Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczać,
wypowiadac,
pisać,
wypowiadać, dokument online, deklaracja,
oswiadczenie, oświadczenia,
wynajmować, oświadczac, Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
deklarować, pisma, wynajmowac,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży, porozumienia,
dokument online, sprzedaz samochodu,
umowy,
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,
porozumienie, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
układ, umowa kupna,
dokumenty do pobrania,
uklad,
sprzedaż samochodu, Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, umowa najmu lokalu użytkowego,
umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa wynajmu lokalu uzytkowego, najem, umowy najmu lokali użytkowych, wzór umowy najmu lokalu użytkowego,
rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego, umowy, wynajmowanie lokalu, dokument do pobrania,
umowa najmu lokalu użytkowego wzór, umowa najmu lokalu uzytkowego, układ,
umowa o najem lokalu użytkowego,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
umowa najmu mieszkania, dokument do pobrania,
wynajmowanie mieszkania,
dokumenty do pobrania,
najem mieszkania, dokumenty online do pobrania,
najmowanie mieszkania,
dokument online, umowy,
porozumienia, najmowanie domu, dokumenty online do pobrania, układ,
dom,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór aneksu do umowy najmu,
porozumienia, umowy najmu lokalu użytkowego, wygaśnięcie umowy najmu, umowa najmu na czas określony, wzór umowy najmu, przedłużenie umowy najmu,
umowa najmu lokalu mieszkalnego, umowa najmu mieszkania,
wzór umowy najmu samochodu,
wynajmowanie, wzor umowy najmu lokalu, zerwanie umowy najmu,
umowa najmu pomieszczeń,
umowa przedwstępna najmu,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najmować,
najmowac, uklad,
porozumienie, porozumienia, dokumenty do pobrania, umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej., umowa najmu części powierzchni użytkowej,
układ, umowy,
dokument do pobrania, najem,
Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,
powierzchnia uzytkowa,
dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem samochodu, dokumenty online do pobrania,
układ,
samochód, dokument do pobrania, uklad, Umowa najmu samochodu.,
umowy najmu samochodu,
porozumienia,
umowa wynajmu samochodu, najmowanie samochodu, umowa najmu samochodu wzór,
wynajmowanie samochodu, samochod, wzór umowy najmu samochodu,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego,
lokal użytkowy,
porozumienie,
umowy,
lokal uzytkowy,
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego., porozumienia,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, podnajem, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Deklaracja gwarancyjna,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, zeznanie, oswiadczenie,
dokumenty online do pobrania,
gwarancja,
deklaracja gwarancyjna, zeznania, oświadczenie,
gwarancje,
dokument do pobrania,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, oswiadczenie,
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie o odstapieniu od umowy, oświadczenie o odstąpienie od umowy,
umowa, oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
zeznania, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokument online, dokumenty online do pobrania,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, dokument do pobrania,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
umowa komisu,
układ, uklad, sklep,
dokumenty do pobrania,
umowa komis,
umowa komisu, dokument online,
porozumienia,
dokumenty online do pobrania, umowa komisu wzór, umowy komisu,
zastaw, umowy,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa kredytu faktoringowego, uklad, dokument online,
kredyt faktoringowy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, porozumienie,
pożyczka, pozyczka, układ,
umowy, porozumienia,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy kupno sprzedaż pojazdu,
umowa sprzedaży garażu,
umowy kupna sprzedaż samochodu,
porozumienia,
umowa sprzedaży prawo,
umowa sprzedaży mieszkania, umowa o sprzedaż,
www umowa kupno sprzedaż,
umowa sprzedaży kodeks cywilny,
umowa sprzedaży formularz,
umowa kupno sprzedaż samochodu osobowego, umowa o sprzedaż działki, wzory umowy kupno sprzedaż,
umowa kupno sprzedaż samochodu wzór,
wzór umowy kupno sprzedaż auta,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
układ, dokumenty do pobrania, umowy, dokumenty online do pobrania,
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, porozumienie, dokument do pobrania porozumienia, uklad,
dokument online,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaz, układ,
dokument online, Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, nieruchomość, umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci, porozumienie,
dokumenty do pobrania,
sprzedaż nieruchomosci, umowy,
umowa kupna sprzedaży,
porozumienia, uklad, dokument do pobrania, nieruchomośc,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zadatek, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci,
umowa przedwstepna, umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości, porozumienie, umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości,
porozumienia, dokument do pobrania,
