Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Wnioski sądowe

Potrzebujesz złożyć pismo w w swojej sprawie do sadu? W tej kategorii znajdziesz zażalenia, zawiadomienia, wnioski, apelacje i wiele innych. Sprawdź, które będzie dla Ciebie przydatne.

Wniosek o wydanie zgody na wyrobienie paszportu małoletniemu dziecku, gdy jedno z rodziców nie wyraża zgody

›› Pobierz teraz

Dokument ten to przykładowy wniosek o wydanie paszportu małoletniemu dziecku w przypadku kiedy jedno z rodziców nie wyraża zgody. W dokumencie podana jest fikcyjnie zaistniała sytuacja - sytuacja przykładowa, oraz podane są przykładowe uzasadnienia. Wniosek przedkłada się do Sądu Rejonowego po uiszczeniu stosownej opłaty skarbowej. Dokument jest w wersji elektronicznej dzięki czemu bardzo łatwo go edytować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór pisma,
wzor pisma, podawać,
wniosek o wydanie paszportu, podawac,
dokument online, podania, paszport, pisma,
wzory, zgoda, wniosek o wydanie zgody na wyrobienie paszportu ma, posiadanie przez dziecko paszportu, paszporty, dokumenty do pobrania,

Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku dla osoby małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa. Wzór ten jest w postaci elektronicznej, dzięki czemu można go pobrać w każdej chwili. Co więcej, dokument jest zapisany przy pomocy aplikacji MS Office co sprawia, że jest to wersja w pełni edytowalna i możemy nanosić na nią wszelkie zmiany.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
podanie,
prośba,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
prośba o zezwolenie na małżeństwo osobie małoletniej,
wniosek o zawarcie małżeństwa osobie nie pełnoletniej,
dokumenty online do pobrania, pozwolenie na zawarcie małżeństwa, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zezwolenie na zawarcie małżeństwa,
wniosek maloletniej o zezwolenie, małżeństwo, dokument online do pobrania,

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku skierowany w stronę małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za pracę. Wzór wniosku jest zapisany w wersji elektronicznej dzięki czemu możliwa jest jego pełna edycja. Co więcej, w dokumencie znajduje się dodatkowe uzasadnienie, w którym małżonek argumentuje swoje działanie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, prośba, podanie,
dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, wyplata, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zezwolenie, dokument online,
dokument do pobrania,
wynagrodzenie,
nakazanie wypłacenia mu wynagro, wniosek malzonka o nakazanie wyplacenia mu wynagro,

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego dla osoby, która jest dłużna określona sumę pieniędzy. W dokumencie tym znajdziemy również informacje, że dłużnik ma obowiązek zapłaty długu wraz z odsetkami. Wersja elektroniczna, dzięki czemu bardzo łatwo i sprawnie można ją pobrać. Dokument jest gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wzór,
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności,
opłata od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności,
dokumenty do pobrania, dokument online,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci, prośba,
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi, wydanie,
klauzula wykonalnosci,

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

›› Pobierz teraz

Jeżeli z określonych względów nie jesteśmy w stanie zapłacić za poniesione koszty sądowe to zawsze możemy wystosować odpowiedni wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Dokument jest w postaci elektronicznej dzięki czemu możemy go pobrać w każdej chwili. Jest to wersja gotowa do użycia - wystarczy ją tylko wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych,
dokumenty online do pobrania, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych.,
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych., wniosek o zwolnienie od kosztów sadowych,
wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online, prośba,
dokument online do pobrania, wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Postępowanie jest skierowane w stronę dłużnika, który jest winien określoną sumę pieniędzy. Jeżeli dana osoba nie wywiąże się ze swoich zobowiązań to musi liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi. Dokument jest w postaci elektronicznej dzięki czemu można go natychmiast zastosować, wystarczy go jedynie wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
wniosek o wszczecie postepowania egzekucyjnego, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, wniosek o wszczęcie postepowania egzekucyjnego,
wniosek o wszczęcie postepowania egzekucyjnego, dokument online,
dokument online do pobrania,
wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, prośba,
Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o ustanowienie adwokata

