Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o najem, dokument online, pisma, wypowiadać,
wypowiadac,
wynajmowac,
pismo,
oswiadczenie,
wynajmować, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
oswiadczać, oświadczac, deklarować, dokumenty do pobrania,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna, sprzedaż samochodu,
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,
porozumienie, dokument do pobrania,
sprzedaz samochodu,
umowy, układ, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
uklad,
porozumienia,
dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
dokumenty do pobrania,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego, umowa najmu lokalu użytkowego wzór, aneks do umowy najmu lokalu użytkowego, dokument do pobrania,
umowa najmu lokal użytkowy, umowa wynajmu lokalu uzytkowego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, porozumienia,
dokumenty online do pobrania,
lokal użytkowy,
najem,
układ, wynajmować lokal,
najem lokalu użytkowego, wynajmowanie lokalu,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, wniosek o wykup mieszkania, dom, uklad, porozumienie,
najmowanie domu,
dokumenty online do pobrania,
układ, wynajmowanie mieszkania, dokumenty do pobrania, najem mieszkania,
najmowanie mieszkania,
dokument online, umowa najmu mieszkania, dokument do pobrania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu gruntu, umowa najmu wzór, wzór umowy najmu mieszkania, wypowiedzenie umowy najmu,
formularz umowy najmu,
rozwiazanie umowy najmu lokalu, umowa pośrednictwa najmu,
umowy najmu mieszkania, wzór umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa najmu terenu, umowa najmu lokalu usługowego,
umowy najmu lokalu,
umowa najmu druk,
umowa najmu dla każdego, rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,
dokumenty online do pobrania, najmowac, powierzchnia uzytkowa,
dokumenty online do pobrania, uklad, porozumienia,
najem, umowa najmu części powierzchni użytkowej, najmować,
powierzchnia użytkowa, umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej., dokument do pobrania, porozumienie,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
układ, porozumienia,
dokumenty online do pobrania,
umowa najmu samochodu, najem samochodu,
uklad,
porozumienie,
umowy,
umowy najmu samochodu,
umowa najmu samochodu wzór, wzór umowy najmu samochodu,
najmowanie samochodu, samochód,
samochod,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
lokal uzytkowy, dokumenty online do pobrania,
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., dokumenty online do pobrania, dokument online, porozumienia, podnajem, porozumienie, umowa podnajmu części lokalu użytkowego,
dokumenty do pobrania,
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
umowy,
lokal użytkowy, uklad,
dokument do pobrania,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zeznania, dokumenty do pobrania,
deklaracja gwarancyjna, dokument online, gwarancja,
oświadczenie, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
gwarancje,
oswiadczenie,
Deklaracja gwarancyjna, zeznanie,
dokument do pobrania,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
zeznania,
odstapienie od umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
dokumenty online do pobrania,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpienie od umowy, dokument online, odstąpienie od umowy, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, oświadczenie,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sklep, porozumienie, umowa komisu, umowy komisu,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
komis,
porozumienia,
uklad,
umowa komisu,
dokumenty do pobrania, dokument online,
umowy,
układ,
umowa komisu wzór,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia, dokumenty online do pobrania,
porozumienie, układ, Umowa kredytu faktoringowego, kredyt faktoringowy,
pożyczka,
uklad,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
pozyczka, dokument online,
umowy,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupno sprzedaż auta wzór, umowa sprzedaży kodeks cywilny,
umowa o kupno sprzedaż, sprzedaz, umowa kupno sprzedaż motoroweru, porozumienie,
umowa kupno sprzedaż mieszkania, dokument online,
umowa kupno sprzedaż auta,
umowa kupno sprzedaż działki,
dokument do pobrania, umowa o sprzedaż auta, dokumenty online do pobrania, umowa na sprzedaż auta, umowa sprzedaży wzory,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, dokumenty online do pobrania,
dokument online, umowy,
dokumenty online do pobrania,
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania porozumienia,
uklad, porozumienie,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, posrednictwo,
umowa kupna sprzedaży, nieruchomośc, sprzedaz,
sprzedaż nieruchomosci, ieruchomosć,
umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci,
porozumienie,
uklad, dokumenty online do pobrania,
dokument online, nieruchomość,
układ, dokumenty online do pobrania,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci,
dokumenty online do pobrania,
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości, umowa przedwstepna,
układ,
