się pisaniem wniosku, pobierz gotowy wzór, który jest już gotowy i tylko trzeba go wydrukować. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej co umożliwia jego pełną edycję w zależności od potrzeb użytkownika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
księga wieczysta, dokumenty online do pobrania, księgi wieczyste druki,
rejestr, księgi wieczyste,
wzór dokumentu, stan prawny nieruchomości,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, kw odpis, kw odpis akt, elektroniczne księgi wieczyste,
formularz do pobrania, wniosek druk, księga wieczysta,

Oznaczenie działki ewidencyjnej

›› Pobierz teraz

Jeżeli jesteśmy szczęśliwymi nabywcami działki, np; pod zabudowę, warto natychmiast złożyć wniosek o oznaczenie działki ewidencyjnej. Dzięki temu będziemy mieli stu procentową pewność jaka ilość gruntu jest naszą własnością i będziemy mieli podstawę prawną do tego, aby zadbać o własne mienie.

Wzór wniosku do Centralnego Rejestru Sądowego z prośbą o oznaczenie działki ewidencyjnej. Elektroniczna wersja dokumentu umożliwia jego pełną edycję w zależności od potrzeb. Dokument można od razu pobrać i zastosować w zależności od własnych potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, kw ozn,
księga wieczysta, ksiega wieczysta, formularz do pobrania, kw -ozn, księgi wieczyste, dokument do pobrania,
rejestr, stan prawny nieruchomości, księgi wieczyste druki,
dokumenty online do pobrania,
kw- ozn, elektroniczne księgi wieczyste, KW-OZN,

Żądanie wpisu w księdze wieczystej

›› Pobierz teraz

Jeżeli jesteśmy nabywcami pewnej nieruchomości i jeszcze nie zrobiliśmy wpisu do księgi wieczystej, to nie czekajmy dłużej, gdyż dla Sądu będzie to podstawowy dokument stwierdzający jasno kto jest właścicielem danej działki, mieszkania itp. Pamiętaj również, że jeżeli nie zrobisz tego w odpowiednim terminie Sąd sam się upomni o potwierdzenia własności, ale pod karą grzywny!

Wzór żądania wpisu do księgi wieczystej jaki mamy do zaoferowania jest w postaci elektronicznej dzięki czemu daje się łatwo edytować i dostosować w zależności od potrzeb. Dokument jest gotowy do wydruku i natychmiastowego użycia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, księgi wieczyste druki, kw zad,
elektroniczne księgi wieczyste,
kw- zad,
księga wieczysta, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
kw - zad, KW-zad, kw -zad,
rejestr, księga wieczysta, dokumenty online do pobrania, odpis z księgi wieczystej,

Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy

›› Pobierz teraz

Będąc właścicielem dużej spółki nie zawsze mamy czas na załatwienie określonych czynności, w tak zaistniałej sytuacji może wystosować wniosek do Centralnego Rejestru Sądowego, w którym wyrażamy zgodę na uczynienie pewnej osoby naszym pełnomocnikiem, zwanym inaczej przedstawicielem ustawowym. Otrzymując pełnomocnictwo mamy prawo do działań prawnych w imieniu osoby, która takie prawo nadała.

Wzór wniosku jaki się tutaj znajduje został przygotowany w wersji elektronicznej i dzięki temu zawsze można go edytować w zależności od własnych potrzeb. Dokument jest gotowy do użycia, wystarczy go tylko wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kw -pp,
księgi wieczyste druki, kw pp, kw - pp,
odpis z księgi wieczystej, dokument online, księga wieczysta,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, KW-PP Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy, stan prawny nieruchomości,
rejestr,
dokument do pobrania,
księgi wieczyste, dokumenty do pobrania,

Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej

›› Pobierz teraz

Myśląc o zakupie pewnej nieruchomości zawsze warto upewnić się do kogo tak na prawdę należy. Zdarza się bowiem, że mamy do czynienia z nieuczciwym sprzedawcą, który jest nastawiony jedynie na własny zysk nie zważając na konsekwencje. Kupując działkę czy dom zacznijmy od złożenia wniosku Centralnego Rejestru Sądowego z prośba o wgląd do księgi wieczystej.