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wniosek o ustanowienie adwokata w wersji elektronicznej. Jest to dokument gotowy do wydruku, wystarczy go jedynie pobrać. We wniosku podane są między innym informacje na temat trudnej sytuacji materialnej co również wpływa na niemożność wynajęcia własnego adwokata.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
Wniosek o ustanowienie adwokata,
obrońca,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, prośba, podanie,
adwokat, obronca, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
adwokat z urzędu,

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Jest to wzór w wersji elektronicznej, dzięki czemu bardzo szybko i sprawnie może on znaleźć się w naszych dokumentach bez potrzeby wychodzenia z domu. Dokument jest gotowy do użycia - wystarczy go jedynie wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prośba, dokumenty do pobrania,
postępowanie egzekucyjne, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego, dokumenty online do pobrania, podanie,
dokument do pobrania, dokument online, wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego,
dokument online do pobrania,
wyrok,
egzekucja, wniosek o umorzenie postepowania egzekucyjnego,

Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Dokument jest w postaci elektronicznej, dzięki czemu jest w pełni edytowalny w zależności od własnych potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prośba,
dokumenty online do pobrania, wniosek pozwanego o sporzadzenie uzasadnienia wyro, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyro,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
podanie,

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

›› Pobierz teraz

Jeżeli z określonych powodów chcemy pozbawić rodzica opieki rodzicielskiej gdyż może to zagrażać własnemu dziecku to możemy wystosować wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Dokument jest w postaci elektronicznej, dzięki czemu jest w pełni edytowalny.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, zabranie praw rodzicielskich, dokument do pobrania,
odebranie praw rodzicielskich, wniosek o pozbawienie wladzy rodzicielskiej, prawa rodzicielskie, władza rodzicielska,
dokumenty do pobrania, wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej, wniosek o pozbawienie wladzy rodzicielskiej,
wladza rodzicielska, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, odebrania prawa do dzieci,

Zawiadomienie o przestępstwie

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór pisma do prokuratury - zawiadomienia o przestępstwie. Informacje jakie się tutaj znajdują to znęcanie się nad członkami rodziny. Zawiadomienie o przestępstwie wobec członków rodziny. Dokument jest w postaci elektronicznej, co sprawia, iż jest to wersja w pełni edytowalna.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prokuratura rejonowa, wzór zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomienie o przestępstwie, prokuratura,
dokumenty online do pobrania, rodzina patologiczna, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, dokument online,
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,
zawiadomienie o przestępstwie,
mąż bije moje dzieci,
dokument online do pobrania,
pozew na męża, zawiadomienia o przestępstwie, mąż mnie bije,

Wniosek o eksmisję w trakcie trwania rozwodu i po rozwodzie

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku o eksmisję w trakcie trwania rozwodu i po rozwodzie. Jest to wersja elektroniczna, co sprawia, że można ją w każdej chwili pobrać nie zależnie od pory. Co więcej, dokument jest w pełni edytowalny.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, rozwód, dokumenty online do pobrania,
po rozwodzie, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, eksmisja pozwanego, dokumenty do pobrania, Wniosek o eksmisję w trakcie trwania rozwodu i po rozwodzie, eksmisja, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,

Wzór wniosku o przysposobienie dziecka

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku o przysposobienie dziecka. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Dokument jest w postaci elektronicznej dzięki czemu jest w pełni edytowalny. Dokument jest gotowy do wydruku, wystarczy go jedynie wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wzór wniosku o przysposobienie dziecka,
dokument online, dokument do pobrania,
przysposobienie dziecka, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
wniosek,

Pozew o eksmisję lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tuta znajduje to wzór pozwu o eksmisję lokalu. Dokument zapisany w programie Word, dzięki czemu możemy go w każdej chwili edytować. Jest to dokument gotowy do użycia, wystarczy go jedynie wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania,
lokal,
dokument do pobrania,
pozew o eksmisję,
dokumenty online do pobrania,
eksmitować, eksmisja,

Wniosek o zniesienie separacji

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku o zniesienie separacji. Dokument zapisany w programie Word dzięki czemu można go z łatwością edytować w zależności od potrzeb osoby zamawiającej dokument. Dzięki elektronicznej wersji dokument można w każdej chwili pobrać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o zniesienie separacji,
unieważnienie separacji,
separacja, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Zarzut pozwanego przeciwko nakazowi zapłaty

