Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajmować,
oświadczenia, oswiadczenia, dokumenty online do pobrania, deklaracja, dokumenty do pobrania, oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, wzor pisma, oświadczac, umowa o najem,
oświadczać, wypowiedzenie umowy o najem, deklarować,
pisma,
wzór pisma,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania, umowy, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,
sprzedaż samochodu,
sprzedaz samochodu, porozumienie, układ,
porozumienia,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
umowa kupna, uklad,
dokument do pobrania,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór umowy najmu lokalu użytkowego, porozumienia, umowa najmu lokalu uzytkowego,
umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego,
umowy najmu lokali użytkowych,
wynajmowanie lokalu, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa o najem lokalu użytkowego,
umowy,
umowa najmu lokal użytkowy,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa najmu lokalu użytkowego,
najem lokalu użytkowego,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
najem mieszkania,
wynajmowanie mieszkania,
dom, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, najmowanie mieszkania,
umowy,
dokument online,
uklad,
porozumienia,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
najmowanie domu,
wniosek o wykup mieszkania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu okazjonalnego,
dokumenty online do pobrania, umowa najmu na czas nieokreślony, umowa najmu pomieszczenia, umowa najmu mieszkania, umowa najmu rzeczy, umowa najmu gruntu,
wypowiedzenie umowy o najem,
umowa najmu auta, aneks do umowy najmu, wzor umowy najmu,
rejestracja umowy najmu, umowa najmu i dzierżawy,
wzór umowy najmu lokalu, wzory umów najmu mieszkania,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem, powierzchnia uzytkowa,
umowa najmu części powierzchni użytkowej,
dokumenty online do pobrania, porozumienia,
Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,
powierzchnia użytkowa,
porozumienie, najmowac,
uklad, dokument do pobrania, umowy, dokument online,
układ, najmować,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, porozumienia,
umowa najmu samochodu wzór,
najmowanie samochodu,
samochód,
samochod,
porozumienie,
najem samochodu, wzór umowy najmu samochodu,
umowa najmu samochodu,
wynajmowanie samochodu, układ,
dokument online,
umowy najmu samochodu, Umowa najmu samochodu.,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa podnajmu części lokalu użytkowego,
podnajem, umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
porozumienie, porozumienia,
lokal użytkowy,
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., lokal uzytkowy, umowy,
układ,
dokumenty do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
gwarancja,
zeznania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
gwarancje,
dokumenty online do pobrania,
deklaracja gwarancyjna, oświadczenie, Deklaracja gwarancyjna,
oswiadczenie,
zeznanie,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpienie od umowy,
oświadczenie o odstapieniu od umowy, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
odstapienie od umowy,
zeznanie,
odstąpienie od umowy,
zeznania,
dokumenty do pobrania,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, umowa, oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna, oswiadczenie,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zastaw,
sklep, umowy komisu,
umowa komisu, porozumienie, układ,
uklad, dokument do pobrania, umowy, dokument online,
komis, umowa komisu,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
porozumienia,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, dokumenty do pobrania, Umowa kredytu faktoringowego, pozyczka,
porozumienia,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, kredyt faktoringowy, uklad, dokumenty online do pobrania,
umowy,
porozumienie, dokument do pobrania, pożyczka,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy kupna sprzedaż samochodu,
umowa cywilno prawna sprzedaż, umowa o sprzedaż,
wzory umowy kupno sprzedaż,
umowy kupno sprzedaż auta, dokumenty do pobrania, wzory umowa kupno sprzedaż, umowa sprzedaż,
druki umowa sprzedaży,
wzór umowy o sprzedaż samochodu, umowa kupno sprzedaż pojazdu, umowa kupno sprzedaży, umowa sprzedaży formularz,
umowa kupno sprzedaż auta, umowa o sprzedaż energii,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad, dokumenty do pobrania, umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
umowy, dokument do pobrania porozumienia, układ, dokumenty online do pobrania,
porozumienie,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
porozumienie,
posrednictwo, ieruchomosć,
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,
sprzedaż nieruchomosci, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, nieruchomość, umowy,
nieruchomośc, porozumienia, Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomości,
dokumenty online do pobrania, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci,
umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości,
dokument online,
dokument do pobrania, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomosci, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości wzór, nieruchomość,
uklad,
sprzedaż nieruchomości, nieruchomośc,
