Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklarowac,
wynajmowac, umowa o najem,
oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, pismo,
oświadczac, dokumenty online do pobrania, deklarować,
pisma,
dokumenty do pobrania, wzory, dokumenty online do pobrania,
wzór pisma,
dokument do pobrania,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna, porozumienie,
dokument do pobrania,
sprzedaz samochodu,
umowy,
dokumenty online do pobrania, układ,
porozumienia,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska, umowa kupna sprzedaży,
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
uklad,
dokumenty do pobrania,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego,
wzór umowy najmu lokalu użytkowego,
dokument online,
najem lokalu użytkowego,
dokument do pobrania,
wynajmowanie lokalu, rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, umowy, umowa o najem lokalu użytkowego, umowa najmu lokalu uzytkowego,
układ, dokumenty online do pobrania,
wynajmować lokal,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad, układ, dokument online, wynajmowanie mieszkania,
dom,
porozumienia,
porozumienie,
najmowanie domu,
dokumenty online do pobrania, najem mieszkania, najmowanie mieszkania, wniosek o wykup mieszkania, umowy,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks do umowy najmu lokalu, rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego, umowa najmu sali,
umowy najmu pokoju,
umowa najmu pojazdu, najmowanie, umowa najmu lokalu mieszkalnego wzór,
rozwiazanie umowy najmu lokalu,
umowa najmu dla każdego,
umowa najmu na czas nieokreślony,
wygaśnięcie umowy najmu,
umowa najmu samochodu, umowa najmu i dzierżawy, wzor umowy najmu mieszkania, umowa najmu autokaru,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu części powierzchni użytkowej,
dokument online, najmować, dokument do pobrania,
Umowa najmu części powierzchni użytkowej., porozumienie, dokumenty online do pobrania,
najmowac, dokumenty online do pobrania,
najem, układ, umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej., porozumienia, powierzchnia użytkowa,
dokumenty do pobrania,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
porozumienie, dokumenty online do pobrania,
umowa najmu samochodu wzór, Umowa najmu samochodu.,
wzór umowy najmu samochodu,
dokument online,
najmowanie samochodu, dokument do pobrania, najem samochodu,
umowy najmu samochodu, umowa wynajmu samochodu, wynajmowanie samochodu,
umowy, uklad,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia, układ, uklad,
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
dokumenty do pobrania, umowa podnajmu części lokalu użytkowego,
umowy,
dokumenty online do pobrania,
lokal użytkowy,
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.,
porozumienie,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
lokal uzytkowy, podnajem,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja gwarancyjna, dokument online,
Deklaracja gwarancyjna, dokumenty do pobrania,
zeznanie, gwarancja,
oświadczenie, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zeznania,
gwarancje, oswiadczenie,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpienie od umowy, oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
dokumenty do pobrania,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna,
zeznania, oświadczenie, dokument do pobrania,
umowa, dokumenty online do pobrania, odstapienie od umowy, oswiadczenie, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa komisu, zastaw, dokument do pobrania,
sklep, dokument online, uklad,
porozumienie,
porozumienia, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa komis, komis, umowa komisu,
umowy komisu,
dokumenty do pobrania,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online, układ, kredyt faktoringowy,
uklad, Umowa kredytu faktoringowego,
umowy, pozyczka, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
porozumienia,
porozumienie, dokumenty online do pobrania, pożyczka,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupno sprzedaż samochodu osobowego, wzór umowa kupno sprzedaż,
umowy,
umowa kupno sprzedaż samochodu wzór,
druk umowy kupno sprzedaż, wzór umowy kupno sprzedaż auta, umowa sprzedaży formularz,
umowa o sprzedaż,
umowa sprzedaży zakupu, umowa przedwstępna sprzedaż domu, umowa kupno sprzedaż nieruchomości, umowa sprzedaży auta, porozumienie,
umowa kupno sprzedaż działki,
umowy kupno sprzedaż pojazdu,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
dokument online, dokumenty do pobrania, umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, dokument do pobrania porozumienia, uklad,
porozumienie, umowy, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad, sprzedaż nieruchomosci,
dokumenty online do pobrania,
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, umowa kupna sprzedaży, pośrednictwo sprzedaży nieruchomości, porozumienia,
układ, umowy, nieruchomość, ieruchomosć, posrednictwo, dokument online,
dokument do pobrania, umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci,
nieruchomośc,
umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci,
zadatek, umowa kupna sprzedaży, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku,
przedwstepna umowa kupna sprzedaży nieruchomości, umowy, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego,
