Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja, dokumenty online do pobrania, wzory,
wypowiedzenie umowy o najem, dokumenty online do pobrania, oswiadczenia, umowa o najem, oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, dokumenty do pobrania,
oswiadczać, oswiadczenie,
wynajmowac, dokument online,
deklarowac,
pismo,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, dokumenty online do pobrania,
umowa kupna sprzedaży,
uklad, sprzedaz samochodu, porozumienie, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online, porozumienia,
umowa kupna, układ, sprzedaż samochodu,
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,
dokument do pobrania,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu lokal użytkowy, dokument do pobrania, układ, najem,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego,
wzór umowy najmu lokalu użytkowego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
uklad, dokument online,
rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowa o najem lokalu użytkowego,
porozumienie,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, umowa najmu mieszkania, dokumenty online do pobrania,
układ, porozumienia,
dokumenty do pobrania, najmowanie domu, dom,
uklad,
wniosek o wykup mieszkania,
najmowanie mieszkania, dokument do pobrania,
dokument online,
wynajmowanie mieszkania,
porozumienie,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty do pobrania,
porozumienia,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wygaśnięcie umowy najmu,
umowa najmu dzierżawy, umowa najmu wzor,
umowa najmu lokalu biurowego, opłata skarbowa od umowy najmu, umowa najmu budynku,
umowy najmu dzierżawy,
rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem, umowa najmu a umowa dzierżawy, aneks do umowy najmu mieszkania,
umowy najmu lokalu,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
najmować, powierzchnia użytkowa, dokumenty do pobrania,
najmowac, porozumienia,
najem, umowa najmu części powierzchni użytkowej,
układ,
porozumienie,
dokument online, Umowa najmu części powierzchni użytkowej., umowy, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, dokument online,
najmowanie samochodu,
dokumenty online do pobrania,
najem samochodu,
Umowa najmu samochodu., samochod, wzór umowy najmu samochodu,
uklad,
umowa wynajmu samochodu, umowa najmu samochodu wzór, porozumienia,
umowy najmu samochodu, wynajmowanie samochodu,
dokumenty do pobrania,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
uklad,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego, umowy,
porozumienie, umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, lokal użytkowy, Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., układ, lokal uzytkowy,
dokumenty online do pobrania, podnajem,
dokument do pobrania,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, gwarancja,
zeznania,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie,
zeznanie,
dokumenty do pobrania, oswiadczenie, deklaracja gwarancyjna,
Deklaracja gwarancyjna,
gwarancje,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
oświadczenie o odstapieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpienie od umowy,
odstapienie od umowy, zeznanie,
oswiadczenie,
zeznania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
oświadczenie, oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa komisu,
porozumienia, dokument do pobrania, komis,
układ,
dokumenty online do pobrania, sklep, uklad,
umowy,
porozumienie,
dokument online, umowa komisu wzór, umowa komisu,
zastaw, umowy komisu,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
umowy,
dokumenty online do pobrania,
Umowa kredytu faktoringowego,
porozumienia,
dokumenty online do pobrania,
pozyczka, dokument online,
kredyt faktoringowy, porozumienie,
uklad,
pożyczka, układ,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupno sprzedaż motocykla, wzory umów kupno sprzedaż samochodu,
druk umowy kupno sprzedaż samochodu, umowa kupna sprzedaż samochodu, sprzedaż mieszkania umowa, dokument online, umowa sprzedazy, umowa o kupno sprzedaż, umowa przedwstępna na sprzedaż mieszkania, umowa sprzedaży pojazdu,
formularz umowa kupno sprzedaż, sprzedaz,
wzór umowy na sprzedaż samochodu, umowa o sprzedaż auta, umowa kupna sprzedaż,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, uklad, układ,
porozumienie, dokument do pobrania porozumienia,
dokument online,
umowy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci,
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,
układ, dokumenty online do pobrania, nieruchomośc, nieruchomość, pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,
ieruchomosć, dokument do pobrania,
sprzedaz,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, porozumienia, posrednictwo,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, porozumienie, nieruchomośc, umowa kupna sprzedaży,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomości, umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci, nieruchomość,
uklad,
sprzedaż nieruchomości, umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomosci,
umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości, Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,
