Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór pisma, oświadczac,
dokument online,
wynajmowac, deklaracje,
dokumenty do pobrania, oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
deklarowac,
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
pisma,
wzory, wynajmować,
oswiadczenia, oświadczenia,
umowa o najem,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, sprzedaż samochodu, porozumienie,
porozumienia,
dokumenty online do pobrania,
uklad,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
układ,
umowa kupna, sprzedaz samochodu,
umowy,
dokument online, umowa kupna sprzedaży,
dokumenty online do pobrania, umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks do umowy najmu lokalu użytkowego,
dokument online,
umowa najmu lokalu uzytkowego,
lokal użytkowy, umowa o najem lokalu użytkowego,
umowa najmu lokalu użytkowego, wynajmować lokal, dokumenty online do pobrania, umowy, umowy najmu lokali użytkowych, umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego, umowy najmu lokalu użytkowego, porozumienia,
układ, umowa najmu lokalu uzytkowego,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wynajmowanie mieszkania, najmowanie domu, uklad, dom, wniosek o wykup mieszkania,
dokument do pobrania, umowa najmu mieszkania, układ, dokument online, najmowanie mieszkania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowy,
porozumienia,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks do umowy najmu lokalu, układ, wzory umowy najmu, umowa najmu pojazdu,
porozumienia,
umowa najmu mieszkania,
umowa najmu placu, wzór wypowiedzenia umowy najmu, umowa przedwstepna najmu, wypowiedzenia umowy najmu lokalu, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa najmu lokalu uzytkowego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór,
umowa najmu lokali,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najmowac, dokument do pobrania,
najem, powierzchnia uzytkowa, umowa najmu części powierzchni użytkowej, dokument online, uklad, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
porozumienie,
porozumienia,
Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,
umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej., najmować, układ,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór umowy najmu samochodu,
porozumienia,
umowy najmu samochodu,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
najmowanie samochodu,
najem samochodu,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
umowa wynajmu samochodu,
układ,
wynajmowanie samochodu, umowa najmu samochodu, Umowa najmu samochodu., dokumenty online do pobrania,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podnajem,
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
porozumienie,
uklad,
dokumenty online do pobrania, porozumienia,
lokal użytkowy, dokument online, dokumenty do pobrania,
układ,
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
umowy,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
gwarancje, gwarancja, dokument online, zeznanie, zeznania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
Deklaracja gwarancyjna,
oświadczenie, oswiadczenie, dokumenty do pobrania, deklaracja gwarancyjna, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokument online, dokumenty online do pobrania,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
odstąpienie od umowy, dokumenty online do pobrania, umowa,
dokument do pobrania,
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna,
oświadczenie o odstapieniu od umowy,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
dokumenty do pobrania,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
układ, dokumenty online do pobrania,
sklep,
umowa komisu wzór,
dokument online, dokumenty do pobrania,
komis,
umowy komisu, dokument do pobrania, umowa komisu, dokumenty online do pobrania,
porozumienia,
umowa komisu, zastaw,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
pozyczka, uklad, układ,
umowy, Umowa kredytu faktoringowego,
porozumienia,
dokument do pobrania,
pożyczka, kredyt faktoringowy, porozumienie, dokumenty do pobrania,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaż,
umowa kupno sprzedaż działki, umowy kupna sprzedaż samochodu,
umowa kupno sprzedaż samochodu osobowego, umowa sprzedazy, dokumenty do pobrania, umowa kupna i sprzedaży, umowa kupno sprzedaż mieszkania,
umowa sprzedaży działki, sprzedaż działki umowa,
umowa sprzedaży domu,
umowa sprzedaży kupna,
formularz umowy kupno sprzedaż,
sprzedaz, umowa wstępna sprzedaż,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, dokument online, umowy, dokumenty do pobrania, porozumienie, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania porozumienia, uklad,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia, dokumenty do pobrania, nieruchomośc,
umowa kupna sprzedaży,
ieruchomosć, nieruchomość,
porozumienie, układ, dokument do pobrania,
dokument online,
umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci,
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, uklad,
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomosci,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia,
zadatek,
umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości wzór,
umowy, dokumenty online do pobrania, umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego, dokument online,