›› Pobierz teraz

Dokument w wersji elektronicznej, dzięki czemu jest w pełni edytowalna. Dokument ten to wzór zarzutu pozwanego przeciwko nakazowi zapłaty jest sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zarzut pozwanego przeciwko nakazowi zawiera jedną stronę A4 przygotowany jest do edycji i wydruku.. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zarzut pozwanego do nakazu zapłaty,
Zarzut pozwanego przeciwko nakazowi zapłaty,
zarzut o nakaz zapłaty wniosek od pobrania, nakaz zapłaty, nakaz zapłaty,

Powództwo przeciw egzekucyjne

›› Pobierz teraz

Dokument jest w postaci elektronicznej, co sprawia, że można go w każdej chwili wydrukować. Powództwo przeciw egzekucyjne jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Powództwo przeciw egzekucyjne zawiera jedną stronę A4 przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
powództwa,
dokument do pobrania online,
przeciw egzekucyjne,
powództwa przeciw egzekucyjne,
powództwo przeciw egzekucyjne.powództwo,
powództwa,
powództwo egzekucyjne,

Apelacja w sprawie rozwodwej

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór apelacji w sprawie rozwodowej jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć w programie Word. Apelacja w sprawie rozwodowej zawiera jedną stronę A4 dokument do edycji i wydruku. Apelacja w sprawie rozwodowej jest do pobrania online. Wzór dokumentu jest w wersji elektronicznej dzięki czemu dokument można w każdej chwili edytować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
apelacja, odwołanie od rozwodu,
apelacja od rozwodu, dokument do pobrania online,
rozwód,
apelacja od rozwodu do pobrania, apelacja w sprawie rozwodowej,

Wniosek o zwolnienie z obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wniosek o zwolnienie z obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego dokument zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Pismo zawiera jedną stronę A4, dokument przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. Wzór jest w postaci elektronicznej co sprawia, że dokument można w każdej chwili pobrać i wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zdolność prawna, wniosek o zwolnienie, wniosek o zwolnienie związku małżeńskiego,
wniosek o zwolnienie z obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku, dokument do pobrania online,
związek małżeński,

Pismo procesowe powoda

›› Pobierz teraz

Pismo procesowe powoda jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pismo procesowe powoda jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Pismo procesowe powoda, procesowe pismo,
powoda, procesowe pismo powoda, powoda, dokument do pobrania online, pisma procesowe, pismo powoda,

Wniosek wierzyciela o wyjawienie majątku

›› Pobierz teraz

Wniosek wierzyciela o wyjawienie majątku jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek wierzyciela o wyjawienie majątku zawiera jedną stronę formatu A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wyjawienie majątku,
dokument do pobrania online, wniosek, wierzyciel majątku, wniosek o wyjawienie majątku wierzyciela,
dokument do pobrania,
wniosek wierzyciela o wyjawienie majątku,

Zażalenie powoda na postanowienie sądu odmawiające podjęcia zawieszonego postępowania

›› Pobierz teraz

Zażalenie powoda na postanowienie sądu odmawiające podjęcia zawieszonego postępowania jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzy za pomocą programu Word. Zażalenie zawiera jedną stronę A4 dokument jest przygotowany do edycji i wydruku. Pismo do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zażalenie na sąd, zażalenie,
Zażalenie powoda na postanowienie sądu odmawiające podjęcia zawieszonego postępowania, zażalenie do sądu,
zażalenie powoda na postanowienie sądu,
dokument do pobrania,
zażalenie powoda, zażalenie do sądu do pobrania online,

Wniosek o przyznanie kompensaty

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyznanie kompensaty jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera trzy strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o przyznanie kompensaty jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o, kompensata,
kompensata,
kompensata wniosek`, dokument do pobrania online,
Wniosek o przyznanie kompensaty,

Wniosek o nabycie spadku

›› Pobierz teraz

Wniosek o nabycie spadku należy złożyć w Sądzie Rejonowym. Dokument zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
spadek, Wniosek o, Wniosek o nabycie spadku,
nabycie, jak nabyć spadek, spadku,

Wniosek do Inspekcji handlowej

›› Pobierz teraz

Jeśli sprzedawca, usługodawca lub gwarant odmawia uznania Twojej skargi, a Ty nie zamierzasz zrezygnować ze swoich roszczeń, zawsze możesz zdecydować się na rozprawę sądową. Ale...zanim zdecydujesz się na drogę sądową, spróbuj załatwić spór przed stałym polubownym sądem konsumenckim, jest to dużo prostsza i tańsza forma rozstrzygania w trybie arbitrażu. Pamiętać jednak trzeba, że do rozprawy i wyroku może dojść jedynie wówczas, gdy obie strony wyrażą zgodę w formie "zapisu na sąd". W praktyce oznacza to, że zainteresowane strony zgodzą się wspólnie na postępowanie przed sądem polubownym. Sądy te działają przy Inspekcji Handlowej, prawnicy Federacji Konsumentów mogą pomóc osobom, które chcą wnieść sprawę do sądu polubownego.

