Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory,
oświadczenia,
wypowiedzenie umowy o najem,
dokumenty online do pobrania,
wypowiadac,
wzór pisma, deklarowac, oświadczać,
dokumenty online do pobrania,
wypowiadać, wynajmowac, oświadczac, pismo,
oswiadczać, dokumenty do pobrania,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska, dokument do pobrania,
umowy, umowa kupna, dokumenty online do pobrania,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska, porozumienia, dokumenty online do pobrania,
układ,
umowa kupna sprzedaży,
porozumienie, sprzedaz samochodu, uklad,
sprzedaż samochodu, dokumenty do pobrania,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajmowanie lokalu, umowa najmu lokalu uzytkowego, wzór umowy najmu lokalu użytkowego, najem,
porozumienie,
umowy najmu lokali użytkowych,
umowy najmu lokalu uzytkowego, dokumenty online do pobrania,
umowa najmu lokalu użytkowego wzór, dokument online,
umowa wynajmu lokalu uzytkowego,
umowa najmu lokalu użytkowego,
umowa o najem lokalu użytkowego, umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego,
rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wykup mieszkania, dokumenty online do pobrania, porozumienia,
najmowanie domu,
umowy, dokument online,
uklad, układ,
najem mieszkania, dokumenty do pobrania,
dom,
wynajmowanie mieszkania,
umowa najmu mieszkania,
dokumenty online do pobrania,
najmowanie mieszkania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu kaucja, wzór umowy o najem,
umowa najmu sali,
umowa najmu lokalu handlowego,
rozwiązanie umowy najmu wzór,
wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego, umowy najmu garażu,
umowy najmu samochodu,
umowa najmu na czas określony,
przykładowa umowa najmu, aneks do umowy najmu lokalu,
wniosek o zawarcie umowy najmu,
umowa o najem,
umowa najmu pojazdu,
wzór rozwiązania umowy najmu,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad, powierzchnia użytkowa, Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,
umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej., porozumienie,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
porozumienia,
powierzchnia uzytkowa, najmować, najmowac,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online,
umowa najmu części powierzchni użytkowej,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najmowanie samochodu, porozumienia,
wzór umowy najmu samochodu, najem samochodu, Umowa najmu samochodu.,
układ,
samochod, umowy najmu samochodu, dokumenty online do pobrania,
umowa najmu samochodu, porozumienie, umowy, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
uklad,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
lokal użytkowy,
układ, dokumenty do pobrania, porozumienia,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego, Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., porozumienie, umowy,
podnajem, umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
lokal uzytkowy, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
deklaracja gwarancyjna, oświadczenie, zeznania, gwarancje, dokumenty do pobrania,
zeznanie, dokumenty online do pobrania,
oswiadczenie, dokumenty online do pobrania,
Deklaracja gwarancyjna, gwarancja, dokument online,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, oswiadczenie, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
dokumenty do pobrania, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowa, odstapienie od umowy,
zeznanie,
odstąpienie od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
komis, umowa komisu,
porozumienie,
dokumenty online do pobrania, układ,
umowy, umowa komisu,
porozumienia,
umowa komis,
sklep,
umowa komisu wzór,
dokumenty do pobrania, umowy komisu,
dokument online,
zastaw,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, Umowa kredytu faktoringowego,
dokument online,
pozyczka,
dokumenty online do pobrania, kredyt faktoringowy, uklad, dokumenty online do pobrania, pożyczka,
umowy,
porozumienie,
porozumienia,
układ, dokument do pobrania,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży prawo,
samochód umowa sprzedaży,
druk umowa kupno sprzedaż, umowa wstępna sprzedaż, wzór umowy sprzedaż,
druk umowy kupno sprzedaż samochodu,
umowa przedwstępna sprzedaż,
umowa kupna sprzedaż samochodu,
umowa o kupno sprzedaż samochodu, umowa o sprzedaż samochodu,
umowa przedwstępna kupno sprzedaż,
umowa kupno sprzedaż auta wzór, umowa kupno sprzedaż samochodu osobowego,
umowa przedwstępna na sprzedaż mieszkania,
umowa kupno sprzedaż motoru,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
uklad, umowy,
dokumenty do pobrania,
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, układ,
dokument do pobrania porozumienia, porozumienie,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ieruchomosć,
porozumienie,
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości, Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,
umowy, sprzedaż nieruchomosci,
umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci, sprzedaz, dokumenty do pobrania, nieruchomośc, umowa kupna sprzedaży, dokument do pobrania,
układ, posrednictwo,
dokumenty online do pobrania,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci,
umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości,
dokumenty online do pobrania, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, przedwstepna umowa kupna sprzedaży nieruchomości,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego,
dokumenty do pobrania, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomosci,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci,
