Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenia,
pisma, oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
dokumenty online do pobrania, oswiadczenie, wypowiedzenie umowy o najem,
dokument online,
wzory,
oświadczac,
dokumenty do pobrania, deklarowac,
oswiadczać, deklarować, oswiadczenia,
wynajmowac,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska, dokumenty online do pobrania,
sprzedaz samochodu,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
sprzedaż samochodu,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
umowa kupna,
dokument do pobrania,
porozumienia, układ, umowa kupna sprzedaży,
uklad, umowy,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
lokal użytkowy, najem, uklad, wzór umowy najmu lokalu użytkowego,
rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego, umowy najmu lokalu uzytkowego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa najmu lokalu użytkowego, umowa najmu lokal użytkowy, umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego,
umowa wynajmu lokalu uzytkowego,
porozumienia, umowy, układ,
umowy najmu lokali użytkowych,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
uklad,
wynajmowanie mieszkania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wniosek o wykup mieszkania, układ,
najmowanie domu, umowa najmu mieszkania, umowy,
najem mieszkania, dokument online, dom, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu garażu,
umowy najmu samochodu, wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron,
umowy najmu garażu,
zerwanie umowy najmu, wzor umowy najmu lokalu,
zawarcie umowy najmu, układ, termin wypowiedzenia umowy najmu, rejestracja umowy najmu,
umowy najmu lokali,
druki umowy najmu,
dokumenty do pobrania,
umowa najmu garazu,
najem,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
umowy, dokumenty online do pobrania, umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej., uklad, najem, porozumienie, dokument online, dokumenty do pobrania, powierzchnia uzytkowa, porozumienia,
umowa najmu części powierzchni użytkowej,
dokumenty online do pobrania,
najmowac,
Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, umowa najmu samochodu wzór,
najem samochodu, samochód,
dokumenty online do pobrania, układ,
dokument online,
porozumienie,
dokument do pobrania,
najmowanie samochodu,
porozumienia, dokumenty do pobrania,
uklad,
wynajmowanie samochodu, wzór umowy najmu samochodu,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia, uklad,
układ,
dokument do pobrania, porozumienie,
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., umowa podnajmu części lokalu użytkowego,
lokal użytkowy, dokument online, dokumenty do pobrania, umowy, dokumenty online do pobrania, lokal uzytkowy,
dokumenty online do pobrania,
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Deklaracja gwarancyjna,
zeznanie, dokumenty online do pobrania,
oświadczenie, zeznania, gwarancje, deklaracja gwarancyjna,
oswiadczenie,
dokumenty do pobrania,
gwarancja,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, oswiadczenie,
oświadczenie,
dokument online, oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpienie od umowy,
zeznania,
dokumenty do pobrania,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, odstapienie od umowy,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
układ, umowy,
umowa komisu, umowy komisu, umowa komisu, umowa komis, dokumenty online do pobrania,
zastaw, dokumenty do pobrania, uklad, dokument do pobrania, komis,
porozumienie, porozumienia,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, porozumienie,
pozyczka,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
układ,
umowy, dokumenty do pobrania,
pożyczka,
porozumienia, kredyt faktoringowy, dokumenty online do pobrania,
uklad, Umowa kredytu faktoringowego,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o sprzedaż działki,
umowa o sprzedaż praw autorskich, umowy sprzedaży, umowa sprzedaży doc, umowa kupno sprzedaż,
umowa przedwstępna sprzedaż domu,
sprzedaż umowy,
umowa sprzedaż samochód, wzór umowy na sprzedaż samochodu,
umowa sprzedaży współwłaściciel, umowa wstępna kupno sprzedaż,
sprzedaż mieszkania umowa, umowa przedwstępna na sprzedaż mieszkania,
sprzedaz,
umowy sprzedaż auta,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania porozumienia, dokumenty do pobrania,
układ,
dokumenty online do pobrania, umowy,
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,
uklad,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,
nieruchomość,
ieruchomosć,
dokument online, sprzedaż nieruchomosci, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
układ,
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,
umowa kupna sprzedaży, porozumienia,
umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci,
dokumenty online do pobrania,
uklad,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego, umowy,
umowa przedwstępna kupna sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości, porozumienie,
wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, dokumenty online do pobrania, dokument online, umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości,
zadatek, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomosci,
umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia, sprzedaż na probę, umowy, próba, sprzedaż na próbę,
Umowa sprzedaży na próbę,
dokument do pobrania,
uklad,
umowa kupna, sprzedaz na próbę, porozumienie,
umowa sprzedaży na próbę,
umowa sprzedazy na probe, dokumenty do pobrania, dokument online,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
umowa kupna sprzedaży, porozumienie,
układ,
zastrzeżenie prawa własności,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, umowa kupna, umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas, prawo wlasności, sprzedaż na raty, prawo własnosci,
umowa kupna-sprzedaży,
uklad,
dokument online, umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy, sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,
uklad,
układ,
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokumenty online do pobrania,
sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokument online, umowa kupna, umowy,
porozumienie,
umowa kupna sprzedaży,
dokumenty do pobrania,
porozumienia,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
sprzedaz przedsiębiorstwa, uklad, umowa kupna, dokument online,
sprzedaż przedsiębiorstwa, układ, porozumienia,
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
umowy, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
umowy,
Umowa sprzedaży ratalnej,
porozumienia, dokument online,
umowa kupna, uklad,
sprzedaz ratalna,
umowa sprzedazy ratalnej,
dokumenty online do pobrania, układ,
umowa kupna sprzedaży, sprzedaż na raty, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna, dokument do pobrania,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
dokument online, układ, dokumenty do pobrania,
porozumienia,
dokumenty online do pobrania,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu,
porozumienie, umowa kupna sprzedaży,
dokumenty online do pobrania, umowy,
uklad,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dokument online,
porozumienia,
zbycie udziałów,
uklad, spółka z.o.o.,
dokumenty online do pobrania, układ, umowa zbycia udzialow w spolce z o.o., udziały,
umowy, spólka z.o.o.,
zbycie udziału,
dokument do pobrania, zbycie udziałow,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna nie pieniężna,
darowizna niepieniężna, darowizna nie pieniezna, dokumenty online do pobrania, darowizna niepieniężna,
umowa darowizny, dokument online, datek,
dokumenty online do pobrania,
darowizna, datek, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna pieniezna,
datek, darowizna pieniężna,
umowa darowizny,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
darowizna, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, zwrot lokalu,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
zerwanie umowy o wynajem, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie lokalu,
dokument do pobrania,
wypowiedzenie najmu,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
dokumenty do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, umowa wypowiedzenia najmu lokalu, dokument online, wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, odstąpienia od umowy kupna sprzedaży,
dokument do pobrania,
zeznania,
oswiadczenie,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, umowa,
oświadczenie, odstapienie od umowy kupna sprzedazy,
odstapienie od umowy kupna sprzedaży,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, dokument online, dokumenty online do pobrania, odstapienie od umowy,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajem mieszkania w mieście, umowa o wynajem mieszkania,
dokument online,
wynajem mieszkania w angli,
umowa o wynajem mieszkania za granica, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, kontrakt,
dokumenty online do pobrania, Wynajem mieszkania-kontrakt,
wynajmować mieszkanie za granicą, dokumenty online do pobrania, wynajem mieszkania w wielkiej brytani,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
mieszkanie, aneks,
wynajem mieszkania, zmiana czynszu, zmiana kwoty najmu, zmiana ceny najmu,
aneks do umowy najmu, zmiana umowy najmu,
aneks o zmianę czynszu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży przyczepy,
przyczepa samochodowa,
kupno przyczepy samochodowej, sprzedaż przyczepki samochodowej, kupno przyczepki, umowa kupna sprzedaży,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogródki działkowe,
ogródek działkowy,
działka rekreacyjna, sprzedaż działki rekreacyjnej,
umowa sprzedaży ogródka działkowego,
działka,
umowa kupna działki rekreacyjnej, umowa sprzedaży rekreacyjnej, kupno działki rekreacyjnej,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu przyczepki,
umowa wypożyczenia przyczepki,
wypożyczenie,
najem przyczepy, najem, umowa najmu, przyczepka,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu przyczepki,
przyczepka,
najem,
umowa najmu,
umowa wypożyczenia przyczepki,
wypożyczenie,
najem przyczepy,