Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie,
wypowiadać, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
wypowiadac,
oswiadczać,
dokument online, wynajmowac, pisma, wypowiedzenie umowy o najem, oswiadczenia, oświadczać, umowa o najem,
dokumenty online do pobrania, pisać,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania, umowa kupna,
porozumienie, dokumenty online do pobrania,
sprzedaz samochodu,
porozumienia, Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska, umowa kupna sprzedaży,
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska, układ,
uklad,
umowy,
sprzedaż samochodu,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, wynajmować lokal, aneks do umowy najmu lokalu użytkowego, dokumenty do pobrania,
wzór umowy najmu lokalu użytkowego, umowy najmu lokali użytkowych,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, umowa najmu lokalu uzytkowego, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
uklad, umowy, najem lokalu użytkowego, umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
dokument do pobrania, umowa najmu mieszkania, wynajmowanie mieszkania,
dokumenty do pobrania,
dom,
uklad,
umowy, porozumienia, najmowanie mieszkania, układ, najmowanie domu, wniosek o wykup mieszkania,
dokument online,
najem mieszkania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy najmu lokalu mieszkalnego,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
umowa najmu lokalu wzór, umowa najmu dla każdego,
wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego,
wypowiedzenie umowy najmu na czas określony, wygaśnięcie umowy najmu, umowa najmu lokalu mieszkalnego wzór, umowy najmu garażu,
umowa najmu pojazdu, umowa najmu powierzchni, wzory umów najmu lokalu, umowa najmu autokaru, kodeks cywilny umowa najmu, umowa najmu auta,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
najem,
najmować,
dokument do pobrania,
umowy,
dokument online, umowa najmu części powierzchni użytkowej, najmowac,
dokumenty online do pobrania,
układ,
Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,
umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
porozumienie,
uklad,
porozumienia,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
najem samochodu, dokumenty online do pobrania, porozumienie,
układ,
samochod, wzór umowy najmu samochodu,
uklad, umowa wynajmu samochodu,
dokument do pobrania,
umowy najmu samochodu, dokumenty online do pobrania,
porozumienia,
Umowa najmu samochodu.,
samochód,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego., porozumienie, dokumenty online do pobrania, układ, Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego, lokal użytkowy, uklad, porozumienia,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument online, podnajem,
umowy, dokumenty online do pobrania,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, zeznanie,
gwarancje, oswiadczenie,
oświadczenie,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zeznania,
dokumenty online do pobrania,
gwarancja,
Deklaracja gwarancyjna, deklaracja gwarancyjna, dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokumenty do pobrania,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
oświadczenie o odstapieniu od umowy,
zeznanie,
oświadczenie o odstąpienie od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
oswiadczenie, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
odstapienie od umowy,
wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, odstąpienie od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa komisu,
zastaw,
porozumienia,
umowa komis, komis,
porozumienie,
dokument do pobrania,
umowy komisu,
umowy,
dokumenty online do pobrania, uklad, układ,
dokumenty do pobrania,
dokument online, umowa komisu,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
uklad,
dokumenty online do pobrania, porozumienia,
kredyt faktoringowy, Umowa kredytu faktoringowego, pożyczka, umowy, porozumienie,
układ,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, pozyczka, dokumenty do pobrania,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o sprzedaż samochodu,
umowa sprzedaży polsko niemiecka,
umowa przedwstępna sprzedaż mieszkania, umowa kupna sprzedaż samochód,
dokumenty online do pobrania, wzory umów kupno sprzedaż, umowa sprzedaży domu,
umowa sprzedaży kodeks cywilny, umowa kupno sprzedaż działki, umowa na kupno sprzedaż, umowy kupno sprzedaż pojazdu, druk umowy kupno sprzedaż, umowa przedwstępna kupno sprzedaż, wzór umowy o sprzedaż samochodu,
umowa o kupno sprzedaż samochodu,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,
układ, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
porozumienie,
uklad,
dokument do pobrania porozumienia,
umowy,
dokumenty do pobrania,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
ieruchomosć, nieruchomość, sprzedaz, dokument online,
umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci,
sprzedaż nieruchomosci,
umowa kupna sprzedaży,
nieruchomośc, posrednictwo,
układ,
umowy,
dokumenty online do pobrania,
uklad, dokumenty do pobrania,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,
zadatek, układ, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego, dokumenty online do pobrania, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci, umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstępna kupna sprzedaży nieruchomości,
