Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, deklarować,
dokument do pobrania, pismo, umowa o najem, deklaracja, oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
wzór pisma, wypowiadać, pisać, wynajmowac, wypowiadac,
oswiadczenie,
wzory, oswiadczenia,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, układ,
sprzedaż samochodu,
uklad,
dokument online, dokumenty online do pobrania, umowa kupna,
umowa kupna sprzedaży,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
umowy,
porozumienie, sprzedaz samochodu,
dokumenty do pobrania,
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajmowanie lokalu, umowy najmu lokalu uzytkowego, umowa najmu lokalu użytkowego wzór,
rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, dokumenty online do pobrania,
umowy najmu lokalu użytkowego, uklad,
umowa o najem lokalu użytkowego, dokumenty online do pobrania, aneks do umowy najmu lokalu użytkowego, umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, dokument do pobrania, najem lokalu użytkowego,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dom, uklad,
dokument online,
porozumienie,
dokumenty online do pobrania,
porozumienia,
umowy, wniosek o wykup mieszkania, umowa najmu mieszkania,
najmowanie domu, najmowanie mieszkania, dokument do pobrania, wynajmowanie mieszkania,
układ,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
umowa najmu lokalu użytkowego wzór, umowa najmu magazynu, umowa najmu a umowa dzierżawy,
umowa najmu kaucja,
zerwanie umowy najmu,
umowy o najem mieszkania,
wypowiedzenie umowy najmu mieszkania, wzór wypowiedzenia umowy najmu,
wzory umów najmu lokalu, umowy najmu lokali, umowa najmu samochodu,
umowa najmu domu,
dokumenty online do pobrania, umowa najmu lokalu handlowego,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
powierzchnia uzytkowa,
dokument online, dokumenty online do pobrania, umowy,
najmowac,
uklad,
porozumienia, dokumenty online do pobrania,
powierzchnia użytkowa, porozumienie,
dokumenty do pobrania, najmować, dokument do pobrania, umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
układ,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu samochodu wzór, umowy, najmowanie samochodu, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, porozumienia, dokumenty online do pobrania,
najem samochodu, wzór umowy najmu samochodu, dokument online, Umowa najmu samochodu., samochód, wynajmowanie samochodu, umowa wynajmu samochodu, umowy najmu samochodu,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty do pobrania,
układ, porozumienia, lokal uzytkowy, umowy, umowa podnajmu części lokalu użytkowego,
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., porozumienie, dokumenty online do pobrania,
podnajem,
uklad, umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
dokumenty online do pobrania,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
zeznanie,
zeznania, dokumenty online do pobrania, gwarancja,
oswiadczenie, gwarancje,
deklaracja gwarancyjna,
dokument online,
oświadczenie, Deklaracja gwarancyjna, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstąpienie od umowy, dokument online, dokumenty do pobrania,
umowa, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oswiadczenie, oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna,
dokumenty online do pobrania,
odstapienie od umowy,
zeznanie,
oświadczenie o odstąpienie od umowy, oświadczenie,
oświadczenie o odstapieniu od umowy,
zeznania,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa komisu, zastaw,
komis,
dokument do pobrania, układ, sklep, umowy komisu, umowa komis, porozumienie, dokumenty online do pobrania,
umowy, dokumenty online do pobrania,
uklad, dokument online, umowa komisu wzór,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, porozumienie, umowy,
pożyczka, uklad,
pozyczka,
kredyt faktoringowy, Umowa kredytu faktoringowego,
porozumienia, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
układ, dokument online,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
wzór umowy kupno sprzedaż,
wzór umowy kupno sprzedaż auta, umowa kopno sprzedaż, sprzedaz, umowa sprzedaży kupna samochodu,
www umowa kupno sprzedaż,
umowa sprzedaży zakupu,
wzór umowy o sprzedaż, samochód umowa sprzedaży, umowa o sprzedaży,
umowy o sprzedaż samochodu,
dokument online, porozumienia,
umowa sprzedaży wzór,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
umowy, uklad,
porozumienie,
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,
dokument online, dokument do pobrania porozumienia,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, uklad, umowa kupna sprzedaży,
układ, dokumenty do pobrania, umowy,
ieruchomosć,
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, dokumenty online do pobrania, sprzedaż nieruchomosci, porozumienie, nieruchomość,
sprzedaz,
porozumienia,
umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomości,
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomosci,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku,
