Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Język Angielski - słownictwo

Niniejszy dział zawiera zbiór ćwiczeń dotyczących słownictwa języka
angielskiego. Znajdziemy tutaj zestawienie słownictwa z różnych
działów, jak na przykład: środowisko, dom, człowiek, zwierzęta itp. Co więcej,
dział zawiera scenki sytuacyjne ma maturę ustną z języka angielskiego
jak i najpotrzebniejsze słownictwo jakie może przydać się podczas wizyty za granicą, na przykład; w czasie poszukiwania mieszkania czy pracy.

MATURA USTNA z języka angielskiego - SCENKI SYTUACYJNE

›› Pobierz teraz

Matura ustna z języka angielskiego jest równie ważna jak część pisemna, jednakże aby dobrze się do niej przygotować bardzo często wertujemy lekturę w poszukiwaniu zwrotów i odpowiednich konstrukcji gramatycznych, które pomagają w efektywnym przygotowaniu. Arkusz ten zawiera zbiór wszystkich najpopularniejszych rozmówek językowych, czy też jak niektórzy nazywają „scenek sytuacyjnych” wraz z PROPONOWANYMI ODPOWIEDZIAMI. Już nie musisz szukać ich godzinami tracąc swój cenny czas, wystarczy że pobierzesz ten plik.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odpowiedzi na pytania, wyrażenia, ćwiczenia do matury,
konstruckje gramatyczne, Jęzk angielski,
zwrty,
matura ustna, słówka,
scenki sytuacjne,
pytania,
przykładowe odpowiedzi, pisemna,
słowotwórstwo,

LOTNISKO - słownictwo i wyrażenia niezbędne podczas odprawy paszportowej.

›› Pobierz teraz

Nauka języka angielskiego jest dla niektórych tematem ciężkim do opanowania, ale każdy z nas jest w stanie poznać większość najpotrzebniejszych zwrotów używanych na lotnisku, w restauracji i wielu innych miejscach gdzie tak często się znajdujemy. Arkusz ten zawiera zbiór słownictwa i niezbędnych zwrotów dzięki którym bez większych problemów porozumiesz się przy odprawie, czy też będziesz w stanie odpowiedzieć na elementarne pytanie, jak chociażby; „Nie mam nic do oclenia”.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
matura ustna, matura pisemna, konstrukcje gramatyczne,
odprawa paszportowa,
rozmówki językowe, scenki sytuacyjne, zwroty,
cło, lotnisko, bagaż, zdania, dialogi, słownictwo, wyrażenia,
słówka,

PRACA ZA GRANICĄ - niezbedne zwroty i wyrażenia, PRZYKŁADOWE pytania pracodawcy i odpowiedzi ubiegającego się o pracę.

›› Pobierz teraz

Arkusz ten zawiera zbiór słownictwa, zwrotów czy też zdań najczęściej wymawianych przez osoby wyjeżdżające do pracy za granicę. Oferowany materiał pomoże nie tylko zapoznać czy zastosować najpotrzebniejsze słówka w praktyce, ale również znajdziemy tutaj najpopularniejsze pytania zadawane przez pracodawcę podczas rozmowy kwalifikacyjnej z PROPONOWANYMI ODPOWIEDZIAMI.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wyrażenia,
słówka angielskie, zwroty,
matura ustna,
dialogi, praca za granicą,
matura pisemna,
szukanie pracy,
gramatyka,
rozmówki, rozmowa kwalifikacyjna,
przyklady odpowiedzi,

RESTAURACJA - słownictwo i najpopularnieszje zwroty używanew restauracji. Przykładowe sposoby zamówień i form płatności.

›› Pobierz teraz

Arkusz ten zawiera słownictwo i zwroty językowe przydatne w czasie pobytu w restauracji. Dzięki nim zamówisz danie, poprosisz o rachunek, zadasz wiele pytań kelnerowi, jak również zapytasz o szereg szczegółów dotyczących dań zamawianych przez Ciebie. Możesz również zapytać kelnera jak przyżądzane jest danie, lub też wyrazić niezadowolenie z podanego posiłku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
matura ustna,
scenki sytuacyjne, restaurant,
restauracja,
dialogi, placenie rachunków, zdania,
rozmówki językowe,
zamawianiedań, scenki po angielsu,
gramatyka angielska, zwroty,
konstrukcje, matura pisemna, scenki angielskie,

ROBIENIE ZAKUPÓW - najpopularniejsze słownictwo i wyrażenia dotyczące robienia zakupów.

