Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajmowac, deklarowac, deklarować, wypowiadać,
wzór pisma,
oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, pisma, oswiadczenia,
oswiadczać,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
deklaracja,
wypowiedzenie umowy o najem, oświadczenia, wynajmować,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
porozumienie, układ, dokumenty online do pobrania,
umowy,
sprzedaż samochodu, dokument online,
dokument do pobrania,
umowa kupna sprzedaży, uklad,
umowa kupna, umowa sprzedazy samochodu - wersja polska, sprzedaz samochodu, porozumienia,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
lokal użytkowy, umowa najmu lokalu uzytkowego,
dokumenty do pobrania,
najem, układ, dokumenty online do pobrania,
aneks do umowy najmu lokalu użytkowego, wynajmowanie lokalu,
najem lokalu użytkowego,
umowa najmu lokalu użytkowego wzór, umowa najmu lokalu użytkowego,
umowy najmu lokalu użytkowego, umowa wynajmu lokalu uzytkowego, umowy najmu lokalu uzytkowego,
wynajmować lokal,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
umowa najmu mieszkania, najem mieszkania, najmowanie domu,
dokument do pobrania,
uklad,
najmowanie mieszkania, dokument online, porozumienia, wniosek o wykup mieszkania,
układ,
wynajmowanie mieszkania, porozumienie, dokumenty online do pobrania, umowy,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najmowanie,
umowy najmu mieszkania, umowa najmu części lokalu, rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa najmu lokalu użytkowego,
wymówienie umowy najmu,
umowa najmu lokalu użytkowego wzór,
wzór umowy najmu mieszkania, umowy najmu samochodu, przykładowa umowa najmu, najem, aneks do umowy najmu lokalu, podatek od umowy najmu,
umowa najmu domu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najmować, dokument online, Umowa najmu części powierzchni użytkowej., najmowac, uklad,
powierzchnia uzytkowa, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
porozumienia,
dokumenty do pobrania, układ, umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
porozumienie, powierzchnia użytkowa,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajmowanie samochodu,
porozumienia, najem samochodu,
dokument online,
umowa wynajmu samochodu, porozumienie, Umowa najmu samochodu.,
dokument do pobrania,
najmowanie samochodu,
umowy, umowa najmu samochodu wzór, samochód,
samochod, uklad, dokumenty do pobrania,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
umowy,
lokal uzytkowy, dokument online, umowa podnajmu części lokalu użytkowego, uklad, podnajem,
porozumienie, porozumienia, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.,
układ,
lokal użytkowy,
dokumenty do pobrania,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
gwarancja, dokumenty online do pobrania, dokument online, zeznanie,
gwarancje, zeznania, oswiadczenie, dokument do pobrania, deklaracja gwarancyjna, oświadczenie,
dokumenty online do pobrania, Deklaracja gwarancyjna, dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zeznanie, odstapienie od umowy,
zeznania, dokumenty online do pobrania, oswiadczenie, oświadczenie o odstapieniu od umowy,
wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna,
dokument do pobrania, umowa,
dokumenty do pobrania, oświadczenie o odstąpienie od umowy, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, umowa komisu wzór, dokumenty online do pobrania,
umowa komis, uklad,
komis,
porozumienia, układ, dokument do pobrania, umowy,
umowa komisu,
dokumenty online do pobrania, sklep, dokumenty do pobrania,
umowy komisu,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, porozumienie, układ, porozumienia,
pozyczka,
umowy, uklad,
kredyt faktoringowy, dokumenty online do pobrania,
Umowa kredytu faktoringowego, pożyczka, dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż umowy, umowa sprzedaży zakupu,
umowa na sprzedaż samochodu,
umowa wstępna sprzedaż, umowa sprzedaży przykład,
umowa kupno sprzedaż polsko niemiecka, dokumenty do pobrania, sprzedaz, druk umowy kupno sprzedaż samochodu, umowa sprzedaży dostawy,
wzór umowy sprzedaż, umowa kupno sprzedaż mieszkania,
umowy kupna sprzedaż, umowa sprzedaży formularz,
sprzedaż auta umowa,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
uklad, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania porozumienia, umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, dokumenty online do pobrania, porozumienie,
układ,
dokumenty do pobrania,
dokument online,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
posrednictwo, dokumenty do pobrania, Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, uklad,
nieruchomość, dokumenty online do pobrania,
porozumienie,
umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci,
ieruchomosć,
dokument online, porozumienia, sprzedaż nieruchomosci,
umowy,
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,
układ,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, przedwstepna umowa kupna sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości, umowy, umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości,
porozumienie,
umowa kupna sprzedaży, umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci,
dokumenty online do pobrania, umowa przedwstępna kupna sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, nieruchomośc, umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa sprzedaży na próbę,
