Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczac, dokumenty do pobrania, wzory, oświadczać,
pisać,
deklarować, umowa o najem,
oswiadczenie,
dokument online, oświadczenia, wzór pisma,
wypowiadać,
deklarowac, deklaracje,
wypowiadac,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaz samochodu, dokument online, dokumenty online do pobrania,
układ,
dokumenty do pobrania, porozumienia, dokument do pobrania, umowa kupna,
umowy,
sprzedaż samochodu, dokumenty online do pobrania,
umowa kupna sprzedaży,
porozumienie,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa wynajmu lokalu uzytkowego, dokumenty do pobrania,
umowa najmu lokalu użytkowego wzór,
porozumienia, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
najem,
układ,
umowy, wzór umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa najmu lokal użytkowy, umowy najmu lokali użytkowych, umowa najmu lokalu uzytkowego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, aneks do umowy najmu lokalu użytkowego, umowa najmu lokalu użytkowego,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
wniosek o wykup mieszkania,
uklad, dokumenty online do pobrania,
umowa najmu mieszkania, porozumienie,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, porozumienia, dokument online,
najmowanie domu, najmowanie mieszkania, najem mieszkania, dom,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu samochodu,
odstąpienie od umowy najmu,
termin wypowiedzenia umowy najmu, umowa o najem lokalu, umowa najmu lokalu mieszkaniowego, wzór umowy najmu garażu,
umowa najmu lokalu mieszkalnego wzór, umowa najmu dla każdego,
podatek od umowy najmu, najmowanie,
umowa najmu wzory, rozwiązanie umowy najmu mieszkania, umowa najmu placu, zawarcie umowy najmu,
umowy najmu lokalu mieszkalnego,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej., dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,
porozumienia,
porozumienie,
powierzchnia użytkowa, umowy,
układ, powierzchnia uzytkowa,
najmowac,
umowa najmu części powierzchni użytkowej,
uklad,
Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,
dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu samochodu wzór, samochod, umowy,
wynajmowanie samochodu, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
najmowanie samochodu, umowa wynajmu samochodu, Umowa najmu samochodu.,
samochód,
uklad, dokument online, porozumienie, najem samochodu,
układ,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa podnajmu części lokalu użytkowego,
dokumenty do pobrania, Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., lokal użytkowy, dokumenty online do pobrania,
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
lokal uzytkowy, umowy,
układ, dokument online, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, uklad, podnajem, porozumienie,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, zeznania, gwarancja,
dokument online, Deklaracja gwarancyjna,
zeznanie,
deklaracja gwarancyjna, gwarancje, oświadczenie,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
oswiadczenie, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
odstapienie od umowy,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
oswiadczenie,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, dokument online,
wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowa,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna,
oświadczenie o odstapieniu od umowy, zeznania,
oświadczenie o odstąpienie od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
zeznanie, odstąpienie od umowy,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa komisu,
układ, dokument online,
umowa komisu wzór, umowy,
zastaw, dokumenty online do pobrania, umowy komisu,
uklad,
sklep,
porozumienie, umowa komis,
porozumienia,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, uklad,
kredyt faktoringowy,
Umowa kredytu faktoringowego, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, porozumienia,
pozyczka,
umowy, pożyczka,
dokumenty online do pobrania,
układ,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa na kupno sprzedaż,
umowa kupo sprzedaż, umowa kupna sprzedaż samochodu,
umowa o sprzedaż, umowa o sprzedaż praw autorskich, umowa kupno sprzedaż auta,
umowa sprzedaży domu, umowa o kupno sprzedaż samochodu,
porozumienia, umowa kupno sprzedaż współwłaściciel,
wzory umów sprzedaż samochodu,
umowy kupna sprzedaż,
umowa kupna sprzedaży, umowa kupno sprzedaż auto, umowa kupno sprzedaż polsko niemiecka,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad, dokument online,
układ, dokumenty do pobrania, porozumienie,
dokumenty online do pobrania,
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,
dokumenty online do pobrania, umowy,
dokument do pobrania porozumienia,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, dokumenty do pobrania, pośrednictwo sprzedaży nieruchomości, dokumenty online do pobrania,
umowa kupna sprzedaży, nieruchomośc, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, sprzedaż nieruchomosci,
porozumienia,
nieruchomość,
sprzedaz, posrednictwo,
ieruchomosć, układ,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstępna kupna sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości wzór,
