Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy budowlane

Umowa to zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. W tym dziale znajdują się m.in. wzory umów określających prawa i obowiązki istniejące między wykonawca robót budowlanych a ich zleceniodawcą.
W kategorii umowy budowlane znajdują się miedzy innymi takie dokumenty jak:

  • Umowa o roboty budowlane

  • Umowa o wybudowane i przeniesienie własności domu jednorodzinnego

  • Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

Umowa o roboty budowlane

›› Pobierz teraz

Podejmując się określonych robót budowlanych pamiętajmy zawsze o spisaniu stosownej umowy, która będzie zawsze podstawą wszystkich działań. wzór jaki się tutaj znajduje to umowa podpisywana w oparciu, której wykonawca zobowiązuje się do wybudowania zamawiającemu określonego obiektu. Wykonanie to jest określone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i dokumentacją projektową. Co więcej, opisuje wszystkie szczegóły dotyczące zobowiązań obu stron.

Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej, dzięki czemu można go edytować. Umowa jest gotowa do użycia, wystarczy ją jedynie pobrać i wydrukować.

Jeżeli nie jesteś pewien swoich praw i obowiązków, jakie dotyczą Ciebie i Twojej firmy to już powinieneś zaopatrzyć się w Regulamin Pracy, który jasno określa obowiązki i prawa pracownika dzięki czemu będziesz bardziej zdecydowanie podejmował kolejne decyzje i dzięki temu regulaminowi dowiesz się, czy Twoje działanie jest zgodne z prawem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy budowlane

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca,
dokument do pobrania,
umowa o roboty remontowo budowlane,
umowa o dzieło a umowa o roboty budowlane,
wzór umowy o roboty budowlane,
dokumenty online do pobrania, robota na budowie,
wzory umów o roboty budowlane, dokumenty online do pobrania, umowa o wykonanie robót budowlanych,
umowa przedwstępna o roboty budowlane,
umowy o wykonanie robót budowlanych,
umowa o dzieło roboty budowlane,
umowy o roboty budowlane, umowa o roboty budowlane wzór,

Umowa o wybudowaie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego

›› Pobierz teraz

Coraz częściej młodzi ludzie i nie tylko decydują się na budowę własnego domu. Wiąże się to nie tylko z ogromnymi kosztami i nakładami finansowymi, ale również z mnóstwem spraw, pozwoleń bez których jakakolwiek budowa jest niemożliwa. Kiedy uda nam się uregulować wszelkie kwestie prawne i mamy już sprawdzoną ekipę, która będzie budować nasz dom to spiszmy z nimi stosowną umowę, która będzie zobowiązywała obie ze stron do przestrzegania warunków (oczywiście tych zawartych w umowie).

Wzór dokumentu jaki się tutaj znajduje to przykład umowy o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego, w której to wykonawca zobowiązuje się do wybudowania zamawiającemu domu jednorodzinnego. Umowa jest w postaci elektronicznej co sprawia, że jest w pełni edytowalna.

Jeżeli nie jesteś pewien swoich praw i obowiązków, jakie dotyczą Ciebie i Twojej firmy to już powinieneś zaopatrzyć się w Regulamin Pracy, który jasno określa obowiązki i prawa pracownika dzięki czemu będziesz bardziej zdecydowanie podejmował kolejne decyzje i dzięki temu regulaminowi dowiesz się, czy Twoje działanie jest zgodne z prawem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy budowlane

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dom jednorodzinny,
dokument online, Umowa o wybudowaie i przeniesienie własności domu, dokumenty online do pobrania,
umowa o wybudowaie i przeniesienie wlasnosci domu, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
zbudowanie domu,

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Każdy kto zaczyna budowę własnego domu to z pewnością zdaje sobie sprawę z tego, że oprócz niesamowitych nakładów finansowych musimy uporać się z mnóstwem pozwoleń i zaświadczeń, których załatwienie zajmuje bardzo długi czas. Jeżeli posiadamy już wszystkie pozwolenia wraz z pozwoleniem na budowę to najwyższy czas na "pierwszy krok". Uwaga! Pamiętaj jednak, ze Twoim obowiązkiem jest zgłoszenie o dniu rozpoczęciu robót.

Dokument jaki się tutaj znajduje to zawiadomienie o dniu rozpoczęcia robót - jest to wersja elektroniczna dzięki czemu można go w pełni edytować w zależności od własnych potrzeb. Dokument jest gotowy do użycia - wystarczy go jedynie pobrać i wydrukować.

