Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, pisać,
oświadczac, oswiadczenia,
wzór pisma,
deklaracja,
oswiadczenie, umowa o najem, Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
oświadczenia,
wynajmowac, oświadczać, dokumenty online do pobrania,
dokument online, wynajmować,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
porozumienie,
umowa kupna sprzedaży, sprzedaż samochodu, uklad, sprzedaz samochodu, porozumienia, Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,
umowa kupna,
układ,
dokument online,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu lokalu uzytkowego,
porozumienia, aneks do umowy najmu lokalu użytkowego, uklad,
umowa o najem lokalu użytkowego, wzór umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa wynajmu lokalu uzytkowego,
lokal użytkowy, najem, porozumienie, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
umowa najmu lokal użytkowy,
dokumenty online do pobrania,
umowy najmu lokali użytkowych,
wynajmowanie lokalu,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajmowanie mieszkania,
dom,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
porozumienie,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o wykup mieszkania,
najmowanie domu, uklad, porozumienia,
umowa najmu mieszkania,
układ,
najem mieszkania,
dokument online,
umowy,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad, wypowiedzenia umowy najmu, umowa najem, umowy o najem mieszkania,
umowa najmu wzory,
umowa najmu lokalu urzytkowego, umowa najmu podatek,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, wzory umów najmu lokalu,
umowa najmu kaucja,
druk umowy najmu,
umowa najmu autokaru,
umowa najmu mieszkanie,
umowa przedwstępna najmu lokalu, umowy,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
dokument do pobrania, porozumienia, powierzchnia uzytkowa, umowy, układ,
najmować, najmowac, umowa najmu części powierzchni użytkowej, dokument online,
porozumienie,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa najmu samochodu.,
najem samochodu,
umowy najmu samochodu, porozumienie,
umowy,
dokumenty online do pobrania, uklad,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wynajmowanie samochodu,
wzór umowy najmu samochodu,
dokument online, samochod, samochód, umowa najmu samochodu,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
lokal użytkowy,
układ, podnajem,
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., dokument online,
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, porozumienia,
umowy,
lokal uzytkowy, uklad,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie,
gwarancje,
dokument online,
dokumenty do pobrania, zeznanie,
zeznania, deklaracja gwarancyjna,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, gwarancja, Deklaracja gwarancyjna, dokumenty online do pobrania, oświadczenie,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpienie od umowy,
wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oswiadczenie o odstapieniu od umowy, dokumenty do pobrania,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, zeznania,
oswiadczenie,
odstapienie od umowy, dokumenty online do pobrania,
oświadczenie o odstapieniu od umowy,
odstąpienie od umowy, zeznanie, dokumenty online do pobrania,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa komis,
umowa komisu, porozumienia, umowa komisu,
sklep, dokumenty do pobrania,
uklad, układ,
dokument do pobrania, umowy, umowy komisu,
porozumienie,
umowa komisu wzór,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa kredytu faktoringowego, porozumienie,
uklad,
pożyczka,
dokumenty online do pobrania, porozumienia, kredyt faktoringowy,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, pozyczka, dokument online,
umowy,
układ,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy na sprzedaż samochodu,
umowa sprzedaży prawo,
umowy kupno sprzedaż samochód,
umowa kupno sprzedaż auta wzór, umowa przedwstępna sprzedaż domu,
porozumienie,
wzór umowa sprzedaż,
umowa kupna,
www umowa kupno sprzedaż, umowa kupno sprzedaż motocykl,
umowa przedwstepna sprzedaży, umowa sprzedaży druk, umowa na sprzedaż samochodu, umowa sprzedaży kupna,
wzór umowy o kupno sprzedaż,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, dokumenty online do pobrania, dokument online, umowy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, układ,
dokument do pobrania porozumienia, porozumienie,
uklad,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, porozumienie, ieruchomosć,
umowa kupna sprzedaży, umowy, porozumienia, dokumenty online do pobrania, nieruchomość,
umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci, uklad,
nieruchomośc,
dokument online,
dokumenty do pobrania, sprzedaz, sprzedaż nieruchomosci,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci, umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości, dokument do pobrania, umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego,
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomosci, Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomości, umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomosci, umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci, umowa przedwstępna kupna sprzedaży nieruchomości,
