Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Formularze Unijne

Dotacje , subwencje z Unii Europejskiej - formularze (Formularz - wzór dokumentu z rubrykami do wypełnienia.)

Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu, który dotyczy oświadczenia pomiędzy pracownikami delegowanymi lub osób prowadzących działalność na własny rachunek - ale dana działalność została przeniesiona chwilowo poza granice kraju. Wzór zaświadczenia jest zapisany w formacie PDF i jest gotowy do natychmiastowego wykorzystania.

Jeżeli prowadzisz dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmę pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Formularze Unijne

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zaświadczenie prawo, zaświadczenie urząd skarbowy, e - 101,
zaświadczenie druk,
formularz do pobrania,
dokumenty do pobrania,
zaświadczenie formularz, formularze unijne,
zaświadczenie wzory, zaświadczenie druki, e101, zaświadczenie wzór,
e-101, formularz unijny, ustawodawstwo właściwe,

Przedłużenie okresu oddelegowania lub prowadzenia działalności na własny rachunek

›› Pobierz teraz

Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą poza granicami kraju i mamy zamiar przedłużyć nasz pobyt to warto mieć przy sobie formularz E 102, który będzie zaopatrzony w szczegółowe informacje dotyczące przedłużenia terminu lub w innym przypadku okresu oddelegowania. Dokument jest zapisany w formacie PDF i można z niego niemalże natychmiast skorzystać.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Formularze Unijne

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
e - 102,
przedłużanie,
formularz do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online, e 102, e- 1-2, formularz unijny, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, prowadzenie działalności na własny rachunek, e-102, e102, dokumenty online do pobrania, okresu oddelegowania,

Korzystanie z prawa wyboru

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu E 103 dotyczy wyboru ustawodawstwa właściwego lub korzystania z prawa wyboru. Taki dokument może okazać się ważny dla pracowników ambasad, urzędów unijnych lub może to być również prawo państwa, w którego przedstawicielstwie mogą być w chwili obecnej zatrudnieni. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej - format PDF.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Formularze Unijne

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
e-103,
podstawy prawa,
dokument do pobrania, prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, e - 103, e 103,
dokumenty do pobrania,
formularz do pobrania, prawo wyboru,
normy prawa,
prawa własności, e- 103,
formularz unijny, akty prawa,

Wniosek o zasiłek pogrzebowy

›› Pobierz teraz

O zasiłek pogrzebowy mogą starać się osoby, których bliscy zmarli poza granicami kraju. Dokument zawiera kwestie wyjaśniające na podstawie, których bliski ubiega się o zasiłek. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej i jest gotowy do natychmiastowego użycia - wystarczy go jedynie wydrukować.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Formularze Unijne

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zasilki pogrzebowe, e 124, e- 124,
wnioski pogrzebowe, dokumenty online do pobrania,
e-124, formularz do pobrania, dokument online, e124,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
e - 124, zasiłki pogrzebowe, zasilek pogrzebowy,

Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu E 207 dotyczy informacji o przebiegu ubezpieczenia osób, które podlegają ubezpieczeniu. Dokument jest zapisany w formacie PDF. Dokument posiada ważne pouczenie wobec sposobów prawidłowego wypełniania druku. Dokument jest gotowy do natychmiastowego użycia - wystarczy go jedynie wydrukować.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Formularze Unijne

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, e-207, formularz unijny,
formularz do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
ubezpieczenie, dokumenty online do pobrania,
e- 207, e - 207,
e 207,
osoba ubezpieczona, e207,
dokument online, dokument do pobrania,