dokumenty online do pobrania,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci, porozumienia, zadatek, umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości,
uklad, dokument do pobrania, umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci,
dokumenty online do pobrania, umowa kupna sprzedaży, umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży na próbę, porozumienia, sprzedaż na próbę,
umowa kupna sprzedaży, dokumenty do pobrania, umowa kupna, porozumienie,
sprzedaż na probę,
umowy, proba, dokumenty online do pobrania,
próba,
sprzedaz na próbę, umowa kupna-sprzedaży,
dokument online,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, umowa kupna-sprzedaży, uklad, zastrzeżenie prawa własności, sprzedaż na raty, umowa kupna sprzedaży, układ,
dokument do pobrania,
prawo własnosci,
porozumienie,
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,
umowa kupna,
porozumienia,
dokument online,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, układ, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,
dokument do pobrania, porozumienia, umowa kupna sprzedaży,
uklad, sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokument online,
sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy,
umowa kupna,
umowy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży, porozumienia, porozumienie,
umowy, dokumenty do pobrania,
sprzedaz przedsiębiorstwa, układ, umowa sprzedazy przedsiebiorstwa, dokumenty online do pobrania,
sprzedaż przedsiebiorstwa, uklad, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
umowa kupna, dokumenty do pobrania,
umowa sprzedaży ratalnej, sprzedaz na raty, umowy, dokument online, dokument do pobrania,
umowa kupna sprzedaży, sprzedaz ratalna, porozumienie,
uklad, Umowa sprzedaży ratalnej, porozumienia, dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty do pobrania,
umowy, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
umowa kupna sprzedaży,
dokumenty online do pobrania,
porozumienie,
dokument do pobrania, umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu,
układ, umowa kupna, dokumenty online do pobrania, uklad, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, porozumienia,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
spólka z.o.o.,
porozumienie,
dokument online, umowa zbycia udzialow w spolce z o.o., spółka z.o.o.,
udziały,
społka z.o.o.,
zbycie udziałow,
zbycie udziału,
dokumenty online do pobrania, zbycie udziałów,
uklad, umowy, dokument do pobrania,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna niepieniężna,
dokumenty online do pobrania, darowizna nie pieniężna,
dokumenty do pobrania, darowizna nie pieniezna,
datek,
darowizna niepieniężna,
umowa darowizny, datek,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
darowizna,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
datek, darowizna, darowizna pieniezna,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, darowizna pieniężna,
dokumenty do pobrania, umowa darowizny, dokumenty online do pobrania,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
zwrot lokalu, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online, zerwanie umowy o wynajem, dokumenty online do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, dokument do pobrania, umowa wypowiedzenia najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży, odstąpienie od umowy kupna sprzedazy,
odstapienie od umowy kupna sprzedaży,
odstapienie od umowy kupna sprzedazy, dokumenty online do pobrania,
umowa, odstąpienia od umowy kupna sprzedaży,
dokument do pobrania,
oswiadczenie,
zeznania,
odstapienie od umowy, dokumenty online do pobrania,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wynajem mieszkania w mieście,
Wynajem mieszkania-kontrakt, umowa o wynajem mieszkania,
dokument online,
dokument do pobrania,
wynajem mieszkania w angli, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa o wynajem mieszkania za granica, wynajmować mieszkanie za granicą, wynajem mieszkania w wielkiej brytani,
kontrakt,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
mieszkanie, aneks do umowy najmu, aneks o zmianę czynszu,
zmiana czynszu,
aneks, zmiana umowy najmu, zmiana ceny najmu, wynajem mieszkania,
zmiana kwoty najmu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży, kupno przyczepy samochodowej,
kupno przyczepki,
sprzedaż przyczepki samochodowej,
przyczepa samochodowa,
umowa sprzedaży przyczepy,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogródek działkowy,
ogródki działkowe, działka rekreacyjna,
umowa sprzedaży ogródka działkowego, umowa sprzedaży rekreacyjnej, działka, kupno działki rekreacyjnej, sprzedaż działki rekreacyjnej, umowa kupna działki rekreacyjnej,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem, umowa wypożyczenia przyczepki, przyczepka, wypożyczenie, umowa najmu przyczepki, umowa najmu, najem przyczepy,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa wypożyczenia przyczepki,
wypożyczenie, najem, umowa najmu przyczepki, umowa najmu,
najem przyczepy, przyczepka,