Już nie musisz martwić się, że źle napiszesz wniosek, mamy dla Ciebie gotowy wzór, który można łatwo edytować - w zależności od potrzeb. Wersja elektroniczna dokumentu sprawia, że można go natychmiast pobrać i zastosować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
księgi wieczyste,
odpis z księgi wieczystej, księga wieczysta, dokument online, kw wgląd, dokumenty do pobrania, rejestr, dokument do pobrania, elektroniczne księgi wieczyste,
dokumenty online do pobrania, KW-wgląd,
księgi wieczyste druki, księga wieczysta,
stan prawny nieruchomości, formularz do pobraniadokumenty online do pobrania,

Wnioskodawca / uczestnik postępowania

›› Pobierz teraz

Wniosek do Centralnego Rejestru Sądowego nazywany KW WU Wnioskodawca, Uczestnik postępowania jest załącznikiem do formularzy KW ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej i KW WPIS Wniosek o wpis w księdze wieczystej. Dzięki temu wnioskowi określamy dane dotyczące wnioskodawcy lub uczestnika postępowania, który zakłada Księgę Wieczystą lub dokonuje do niej wpisu.

Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej dzięki czemu można go swobodnie edytować w zależności od własnych potrzeb. Wzór jest gotowy do użycia, wystarczy go tylko pobrać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
formularz kw wu,
kw-wu,
kw -wu, odpis z księgi wieczystej, dokumenty online do pobrania, kw- wu, księgi wieczyste,
księga wieczysta, KW-wu, kw - wu,
kw wu, stan prawny nieruchomości,
księgi wieczyste,

Wniosek o założenie księgi wieczystej

›› Pobierz teraz

Jeżeli nieruchomość, którą ostatnio nabyliśmy nie posiada jeszcze wpisu do księgi wieczystej lub jej jeszcze nie posiada to należy niezwłocznie tego dokonać aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień w kwestii własności. Wzór dokumentu jaki się tutaj znajduje to wniosek o założenie księgi wieczystej jaki należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym.

Dokument jest gotowy do użycia, wystarczy go tylko pobrać. Wersja elektroniczna umożliwia pełną edycję i dostosowanie do własnych potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, księga wieczysta,
elektroniczne księgi wieczyste, księgi wieczyste, kw- zal, księgi wieczyste, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, księga wieczysta,
rejestr, kw -zal,
wniosek wzór, odpis z księgi wieczystej, księgi wieczyste druki,
kw - zal,

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej

›› Pobierz teraz

Jeżeli z określonych sytuacji jesteś zmuszony ubiegać się o kredyt na budowę domu pamiętaj aby mieć ze sobą wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej. Niestety aby otrzymać odpis musimy złożyć wniosek o wydanie takiego zaświadczenia.

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku, który należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wersja elektroniczna dokumentu umożliwia jego pełną edycję i ręczne wypełnienie jeśli zachodzi taka potrzeba. Dokument zapisany w formacie Word i jest gotowy do pobrania i natychmiastowego użycia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rejestr,
księgi wieczyste, wniosek wzór,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, księgi wieczyste, wzór odpisu, KW-ODPIS, księga wieczysta, stan prawny nieruchomości, dokumenty do pobrania,
odpis ksiąg wieczystych,
księga wieczysta, wyciąg odpis,
księgi wieczyste druki,

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

›› Pobierz teraz

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
księgi wieczyste,
przekazanie garażu, wieczyste,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, oddanie gruntu,
elektroniczne księgi wieczyste,
odpis z księgi wieczystej druki,
Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
dokumenty do pobrania,
użytkowanie, księgi wieczyste,

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

›› Pobierz teraz

Pismo o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą. Dokument zapisany w programie word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Księgi Wieczyste

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wpisane księgi wieczystej sporządzonego za granicą, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, dokument do pobrania,
ksiegi weczyste,