Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
wzór pisma, dokumenty online do pobrania, deklarować,
oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
pisma, wypowiadac, oswiadczenia, deklaracje,
oswiadczenie,
dokument online,
wypowiadać,
oswiadczać,
wzor pisma, dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, umowa kupna, dokument do pobrania,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
sprzedaz samochodu, sprzedaż samochodu,
umowa kupna sprzedaży,
porozumienia,
układ, porozumienie, uklad,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
porozumienie, uklad,
układ,
umowy, umowy najmu lokalu użytkowego,
porozumienia,
umowy najmu lokali użytkowych, umowa wynajmu lokalu uzytkowego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
dokument online, umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego, rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego, wynajmować lokal, dokumenty do pobrania,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dom, umowy, porozumienie, dokumenty online do pobrania, dokument online, układ, dokument do pobrania, umowa najmu mieszkania, najem mieszkania, wniosek o wykup mieszkania,
najmowanie mieszkania, najmowanie domu,
porozumienia, dokumenty do pobrania, uklad,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór umowy najmu lokalu użytkowego,
dokument online,
umowa najmu lokalu mieszkalnego wzór, wzory umów najmu,
rozwiązanie umowy najmu mieszkania,
umowy o najem mieszkania,
wstępna umowa najmu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, umowa najmu mieszkania, umowa najem, rozwiązanie umowy najmu wzór,
umowa najmu powierzchni,
odstąpienie od umowy najmu,
aneks do umowy najmu, umowy najmu pokoju,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa najmu części powierzchni użytkowej., powierzchnia uzytkowa, dokumenty do pobrania, uklad,
dokumenty online do pobrania,
układ,
dokumenty online do pobrania, najmowac,
umowa najmu części powierzchni użytkowej,
umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej., najmować, powierzchnia użytkowa, dokument do pobrania, najem,
dokument online,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, dokument online, dokument do pobrania,
układ,
umowa wynajmu samochodu, umowa najmu samochodu wzór, dokumenty online do pobrania,
umowa najmu samochodu,
uklad,
wzór umowy najmu samochodu,
najem samochodu,
umowy najmu samochodu,
dokumenty online do pobrania, najmowanie samochodu, Umowa najmu samochodu.,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, układ,
podnajem,
uklad, dokumenty online do pobrania, dokument online,
umowy,
dokumenty online do pobrania, umowa podnajmu części lokalu użytkowego,
porozumienie,
lokal użytkowy,
dokumenty do pobrania, umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.,
porozumienia,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
zeznania, oswiadczenie, dokument online,
zeznanie,
oświadczenie,
gwarancje,
dokument do pobrania, gwarancja, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, deklaracja gwarancyjna, Deklaracja gwarancyjna,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, oświadczenie o odstapieniu od umowy, oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna,
wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
odstąpienie od umowy,
zeznania, dokumenty do pobrania,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
dokumenty online do pobrania,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, dokument online, umowa,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
umowa komisu,
dokumenty online do pobrania, porozumienie,
umowa komisu,
komis, zastaw, uklad,
sklep,
umowa komisu wzór, dokumenty do pobrania,
umowa komis, umowy,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
pożyczka, pozyczka,
umowy, uklad,
kredyt faktoringowy,
dokumenty online do pobrania,
porozumienia, porozumienie,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
Umowa kredytu faktoringowego,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstępna sprzedaż działki, umowa sprzedaży kupna samochodu,
samochód umowa sprzedaży,
umowa o sprzedaż auta, wzory umowa kupno sprzedaż, umowy o sprzedaż,
umowa sprzedaży przedwstępna, dokumenty online do pobrania,
umowa przedwstępna sprzedaż domu,
uklad,
umowa kupna sprzedaż samochód, umowa sprzedaży prawa, umowa przedwstępna sprzedaż,
umowy kupno sprzedaż pojazdu,
sprzedaż domu umowa,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania porozumienia,
dokumenty do pobrania,
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, umowy, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, układ, porozumienie,
uklad, dokument online,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
posrednictwo,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
sprzedaz,
nieruchomośc, Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, pośrednictwo sprzedaży nieruchomości, porozumienia, umowa kupna sprzedaży, porozumienie, ieruchomosć, dokument online,
dokumenty online do pobrania, układ,
dokumenty do pobrania,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
dokument do pobrania, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomosci, uklad,
dokumenty online do pobrania,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku, umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstępna kupna sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości,
umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci, umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomosci, dokument online, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci, sprzedaż nieruchomości,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaz na próbę, Umowa sprzedaży na próbę,
dokument online, umowa kupna,
porozumienia, umowa kupna-sprzedaży, sprzedaż na próbę, umowa sprzedazy na probe, porozumienie, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowy,
umowa kupna sprzedaży,
układ,
dokument do pobrania,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
zastrzeżenie prawa własności,
umowa kupna sprzedaży, sprzedaż na raty,
dokument do pobrania, umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności, umowy, porozumienia,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, dokument online, umowa kupna, układ, umowa kupna-sprzedaży, porozumienie, uklad,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,
układ, uklad,
umowy,
umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy,
umowa kupna sprzedaży,
umowa kupna, dokumenty do pobrania, dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, porozumienia,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, umowa kupna sprzedaży,
porozumienia, umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,
dokument online, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, sprzedaż przedsiebiorstwa, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
porozumienie, uklad, sprzedaż przedsiębiorstwa,
umowa kupna, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, układ,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż na raty, dokumenty do pobrania,
układ, umowa sprzedaży ratalnej, dokument online,
umowa kupna,
porozumienie,
dokumenty online do pobrania,
uklad,
umowa sprzedazy ratalnej, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, umowa kupna sprzedaży,
sprzedaz ratalna, sprzedaż ratalna,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia, umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, umowy, umowa kupna,
dokument online, uklad,
dokumenty online do pobrania,
umowa kupna sprzedaży, układ, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, porozumienie, dokumenty online do pobrania,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zbycie udziałow,
zbycie udziału, układ, Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o., dokumenty online do pobrania, dokument online,
umowy, spółka z.o.o.,
dokumenty online do pobrania,
umowa zbycia udzialow w spolce z o.o.,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spólka z.o.o.,
udziały, dokument do pobrania, uklad,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, datek, umowa darowizny,
darowizna niepieniężna, dokumenty online do pobrania, darowizna nie pieniężna, dokument online, darowizna nie pieniezna, darowizna niepieniężna,
datek,
darowizna,
dokumenty do pobrania,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
umowa darowizny,
datek,
dokument do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, darowizna pieniezna,
darowizna pieniężna, dokumenty online do pobrania,
darowizna,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, zwrot lokalu,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokumenty online do pobrania, zerwanie umowy o wynajem,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokument online,
dokument do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
umowa wypowiedzenia najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
wypowiedzenie lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
dokument do pobrania, wypowiedzenie najmu, wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
dokumenty do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór, wypowiedzenie najmu, dokumenty online do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstąpienie od umowy kupna sprzedazy, odstapienie od umowy kupna sprzedazy, odstąpienia od umowy kupna sprzedaży,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, oswiadczenie o odstapieniu od umowy, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zeznanie, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży, oświadczenie,
oswiadczenie, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, odstąpienie od umowy,
dokument online,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, wynajem mieszkania w mieście, wynajmować mieszkanie za granicą, umowa o wynajem mieszkania, wynajem mieszkania w wielkiej brytani, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, wynajem mieszkania w angli, Wynajem mieszkania-kontrakt,
kontrakt,
umowa o wynajem mieszkania za granica, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana ceny najmu,
aneks, aneks do umowy najmu,
zmiana umowy najmu, wynajem mieszkania, zmiana kwoty najmu,
zmiana czynszu, mieszkanie, aneks o zmianę czynszu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży,
przyczepa samochodowa,
umowa sprzedaży przyczepy, kupno przyczepki, sprzedaż przyczepki samochodowej,
kupno przyczepy samochodowej,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna działki rekreacyjnej,
sprzedaż działki rekreacyjnej,
umowa sprzedaży ogródka działkowego,
umowa sprzedaży rekreacyjnej, ogródki działkowe,
kupno działki rekreacyjnej,
działka, działka rekreacyjna,
ogródek działkowy,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa wypożyczenia przyczepki, najem przyczepy, umowa najmu, przyczepka, najem, umowa najmu przyczepki, wypożyczenie,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu przyczepki,
umowa najmu, wypożyczenie, umowa wypożyczenia przyczepki,
najem, najem przyczepy,
przyczepka,