Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pisać,
deklaracja, oswiadczać, Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
oświadczac,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
wynajmować,
dokument do pobrania, oświadczać, wynajmowac, oświadczenia, oswiadczenia, wypowiadać,
dokument online,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska, porozumienia, uklad, umowy, dokument do pobrania, dokument online,
układ,
dokumenty online do pobrania,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
umowa kupna,
porozumienie,
dokumenty do pobrania, sprzedaz samochodu,
umowa kupna sprzedaży,
sprzedaż samochodu,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy najmu lokali użytkowych, umowa najmu lokalu uzytkowego,
dokument online,
umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego, rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego, najem lokalu użytkowego,
umowa najmu lokalu użytkowego wzór, umowa najmu lokalu uzytkowego,
umowa wynajmu lokalu uzytkowego,
umowa o najem lokalu użytkowego, aneks do umowy najmu lokalu użytkowego,
układ, umowa najmu lokalu użytkowego,
dokument do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
umowy, najem mieszkania, dokument online,
dokumenty online do pobrania, porozumienia,
najmowanie domu, uklad,
najmowanie mieszkania,
układ, wniosek o wykup mieszkania,
dokumenty online do pobrania, umowa najmu mieszkania, wynajmowanie mieszkania, dom,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu części lokalu, opłata skarbowa od umowy najmu, umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa o najem, zawarcie umowy najmu,
umowa najmu lokalu użytkowego,
umowa najmu lokalu mieszkalnego, umowa wypowiedzenia najmu,
rozwiazanie umowy najmu,
formularz umowy najmu, umowa najem, wygaśnięcie umowy najmu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, przykładowa umowa najmu, Umowa najmu,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najmowac,
porozumienie, najem, uklad, dokumenty do pobrania, umowa najmu części powierzchni użytkowej,
porozumienia,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
powierzchnia użytkowa, najmować, układ, umowy,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
samochod, układ,
dokumenty do pobrania,
umowa najmu samochodu wzór,
wynajmowanie samochodu,
dokumenty online do pobrania, Umowa najmu samochodu.,
najem samochodu,
dokument do pobrania, porozumienie, umowy najmu samochodu, najmowanie samochodu,
uklad,
dokument online, wzór umowy najmu samochodu,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
lokal uzytkowy,
uklad, umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego., dokumenty online do pobrania, lokal użytkowy, umowy, umowa podnajmu części lokalu użytkowego,
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., dokumenty do pobrania, porozumienia, dokument online,
porozumienie,
podnajem, układ, dokument do pobrania,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Deklaracja gwarancyjna,
dokumenty do pobrania, oswiadczenie,
gwarancje, dokument online, oświadczenie,
gwarancja,
deklaracja gwarancyjna,
zeznania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
zeznanie,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oswiadczenie, oświadczenie o odstapieniu od umowy, dokument online, dokumenty online do pobrania, oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
zeznania,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna,
oświadczenie,
oświadczenie o odstąpienie od umowy, oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
zeznanie, odstapienie od umowy,
wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
dokumenty do pobrania,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, zastaw,
umowy komisu, układ,
porozumienia, komis, uklad, dokumenty online do pobrania, sklep,
umowa komisu wzór,
porozumienie,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online, umowa komisu,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, pożyczka, układ, porozumienia,
Umowa kredytu faktoringowego,
dokumenty online do pobrania,
umowy, porozumienie, kredyt faktoringowy, pozyczka, uklad,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o sprzedaż działki,
umowa sprzedaży prawo, umowa kupo sprzedaż, umowa sprzedazy,
umowa przedwstępna sprzedaż domu,
sprzedaż auta umowa, umowa przedwstępna sprzedaż,
wzór umowa kupno sprzedaż,
umowa sprzedaż samochód, umowa kupno sprzedaż pojazdu,
umowy na sprzedaż samochodu,
wzór umowy na sprzedaż,
umowa o sprzedaż energii, umowa sprzedaży dostawy, wzór umowy sprzedaż samochodu,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
dokumenty do pobrania, umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,
dokumenty online do pobrania, porozumienie,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
układ,
umowy,
dokument do pobrania porozumienia,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, porozumienia, dokumenty online do pobrania,
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, dokument do pobrania,
ieruchomosć,
umowy, porozumienie,
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości, nieruchomość,
układ,
posrednictwo,
nieruchomośc, uklad, sprzedaz,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego, porozumienie,
uklad,
dokumenty online do pobrania, umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci, nieruchomość, umowy, dokument do pobrania,
