Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Sanepid

Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: Sanepid)jest to wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób. W kategorii "Sanepid" znajdują się wytyczne, wnioski, zlecenia, karty - wzory pism potrzebnych przy kontaktach z tą instytucją.

Zlecenie na wykonanie analizy wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym

›› Pobierz teraz

Zlecenie na wykonanie analizy wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym. Dokument zapisany w programie word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sanepid

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
badanie wody,
sanepid, wykonanie badania wody, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, sanepid,
dokument do pobrania, badanie wody,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
Zlecenie na wykonanie analizy wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym,

Zlecenie na wykonanie analizy wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym

›› Pobierz teraz

Zlecenie na wykonanie analizy wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym. Dokument zapisany w programie word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sanepid

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
badanie wody,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, badanie wody,
dokument online,
sanepid, sanepid, Zlecenie na wykonanie analizy wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wykonanie badania wody,

Karta zgłoszenia pracodawcy

›› Pobierz teraz

Karta zgłoszenia pracodawcy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sanepid

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, zgłoszenie do sanepidu karty pracy, dokumenty do pobrania,
zgłoszenie do sanepidu, sanepid,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
karta zgłoszenia pracodawcy do państwowej inspekcji pracy,
karty zgłoszenia pracodawcy,
karta zgłoszenia pracodawcy do pis, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, karta zgłoszeniowa pracodawcy,
podstawa prawna art. 209 kodeksu pracy,

Wniosek o urochomienie i stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów medycznych

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na:
uruchomieniu i stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów medycznych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sanepid

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zezwolenie, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
rentgen, Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na uruchomieniu i stosowaniu ap, działalność z aparatami rentgenowskimi, dokumenty online do pobrania,
wydanie, dokument online,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
działalność,
wniosek, aparat rentgenowski,
cele medyczne,

Wytyczne pobierania próbek wody do badania bakteriologicznego

›› Pobierz teraz

Dokument opisujący jakie należy wykonać czynności przy pobieraniu próbek wody do badania bakteriologicznego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sanepid

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
jak zbadać wodę,
dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, w jakim sposób badać wodę,
dokumenty online do pobrania,
bakteriologiczne, badanie bakteriologiczne,
badanie wody,
czynności przy badaniu wody,
pobieranie wody do badania bakteriologicznego, dokumenty do pobrania,

Wniosek o wydanie opinii rejestracji zakładu opieki zdrowotnej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie opinii rejestracji zakładu opieki zdrowotnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sanepid

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
opieka zdrowotna,
wniosek o wydanie opinii rejestracji zakładu opieki zdrowotnej,
wydanie opinii rejestracji zakładu opieki zdrowotnej,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz zwłok-szczątek ldzkich

›› Pobierz teraz

Wniozek o zezwolenie na przetransportowanie zwłok lub szczątek ludzkich. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sanepid

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
transportowanie szczątek ludzkich,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, przewożenie szczątek ludzkich, transport zwłok, dokumenty do pobrania,
wniozek o zezwolenie na przetransportowanie zwłok lub szczątek ludzkich, ludzkich, dokument do pobrania,
zezwolenie na przewożenie zarłego, zezwolenie na przewożenie zwłok, dokument online do pobrania, przewożenie zwłok, transportowanie zwłok,
dokumenty online do pobrania,

Zlecenie na wykonanie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej wody pobranej przez pracownika PSSE

›› Pobierz teraz

Zlecenie na wykonanie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej wody pobranej przez pracownika PSSE. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sanepid

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zlecenie analizy wody,
zlecenie alalizy wody,
pobranej, dokument do pobrania,
dokument online,
pracownika, dokumenty do pobrania,
wody,
jak zabadać wodę, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
bakteriologicznej, sanepid, Zlecenie na wykonanie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej wody pobranej przez pracownika PS, PSSE,

IN-01-GHP- Instrukcja mycia rąk

›› Pobierz teraz

IN-01-GHP-Instrukcja mycia rąk. Jest zapisany w formacie PDF. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat. Instrukcja techniki mycia rąk zawiera jedną stronę A4 jest przygotowana do wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sanepid

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
jak myć ręce,
instrukcja mycia rąk, mycie dłoni, higiena, jak myć dłonie,
mycię rąk w sklepie,
instrukcja mycia dłoni, instrukcja mycia rąk, mycie rąk, higiena mycię rąk,
jak dbać o ręce, mycię rak w barze,

Wniosek o wydanie opinii do rejestracji Zakładu Opieki Zdrowotnej

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie opinii do rejestracji Zakładu Opieki Zdrowotnej jest zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o wydanie opinii do rejestracji Zakładu Opieki Zdrowotnej jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Sanepid

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
do rejestracji, wnioski do pobrania,
Wniosek, Zakładu,
o wydanie, Opieki,
zakład opieki zdrowotnej,
Zdrowotnej, opinii,
dokumenty do pobrania, zakład opieki,
dokumenty do pobrania,