Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-08-20

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Wydział komunikacji

Dokumenty przydatne w wydziale komunikacji Twojego Starostwa Powiatowego przy takich czynnościach jak: rejestracja pojazdu, wyrejestrowywanie pojazdu itp.

Wniosek o rejestrację, czasową rejestracje, wyrejestrowanie pojazdu

›› Pobierz teraz

Wniosek dzięki któremu będziesz mógł:
- zarejestrować pojazd
- zarejestrować czasowo pojazd
- wyrejestrować pojazd
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o rejestrację, dokument do pobrania,
rejestracja czasowa pojazdu,
czasowa rejestracja pojazdu,
zarejestrować pojazd,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, czasowa rejestracja samochodu, czasową rejestracje, wniosek o rejestrację czasową,
wyrejestrowanie pojazdu,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,

Wniosek o rejestrację, czasową rejestracje, wyrejestrowanie pojazdu

›› Pobierz teraz

Wniosek dzięki któremu będziesz mógł:
- zarejestrować pojazd
- zarejestrować czasowo pojazd
- wyrejestrować pojazd
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wyrejestrować pojazd,
dokumenty do pobrania,
rejestracja pojazdu, dokument do pobrania, rejestracja czasowa, dokumenty online do pobrania,
czasowa rejestracja samochodu,
dokumenty online do pobrania,
czasowa rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu,
dokument online, czasową rejestracje, rejestracja czasowa pojazdu,
zarejestrować czasowo pojazd, wyrejestrowanie pojazdu,

Wniosek o wymianę prawo jazdy

›› Pobierz teraz

Wniosek o wymianę prawo jazdy. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wniosek o wymianę prawa jazdy, prawojazdy,
dokument do pobrania, dokument online,
wniosek o wymienienie prawo jazdy,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, wniosek o wymianę prawo jazdy,
wymienienie prawo jazdy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
wymienienie prawo jazdy,
wniosek o wymiane prawa jazdy,
dokument online do pobrania,

Oświadczenie o sprzedaży samochodu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o sprzedaży samochodu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, wniosek o sprzedanym samochodzie, dokumenty online do pobrania, sprzedaż samochodu, dokumenty online do pobrania,
oświadczenie o sprzedaży samochodu, dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania, sprzedałem samochód,
dokument online,
wniosek do pobrania o sprzedany samochód, oświadczenie że sprzedałem samochód,

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wpis instruktorów,
dokumenty online do pobrania, wniosek o wpis do ewidencji instruktorów, wniosek do ewidencji, dokument do pobrania,
wniosek, dokument online,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
wniosek o wpis do ewidencji instruktorów, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o wydanie zezwoleń na okazjonalny przewóz osób

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwoleń na okazjonalny przewóz osób. (polski odcinek drogi oraz zezwolenia zagraniczne). Dokument zapisany w programie Word gotowy do wydruku i edycji

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
polski odcinek drogi, przewóz osób, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
wniosek o wydanie zezwoleń na okazjonalny przewóz osób,
dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, (polski odcinek drogi oraz zezwolenia zagraniczne)wniosek,

Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na międzynarodowy transport drogowy na przewóz

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie/zmianę licencji dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zmiana licencji, wniosek o udzielenie/zmianę licencji na międzynarodowy transport drogowy na przewóz, dokument do pobrania,
wniosek o udzielenie/zmianę licencji,
dokument do pobrania,

Wykaz pojazdów samochodowych

›› Pobierz teraz

L2 Wykaz pojazdów samochodowych (do wniosku licencyjnego, informacji o zaistniałych zmianach dotyczących wymiany taboru/zmiany nr rej.). Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, l2,
Wykaz pojazdów samochodowych,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wykaz, dokumenty do pobrania, dokument online, l2, l 2,
wykaz samochodów,

Oświadczenie o utracie licencji (wypisów)

›› Pobierz teraz

Dokument oświadczający utratę lub zniszczenie licencji (wpisu). Dokument zapisany w programie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, utrata licencji kierowcy, utrata licencji, Oświadczenie o utracie licencji (wypisów), dokument online do pobrania,
zniszczenie licencji,
dokument online, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Wniosek o przeniesienie uprawnień licencyjnych

›› Pobierz teraz

Podanie o przeniesienie uprawnień licencyjnych. Dokument zapisany w programie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, przenosić uprawnienia,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
wniosek o przeniesienie,
Wniosek o przeniesienie uprawnień licencyjnych, dokument do pobrania, dokument online, dokument online do pobrania, przeniesienie uprawnień,

Wniosek o przeniesienie uprawnień licencyjnych

›› Pobierz teraz

Podanie o przeniesienie uprawnień licencyjnych. Dokument zapisany w programie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie uprawnień,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
Wniosek o przeniesienie uprawnień licencyjnych, dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
wniosek o przeniesienie,
dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, przenosić uprawnienia,

