Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pisma, wypowiadać, dokumenty online do pobrania,
wynajmowac, oswiadczenia, wynajmować, dokument do pobrania, oswiadczać, oświadczac,
wzór pisma,
deklarować,
pismo,
dokumenty online do pobrania, oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
wypowiedzenie umowy o najem,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, sprzedaż samochodu, dokument online,
uklad, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
sprzedaz samochodu,
umowa kupna sprzedaży, umowa kupna,
układ,
dokumenty online do pobrania,
porozumienia, Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
porozumienie, dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
wynajmować lokal, umowa wynajmu lokalu uzytkowego,
umowy najmu lokalu uzytkowego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego, wynajmowanie lokalu,
wzór umowy najmu lokalu użytkowego,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa o najem lokalu użytkowego,
umowy najmu lokalu użytkowego, umowy, dokument do pobrania,
lokal użytkowy,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
porozumienia, umowa najmu mieszkania, umowy, układ,
wynajmowanie mieszkania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, najmowanie domu, najem mieszkania,
dokument do pobrania, porozumienie, wniosek o wykup mieszkania, dom,
najmowanie mieszkania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy najmu samochodu,
umowa najmu mieszkania,
aneks do umowy najmu, umowa najmu lokalu mieszkalnego,
umowa najmu lokalu wzór, układ,
Umowa najmu, przedłużenie umowy najmu, umowa najmu garazu,
umowy najmu lokalu mieszkalnego,
umowy najmu pokoju,
umowa pośrednictwa najmu, porozumienia,
druk umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najmowac,
najmować, dokumenty do pobrania, Umowa najmu części powierzchni użytkowej., umowy,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, uklad,
powierzchnia użytkowa, umowa najmu części powierzchni użytkowej, układ,
porozumienia, dokument online,
umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
najem samochodu,
samochód,
dokument online, porozumienia, umowy najmu samochodu,
porozumienie, wzór umowy najmu samochodu, umowa najmu samochodu wzór,
najmowanie samochodu,
dokumenty do pobrania,
Umowa najmu samochodu., układ,
uklad,
umowy,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
umowy,
lokal uzytkowy, podnajem,
dokument online,
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.,
uklad,
układ, porozumienia,
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego., lokal użytkowy, umowa podnajmu części lokalu użytkowego, porozumienie,
dokumenty online do pobrania,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie,
oświadczenie, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, gwarancje,
deklaracja gwarancyjna, dokument online, dokumenty online do pobrania,
gwarancja,
dokumenty do pobrania, zeznania, Deklaracja gwarancyjna,
zeznanie,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstąpienie od umowy, oswiadczenie, oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna,
wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oswiadczenie o odstapieniu od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
zeznania, oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, odstapienie od umowy,
umowa,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
dokumenty do pobrania,
zeznanie,
dokument do pobrania,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia, dokument online, porozumienie, dokumenty online do pobrania,
sklep,
komis,
dokument do pobrania, umowa komisu,
uklad, dokumenty do pobrania, umowa komisu wzór, umowy,
dokumenty online do pobrania, umowa komis,
umowa komisu,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia,
uklad,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
kredyt faktoringowy, Umowa kredytu faktoringowego,
umowy, układ, porozumienie,
pożyczka,
dokumenty online do pobrania, pozyczka, dokumenty do pobrania, dokument online,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż auta umowa,
sprzedaż działki umowa, porozumienia, druk umowa kupno sprzedaż samochodu, wzory umów sprzedaż samochodu,
umowa sprzedaży wzory, umowa sprzedaży doc, umowa kupno sprzedaż mieszkania, druki umowy kupno sprzedaż, umowa sprzedaży rzeczy,
umowa kupno sprzedaż pojazdu,
umowa o kupno sprzedaż, umowa przedwstepna sprzedaż, wzór umowy na sprzedaż samochodu, umowa kupno sprzedaż samochodu wzór,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, dokument online,
dokumenty do pobrania, układ, porozumienie, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania porozumienia, dokumenty online do pobrania, umowy, uklad,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci,
nieruchomość,
ieruchomosć,
posrednictwo,
uklad, dokumenty online do pobrania,
porozumienia,
sprzedaż nieruchomosci,
umowa kupna sprzedaży,
porozumienie, nieruchomośc, sprzedaz,
układ, pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,
umowy,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomosci,
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomosci, nieruchomość,
przedwstepna umowa kupna sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości wzór,
