Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwem określa się zarówno czynność prawną, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie, jak również sam dokument pełnomocnictwa, który upoważnia, ale nie obciąża pełnomocnika obowiązkiem reprezentowania mocodawcy. W kategorii są dokumenty związane z udzieleniem pełnomocnictwa.

Odwołanie pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Powszechnie wiadomo, że każde pełnomocnictwo można odwołać na podstawie przyjętych zasad. Dokument skierowany jest dla osób chcących odwołać pełnomocnictwo i potrzebują gotowy wzór. Wzór dokumentu został zapisany w wersji elektronicznej co umożliwia jego edycję. Wszelkie zasady dotyczące pełnomocnictwa są zapisane w kodeksie cywilnym. Należy również pamiętać iż każde pełnomocnictwo wygasa wraz ze śmiercią mocodawcy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pełnomocnictwo,
odwołanie,
upoważnienia,
dokumenty online do pobrania, upoważnienie, odwołanie pełnomocnictwa, pełnomocnictwa, dokumenty online do pobrania, uprawnienie, usunięcie, dokumenty do pobrania, anulowanie, upoważnienie,
usuniecie,
unieważnienie,

Odwołanie prokury

›› Pobierz teraz

Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa, które udziela prokurent, czyli osoba np: zarządzająca daną firmą. Jeżeli wymaga tego określona sytuacja, daną prokurę możemy odwołać. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa wzór dokumentu w którym zostało to jasno określone. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej i jest gotowy do wydruku lub edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uprawnienie,
odwołanie prokury,
unieważnienie,
dokumenty online do pobrania,
odwołanie,
upoważnienie,
upoważnienia,
pełnomocnictwo,
dokumenty online do pobrania, upoważnienia,
usuniecie,
pełnomocnictwa,
pełnomocnictwo,
odwołanie prokury,
usunięcie,

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Z określonych przez siebie względów nie jesteśmy na chwilę obecna zarządzać własną formą, lub musimy nagle wyjechać w sprawach służbowych. Z takich oto względów należy rzetelnie wybrać osobę, która w tym okresie będzie pełnić pełnomocnictwo i przejmie nasze obowiązki w firmie. Musimy jednak pamiętać, że zaistniała sytuacja musi być stosownie udokumentowana. Dlategoteż, przygotowaliśmy dla Państwa wzór dokumentu pełnomocnictwa, w którym zostały jasno określone warunki pełnomocnictwa.Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa
Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa. Dokument Word do edycji. Dokument udzielający pełnomocnictwa do prowadzenia firmy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienie,
Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa, prowadzenie przedsiębiorstwo,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, upoważnienia, upoważnienie,
pełnomocnictwa,
firm, pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa,
działalność firmy,
działalność przedsiębiorstwa,
upoważnienia,
dokumenty online do pobrania, uprawnienie,

Pełnomocnictwo administracyjne

›› Pobierz teraz

W świetle prawa możemy wyróżnić wiele rodzajów pełnomocnictw, które spełniają swoją określoną rolę. Jednym z nich jest pełnomocnictwo administracyjne, które daje prawo do działań skierowanych w organy administracyjne, samorządowe czy chociażby państwowe. Taki rodzaj pełnomocnictwa może również dotyczyć spraw związanych z zarządzaniem daną spółką czy chociażby gospodarstwem domowym.


Pełnomocnictwo administracyjne. Dokument Word do edycji. Dokument udzielający pełnomocnictwa do działania przed organami administracji samorządowej oraz państwowej, w tym też podatkowej, we wszystkich sprawach

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pełnomocnictwo administracyjne,
pełnomocnictwa,
administracje, upoważnienia,
pełnomocnictwo,
upoważnienie,
administracja,
prokura wzór,
zarządzanie,
upoważnienia, dokumenty online do pobrania, Pełnomocnictwo administracyjne, administrację,
pełnomocnictwo administracyjne, uprawnienie,

Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument przygotowany z myślą o tych, którzy są w sytuacji (z różnych dla siebie względów) przekazać pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa. Myśląc o tym, przygotowaliśmy dla Państwa gotowy wzór dokumentu, który jasno określa pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa. Dokument został zapisany w wersji elektronicznej co umożliwia jego edycję, co jest niezwykle istotne, gdyż być może będziemy chcieli wprowadzić dodatkowe warunki.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienia, działalność przedsiębiorstwa,
upoważnienie, firma,
przedsiębiorstwo, działalność firmy,
firm, upoważnienia, pełnomocnictwa, prowadzenie przedsiębiorstwo, dokumenty do pobrania,
pełnomocnictwo,
Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa,
uprawnienie,
działalność,

Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej
Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej. Dokument Word do edycji. Dokument dotyczący udzielenia pełnomocnictwa ogólnego do prowadzenia spraw spółki cywilnej, ustanowiony pełnomocnik ma także prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej, pełnomocnictwa, Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilne,
spółka cywilna, działalność spółki cywilnej, dokumenty online do pobrania,
upoważnienia, prowadzenie spółki cywilnej,
uprawnienie, prowadzenie spółek,
spółka cywilna,
dokumenty online do pobrania,
upoważnienie, spółka cywilna,
dokumenty do pobrania,