›› Pobierz teraz

Sklep to miejsce najczęściej uczęszczane przez ludzi, niezależnie od tego gdzie jesteśmy. Arkusz ten zawiera szereg zwrotów i przydatnego słownictwa, które z łatwością będziemy w stanie zastosować podczas wizyty w sklepie spożywczym, w sklepie obuwniczym czy odzieżowym. Znajdują się tutaj również przykładowe dialogi ze sprzedawcą i najpopularniejsze zadawane pytania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
doing shopping, wymowa,
tłumaczenia, wyjazd,
pzykłady zdań, dialogi, kosntrukcje gramatyczne,
matura pisemna, robienie zakupów,
shop,
wyrażenia,
sklep obówniczy,
sklepspożywczy, odpowiedzi, sklep odzieżowy,

MATURA – ZWROTY I WYRAŻENIA NA MATURĘ USTNĄ Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

›› Pobierz teraz

Z myślą o maturzystach, którzy będą podchodzili do matury z języka angielskiego, został opracowany arkusz zawierający szereg zwrotów i konstrukcji, których znajomość ułatwi zdanie matury ustnej. W skład matury ustnej wchodzą rozmowy sterowane, opisy obrazków oraz rozmowa na określony temat. W każdej części może znaleźć się materiał dotyczący sposobów wyrażania własnej opinii, oburzenia, zaskoczenia, przykrości, smutku, złości, gniewu i wielu innych. Następujący plik zawiera zestawienie wszystkich tych form, jak również, metody jakimi możemy się posłużyć podczas opisywania ilustracji, która jest nieodzownym elementem tej części egzaminu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
disagreeing, konstrukcje,
zwroty, forgiving, agreeing,
expressions, gniew,
wybaczanie, odmowa, zgadzanie się, opis obrazków, Matura ustna, przyzwolenie, obrazek, akceptowanie,

Przyimki w języku angielskim - zestaw ćwiczeń.

›› Pobierz teraz

Przyimek (łac. praepositio) – nieodmienna część mowy, która łączy się z wyrazem i nadaje mu inny sens, np. rzeczownik stół tworzy z przyimkami wiele zestawień: na stole, o stole, pod stołem, zza stołu, koło stołu, przy stole, ponad stołem, od stołu itp. Przyimki to niesamodzielne części mowy, które w zdaniu muszą łączyć się z innymi wyrazami. Arkusz ten zawiera zestaw ćwiczeń, który pomoga
w ich szybszym i efektywniejszym utrwaleniu. Aby upewnić się czy mamy rację, na końcu ćwicznia znaduje się klucz do zadań.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
from, at,
angilski, in front of, behind,
in,
prepositions,
while, przyimki, English, exercies,
prepositions of place,
between,
from, during,

Praca za granicą jako pomoc domowa lub opiekunka do dziecka. Słownictwo i wyrażenia w języku angielskim.

›› Pobierz teraz

Arkusz ten zawiera zbiór słownictwa, zwrotów czy też zdań najczęściej wymawianych przez osoby wyjeżdżające do pracy za granicę jako pomoc domowa lub opiekunka do dziecka. Oferowany materiał pomoże zapoznać się czy zastosować najpotrzebniejsze słówka w praktyce do których została załączona "spolszczona" transkrypcja fonetyczna. Znajdziemy tutaj również najpopularniejsze pytania zadawane przez osoby poszukujące pracę, jak np; Jakie jest wynagrodzenie, Czy weekendy są wolne od obowiązków?, Jak wygląda sprawa robienia zakupów? itp.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
baby sitter, english,
keeper,
pytania zadawane pracodawce,
housewife,
praca,
nanny,
wyrażenia, work,
work abroad, england,
zwroty,
słownictwo, vocabulary,
słówka,

Czynności Wykonywane w Wolnym Czasie (Leisure Activities) - zwroty i przykładowe dialogi

›› Pobierz teraz

Arkusz ten zawiera zbiór słownictwa i zwrotów dotyczących czynności wykonywanych w wolnym czasie (leisure/free time activities). Oferowany materiał pomoże nie tylko zapoznać czy zastosować najpotrzebniejsze słówka w praktyce, ale również znajdziemy tutaj przykładowe dialogi dzięki którym będziemy wiedzieli jak wykorzystać podane słownictwo w praktyce.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
słownictwo, ćwiczenia,
exercises,
leisure activities,
worksheets, vocabulary, exercise,
wyrażenia,
vocabulary development,
zwroty,
free time activities,

Ubrania (clothes) - słownictwo i ćwiczenia

›› Pobierz teraz

Arkusz ten zawiera zbiór słownictwa i zadań dotyczących części ubrań, materiałów, wzorów i elementów mody na poziomie średnio zaawansowanym. Oferowany materiał pomoże zapoznać się czy zastosować najpotrzebniejsze słówka w praktyce do których została załączona \\\"spolszczona\\\" transkrypcja fonetyczna.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wymowa,
phonetics, słówka,
materiały,
ćwiczenia, fonetyka,
vocabulary, ubrania, ubranie, exercises, english,
parts of clothes, clothes,
słownictwo,
fashion,

Matura pisemna - list nieformalny: wskazówki, chaakterystyczne zwroty i przykład listu.

