Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór pisma,
oswiadczenie,
oświadczac,
wzor pisma, wypowiadać, wynajmowac, oświadczenia,
dokument online, wynajmować,
oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, wypowiedzenie umowy o najem, deklaracja,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
pismo,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
układ,
dokument online,
dokumenty do pobrania, sprzedaż samochodu,
porozumienie, umowa kupna sprzedaży,
dokument do pobrania, porozumienia, umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska, dokumenty online do pobrania, umowy, umowa kupna, sprzedaz samochodu,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego,
dokumenty do pobrania,
układ,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, umowa wynajmu lokalu uzytkowego,
wzór umowy najmu lokalu użytkowego, umowa najmu lokalu użytkowego wzór,
dokumenty online do pobrania,
porozumienie,
umowy najmu lokalu uzytkowego, najem, dokumenty online do pobrania, umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa najmu lokalu uzytkowego,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dom,
umowa najmu mieszkania,
umowy, wniosek o wykup mieszkania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, najmowanie mieszkania,
dokument do pobrania,
najmowanie domu, porozumienie,
układ,
porozumienia,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
wynajmowanie mieszkania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór rozwiązania umowy najmu,
wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego, umowa najmu lokalu użytkowego,
umowa o najem mieszkania,
umowy najmu,
umowa najmu na czas określony, wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron, wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
porozumienia, umowa najmu druk, rozwiązanie umowy najmu mieszkania,
umowa najmu dzierżawy, umowa najmu kaucja, wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, umowa najmu nieruchomosci,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa najmu części powierzchni użytkowej., uklad,
powierzchnia uzytkowa, dokumenty do pobrania,
układ, porozumienie,
najmować,
najmowac, dokumenty online do pobrania,
umowy, dokument online,
powierzchnia użytkowa, umowa najmu części powierzchni użytkowej, dokumenty online do pobrania,
porozumienia,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu samochodu, samochód,
porozumienie, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, umowa wynajmu samochodu, najmowanie samochodu, porozumienia,
uklad, układ, umowy najmu samochodu,
dokumenty online do pobrania,
wynajmowanie samochodu,
najem samochodu, dokument do pobrania,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
lokal uzytkowy,
uklad,
układ,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego,
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., podnajem, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, porozumienie, umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego., dokument online, dokumenty online do pobrania, lokal użytkowy,
umowy, porozumienia,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja gwarancyjna, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, oświadczenie,
dokumenty online do pobrania,
zeznanie,
gwarancja,
oswiadczenie,
gwarancje, dokument do pobrania,
zeznania, dokument online, Deklaracja gwarancyjna,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
odstapienie od umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, zeznanie, oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna, umowa, oswiadczenie o odstapieniu od umowy, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
oswiadczenie, oświadczenie o odstapieniu od umowy,
dokument do pobrania,
dokument online, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
dokumenty online do pobrania,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa komis, umowa komisu, komis, uklad, umowy,
porozumienie,
dokument online,
zastaw,
umowa komisu, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
układ,
umowa komisu wzór,
dokument do pobrania,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pożyczka, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, uklad,
kredyt faktoringowy,
pozyczka,
układ,
dokument do pobrania,
dokument online, porozumienie,
dokumenty online do pobrania,
porozumienia,
Umowa kredytu faktoringowego, umowy,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy kupno sprzedaż,
umowa sprzedaży kodeks cywilny,
umowa sprzedaży dostawy, druk umowa kupno sprzedaż samochodu, układ,
umowa sprzedaży mieszkania,
umowa kupno sprzedaż auta wzór, umowa sprzedaży działki, umowa sprzedaży rzeczy,
umowa sprzedazy,
umowa sprzedaży nieruchomości, umowa sprzedaży kupna samochodu, umowa kupno sprzedaż samochodu, umowa kupno sprzedaż mieszkania,
umowa kuno sprzedaż,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania porozumienia,
umowy,
dokumenty online do pobrania, uklad, dokument online,
porozumienie, dokumenty online do pobrania,
układ,
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,
dokumenty do pobrania,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
nieruchomośc,
sprzedaz, porozumienie,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, ieruchomosć, sprzedaż nieruchomosci, pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,
nieruchomość,
umowy, dokument do pobrania, umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci,