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomosci, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci, wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości, nieruchomośc, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości wzór,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna,
dokumenty online do pobrania, umowa kupna-sprzedaży,
umowy, porozumienia, sprzedaż na probę,
umowa sprzedaży na próbę, układ, porozumienie,
proba, próba,
umowa sprzedazy na probe, dokumenty do pobrania,
umowa kupna sprzedaży, dokument do pobrania,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
prawo własnosci,
dokument online, porozumienia, prawo wlasności,
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas, umowa kupna sprzedaży, sprzedaż na raty,
umowa kupna, uklad, umowy,
zastrzeżenie prawa własności,
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,
porozumienie, Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,
porozumienie, umowa kupna, sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, dokumenty do pobrania, dokument online,
umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, uklad,
umowy, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
układ,
dokument do pobrania,
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
sprzedaż przedsiebiorstwa, dokumenty online do pobrania, sprzedaż przedsiębiorstwa,
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,
porozumienia, układ, dokument online,
umowy,
dokumenty online do pobrania, umowa kupna, uklad, sprzedaz przedsiębiorstwa,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
umowy,
umowa kupna sprzedaży,
umowa sprzedaży ratalnej, porozumienia, sprzedaz na raty, dokument do pobrania,
Umowa sprzedaży ratalnej,
umowa sprzedazy ratalnej,
dokumenty do pobrania,
uklad, dokumenty online do pobrania,
układ,
porozumienie, sprzedaż ratalna,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, układ, porozumienie, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu,
umowy, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa kupna sprzedaży,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, umowa kupna, uklad,
dokument online,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
dokumenty online do pobrania,
udziały, dokument online,
układ,
porozumienie,
dokument do pobrania,
społka z.o.o., dokumenty do pobrania, spólka z.o.o.,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o., zbycie udziału, spółka z.o.o., dokumenty online do pobrania,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna, dokumenty online do pobrania, datek, darowizna nie pieniężna,
darowizna niepieniężna, darowizna nie pieniezna,
dokumenty online do pobrania, umowa darowizny, dokumenty do pobrania,
darowizna niepieniężna,
datek, dokument online,
dokument do pobrania,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, datek,
darowizna pieniezna, darowizna pieniężna, dokumenty online do pobrania, umowa darowizny, darowizna,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokument online,
dokumenty online do pobrania, zwrot lokalu, zerwanie umowy o wynajem,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokument do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, wypowiedzenie najmu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór,
dokument do pobrania, wypowiedzenie najmu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu, dokument online,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstapienie od umowy, dokument do pobrania, umowa,
dokument online,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży,
zeznania,
oświadczenie, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zeznanie,
odstąpienie od umowy, dokumenty do pobrania,
odstapienie od umowy kupna sprzedaży,
odstąpienie od umowy kupna sprzedazy,
oswiadczenie, odstąpienia od umowy kupna sprzedaży,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajem mieszkania w mieście, dokumenty do pobrania, wynajem mieszkania w wielkiej brytani, Wynajem mieszkania-kontrakt,
dokument do pobrania, kontrakt, umowa o wynajem mieszkania,
wynajmować mieszkanie za granicą,
dokumenty online do pobrania,
umowa o wynajem mieszkania za granica,
dokumenty online do pobrania, wynajem mieszkania w angli, dokument online,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks o zmianę czynszu, mieszkanie, aneks,
zmiana czynszu, wynajem mieszkania, zmiana kwoty najmu,
aneks do umowy najmu, zmiana ceny najmu, zmiana umowy najmu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyczepa samochodowa,
umowa sprzedaży przyczepy, kupno przyczepy samochodowej, kupno przyczepki, umowa kupna sprzedaży, sprzedaż przyczepki samochodowej,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogródki działkowe, umowa kupna działki rekreacyjnej, sprzedaż działki rekreacyjnej, działka,
ogródek działkowy,
umowa sprzedaży rekreacyjnej, kupno działki rekreacyjnej, działka rekreacyjna,
umowa sprzedaży ogródka działkowego,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu, umowa wypożyczenia przyczepki,
umowa najmu przyczepki, najem przyczepy,
najem,
wypożyczenie,
przyczepka,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem przyczepy, najem,
umowa wypożyczenia przyczepki, wypożyczenie,
umowa najmu, umowa najmu przyczepki,
przyczepka,