Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-01-07

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pisać,
deklarowac, wzór pisma,
dokumenty online do pobrania,
wzory,
umowa o najem, dokument do pobrania, oświadczenia,
deklaracje, Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, oswiadczać, pisma,
dokumenty online do pobrania,
wzor pisma,
wynajmować,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaz samochodu, dokumenty do pobrania,
uklad, umowy,
dokument do pobrania, umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,
porozumienie, Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
porozumienia, umowa kupna,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
układ,
umowa kupna sprzedaży,
dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
dokument do pobrania, umowa wynajmu lokalu uzytkowego, umowa najmu lokalu uzytkowego,
rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego,
umowy, umowa najmu lokalu użytkowego,
umowa najmu lokalu użytkowego wzór,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
najem,
porozumienie,
najem lokalu użytkowego,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowy, wniosek o wykup mieszkania, umowa najmu mieszkania,
wynajmowanie mieszkania,
porozumienia, dom,
układ,
uklad, porozumienie,
dokumenty do pobrania,
najmowanie domu, dokument online, dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzor umowy najmu lokalu,
umowa najmu i dzierżawy,
wzór umowy najmu pokoju,
podatek od umowy najmu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, umowa najmu mieszkania wzór, umowa najmu miejsca, umowa najmu auta, wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron, umowa najmu lokalu uzytkowego,
wzory umów najmu lokalu,
odstąpienie od umowy najmu,
umowa najmu wzory, wypowiedzenie umowy o najem, wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, dokument online, porozumienia,
powierzchnia użytkowa, najmowac, Umowa najmu części powierzchni użytkowej., dokumenty online do pobrania, najmować, powierzchnia uzytkowa,
dokument do pobrania,
umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
układ,
umowa najmu części powierzchni użytkowej, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu samochodu wzór, najmowanie samochodu,
umowy najmu samochodu,
wynajmowanie samochodu, dokument do pobrania, Umowa najmu samochodu., samochód,
porozumienie,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
najem samochodu, dokument online, uklad,
porozumienia,
umowa najmu samochodu,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego., lokal uzytkowy,
umowy,
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.,
dokumenty online do pobrania, umowa podnajmu części lokalu użytkowego, układ,
podnajem, uklad,
lokal użytkowy,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania, porozumienie,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Deklaracja gwarancyjna,
dokument do pobrania,
zeznanie,
zeznania,
dokumenty online do pobrania,
oswiadczenie, deklaracja gwarancyjna, dokumenty online do pobrania, oświadczenie,
dokumenty do pobrania, gwarancja, dokument online, gwarancje,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
dokument online, oswiadczenie, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
odstapienie od umowy, zeznanie, oswiadczenie o odstapieniu od umowy, oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
oświadczenie, zeznania, dokumenty online do pobrania,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, porozumienie, porozumienia, zastaw,
umowy komisu,
umowa komis, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
uklad, komis,
sklep, układ, umowa komisu wzór, dokument online, umowy,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
kredyt faktoringowy,
pozyczka, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, porozumienie,
dokument online, porozumienia,
umowy, Umowa kredytu faktoringowego, pożyczka, układ, dokumenty online do pobrania, uklad,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
formularz umowa kupno sprzedaż,
wzory umowa kupno sprzedaż, umowa na sprzedaż,
umowa kupno sprzedaż auto,
umowa sprzedaży kupna samochodu, wzór umowy na sprzedaż samochodu, umowa sprzedaży wzory,
umowa kupna sprzedaż samochód, druk umowa kupno sprzedaż samochodu,
umowa kupna i sprzedaży, sprzedaż samochodu umowa,
umowa cywilno prawna sprzedaż, umowa kupno sprzedaż samochodu,
umowa sprzedaży mieszkania, umowa na kupno sprzedaż,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
dokument do pobrania porozumienia,
dokument online, uklad,
umowy, umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, porozumienie, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, uklad,
dokument online, ieruchomosć, dokumenty do pobrania,
porozumienie,
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,
układ, Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, nieruchomośc,
umowy, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, umowa kupna sprzedaży,
sprzedaż nieruchomosci,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstępna kupna sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku, Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomości, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci, dokument online,
umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości, przedwstepna umowa kupna sprzedaży nieruchomości,
uklad,
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości,
umowy,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna,
