Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Krajowy Rejestr Karny

Dokumenty używane w kontaktach z Krajowym Rejestrem Karnym - KRK. Dokumentów należy używać w celu zapytania o informacje o osobach i podmiotach.

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

›› Pobierz teraz

Będąc pracodawcą zależy nam aby nasi pracownicy dawali z siebie jak najwięcej i aby ich praca przynosiła jak największy korzyści. Jeżeli takie są nasze wymagania to niczym się nie różnimy od innych właścicieli spółek. Zdarza się jednak, że nie mamy ochoty zatrudniać osoby, która była w życiu już karana - mamy po prostu własne powody ku temu.

Jeżeli potencjalny pracownik przekonuje nas o tym, że nigdy nie był karany (nie przedłożył świadczącego o tym dokumentu) to zawsze możemy wystosować odpowiedni wniosek w Ministerstwie Sprawiedliwości z zapytaniem o udzielenie informacji o niekaralności danej osoby.

Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej dzięki czemu możemy go swobodnie edytować w zależności od potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Krajowy Rejestr Karny

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zapytanie o udzielenie informacji o osobie z krajowego rejestru karnego, Krk, wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie, dokumenty do pobrania, formularz do pobrania, druk zapytanie o udzielenie informacji o osobie, Zapytanie o udzielenie informacji o osobie, dokument do pobrania, pytanie, udostępnienie informacji, krajowy rejestr karny zapytanie o udzielenie informacji o osobie,
dokumenty online do pobrania, Zapytanie o udzielenie informacji o osobie, dokumenty online do pobrania,
jak wypełnić zapytanie o udzielenie informacji o osobie,

Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym

›› Pobierz teraz

Jeżeli zamierzamy rozpocząć wspólną działalność lub zatrudnić pewną grupę ludzi zawsze powinno się sprawdzić ich przeszłość, aby w przyszłości nie doprowadzić do niepotrzebnych konfliktów z prawem lub innych ale równie nieprzyjemnych okoliczności.

Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy zapytania do Ministerstwa Sprawiedliwości w Krajowym Rejestrze Karnym z prośbą o udzielenie informacji o niekaralności podmiotu zbiorowego. Wzór jest zapisany przy pomocy aplikacji Word dzięki czemu jego edycja jest niesłychanie prosta. Co więcej, jego wersja elektroniczna umożliwia szybki zakup i natychmiastowe użycie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Krajowy Rejestr Karny

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
informacja o podmiocie zbiorowym,
pytanie o udzielanie informacji opodmiocie zbioro,
podmiot zbiorowy, Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbio,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
pytanie,
Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym, podmioty zbiorowe, KRK, dokumenty online do pobrania,
udostępnienie informacji,
zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym,
informacja o osobie,
dokumenty do pobrania,

Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym

›› Pobierz teraz

Jeżeli zamierzamy rozpocząć wspólną działalność lub zatrudnić pewną grupę ludzi zawsze powinno się sprawdzić ich przeszłość, aby w przyszłości nie doprowadzić do niepotrzebnych konfliktów z prawem lub innych ale równie nieprzyjemnych okoliczności.

Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy zapytania do Ministerstwa Sprawiedliwości w Krajowym Rejestrze Karnym z prośbą o udzielenie informacji o niekaralności podmiotu zbiorowego. Wzór jest zapisany przy pomocy aplikacji Word dzięki czemu jego edycja jest niesłychanie prosta. Co więcej, jego wersja elektroniczna umożliwia zakup produktu online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Krajowy Rejestr Karny

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podmiot zbiorowy,
o udzielenie, informacji, o podmiocie, zapytanie o podmiot zbiorowy,
Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym,
Zapytanie, zbiorowym, dokument do pobrania online,