›› Pobierz teraz

Z myślą o maturzystach, którzy będą podchodzili do matury z języka angielskiego, został opracowany arkusz zawierający szereg zwrotów i konstrukcji, których znajomość ułatwi napisanie nieformalnego listu z języka angielskiego, którego znajomość jest niezbędna podczas podchodzenia do egzaminu. Do arkusza został również dołączony przykładowy list nieformalny wraz ze wskazówkami jak poprawnie zabrać się do tego zadania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory listów, cues,
zwroty,
list,
wyrażenia,
clues, informal letter,
jak napisać list?,
usefull phrases,
constructions,
nieformalny list,
sample letter, wzór listu, letter,
konstrucje,

Matura z języka angielskiego - list formalny (formal letter): zwroty, wskazówki i przykładowy list.

›› Pobierz teraz

Napisanie listu formalnego na maturze z języka angielskiego jest bardzo wielkim wyzwaniem. Z myślą o maturzystach, którzy będą podchodzili do tego egzaminu został opracowany arkusz zawierający szereg konstrukcji. Arkusz zawiera zestawienie najpopularniejszych zwrotów i wyrażeń podczas pisania listu formalnego (formal letter). Do arkusza zostały również dołączone wskazówki, jak poprawnie napisać taki list. Co więcej, na końcu pliku znajduje się przykładowy list, który z pewnością ułatwi nam pracę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
list, matura exam, letter, english,
constructions,
matura,
formal letter,
list formalny,
matura z języka angielskiego, formal letter sample, przykład, exam links,
sample, matura pisamna,
english letters,

Forma gerund vs. infinitive: teoria i lista czasowników

›› Pobierz teraz

Arkusz zawiera część teoretyczną dotyczącą czasowników z końcówką '-ing' (gerund form) i czasowników w formie bezokolicznika (infinitive). W języku angielskim występuje dość duża grupa czasowników po których obligatoryjnie należy wstawić jedną lub drugą formę. Plik ten zawiera zestaw najpopularniejszych czasowników jak również zasady gramatyczne, którymi należy się kierować podczas wstawiania jednej lub drugiej formy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
matura exam,
theory,
english verbs, infinitive,
exercises in english, english, bezokolicznik,
czasowniki, gerunds,
konstruckje gramatyczne, forma bezokolicznika,
matura,
verbs,
teoria, english,

OGŁOSZENIE - zwroty, instrukcje i przykłady do matury pisemnej.

›› Pobierz teraz

Dokument zawiera szereg zwrotów i konstrukcji, których znajomość ułatwi napisanie ogłoszenia obligatoryjnej formy pisemnej podczas którego znajomość jest niezbędna podczas podchodzenia do egzaminu maturalnego. Do arkusza zostało również dołączone przykładowe ogłoszenie wraz z instrukcjami jak je poprawnie napisać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
język angielski, exercises, ćwiczenia,
written exam,
constructions,
wyrażenia, elementary level, phrases,
english grammar, matura pisemna,
konstrukcje,
announcement, jak napisać ogłoszenie, matura pisemna z języka angielskiego, poziom podstawowy,

OPOWIADANIE - zwroty, konstrukcje i przykłady do matury pisemnej.

›› Pobierz teraz

Napisanie opowiadania na maturze z języka angielskiego jest bardzo wielkim wyzwaniem. Z myślą o maturzystach, którzy będą podchodzili do tego egzaminu został opracowany arkusz zawierający szereg zwrotów oraz przykładowe opowiadanie. Co więcej, znajdziemy tutaj również wskazówki, jak poprawnie napisać taką formę pisemną

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przykłady, matura rozszerzona,
matura z angielskiego,
example, język angielski,
zwroty,
english,
opowiadanie z angielskiego, konstrukcje,
matura pisemna, wyrażenia,
story telling,
story,
jak napisać opowiadanie na maturę pisemną, sample,

KARTKA POCZTOWA - zwroty, konstrukcje i przykład do matury pisemnej.

›› Pobierz teraz

Z myślą o maturzystach, którzy będą podchodzili do matury z języka angielskiego, został opracowany arkusz zawierający szereg zwrotów i konstrukcji jak napisać poprawnie pocztówkę w języku angielskim. Do arkusza została również dołączona przykładowa pocztówka, która może posłużyć jako wzór do napisania własnych form.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwroty, sample,
matura pisemna,
example,
przykłady, forma pisemna,
pocztówka, list,
jak napisać list i pocztówkę, phrases,
constructions, konstrukcje, kartka pocztowa,
przykład,

RECENZJA - przydatne zwroty i wyrażenia do matury pisemnej z języka angielskiego.

