Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy o najem,
wzor pisma,
oświadczenia, dokument do pobrania, pisma, dokument online,
wypowiadać,
umowa o najem,
pismo, oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
dokumenty online do pobrania, oswiadczać, oswiadczenia,
oswiadczenie,
deklaracje,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna,
dokument online,
sprzedaz samochodu, dokumenty do pobrania, układ, porozumienia,
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,
umowy, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa kupna sprzedaży,
sprzedaż samochodu,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
uklad,
porozumienie,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks do umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa wynajmu lokalu uzytkowego,
umowy najmu lokalu użytkowego,
wynajmować lokal,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
umowy najmu lokalu uzytkowego, dokument do pobrania,
umowy, umowa o najem lokalu użytkowego, dokumenty do pobrania,
uklad, porozumienia, lokal użytkowy,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu mieszkania, dokumenty online do pobrania,
porozumienie, dom,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, uklad,
najem mieszkania,
dokumenty do pobrania, najmowanie domu, porozumienia,
układ,
najmowanie mieszkania,
umowy,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks do umowy najmu mieszkania,
umowy, wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego, porozumienie,
zawarcie umowy najmu, wypowiedzenia umowy najmu, umowa najmu mieszkanie,
umowa najmu pomieszczenia,
umowa najmu placu,
umowa najmu doc, wypowiedzenie umowy najmu,
wzory umów najmu mieszkania,
umowa najmu pojazdu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, umowa najmu na czas oznaczony,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, uklad, powierzchnia użytkowa, najem,
porozumienie,
układ, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, najmować,
najmowac, porozumienia, umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
dokument online, dokumenty online do pobrania, Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, umowa najmu samochodu,
najem samochodu,
uklad, samochod,
Umowa najmu samochodu.,
wzór umowy najmu samochodu,
umowa najmu samochodu wzór, umowy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
umowa wynajmu samochodu,
porozumienie,
dokument do pobrania, dokument online,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
dokument online,
podnajem, lokal uzytkowy,
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., dokumenty online do pobrania, umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
porozumienia,
lokal użytkowy, porozumienie,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, umowy, uklad,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
gwarancje,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
deklaracja gwarancyjna,
Deklaracja gwarancyjna,
dokument online, dokumenty online do pobrania, oswiadczenie, zeznanie,
zeznania, dokumenty online do pobrania, oświadczenie, gwarancja,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oswiadczenie,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zeznania,
odstapienie od umowy, odstąpienie od umowy,
oświadczenie o odstąpienie od umowy, dokumenty online do pobrania,
oświadczenie o odstapieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy komisu,
dokument online,
komis,
umowa komisu,
porozumienie,
uklad, umowa komisu, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zastaw,
sklep,
umowa komis,
porozumienia, umowa komisu wzór,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
porozumienia,
porozumienie, Umowa kredytu faktoringowego,
pozyczka,
kredyt faktoringowy, uklad, umowy, pożyczka, dokument online,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży druk,
umowy,
umowa sprzedaży doc,
sprzedaż mieszkania umowa, wzory umów sprzedaż samochodu,
umowa przedwstępna sprzedaż domu, umowa o sprzedaż praw autorskich, umowa kupna sprzedaż auta,
umowy kupno sprzedaż,
samochód umowa sprzedaży,
wzór umowy kupno sprzedaż, umowa kupo sprzedaż, umowa kupno sprzedaż działki, umowa sprzedaży działki, umowa na sprzedaż auta,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
porozumienie, uklad, umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania porozumienia, dokument online,
dokumenty do pobrania, umowy,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, dokumenty online do pobrania,
sprzedaz,
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości, porozumienia,
dokumenty online do pobrania,
umowy, nieruchomośc, umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci, dokument online,
ieruchomosć,
sprzedaż nieruchomosci,
układ,
uklad,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego, umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości,
dokument online, dokumenty do pobrania,
porozumienie,
wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, dokumenty online do pobrania, umowa kupna sprzedaży, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomości,
