Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy dzierżawy

Dzierżawa należy do umów nazwanych, dwustronnie zobowiązujących, wzajemnych i dochodzących do skutku przez zgodne oświadczenie woli stron. Polega na udostępnieniu innej osobie prawa lub rzeczy, natomiast nie przenosi własności. Przedmiotem dzierżawy może być tylko rzecz lub prawo przynoszące pożytki.

Umowa dzierżawy

›› Pobierz teraz

Jeżeli mamy zamiar wydzierżawić pewną rzecz drugiej osobie i czerpać z tego korzyść majątkową to pamiętajmy o spisaniu odpowiedniej umowy - umowa dzierżawy. Warto pamiętać, że nie należy bazować jedynie na umowie słownej, gdyż w przypadku jakichkolwiek nieporozumień jedynie posiadanie pisemnego porozumienie daje nam podstawę do jakichkolwiek roszczeń. Dokument jest w wersji elektronicznej co sprawia, iż dokument jest w pełni edytowalny i można go dostosować dla własnych potrzeb.

Prowadzisz działalność gospodarczą? Chce podnieść prestiż firmy i być docenionym wśród konkurencji, kontrahentów i klientów firmy? Zamów infolinię, a bardzo szybko zdasz sobie sprawę z efektów przedsięwzięcia. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy na serwis www.telinfo.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy dzierżawy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dzierzawa, dzierżawa, uklad, dzierzawca,
dzierżawce,
uklady,
umowa dzierżawy lokalu, umowa dzierżawy ziemi umowa dzierżawy gruntu,
dzierzawce,
umowa dzierżawy działki, umowa dzierzawy, umowy dzierżawy,
umowa dzierżawy samochodu, wydzierzawić, umowy o dzierżawę,

Umowa dzierżawy nieruchomości

›› Pobierz teraz

Jeżeli decydujemy się na wydzierżawienie naszej nieruchomości, np; lokalu mieszkalnego lub domu to pamiętajmy aby sporządzić odpowiednią umowę, w której będą zawarte wszystkie warunki na podstawie, których nasz umowa jest zawierana. Nawet jeżeli bardzo dobrze znamy osobę, z której mamy zamiar wydzierżawić naszą własność to nie zgadzajmy się pod żadnym pozorem na jedynie słowne porozumienie stron. W przypadku jakichkolwiek nieporozumień lub nie dotrzymania warunków jedynie pisemna umowa będzie podstawą do roszczeń względem wydzierżawiającego.

Dokument ten to wzór umowy dzierżawy nieruchomości w wersji elektronicznej. Umowa jest gotowa do natychmiastowego użycia, wystarczy ją jedynie wydrukować. Dzięki zapisie dokumentu w formacie Word, można go swobodnie edytować w zależności d potrzeb.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy dzierżawy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dzierżawie, dokument do pobrania,
dokument online,
umowa dzierzawy nieruchomosci, dokumenty online do pobrania,
wzór umowy dzierżawy nieruchomości,
nieruchomość,
umowa dzierzawy nieruchomosci,
wydzierżawic, posiadłosci,
układy,
dokumenty do pobrania, dzierżawce, wydzierzawić,
nieruchomośc,

Umowa dzierżawy urządzenia

›› Pobierz teraz

Jeżeli posiadamy pewne urządzenie, z którego w chwili obecnej nie korzystamy to zawsze warto je wydzierżawić, aby przynosiło profity. Pamiętajmy jednak aby w takiej sytuacji spisać stosowną umowę i podkreślić warunki na podstawie, których jest ona zawierana. Należy pamiętać, że tylko pisemna umowa będzie dokumentem, który będzie dowodem na zaistniałą sytuację.

Wzór umowy dzierżawy urządzeń w wersji elektronicznej. Dokument jest gotowy do zastosowania, wystarczy go jedynie wydrukować.


Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy dzierżawy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydzierzawić, dokumenty online do pobrania, wydzierżawić,
umowy,
narzędzie, dzierzawie,
dzierżaw, dzierżawa, umowie, Umowa dzierżawy urządzenia, wydzierżawic,
umowa dzierzawy urzadzenia,
dzierzawa,
dokument online,
dzierzawce,

Umowa dzierżawy powierzchni reklamowej

›› Pobierz teraz

Umowa dzierżawy powierzchni reklamowej przeznaczona jest dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) jak i dla osób prawnych (prowadzących działalność gospodarczą).

Umowa reguluje zakres dzierżawy powierzchni (najczęściej ściany budynku) przeznaczonej pod dzierżawę.

Umowę należy sporządzić w co najmniej dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy dzierżawy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
miejsce pod reklamę, reklama na budynku, dzierżawa powierzchni reklamowej,
powierzchnia reklamowa,
umowa dzierżawy miejsca pod reklamę,

Wypowiedzenie umowy o dzierżawę gruntu

›› Pobierz teraz

Wydzierżawiasz grunt osobie fizycznej, przedsiębiorcy? Z różnych przyczyn masz zamiar wypowiedzieć umowę dzierżawy? Pamiętaj o zachowaniu poprawnej formy! Do tego posłuży Ci dokument - Wypowiedzenie umowy o dzierżawę gruntu.

Pamiętaj!
W wypowiedzeniu umowy należy podać powód wypowiedzenia umowy. Jeżeli dzierżawca zalega z opłatami za dzierżawę gruntu - możesz wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

W przypadku wydzierżawienia \"tak po prostu\" pamiętaj o zachowaniu okresu wypowiedzenia przewidzianego w Kodeksie Cywilnym, art. 704 k.c.

Pismo zapisane jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji pisma na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnione, podpisane pismo wraz z uzasadnieniem wypowiedzenia należy sporządzić w co najmniej dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy dzierżawy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zerwanie umowy dzierżawy gruntu,
grunt,
umowa dzierżawy,
dzierżawa, dzierżawa, wypowiedzenie dzierżawy gruntu,
umowa grunty, dzierżawa gruntu, wypowiedzenie umowy dzierżawy,