Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pisać,
oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, oświadczenia,
umowa o najem, Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
dokumenty online do pobrania, wypowiadać,
wzory, dokument do pobrania,
pisma, wynajmować, wynajmowac, oświadczac,
deklaracje, oswiadczenia,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, sprzedaz samochodu, umowa sprzedazy samochodu - wersja polska, umowa kupna, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,
umowy, uklad,
sprzedaż samochodu,
porozumienie, układ, porozumienia,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, umowy najmu lokali użytkowych,
układ, uklad,
umowa wynajmu lokalu uzytkowego,
umowa najmu lokalu użytkowego, aneks do umowy najmu lokalu użytkowego,
dokument online,
umowy najmu lokalu użytkowego,
umowy najmu lokalu uzytkowego,
rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego,
lokal użytkowy,
umowa najmu lokalu użytkowego wzór, porozumienia,
najem lokalu użytkowego,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad, wniosek o wykup mieszkania, najmowanie mieszkania, porozumienie,
dokument do pobrania,
najmowanie domu,
wynajmowanie mieszkania, umowy,
porozumienia, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, układ,
najem mieszkania, dokument online,
dom,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek od umowy najmu,
wzory umów najmu,
umowa najmu wzór,
dokumenty online do pobrania,
rozwiazanie umowy najmu lokalu,
umowa przedwstępna najmu,
wzory umowy najmu, przykład umowy najmu,
umowa najmu rzeczy, umowa najmu nieruchomości,
Umowa najmu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, wzór umowy najmu garażu,
formularz umowy najmu,
umowa o najem mieszkania,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
najmować, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, porozumienia,
układ, dokument online, umowa najmu części powierzchni użytkowej,
dokument do pobrania, umowy, umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
uklad,
powierzchnia użytkowa, powierzchnia uzytkowa, porozumienie,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa najmu samochodu., umowy najmu samochodu,
porozumienia, samochód, porozumienie, umowa wynajmu samochodu, wynajmowanie samochodu,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowa najmu samochodu wzór, dokumenty do pobrania, najem samochodu, uklad, samochod,
układ,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
lokal uzytkowy, dokumenty online do pobrania,
porozumienia, dokument online,
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
dokumenty online do pobrania, lokal użytkowy, układ, porozumienie,
podnajem, uklad, dokumenty do pobrania,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego, Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.,
dokument do pobrania,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie,
zeznania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
oswiadczenie, gwarancja,
zeznanie,
dokument online,
Deklaracja gwarancyjna, gwarancje,
deklaracja gwarancyjna,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpienie od umowy,
odstapienie od umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
zeznanie, dokumenty do pobrania, umowa,
dokument online,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, odstąpienie od umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
oświadczenie o odstapieniu od umowy,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, układ, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowy komisu, porozumienia, komis,
dokumenty do pobrania, umowa komisu wzór, dokument do pobrania,
uklad, umowa komis, sklep,
umowa komisu,
zastaw,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kredyt faktoringowy, uklad, umowy, porozumienie,
pozyczka,
układ,
pożyczka, dokumenty online do pobrania, Umowa kredytu faktoringowego, dokument online, dokumenty do pobrania,
porozumienia, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
formularz umowy kupno sprzedaż, wzór umowy kupno sprzedaż auta, umowa cywilno prawna sprzedaż,
umowa o kupno sprzedaż samochodu,
umowy sprzedaż auta, umowa kupna sprzedaż pojazdu,
umowa kupno sprzedaż samochodu osobowego,
umowa sprzedaży nieruchomości,
druk umowa kupno sprzedaż samochodu,
umowa sprzedaży przedwstępna, umowa sprzedaży kupna samochodu,
umowa kupno sprzedaż pojazdu, umowa kupno sprzedaż auto, umowa na sprzedaż,
dokumenty online do pobrania,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, uklad,
porozumienie, dokument online,
umowy, dokument do pobrania porozumienia,
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, nieruchomośc, dokumenty online do pobrania,
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,
dokument online, umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci,
posrednictwo,
uklad, Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,
sprzedaż nieruchomosci, dokumenty do pobrania,
umowa kupna sprzedaży, sprzedaz, ieruchomosć, porozumienie,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, umowy, umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości, nieruchomośc, porozumienie, umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości, uklad,
umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomosci, nieruchomość, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomości,
umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości, porozumienia,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż na probę, umowy,
umowa sprzedaży na próbę,
porozumienie, umowa kupna sprzedaży, dokumenty do pobrania,
umowa kupna, proba, dokument do pobrania, próba,
porozumienia,
sprzedaz na próbę, umowa kupna-sprzedaży,
umowa sprzedazy na probe, Umowa sprzedaży na próbę,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
porozumienia,
umowa kupna,
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
umowa kupna sprzedaży, uklad,
umowy, prawo własnosci,
układ, dokument online,
umowa kupna-sprzedaży, prawo wlasności, sprzedaż na raty, zastrzeżenie prawa własności,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, umowy,
umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
porozumienie,
układ,
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,
sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy,
porozumienia,
dokument online,
umowa kupna, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, uklad, umowa kupna sprzedaży,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,
umowa kupna,
dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, porozumienia, umowa sprzedazy przedsiebiorstwa, uklad, dokumenty online do pobrania,
umowa kupna sprzedaży,
umowy,
sprzedaż przedsiębiorstwa,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna,
sprzedaż ratalna,
dokumenty online do pobrania,
uklad, sprzedaż na raty, Umowa sprzedaży ratalnej, układ,
umowa sprzedazy ratalnej,
umowy, umowa kupna sprzedaży,
dokument online,
porozumienie, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
dokumenty online do pobrania,
porozumienie,
dokumenty online do pobrania, umowa kupna,
umowy,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
porozumienia, układ,
umowa kupna sprzedaży, umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu,
dokument online, uklad,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa zbycia udzialow w spolce z o.o., dokument do pobrania,
społka z.o.o., umowy, dokumenty do pobrania, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dokumenty online do pobrania, spółka z.o.o.,
układ, Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o., porozumienie,
zbycie udziału, spólka z.o.o.,
zbycie udziałow, dokument online,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
datek, dokumenty do pobrania,
darowizna, darowizna niepieniężna,
dokument do pobrania, darowizna niepieniężna,
datek,
dokumenty online do pobrania,
darowizna nie pieniężna,
dokumenty online do pobrania, darowizna nie pieniezna, umowa darowizny,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, darowizna pieniezna, dokument online, datek, darowizna, dokument do pobrania, darowizna pieniężna,
umowa darowizny,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokument online, dokumenty online do pobrania, zerwanie umowy o wynajem, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, zwrot lokalu,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu, umowa wypowiedzenia najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór, wypowiedzenie najmu, okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie lokalu,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, dokument online,
wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie najmu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zeznania,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu,
odstąpienie od umowy kupna sprzedazy,
odstąpienie od umowy, odstapienie od umowy, oswiadczenie, oświadczenie, dokumenty do pobrania, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży,
zeznanie, odstapienie od umowy kupna sprzedazy,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o wynajem mieszkania, dokumenty online do pobrania, umowa o wynajem mieszkania za granica,
wynajem mieszkania w wielkiej brytani,
wynajmować mieszkanie za granicą, kontrakt, wynajem mieszkania w mieście,
Wynajem mieszkania-kontrakt, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,
wynajem mieszkania w angli, dokumenty online do pobrania,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks o zmianę czynszu, aneks do umowy najmu,
zmiana umowy najmu,
zmiana kwoty najmu, mieszkanie, zmiana czynszu, aneks,
zmiana ceny najmu,
wynajem mieszkania,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży przyczepy,
umowa kupna sprzedaży,
przyczepa samochodowa, kupno przyczepy samochodowej,
sprzedaż przyczepki samochodowej,
kupno przyczepki,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna działki rekreacyjnej, umowa sprzedaży rekreacyjnej, działka, umowa sprzedaży ogródka działkowego,
ogródek działkowy,
działka rekreacyjna, sprzedaż działki rekreacyjnej, kupno działki rekreacyjnej, ogródki działkowe,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem przyczepy,
najem, umowa najmu przyczepki, przyczepka, umowa najmu,
umowa wypożyczenia przyczepki,
wypożyczenie,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypożyczenie, umowa wypożyczenia przyczepki, umowa najmu przyczepki, przyczepka,
najem przyczepy, najem,
umowa najmu,