uklad, dokumenty online do pobrania,
umowa kupna-sprzedaży,
umowa sprzedazy na probe, umowy,
sprzedaz na próbę,
porozumienia, umowa kupna sprzedaży,
dokument online, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, porozumienie, umowa sprzedaży na próbę, proba,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży,
zastrzeżenie prawa własności, układ, umowy, dokument do pobrania,
umowa kupna, umowa kupna-sprzedaży,
prawo wlasności, porozumienie,
dokument online, uklad,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, sprzedaż na raty,
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
porozumienia,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży,
umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, porozumienie, dokumenty do pobrania,
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, porozumienia,
umowa kupna, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy, układ, uklad, sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokument online,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
uklad, sprzedaz przedsiębiorstwa, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
umowa kupna sprzedaży, porozumienie, umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, dokument do pobrania, sprzedaż przedsiębiorstwa,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
umowa kupna, układ,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż na raty,
uklad, umowa sprzedaży ratalnej,
Umowa sprzedaży ratalnej, dokumenty do pobrania,
dokument online,
umowy,
dokumenty online do pobrania, umowa sprzedazy ratalnej, sprzedaz na raty,
porozumienia, umowa kupna sprzedaży,
umowa kupna,
sprzedaz ratalna,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
dokument online, umowy,
układ, dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, umowa kupna sprzedaży,
porozumienia,
dokument do pobrania,
umowa kupna,
uklad,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
porozumienie,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad, społka z.o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spólka z.o.o.,
układ,
porozumienia, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, zbycie udziałow,
Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.,
porozumienie,
dokument do pobrania, spółka z.o.o.,
dokumenty online do pobrania,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
datek, darowizna niepieniężna, darowizna niepieniężna,
datek,
umowa darowizny,
dokument online,
darowizna nie pieniezna, dokumenty do pobrania, darowizna nie pieniężna,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, darowizna,
dokument do pobrania,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
darowizna pieniezna, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, darowizna pieniężna, datek, umowa darowizny,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
darowizna,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zerwanie umowy o wynajem, dokument do pobrania, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
zwrot lokalu,
dokument online, dokumenty online do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, umowa wypowiedzenia najmu lokalu, wypowiedzenie najmu,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, wypowiedzenie umowy najmu lokalu, wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
wypowiedzenie lokalu,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, dokumenty do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zeznanie,
oswiadczenie,
dokumenty do pobrania,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, dokument online,
dokumenty online do pobrania, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży,
odstapienie od umowy,
oświadczenie, dokumenty online do pobrania,
zeznania,
odstąpienie od umowy, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
odstapienie od umowy kupna sprzedazy,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wynajem mieszkania-kontrakt, dokumenty do pobrania, wynajem mieszkania w mieście, kontrakt, dokument online, wynajem mieszkania w angli, umowa o wynajem mieszkania, umowa o wynajem mieszkania za granica,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wynajmować mieszkanie za granicą, dokumenty online do pobrania, wynajem mieszkania w wielkiej brytani,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
mieszkanie,
aneks do umowy najmu,
zmiana umowy najmu, zmiana kwoty najmu, wynajem mieszkania,
aneks o zmianę czynszu, aneks,
zmiana czynszu,
zmiana ceny najmu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży,
przyczepa samochodowa, kupno przyczepki,
sprzedaż przyczepki samochodowej, umowa sprzedaży przyczepy, kupno przyczepy samochodowej,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
działka rekreacyjna, umowa kupna działki rekreacyjnej, kupno działki rekreacyjnej,
ogródki działkowe,
sprzedaż działki rekreacyjnej,
działka,
umowa sprzedaży ogródka działkowego,
umowa sprzedaży rekreacyjnej,
ogródek działkowy,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem, wypożyczenie,
umowa wypożyczenia przyczepki,
umowa najmu przyczepki, przyczepka,
umowa najmu, najem przyczepy,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem przyczepy, przyczepka, wypożyczenie, umowa wypożyczenia przyczepki,
najem, umowa najmu przyczepki, umowa najmu,