Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Samochód

W dziale Samochód znajdują się umowy kupna samochodu w języku:
- angielskim
- niemieckim
- francuskim
- holenderskim
Również znajduje się oświadczenie w sprawie kolizji drogowej które powinien mieć każdy kierowca podczas kolizji.

Umowa kupna - sprzedaży samochodu ( motor vehicle purchase - sale agreement )

›› Pobierz teraz

Polsko - angielska umowa kupna - sprzedaży samochodu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Samochód

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
umowa kupna w języku angielskim, dokument online, umowa sprzedaży samochodu w języku angielskim,
dokumenty online do pobrania, motor vehicle purchase - sale agreement,
umowa kupna samochodu w języku angielskim,
umowa kupna sprzedaży samochodu po angielsku, umowa sprzedaży w języku angielskim,
dokument do pobrania,
umowa po angielsku,

Umowa kupna - sprzedaży samochodu (Kaufvertrag)

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży samochodu polsko - niemiecka. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Samochód

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa kupna - sprzedaży samochodu (Kaufvertrag), dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, umowa po niemiecku,
dokument online, umowa po niemiecku kupna lub sprzedaży samochodu po niemiecku, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Samochód

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypadek drogowy, dokument do pobrania,
oświadczenie sprawcy o wypadku, kolizja drogowa, oświadczenie o kolizji drogowej, wypadek drogowy, dokument online,
wypadek,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Umowa kupna - sprzedaży samochodu / CONTRAT DE VENTE D'UN VÉHICULE

›› Pobierz teraz

Dokument jest przeznaczony do zawarcia umowy kupna lub sprzedaży samochodu. Umowa kupna lub sprzedaży samochodu sporządzona w języku polsko - francuskim (CONTRAT DE VENTE D'UN VÉHICULE). Dokument zapisany w formacie doc. formacie A4 Umowę należy otworzyć w programie Word. Dokument do pobrania online przygotowany do wydruku i edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Samochód

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, umowa kupn samochodu po francusku,
umowa kupn samochodu w języku polsko - francuskimdokumenty online do pobrania,
kupno samochodu we Francji,
umowa sprzedaży samochodu w języku polsko - francuskim,
dokumenty do pobrania,
umowa sprzedaży samochodu po francusku, Umowa kupna - sprzedaży samochodu / CONTRAT DE VENTE\\\\\\\\\\\\\\\'UN VÉHICULE,

Umowa kupna sprzedaży-samochodu / Koopcontract po holendersku

›› Pobierz teraz

Dokument jest przeznaczony do zawarcia umowy kupna lub sprzedaży samochodu. Umowa kupna lub sprzedaży samochodu sporządzona w języku polsko - holenderskim (koopcontract). Dokument zapisany w formacie doc. formacie A4 Umowę należy otworzyć w programie Word. Dokument do pobrania online przygotowany do wydruku i edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Samochód

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa kupna sprzedaży-samochodu / Koopcontract po holendersku, dokumenty do pobrania,
umowa kupna samochodu po holendersku, dokumenty online do pobrania, umowa po holendersku, umowa sprzedaży samochodu w języku holenderski, umowa po holendersku,
sprzedaż samochodu w języku holenderskim, dokumenty online do pobrania,

Umowa o pracę na czas zastępstwa

›› Pobierz teraz

Umowa na zastępstwo to rodzaj umowy na czas określony. Pracodawcy mogą zawierać tego typu umowy w celu zapewnienia zastępstwa pracownika nieobecnego z przyczyn uzasadnionych, np. z powodu choroby, urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego i innych. (art. 25 § 1 k. p.).