porozumienia, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku, dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości, zadatek,
sprzedaż nieruchomości,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego, umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości,
umowy,
nieruchomośc,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa sprzedaży na próbę,
sprzedaz na próbę, dokumenty online do pobrania,
próba, porozumienie,
umowa sprzedaży na próbę,
umowa kupna-sprzedaży, dokument do pobrania, układ, dokument online, dokumenty online do pobrania,
umowa sprzedazy na probe, proba,
uklad,
umowy,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo wlasności,
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
dokument online, umowa kupna-sprzedaży,
dokument do pobrania, układ, umowa kupna sprzedaży, zastrzeżenie prawa własności, umowy, prawo własnosci,
sprzedaż na raty, uklad, umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, porozumienia,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokumenty online do pobrania, umowy, umowa kupna sprzedaży, dokumenty do pobrania,
uklad, porozumienia,
dokument do pobrania, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokument online,
porozumienie, sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy,
układ, Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
sprzedaz przedsiębiorstwa,
umowa kupna sprzedaży, dokument online,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, uklad, porozumienia, umowa kupna, porozumienie, układ,
dokument do pobrania, umowy,
sprzedaż przedsiebiorstwa,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania, umowa kupna,
porozumienie, umowy, umowa sprzedaży ratalnej,
dokument do pobrania, uklad,
dokumenty do pobrania, umowa sprzedazy ratalnej,
sprzedaż ratalna, sprzedaż na raty, dokumenty online do pobrania,
umowa kupna sprzedaży,
Umowa sprzedaży ratalnej,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, porozumienia,
umowa kupna,
dokumenty do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
dokument do pobrania,
porozumienie,
umowa kupna sprzedaży,
uklad, umowy, układ,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
spólka z.o.o.,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
społka z.o.o.,
dokument do pobrania, umowy, spółka z.o.o., uklad,
Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.,
zbycie udziałow,
zbycie udziałów, porozumienia, zbycie udziału,
udziały, umowa zbycia udzialow w spolce z o.o.,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, darowizna niepieniężna,
datek,
datek,
umowa darowizny,
darowizna,
darowizna niepieniężna, darowizna nie pieniężna,
darowizna nie pieniezna,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa darowizny, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
darowizna, darowizna pieniezna,
datek, darowizna pieniężna,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokument online, dokumenty do pobrania, zerwanie umowy o wynajem, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zwrot lokalu, dokument do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu, dokumenty online do pobrania, wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
wypowiedzenie najmu, dokumenty online do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór, wypowiedzenie lokalu,
wypowiedzenie najmu,
dokumenty do pobrania, wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu, wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
odstapienie od umowy,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, odstąpienie od umowy kupna sprzedazy,
zeznania,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu,
oswiadczenie, zeznanie, dokumenty do pobrania,
odstapienie od umowy kupna sprzedazy, oświadczenie,
dokumenty online do pobrania, oswiadczenie o odstapieniu od umowy, dokument online, odstąpienia od umowy kupna sprzedaży,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,
wynajem mieszkania w mieście,
kontrakt, wynajmować mieszkanie za granicą, wynajem mieszkania w angli,
umowa o wynajem mieszkania za granica,
umowa o wynajem mieszkania,
wynajem mieszkania w wielkiej brytani, Wynajem mieszkania-kontrakt, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks do umowy najmu,
aneks,
zmiana umowy najmu,
mieszkanie, zmiana czynszu,
aneks o zmianę czynszu, zmiana kwoty najmu, zmiana ceny najmu,
wynajem mieszkania,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż przyczepki samochodowej, umowa kupna sprzedaży, przyczepa samochodowa,
umowa sprzedaży przyczepy, kupno przyczepy samochodowej,
kupno przyczepki,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kupno działki rekreacyjnej,
ogródek działkowy,
umowa sprzedaży ogródka działkowego,
działka rekreacyjna, sprzedaż działki rekreacyjnej,
umowa kupna działki rekreacyjnej, działka,
ogródki działkowe,
umowa sprzedaży rekreacyjnej,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu, przyczepka,
najem przyczepy, umowa najmu przyczepki,
wypożyczenie,
umowa wypożyczenia przyczepki, najem,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem, wypożyczenie, najem przyczepy, umowa wypożyczenia przyczepki,
umowa najmu przyczepki,
umowa najmu, przyczepka,