dokument do pobrania, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku, umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości, Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, porozumienie,
uklad, nieruchomośc, dokumenty online do pobrania, umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
umowy,
proba, umowa kupna-sprzedaży, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowa sprzedazy na probe,
umowa sprzedaży na próbę, sprzedaż na próbę,
umowa kupna,
uklad,
dokument online,
próba,
porozumienie, Umowa sprzedaży na próbę,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas, umowa kupna-sprzedaży,
umowy, prawo własnosci,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, sprzedaż na raty, porozumienia, umowa kupna sprzedaży,
układ,
dokument do pobrania, prawo wlasności,
porozumienie,
zastrzeżenie prawa własności,
dokument online, umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy, umowa kupna sprzedaży,
uklad,
dokumenty online do pobrania,
umowy,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, porozumienia, umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,
umowa kupna, układ, dokument online,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, sprzedaz przedsiębiorstwa, sprzedaż przedsiębiorstwa, umowa kupna,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, sprzedaż przedsiebiorstwa,
umowy, porozumienie,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,
dokumenty do pobrania, uklad, porozumienia, dokument online,
dokument do pobrania,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży ratalnej,
dokumenty online do pobrania, umowy, sprzedaż ratalna, układ,
dokumenty online do pobrania,
sprzedaz ratalna, porozumienie, umowa kupna, Umowa sprzedaży ratalnej, umowa sprzedazy ratalnej,
umowa kupna sprzedaży,
porozumienia, dokumenty do pobrania, sprzedaz na raty,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży, uklad, umowa kupna, dokumenty online do pobrania,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, układ, dokument do pobrania,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, dokumenty online do pobrania,
porozumienia, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, dokument online,
porozumienie,
umowy, dokumenty do pobrania,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, spółka z.o.o., dokument do pobrania,
spólka z.o.o., umowy,
udziały, porozumienia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
zbycie udziału,
społka z.o.o., zbycie udziałow,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
zbycie udziałów, Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa darowizny, dokumenty online do pobrania, darowizna niepieniężna, datek,
darowizna nie pieniezna,
darowizna,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
darowizna nie pieniężna,
dokumenty online do pobrania,
darowizna niepieniężna,
datek,
dokument online,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa darowizny, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
datek,
darowizna pieniezna,
darowizna, dokument online, dokumenty online do pobrania, darowizna pieniężna,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zwrot lokalu, dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
zerwanie umowy o wynajem, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, dokument do pobrania, wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu,
dokumenty online do pobrania, wypowiedzenie najmu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie najmu,
okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży, oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
zeznania, oświadczenie, odstapienie od umowy kupna sprzedaży,
odstąpienie od umowy kupna sprzedazy, zeznanie, odstąpienia od umowy kupna sprzedaży, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
umowa,
odstapienie od umowy kupna sprzedazy, dokumenty online do pobrania, odstapienie od umowy,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajmować mieszkanie za granicą, wynajem mieszkania w wielkiej brytani, Wynajem mieszkania-kontrakt,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, kontrakt,
umowa o wynajem mieszkania,
dokumenty online do pobrania,
wynajem mieszkania w angli,
dokumenty online do pobrania,
wynajem mieszkania w mieście, umowa o wynajem mieszkania za granica, dokument online,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana czynszu,
aneks o zmianę czynszu, zmiana umowy najmu, aneks do umowy najmu, mieszkanie, zmiana ceny najmu, zmiana kwoty najmu, aneks,
wynajem mieszkania,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyczepa samochodowa,
kupno przyczepki, sprzedaż przyczepki samochodowej, umowa kupna sprzedaży, kupno przyczepy samochodowej, umowa sprzedaży przyczepy,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogródki działkowe, umowa sprzedaży ogródka działkowego,
umowa kupna działki rekreacyjnej, działka,
umowa sprzedaży rekreacyjnej,
działka rekreacyjna, kupno działki rekreacyjnej, ogródek działkowy, sprzedaż działki rekreacyjnej,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyczepka,
umowa wypożyczenia przyczepki, najem,
wypożyczenie, umowa najmu, najem przyczepy, umowa najmu przyczepki,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem, umowa najmu przyczepki,
przyczepka,
najem przyczepy, umowa najmu,
wypożyczenie,
umowa wypożyczenia przyczepki,