Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pisma, dokument online,
oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
wzor pisma, dokument do pobrania,
wzór pisma,
oświadczenia, pisać,
wynajmowac,
wzory,
dokumenty do pobrania, deklarować, oswiadczenia,
pismo, oświadczac,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
umowa kupna sprzedaży, uklad,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska, porozumienie, umowa sprzedazy samochodu - wersja polska, sprzedaz samochodu,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
porozumienia,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online, umowa kupna,
sprzedaż samochodu,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, porozumienia, aneks do umowy najmu lokalu użytkowego, umowa wynajmu lokalu uzytkowego, uklad, umowy najmu lokalu uzytkowego,
dokument do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, umowy najmu lokali użytkowych,
układ, wynajmowanie lokalu, umowy,
lokal użytkowy, dokument online,
wynajmować lokal,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, najmowanie mieszkania, najem mieszkania, najmowanie domu,
układ, dokument do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o wykup mieszkania, umowy,
umowa najmu mieszkania,
dom,
porozumienia, wynajmowanie mieszkania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór umowy najmu lokalu użytkowego,
najmowanie, opodatkowanie umowy najmu,
umowa najmu gruntu, wzór umowy najmu lokalu, wygaśnięcie umowy najmu, aneks do umowy najmu mieszkania, umowa najmu lokalu wzór, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
formularz umowy najmu,
najem, umowa o najem lokalu,
umowa najmu placu, umowa najmu lokalu urzytkowego,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, porozumienia,
układ,
dokumenty online do pobrania, uklad, powierzchnia użytkowa, najem, najmować,
Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,
porozumienie,
najmowac, umowy,
dokumenty do pobrania,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy najmu samochodu,
porozumienia, układ, umowa najmu samochodu,
dokument do pobrania, uklad,
najmowanie samochodu,
umowy, porozumienie,
samochód, umowa wynajmu samochodu, wzór umowy najmu samochodu,
umowa najmu samochodu wzór,
Umowa najmu samochodu., dokumenty do pobrania,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
lokal uzytkowy,
układ,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego,
dokumenty do pobrania, uklad, lokal użytkowy,
dokument online,
porozumienia,
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego., Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., umowy, podnajem,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie, deklaracja gwarancyjna, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,
oświadczenie,
Deklaracja gwarancyjna,
gwarancja, zeznania,
gwarancje,
zeznanie, dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstąpienie od umowy,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
dokumenty online do pobrania, oświadczenie, oświadczenie o odstąpienie od umowy,
dokument do pobrania, oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna, oświadczenie o odstapieniu od umowy,
zeznania,
umowa,
odstapienie od umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oswiadczenie, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
umowy komisu,
dokumenty online do pobrania,
zastaw,
dokument online,
umowa komis,
porozumienie,
dokument do pobrania,
umowa komisu wzór, umowa komisu,
układ,
sklep, umowa komisu,
uklad, komis,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozyczka, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, porozumienie,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, porozumienia, układ,
pożyczka,
kredyt faktoringowy,
Umowa kredytu faktoringowego, uklad, dokument online,
umowy,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży samochodu,
druk umowy kupno sprzedaż,
umowa przedwstępna sprzedaż domu, wzór umowy na sprzedaż, umowa o sprzedaż samochodu, umowa sprzedaży auta,
umowy o sprzedaż samochodu, wzór umowy kupno sprzedaż,
umowa sprzedaż samochód,
umowa wstępna kupno sprzedaż,
umowy kupno sprzedaż, Umowa sprzedaży,
dokument online, wzory umów kupno sprzedaż,
umowa o kupno i sprzedaż,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
dokument online, umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,
dokument do pobrania porozumienia,
dokumenty do pobrania,
uklad, dokumenty online do pobrania, porozumienie,
umowy, dokumenty online do pobrania,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaz, dokument online, porozumienie,
nieruchomość,
nieruchomośc,
dokumenty online do pobrania,
porozumienia, umowa kupna sprzedaży, posrednictwo,
sprzedaż nieruchomosci, Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,
uklad,
układ, ieruchomosć,
dokument do pobrania,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstepna,
wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, dokumenty do pobrania,
uklad,
umowa przedwstępna kupna sprzedaży nieruchomości,
sprzedaż nieruchomości,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego,
umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci, umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomosci,