Wniosek o wydanie wtórnika - wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie wtórnika - wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu. Dokument zapisany w formacie PDF. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku. Wniosek do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana dowodu,
zmiana dowodu rejestracyjna, wtórnik dowodu rejestracyjnego, dowód rejestracyjny,
Wniosek o wydanie wtórnika - wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu, zmiana dowodu rejestracyjnego,

Wniosek o zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Pismo zawiera jedną stronę A4 przygotowany jest do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
w krajowym transporcie,
regularnych specjalnych, Wniosek o zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowy,
przewozów,
wykonywanie przewozów, o zezwolenie, drogowym osób, na wykonywanie,
Wniosek,

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu jest zapisane w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozbywanie samochodu,
pozbycie sie pojazdu, pozbycie samochodu,
złomowanie samochodu,
zbycie samochodu, Zawiadomienie o zbyciu pojazdu,
wniosek o zbycie pojazdu, wniosek o pozbycie samochodu, złomowanie pojazdu,
wniosek o złomowanie,
informacja o zezłomowaniem samochodu,

Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana faktu faktycznego,
zmienić dane w dowodzie rejestracyjnym, dowód rejestracyjny, zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym,
zmiana danych,
Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejest,

Wniosek o przedłużenie pozwolenia czasowego dowód rejestracyjnego.

›› Pobierz teraz

Wniosek o przedłużenie pozwolenia czasowego dowód rejestracyjnego jest zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Pismo do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedłużenie pozwolenia,
wniosek o przedłużenie pozwolenia czasowego,
pozwolenie czasowe,
dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, przedłużenie czasowe dowód rejestracyjnego,
dokument do pobrania online,

Wniosek o wydanie skierowania na nadanie i nabycie numeru identyfikacyjnego podwozia , nadwozia, tabliczki znamionowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie skierowania na nadanie i nabycie numeru identyfikacyjnego podwozia , nadwozia, tabliczki znamionowej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
numeru, Wniosek,
Wniosek o wydanie skierowania na nadanie i nabycie numeru identyfikacyjnego podwozia,
nadwozia,
o wydanie, tabliczka znamienna,
tabliczki znamionowej, nadwozia,
na nadanie,
identyfikacyjnego, tabliczki znamionowej, podwozia, nabicie numerów podwozia,
przebijanie numerów podwozia,
skierowania,

Wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych z powodu kradzieży, zgubienia, zniszczenia jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wymiana tablic rejestracyjych,
wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych z powodu kradzieży,
wniosek o wydanie tablic, tablice rejestracyjne, zniszczenia,
zgubienia,
wymiana tablic rejestracyjnych, Wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych, dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie skierowania na nadanie i nabycie identyfikacyjnego podwozia, nadwozia, tabliczki znamionowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie skierowania na nadanie i nabycie identyfikacyjnego podwozia, nadwozia, tabliczki znamionowej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o wydanie skierowania na nadanie i nabycie identyfikacyjnego podwozia, nadwozia,
tabliczki znamionowe,
tabliczka znamionowa,
zmiana tabliczki znamionowej, wniosek o tabliczek znamionową,
tabliczki znamionowej,

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu zniszczenia, wyczerpania się rubryk, na badania techniczne lub adnotacji urzędowych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Pismo zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego, wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zniszczenia, wyczerpania się rubryk,
Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu zniszczenia,
wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego, na badania techniczne lub adnotacji urzędowych,
wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zniszczenia dowodu rejestracyjnego,

Wniosek o wydanie wtórnika

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, znaku legalizacyjnego, karty pojazdu jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4. Jest przygotowany do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o nalepkę kontrolną,
Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,
wniosek o wydanie znaku legaliuzacyjnego, wydanie karty pojazdu, znaku legalizacyjnego,
wniosek o wydanie wtórnika, wydanie nalepi kontrolnej,
pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej,
karty pojazdu,
wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,

Wniosek o rejestrację- czasową rejestrację- wyrejestrowanie pojazdu

›› Pobierz teraz

Wniosek o rejestrację- czasową rejestrację- wyrejestrowanie pojazdu jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
jak zarejestrować pojazd,
wyrejestrowanie, wyrejestrowanie pojazdu, dokuemnt do pobrania online,
rejestracja pojazdu,
wyrejestrowanie pojazdu, rejestracja,
Wniosek o rejestrację- czasową rejestrację- wyrejestrowanie pojazdu,
pojazd,
rejestracja czasowa,

Wniosek o wpis zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców lub motorniczych

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców lub motorniczych jest zapisane w formacie PDF. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat. Wniosek jest sporządzone w formacie A4 jest przygotowane do wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o,
kierowców, przedsiębiorców,
zakresu,
lub motorniczych,
wpis,
Wniosek o wpis zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kiero,
do rejestru,
szkolenia, wpisu,
ośrodki,
zmianę,
prowadzących,

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stacje kontroli pojazdów,
przeglądy,
do, stacja kontroli pojazdów,
kontroli, rejestru,
Wniosek o, wpis,
kontrola pojazdów,
pojazdów,
kontrola pojazdów, stacje,
kontrole pojazdów, prowadzących, przedsiębiorców,