nieruchomość, dokumenty online do pobrania, dokument online, umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości, sprzedaż nieruchomości,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
umowa kupna,
sprzedaż na próbę,
proba, umowy, dokumenty do pobrania, próba,
sprzedaz na próbę,
sprzedaż na probę, porozumienia,
umowa sprzedazy na probe,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
prawo własnosci,
dokument online,
umowa kupna,
uklad,
umowa kupna sprzedaży,
prawo wlasności,
dokument do pobrania, porozumienia,
sprzedaż na raty, umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności, porozumienie, umowy, umowa kupna-sprzedaży, Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokument do pobrania, umowa kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania, sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy, uklad, umowy,
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy,
umowa kupna,
układ,
umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokument online, porozumienie,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, dokument do pobrania,
porozumienia, dokumenty do pobrania,
umowy, dokumenty online do pobrania,
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa, umowa kupna sprzedaży, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, sprzedaż przedsiebiorstwa, umowa kupna, dokument online,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, sprzedaz przedsiębiorstwa,
uklad,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
umowa sprzedaży ratalnej, dokument do pobrania,
porozumienia,
Umowa sprzedaży ratalnej, dokumenty online do pobrania, sprzedaz ratalna, umowa sprzedazy ratalnej,
dokument online, uklad,
sprzedaż ratalna, dokumenty do pobrania,
sprzedaż na raty, układ,
sprzedaz na raty,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, dokumenty do pobrania,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, układ, umowa kupna, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, porozumienie,
dokumenty online do pobrania,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu,
uklad, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, porozumienia, umowa kupna sprzedaży, dokument online,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
społka z.o.o.,
uklad, dokument do pobrania, zbycie udziałów,
zbycie udziałow, Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.,
układ,
spólka z.o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, porozumienie,
umowa zbycia udzialow w spolce z o.o.,
dokumenty online do pobrania,
zbycie udziału,
udziały,
dokument online,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, darowizna, datek, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
darowizna niepieniężna,
datek, darowizna niepieniężna,
dokumenty do pobrania,
darowizna nie pieniężna, darowizna nie pieniezna,
umowa darowizny,
dokument online,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
darowizna,
darowizna pieniezna,
dokumenty online do pobrania,
umowa darowizny, dokument do pobrania,
datek,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, darowizna pieniężna,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zerwanie umowy o wynajem, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokumenty online do pobrania, zwrot lokalu,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
wypowiedzenie lokalu,
wypowiedzenie najmu, wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu, dokumenty online do pobrania, okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu, dokument do pobrania,
dokument online,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
dokumenty do pobrania,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, umowa,
oswiadczenie, zeznania,
dokumenty do pobrania,
zeznanie, odstąpienia od umowy kupna sprzedaży, odstapienie od umowy kupna sprzedazy, odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, dokumenty online do pobrania, odstąpienie od umowy kupna sprzedazy, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu, odstapienie od umowy kupna sprzedaży, dokument online,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajem mieszkania w wielkiej brytani, wynajem mieszkania w mieście,
wynajmować mieszkanie za granicą, umowa o wynajem mieszkania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online, wynajem mieszkania w angli,
Wynajem mieszkania-kontrakt,
umowa o wynajem mieszkania za granica,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, kontrakt,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajem mieszkania,
zmiana czynszu, aneks do umowy najmu, zmiana ceny najmu, aneks o zmianę czynszu,
zmiana kwoty najmu, aneks, mieszkanie,
zmiana umowy najmu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyczepa samochodowa,
umowa kupna sprzedaży, sprzedaż przyczepki samochodowej, kupno przyczepy samochodowej,
kupno przyczepki, umowa sprzedaży przyczepy,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogródki działkowe,
sprzedaż działki rekreacyjnej,
umowa sprzedaży rekreacyjnej,
kupno działki rekreacyjnej, umowa sprzedaży ogródka działkowego, umowa kupna działki rekreacyjnej, ogródek działkowy,
działka rekreacyjna,
działka,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu, przyczepka,
umowa wypożyczenia przyczepki,
umowa najmu przyczepki,
najem, najem przyczepy, wypożyczenie,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu,
wypożyczenie, najem przyczepy,
umowa najmu przyczepki, przyczepka, najem, umowa wypożyczenia przyczepki,