Wniosek o rozpoznanie sprawy przed Sądem Polubownym, Sądem Konsumenckim jest zapisany w formacie doc. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, handlowej,
wniosek o inspekcje handlową,
inspekcja handlowa, Wniosek do Inspekcji handlowej, Wniosek, do Inspekcji,

Wniosek o odroczenie rozprawy

›› Pobierz teraz

Dzięki wnioskowi będziesz mógł przesunąć rozprawę sądową. Wniosek o odroczenie rozprawy jest zapisany w formacie doc. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o odroczenie rozprawy można pobrać online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zmiane terminu rozprwy, zmiana daty rozprawy,
jak przełożyć termin rozprawy, odroczenie rozprawy,
odroczenie rozprawy, zmiana terminu rozprawy,

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydawanego postępowaniu upominawczym

›› Pobierz teraz

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydawanego postępowaniu upominawczym należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wydziale Cywilnym. Sprzeciw jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Sprzeciw zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
postępowaniu, zapłaty,
Sprzeciw od nakazu zapłaty wydawanego postępowaniu upominawczym,
od nakazu,
upominawczym, sprzeciw od zakazu zapłaty, Sprzeciw, wydawanego,

Wzór wniosku o ustanowienie służebności przesyłu

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku o ustanowienie służebności przesyłu skierowany jest dla osób fizycznych, które nie uzyskały umowy na drodze ugody z przedsiębiorstwem, które za terenie zainteresowanej osoby posiadają swoją infrastrukturę, np. wodociągi, linie elektryczne, telekomunikacyjne, różnego rodzaju urządzenia czy też kanalizacje.

W takich sytuacjach nie pozostaje nic innego jak wszczęcie postępowania sądowego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
służebność przesyłu,
służebność, wzór wniosku sądowego, przesył, przesył,
wniosek sądowy, wniosek o ustanowienie służebności przesyłu,

Wniosek o wydanie odpisu wyroku

›› Pobierz teraz

Wniosek potrzebny do przedłożenia w sądzie w celu uzyskania na piśmie wyroku z postępowania sądowego.Składany w Sądzie Rejonowym. We wniosku potrzeba dopisać nr sygnatury przypisany do konkretnej sprawy. Wniosek nie podlega opłacie sądowej.

Dokument napisany w formacie .doc gotowy do wydruku bądź edycji w programach z pakietu MS Office bądź Open Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wyrok,
wniosek o odpis wyroku,
wniosek sądowy, wniosek, odpis, Sąd, wydanie odpisu,
Wniosek o odpis,

Wniosek o odroczenie terminu rozprawy

›› Pobierz teraz

Masz wyznaczony termin rozprawy sądowej jednak nie możesz się na niej stawić ze względu na zły stan zdrowia? Mogło by to zaburzyć Twoją linię obrony ? Masz prawo do odroczenia terminu rozprawy sądowej. Potrzebujesz do tego odpowiedniego wniosku , podajemy przykładowy wniosek o odroczenie terminu rozprawy.

Wniosek napisany w formacie .doc gotowy do wydruku lub do edycji w programach pakietu MS Office lub Open Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
inny dzień rozprawy, zmiana terminu,
Termin rozprawy,
odroczenie rozprawy, rozprawa sądowa, wniosek,

Wniosek o zwrot kosztów sądowych

›› Pobierz teraz

W przypadku gdy jesteś w nie najlepszej kondycji finansowej a bierzesz udział w postępowaniu sądowym (np. rozwodowym) możesz ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych z tytułu tego postępowania. Aby to zrobić musisz złożyć stosowny wniosek przed lub w trakcie postępowania. Pamiętaj ! My przedstawiamy propozycję takiego wniosku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek Sądowy,
Wniosek, Zwrot Kosztów Sądowych,
Zwrot Kosztów, Zwrot,
Koszty Sądowe,

Skarga na przewlekłość postępowania

›› Pobierz teraz

Każdy obywatel ma prawo domagać się rozpoznania jego sprawy przed sadem nastąpiło bez nieuzasadnionej zwłoki. Jeżeli przedłuża Ci się postępowanie bez powodu należy złożyć skargę na przewlekłość postępowania.