porozumienie, nieruchomość, umowy,
dokument online,
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości, Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, porozumienia,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa sprzedaży na próbę, umowy, sprzedaż na probę, dokument do pobrania,
sprzedaż na próbę, dokumenty online do pobrania, próba,
umowa kupna sprzedaży, umowa sprzedaży na próbę,
umowa sprzedazy na probe,
dokument online,
proba,
uklad, sprzedaz na próbę,
porozumienia,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, uklad, układ,
dokument do pobrania, umowa kupna-sprzedaży, umowy,
prawo własnosci,
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności, dokument online, umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
umowa kupna sprzedaży,
sprzedaż na raty,
zastrzeżenie prawa własności,
porozumienia,
umowa kupna,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy,
porozumienia, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, dokument online,
porozumienie,
umowa kupna sprzedaży,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
umowa kupna,
układ, umowy,
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
dokumenty do pobrania, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
dokument do pobrania, porozumienie,
sprzedaz przedsiębiorstwa,
układ,
dokument online, dokumenty online do pobrania, sprzedaż przedsiębiorstwa, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, porozumienia,
sprzedaż przedsiebiorstwa, umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia,
umowa sprzedaży ratalnej,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, sprzedaż ratalna, umowa kupna, dokumenty online do pobrania,
sprzedaż na raty, układ,
umowy,
sprzedaz na raty, sprzedaz ratalna,
porozumienie, uklad,
dokument online,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży,
dokument do pobrania, dokument online, umowa kupna, porozumienia, porozumienie, dokumenty online do pobrania, umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, umowy, dokumenty do pobrania,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, układ, dokumenty online do pobrania,
uklad,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, społka z.o.o., układ,
udziały, porozumienie, umowa zbycia udzialow w spolce z o.o., zbycie udziałow,
porozumienia, zbycie udziału,
spólka z.o.o.,
dokument do pobrania,
spółka z.o.o.,
dokumenty online do pobrania, uklad, umowy,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, darowizna nie pieniężna,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
darowizna,
datek, datek,
darowizna niepieniężna, darowizna nie pieniezna, dokument online, darowizna niepieniężna,
dokument do pobrania,
umowa darowizny,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna pieniezna,
darowizna pieniężna,
dokument do pobrania, darowizna, umowa darowizny,
dokument online,
datek,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
zwrot lokalu,
dokumenty online do pobrania, zerwanie umowy o wynajem,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokumenty online do pobrania, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokument online,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
wypowiedzenie lokalu, okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, wypowiedzenie najmu, wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, dokument do pobrania, umowa wypowiedzenia najmu lokalu, wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, oświadczenie, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, odstapienie od umowy kupna sprzedazy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, odstąpienie od umowy, odstapienie od umowy, umowa,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży,
dokument online,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
Wynajem mieszkania-kontrakt,
kontrakt,
wynajem mieszkania w angli,
dokument do pobrania,
dokument online, wynajem mieszkania w mieście, umowa o wynajem mieszkania za granica,
wynajem mieszkania w wielkiej brytani, dokumenty do pobrania,
wynajmować mieszkanie za granicą, dokumenty online do pobrania, umowa o wynajem mieszkania,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks do umowy najmu,
zmiana kwoty najmu, aneks o zmianę czynszu, zmiana ceny najmu, wynajem mieszkania,
aneks, zmiana czynszu,
mieszkanie, zmiana umowy najmu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyczepa samochodowa, kupno przyczepy samochodowej, umowa kupna sprzedaży,
umowa sprzedaży przyczepy,
kupno przyczepki, sprzedaż przyczepki samochodowej,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna działki rekreacyjnej,
sprzedaż działki rekreacyjnej,
ogródki działkowe,
działka rekreacyjna,
kupno działki rekreacyjnej, umowa sprzedaży ogródka działkowego,
działka, umowa sprzedaży rekreacyjnej,
ogródek działkowy,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu przyczepki,
przyczepka,
wypożyczenie, umowa wypożyczenia przyczepki, najem,
najem przyczepy, umowa najmu,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem przyczepy, najem,
przyczepka,
umowa najmu, wypożyczenie, umowa wypożyczenia przyczepki, umowa najmu przyczepki,