Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy zlecenia

Umowa zlecenia jest to umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 734-751). Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności prawnej odpłatnie lub nieodpłatnie. Stronami umowy zlecenia mogą być dowolne osoby fizyczne lub osoby prawne pod warunkiem posiadania zdolności do czynności prawnych.

Umowa zlecenia

›› Pobierz teraz

Zlecając drugiej osobie lub pewnej firmie wykonanie jakiegoś zadania pamiętajmy o spisaniu odpowiedniej umowy, która będzie określać warunki jej zawarcia i zobowiązań zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Nie należy pod żadnym pozorem zgadzać się jedynie na umowę słowną, gdyż nie będzie ona żadną podstawą prawną w przypadku jakichkolwiek roszczeń. Dokument jaki się tutaj znajduje jest wzorem umowy zlecenia w wersji elektronicznej. Dokument jest gotowy zastosowania, wystarczy go jedynie pobrać i wydrukować.

Prowadzisz działalność gospodarczą? Chce podnieść prestiż firmy i być docenionym wśród konkurencji, kontrahentów i klientów firmy? Zamów infolinię, a bardzo szybko zdasz sobie sprawę pozytywnych efektów przedsięwzięcia. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy na serwis www.telinfo.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy zlecenia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
wzór umowy,
umowa wykonania pracy, dokumenty online do pobrania,
pisanie umowy zlecenia, dokumenty online do pobrania, zlecenie,
umowa zlecenie, pisanie umowy na zlecenie, umowa cywilnoprawna, umowa zlecenie,
dokument do pobrania, umowa zlecenia,
dokumenty do pobrania,

Umowa zlecenie udziału w posiedzeniu

›› Pobierz teraz

Jeżeli jesteśmy właścicielem pewnej spółki i udało nam się znaleźć potencjalnego wspólnika zagranicznego to z pewnością dobrze to o nas świadczy. Pamiętajmy jednak, że w większości dobrze prosperujących spółek nie należy osobiście podejmować decyzji - należy zorganizować posiedzenie Zarządu Spółki. Spotkanie z zagranicznym kontrahentem może w takiej sytuacji wymagać pomocy tłumacza, którego oczywiście możemy zamówić. Pamiętajmy jednak aby podpisać stosowną umowę z tłumaczem za wykonanie jego usług.

Wzór umowy zlecenia w wersji elektronicznej zapisany przy pomocy aplikacji MS Office. Dokument można natychmiast zastosować, wystarczy go jedynie wydrukować.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy zlecenia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory umów, pisanie umowy zlecenia,
zarząd spółki,
dokumenty online do pobrania,
Umowa zlecenie udziału w posiedzeniu,
umowa zlecenie, umowa cywilnoprawna, zlecenie przez, umowa zlecenie udziału w posiedzeniu, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, wzór umowy,
udział w posiedzeniu, wzory omów,

Wypowiedzenie umowy zlecenia

›› Pobierz teraz

Pamiętajmy, że każdą umowę na zlecenie możemy wypowiedzieć jeżeli sposób jej wykonania nie odpowiada naszym wymaganiom. Wypowiedzenie umowy może być na podstawie wcześniejszych zapisów umowy, przewidujących możliwość jej rozwiązania z zachowanie okresu wypowiedzenia. Wzór dokumentu jaki Państwo tutaj znajdą to wypowiedzenie umowy zlecenia w wersji elektronicznej - dokument nadaje się do użycia przy wypowiedzeniu każdej umowy.

Prowadzisz działalność gospodarczą? Chce podnieść prestiż firmy i być docenionym wśród konkurencji, kontrahentów i klientów firmy? Zamów infolinię, a bardzo szybko zdasz sobie sprawę pozytywnych efektów przedsięwzięcia. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy na serwis www.telinfo.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy zlecenia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pisanie umowy zlecenia, umowa zlecenia okres wypowiedzenia, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, wypowiedzenie umowy zlecenie,
wypowiedzenie umowy na zlecenie,
wzory wypowiedzenia,
wypowiedzenie umowy zlecenie wzór, umowa zlecenie okres wypowiedzenia,
wypowiedzenie umowy zlecenia,
wypowiedzenia umowy zlecenia,
termin wypowiedzenia umowy zlecenia,
wypowiedzenia umowa zlecenie, umowa zlecenie,