Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Wydział komunikacji

Dokumenty przydatne w wydziale komunikacji Twojego Starostwa Powiatowego przy takich czynnościach jak: rejestracja pojazdu, wyrejestrowywanie pojazdu itp.

Wniosek o rejestrację, czasową rejestracje, wyrejestrowanie pojazdu

›› Pobierz teraz

Wniosek dzięki któremu będziesz mógł:
- zarejestrować pojazd
- zarejestrować czasowo pojazd
- wyrejestrować pojazd
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o rejestrację czasową rejestrację,
dokumenty online do pobrania,
czasowa rejestracja samochodu, wyrejestrowanie pojazdu, rejestracja czasowa pojazdu,
rejestracja pojazdu, zarejestrować czasowo pojazd, wniosek o rejestrację,
dokument online do pobrania,
wyrejestrować pojazd, zarejestrować pojazd, czasowa rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu,
dokumenty online do pobrania,
czasową rejestracje,

Wniosek o rejestrację, czasową rejestracje, wyrejestrowanie pojazdu

›› Pobierz teraz

Wniosek dzięki któremu będziesz mógł:
- zarejestrować pojazd
- zarejestrować czasowo pojazd
- wyrejestrować pojazd
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
zarejestrować pojazd, dokument do pobrania, dokument do pobrania, wniosek o rejestrację czasową rejestrację,
dokument online, rejestracja czasowa,
rejestracja pojazdu, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
wniosek o rejestrację,
czasową rejestracje,
zarejestrować czasowo pojazd, wniosek o rejestrację czasową, czasowa rejestracja pojazdu,

Wniosek o wymianę prawo jazdy

›› Pobierz teraz

Wniosek o wymianę prawo jazdy. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, wymienienie prawo jazdy, dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o wymianę prawa jazdy, wniosek o wymianę dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami,
dokument do pobrania,
prawojazdy, wymienienie prawo jazdy,
wniosek o wymiane prawa jazdy,
wymiana prawo jazdy,
wniosek o wymienienie prawo jazdy, dokument do pobrania, wniosek o wymiane prawo jazdy, dokument online,

Oświadczenie o sprzedaży samochodu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o sprzedaży samochodu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż samochodu,
sprzedałem samochód, dokumenty online do pobrania,
wniosek do pobrania o sprzedany samochód,
oświadczenie o sprzedaży samochodu, wniosek o sprzedanym samochodzie,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, oświadczenie że sprzedałem samochód,
dokument do pobrania,

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, wniosek,
dokument online do pobrania, wniosek do ewidencji,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
wniosek o wpis do ewidencji instruktorów,
wniosek o wpis instruktorów, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, wniosek o wpis do ewidencji instruktorów, dokumenty online do pobrania,
dokument online,

Wniosek o wydanie zezwoleń na okazjonalny przewóz osób

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwoleń na okazjonalny przewóz osób. (polski odcinek drogi oraz zezwolenia zagraniczne). Dokument zapisany w programie Word gotowy do wydruku i edycji

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania, dokument do pobrania, przewóz osób, wniosek o wydanie zezwoleń na okazjonalny przewóz osób, (polski odcinek drogi oraz zezwolenia zagraniczne)wniosek, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, polski odcinek drogi, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na międzynarodowy transport drogowy na przewóz

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie/zmianę licencji dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, zmiana licencji, wniosek o udzielenie/zmianę licencji, dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
wniosek o udzielenie/zmianę licencji na międzynarodowy transport drogowy na przewóz,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,

Wykaz pojazdów samochodowych

›› Pobierz teraz

L2 Wykaz pojazdów samochodowych (do wniosku licencyjnego, informacji o zaistniałych zmianach dotyczących wymiany taboru/zmiany nr rej.). Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania, l 2,
dokument do pobrania,
Wykaz pojazdów samochodowych, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
wykaz samochodów,
l2,
wykaz, l2,

Oświadczenie o utracie licencji (wypisów)

›› Pobierz teraz

Dokument oświadczający utratę lub zniszczenie licencji (wpisu). Dokument zapisany w programie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zniszczenie licencji,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, utrata licencji, dokument online, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, Oświadczenie o utracie licencji (wypisów), utrata licencji kierowcy,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o przeniesienie uprawnień licencyjnych

›› Pobierz teraz

Podanie o przeniesienie uprawnień licencyjnych. Dokument zapisany w programie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
przenosić uprawnienia,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, Wniosek o przeniesienie uprawnień licencyjnych,
wniosek o przeniesienie,
dokument online do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania, przeniesienie uprawnień, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o przeniesienie uprawnień licencyjnych

›› Pobierz teraz

Podanie o przeniesienie uprawnień licencyjnych. Dokument zapisany w programie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie uprawnień,
dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
Wniosek o przeniesienie uprawnień licencyjnych, wniosek o przeniesienie, dokumenty online do pobrania, dokument online,
przenosić uprawnienia, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie wtórnika - wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie wtórnika - wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu. Dokument zapisany w formacie PDF. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku. Wniosek do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o wydanie wtórnika - wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu,
zmiana dowodu rejestracyjnego, zmiana dowodu rejestracyjna, wtórnik dowodu rejestracyjnego, dowód rejestracyjny,
zmiana dowodu,