Dokument zapisany w formacie doc. można go edytować do własnych potrzeb. Po pobraniu skargi na przewlekłość postępowania otrzymasz ją na e-maila.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
co zrobić jak mi rozprawa ciągnie w nieskończoność,
skarga,
skarga na przewlekłość postępowania,
na przewlekłość, przyśpieszenie sprawy,
sprawa sądowa, jak przyśpieszyć sprawe sądową,
wniosek o przyśpieszanie sprawy sądowej,
postępowania,

Wniosek o rozłożenie na raty grzywny lub kosztów sądowych

›› Pobierz teraz

Dzięki dokumentowi będziesz mógł rozłożyć grzywnę lub koszty sądowe na raty. Dokument zapisany w formacie doc. Dzięki czemu możesz go dostosować do swoich potrzeb. Po pobraniu wniosku o rozłożenie grzywny lub kosztów zostanie przesłany na adres e-mail.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
koszty sądowe na raty, Wniosek, jak rozłożyć grzywnę na raty,
wniosek o koszty sądowe na raty, na raty,
wniosek o rozłożenie grzywny na raty,
lub kosztów,
sądowych, grzywny,
o rozłożenie,

Wniosek o uznanie orzeczenia zagranicznego o rozwodzie

›› Pobierz teraz

Wniosek o uznanie orzeczenia zagranicznego o rozwodzie jest zapisany po pobraniu zostanie dostarczony na adres e-mail. Dokument zapisany w formacie doc. dzięki czemu będziesz mógł go z edytować do własnych potrzeb. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
orzeczenia,
Wniosek,
uznanie,
zagranicznego, wnioski sądowe,
o uznanie, sadu zagranicznego,
rozwód zagraniczny,
jak dokonać rozwód zagranicą,
Wniosek o,
orzeczenia,
Wniosek o uznanie orzeczenia sadu zagranicznego, rozwód zagranicą,
o rozwodzie,

Wniosek powoda o przedłużenie terminu

›› Pobierz teraz

Wniosek powoda o przedłużenie terminu jest zapisany w formacie doc. dzięki czemu dokument można dostosować do swoich potrzeb.Dokument należy otworzyć programie Word. Wniosek po pobraniu zostanie dostarczony na skrzynkę pocztową.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
terminu,
przedłużenie terminu rozprawy sądowej, powoda, powód,
powoda,
wniosek o,
Wniosek,
przedłużenie terminu powoda, o przedłużenie,

Wniosek o ustanowienie kuratora spadku

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustanowienie kuratora spadku jest zapisany w formacie doc. dzięki czemu będziesz mógł go zedytować do własnych potrzeb. Wniosek po pobraniu zostanie przysłany na adres e-mail. Wniosek należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wydziale Cywilnym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kuratora,
jak ustalić kuratora do spadku,
ustalić kuratora sądowego, o ustanowienie,
spadek kurator, spadku, Wniosek, ustalenie kuratora,

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla nieletniego

›› Pobierz teraz

Wniosek należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodzinny i Nieletnich.

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla nieletniego zapisany w formacie doc dzięki czemu będziesz mógł zedytować go do własnych potrze. Dokument po pobraniu zostanie dostarczony na adres e-mail.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ustalenie opiekuna prawnego, Wniosek o,
ustanowienie,
wniosek o opiekuna, dla nieletniego, opiekun prawny,
opiekować się małoletnim,
opiekuna, prawnego,
opiekun dla małoletniego,
wniosek dla opiekuna prawnego,
opiekun prawny,

