Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-08-20

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, oświadczenia, wzor pisma, deklaracja,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
wypowiedzenie umowy o najem,
wypowiadać,
wypowiadac,
dokumenty do pobrania,
wynajmować, deklarowac, oswiadczenia,
wynajmowac,
oswiadczać,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
porozumienia, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
umowy, dokumenty online do pobrania, umowa kupna sprzedaży,
porozumienie,
układ, sprzedaż samochodu, uklad,
umowa kupna, sprzedaz samochodu,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, porozumienie,
umowy najmu lokali użytkowych, umowa najmu lokal użytkowy, wynajmować lokal,
umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego, lokal użytkowy, umowa o najem lokalu użytkowego,
dokumenty online do pobrania,
umowa najmu lokalu uzytkowego, układ, dokument do pobrania, najem lokalu użytkowego,
umowy najmu lokalu użytkowego,
dokumenty do pobrania,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
wynajmowanie mieszkania, najmowanie mieszkania, umowa najmu mieszkania,
układ,
wniosek o wykup mieszkania,
uklad, umowy,
najmowanie domu, dokumenty online do pobrania, porozumienia,
porozumienie,
najem mieszkania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu,
umowy najmu lokali,
umowa najmu gruntu,
wypowiedzenie umowy o najem,
umowy najmu lokalu użytkowego, druk umowy najmu lokalu, przykładowa umowa najmu, wzór umowy najmu mieszkania, najem,
umowa najmu pomieszczenia, umowa najmu nieruchomosci, druk umowy najmu, porozumienia, wzory umów najmu lokalu, umowy najmu samochodu,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
powierzchnia uzytkowa, dokumenty online do pobrania, najmować,
najmowac, uklad, powierzchnia użytkowa, dokument do pobrania,
układ, dokument online, porozumienia,
umowa najmu części powierzchni użytkowej,
najem,
dokumenty do pobrania,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
najmowanie samochodu,
wzór umowy najmu samochodu, samochod,
umowy najmu samochodu,
porozumienia, umowa wynajmu samochodu,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
Umowa najmu samochodu.,
układ,
najem samochodu,
dokumenty online do pobrania, samochód,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
lokal uzytkowy,
dokumenty online do pobrania, uklad,
podnajem, porozumienie, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowy,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego, Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., dokumenty do pobrania,
dokument online, porozumienia, umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
lokal użytkowy,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, deklaracja gwarancyjna,
gwarancje,
dokument do pobrania,
zeznanie, gwarancja, oswiadczenie,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, oświadczenie,
dokument online, Deklaracja gwarancyjna,
zeznania,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
oswiadczenie,
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna,
oświadczenie o odstąpienie od umowy, odstąpienie od umowy, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zeznanie, oświadczenie, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
zeznania, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
dokument online,
dokumenty do pobrania,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa komis,
dokumenty online do pobrania,
układ,
umowa komisu, umowa komisu wzór, porozumienie,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
uklad, umowy komisu, sklep,
dokument do pobrania, dokument online, zastaw,
komis,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kredyt faktoringowy, porozumienia,
dokumenty online do pobrania,
pożyczka,
pozyczka,
umowy, Umowa kredytu faktoringowego,
uklad,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, układ, dokument online,
porozumienie,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór umowa kupno sprzedaż, umowa sprzedaży polsko niemiecka,
umowa sprzedaży mieszkania, umowa na kupno sprzedaż, wzory umowa kupno sprzedaż, umowa kupna sprzedaż samochód,
umowa kupno sprzedaż działki, umowa kupna sprzedaży, umowa sprzedazy, umowa o kupno i sprzedaż, umowa sprzedaży współwłaściciel, umowa kupo sprzedaż,
umowa sprzedaży prawa,
sprzedaż mieszkania umowa,
umowa kupno sprzedaż motocykla,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania porozumienia,
dokumenty online do pobrania,
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, dokument online,
umowy,
uklad,
dokumenty online do pobrania,
układ,
porozumienie,
dokumenty do pobrania,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
posrednictwo, sprzedaz, dokument online, układ,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, porozumienie,
umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci,
umowa kupna sprzedaży, porozumienia,
nieruchomośc, sprzedaż nieruchomosci, uklad, ieruchomosć,
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego, sprzedaż nieruchomości, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości wzór, umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstępna kupna sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku, umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości, umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomosci, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci, nieruchomośc, Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,