›› Pobierz teraz

Nie wiesz jak napisać poprawnie recenzję? Pobierz dokument, który zawiera szereg zwrotów i konstrukcji, których znajomość ułatwi jej napisanie w języku angielskim. Recenzja jest jedną z czterech form pisemnych na rozszerzonej maturze, z którymi uczeń musi się zaznajomić jeśli chce dobrze wypaść podczas egzaminu dojrzałości. Ten dokument z pewnością ułatwi państwu to zdanie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwroty, samples,
gramatyka, konstrukcje,
phrases, matura rozszerzona, przykłady, najpotrzebniejsze konstrukcje, matua z angielskiego,
matura pisemna,
jak napisać recenzję, recenzja, matura exam, jak napisać recenzję,
written exam,

WIADOMOŚĆ TEKSTOWA - zwroty i konstrukcje wraz z przykładem na maturę pisemną z języka angielskiego.

›› Pobierz teraz

Napisanie krótkiej wiadomości tekstowej na maturze dla niektórych uczniów może być nielada problemem. Z myślą właśnie o nich został opracowany arkusz zawierający szereg konstrukcji i zwrotów wraz z przykładem takiej właśnie wiadomości. Dzięki temu, każdy maturzysta będzie w stanie poprawnie napisać taką formę pisemną bez wertowania dziesiątek podręczników.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
matura z języka angielskiego,
constructions,
phrases, eglish, message, short message writing, konstrukcje,
sample, jak napisać krótką wiadomość tekstową, short message,
przykłady,
przykład, zwroty, matura pisemna,
english language,

ZAPROSZENIE - zwroty, konstrukcje i przykład na maturę pisemną z języka angielskiego

›› Pobierz teraz

W dokumencie znajdują się najpotrzebniejsze zwroty i konstrukcje dzięki którym bez większych problemów napiszemy zaproszenie w języku angielskim na maturze. Co więcej, plik zawiera przykładowe zaproszenie, które z pewnością ułatwi niejednemu maturzyście poprawne napisanie tej formy. Znajomość "techniczna" jak napisać zaproszenie jest bardzo ważna, gdyż oprócz karki pocztowej czy wiadomości, jest również formą obowiązkową.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
english, constructions,
matura pisemna,
przykład, przykłady, english grammar, język angielski,
sample,
phrases, jak napisać zaproszenie na maturze pisemniej,
samples,
english language,
invitation,
zaproszenie,
matura podstawowa,

Czasowniki złożone (phrasal verbs) - zestawienie.

›› Pobierz teraz

Czasowniki modalne tworzą specyficzny typ orzeczenia złożonego. Dany czasownik w połączeniu z określonym przyimkiem ma całkowicie inne znaczenie, np;

look for - szukać
look after - opiekować się

Arkusz zawiera większość czasowników złożonych (phrasal verbs) jakie istnieją w języku angielskim wraz z ich tłumaczeniem na język polski i przykładowym zdaniem jak można go poprawnie zastosować. Zachęcamy do pobrania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
egzamin, exam, exams, drive, jezyk,
bring,
phrasal verbs,
język angielski,
czasownki złożone,
break, english language, find, zestawienie, take,
go,

CZŁOWIEK - słownictwo tematyczne.

›› Pobierz teraz

Arkusz ten zawiera zbiór słownictwa i zadań dotyczących człowieka: części ciała (part of the body), osobowość i cechy charakteru (personality and character)i wygląd zewnętrzny (general appearance). Oferowany materiał umożliwia łatwiejszą naukę słów z danego działu, gdyż zostały ona zestawione w jednym dokumencie i już nie musisz szukać ich po książkach lub stronach internetowych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
parts of the body, englsih,
body, wyglad zewnętrzny,
thematic vocabulary vocabulay, engish,
human, słownik języka angielskiego,
man,
personality,
general appearance, angielski, character, character, człowiek,

DOM - słownictwo tematyczne.

›› Pobierz teraz

Arkusz zawiera zbiór słownictwa i zadań dotyczących domu: rodzaje miejsc zakwaterowania, podział na pomieszczenia, tj; łazienka (bathroom), kuchnia (kitchen), sypialnia (sleeping room), salon (living room), części budynku (parts of the room). Oferowany materiał umożliwia łatwiejszą naukę słów z danego działu, gdyż zostały ona zestawione w jednym dokumencie i już nie musisz szukać ich po książkach lub stronach internetowych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
part of the room,
słownictwo, testy,
exercises on vocabulary, parts of the room,
vocabulary,
ćwiczenia,
english lesson,
kuchania, room,
bathroom,
dom,
język angielski,
exercises, salon,

Nauka i technika - przydatne słownictwo.