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, układ, umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci,
zadatek, dokumenty online do pobrania, umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, umowa sprzedaży na próbę, umowa sprzedazy na probe,
dokumenty do pobrania,
Umowa sprzedaży na próbę, układ,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, sprzedaż na probę, sprzedaż na próbę, uklad, umowa kupna-sprzedaży, porozumienie,
próba, dokument online,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, dokument online, prawo własnosci, umowa kupna-sprzedaży,
porozumienie,
uklad, umowa kupna, umowa kupna sprzedaży, sprzedaż na raty, umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas, Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, prawo wlasności,
dokument do pobrania,
porozumienia,
zastrzeżenie prawa własności,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy,
porozumienie,
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy, sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy, umowa kupna sprzedaży,
umowy, porozumienia,
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, dokumenty online do pobrania,
umowa kupna, układ, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokument online,
dokumenty do pobrania,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
umowa kupna, umowa kupna sprzedaży,
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
sprzedaż przedsiębiorstwa, sprzedaz przedsiębiorstwa, dokument do pobrania,
sprzedaż przedsiebiorstwa, uklad,
umowy,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, układ,
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
umowa kupna sprzedaży, umowa sprzedaży ratalnej, sprzedaż na raty,
dokument online,
sprzedaż ratalna,
uklad, umowy,
umowa kupna, umowa sprzedazy ratalnej, porozumienia, sprzedaz na raty, układ, porozumienie, sprzedaz ratalna,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, dokumenty online do pobrania, uklad, umowa kupna, dokument online, porozumienia, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu,
porozumienie,
dokumenty do pobrania, umowy, umowa kupna sprzedaży, dokument do pobrania, układ, dokumenty online do pobrania,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
społka z.o.o.,
dokumenty online do pobrania, zbycie udziałów,
układ, spółka z.o.o.,
dokumenty online do pobrania,
spólka z.o.o.,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dokument online, dokument do pobrania,
zbycie udziałow, Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o., uklad, umowy, udziały,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa darowizny, darowizna,
dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
darowizna niepieniężna, darowizna nie pieniężna, datek,
datek,
dokumenty do pobrania,
darowizna niepieniężna,
darowizna nie pieniezna,
dokumenty online do pobrania,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
datek,
dokumenty online do pobrania, darowizna pieniężna,
darowizna, darowizna pieniezna, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa darowizny,
dokument do pobrania, dokument online,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot lokalu, dokumenty do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokumenty online do pobrania,
zerwanie umowy o wynajem,
dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa wypowiedzenia najmu lokalu,
dokumenty online do pobrania, wypowiedzenie lokalu,
dokument online,
wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
dokumenty online do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu, dokument do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie najmu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży,
odstapienie od umowy kupna sprzedaży, dokumenty do pobrania, oświadczenie, dokumenty online do pobrania, oswiadczenie,
odstapienie od umowy,
dokument online,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu, dokumenty online do pobrania,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, zeznania, odstąpienia od umowy kupna sprzedaży,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajem mieszkania w angli, dokument do pobrania, kontrakt, wynajem mieszkania w mieście,
dokument online, dokumenty do pobrania,
umowa o wynajem mieszkania,
Wynajem mieszkania-kontrakt,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa o wynajem mieszkania za granica,
wynajmować mieszkanie za granicą, wynajem mieszkania w wielkiej brytani,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana kwoty najmu,
aneks do umowy najmu,
aneks o zmianę czynszu, wynajem mieszkania,
mieszkanie, zmiana ceny najmu, aneks,
zmiana czynszu,
zmiana umowy najmu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży, sprzedaż przyczepki samochodowej, przyczepa samochodowa,
umowa sprzedaży przyczepy,
kupno przyczepki, kupno przyczepy samochodowej,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
działka rekreacyjna,
umowa sprzedaży ogródka działkowego,
działka, ogródek działkowy, kupno działki rekreacyjnej,
ogródki działkowe,
umowa sprzedaży rekreacyjnej, sprzedaż działki rekreacyjnej,
umowa kupna działki rekreacyjnej,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypożyczenie, umowa najmu przyczepki,
umowa wypożyczenia przyczepki,
najem,
najem przyczepy, umowa najmu, przyczepka,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyczepka, najem przyczepy, umowa wypożyczenia przyczepki,
najem,
umowa najmu, umowa najmu przyczepki,
wypożyczenie,