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu

›› Pobierz teraz

Posiadanie prawa do udziału w walnym zgromadzenia jest czymś niezwykle istotnym, gdyż jest to organ spółki akcyjnej lub spółdzielczej, którego rozważa i decyduje o najważniejszych aspektach. Sam udział w posiedzeniu takiego organu może mieć ogromny wpływ nie tylko na nas samych ale na przyszłość naszej spółki czy spółdzielni, a co się z tym wiąże to bardzo duże pieniądze jakimi się rozporządza. Dokument jest wzorem pełnomocnictwa, jakie upoważnia daną osobę do wzięcia udziału w takim zgromadzeniu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uprawnienie, spotkanie,
obecność,
zgromadzenia,
Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu,
upoważnienie, walne zgromadzenie, dokumenty do pobrania,
zgromadzenie, pełnomocnictwa, udział w walnym zgromadzeniu, upoważnienia, pełnomocnictwo, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, upoważnienie,

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy

›› Pobierz teraz

Kiedy jesteśmy właścicielami potężnej spółki i wszystkim musimy zajmować się osobiście, nadchodzi niestety moment, gdy tego czasu mamy za mało. Jakby było tego mało, zaczynają nakładać się na siebie kluczowe sprawy, które musimy załatwić od ręki, jak chociażby zawarcie umowy z nowym kontrahentem. W takiej sytuacji z pewnością przyda się nam wzór dokumentu pełnomocnictwa do zawarcia umowy, który możemy złożyć na ręce zaufanej osoby i powierzyć jej daną sprawę. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej co umożliwia jego edycję w zależności od własnych potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy, upoważnienia,
zawarcie umowy, upoważnienie, pełnomocnictwo do zawarcia umowy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
uprawnienie, umowa, stworzenie umowy, upoważnienia, podpisanie umowy,
upoważnienie,
porozumienie, Pełnomocnictwo do zawarcia umowy,

Pełnomocnictwo łączone

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu, składany przez osobę fizyczna lub prawną w celu ustalenia pełnomocników, którzy będą mogli pełnić pełnomocnictwo w imieniu mocodawcy. Takie pismo może się okazać niezwykle potrzebne, gdyż nie zawsze będziemy w stanie być w miejscu, gdzie nasza obecność lub pełnomocnika będzie niezwykle istotna w sprawie. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej co umożliwia jego edycję przy pomocy pakietu MS Office lub OpenOffice.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
łączone,
łąnczone, pełnomocnictwo łączone, pełnomocnictwa, łąnczone, uprawnienie łączone,
upoważnienie łączone,
dokumenty online do pobrania,
upoważnienia,
dokumenty do pobrania,
pełnomocnictwo, upoważnienie, upoważnienia,
Pełnomocnictwo łączone,

Pełnomocnictwo procesowe

›› Pobierz teraz

Dokument, który Państwu oferujemy jest wzorem pełnomocnictwa, które zarówno może pełnić rolę jedynie dokumentu stwierdzającego owy fakt lub może być elementem upoważniającym daną osobę do wykonania czynności opisanych w pełnomocnictwie. Posiadanie takiego dokumentu w świetle prawa oznacza, że osoba reprezentująca na przykład daną spółkę posiada prawa do dokonywania określonych ruchów ściśle przedstawionych przez właściciela spółki. Należy jednak pamiętać, iż każde pełnomocnictwo wygasa wraz ze śmiercią mocodawcy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upowaznienia, dokumenty do pobrania,
Pełnomocnictwo procesowe,
postępowanie,
upoważnienia, upoważnienie,
proces, procesowy, pełnomocnictwo procesowe,
procedury,
Pełnomocnictwo procesowe, pełnomocnictwa, postępowanie,
dokumenty online do pobrania, pełnomocnictwo,

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism

›› Pobierz teraz

W trakcie postępowania karnego niezmiernie ważny jest każdy szczegół i jakiekolwiek zaniedbanie może doprowadzić do niekorzystnej sytuacji w stosunku do jednej ze stron. Z tego względu nawet odebranie dokumentów czy pism związanych ze sprawą musi być dokonany tylko przez osobę do tego upoważnioną lub jeżeli nie jest to możliwe to kogoś kto posiada pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism, upoważnienia, dokumenty online do pobrania, pelnomocnictwo procesowe do odbioru pism, proces,
pełnomocnictwo,
odbiór pisma, odbiór pism, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism, upoważnienie, upoważnienie, procesy, odbiór pisma,

