Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-07-18

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Wydział komunikacji

Dokumenty przydatne w wydziale komunikacji Twojego Starostwa Powiatowego przy takich czynnościach jak: rejestracja pojazdu, wyrejestrowywanie pojazdu itp.

Wniosek o rejestrację, czasową rejestracje, wyrejestrowanie pojazdu

›› Pobierz teraz

Wniosek dzięki któremu będziesz mógł:
- zarejestrować pojazd
- zarejestrować czasowo pojazd
- wyrejestrować pojazd
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zarejestrować czasowo pojazd,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
czasowa rejestracja samochodu, dokumenty online do pobrania, rejestracja czasowa, zarejestrować pojazd,
dokument do pobrania,
dokument online, wniosek o rejestrację czasową, wniosek o rejestrację,
dokument do pobrania,
czasową rejestracje, wyrejestrować pojazd, dokumenty do pobrania,

Wniosek o rejestrację, czasową rejestracje, wyrejestrowanie pojazdu

›› Pobierz teraz

Wniosek dzięki któremu będziesz mógł:
- zarejestrować pojazd
- zarejestrować czasowo pojazd
- wyrejestrować pojazd
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
wyrejestrować pojazd, czasowa rejestracja pojazdu,
rejestracja pojazdu,
dokument online do pobrania, zarejestrować pojazd,
wniosek o rejestrację czasową rejestrację,
wniosek o rejestrację czasową, rejestracja czasowa pojazdu, dokument do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania, wyrejestrowanie pojazdu,
dokumenty online do pobrania, czasowa rejestracja samochodu,

Wniosek o wymianę prawo jazdy

›› Pobierz teraz

Wniosek o wymianę prawo jazdy. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wymiana prawo jazdy,
wymienienie prawo jazdy,
prawojazdy, wniosek o wymianę dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami,
dokumenty do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
wniosek o wymiane prawo jazdy, wniosek o wymianę prawo jazdy,
dokument do pobrania,
wniosek o wymianę prawa jazdy, dokument do pobrania, wymienienie prawo jazdy,
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o sprzedaży samochodu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o sprzedaży samochodu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o sprzedanym samochodzie, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
sprzedaż samochodu, oświadczenie o sprzedaży samochodu,
sprzedałem samochód,
oświadczenie że sprzedałem samochód, dokument online,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, wniosek do pobrania o sprzedany samochód,

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, wniosek do ewidencji, dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
wniosek o wpis instruktorów, wniosek o wpis do ewidencji instruktorów, wniosek,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o wpis do ewidencji instruktorów,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie zezwoleń na okazjonalny przewóz osób

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwoleń na okazjonalny przewóz osób. (polski odcinek drogi oraz zezwolenia zagraniczne). Dokument zapisany w programie Word gotowy do wydruku i edycji

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, polski odcinek drogi,
dokumenty do pobrania, (polski odcinek drogi oraz zezwolenia zagraniczne)wniosek, dokument online,
przewóz osób, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
wniosek o wydanie zezwoleń na okazjonalny przewóz osób,

Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na międzynarodowy transport drogowy na przewóz

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie/zmianę licencji dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
zmiana licencji,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania, wniosek o udzielenie/zmianę licencji, dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania,
wniosek o udzielenie/zmianę licencji na międzynarodowy transport drogowy na przewóz,

Wykaz pojazdów samochodowych

›› Pobierz teraz

L2 Wykaz pojazdów samochodowych (do wniosku licencyjnego, informacji o zaistniałych zmianach dotyczących wymiany taboru/zmiany nr rej.). Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, wykaz samochodów,
wykaz,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Wykaz pojazdów samochodowych, l2, dokument do pobrania,
l 2,
dokument online, l2,

Oświadczenie o utracie licencji (wypisów)

›› Pobierz teraz

Dokument oświadczający utratę lub zniszczenie licencji (wpisu). Dokument zapisany w programie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
zniszczenie licencji, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
utrata licencji,
dokumenty do pobrania, utrata licencji kierowcy,
dokument do pobrania,
Oświadczenie o utracie licencji (wypisów), dokument online, dokument online do pobrania,

Wniosek o przeniesienie uprawnień licencyjnych

›› Pobierz teraz

Podanie o przeniesienie uprawnień licencyjnych. Dokument zapisany w programie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
przenosić uprawnienia,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
przeniesienie uprawnień,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania,
Wniosek o przeniesienie uprawnień licencyjnych,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
wniosek o przeniesienie,

Wniosek o przeniesienie uprawnień licencyjnych

›› Pobierz teraz

Podanie o przeniesienie uprawnień licencyjnych. Dokument zapisany w programie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, przeniesienie uprawnień, dokument online do pobrania, wniosek o przeniesienie,
dokument do pobrania,
przenosić uprawnienia, Wniosek o przeniesienie uprawnień licencyjnych,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o wydanie wtórnika - wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie wtórnika - wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu. Dokument zapisany w formacie PDF. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku. Wniosek do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana dowodu rejestracyjna, dowód rejestracyjny,
zmiana dowodu rejestracyjnego, zmiana dowodu,
wtórnik dowodu rejestracyjnego, Wniosek o wydanie wtórnika - wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu,