nieruchomość, umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomosci,
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, umowy,
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości wzór,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
próba,
porozumienia,
umowy, proba,
umowa sprzedaży na próbę, dokumenty do pobrania,
dokument online,
sprzedaż na probę, sprzedaz na próbę,
dokumenty online do pobrania, układ, umowa sprzedazy na probe,
uklad,
umowa kupna-sprzedaży, sprzedaż na próbę,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż na raty, porozumienie, umowa kupna, dokument do pobrania, układ,
umowa kupna sprzedaży,
dokument online,
porozumienia, uklad,
umowy,
umowa kupna-sprzedaży, Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, zastrzeżenie prawa własności, umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności, prawo wlasności,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna, dokumenty do pobrania,
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy,
umowy,
układ,
dokumenty online do pobrania, porozumienie, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,
porozumienia, sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy,
umowa kupna sprzedaży,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
umowa kupna,
dokument online,
umowy,
umowa kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania, sprzedaż przedsiębiorstwa,
układ,
dokumenty do pobrania, porozumienia,
uklad, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, sprzedaż przedsiebiorstwa, sprzedaz przedsiębiorstwa,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaz na raty, Umowa sprzedaży ratalnej, dokumenty online do pobrania, umowa sprzedaży ratalnej,
dokument online, układ, umowa kupna,
porozumienie, sprzedaż ratalna, umowy, dokument do pobrania,
sprzedaz ratalna,
porozumienia,
umowa kupna sprzedaży, umowa sprzedazy ratalnej,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia, porozumienie,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu,
umowa kupna,
umowa kupna sprzedaży, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, uklad, układ, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, umowy,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
spółka z.o.o.,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dokument online, zbycie udziału, spólka z.o.o., dokumenty do pobrania, Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o., umowy, porozumienia,
społka z.o.o., uklad, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, zbycie udziałów, układ,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna niepieniężna,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
umowa darowizny, darowizna niepieniężna, darowizna,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
datek,
datek, dokumenty online do pobrania,
darowizna nie pieniężna, darowizna nie pieniezna,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
datek, dokumenty online do pobrania, umowa darowizny, darowizna pieniezna,
dokument do pobrania,
darowizna pieniężna, dokumenty do pobrania, dokument online, darowizna,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokument online,
dokumenty online do pobrania, zerwanie umowy o wynajem, dokument do pobrania, zwrot lokalu,
dokumenty online do pobrania, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa wypowiedzenia najmu lokalu, dokumenty do pobrania,
wypowiedzenie najmu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu,
dokument online, wypowiedzenie lokalu,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
dokumenty online do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór,
wypowiedzenie najmu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu, dokument do pobrania,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
zeznanie, odstapienie od umowy kupna sprzedazy,
odstąpienia od umowy kupna sprzedaży,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, odstąpienie od umowy,
dokumenty online do pobrania,
zeznania,
oswiadczenie, dokument do pobrania,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży,
dokumenty do pobrania, oświadczenie,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajem mieszkania w angli, wynajem mieszkania w mieście,
Wynajem mieszkania-kontrakt, wynajmować mieszkanie za granicą,
kontrakt, dokumenty do pobrania, umowa o wynajem mieszkania, dokumenty online do pobrania, wynajem mieszkania w wielkiej brytani,
umowa o wynajem mieszkania za granica, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks do umowy najmu, aneks o zmianę czynszu,
zmiana ceny najmu,
wynajem mieszkania,
zmiana umowy najmu,
aneks,
mieszkanie,
zmiana czynszu,
zmiana kwoty najmu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kupno przyczepy samochodowej, przyczepa samochodowa,
umowa sprzedaży przyczepy,
umowa kupna sprzedaży,
kupno przyczepki,
sprzedaż przyczepki samochodowej,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż działki rekreacyjnej,
działka rekreacyjna, umowa kupna działki rekreacyjnej, działka,
kupno działki rekreacyjnej,
ogródki działkowe,
ogródek działkowy, umowa sprzedaży rekreacyjnej,
umowa sprzedaży ogródka działkowego,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu przyczepki,
najem przyczepy,
wypożyczenie, najem,
umowa najmu,
umowa wypożyczenia przyczepki,
przyczepka,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu przyczepki,
najem przyczepy, wypożyczenie,
przyczepka,
najem, umowa wypożyczenia przyczepki, umowa najmu,