Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

ZPORR - umowy

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jeden z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju. W kategorii znajdują się umowy.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.5

›› Pobierz teraz

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.5. Dokument jest zapisany w postaci elektronicznej, dzięki czemu można go z łatwością edytować i nanosić własne uwagi. Jest to umowa gotowa do niemalże natychmiastowego użycia - wystarczy ją jedynie pobrać i wydrukować.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: ZPORR - umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Dzia,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, ZPORR - umowy, dokument online, wzor umowy o dofinansowanie projektu w ramach dzia,

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.4

›› Pobierz teraz

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.4 w wersji elektronicznej. Taki sposób zapisu dokumentu sprawia, iż jest on w pełni edytowalny i można go od razu zakupić i otrzymać niemalże natychmiast po dokonaniu transakcji, bez konieczności czekania na przesyłkę.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: ZPORR - umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wzor umowy o dofinansowanie projektu w ramach dzia, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, ZPORR - umowy, Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Dzia, dokument online,
dokument do pobrania,

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 4

›› Pobierz teraz

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 4. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej co sprawia, że jest w pełni edytowalny w zależności od własnych potrzeb. Wzór umowy jest gotowy do użycia. Wystarczy go jedynie pobrać i wydrukować.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: ZPORR - umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ZPORR - umowy, dokument online, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wzor umowy o dofinansowanie projektu w ramach prio, Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Prio,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,

Wzór harmonogramu płatności dla projektu finansowanego z EFRR na dwa kolejne kwartały (wraz z instrukcją)

›› Pobierz teraz

Wzór harmonogramu płatności dla projektu finansowanego z EFRR na dwa kolejne kwartały (wraz z instrukcją). Wzór dokumentu jest w postaci elektronicznej, dzięki czemu jest w pełni edytowalny.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: ZPORR - umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wzór harmonogramu płatności dla projektu finansowa, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, wzor harmonogramu platnosci dla projektu finansowa,
dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online, ZPORR - umowy, dokument do pobrania,

Prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy (n) oraz na rok następny (n+1) dla projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 ZPORR

›› Pobierz teraz

Prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy (n) oraz na rok następny (n+1) dla projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Dokument zapisany w wersji elektronicznej. Wzór można od razu zastosować zaraz po dokonaniu transakcji.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: ZPORR - umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, prognoza wydatkow na biezacy rok budzetowy n oraz,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, ZPORR - umowy, dokumenty online do pobrania,
Prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy (n) ora,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,

Wzór harmonogramu płatności dla projektu finansowanego z EFS na dwa kolejne kwartały

›› Pobierz teraz

błąd

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: ZPORR - umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online do pobrania, wzor harmonogramu platnosci dla projektu finansowa, dokument online, dokument do pobrania, Wzór harmonogramu płatności dla projektu finansowa, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
ZPORR - umowy, dokument do pobrania, dokument do pobrania,

Prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy (n) oraz na rok następny (n+1) dla projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 ZPORR

›› Pobierz teraz

Błąd

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: ZPORR - umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, prognoza wydatkow na biezacy rok budzetowy n oraz,
dokument do pobrania, ZPORR - umowy, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
Prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy (n) ora, dokument online do pobrania,

Harmonogram składania wniosków o płatność na sześć kolejnych miesięcy - EFS

›› Pobierz teraz

błąd

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: ZPORR - umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, Harmonogram składania wniosków o płatność na sześć, efs,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania,
harmonogram skladania wnioskow o platnosc na szesc, dokument do pobrania,
e.f.s.,
dokument do pobrania,
ZPORR - umowy,
dokumenty do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,

Umowa finansowania działania dla Priorytetu 2 wraz ze wzorami załączników do umowy

›› Pobierz teraz

błąd

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: ZPORR - umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa finansowania działania dla Priorytetu 2 wraz, umowa finansowania dzialania dla priorytetu 2 wraz,
dokument online,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania,
ZPORR - umowy, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,

Umowa dla projektu wypłaty stypendiów dla uczniów szkół artystycznych w ramach Działania 2.2 ZPORR

›› Pobierz teraz

Umowa dla projektu wypłaty stypendiów dla uczniów szkół artystycznych w ramach Działania 2.2 ZPORR. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej co sprawia, iż jest on w pełni edytowalny w zależności od własnych potrzeb.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: ZPORR - umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ZPORR - umowy, dokument do pobrania,
umowa dla projektu wyplaty stypendiow dla uczniow,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, Umowa dla projektu wypłaty stypendiów dla uczniów,

Umowa finansowania działania 3.4 wraz ze wzorami załączników do umowy

›› Pobierz teraz

Umowa finansowania działania 3.4 wraz ze wzorami załączników do umowy. Dokumenty jakie się tutaj znajdują są w postaci elektronicznej co sprawia, iż są w pełni edytowalne - w zależności od własnych potrzeb.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: ZPORR - umowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania, umowa finansowania dzialania 3.4 wraz ze wzorami z, ZPORR - umowy, dokument online, dokumenty online do pobrania, Umowa finansowania działania 3.4 wraz ze wzorami z, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online do pobrania,