Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Ochrona środowiska

W kategorii znajdują się dokumenty które należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska.
- Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
- Wniosek o wydanie pozwolenia na wyprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

Wniosek o wydanie pozwolenia na wyprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

›› Pobierz teraz

Jeżeli nasza firma prowadzi działalność, która emituje gazy lub płyny do atmosfery to musi zdawać sobie sprawę z tego, że nie może tego robić bez odpowiedniego pozwolenia - nie dokonanie takiego obowiązku wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Aby uzyskać pozwolenie najpierw należy złożyć odpowiedni wniosek o pozwolenie.

W tym dokumencie znajdą Państwo gotowy wzór wniosku o wydanie takiego pozwolenia. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej dzięki czemu jego edycja jest w pełni możliwa. Wniosek jest gotowy do użycia, wystarczy go jedynie pobrać i wydrukować.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię, która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Ochrona środowiska

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument online,
wniosek o wydanie pozwolenia na wyprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,
dokumenty online do pobrania, wydanie pozwolenia na wyprowadzenie gazów lub płynów do powietrza,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

›› Pobierz teraz

Jeżeli Twoja firma prowadzi działalność, która wytwarza odpady to musisz zdawać sobie sprawę z tego, że nie możesz tego robić bez specjalnego pozwolenia na wykonywanie takich czynności - nie dokonanie takiego obowiązku wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Jeżeli chcesz uniknąć kłopotów złóż wniosek o pozwolenie.

W tym dokumencie znajdą Państwo gotowy wzór wniosku o wydanie takiego pozwolenia. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej dzięki czemu jego edycja jest w pełni możliwa. Wniosek jest gotowy do użycia, wystarczy go jedynie pobrać i wydrukować.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię, która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Ochrona środowiska

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, wniosek o wytwarzanie odpadów, wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

Zgłoszenie szkody w uprawach i płodach wyrządzoną przez zwierzynę leśną

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie szkody w uprawach i płodach wyrządzoną przez zwierzynę leśną przeznaczony dla osób posiadających uprawy rolne, którym zwierzyna leśna zniszczyła uprawy czy też płody rolne i domagają się odszkodowania.

Wniosek zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office lub OpenOffice.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Ochrona środowiska

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwierzyna leśna,
szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną,
szkody rolne,
zgłoszenie szkody w płodach, szkody zwierzyny leśnej, zgłoszenie szkody w uprawach,