Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór pisma,
dokumenty online do pobrania, deklarować,
wypowiadac,
pisać,
oświadczać, wypowiedzenie umowy o najem,
dokument do pobrania, deklarowac, oswiadczenia,
oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
oswiadczenie,
oświadczac, pismo, wypowiadać,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, umowy, Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
porozumienie,
uklad, sprzedaz samochodu, umowa kupna sprzedaży,
sprzedaż samochodu,
dokument online,
umowa kupna,
porozumienia,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, umowy,
umowa najmu lokalu użytkowego,
wzór umowy najmu lokalu użytkowego,
lokal użytkowy,
aneks do umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa najmu lokalu użytkowego wzór, umowa najmu lokal użytkowy, uklad, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego, porozumienia,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajmowanie mieszkania, najmowanie mieszkania,
dokument do pobrania, umowa najmu mieszkania, układ,
porozumienie,
uklad, dokumenty do pobrania, najem mieszkania,
dom, dokumenty online do pobrania, najmowanie domu,
porozumienia, wniosek o wykup mieszkania,
umowy,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór aneksu do umowy najmu, porozumienia, umowa najmu auta,
zmiana umowy najmu, umowa najmu garazu,
wzor umowy najmu, umowy najmu garażu,
umowa najmu kaucja, rozwiązanie umowy najmu wzór, umowa przedwstępna najmu, umowa najmu doc, wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
umowa najmu lokalu biurowego,
umowa najmu rzeczy, umowa najmu dla każdego,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej., najem,
najmować,
porozumienia,
dokumenty online do pobrania, najmowac, dokumenty online do pobrania, porozumienie, dokument do pobrania, powierzchnia uzytkowa, dokumenty do pobrania, dokument online, układ,
powierzchnia użytkowa,
Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wzór umowy najmu samochodu, samochód, dokumenty do pobrania,
Umowa najmu samochodu., umowa wynajmu samochodu, wynajmowanie samochodu, porozumienie, umowa najmu samochodu,
umowy najmu samochodu,
samochod, najmowanie samochodu,
porozumienia, dokumenty online do pobrania, uklad,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, dokument online,
umowy, układ,
dokumenty online do pobrania, Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., dokument do pobrania,
porozumienia,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, uklad,
lokal uzytkowy, podnajem,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego,
lokal użytkowy,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
zeznania,
Deklaracja gwarancyjna, oswiadczenie, dokument do pobrania,
gwarancje,
zeznanie,
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie,
dokumenty online do pobrania, gwarancja,
dokument online, deklaracja gwarancyjna,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zeznanie,
dokumenty do pobrania, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokumenty online do pobrania, oświadczenie o odstapieniu od umowy, oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, odstąpienie od umowy,
dokument do pobrania,
oświadczenie, dokumenty online do pobrania, zeznania,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpienie od umowy,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, porozumienia, uklad, umowa komis, dokument online, umowa komisu,
umowa komisu,
umowy komisu, sklep, dokumenty do pobrania,
komis, porozumienie, dokument do pobrania,
zastaw,
dokumenty online do pobrania,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
Umowa kredytu faktoringowego,
porozumienie,
dokumenty online do pobrania, układ,
dokument online,
dokument do pobrania,
pozyczka, pożyczka, kredyt faktoringowy, dokumenty do pobrania,
umowy, porozumienia, dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory umowy kupno sprzedaż, umowa o sprzedaż działki,
umowa kupno sprzedaż motoroweru, porozumienie,
druk umowa kupno sprzedaż, umowa o kupno i sprzedaż, umowa przedwstepna sprzedaż,
umowy kupno sprzedaż nieruchomości,
umowa sprzedaży przedwstępna, umowa sprzedaży zakupu, umowa kupno sprzedaż samochód, wzór umowy kupno sprzedaż,
układ, umowa o sprzedaż mieszkania, umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
dokumenty do pobrania,
uklad,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, porozumienie,
dokument do pobrania porozumienia, dokument online, umowy, umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży,
dokumenty online do pobrania, nieruchomośc,
porozumienia,
posrednictwo,
dokumenty online do pobrania,
umowy,
dokumenty do pobrania, ieruchomosć,
sprzedaz, Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, pośrednictwo sprzedaży nieruchomości, dokument online, dokument do pobrania, sprzedaż nieruchomosci,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, nieruchomośc, umowa kupna sprzedaży,
umowa przedwstępna kupna sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci,
dokumenty online do pobrania,
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomosci,
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomosci, umowa przedwstepna, umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego,
umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości,
wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości,
dokument online, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, umowa kupna,
dokumenty do pobrania,
próba, umowa sprzedaży na próbę, dokumenty online do pobrania, sprzedaż na probę,
porozumienie, uklad, umowy, umowa kupna sprzedaży,
Umowa sprzedaży na próbę,
umowa kupna-sprzedaży, sprzedaz na próbę, dokument online,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
zastrzeżenie prawa własności, sprzedaż na raty, umowy,
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas, umowa kupna-sprzedaży,
porozumienie, umowa kupna,
prawo własnosci,
uklad, Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas,
umowa kupna sprzedaży,
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności, porozumienia, układ,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy, sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy,
umowa kupna sprzedaży, dokument do pobrania, Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokumenty online do pobrania,
umowy, umowa kupna,
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy, sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy,
porozumienie, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż przedsiebiorstwa, porozumienia,
umowy, dokument online, dokumenty do pobrania, umowa sprzedazy przedsiebiorstwa, dokument do pobrania,
układ, umowa kupna, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
dokumenty online do pobrania,
umowa kupna sprzedaży,
dokumenty online do pobrania, uklad,
sprzedaz przedsiębiorstwa,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaz na raty, umowa sprzedaży ratalnej, uklad, dokumenty online do pobrania,
porozumienie, umowy, umowa kupna,
sprzedaż ratalna,
dokument online, umowa sprzedazy ratalnej,
sprzedaż na raty, sprzedaz ratalna,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
umowa kupna sprzedaży,
umowa kupna, umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
porozumienie, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
porozumienia,
uklad, układ, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa zbycia udzialow w spolce z o.o.,
dokument online, zbycie udziałow,
dokumenty online do pobrania,
udziały, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z.o.o., układ,
spólka z.o.o.,
porozumienie, zbycie udziału,
uklad, umowy, dokument do pobrania, zbycie udziałów,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
darowizna niepieniężna,
dokument do pobrania,
darowizna,
datek,
darowizna nie pieniężna,
dokument online, dokumenty do pobrania,
datek, dokumenty online do pobrania, darowizna niepieniężna, umowa darowizny,
darowizna nie pieniezna,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
darowizna, datek,
dokumenty online do pobrania, umowa darowizny, darowizna pieniezna,
dokument online, darowizna pieniężna,
dokument do pobrania,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokument do pobrania,
zerwanie umowy o wynajem, dokumenty online do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokument online, zwrot lokalu,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie najmu,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, wypowiedzenie lokalu,
dokumenty do pobrania, umowa wypowiedzenia najmu lokalu, okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
dokument do pobrania,
wypowiedzenie najmu, wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu, dokumenty online do pobrania,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie, odstąpienie od umowy, oswiadczenie o odstapieniu od umowy, zeznania,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży,
dokumenty do pobrania, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży,
odstapienie od umowy kupna sprzedaży,
dokumenty online do pobrania,
oswiadczenie, dokument do pobrania,
umowa, odstapienie od umowy,
odstapienie od umowy kupna sprzedazy,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online, kontrakt, Wynajem mieszkania-kontrakt,
umowa o wynajem mieszkania,
wynajem mieszkania w angli,
wynajem mieszkania w wielkiej brytani,
umowa o wynajem mieszkania za granica,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, wynajmować mieszkanie za granicą,
wynajem mieszkania w mieście,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks,
zmiana umowy najmu, zmiana czynszu, aneks do umowy najmu,
mieszkanie, zmiana kwoty najmu, aneks o zmianę czynszu,
wynajem mieszkania, zmiana ceny najmu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży, przyczepa samochodowa,
umowa sprzedaży przyczepy, kupno przyczepy samochodowej,
sprzedaż przyczepki samochodowej,
kupno przyczepki,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogródek działkowy,
umowa sprzedaży rekreacyjnej,
działka, umowa kupna działki rekreacyjnej, umowa sprzedaży ogródka działkowego, działka rekreacyjna,
ogródki działkowe, kupno działki rekreacyjnej,
sprzedaż działki rekreacyjnej,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem przyczepy, umowa wypożyczenia przyczepki,
umowa najmu przyczepki,
umowa najmu,
wypożyczenie, przyczepka, najem,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa wypożyczenia przyczepki,
najem, umowa najmu,
przyczepka,
umowa najmu przyczepki,
wypożyczenie, najem przyczepy,