Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Sanepid

Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: Sanepid)jest to wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób. W kategorii "Sanepid" znajdują się wytyczne, wnioski, zlecenia, karty - wzory pism potrzebnych przy kontaktach z tą instytucją.

Zlecenie na wykonanie analizy wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym

›› Pobierz teraz

Zlecenie na wykonanie analizy wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym. Dokument zapisany w programie word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Sanepid

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Zlecenie na wykonanie analizy wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym, dokument do pobrania, badanie wody, wykonanie badania wody,
dokument do pobrania,
dokument online,
dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, sanepid, dokument do pobrania,
badanie wody,
dokumenty do pobrania, sanepid,

Zlecenie na wykonanie analizy wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym

›› Pobierz teraz

Zlecenie na wykonanie analizy wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym. Dokument zapisany w programie word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Sanepid

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
badanie wody, dokument online, wykonanie badania wody, dokument online do pobrania,
sanepid,
dokument do pobrania, sanepid,
dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Zlecenie na wykonanie analizy wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
badanie wody,

Karta zgłoszenia pracodawcy

›› Pobierz teraz

Karta zgłoszenia pracodawcy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Sanepid

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podstawa prawna art. 209 kodeksu pracy, karta zgłoszenia pracodawcy do państwowej inspekcji pracy,
karta zgłoszeniowa pracodawcy,
karta zgloszenia pracodawcy, dokument online, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, karta zgłoszenia pracodawcy pip,
dokumenty online do pobrania,
karty zgłoszenia pracodawcy, dokument do pobrania, karta zgłoszenia pracodawcy,
karta zgłoszenia pracodawcy do pip, sanepid, dokumenty do pobrania,

Wniosek o urochomienie i stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów medycznych

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na:
uruchomieniu i stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów medycznych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Sanepid

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, rentgen,
dokumenty online do pobrania, stosowanie,
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na uruchomieniu i stosowaniu ap, dokumenty online do pobrania, działalność z aparatami rentgenowskimi,
dokument do pobrania, zezwolenie, działalność, aparat,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, wykonanie, uruchomienie,

Wytyczne pobierania próbek wody do badania bakteriologicznego

›› Pobierz teraz

Dokument opisujący jakie należy wykonać czynności przy pobieraniu próbek wody do badania bakteriologicznego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Sanepid

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
badanie wody, badanie bakteriologiczne,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
badanie wody sanepid, pobieranie wody do badania bakteriologicznego,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
bakteriologiczne, w jakim sposób badać wodę, jak zbadać wodę,

Wniosek o wydanie opinii rejestracji zakładu opieki zdrowotnej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie opinii rejestracji zakładu opieki zdrowotnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Sanepid

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o wydanie opinii rejestracji zakładu opieki zdrowotnej, wydanie opinii rejestracji zakładu opieki zdrowotnej,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
opieka zdrowotna, dokument do pobrania, dokument online,

Wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz zwłok-szczątek ldzkich

›› Pobierz teraz

Wniozek o zezwolenie na przetransportowanie zwłok lub szczątek ludzkich. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Sanepid

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przewożenie szczątek ludzkich, dokument do pobrania, transport zwłok,
dokumenty online do pobrania, przewożenie zwłok, dokument online,
wniozek o zezwolenie na przetransportowanie zwłok lub szczątek ludzkich, transportowanie szczątek ludzkich,
transportowanie zwłok,
dokument do pobrania, transportowanie zmarłego,
ludzkich, zezwolenie na przewożenie zarłego, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Zlecenie na wykonanie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej wody pobranej przez pracownika PSSE

›› Pobierz teraz

Zlecenie na wykonanie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej wody pobranej przez pracownika PSSE. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Sanepid

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
zlecenie alalizy wody, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, PSSE, fizykochemicznej,
dokument do pobrania,
Zlecenie na wykonanie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej wody pobranej przez pracownika PS, badanie wody,
dokument do pobrania,
wody, dokumenty online do pobrania, wykonanie, zlecenie,
sanepid,

IN-01-GHP- Instrukcja mycia rąk

›› Pobierz teraz

IN-01-GHP-Instrukcja mycia rąk. Jest zapisany w formacie PDF. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat. Instrukcja techniki mycia rąk zawiera jedną stronę A4 jest przygotowana do wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Sanepid

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
mycię rąk w sklepie,
mycie dłoni,
mycię rak w barze, mycie rąk,
instrukcja mycia rąk, instrukcja mycia rąk, jak myć dłonie, higiena mycię rąk, jak dbać o ręce,
instrukcja mycia dłoni,
jak myć ręce,
higiena,

Wniosek o wydanie opinii do rejestracji Zakładu Opieki Zdrowotnej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie opinii do rejestracji Zakładu Opieki Zdrowotnej jest zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o wydanie opinii do rejestracji Zakładu Opieki Zdrowotnej jest do pobrania online.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Sanepid

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
opinii, Opieki, dokumenty do pobrania,
Wniosek, wnioski do pobrania,
do rejestracji, dokumenty do pobrania, zakład opieki,
Zdrowotnej,
Zakładu, o wydanie,
zakład opieki zdrowotnej,