Wniosek o przyspieszenie sprawy sądowej

›› Pobierz teraz

Niektóre sprawy potrafią ciągnąć się latami. Ale to te, które już trwają. Jeżeli przytrafiła Ci się sytuacja, w której został złożony przez Ciebie pozew a termin rozprawy nie został jeszcze ustalony czy też ustalono bardzo odległy termin - możesz złożyć Wniosek o przyspieszenie sprawy sądowej. Nic Cię to nie kosztuje a możesz przyspieszyć termin sprawy, która Ciebie dotyczy przez co szybciej będzie możliwość doprowadzenia sprawy do końca.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o przyspieszenie sprawy w sądzie, rozprawa sądowa,
wniosek do sądu o przyspieszenie sprawy, przyspieszenie sprawy sądowej, sprawa w sądzie,
rozprawa w sądzie, wniosek do sądu o przyspieszenie rozprawy sądowej,

Wniosek o sprostowanie klauzuli wykonalności

›› Pobierz teraz

Wniosek o sprostowanie klauzuli wykonalności skierowany jest zarówno do osób fizycznych jak i osób prowadzących działalność gospodarczą, które posiadają wyrok z klauzulą wykonalności a muszą go dodatkowo uzupełnić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 roku.

Wniosek można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełniony oraz podpisany wniosek należy złożyć w Sądzie, który wydał wyrok z klauzulą wykonalności.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprostowanie w sądzie,
wniosek o sprostowanie klauzuli wykonalności,
sąd, klauzula wykonalności,
sprostowanie,
sprostowanie klauzuli wykonalności,
sprostowanie klauzuli,

Wniosek o przyznanie władzy rodzicielskiej

›› Pobierz teraz

Kiedy w sądzie nie została Ci przyznana władza rodzicielska - nie ma co załamywać rąk. Kiedy znów nawiążesz kontakt ze swoim dzieckiem - możesz starać się o przyznanie władzy rodzicielskiej.

Aby to uczynić musisz złożyć Wniosek o przyznanie władzy rodzicielskiej do Sądu Rejonowego - Wydział Cywilny.

Wniosek posiada przykładowe uzasadnienie stąd też, przed jego wydrukowaniem należy dokonać edycji na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełniony oraz podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sądzie Rejonowym - Wydział Cywilny.

Powodzenia!

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
władza rodzica, rodzic,
wniosek o przyznanie władzy rodzicielskiej, sąd, sąd rodzinny,
sądowne przyznanie władzy rodzicielskiej, przyznanie władzy rodzicielskiej,
wniosek do sądu,
władza rodzicielska,

Wniosek o zniesienie dozoru policji

›› Pobierz teraz

Zakończone śledztwo, czy też dobre sprawowanie po zasądzeniu dozoru policyjnego? Możesz starać się o zniesienie tego środka zapobiegawczego. Wystarczy złożyć w Sądzie Rejonowym Wniosek o zniesienie dozoru policji.

Wniosek zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełniony oraz podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sądzie Rejonowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zniesienie dozoru policyjnego, dozór policyjny,
wniosek sądowy,
wniosek o zniesienie dozoru policyjnego, środek zapobiegawczy, policja,
policja, dozór policja, dozór,

Wniosek świadka o zwrot kosztów stawiennictwa w sądzie

›› Pobierz teraz

Stawiennictwo w sądzie naraziło Cię na koszty dojazdu jak i utratę wynagrodzenia? Do tego dodatkowe koszty noclegu? Nic straconego. Skarb Państwa zobowiązany jest zwrócić poniesione koszty na wniosek zainteresowanego. Aby uzyskać zwrot należy złożyć Wniosek świadka o zwrot kosztów stawiennictwa w sądzie .

Wniosek zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub LibreOffice.

Wypełniony oraz podpisany wniosek należy złożyć w Sądzie, w którym toczyła się sprawa, na której byłeś/aś świadkiem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek sądowy,
wniosek, zwrot stawiennictwa w sądzie,
pdf,
dojazd do sądu,
stawiennictwo, zwrot dojazdu do sądu, koszty sądowe,
word,
sąd,

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

›› Pobierz teraz

Dotychczas byłeś/byłaś osobą niekaraną, a z niewiadomych dla Ciebie przyczyn popełniłeś/popełniłaś przestępstwo, do którego się przyznałeś/przyznałaś? Jeżeli dodatkowo spełniasz pozostałe warunki - możesz ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania. Aby to uzyskać należy złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