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, dokumenty online do pobrania,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku, umowa kupna sprzedaży, porozumienie, uklad,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż na probę,
umowa kupna,
Umowa sprzedaży na próbę, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, sprzedaż na próbę,
próba, sprzedaz na próbę,
umowy,
uklad, układ,
porozumienia,
umowa kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania,
porozumienie,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności, umowa kupna sprzedaży,
prawo wlasności, sprzedaż na raty,
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
dokument online,
dokument do pobrania,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, uklad, umowa kupna, porozumienie, układ, prawo własnosci,
umowa kupna-sprzedaży,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży,
dokumenty online do pobrania, uklad,
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, umowy,
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy, sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy,
porozumienia, porozumienie,
dokumenty online do pobrania,
umowa kupna,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokumenty do pobrania,
dokument online,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa, porozumienie, dokument online,
sprzedaż przedsiebiorstwa,
umowy,
uklad, umowa kupna,
dokumenty do pobrania, sprzedaż przedsiębiorstwa, porozumienia, dokumenty online do pobrania,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
sprzedaz przedsiębiorstwa, układ, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna,
porozumienia,
porozumienie,
dokumenty online do pobrania,
Umowa sprzedaży ratalnej, sprzedaz na raty,
sprzedaż ratalna,
sprzedaz ratalna, dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
uklad,
umowa sprzedazy ratalnej, dokumenty do pobrania, sprzedaż na raty,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
dokument do pobrania, umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu,
umowa kupna sprzedaży, umowy,
umowa kupna, uklad,
porozumienia,
dokumenty online do pobrania,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, porozumienie,
dokumenty do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zbycie udziałów, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, układ, spólka z.o.o., porozumienia,
dokument do pobrania,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, porozumienie,
uklad, udziały,
dokumenty do pobrania,
spółka z.o.o.,
dokument online, społka z.o.o.,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna, datek,
umowa darowizny, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
darowizna nie pieniezna, dokument online, darowizna niepieniężna, darowizna nie pieniężna,
darowizna niepieniężna,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
datek,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
datek, darowizna pieniezna,
darowizna pieniężna,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa darowizny, darowizna,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
zwrot lokalu,
zerwanie umowy o wynajem, dokument online,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie lokalu,
wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu, okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie najmu,
dokument do pobrania,
dokument online, wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
dokumenty online do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu, umowa wypowiedzenia najmu lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, odstąpienie od umowy kupna sprzedazy, odstąpienie od umowy,
umowa,
dokumenty online do pobrania, odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, zeznania,
dokument do pobrania,
odstąpienia od umowy kupna sprzedaży,
oswiadczenie,
dokumenty do pobrania, dokument online,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży,
odstapienie od umowy kupna sprzedazy,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, Wynajem mieszkania-kontrakt, dokumenty online do pobrania,
wynajem mieszkania w wielkiej brytani,
wynajem mieszkania w angli,
wynajem mieszkania w mieście, dokumenty online do pobrania, umowa o wynajem mieszkania,
wynajmować mieszkanie za granicą, kontrakt, umowa o wynajem mieszkania za granica, dokument online,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
mieszkanie, wynajem mieszkania,
zmiana kwoty najmu, aneks,
aneks o zmianę czynszu,
zmiana czynszu,
zmiana ceny najmu,
zmiana umowy najmu,
aneks do umowy najmu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż przyczepki samochodowej,
kupno przyczepy samochodowej,
umowa sprzedaży przyczepy,
umowa kupna sprzedaży,
kupno przyczepki, przyczepa samochodowa,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogródek działkowy, ogródki działkowe,
działka rekreacyjna, umowa sprzedaży ogródka działkowego, kupno działki rekreacyjnej,
umowa sprzedaży rekreacyjnej, umowa kupna działki rekreacyjnej,
działka,
sprzedaż działki rekreacyjnej,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa wypożyczenia przyczepki,
wypożyczenie,
umowa najmu,
umowa najmu przyczepki, najem przyczepy,
najem,
przyczepka,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem przyczepy,
przyczepka, umowa wypożyczenia przyczepki, najem,
wypożyczenie,
umowa najmu,
umowa najmu przyczepki,