dokument online, wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci, Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,
dokumenty do pobrania, porozumienie,
zadatek,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego,
sprzedaż nieruchomości,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad, próba,
dokumenty do pobrania,
porozumienia,
sprzedaz na próbę, sprzedaż na probę,
dokumenty online do pobrania, dokument online, umowa sprzedaży na próbę, umowa kupna,
dokumenty online do pobrania, umowa sprzedazy na probe,
umowa kupna-sprzedaży, porozumienie, dokument do pobrania,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna-sprzedaży,
umowa kupna,
prawo własnosci, prawo wlasności, dokument online, dokument do pobrania,
porozumienie, sprzedaż na raty, porozumienia, zastrzeżenie prawa własności,
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, umowa kupna sprzedaży,
układ, umowy,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, uklad, sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, dokumenty online do pobrania, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy,
porozumienia, Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, umowy,
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokument online, umowa kupna,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, umowa kupna,
sprzedaz przedsiębiorstwa,
sprzedaż przedsiebiorstwa, układ, uklad, umowy, umowa kupna sprzedaży,
sprzedaż przedsiębiorstwa, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, umowa sprzedazy przedsiebiorstwa, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
porozumienia,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż ratalna, dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży ratalnej,
umowa sprzedazy ratalnej, porozumienie,
umowa sprzedaży ratalnej,
dokumenty do pobrania, sprzedaz ratalna,
sprzedaz na raty, układ,
umowy, dokument do pobrania, umowa kupna,
sprzedaż na raty, dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna,
układ, porozumienia, dokument do pobrania,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
umowy, dokumenty do pobrania,
porozumienie,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu,
uklad, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, dokumenty online do pobrania, dokument online,
umowa kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
spólka z.o.o., dokumenty online do pobrania, zbycie udziałow, umowy,
udziały, spółka z.o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.,
dokument do pobrania, społka z.o.o.,
umowa zbycia udzialow w spolce z o.o.,
uklad, układ,
porozumienia,
porozumienie,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna niepieniężna, darowizna, dokument online,
dokumenty online do pobrania, darowizna nie pieniezna,
datek, darowizna niepieniężna, datek,
darowizna nie pieniężna, dokumenty do pobrania, umowa darowizny,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, darowizna pieniezna, dokumenty online do pobrania, dokument online,
umowa darowizny,
darowizna,
dokument do pobrania,
darowizna pieniężna, dokumenty online do pobrania, datek,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot lokalu,
dokumenty online do pobrania, zerwanie umowy o wynajem,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
wypowiedzenie najmu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, umowa wypowiedzenia najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
umowa, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży,
dokument do pobrania, dokument online, zeznania,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
odstąpienie od umowy kupna sprzedazy, odstapienie od umowy kupna sprzedaży,
oswiadczenie, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu,
odstąpienie od umowy, oświadczenie, odstąpienia od umowy kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wynajem mieszkania w mieście,
kontrakt,
wynajmować mieszkanie za granicą,
wynajem mieszkania w wielkiej brytani, dokumenty do pobrania, Wynajem mieszkania-kontrakt, umowa o wynajem mieszkania za granica, dokumenty online do pobrania, dokument online,
wynajem mieszkania w angli, dokument do pobrania,
umowa o wynajem mieszkania,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajem mieszkania,
aneks o zmianę czynszu, mieszkanie, zmiana kwoty najmu,
aneks,
zmiana umowy najmu, aneks do umowy najmu, zmiana czynszu,
zmiana ceny najmu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż przyczepki samochodowej,
umowa sprzedaży przyczepy, umowa kupna sprzedaży, przyczepa samochodowa, kupno przyczepki,
kupno przyczepy samochodowej,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży ogródka działkowego, ogródek działkowy,
ogródki działkowe,
umowa kupna działki rekreacyjnej, działka,
umowa sprzedaży rekreacyjnej,
kupno działki rekreacyjnej, działka rekreacyjna,
sprzedaż działki rekreacyjnej,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem przyczepy, umowa wypożyczenia przyczepki, umowa najmu przyczepki, umowa najmu, najem,
wypożyczenie,
przyczepka,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem,
umowa najmu,
umowa wypożyczenia przyczepki,
przyczepka, najem przyczepy, wypożyczenie, umowa najmu przyczepki,