Pełnomocnictwo procesowe ogólne

›› Pobierz teraz

Ten rodzaj dokumentu jest niezwykle istotny, gdyż mocodawca, czyli osoba udzielająca pełnomocnictwa nadaje prawo swojemu pełnomocnikowi do dokonania określonych czynności procesowych w danej sprawie przed sądem powszechnym. Pobranie dokumentu jest niezwykle proste, a sam plik jest zapisany przy pomocy aplikacji MS Office co umożliwia jego edycję i ręczne uzupełnienie danych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, postępowanie, pełnomocnictwo,
upoważnienia, procesowy, proces, postępowanie,
procedury, upoważnienie, Pełnomocnictwo procesowe ogólne,
upoważnienia, pełnomocnictwo procesowe ogólne, Pełnomocnictwo procesowe ogólne,
ogólne,
procedura,

Prokura łączona

›› Pobierz teraz

Zdarza się, że nie jesteśmy w stanie załatwić wszystkich kluczowych spraw związanych z chociażby działalnością gospodarczą, której jesteśmy właścicielami. Z tego powodu upoważniamy drugą osobę do pełnienia pełnomocnictwa w naszym imieniu. Jednakże, nie do końca ufamy naszemu pełnomocnikowi, dlatego możemy doprowadzić do prokury łączonej, która jasno stwierdza, iż podjęcie jakichkolwiek działań opisanych przez właściciela może mieć podstawę poprzez wspólne złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obu Prokurentów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienia, pełnomocnictwa,
upoważnienia łączone,
pełnomocnictwo,
Prokura łączona, łączone, uprawnienie łączone,
dokumenty online do pobrania,
upoważnienie łączone, łączone,
łączyć,
pełnomocnictwo łączone, upoważnienie, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Złożenie prokury przez prokurenta

›› Pobierz teraz

Znajdą tutaj Państwo dokument, który jasno określa stanowisko prokurenta, czyli osoby składającej prokurę. Prokura jest szczególnych rodzajem pełnomocnictwa, które upoważnia do podejmowania określonych działań sądowych i pozasądowych w imieniu właściciela danej spółki. Jednakże aby taka sytuacja nabrała mocy prawnej, wcześniej należy złożyć prokurę przez prokurenta, której przykład znajdą Państwo na naszych serwisach. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej co umożliwia jego edycje, jeśli tylko wymaga tego sytuacja.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
składanie prokury, upoważnienia, dokumenty online do pobrania, upoważnienie,
składać,
dokumenty do pobrania, złożenie prokury przez prokurenta, składać,
pełnomocnictwa,
pełnomocnictwo, Złożenie prokury przez prokurenta, upoważnienia,
składać, Złożenie prokury przez prokurenta, pełnomocnictwo,

Prokura

›› Pobierz teraz

Dokument o niezwykle ważnym znaczeniu. Osoba nadająca prokurę, czyli specjalne pełnomocnictwo jest upoważniona do wykonywania wszelkich czynności o charakterze sądowym oraz pozasądowym w imieniu właścicieli spółki. Należy pamiętać, że prokura nie obejmuje czynności obciążających spółkę lub określoną nieruchomość. Aby móc tego dokonać należy posiadać pełnomocnictwo szczególne. Wzór dokumentu został zapisany przy pomocy aplikacji MS Office co umożliwia jego natychmiastowe wydrukowanie i podjęcie odpowiednich kroków.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prokurenta, Prokura,
Prokura, prokurent,
prokury,
dokumenty online do pobrania prokurentom, prokur,
prokurenta, dokumenty online do pobrania,
prokurenta, prokurom, prokurów, dokumenty do pobrania,

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism sądowy

›› Pobierz teraz

Kiedy toczy się określone postępowanie prawne i w określonych okolicznościach jesteśmy zobowiązania do odebrania dokumentów sądowych, a nie możemy tego dokonać osobiście, zawsze możemy wystawić pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism sądowych , w których jasno określamy stanowisko pełnomocnika. Dokument jaki Państwu oferujemy jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które cenią swój cenny czas, gdyż wystarczy pobrać dokument, a druk i wypełnienie formularza jest kwestią paru minut. Warto wspomnieć, iż dokument został zapisany przy pomocy aplikacji Word co umożliwia jego edycję.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
upoważnienie, upoważnienie do odbioru pism, procesowe, do odbioru, pełnomocnictwo,
pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism sądowy, sądowy, pism,

Pełnomocnictwo dotyczące nabycia spadku

›› Pobierz teraz

Kiedy ktoś z Twoich bliskich pozostawi Ci spadek kiedy przebywasz za granicą - potrzebne będzie Ci pełnomocnictwo dotyczące nabycia spadku.

W takiej sytuacji należy złożyć pełnomocnictwo dla osoby, która będzie reprezentować interesy w danej sprawie.

Pełnomocnictwo zapisane jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office lub OpenOffice.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pełnomocnictwa

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pełnomocnictwo, Pełnomocnictwo w sprawie nabycia spadku, pełnomocnik w nabyciu spadku,
pełnomocnictwo sądowe,
nabycie spadku, pełnomocnik w sądzie,