›› Pobierz teraz

Dokument zawiera zbiór słownictwa w języku angielskim dotyczącego działu "Nauka i technika". W tym pliku znajdziemy słownictwo dotyczące wszystkich dziedzin dotyczących techniki i nauki, od rzeczy elektrycznych poprzez rzeczy elektroniczne, rzeczy codziennego użytku i te potrzebne w biurze. Oferowany materiał umożliwia łatwiejszą naukę słów z danego działu, dzięki czemu nie musimy już przeszukiwać kilku podręczników w ich poszukiwaniu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ćwiczenia,
język angielski, English,
vocabulary, słownictwo, słownictwo w języku angielskim,
słownictwo tematyczne, English vocabulary, thematic vocabulary,
exercises,

Pogoda - słownictwo tematyczne z języka angielskiego.

›› Pobierz teraz

Dokument zawiera słownictwo tematyczne dotyczącego pogody i wszelakich zjawisk przyrodniczych z nią związanych. Znajdziemy tutaj słownictwo dotyczące świata przyrody, zjawisk przyrodniczych, opisów pogody jak również słowa, które są niezbędne przy wypowiadaniu się na temat np; anomalii pogodowych czy po prostu chęci wyrażenia własnego opinii w zakresie przedstawianego tematu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pogoda,
język angielski, słowa,
thematic vocabulary, słownictwo tematyczne, angielski, weather,
słownictwo tematyczne język angielski,
english words,
language, english language,
słownictwo,

SPORT - słownictwo tematyczne z języka angielskiego

›› Pobierz teraz

Dokument zawiera zbiór słownictwa i zadań dotyczących sportu: rodzaje wykonywanych sportów, miejsca, w których są one wykonywane i sprzęt sportowy. Oferowany materiał umożliwia łatwiejszą naukę słów z danego działu, gdyż zostały ona zestawione w jednym dokumencie i już nie ma konieczności szukania ich po książkach lub stronach internetowych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
słowa angielski,
język angielski, thematic vocabulary,
słownictwo z języka angielskiego, słowa, words in english,
words, english vocabulary, english language, słownictwo tematyczne,

Szkoła - słownictwo tematyczne w języku angielskim.

›› Pobierz teraz

Dokument zawiera słownictwo tematyczne w języku angielskim dotyczące takiej dziedziny jaką jest szkoła. Słownictwo to zostało podzielone na kilka podkategorii dla większej przejrzystości. Znajdziemy tutaj; rodzaje przedmiotów szkolnych, rodzaje szkół, zasady obowiązujące w szkole, rodzaje zdobywanych stopni jak i typowe słownictwo najczęściej spotykane za murami szkół. Oferowany materiał umożliwia łatwiejszą naukę słów z danego działu, gdyż został on zestawiony w jednym dokumencie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
school vocabulary,
english vocabulary,
angielsie słówka szkoła,
school,
szkoła,
słówka z angielskiego,
english words, words school vocabulary, school words, słownictwo w języku angielskim,

Zdrowie - słownictwo tematyczne z języka angielskiego.

›› Pobierz teraz

Dokument zawiera zbiór słownictwa w języku angielskim dotyczącego zdrowia człowieka. W tym typy specjalizacji wykonywanych przez lekarzy do jakich możemy się udać w przypadku określonej dolegliwości czy też zwroty przydatne podczas wizyty u lekarza pierwszego kontaktu. Oferowany materiał umożliwia łatwiejszą naukę słów z danego działu gdyż został on zebrany w jednym dokumencie i nie musimy już przeszukiwać kilku słowników w celu znalezienia tego co nas interesuje.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
words, exercises,
english vocabulary,
english,
ćwiczenia., words in english,
słownictwo tematyczne z języka angielskiego zdrowie,
thematic vocabualry,
exercise,
słówka z angielskiego, health, język angielski,
słownictwo tematyczne,

Zwierzęta - słownictwo tematyczne z języka angielskiego.