dokumenty do pobrania,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż na próbę, umowa kupna, umowa kupna sprzedaży, układ, uklad, dokumenty do pobrania, umowa sprzedaży na próbę, umowa sprzedazy na probe,
próba, dokumenty online do pobrania,
proba,
dokument online,
porozumienie, umowy,
sprzedaż na probę,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas,
umowy,
dokument online,
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,
porozumienie, umowa kupna sprzedaży, prawo własnosci,
zastrzeżenie prawa własności, uklad,
dokument do pobrania, umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
prawo wlasności, porozumienia,
układ,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
układ, umowa kupna, porozumienia, dokumenty online do pobrania,
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, dokument online,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, porozumienie, sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy,
umowa kupna sprzedaży,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia,
umowy,
umowa kupna,
sprzedaż przedsiębiorstwa, dokumenty do pobrania,
sprzedaz przedsiębiorstwa, umowa kupna sprzedaży,
sprzedaż przedsiebiorstwa,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, uklad,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, porozumienie,
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, uklad,
dokumenty online do pobrania, sprzedaz ratalna,
umowa kupna sprzedaży,
dokument online,
porozumienia, układ,
umowa sprzedaży ratalnej, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, sprzedaż na raty, Umowa sprzedaży ratalnej,
dokument do pobrania,
umowa sprzedazy ratalnej,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, uklad, dokumenty online do pobrania, układ, dokument do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
porozumienie, dokumenty online do pobrania,
umowa kupna,
porozumienia,
umowy, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia, zbycie udziałow, uklad, dokumenty online do pobrania, spółka z.o.o., udziały,
zbycie udziałów, społka z.o.o., spólka z.o.o.,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, porozumienie, umowa zbycia udzialow w spolce z o.o.,
zbycie udziału, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, umowa darowizny,
dokument do pobrania,
darowizna niepieniężna,
dokumenty online do pobrania, darowizna nie pieniężna,
darowizna,
datek,
darowizna niepieniężna,
darowizna nie pieniezna, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, datek,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna,
dokument do pobrania,
umowa darowizny,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
datek, darowizna pieniężna, dokumenty online do pobrania, darowizna pieniezna,
dokumenty online do pobrania,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokumenty do pobrania,
dokument online,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
zwrot lokalu, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
zerwanie umowy o wynajem,
dokumenty online do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór, dokumenty online do pobrania, umowa wypowiedzenia najmu lokalu,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie lokalu, dokumenty online do pobrania, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu, wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu, dokument do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, dokumenty do pobrania, okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zeznania, oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
oswiadczenie, odstąpienie od umowy, zeznanie,
odstapienie od umowy kupna sprzedazy, dokumenty do pobrania, odstąpienie od umowy kupna sprzedazy, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu, odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży,
umowa, dokumenty online do pobrania,
odstapienie od umowy,
odstapienie od umowy kupna sprzedaży,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o wynajem mieszkania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wynajmować mieszkanie za granicą,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
wynajem mieszkania w angli, Wynajem mieszkania-kontrakt, kontrakt, wynajem mieszkania w mieście,
dokument online, umowa o wynajem mieszkania za granica,
wynajem mieszkania w wielkiej brytani,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana czynszu,
aneks,
aneks do umowy najmu,
zmiana ceny najmu,
zmiana umowy najmu, zmiana kwoty najmu,
mieszkanie, aneks o zmianę czynszu, wynajem mieszkania,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kupno przyczepki,
kupno przyczepy samochodowej,
umowa kupna sprzedaży,
umowa sprzedaży przyczepy,
sprzedaż przyczepki samochodowej, przyczepa samochodowa,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży ogródka działkowego, sprzedaż działki rekreacyjnej, działka rekreacyjna,
ogródki działkowe, ogródek działkowy, umowa sprzedaży rekreacyjnej,
umowa kupna działki rekreacyjnej, działka,
kupno działki rekreacyjnej,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypożyczenie, najem przyczepy,
umowa najmu,
umowa najmu przyczepki, najem, przyczepka, umowa wypożyczenia przyczepki,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu przyczepki,
przyczepka,
umowa wypożyczenia przyczepki,
umowa najmu,
wypożyczenie, najem przyczepy,
najem,