Dokument sporządzony w formacie doc. Umowa o pracę na czas zastępstwa należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Umowę można pobrać online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Samochód

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa,
czas,
jak znaleźć zastępstwo w pracy,
o pracę,
zastępstwa, na,
umowa na czas zastępstwa, zastępstwo w pracy,
Umowa o pracę na czas zastępstwa,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna samochodu

›› Pobierz teraz

Dokument dzięki któremu będziesz mógł zwrócić pojazd w związku w odkrytymi wadami fizycznymi w pojeździe (w oparciu o art. 560 § 1 kc.) Oświadczenie jest zapisane w formacie doc, należny otworzyć je za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna samochodu jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Samochód

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna samochodu,
kupna,
jak oddać samochód,
zostałem oszukany jak kupiłem samochód, od umowy,
Oświadczenie,
o odstąpieniu,
odstąpienie kupna samochodu, wniosek o zwrot samochodu,
samochodu,

Wniosek o wpis adnotacji

›› Pobierz teraz

Wniosek o zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem ("Gaz") oraz przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy („Hak”). W raz z wnioskiem należy dołączyć między innymi:

- Fakturę za montaż
- Wyciąg ze świadectwa homologacji
- Sposób montażu instalacji
- Dowód opłaty OC
- Kartę pojazdu jeśli była wydana

Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Samochód

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
(„Hak”), oraz przystosowaniu, do zasilania, o dokonaniu, przyczepy, pojazdu, pojazd,
montażu, przystosowującej,
o zawiadomienie, do ciągnięcia,
zawiadomienie o haku, ("Gaz"),
zawiodomienie o gazie, gazem,

Wniosek o wydanie karty kierowcy

›› Pobierz teraz

Wiosek o wydanie kierowcy ze stosownymi dokumentami i dowodem wpłaty należy odesłać na adres Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Karta kierowcy dokument umożliwiający przypisanie czasu pracy i parametrów jazdy danego kierowcy przy użyciu cyfrowego tachometru. Każdy kierowca posiadający cyfrowy tachometr jest zobowiązane do posiadania ważnej karty kierowcy. Kartę należy umieścić w tachografie w momencie rozpoczęcia pracy i wyciągniecie jej w czasie zakończenia pracy. Dzięki wbudowanemu w kartę elektronicznemu chipowi tachometr rozpoznaje danego kierowce. Umożliwia to przypisanie danych rejestrowanych przez tachometr do konkretnego kierowcy. Zabronione jest używanie czyjejś karty lub posiadanie więcej niż jedną kartę. Karta jest wydawana na okres 5 lat i uprawnia do jazdy na terenie Unii Europejskiej. W czasie wymiany prawa jazdy kartę należy również wymienić. Koszt wydania karty wynosi 184,5 zł i może trwać nawet 26 dni roboczych zazwyczaj trwa to około 2 tygodni.

Wiosek jest zapisany w formacie PDF. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Samochód

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o kartę kierowcy,
wydanie karty,
karta kierowcy na samochód ciężarowy,
wydanie karty kierowcy,
Wniosek o wydanie karty kierowcy,
karta kierowcy,

Wypowiedzenie umowy o ubezpieczenie samochodu

›› Pobierz teraz

Posiadacz samochodu może wypowiedzieć umowę OC nie później niż jeden dzień przed upływem aktualnego okresu (12 miesięcy), na który została zawarta. Po upływie tego terminu uważa się, że została zawarta kolejna umowa na następne 12 miesięcy.

W przypadku zakupu samochodu używanego, nabywający go ma możliwość wypowiedzenia umowy (zawartej przez poprzedniego właściciela) w ciągu 30 dni od daty zakupu. Jeśli umowa nie została skutecznie wypowiedziana, to zakład ubezpieczeń dokonuje tzw. rekalkulacji składki, w wyniku czego może okazać się niezbędna dopłata.

Dokument wypowiedzenie umowy o ubezpieczenie samochodu najlepiej dostarczyć do ubezpieczyciela gdzie otrzymamy automatycznie wypowiedzenie umowy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Samochód

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiadanie,
jak wypowiedzieć umowę o ubezpieczenie, likwidacja umowy ubezpieczenie samochodowego, wypowiedzenie ubezpieczenie samochodu,
anulacja umowy,