Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczac, Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, pisma,
oswiadczenia, wynajmować,
dokumenty do pobrania,
wypowiadac, dokument do pobrania,
deklaracja, wzor pisma, umowa o najem, dokument online, pismo, dokumenty online do pobrania, deklarować,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
porozumienia, układ,
dokumenty do pobrania, porozumienie, sprzedaż samochodu, sprzedaz samochodu,
dokument online,
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska, umowy,
uklad,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, umowa kupna,
dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu lokalu uzytkowego,
dokumenty do pobrania, wzór umowy najmu lokalu użytkowego, uklad, układ, umowa najmu lokalu uzytkowego, porozumienia, dokumenty online do pobrania,
umowa o najem lokalu użytkowego,
porozumienie, umowa najmu lokalu użytkowego,
dokument online, wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
umowy najmu lokalu uzytkowego, wynajmować lokal,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowy,
dom, uklad, dokument do pobrania,
wniosek o wykup mieszkania, umowa najmu mieszkania,
układ, najmowanie mieszkania,
dokument online,
porozumienia, porozumienie, dokumenty online do pobrania,
najmowanie domu,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu hali, umowa najmu na czas oznaczony,
wzory umowy najmu, wzór umowy najmu pokoju,
druki umowy najmu,
umowa najmu lokalu mieszkalnego, umowa najmu wzór,
wygaśnięcie umowy najmu,
umowa najmu wypowiedzenie,
umowy najmu lokalu,
umowa najmu terenu, umowa o najem lokalu,
umowa najmu lokal,
umowa najmu lokalu handlowego,
umowa najmu sali,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
umowa najmu części powierzchni użytkowej,
umowy,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej., uklad, najmowac, najmować, powierzchnia użytkowa, Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,
porozumienie, dokument online,
porozumienia,
powierzchnia uzytkowa,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, umowy, dokument online,
układ, najem samochodu,
dokumenty online do pobrania, najmowanie samochodu,
umowa najmu samochodu,
wzór umowy najmu samochodu, umowy najmu samochodu,
dokument do pobrania, samochod, wynajmowanie samochodu, uklad,
umowa wynajmu samochodu,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
porozumienie,
umowy, porozumienia, dokument online,
układ,
lokal użytkowy, podnajem, umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., umowa podnajmu części lokalu użytkowego,
uklad,
lokal uzytkowy,
dokument do pobrania,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zeznania,
dokument do pobrania, gwarancje,
zeznanie, dokumenty online do pobrania,
oswiadczenie,
oświadczenie,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, deklaracja gwarancyjna, Deklaracja gwarancyjna, gwarancja, dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstąpienie od umowy,
dokumenty online do pobrania, odstapienie od umowy,
dokument do pobrania, oświadczenie o odstąpienie od umowy,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oswiadczenie,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, dokumenty do pobrania,
zeznanie,
oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, zeznania,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
komis, sklep, umowa komisu, dokument online, porozumienie,
porozumienia, umowa komis,
umowa komisu,
umowy,
dokumenty online do pobrania, układ, umowy komisu, umowa komisu wzór,
uklad,
dokumenty do pobrania,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kredyt faktoringowy, dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
pożyczka,
uklad, porozumienie,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, porozumienia, układ, umowy,
pozyczka,
Umowa kredytu faktoringowego,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstępna kupno sprzedaż,
wzór umowy na sprzedaż samochodu, dokumenty online do pobrania, umowa kupna sprzedaż samochód, umowa przedwstępna sprzedaż działki,
umowa o kupno sprzedaż,
umowa sprzedazy,
umowa o sprzedaż mieszkania,
umowa na sprzedaż, wzór umowy o sprzedaż samochodu, umowa kupno sprzedaż nieruchomości,
umowa o sprzedaży,
porozumienie,
umowa przedwstępna sprzedaż, sprzedaż umowy,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, dokument online,
dokument do pobrania porozumienia, układ,
porozumienie, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, uklad,
dokumenty online do pobrania,
umowy,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaz,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości, dokumenty online do pobrania,
nieruchomośc, Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, umowa kupna sprzedaży,
sprzedaż nieruchomosci,
posrednictwo,
nieruchomość,
dokument do pobrania, porozumienia, umowy, układ,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
nieruchomośc, umowa przedwstepna, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci, dokument do pobrania, uklad, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomosci, dokumenty do pobrania,
umowa przedwstępna kupna sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomosci, porozumienie,
zadatek, umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości, porozumienia,