porozumienia, uklad,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż nieruchomości, wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci, umowa kupna sprzedaży, porozumienie,
nieruchomość, umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości,
przedwstepna umowa kupna sprzedaży nieruchomości,
porozumienia, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci,
nieruchomośc,
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości wzór,
umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości,
uklad,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, układ, próba, uklad,
umowa sprzedazy na probe, porozumienie, umowa kupna,
sprzedaż na probę,
dokumenty online do pobrania,
porozumienia, umowa sprzedaży na próbę, sprzedaz na próbę,
dokumenty do pobrania,
umowy,
sprzedaż na próbę,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas,
umowy, umowa kupna sprzedaży, porozumienie, uklad,
sprzedaż na raty,
dokument online, dokument do pobrania,
umowa kupna-sprzedaży, prawo własnosci,
prawo wlasności,
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności, umowa kupna, układ,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
porozumienie, dokumenty online do pobrania, umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,
dokument online,
uklad,
umowa kupna, porozumienia, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, umowa kupna sprzedaży, Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, układ,
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
porozumienie,
uklad,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, sprzedaz przedsiębiorstwa, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, porozumienia, umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,
umowa kupna sprzedaży,
dokument online,
układ, sprzedaż przedsiebiorstwa,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
umowy, układ,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, umowa kupna sprzedaży, porozumienia, sprzedaż na raty, Umowa sprzedaży ratalnej, uklad,
umowa kupna,
sprzedaz na raty, sprzedaż ratalna, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania, umowy,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu,
dokumenty do pobrania,
porozumienia, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
układ,
uklad, dokumenty online do pobrania, porozumienie,
dokument online, dokument do pobrania,
umowa kupna,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
dokumenty online do pobrania,
układ,
Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.,
udziały, społka z.o.o., dokumenty do pobrania,
dokument online,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uklad,
zbycie udziałów, spólka z.o.o.,
porozumienie, zbycie udziałow, porozumienia,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna niepieniężna, dokumenty online do pobrania,
darowizna nie pieniezna,
datek, datek,
darowizna, dokument online,
darowizna nie pieniężna,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa darowizny, dokument do pobrania, darowizna niepieniężna,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, datek,
dokumenty online do pobrania, umowa darowizny,
darowizna pieniężna, darowizna pieniezna,
dokument online, dokumenty do pobrania, darowizna,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
zwrot lokalu,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokument do pobrania, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokument online, zerwanie umowy o wynajem,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa wypowiedzenia najmu lokalu, wypowiedzenie najmu,
dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania, wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu,
wypowiedzenie najmu,
wypowiedzenie lokalu,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu,
odstąpienie od umowy kupna sprzedazy,
zeznania, odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
dokument online,
oświadczenie,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży, odstapienie od umowy kupna sprzedaży,
odstąpienia od umowy kupna sprzedaży, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
dokument do pobrania, odstapienie od umowy,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajem mieszkania w mieście, dokument do pobrania, kontrakt, wynajem mieszkania w angli, Wynajem mieszkania-kontrakt, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, wynajem mieszkania w wielkiej brytani,
umowa o wynajem mieszkania, dokument online, wynajmować mieszkanie za granicą,
dokumenty online do pobrania,
umowa o wynajem mieszkania za granica,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana kwoty najmu, zmiana ceny najmu,
aneks,
wynajem mieszkania, zmiana umowy najmu, aneks do umowy najmu, mieszkanie,
zmiana czynszu, aneks o zmianę czynszu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyczepa samochodowa,
sprzedaż przyczepki samochodowej,
kupno przyczepy samochodowej, kupno przyczepki,
umowa sprzedaży przyczepy, umowa kupna sprzedaży,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
działka rekreacyjna, umowa sprzedaży rekreacyjnej, ogródek działkowy,
ogródki działkowe,
kupno działki rekreacyjnej,
sprzedaż działki rekreacyjnej,
umowa sprzedaży ogródka działkowego, działka,
umowa kupna działki rekreacyjnej,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyczepka, umowa najmu przyczepki,
najem,
umowa najmu,
najem przyczepy,
wypożyczenie,
umowa wypożyczenia przyczepki,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu przyczepki,
umowa najmu, przyczepka,
najem przyczepy, wypożyczenie,
najem,
umowa wypożyczenia przyczepki,