Wniosek o zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Pismo zawiera jedną stronę A4 przygotowany jest do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
regularnych specjalnych,
na wykonywanie,
drogowym osób,
przewozów, o zezwolenie, w krajowym transporcie, Wniosek o zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowy, Wniosek, wykonywanie przewozów,

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu jest zapisane w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozbywanie samochodu,
pozbycie samochodu, wniosek o zbycie pojazdu,
pozbycie sie pojazdu, złomowanie samochodu,
zbycie samochodu,
złomowanie pojazdu, wniosek o złomowanie, Zawiadomienie o zbyciu pojazdu, wniosek o pozbycie samochodu,
informacja o zezłomowaniem samochodu,

Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym, Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejest,
dowód rejestracyjny,
zmiana faktu faktycznego,
zmiana danych,
zmienić dane w dowodzie rejestracyjnym,

Wniosek o przedłużenie pozwolenia czasowego dowód rejestracyjnego.

›› Pobierz teraz

Wniosek o przedłużenie pozwolenia czasowego dowód rejestracyjnego jest zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Pismo do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania online,
przedłużenie czasowe dowód rejestracyjnego, przedłużenie pozwolenia,
wniosek o przedłużenie pozwolenia czasowego,
dowód rejestracyjny,
pozwolenie czasowe, pozwolenie czasowe,

Wniosek o wydanie skierowania na nadanie i nabycie numeru identyfikacyjnego podwozia , nadwozia, tabliczki znamionowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie skierowania na nadanie i nabycie numeru identyfikacyjnego podwozia , nadwozia, tabliczki znamionowej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podwozia, przebijanie numerów podwozia,
na nadanie, Wniosek,
nabicie numerów podwozia,
tabliczka znamienna,
nabijanie numerów podwozia,
i nabycie, tabliczki znamionowej,
nadwozia, identyfikacyjnego,
nadwozia,
o wydanie, numeru,
skierowania,

Wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych z powodu kradzieży, zgubienia, zniszczenia jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wydanie tablic, wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych z powodu kradzieży,
dokument do pobrania, Wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych,
zgubienia,
zniszczenia,
wymiana tablic rejestracyjych,
wymiana tablic rejestracyjnych, tablice rejestracyjne,

Wniosek o wydanie skierowania na nadanie i nabycie identyfikacyjnego podwozia, nadwozia, tabliczki znamionowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie skierowania na nadanie i nabycie identyfikacyjnego podwozia, nadwozia, tabliczki znamionowej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o tabliczek znamionową, zmiana tabliczki znamionowej, tabliczki znamionowej, tabliczki znamionowe, nadwozia, Wniosek o wydanie skierowania na nadanie i nabycie identyfikacyjnego podwozia,
tabliczka znamionowa,

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu zniszczenia, wyczerpania się rubryk, na badania techniczne lub adnotacji urzędowych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Pismo zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego,
wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zniszczenia dowodu rejestracyjnego, na badania techniczne lub adnotacji urzędowych, Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu zniszczenia,
wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zniszczenia,
wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego, wyczerpania się rubryk,

Wniosek o wydanie wtórnika

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, znaku legalizacyjnego, karty pojazdu jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4. Jest przygotowany do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozwolenia czasowego, Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,
znaku legalizacyjnego,
wniosek o nalepkę kontrolną,
wydanie karty pojazdu,
wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,
karty pojazdu,
wydanie nalepi kontrolnej,
wniosek o wydanie wtórnika, nalepki kontrolnej,
wniosek o wydanie znaku legaliuzacyjnego,

Wniosek o rejestrację- czasową rejestrację- wyrejestrowanie pojazdu

›› Pobierz teraz

Wniosek o rejestrację- czasową rejestrację- wyrejestrowanie pojazdu jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rejestracja,
wyrejestrowanie pojazdu,
rejestracja czasowa,
dokuemnt do pobrania online, rejestracja pojazdu,
jak zarejestrować pojazd,
pojazd,
wyrejestrowanie, wyrejestrowanie pojazdu,
Wniosek o rejestrację- czasową rejestrację- wyrejestrowanie pojazdu,

Wniosek o wpis zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców lub motorniczych

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców lub motorniczych jest zapisane w formacie PDF. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat. Wniosek jest sporządzone w formacie A4 jest przygotowane do wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prowadzących,
ośrodki, zakresu,
szkolenia, wpis,
lub motorniczych, Wniosek o wpis zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kiero, wpisu,
do rejestru, zmianę, Wniosek o,
kierowców, przedsiębiorców,

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kontrola pojazdów,
przedsiębiorców, przeglądy,
rejestru,
kontrola pojazdów,
stacje kontroli pojazdów,
kontrole pojazdów, wpis,
do,
stacje,
stacja kontroli pojazdów,
pojazdów,
Wniosek o,
kontroli, prowadzących,