Pamiętaj!
Aby móc skorzystać z warunkowego umorzenia postępowania musisz spełniać następujące warunki:
1. Sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne, a także umyślno-nieumyślne.
2. Wina i szkodliwość czynu nie są znaczne.
3. Okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości.
4. Postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Wniosek zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który przed wydrukowaniem należy wyedytować na własne potrzeby. Dokument zawiera przykładowe uzasadnienie, na którym jak najbardziej można się wzorować. Do edycji posłuży aplikacja biurowa - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełniony oraz podpisany wniosek należy złożyć w sądzie, przed którym toczy się sprawa karna.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umorzenie sprawy, kodeks karny,
warunkowe umorzenie postępowania wniosek, sąd, pdf,
word,
sprawa sądowa, warunkowe umorzenie postępowania,

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu małżeństwa przez rozwód

›› Pobierz teraz

Jak wiadomo nie każde małżeństwo będzie trwać długo i szczęśliwie. Co w przypadku rozwodu i posiadania wspólnego majątku? Aby załatwić wszelkie formalności i w przyszłości nie było z tego problemów - złóż wniosek o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu małżeństwa przez rozwód. Pozwoli Ci to uniknąć nieprzyjemności gdy były małżonek się rozmyśli lub też rozwiąże problem jeżeli wspólny majątek stanowi ość niezgody.

Do majątku wspólnego zalicza się rzeczy, które zostały nabyte wspólnie w czasie trwania małżeństwa. Do nich zaliczamy przede wszystkim, nieruchomości (mieszkania,domy,działki), jak i cenne ruchomości - meble, samochody, biżuteria, sprzęt elektroniczny, itp.

Wniosek zapisany jest w postaci pliku tekstowego, gdzie przed wydrukiem należy dokonać jego edycji na własne potrzeby za pomocą aplikacji biurowych takich jak MS Office, Libre Office czy OpenOffice.

Wypełniony oraz podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sądzie Rejonowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
mieszkanie po rozwodzie,
po rozwodzie, kredyt hipoteczny po rozwodzie, wniosek o podział majątku po rozwodzie, podział majątku po rozwodzie, co po rozwodzie z majątkiem,
rozwód, samochód po rozwodzie,

Wniosek o zgodę na urlopowanie małoletniego dziecka

›› Pobierz teraz

Jeżeli Twoje dziecko trafiło do ośrodka opiekuńczo-wychowawczego lub też domu dziecka, a chcesz z nim spędzić czas, możesz starać się o udzielenie urlopowania dziecka. Aby taką zgodę otrzymać musisz złożyć Wniosek o zgodę na urlopowanie małoletniego dziecka.

Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej!

Wniosek zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który w łatwy sposób można przygotować na własne potrzeby za pomocą aplikacji biurowych takich jak MS Office, LibreOffice czy też OpenOffice. Oczywiście istnieje możliwość aby od razu wydrukować wniosek, który następnie należy wypełnić ręcznie.

Na podstawie art. 112 (1) KRO (Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy)

Wypełniony oraz podpisany wniosek należy złożyć w Sądzie Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek do sądu o urlopowanie dziecka,
urlopowanie dziecka z domu dziecka,
kodeks rodzinny, urlopowanie dziecka z ośrodka opiekuńczego, urlopowanie małoletniego,
wniosek o urlopowanie dziecka,

Wniosek o zgodę na urlopowanie nieletniego dziecka

›› Pobierz teraz

Jeżeli Twoje dziecko trafiło do ośrodka opiekuńczo-wychowawczego lub też domu dziecka, a chcesz z nim spędzić czas, możesz starać się o udzielenie urlopowania dziecka. Aby taką zgodę otrzymać musisz złożyć Wniosek o zgodę na urlopowanie nieletniego dziecka.

Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej!

Wniosek zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który w łatwy sposób można przygotować na własne potrzeby za pomocą aplikacji biurowych takich jak MS Office, LibreOffice czy też OpenOffice. Oczywiście istnieje możliwość aby od razu wydrukować wniosek, który następnie należy wypełnić ręcznie.

Na podstawie art. 112 (1) KRO (Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy)

Wypełniony oraz podpisany wniosek należy złożyć w Sądzie Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Wnioski sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o urlopowanie dziecka,
urlopowanie nieletniego,
urlopowanie dziecka z ośrodka opiekuńczego, wniosek do sądu o urlopowanie dziecka, urlopowanie dziecka z domu dziecka,
kodeks rodzinny,