›› Pobierz teraz

Dokument zawiera słownictwo tematyczne w języku angielskim dotyczące zwierząt. Słownictwo to zostało podzielone na kilka podkategorii dla większej przejrzystości. Znajdziemy tutaj słownictwo dotyczące: rodzai zwierzą jak i ich części ciała. Oferowany materiał umożliwia łatwiejszą naukę słów z danego działu, gdyż został on zestawiony w jednym dokumencie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
english language, types of animals in english, język angielski,
zwierząta, english animals, słownictwo tematyczne,
animals word, thematic vocabulary,
vocabulary animals, słówka angielskie, rodzaje zwierząt w języku angielskie, animals,

Żywienie - słownictwo tematyczne

›› Pobierz teraz

Dokument ten zawiera zbiór słownictwa i zadań dotyczących żywienia (jedzenie i picie): miary, jedzenie, rodzaje smaków, sposoby wykonywania jedzenia jak również przydatne zwroty w restauracji podczas zamawiania posiłków. Oferowany materiał umożliwia łatwiejszą naukę słów z danego działu, gdyż zostały ona zestawione w jednym dokumencie i już nie musisz szukać ich po książkach lub stronach internetowych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
exercise,
food vocabulary, food,
drink, exercises,
drinks vocabulary,
words,
słówka,
english words food and drink,
food & drinks, thematic vocabuary,
słownictwo tematyczne, drinks,
ćwiczenia,

Collection of Proverbs - przysłowia w języku angielskim

›› Pobierz teraz

Bardzo często zdarza się, że nie możemy znaleźć poprawnego tłumaczenia danego przysłowia w języku angielskim na język polski. Zdarza się tak, gdyż dosłowne przetłumaczenie nie zawsze będzie odpowiadać jego poprawnemu znaczeniu. Z tego właśnie powodu został opracowany ten dokument, który zawiera zbiór najpopularniejszych przysłów w języku angielskim z ich polskimi odpowiednikami.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
English,
english proverbs, tłumaczenie,
collection of proverbs,
proverbs,
język angielski, translation,
przysłowia, proverb,

Przyimki w języku angielskim - ćwiczenia

›› Pobierz teraz

Przyimek to nieodmienna część mowy, która łączy się z wyrazem i nadaje mu inny sens, np. rzeczownik stół tworzy z przyimkami wiele zestawień: na stole, o stole, pod stołem, zza stołu, koło stołu, przy stole, ponad stołem, od stołu itp. Przyimki to niesamodzielne części mowy, które w zdaniu muszą łączyć się z innymi wyrazami. Arkusz ten zawiera zestaw ćwiczeń, który pomogą w ich szybszym i efektywniejszym utrwaleniu. Aby upewnić się czy mamy rację, na końcu ćwiczenia znajduje się klucz do zadań.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
grammar, gramatyka,
english,
ćwiczenia,
język angielski, prepositions, exercises, przyimki,

Komunikacja językowa - apteka, autobus,bank.

›› Pobierz teraz

Nauka języka angielskiego jest dla niektórych tematem ciężkim do opanowania, ale każdy z nas jest w stanie poznać większość najpotrzebniejszych zwrotów czy choćby słów, które okażą się niezbędne podczas wizyty za granicą. Dokument ten zawiera zbiór najczęściej przydatnych zwrotów i słów dotyczących takich dziedzin jak:

- wizyta w aptece
- podróżowanie po mieści autobusem
- czynności wykonywane podczas wizyty w banku

Należy również wspomnieć, że zarówno zwroty jak i pojedyncze słowa zostały zaopatrzony w „spolszczoną” transkrypcję fonetyczną, tak aby każdy kto ma dokument przed sobą mógł się nim swobodnie posługiwać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
exercises, słówka,
komunikacja jezykowa,
zwroty, wypowiedź, angielski,
gimnazjum,
egzamin,
matura, ćwiczenia, phrases, słownictwo,

Komunikacja językowa - lekarz,lotnisko,dom.

›› Pobierz teraz

Nauka języka angielskiego jest dla niektórych tematem ciężkim do opanowania, ale każdy z nas jest w stanie poznać większość najpotrzebniejszych zwrotów czy choćby słów, które okażą się niezbędne podczas wizyty za granicą. Dokument ten zawiera zbiór najczęściej przydatnych zwrotów i słów dotyczących takich dziedzin jak:

- wizyta u lekarza
- lotnisko
- wynajem mieszkania

Należy również wspomnieć, że zarówno zwroty jak i pojedyncze słowa zostały zaopatrzony w „spolszczoną” transkrypcję fonetyczną, tak aby każdy kto ma dokument przed sobą mógł się nim swobodnie posługiwać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
exercises, zwroty,
wypowiedź, phrases, matura,
gimnazjum,
angielski,
komunikacja jezykowa, słownictwo, egzamin, ćwiczenia, słówka,

Komunikacja językowa - poczta,praca,restauracja

›› Pobierz teraz

Nauka języka angielskiego jest dla niektórych tematem ciężkim do opanowania, ale każdy z nas jest w stanie poznać większość najpotrzebniejszych zwrotów czy choćby słów, które okażą się niezbędne podczas wizyty za granicą. Dokument ten zawiera zbiór najczęściej przydatnych zwrotów i słów dotyczących takich dziedzin jak:

