Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-07-18

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Wydział komunikacji

Dokumenty przydatne w wydziale komunikacji Twojego Starostwa Powiatowego przy takich czynnościach jak: rejestracja pojazdu, wyrejestrowywanie pojazdu itp.

Wniosek o rejestrację, czasową rejestracje, wyrejestrowanie pojazdu

›› Pobierz teraz

Wniosek dzięki któremu będziesz mógł:
- zarejestrować pojazd
- zarejestrować czasowo pojazd
- wyrejestrować pojazd
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zarejestrować czasowo pojazd,
wyrejestrowanie pojazdu,
czasową rejestracje, rejestracja czasowa, dokument do pobrania, wyrejestrowanie pojazdu,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
rejestracja pojazdu,
czasowa rejestracja pojazdu,
zarejestrować pojazd, rejestracja czasowa pojazdu,
wniosek o rejestrację czasową, wyrejestrować pojazd,
wniosek o rejestrację,

Wniosek o rejestrację, czasową rejestracje, wyrejestrowanie pojazdu

›› Pobierz teraz

Wniosek dzięki któremu będziesz mógł:
- zarejestrować pojazd
- zarejestrować czasowo pojazd
- wyrejestrować pojazd
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zarejestrować czasowo pojazd,
rejestracja pojazdu, dokument online do pobrania,
czasową rejestracje, wniosek o rejestrację, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
rejestracja czasowa,
czasowa rejestracja pojazdu, czasowa rejestracja samochodu,
dokument online,
wyrejestrowanie pojazdu,
dokument do pobrania,
wyrejestrowanie pojazdu,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wymianę prawo jazdy

›› Pobierz teraz

Wniosek o wymianę prawo jazdy. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, wniosek o wymianę dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami,
wymienienie prawo jazdy, wniosek o wymiane prawo jazdy,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o wymianę prawa jazdy, wniosek o wymienienie prawo jazdy, prawojazdy, wniosek o wymiane prawa jazdy, wymiana prawo jazdy,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o sprzedaży samochodu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o sprzedaży samochodu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o sprzedanym samochodzie, sprzedałem samochód,
dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, oświadczenie o sprzedaży samochodu, dokument do pobrania, oświadczenie że sprzedałem samochód, dokument online, dokument do pobrania, sprzedaż samochodu, wniosek do pobrania o sprzedany samochód,

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
wniosek do ewidencji,
wniosek, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, wniosek o wpis do ewidencji instruktorów,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o wpis do ewidencji instruktorów, wniosek o wpis instruktorów,

Wniosek o wydanie zezwoleń na okazjonalny przewóz osób

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwoleń na okazjonalny przewóz osób. (polski odcinek drogi oraz zezwolenia zagraniczne). Dokument zapisany w programie Word gotowy do wydruku i edycji

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wydanie zezwoleń na okazjonalny przewóz osób,
dokument do pobrania,
polski odcinek drogi, dokument online, dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
(polski odcinek drogi oraz zezwolenia zagraniczne)wniosek,
przewóz osób,

Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na międzynarodowy transport drogowy na przewóz

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie/zmianę licencji dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana licencji,
wniosek o udzielenie/zmianę licencji, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, wniosek o udzielenie/zmianę licencji na międzynarodowy transport drogowy na przewóz,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,

Wykaz pojazdów samochodowych

›› Pobierz teraz

L2 Wykaz pojazdów samochodowych (do wniosku licencyjnego, informacji o zaistniałych zmianach dotyczących wymiany taboru/zmiany nr rej.). Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wykaz samochodów,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
l2, l 2,
l2, dokument do pobrania,
Wykaz pojazdów samochodowych,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, wykaz,
dokument online,

Oświadczenie o utracie licencji (wypisów)

›› Pobierz teraz

Dokument oświadczający utratę lub zniszczenie licencji (wpisu). Dokument zapisany w programie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
utrata licencji kierowcy, dokument do pobrania,
Oświadczenie o utracie licencji (wypisów),
utrata licencji,
zniszczenie licencji,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,

Wniosek o przeniesienie uprawnień licencyjnych

›› Pobierz teraz

Podanie o przeniesienie uprawnień licencyjnych. Dokument zapisany w programie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
Wniosek o przeniesienie uprawnień licencyjnych,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
przenosić uprawnienia, dokument do pobrania,
przeniesienie uprawnień, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
wniosek o przeniesienie,

Wniosek o przeniesienie uprawnień licencyjnych

›› Pobierz teraz

Podanie o przeniesienie uprawnień licencyjnych. Dokument zapisany w programie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
przenosić uprawnienia,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, Wniosek o przeniesienie uprawnień licencyjnych,
dokument do pobrania, przeniesienie uprawnień,
dokument online, wniosek o przeniesienie, dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie wtórnika - wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie wtórnika - wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu. Dokument zapisany w formacie PDF. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku. Wniosek do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wtórnik dowodu rejestracyjnego, dowód rejestracyjny, zmiana dowodu, zmiana dowodu rejestracyjna, Wniosek o wydanie wtórnika - wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu, zmiana dowodu rejestracyjnego,