dokumenty do pobrania,
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad, dokumenty do pobrania,
umowy, dokumenty online do pobrania, sprzedaz na próbę,
umowa sprzedazy na probe,
umowa kupna-sprzedaży, porozumienia, umowa kupna,
próba,
umowa kupna sprzedaży, umowa sprzedaży na próbę,
dokument online,
proba,
Umowa sprzedaży na próbę,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna, uklad, Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas,
zastrzeżenie prawa własności, umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności, prawo własnosci, prawo wlasności,
układ,
umowy,
dokument do pobrania, dokument online,
sprzedaż na raty, porozumienia,
umowa kupna sprzedaży,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
porozumienia,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,
uklad,
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,
sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy, Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokumenty do pobrania, dokument online,
układ, umowa kupna sprzedaży, sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
porozumienia, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, uklad, sprzedaż przedsiębiorstwa,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
porozumienie, dokumenty do pobrania, sprzedaż przedsiebiorstwa,
umowa kupna, dokument online, umowy,
umowa kupna sprzedaży,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy ratalnej,
Umowa sprzedaży ratalnej, sprzedaz ratalna,
dokument online,
umowy,
dokumenty online do pobrania, umowa kupna sprzedaży,
uklad, umowa kupna,
sprzedaż ratalna, układ,
porozumienia,
sprzedaż na raty,
porozumienie,
dokument do pobrania,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia, umowa kupna sprzedaży,
dokumenty online do pobrania, układ, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
dokumenty online do pobrania, umowy, porozumienie,
uklad, dokument online,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
umowa kupna,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.,
spólka z.o.o.,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, społka z.o.o.,
dokument online, umowa zbycia udzialow w spolce z o.o.,
porozumienia, spółka z.o.o., zbycie udziałow, umowy, zbycie udziałów, porozumienie,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna nie pieniężna, datek, darowizna niepieniężna,
datek, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online, darowizna,
darowizna niepieniężna,
umowa darowizny, darowizna nie pieniezna,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa darowizny, dokument do pobrania, darowizna pieniezna, darowizna pieniężna, dokumenty do pobrania,
darowizna, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
datek,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zerwanie umowy o wynajem, dokument online, dokument do pobrania, zwrot lokalu,
dokumenty online do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, dokument do pobrania,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, dokumenty online do pobrania,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
dokument online,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór, umowa wypowiedzenia najmu lokalu,
wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu, okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
dokumenty do pobrania, wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie, dokument online,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, umowa,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży, oswiadczenie, odstąpienia od umowy kupna sprzedaży, odstąpienie od umowy kupna sprzedazy, zeznania, odstapienie od umowy kupna sprzedaży,
odstąpienie od umowy,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu,
dokumenty online do pobrania,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o wynajem mieszkania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
wynajem mieszkania w wielkiej brytani, Wynajem mieszkania-kontrakt,
umowa o wynajem mieszkania za granica, dokumenty online do pobrania, wynajem mieszkania w mieście,
dokument online, wynajmować mieszkanie za granicą, dokument do pobrania,
wynajem mieszkania w angli, kontrakt,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana ceny najmu,
aneks o zmianę czynszu,
zmiana umowy najmu, aneks do umowy najmu, mieszkanie,
zmiana czynszu,
aneks,
zmiana kwoty najmu,
wynajem mieszkania,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kupno przyczepy samochodowej,
umowa sprzedaży przyczepy, kupno przyczepki, sprzedaż przyczepki samochodowej,
przyczepa samochodowa, umowa kupna sprzedaży,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
działka rekreacyjna, działka, umowa sprzedaży rekreacyjnej, ogródek działkowy, kupno działki rekreacyjnej, umowa sprzedaży ogródka działkowego, ogródki działkowe, umowa kupna działki rekreacyjnej, sprzedaż działki rekreacyjnej,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu przyczepki, wypożyczenie,
umowa wypożyczenia przyczepki, umowa najmu,
najem, przyczepka,
najem przyczepy,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa wypożyczenia przyczepki, przyczepka,
najem przyczepy, umowa najmu, umowa najmu przyczepki, wypożyczenie,
najem,