- poczta
- poszukiwanie i rodzaje wykonywanej pracy
- restauracja

Należy również wspomnieć, że zarówno zwroty jak i pojedyncze słowa zostały zaopatrzony w „spolszczoną” transkrypcję fonetyczną, tak aby każdy kto ma dokument przed sobą mógł się nim swobodnie posługiwać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
matura,
zwroty, wypowiedź, exercises,
egzamin, słówka, ćwiczenia,
gimnazjum, phrases, słownictwo,
angielski,
komunikacja jezykowa,

Komunikacja językowa - zakupy, taxi, fryzjer

›› Pobierz teraz

Nauka języka angielskiego jest dla niektórych tematem ciężkim do opanowania, ale każdy z nas jest w stanie poznać większość najpotrzebniejszych zwrotów czy choćby słów, które okażą się niezbędne podczas wizyty za granicą. Dokument ten zawiera zbiór najczęściej przydatnych zwrotów i słów dotyczących takich dziedzin jak:

- robienie zakupów
- wynajem taxi
- wizyta u fryzjera

Należy również wspomnieć, że zarówno zwroty jak i pojedyncze słowa zostały zaopatrzony w „spolszczoną” transkrypcję fonetyczną, tak aby każdy kto ma dokument przed sobą mógł się nim swobodnie posługiwać

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
matura,
słówka, gimnazjum,
phrases,
egzamin,
słownictwo, ćwiczenia, komunikacja jezykowa,
wypowiedź,
exercises,
angielski, zwroty,

Szkoła i praca - przydatne słownictwo.

›› Pobierz teraz

Dokument zawiera zbiór słownictwa z zakresu edukacji i pracy jakiej możemy się podjąć w dorosłym życiu. Oferowany materiał pomoże zapoznać się czy zastosować najpotrzebniejsze słownictwo w życiu codziennym czy też teście gramatyczno - leksykalny. Słówka zostały podzielone na grupy, tak aby łatwiej można było znaleźć to czego szukamy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca,
eduakcja, education,
english, job, angielski, słownictwo,
szkolnictwo, szkoła, słówka,
vocabulary,

Living places - słownictwo tematyczne.

›› Pobierz teraz

Dokument zawiera zbiór słownictwa tematycznego, który obejmuje sposoby zamieszkiwania w dużych miastach, miasteczkach czy też na wsi. Materiał zaprezentowany w tym pliku można swobodnie wykorzystać w życiu codziennym - w trakcie rozmowy, czy chociażby na teście z języka angielskiego. Słownictwo zostało podzielone na podgrupy dla komfortu podczas przeszukiwania tego co potrzebujemy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
town,
village, tematyka,
city,
vocabulary, słownictwo,
słówka, thematic vocabulary,

Urlop i wakacje - słownictwo tematyczne.

›› Pobierz teraz

Dokument zawiera zbiór słownictwa dotyczącego takiej tematyki jak wakacje i urlop. Znajdziemy tutaj najpotrzebniejsze zwroty jakie są niezbędne podczas podróży różnymi środkami lokomocji. Co więcej, plik zawiera słownictwo dotyczące pobytu w hotelu i takich miejscach jak lotnisko czy dworzec kolejowy. Słownictwo zostało podzielone na poddziały dla większej przejrzystości.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wakacje, angielski,
urlop, słownictwo, słówka,
vacation,
english, holidays,

Christmas - słownictwo związane z Świętami Bożego Narodzenia

›› Pobierz teraz

Dokument zawiera zbiór słownictwa zwiazanego z Bożym Narodzeniem. Tutaj znajdziemy najważniejsze zwroty i słówka dotyczące tradycji świątecznych, a mianowicie; tradycyjnych potraw, kolęd i samych świąt. Co więcej, na końcu dokumentu znajdują się pytania z tematyką świeczną, które można wykorzystać do zrobienia quizu o takiej właśnie tematyce.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
chrsitmas, słownictwo, pytania,
quiz, święta,
angielski, vocabulary,
słówka,
english,

Sport i dieta - słownictwo tematyczne.

›› Pobierz teraz

Dokument zawiera słownictwo dotyczące różnych dyscyplin sportowych tj. baseball, koszykówka, piłka nożna, tenis i wiele innych. Słownictwo dotyczy sprzętu sportowego jaki jest potrzebny przy uprawianiy którejkolwiek z dyscyplin. Zazwyczaj bywa, że sport idzie w parze z dietą, dlategoteż, został umieszczony dokument zawierający produkty doczące jedzenia i kuchni.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
angielski,
dieta, kitchen,
english,
vocabulary,
diet, kuchnia,
słownictwo, sport,

FAMILY - słownictwo i przydatne zwroty.

