Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-01-07

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklarowac,
deklarować,
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, oswiadczać,
oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
pisać,
deklaracje, umowa o najem,
oswiadczenie, oświadczac, oświadczać,
dokumenty do pobrania, wzory,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
umowy, dokumenty online do pobrania,
sprzedaż samochodu, uklad,
sprzedaz samochodu,
układ, umowa kupna sprzedaży, umowa kupna, porozumienie, Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
dokument do pobrania,
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,
dokumenty online do pobrania, dokument online,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, umowy najmu lokali użytkowych, umowa najmu lokalu uzytkowego, aneks do umowy najmu lokalu użytkowego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa najmu lokalu użytkowego,
umowa o najem lokalu użytkowego,
porozumienie, wynajmować lokal, rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego,
wzór umowy najmu lokalu użytkowego, dokumenty online do pobrania,
umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego,
dokument do pobrania,
umowa najmu lokal użytkowy,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
układ,
dom,
najmowanie domu, najem mieszkania,
wniosek o wykup mieszkania, umowa najmu mieszkania,
wynajmowanie mieszkania,
uklad,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, najmowanie mieszkania,
porozumienie,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
druk umowy najmu lokalu,
umowa najmu lokalu użytkowego,
formularz umowy najmu, zawarcie umowy najmu,
umowa najmu nieruchomosci, umowa najmu sprzętu,
umowa najmu lokalu mieszkaniowego,
okres wypowiedzenia umowy najmu, opłata skarbowa od umowy najmu, wypowiedzenie umowy najmu na czas określony, umowa najmu,
aneks do umowy najmu, umowa najmu magazynu, umowa pośrednictwa najmu,
umowa najmu na czas określony,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, umowy, dokumenty do pobrania,
powierzchnia uzytkowa, dokument do pobrania,
powierzchnia użytkowa,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, układ, umowa najmu części powierzchni użytkowej,
Umowa najmu części powierzchni użytkowej., najem, porozumienie,
umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
najmowac,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
wynajmowanie samochodu, układ,
samochód,
umowy najmu samochodu, dokumenty online do pobrania,
umowa najmu samochodu wzór, wzór umowy najmu samochodu,
porozumienia, Umowa najmu samochodu., porozumienie, umowy,
dokument do pobrania,
dokument online, najem samochodu,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., podnajem,
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
lokal uzytkowy,
porozumienie, umowy, układ,
dokument online, umowa podnajmu części lokalu użytkowego, lokal użytkowy, uklad,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
gwarancja, dokumenty online do pobrania,
zeznania,
zeznanie,
Deklaracja gwarancyjna, dokument online,
gwarancje,
deklaracja gwarancyjna,
dokument do pobrania,
oświadczenie,
dokumenty online do pobrania,
oswiadczenie,
dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
zeznanie, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oswiadczenie, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
odstąpienie od umowy, oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
dokument do pobrania,
odstapienie od umowy, oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokument online,
oświadczenie o odstapieniu od umowy,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy komisu,
komis, umowa komisu, umowa komis,
umowa komisu,
dokument do pobrania, porozumienie,
umowy, dokumenty online do pobrania, umowa komisu wzór,
uklad,
dokumenty do pobrania,
zastaw,
układ,
porozumienia,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, uklad, dokumenty online do pobrania,
kredyt faktoringowy,
porozumienia,
dokument online, dokument do pobrania,
porozumienie, umowy, dokumenty do pobrania, pozyczka, układ,
pożyczka,
Umowa kredytu faktoringowego,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór umowa kupno sprzedaż, sprzedaż działki umowa, umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości, umowy, umowy kupna sprzedaż,
druki umowa kupno sprzedaż, druk umowa kupno sprzedaż samochodu, druki umowy kupno sprzedaż,
umowa o sprzedaż praw autorskich,
umowa kupna sprzedaż,
dokument online,
umowa kupno sprzedaż auta,
sprzedaż domu umowa,
umowa sprzedaży działki,
umowa kupno sprzedaż samochodu wzór,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, umowy, dokumenty do pobrania,
uklad,
dokument do pobrania porozumienia, porozumienie, dokumenty online do pobrania,
układ, umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,
dokument online,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży, dokument do pobrania, układ, umowy,
sprzedaz, dokumenty do pobrania, Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, nieruchomośc, sprzedaż nieruchomosci,
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,
uklad,
nieruchomość,
posrednictwo, ieruchomosć, porozumienie,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, uklad, umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości, umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości,
umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci,
umowa przedwstępna kupna sprzedaży nieruchomości,
zadatek, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,
dokumenty do pobrania, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomości,
nieruchomośc,
sprzedaż nieruchomości,
nieruchomość, umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
sprzedaż na probę, układ,
umowa kupna,
sprzedaz na próbę, dokumenty do pobrania,
sprzedaż na próbę, umowa sprzedazy na probe,
próba,
uklad,
dokument online,
umowa kupna-sprzedaży,
umowy, porozumienia,
Umowa sprzedaży na próbę,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia,
porozumienie, umowy, umowa kupna-sprzedaży, umowa kupna,
umowa kupna sprzedaży,
sprzedaż na raty,
prawo wlasności,
układ,
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, prawo własnosci,
uklad,
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
zastrzeżenie prawa własności,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, porozumienia,
dokumenty do pobrania,
umowa kupna, umowy, Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokumenty online do pobrania, sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokumenty online do pobrania,
porozumienie, układ,
uklad,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
dokumenty online do pobrania,
sprzedaż przedsiębiorstwa,
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,
porozumienia, umowy, dokumenty do pobrania,
umowa kupna, dokumenty online do pobrania, uklad,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, dokument online, umowa kupna sprzedaży, układ,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
umowy, uklad, sprzedaż ratalna,
porozumienia,
porozumienie,
sprzedaż na raty, sprzedaz ratalna, Umowa sprzedaży ratalnej,
umowa kupna,
dokumenty do pobrania, umowa sprzedaży ratalnej, dokumenty online do pobrania, układ,
umowa kupna sprzedaży,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
porozumienia,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, uklad,
porozumienie, dokumenty online do pobrania, układ,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
umowa kupna, umowa kupna sprzedaży, dokument online, dokument do pobrania,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania, umowa zbycia udzialow w spolce z o.o., dokumenty online do pobrania,
porozumienia, zbycie udziałow, porozumienie,
dokumenty do pobrania, uklad, zbycie udziału,
spółka z.o.o., Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.,
spólka z.o.o.,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
zbycie udziałów,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna niepieniężna,
darowizna nie pieniezna,
dokumenty online do pobrania, datek,
darowizna, darowizna nie pieniężna,
datek, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowa darowizny,
dokument online, dokumenty do pobrania,
darowizna niepieniężna,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, umowa darowizny, darowizna, dokument online, darowizna pieniężna,
darowizna pieniezna, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
datek,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
zwrot lokalu,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, zerwanie umowy o wynajem,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu,
wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie lokalu,
dokumenty online do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór,
dokument online,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie najmu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
wypowiedzenie najmu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa, oswiadczenie o odstapieniu od umowy, odstąpienie od umowy,
odstapienie od umowy kupna sprzedaży,
oswiadczenie,
odstąpienia od umowy kupna sprzedaży,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie,
dokument online, zeznanie, dokument do pobrania,
zeznania,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument online, wynajem mieszkania w mieście,
dokumenty online do pobrania, umowa o wynajem mieszkania, kontrakt,
umowa o wynajem mieszkania za granica, wynajem mieszkania w wielkiej brytani,
dokument do pobrania,
Wynajem mieszkania-kontrakt,
wynajmować mieszkanie za granicą,
wynajem mieszkania w angli, dokumenty online do pobrania,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana kwoty najmu, aneks o zmianę czynszu, aneks do umowy najmu,
zmiana umowy najmu, aneks, wynajem mieszkania,
zmiana czynszu,
mieszkanie, zmiana ceny najmu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyczepa samochodowa,
kupno przyczepy samochodowej, umowa sprzedaży przyczepy,
sprzedaż przyczepki samochodowej, kupno przyczepki, umowa kupna sprzedaży,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kupno działki rekreacyjnej, umowa sprzedaży rekreacyjnej, umowa sprzedaży ogródka działkowego,
umowa kupna działki rekreacyjnej,
ogródki działkowe,
działka,
działka rekreacyjna,
sprzedaż działki rekreacyjnej,
ogródek działkowy,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypożyczenie,
najem, umowa wypożyczenia przyczepki,
umowa najmu,
najem przyczepy,
umowa najmu przyczepki, przyczepka,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem przyczepy, najem, umowa najmu przyczepki, umowa wypożyczenia przyczepki,
przyczepka,
umowa najmu, wypożyczenie,