Wniosek o zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Pismo zawiera jedną stronę A4 przygotowany jest do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o zezwolenie, na wykonywanie,
regularnych specjalnych, przewozów, w krajowym transporcie,
Wniosek o zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowy,
wykonywanie przewozów,
Wniosek, drogowym osób,

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu jest zapisane w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu,
złomowanie pojazdu,
pozbywanie samochodu, zbycie samochodu, wniosek o złomowanie,
wniosek o pozbycie samochodu, informacja o zezłomowaniem samochodu,
pozbycie samochodu,
złomowanie samochodu,
pozbycie sie pojazdu, wniosek o zbycie pojazdu,

Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dowód rejestracyjny,
zmienić dane w dowodzie rejestracyjnym,
zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym, zmiana faktu faktycznego, Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejest, zmiana danych,

Wniosek o przedłużenie pozwolenia czasowego dowód rejestracyjnego.

›› Pobierz teraz

Wniosek o przedłużenie pozwolenia czasowego dowód rejestracyjnego jest zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Pismo do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dowód rejestracyjny, dokument do pobrania online,
pozwolenie czasowe,
pozwolenie czasowe,
przedłużenie czasowe dowód rejestracyjnego,
przedłużenie pozwolenia,
wniosek o przedłużenie pozwolenia czasowego,

Wniosek o wydanie skierowania na nadanie i nabycie numeru identyfikacyjnego podwozia , nadwozia, tabliczki znamionowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie skierowania na nadanie i nabycie numeru identyfikacyjnego podwozia , nadwozia, tabliczki znamionowej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tabliczki znamionowej, o wydanie, nabijanie numerów podwozia, tabliczka znamienna,
numeru,
na nadanie,
podwozia, tabliczki znamionowej,
nadwozia, Wniosek, przebijanie numerów podwozia, nabicie numerów podwozia, skierowania,
Wniosek o wydanie skierowania na nadanie i nabycie numeru identyfikacyjnego podwozia, identyfikacyjnego,

Wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych z powodu kradzieży, zgubienia, zniszczenia jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wymiana tablic rejestracyjych, wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych z powodu kradzieży, tablice rejestracyjne, zniszczenia, wymiana tablic rejestracyjnych, wniosek o wydanie tablic,
Wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych, dokument do pobrania, zgubienia,

Wniosek o wydanie skierowania na nadanie i nabycie identyfikacyjnego podwozia, nadwozia, tabliczki znamionowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie skierowania na nadanie i nabycie identyfikacyjnego podwozia, nadwozia, tabliczki znamionowej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tabliczki znamionowej,
tabliczka znamionowa, Wniosek o wydanie skierowania na nadanie i nabycie identyfikacyjnego podwozia,
tabliczki znamionowe,
wniosek o tabliczek znamionową, zmiana tabliczki znamionowej,
nadwozia,

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu zniszczenia, wyczerpania się rubryk, na badania techniczne lub adnotacji urzędowych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Pismo zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego, na badania techniczne lub adnotacji urzędowych,
Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu zniszczenia,
wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego, wyczerpania się rubryk,
wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zniszczenia dowodu rejestracyjnego, wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zniszczenia,

Wniosek o wydanie wtórnika

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, znaku legalizacyjnego, karty pojazdu jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4. Jest przygotowany do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydanie nalepi kontrolnej,
pozwolenia czasowego,
nalepki kontrolnej,
wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, wniosek o wydanie wtórnika,
Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, wniosek o nalepkę kontrolną, wniosek o wydanie znaku legaliuzacyjnego, karty pojazdu,
znaku legalizacyjnego, wydanie karty pojazdu,

Wniosek o rejestrację- czasową rejestrację- wyrejestrowanie pojazdu

›› Pobierz teraz

Wniosek o rejestrację- czasową rejestrację- wyrejestrowanie pojazdu jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wyrejestrowanie, dokuemnt do pobrania online,
Wniosek o rejestrację- czasową rejestrację- wyrejestrowanie pojazdu, pojazd,
rejestracja czasowa,
wyrejestrowanie pojazdu,
wyrejestrowanie pojazdu, rejestracja,
jak zarejestrować pojazd, rejestracja pojazdu,

Wniosek o wpis zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców lub motorniczych

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców lub motorniczych jest zapisane w formacie PDF. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat. Wniosek jest sporządzone w formacie A4 jest przygotowane do wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakresu, prowadzących, Wniosek o wpis zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kiero, kierowców, wpisu, lub motorniczych,
zmianę, Wniosek o,
wpis, przedsiębiorców,
ośrodki,
do rejestru,
szkolenia,

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kontrole pojazdów, stacja kontroli pojazdów,
przeglądy,
wpis, stacje,
kontrola pojazdów,
pojazdów,
kontrola pojazdów, przedsiębiorców,
prowadzących, rejestru,
kontroli, stacje kontroli pojazdów, Wniosek o, do,