›› Pobierz teraz

Dokument zawiera zbiór słownictwa dotyczącego najbliższej rodziny.Znajdziemy tutaj opis najpotrzebniejszych zawodów wykonywanych przez członków rodziny, relacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Co więcej, w dokumencie znajduje się również słownictwo dotyczące opisu zewnętrznego i cech charakteru, dla dokładniejszego opisu interesujących nas osób. Słownictwo, które się tutaj znajduje można łatwo wykorzystać w wypracowaniach maturalnych i nie tylko. Na końcu dokumentu można również znaleźć kilka przykładowych zwrotów na których możemy się wzorować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
features, family, phrases,
słownictwo,
essay,
frazy, list,
opis, wypracowanie, vocabulary, letter,
zwroty,
cechy,
rodzina, description,

Jak napisać opis własnego pokoju - słownictwo i przydatne zwroty.

›› Pobierz teraz

Dokument zawiera przydatne słownictwo i zwroty, które można wykorzystać podczas opisu swojego pokoju. Słownictwo to jest bardzo szczegółowe i w zupełności wystarczy każdemu kto chce opisać własny pokój. Co więcej, znajdziemy tutaj większość przyimków określających miejsce, które umożliwią dokładniejszy opis, a na końcu dokumentu znajdziemy przykładowe zwroty i zdania, które można potraktować za wzór. Jeśli to za mało, w dokumencie znajduje się jeszcze przykładowy opis pokoju.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
room,
wypracowanie, essay, opis, description,
matura,
vocabulary, pokój,

Szkolne problemy - słownictwo i wyrażenia.

›› Pobierz teraz

Dokument zawiera przykładowe słownictwo i wyrażenia jakie możemy zastosować podczas opisywania problemów związanych z wychowaniem i teraźniejszą szkołą. Bardzo często zdarza się, że maturzysta jest zobowiązany do napisania wypracowania, które dotyczy spraw szkolnych. Tutaj można znaleźć najczęściej spotykane zwroty, słówka i wiele innych ciekawych sformułowań przydatnych przy tego typu pracy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
słownictwo, matura, wyrażenia,
phrases, vocabulary, słówka, wypracowanie,

Życie i jego wartości - słownictwo i wyrażenia.

›› Pobierz teraz

Dokument zawiera zbiór słownictwa i wyrażeń związanych z pojęciem życia i jego wartości. Tego typu słownictwo jest niezmiernie przydatne w sytuacji gdy jesteśmy zobligowani do napisania na przykład wypracowania maturalnego. Doskonale wszyscy zdają sobie sprawę z takiego faktu, iż wykonanie takiej formy pisemnej może okazać się niezmiernie trudnym wyzwaniem, dlatego wychodzimy na przeciw i w formie jednego dokumentu robimy zestawienie najprzydatniejszych zwrotów i słownictwa związanego z tą dziedziną.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
essay,
życie,
phrases,
zwroty,
matura, wyrażenia,
wypracowanie, vocabulary, life,

Środki masowego przekazu - przydatne słownictwo i zwroty.

›› Pobierz teraz

Dokument ten zawiera zbiór słownictwa, zwrotów czy też zdań używanych w trakcie rozmowy, wypracowania czy zadań testowych związanych ze środkami masowego przekazu informacji, czyli z mediami. Oferowany materiał pomoże zapoznać się czy zastosować najpotrzebniejsze słówka w praktyce. Do zbioru została dopisana "spolszczona" transkrypcja fonetyczna, tak aby każde z łatwością mógł odrazu wymówić dany zwrot czy słowo. Znajdziemy tutaj również przykładowe zdania, jakie można wykorzystać w trakcie pisanie wypracowania na temat środków masowego przekazu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
słownictwo, słówka,
vocabulary,
środki masowego przekazu, angielski,
media,
english,

Sukces - słowa i zwroty przydatne przy pisaniu rozprawki.

›› Pobierz teraz

Każdy maturzysta, który za język obcy wybiera język angielski, ma świadomość, iż musi wzbogacić swój zasób słownictwa o bardzo ciekawe sformułowania i słówka. W tym dokumecie można znaleźć słownictwo i wyrażenia związane z pojęciem sukcesu, który bez wątpienia wszyscy chcieliby osiągnąć. Do dokumentu zostały dołączone gotowe zdania w języku angielskim, którymi możemy się wzorować pisząc własne wypracowanie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Język Angielski - słownictwo

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
angielski, matura, essay, słówka, słownictwo,
rozprawka, vocabulary,
english,
wypracoanie,