Jeżeli nie jesteś pewien swoich praw i obowiązków, jakie dotyczą Ciebie i Twojej firmy to już powinieneś zaopatrzyć się w Regulamin Pracy, który jasno określa obowiązki i prawa pracownika dzięki czemu będziesz bardziej zdecydowanie podejmował kolejne decyzje i dzięki temu regulaminowi dowiesz się, czy Twoje działanie jest zgodne z prawem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy budowlane

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
termin rozpoczęcia budowy,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, rozpoczynanie budowy,
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
dokumenty do pobrania,
początek budowy,
zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
zawiadomienie, dokument do pobrania, zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,

Umowa o sprawowanie funkcji kierownika budowy

›› Pobierz teraz

Marzysz o własnym domu jednorodzinnym i nie możesz doczekać się chwili kiedy będziesz w stanie zrealizować własne marzenia. Kiedy w końcu nasze marzenia się realizują pamiętajmy o całej dokumentacji z tym związanej. Budowa domu wiąże się nie tylko z ogromnymi nakładami finansowymi, ale również z wszelkiego rodzaju pozwoleniami bez których sama budowa byłaby niemożliwa. Posiadając już całą dokumentację, pamiętaj aby poszukać sobie godnego zaufania kierownika budowy - osoby, która będzie prowadziła naszą budowę. Bywa, iż ufamy naszemu kierownikowi i nie czujemy potrzeby podpisania z nim umowy - myślimy, że może poczuć się urażony. Nie wahajmy się jednak, gdyż w razie jakichkolwiek problemów będzie to jedyny dokument, który będzie naszą podstawą prawną gdy dojdzie do jakichkolwiek nieporozumień.

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór umowy dla kierownika budowy, który dotyczy sprawowania funkcji kierownika . Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej, dzięki czemu można go łatwo edytować. http://www.eforex.pl/index.php?id=100&p=124560 jest gotowy do użycia - wystarczy go jedynie pobrać i wydrukować.

Jeżeli nie jesteś pewien swoich praw i obowiązków, jakie dotyczą Ciebie i Twojej firmy to już powinieneś zaopatrzyć się w Regulamin Pracy, który jasno określa obowiązki i prawa pracownika dzięki czemu będziesz bardziej zdecydowanie podejmował kolejne decyzje i dzięki temu regulaminowi dowiesz się, czy Twoje działanie jest zgodne z prawem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy budowlane

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa dla kierownika budowy, dokumenty online do pobrania, umowa o sprawowanie funkcji kierownika budowy,
dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa o sprawowanie funkcji kierownika budowy,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Każdy marzy o tym, aby mieszkać jedynie ze swoją rodziną i nie być uzależnionym od rodziców czy kogokolwiek innego. Pewnie większość zdaje sobie sprawę, iż aby tego dokonać musimy skompletować szereg dokumentów, które będą w tym przypadku obligatoryjne. Co więcej, budowa lokalu mieszkalnego wiąże się również z ogromnymi nakładami finansowymi. Kiedy mamy już jedno i drugie pamiętajmy aby spisać odpowiednią umowę o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego. Jest to niezwykle konieczna czynność, gdyż będzie naszą bazą w przypadku jakichkolwiek nieporozumień lub niewyjaśnionych kwestii prawnych.

Dokument został zapisany przy pomocy aplikacji MS Office co ułatwia edycję dokumentu. Elektroniczna wersja umożliwia szybki pobór dokumentu i niemalże natychmiastowe użycie zaraz po wydrukowaniu.

Nie masz pojęcia jakie dokumenty jeszcze będą Ci potrzebne? Nie wiesz co dalej robić i na co uważać? Mamy rozwiązanie idealne dla Ciebie - poradnik, który wyjaśni Ci krok po kroku jak rozpocząć budowę. ]

Jeżeli nie jesteś pewien swoich praw i obowiązków, jakie dotyczą Ciebie i Twojej firmy to już powinieneś zaopatrzyć się w Regulamin Pracy, który jasno określa obowiązki i prawa pracownika dzięki czemu będziesz bardziej zdecydowanie podejmował kolejne decyzje i dzięki temu regulaminowi dowiesz się, czy Twoje działanie jest zgodne z prawem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy budowlane

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
buduj mieszkanie,
dokumenty online do pobrania, wybudpowanie, dokument do pobrania, mieszkanie,
budowanie, umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego, umowa budowlana,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, własność lokalu, dokument online,

Umowa na wykonanie prac elektrycznych

›› Pobierz teraz

Umowa na wykonanie prac elektrycznych może być przeznaczona zarówno dla osób indywidualnych - np. budujących dom i jest potrzeba wykonania sieci energetycznej oraz przyłączy, jak również dla przedsiębiorstw oraz instytucji.

Umowa zapisana jest jako dokument tekstowy. Może stanowić gotową umowę jak również być wzorem do sporządzenia własnej umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy budowlane

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o wykonanie prac elektrycznych,
elektryk,
umowa, umowa o prace elektryczne,
prace elektryczne,
prace remontowe,
wykonanie robót elektrycznych,
umowa z elektrykiem,

Umowa o wykonanie prac budowlanych - ocieplenie budynku

›› Pobierz teraz

Dokument przeznaczony jest zarówno dla osób indywidualnych jak również firm oraz instytucji, które chcą by ocieplono im budynek.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office lub OpenOffice.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy budowlane

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa na ocieplenie budynku,
umowa o prace budowlane, umowa na ocieplenie budynku,
ocieplenie budynku,
umowa budowlana, roboty budowlane,