Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy licencyjne

Licencja może być dokumentem prawnym lub umową, określająca warunki korzystania z utworu jako dobra, którego dana licencja dotyczy. Właściciel praw autorskich, znaku handlowego lub patentu może wymagać od innych posiadania licencji jako warunku użytkowania lub reprodukowania licencjonowanego utworu.

Umowa licencyjna

›› Pobierz teraz

Jeżeli prowadzimy określoną działalność gospodarczą i zamierzamy handlować pewnym produktem to powinniśmy zdawać sobie sprawę, że do tego niezbędna jest licencja. Co więcej, korzystając, np; z programu komputerowego lub kupując nowy komputer do firmy musimy również posiadać na niego licencję. Gdy dokonujemy transakcji ze sprzedającym to pamiętajmy o spisaniu odpowiedniej umowy gdyż będzie ona jedyną podstawą w sytuacji gdy dochodzi do jakichkolwiek nieporozumień.

Wzór umowy licencyjnej jaki się tutaj znajduje dotyczy licencji na programy komputerowe oraz wszelkiego rodzaju materiały towarzyszące. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej dzięki czemu z łatwością można go edytować i dostosowywać do własnych potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy licencyjne

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, umowa licencyjna wzór,
umowa licencyjna,
umowę licencyjna, wzór umowy licencyjnej,
umowa licencyjna,
wzór umowy licencyjnej, pisanie umowy licencyjnej, dokumenty online do pobrania, dokument online, umowa licencyjna oprogramowanie,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
jak dobrze napisać umowę licencyjną,
umowa licencyjna użytkownika,

Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego.

›› Pobierz teraz

Wzorem użytkowym nazywamy udzielenie prawa ochronnego, które upoważnia właściciela do wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze kraju. Okres na jaki może zostać podpisana umowa o ochronie może sięgać nawet do 10 lat.

Wzór dokumentu jaki się tutaj znajduje jest zapisany w wersji elektronicznej dzięki czemu można go łatwo edytować i dostosować do własnych wymagań. Dokument jest gotowy do użycia - wystarczy go jedynie pobrać i wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy licencyjne

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowę licencyjna,
działalność, dokument do pobrania, umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru uzytkoweg, dokument online,
dokumenty online do pobrania, działalność, dokumenty online do pobrania, korzystanie ze wzoru użytkowego, wzór umowy licencyjnej,
jak dobrze napisać umowę licencyjną, pisanie umowy licencyjnej, działalność gospodarcza,
wzór umowy licencyjnej, dokumenty do pobrania,