umowa sprzedazy na probe, porozumienia,
umowa sprzedaży na próbę,
Umowa sprzedaży na próbę,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, porozumienie, sprzedaż na próbę,
uklad, proba, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
sprzedaz na próbę,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
zastrzeżenie prawa własności, układ, umowa kupna-sprzedaży, dokument online,
prawo własnosci, Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, uklad,
umowa kupna,
prawo wlasności,
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,
sprzedaż na raty,
umowy, umowa kupna sprzedaży,
porozumienia,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna,
porozumienia, umowy,
umowa kupna sprzedaży,
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy,
układ, dokumenty do pobrania, dokument online, uklad,
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy, sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy,
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokumenty online do pobrania,
umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokument do pobrania,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, porozumienia, dokumenty online do pobrania, dokument online, umowy,
sprzedaż przedsiebiorstwa,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
sprzedaż przedsiębiorstwa, dokumenty do pobrania,
porozumienie, układ,
dokument do pobrania,
uklad, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, umowa kupna,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, dokument do pobrania,
umowa sprzedaży ratalnej,
dokumenty do pobrania, porozumienie, umowa sprzedazy ratalnej,
dokument online, sprzedaz na raty,
umowa kupna sprzedaży,
umowa kupna, sprzedaż ratalna, porozumienia, dokumenty online do pobrania, sprzedaż na raty,
Umowa sprzedaży ratalnej,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, dokumenty online do pobrania, umowa kupna,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, umowa kupna sprzedaży,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, dokument online, dokumenty online do pobrania,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, uklad, porozumienie,
układ, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, porozumienia,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia, zbycie udziałów, zbycie udziałow,
dokumenty do pobrania,
spólka z.o.o., uklad, dokument online, zbycie udziału,
dokumenty online do pobrania,
społka z.o.o., umowy, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółka z.o.o.,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, darowizna niepieniężna,
umowa darowizny, dokument online,
darowizna nie pieniężna,
dokumenty online do pobrania,
darowizna,
darowizna nie pieniezna, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, datek, datek, darowizna niepieniężna,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna pieniezna,
datek, dokument do pobrania, umowa darowizny,
darowizna pieniężna,
dokumenty do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
darowizna,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, zerwanie umowy o wynajem, dokumenty do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
zwrot lokalu, dokument online,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie najmu,
dokumenty do pobrania, wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
umowa wypowiedzenia najmu lokalu, wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu, wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, dokumenty online do pobrania, dokument online,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór, dokumenty online do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
dokument do pobrania,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
zeznanie,
odstąpienia od umowy kupna sprzedaży, oswiadczenie o odstapieniu od umowy, odstapienie od umowy,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania, umowa, zeznania, oswiadczenie, odstąpienie od umowy kupna sprzedazy,
odstapienie od umowy kupna sprzedaży,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu, dokument online,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wynajem mieszkania w mieście,
wynajmować mieszkanie za granicą, dokument online,
dokument do pobrania, kontrakt, dokumenty online do pobrania,
umowa o wynajem mieszkania, Wynajem mieszkania-kontrakt,
wynajem mieszkania w angli,
wynajem mieszkania w wielkiej brytani, dokumenty do pobrania,
umowa o wynajem mieszkania za granica,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana umowy najmu,
zmiana kwoty najmu,
wynajem mieszkania,
aneks,
mieszkanie, aneks do umowy najmu,
aneks o zmianę czynszu, zmiana ceny najmu, zmiana czynszu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży przyczepy,
sprzedaż przyczepki samochodowej, przyczepa samochodowa, kupno przyczepki, kupno przyczepy samochodowej,
umowa kupna sprzedaży,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kupno działki rekreacyjnej,
umowa kupna działki rekreacyjnej,
ogródki działkowe,
umowa sprzedaży ogródka działkowego, ogródek działkowy,
sprzedaż działki rekreacyjnej, działka rekreacyjna,
umowa sprzedaży rekreacyjnej, działka,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu,
umowa najmu przyczepki, umowa wypożyczenia przyczepki, wypożyczenie, najem przyczepy, przyczepka, najem,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa wypożyczenia przyczepki, wypożyczenie,
najem przyczepy, najem,
umowa najmu,
umowa najmu przyczepki,
przyczepka,