Wniosek o zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Pismo zawiera jedną stronę A4 przygotowany jest do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
na wykonywanie, wykonywanie przewozów,
Wniosek o zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowy,
drogowym osób, Wniosek,
regularnych specjalnych,
w krajowym transporcie, przewozów,
o zezwolenie,

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu jest zapisane w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
złomowanie pojazdu,
wniosek o złomowanie, Zawiadomienie o zbyciu pojazdu,
wniosek o pozbycie samochodu, pozbycie samochodu, informacja o zezłomowaniem samochodu,
pozbycie sie pojazdu,
złomowanie samochodu, zbycie samochodu,
wniosek o zbycie pojazdu, pozbywanie samochodu,

Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmienić dane w dowodzie rejestracyjnym, zmiana danych,
zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym, dowód rejestracyjny, Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejest, zmiana faktu faktycznego,

Wniosek o przedłużenie pozwolenia czasowego dowód rejestracyjnego.

›› Pobierz teraz

Wniosek o przedłużenie pozwolenia czasowego dowód rejestracyjnego jest zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Pismo do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedłużenie czasowe dowód rejestracyjnego,
pozwolenie czasowe, dokument do pobrania online,
pozwolenie czasowe,
dowód rejestracyjny, wniosek o przedłużenie pozwolenia czasowego, przedłużenie pozwolenia,

Wniosek o wydanie skierowania na nadanie i nabycie numeru identyfikacyjnego podwozia , nadwozia, tabliczki znamionowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie skierowania na nadanie i nabycie numeru identyfikacyjnego podwozia , nadwozia, tabliczki znamionowej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o wydanie skierowania na nadanie i nabycie numeru identyfikacyjnego podwozia,
na nadanie, przebijanie numerów podwozia, tabliczka znamienna, nabicie numerów podwozia, numeru,
o wydanie, tabliczki znamionowej, i nabycie, skierowania, identyfikacyjnego, nabijanie numerów podwozia, nadwozia,
podwozia, tabliczki znamionowej,

Wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych z powodu kradzieży, zgubienia, zniszczenia jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
tablice rejestracyjne,
wymiana tablic rejestracyjych, wniosek o wydanie tablic,
Wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych,
wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych z powodu kradzieży, dokument do pobrania,
wymiana tablic rejestracyjnych, zniszczenia, zgubienia,

Wniosek o wydanie skierowania na nadanie i nabycie identyfikacyjnego podwozia, nadwozia, tabliczki znamionowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie skierowania na nadanie i nabycie identyfikacyjnego podwozia, nadwozia, tabliczki znamionowej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nadwozia,
zmiana tabliczki znamionowej, wniosek o tabliczek znamionową,
tabliczki znamionowej,
Wniosek o wydanie skierowania na nadanie i nabycie identyfikacyjnego podwozia,
tabliczki znamionowe,
tabliczka znamionowa,

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu zniszczenia, wyczerpania się rubryk, na badania techniczne lub adnotacji urzędowych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Pismo zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zniszczenia, Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu zniszczenia,
wyczerpania się rubryk,
wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zniszczenia dowodu rejestracyjnego,
na badania techniczne lub adnotacji urzędowych, wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego,
wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego,

Wniosek o wydanie wtórnika

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, znaku legalizacyjnego, karty pojazdu jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4. Jest przygotowany do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wydanie wtórnika,
karty pojazdu,
wydanie karty pojazdu, pozwolenia czasowego, Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepki kontrolnej, wniosek o wydanie znaku legaliuzacyjnego, wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, znaku legalizacyjnego,
wydanie nalepi kontrolnej, wniosek o nalepkę kontrolną,

Wniosek o rejestrację- czasową rejestrację- wyrejestrowanie pojazdu

›› Pobierz teraz

Wniosek o rejestrację- czasową rejestrację- wyrejestrowanie pojazdu jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rejestracja,
dokuemnt do pobrania online,
rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie,
wyrejestrowanie pojazdu,
rejestracja czasowa, pojazd,
jak zarejestrować pojazd, Wniosek o rejestrację- czasową rejestrację- wyrejestrowanie pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu,

Wniosek o wpis zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców lub motorniczych

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców lub motorniczych jest zapisane w formacie PDF. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat. Wniosek jest sporządzone w formacie A4 jest przygotowane do wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wpis,
lub motorniczych,
Wniosek o wpis zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kiero,
kierowców, zakresu,
szkolenia,
prowadzących,
zmianę, ośrodki, przedsiębiorców, wpisu,
do rejestru, Wniosek o,

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Wydział komunikacji

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
do,
prowadzących,
kontrola pojazdów,
pojazdów,
kontroli,
stacja kontroli pojazdów,
rejestru, Wniosek o, kontrola pojazdów,
wpis, przeglądy,
stacje kontroli pojazdów, przedsiębiorców,
stacje, kontrole pojazdów,