układ,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
układ, proba,
sprzedaż na próbę, umowa kupna sprzedaży,
umowa kupna-sprzedaży, umowy,
umowa sprzedaży na próbę,
porozumienie, próba, umowa sprzedazy na probe,
Umowa sprzedaży na próbę,
sprzedaż na probę,
uklad,
dokument do pobrania,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, układ, prawo wlasności, prawo własnosci, umowa kupna,
sprzedaż na raty, uklad, porozumienie, umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
umowa kupna sprzedaży,
umowa kupna-sprzedaży, porozumienia,
dokument online,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, układ,
umowa kupna sprzedaży,
umowy, dokumenty do pobrania, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokumenty online do pobrania,
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy, umowa kupna, dokument online, dokument do pobrania,
porozumienie,
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy,
uklad,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
sprzedaż przedsiębiorstwa, dokumenty online do pobrania, układ,
porozumienie, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
sprzedaz przedsiębiorstwa, uklad, umowy,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, umowa kupna sprzedaży, umowa kupna,
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia, uklad,
umowa kupna,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, sprzedaz na raty, sprzedaż na raty,
umowa sprzedaży ratalnej, sprzedaż ratalna, dokumenty online do pobrania,
porozumienie, układ, dokument do pobrania,
umowa sprzedazy ratalnej, sprzedaz ratalna,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, układ,
dokument do pobrania, porozumienie, dokument online,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, umowa kupna, umowy,
dokumenty online do pobrania,
porozumienia, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, dokumenty do pobrania,
umowa kupna sprzedaży, uklad, umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.,
porozumienia,
umowy, porozumienie, zbycie udziałów,
dokumenty online do pobrania,
społka z.o.o., układ, zbycie udziałow,
dokumenty do pobrania, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziały, umowa zbycia udzialow w spolce z o.o.,
dokumenty online do pobrania,
spólka z.o.o.,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa darowizny,
darowizna niepieniężna, darowizna, darowizna nie pieniężna, dokumenty do pobrania,
datek,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, darowizna niepieniężna,
datek,
darowizna nie pieniezna,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, darowizna pieniężna,
umowa darowizny, dokument do pobrania,
darowizna pieniezna, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online, darowizna, datek,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokumenty do pobrania, zerwanie umowy o wynajem, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, zwrot lokalu,
dokument do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie lokalu,
okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie najmu, wypowiedzenie najmu,
dokumenty online do pobrania, wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu, umowa wypowiedzenia najmu lokalu, dokument do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, dokumenty do pobrania,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie,
odstąpienie od umowy kupna sprzedazy,
dokumenty do pobrania,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
zeznanie,
umowa,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży,
odstapienie od umowy, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu, dokumenty online do pobrania,
odstapienie od umowy kupna sprzedaży,
dokument online, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży, dokument do pobrania, odstąpienie od umowy,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o wynajem mieszkania za granica, wynajem mieszkania w angli,
umowa o wynajem mieszkania,
dokumenty do pobrania,
wynajem mieszkania w wielkiej brytani,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, wynajmować mieszkanie za granicą, Wynajem mieszkania-kontrakt,
wynajem mieszkania w mieście,
dokument do pobrania,
kontrakt, dokument online,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana kwoty najmu,
aneks, aneks do umowy najmu, zmiana ceny najmu,
mieszkanie, wynajem mieszkania,
aneks o zmianę czynszu,
zmiana umowy najmu, zmiana czynszu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży przyczepy, sprzedaż przyczepki samochodowej, przyczepa samochodowa,
kupno przyczepki,
umowa kupna sprzedaży, kupno przyczepy samochodowej,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży ogródka działkowego, umowa kupna działki rekreacyjnej,
działka,
ogródki działkowe, kupno działki rekreacyjnej, ogródek działkowy, sprzedaż działki rekreacyjnej, działka rekreacyjna,
umowa sprzedaży rekreacyjnej,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem,
wypożyczenie, najem przyczepy, umowa najmu, umowa najmu przyczepki, przyczepka, umowa wypożyczenia przyczepki,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypożyczenie,
najem przyczepy,
najem,
umowa najmu, przyczepka,
umowa najmu przyczepki,
umowa wypożyczenia przyczepki,