dokumenty do pobrania,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż na próbę, dokumenty online do pobrania, umowa kupna-sprzedaży,
dokument do pobrania, dokument online, umowa sprzedaży na próbę,
umowy,
uklad,
dokumenty online do pobrania,
sprzedaż na probę, układ,
porozumienie, umowa sprzedazy na probe,
Umowa sprzedaży na próbę, proba,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, układ, umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
zastrzeżenie prawa własności,
umowy, sprzedaż na raty, prawo własnosci, prawo wlasności,
porozumienia, Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas,
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,
dokument online,
umowa kupna-sprzedaży, uklad,
umowa kupna,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa kupna, dokumenty online do pobrania, układ,
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, uklad,
porozumienia,
umowa kupna sprzedaży, dokumenty do pobrania,
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy, sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
porozumienie,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,
układ, sprzedaż przedsiebiorstwa,
dokument do pobrania,
porozumienie,
dokumenty online do pobrania, umowa kupna, uklad,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, umowy, dokumenty do pobrania, sprzedaz przedsiębiorstwa,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa sprzedaży ratalnej,
umowa kupna,
sprzedaz ratalna,
umowa sprzedaży ratalnej,
dokumenty do pobrania,
układ, sprzedaż na raty, dokument online,
uklad, sprzedaz na raty, umowy,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
porozumienia, sprzedaż ratalna,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna,
umowa kupna sprzedaży, porozumienie, układ, uklad, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument online,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, dokument do pobrania, umowy,
porozumienia,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, dokumenty online do pobrania,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, zbycie udziałow,
dokument online,
umowy, porozumienie,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z.o.o.,
umowa zbycia udzialow w spolce z o.o., układ, dokumenty online do pobrania,
uklad,
spólka z.o.o., społka z.o.o., zbycie udziału, zbycie udziałów,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna niepieniężna,
datek,
umowa darowizny,
darowizna nie pieniezna,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, darowizna,
dokumenty do pobrania,
darowizna niepieniężna, datek,
dokument online,
darowizna nie pieniężna,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna pieniezna,
darowizna,
datek, dokumenty do pobrania, darowizna pieniężna,
dokumenty online do pobrania,
umowa darowizny, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, zwrot lokalu,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, zerwanie umowy o wynajem, dokument do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokumenty online do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
umowa wypowiedzenia najmu lokalu,
wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
dokumenty online do pobrania, wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu, wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
dokumenty do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
wypowiedzenie najmu,
okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu, dokument online, wypowiedzenie umowy najmu lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie, odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, odstapienie od umowy kupna sprzedaży, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
dokumenty do pobrania, odstąpienia od umowy kupna sprzedaży,
umowa, odstąpienie od umowy kupna sprzedazy,
dokumenty online do pobrania,
zeznania,
zeznanie, dokumenty online do pobrania,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajem mieszkania w angli,
umowa o wynajem mieszkania za granica, wynajem mieszkania w wielkiej brytani, wynajmować mieszkanie za granicą,
kontrakt,
dokumenty online do pobrania, Wynajem mieszkania-kontrakt,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa o wynajem mieszkania, dokument do pobrania, dokument online, wynajem mieszkania w mieście,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
mieszkanie, aneks o zmianę czynszu,
zmiana kwoty najmu,
zmiana czynszu,
zmiana umowy najmu,
aneks, aneks do umowy najmu,
wynajem mieszkania,
zmiana ceny najmu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kupno przyczepy samochodowej,
sprzedaż przyczepki samochodowej, umowa sprzedaży przyczepy, przyczepa samochodowa, kupno przyczepki, umowa kupna sprzedaży,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży rekreacyjnej, ogródek działkowy,
kupno działki rekreacyjnej,
ogródki działkowe,
sprzedaż działki rekreacyjnej,
działka,
umowa sprzedaży ogródka działkowego, działka rekreacyjna,
umowa kupna działki rekreacyjnej,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu, wypożyczenie, umowa wypożyczenia przyczepki,
umowa najmu przyczepki,
najem, najem przyczepy, przyczepka,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa wypożyczenia przyczepki,
najem, wypożyczenie,
umowa najmu,
przyczepka, umowa najmu przyczepki, najem przyczepy,