Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Samorząd

W kategorii znajdują się dokumenty które należy złożyć w samorządzie.

Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o działalności gospodarczej przez małżonka, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie województwa, w którym osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona. Dokument jest zapisany w formacie PDF. Oświadczenie należy złożyć w Kancelarii Sejmiku. Dokument jest zapisany w formacie PDF.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Samorząd

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenia, jeżeli,
gospodarczej, o działalności,
ta wykonywana, o działalności,
w którym, lub jest zatrudniona,
obowiązana, jest na terenie województwa,
osoba,
prowadzonej, gospodarczej,
pełni funkcję,
przez małżonka,

Prośba o przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarne

›› Pobierz teraz

Przeznaczona jest zarówno dla osób indywidualnych jak i przedsiębiorstw, które chcą by w ramach budowania sieci kanalizacyjnej w gminie przyłączono także ich nieruchomość.

Prośba zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office lub OpenOffice.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Samorząd

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kanalizacja, prośba o podłączenie kanalizacji, kanalizacja sanitarna, wniosek o przyłącze kanalizacji, przyłącze kanalizacji, przyłączenie do kanalizacji, sieć sanitarna,

Wniosek o wydanie zgody na wycięcie drzewa

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zgody na wycięcie drzewa lub drzew przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, którzy na swoim terenie posiadają drzewa i chcą je wyciąć.

Wypełniony oraz podpisany wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy lub Miasta.

Wniosek zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office lub OpenOffice.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Samorząd

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wycinka drzew, zgoda na wycięcie drzewa,
wycięcie drzewa z działki, wydanie zgody na wycięcie drzewa, wycinanie drzew z działki,
drzewa na posesji,