umowy, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku, uklad,
dokument do pobrania,
umowa przedwstepna,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna-sprzedaży,
Umowa sprzedaży na próbę, sprzedaz na próbę,
dokumenty online do pobrania,
umowa kupna, porozumienie, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, układ, porozumienia,
umowy, umowa sprzedaży na próbę, umowa sprzedazy na probe,
sprzedaż na probę,
proba,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zastrzeżenie prawa własności, umowa kupna-sprzedaży, porozumienia,
umowa kupna sprzedaży, dokument do pobrania,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas,
uklad,
dokument online, umowy,
umowa kupna, układ,
prawo wlasności, sprzedaż na raty, umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
porozumienie,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,
umowa kupna,
dokument do pobrania, sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokumenty online do pobrania, dokument online,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, porozumienia,
dokumenty do pobrania,
uklad,
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy,
sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy, układ, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
umowa kupna,
dokument do pobrania, uklad,
dokumenty do pobrania, umowa sprzedazy przedsiebiorstwa, umowy,
sprzedaż przedsiebiorstwa,
sprzedaz przedsiębiorstwa,
dokumenty online do pobrania, porozumienia, sprzedaż przedsiębiorstwa,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, układ,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
sprzedaz na raty,
sprzedaż ratalna, porozumienia,
dokument online, dokumenty online do pobrania, umowa kupna sprzedaży,
porozumienie,
dokument do pobrania, uklad, umowa sprzedaży ratalnej, sprzedaz ratalna,
umowa kupna,
dokumenty do pobrania, Umowa sprzedaży ratalnej,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, uklad,
umowa kupna, dokumenty online do pobrania, umowy, układ, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, umowa kupna sprzedaży, dokument do pobrania,
porozumienie,
dokumenty do pobrania,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad, umowy, dokumenty online do pobrania, zbycie udziału, dokumenty online do pobrania, zbycie udziałów,
porozumienia,
dokument online,
społka z.o.o., zbycie udziałow,
dokument do pobrania, spółka z.o.o.,
umowa zbycia udzialow w spolce z o.o.,
udziały,
porozumienie,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa darowizny,
dokumenty online do pobrania, darowizna nie pieniezna, darowizna nie pieniężna,
datek,
darowizna, darowizna niepieniężna,
datek, dokumenty online do pobrania,
darowizna niepieniężna,
dokumenty do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania, darowizna pieniezna, darowizna,
datek,
umowa darowizny,
dokumenty online do pobrania,
darowizna pieniężna, dokument do pobrania,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
zerwanie umowy o wynajem,
dokumenty online do pobrania, zwrot lokalu,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokument online,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór, wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
dokument online,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu, umowa wypowiedzenia najmu lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, odstąpienia od umowy kupna sprzedaży,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu,
odstapienie od umowy kupna sprzedazy, oswiadczenie,
dokument do pobrania, odstąpienie od umowy, zeznania,
odstapienie od umowy,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
odstapienie od umowy kupna sprzedaży,
zeznanie, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wynajem mieszkania-kontrakt, wynajem mieszkania w mieście, wynajmować mieszkanie za granicą,
umowa o wynajem mieszkania, dokument online, dokumenty do pobrania, umowa o wynajem mieszkania za granica,
wynajem mieszkania w wielkiej brytani, wynajem mieszkania w angli,
dokumenty online do pobrania, kontrakt, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana kwoty najmu, aneks do umowy najmu,
zmiana ceny najmu, mieszkanie,
zmiana umowy najmu,
wynajem mieszkania,
zmiana czynszu,
aneks,
aneks o zmianę czynszu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyczepa samochodowa, sprzedaż przyczepki samochodowej, umowa kupna sprzedaży, kupno przyczepy samochodowej,
umowa sprzedaży przyczepy, kupno przyczepki,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna działki rekreacyjnej, ogródki działkowe, działka rekreacyjna, umowa sprzedaży rekreacyjnej, sprzedaż działki rekreacyjnej,
ogródek działkowy, kupno działki rekreacyjnej,
działka, umowa sprzedaży ogródka działkowego,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem,
umowa najmu, przyczepka, umowa wypożyczenia przyczepki,
umowa najmu przyczepki, najem przyczepy,
wypożyczenie,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa wypożyczenia przyczepki,
umowa najmu przyczepki,
najem, umowa najmu,
najem przyczepy, przyczepka, wypożyczenie,