zadatek,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
próba, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Umowa sprzedaży na próbę,
sprzedaż na próbę, dokument do pobrania, umowa sprzedaży na próbę, umowa kupna sprzedaży, umowa kupna-sprzedaży,
proba,
dokument online,
dokumenty do pobrania, umowa kupna,
porozumienie, układ,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo własnosci,
dokument online,
dokument do pobrania, porozumienia,
porozumienie,
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas, umowa kupna sprzedaży,
umowy, umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,
umowa kupna-sprzedaży,
prawo wlasności,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, uklad,
umowa kupna,
układ,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy,
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,
uklad, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
porozumienia, umowa kupna sprzedaży, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokument do pobrania,
układ,
umowa kupna,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, sprzedaz przedsiębiorstwa, uklad,
sprzedaż przedsiebiorstwa,
układ, umowa sprzedazy przedsiebiorstwa, porozumienie,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, umowy, umowa kupna, dokumenty online do pobrania,
dokument online, porozumienia,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad, umowa sprzedaży ratalnej, porozumienie, sprzedaż na raty, sprzedaż ratalna,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, układ, umowy, umowa kupna, umowa kupna sprzedaży, dokument do pobrania, sprzedaz ratalna,
sprzedaz na raty,
Umowa sprzedaży ratalnej,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
uklad,
umowy, dokumenty do pobrania,
umowa kupna sprzedaży, porozumienie, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, porozumienia,
układ,
dokument do pobrania,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, umowa kupna,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, uklad, zbycie udziału,
spólka z.o.o.,
zbycie udziałów, dokument do pobrania,
spółka z.o.o.,
umowa zbycia udzialow w spolce z o.o., umowy,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zbycie udziałow,
dokumenty online do pobrania,
udziały, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna nie pieniężna, datek, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, darowizna nie pieniezna, dokument do pobrania,
umowa darowizny,
datek,
darowizna niepieniężna, dokumenty do pobrania, darowizna, darowizna niepieniężna, dokument online,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna pieniężna, dokument online, dokument do pobrania,
darowizna pieniezna, umowa darowizny,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
datek, darowizna, dokumenty online do pobrania,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
zwrot lokalu,
dokument online,
zerwanie umowy o wynajem, dokumenty do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór, wypowiedzenie najmu, umowa wypowiedzenia najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
dokumenty online do pobrania, okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu, dokumenty online do pobrania,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu, dokumenty do pobrania, wypowiedzenie lokalu, wypowiedzenie najmu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu, zeznania,
umowa,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, dokument do pobrania,
odstapienie od umowy, odstapienie od umowy kupna sprzedazy,
oświadczenie, odstąpienia od umowy kupna sprzedaży, dokumenty do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
odstąpienie od umowy kupna sprzedazy,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wynajem mieszkania-kontrakt,
wynajem mieszkania w mieście,
dokument do pobrania, wynajmować mieszkanie za granicą, dokumenty online do pobrania,
umowa o wynajem mieszkania za granica,
umowa o wynajem mieszkania,
kontrakt,
wynajem mieszkania w angli, wynajem mieszkania w wielkiej brytani,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks do umowy najmu,
zmiana kwoty najmu, zmiana umowy najmu,
zmiana ceny najmu, wynajem mieszkania, aneks,
aneks o zmianę czynszu,
zmiana czynszu,
mieszkanie,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży przyczepy,
kupno przyczepki, sprzedaż przyczepki samochodowej, umowa kupna sprzedaży, przyczepa samochodowa, kupno przyczepy samochodowej,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
działka,
ogródek działkowy,
umowa sprzedaży rekreacyjnej, ogródki działkowe,
kupno działki rekreacyjnej, sprzedaż działki rekreacyjnej,
działka rekreacyjna, umowa kupna działki rekreacyjnej, umowa sprzedaży ogródka działkowego,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa wypożyczenia przyczepki,
najem,
umowa najmu,
umowa najmu przyczepki,
najem przyczepy,
przyczepka,
wypożyczenie,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyczepka, umowa wypożyczenia przyczepki, umowa najmu,
umowa najmu przyczepki,
najem przyczepy, wypożyczenie, najem,