umowa kupna sprzedaży,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci,
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomosci,
układ,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, uklad,
sprzedaż na probę, dokumenty online do pobrania, umowa kupna sprzedaży, sprzedaz na próbę, umowa kupna,
dokument do pobrania,
dokument online,
próba,
proba,
układ, umowa kupna-sprzedaży, umowy,
porozumienia,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, porozumienia, umowy,
dokument online, zastrzeżenie prawa własności,
porozumienie, umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas, umowa kupna-sprzedaży, umowa kupna sprzedaży, umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności, umowa kupna,
prawo wlasności,
układ,
prawo własnosci, sprzedaż na raty,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy,
umowa kupna, Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokument online,
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,
umowa kupna sprzedaży,
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, dokumenty online do pobrania, uklad,
układ, umowy, porozumienia,
dokumenty do pobrania, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,
sprzedaz przedsiębiorstwa, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, sprzedaż przedsiębiorstwa,
dokument do pobrania, umowa kupna,
sprzedaż przedsiebiorstwa,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, umowy,
umowa kupna sprzedaży, dokumenty do pobrania,
układ,
dokument online, uklad,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, sprzedaż na raty,
umowa sprzedazy ratalnej,
Umowa sprzedaży ratalnej,
porozumienie,
porozumienia, umowa kupna, dokument online,
dokument do pobrania,
uklad,
dokumenty do pobrania, umowa kupna sprzedaży,
sprzedaz na raty,
dokumenty online do pobrania, układ,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
dokument do pobrania, porozumienie, układ, uklad, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, umowy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa kupna sprzedaży,
dokument online, umowa kupna,
dokumenty do pobrania, umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
porozumienia,
uklad, udziały, układ, dokumenty online do pobrania, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zbycie udziałow,
spólka z.o.o., umowa zbycia udzialow w spolce z o.o.,
dokument do pobrania,
porozumienie,
dokument online, zbycie udziału, społka z.o.o.,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna nie pieniezna, darowizna, darowizna niepieniężna,
dokument do pobrania,
dokument online,
datek,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
datek,
umowa darowizny, darowizna niepieniężna, darowizna nie pieniężna, dokumenty online do pobrania,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna,
datek,
dokument online,
darowizna pieniężna,
umowa darowizny, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
darowizna pieniezna,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, zwrot lokalu, zerwanie umowy o wynajem,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu,
dokumenty online do pobrania, wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
dokument online, umowa wypowiedzenia najmu lokalu,
dokumenty online do pobrania, wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zeznanie, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży,
zeznania,
oswiadczenie, dokument online, odstąpienia od umowy kupna sprzedaży, odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, umowa,
odstapienie od umowy kupna sprzedaży,
odstąpienie od umowy kupna sprzedazy,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
odstapienie od umowy, odstąpienie od umowy, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajmować mieszkanie za granicą, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa o wynajem mieszkania za granica,
dokumenty online do pobrania,
kontrakt,
dokumenty do pobrania,
wynajem mieszkania w angli, umowa o wynajem mieszkania, wynajem mieszkania w wielkiej brytani, dokument online, wynajem mieszkania w mieście,
Wynajem mieszkania-kontrakt,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks o zmianę czynszu,
aneks,
zmiana umowy najmu, wynajem mieszkania, zmiana ceny najmu, zmiana kwoty najmu,
mieszkanie, aneks do umowy najmu,
zmiana czynszu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż przyczepki samochodowej,
kupno przyczepy samochodowej, umowa kupna sprzedaży,
umowa sprzedaży przyczepy, przyczepa samochodowa, kupno przyczepki,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
działka, ogródki działkowe, umowa kupna działki rekreacyjnej,
umowa sprzedaży ogródka działkowego, ogródek działkowy, kupno działki rekreacyjnej,
działka rekreacyjna, sprzedaż działki rekreacyjnej, umowa sprzedaży rekreacyjnej,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem,
najem przyczepy, umowa najmu, umowa wypożyczenia przyczepki, przyczepka, umowa najmu przyczepki, wypożyczenie,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem przyczepy, umowa najmu,
umowa najmu przyczepki,
wypożyczenie, najem, przyczepka, umowa wypożyczenia przyczepki,