Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
oświadczenia,
deklarować,
deklaracja,
oswiadczać, oswiadczenie, dokumenty online do pobrania,
oswiadczenia, wypowiadac, pisma,
wynajmować,
wypowiadać, wzór pisma,
oświadczac,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
umowa kupna sprzedaży,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
porozumienia, układ, sprzedaz samochodu,
umowa kupna, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska, umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,
dokument online, sprzedaż samochodu, uklad,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
umowa najmu lokalu użytkowego wzór, umowa najmu lokal użytkowy,
wzór umowy najmu lokalu użytkowego,
porozumienie, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
najem,
dokument online, układ, dokumenty online do pobrania, umowy,
aneks do umowy najmu lokalu użytkowego, porozumienia,
umowy najmu lokali użytkowych, dokument do pobrania,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
najmowanie mieszkania,
umowa najmu mieszkania, dokumenty online do pobrania,
najem mieszkania, dom,
najmowanie domu,
układ, porozumienia,
umowy,
dokument online,
uklad,
porozumienie, dokument do pobrania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy najmu garażu,
wzór umowy najmu lokalu,
umowy najmu lokalu, umowy najmu, wzór rozwiązania umowy najmu, umowa najmu lokalu uzytkowego, umowa najmu pojazdu, umowa najmu powierzchni reklamowej, umowa najmu i dzierżawy,
rozwiązanie umowy najmu wzór, umowa najmu lokalu mieszkalnego, zmiana umowy najmu, wypowiedzenie umowy najmu,
wzór umowy najmu pokoju, wzór aneksu do umowy najmu,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
dokument online, najmowac, powierzchnia uzytkowa,
najem,
najmować, układ,
porozumienia,
uklad,
dokumenty online do pobrania, umowy, powierzchnia użytkowa,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
umowa najmu części powierzchni użytkowej,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
samochod,
dokument do pobrania,
dokument online, wynajmowanie samochodu, dokumenty online do pobrania, układ, uklad, umowa najmu samochodu wzór, umowa najmu samochodu, umowa wynajmu samochodu,
dokumenty online do pobrania,
porozumienie,
umowy najmu samochodu, Umowa najmu samochodu.,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
lokal użytkowy,
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., umowy, umowa podnajmu części lokalu użytkowego, porozumienia, podnajem, umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego., dokument online,
dokumenty online do pobrania,
uklad, układ, dokumenty do pobrania, porozumienie,
lokal uzytkowy,
dokumenty online do pobrania,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
gwarancja,
oświadczenie,
oswiadczenie,
Deklaracja gwarancyjna,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
zeznanie, zeznania, gwarancje,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, deklaracja gwarancyjna,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie o odstąpieniu od umowy, umowa,
dokumenty online do pobrania,
wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokumenty do pobrania,
odstąpienie od umowy, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oswiadczenie o odstapieniu od umowy, oswiadczenie, odstapienie od umowy,
oświadczenie o odstapieniu od umowy,
zeznania, zeznanie, dokumenty online do pobrania,
oświadczenie,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
komis, dokument online,
porozumienie, dokumenty online do pobrania,
umowy,
umowa komisu wzór, umowy komisu, dokumenty do pobrania, umowa komisu, umowa komisu,
umowa komis,
uklad,
porozumienia,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, układ, pożyczka, kredyt faktoringowy, porozumienie, porozumienia, Umowa kredytu faktoringowego, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowy, pozyczka,
dokument online,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży domu, umowa o sprzedaży, umowa kupna sprzedaż auta, umowa o kupno i sprzedaż, sprzedaż domu umowa, dokumenty online do pobrania, umowa kopno sprzedaż,
umowa kupno sprzedaż auta,
umowa o kupno sprzedaż samochodu,
dokument online, umowa kupno sprzedaż motor,
umowa sprzedaży formularz,
umowa o kupno i sprzedaż samochodu,
porozumienia,
wzory umów kupno sprzedaż,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
uklad, porozumienie, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,
układ, dokument do pobrania porozumienia, dokumenty online do pobrania,
umowy,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, sprzedaz,
ieruchomosć, umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci,
uklad,
nieruchomość, układ, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
posrednictwo, dokumenty online do pobrania, umowa kupna sprzedaży, dokument online,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży,
wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości,
umowa przedwstepna,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci,
porozumienia, dokument online, przedwstepna umowa kupna sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomosci, dokumenty online do pobrania, nieruchomość, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,
umowy,
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości, umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży na próbę,
dokument do pobrania, uklad, umowa sprzedazy na probe,
porozumienie, sprzedaz na próbę,
dokumenty online do pobrania, sprzedaż na probę,
porozumienia, próba, dokumenty do pobrania,
umowa kupna-sprzedaży, umowa kupna sprzedaży,
proba, sprzedaż na próbę,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna,
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
umowy,
porozumienia,
prawo własnosci, umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,
umowa kupna-sprzedaży,
sprzedaż na raty, dokument online, Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, uklad,
zastrzeżenie prawa własności, dokument do pobrania, prawo wlasności,
porozumienie,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, uklad, umowa kupna sprzedaży,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy, umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy, dokumenty do pobrania,
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,
układ,
umowy,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
porozumienie, dokument do pobrania,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna, uklad, dokumenty online do pobrania,
porozumienia,
układ,
sprzedaż przedsiebiorstwa, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
umowy, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
umowa kupna sprzedaży, sprzedaz przedsiębiorstwa, dokument online,
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,
porozumienie,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
umowa sprzedazy ratalnej,
sprzedaż ratalna,
układ, umowa sprzedaży ratalnej, umowa kupna,
dokument online, porozumienia,
Umowa sprzedaży ratalnej,
umowy,
sprzedaz na raty,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, sprzedaż na raty, sprzedaz ratalna,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
dokument online, umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, dokumenty do pobrania,
umowa kupna, dokumenty online do pobrania,
umowy,
uklad,
układ,
dokument do pobrania,
porozumienia,
porozumienie, umowa kupna sprzedaży,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
społka z.o.o.,
porozumienie, zbycie udziałów, udziały, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
układ,
spólka z.o.o.,
dokument online,
zbycie udziałow,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
umowy, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, uklad,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna nie pieniężna, dokumenty online do pobrania,
datek,
datek, dokument online,
darowizna niepieniężna,
darowizna niepieniężna, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa darowizny, darowizna, darowizna nie pieniezna,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, datek,
dokumenty do pobrania,
darowizna pieniężna,
umowa darowizny, dokumenty online do pobrania,
darowizna, dokument do pobrania,
darowizna pieniezna,
dokumenty online do pobrania,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot lokalu,
dokumenty online do pobrania, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zerwanie umowy o wynajem,
dokument online,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, dokument online,
wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu, dokument do pobrania, wypowiedzenie najmu, dokumenty do pobrania,
wypowiedzenie lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór, wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
dokumenty online do pobrania, wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
dokumenty online do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokument do pobrania,
zeznanie, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokumenty online do pobrania, odstąpienie od umowy,
umowa, odstąpienie od umowy kupna sprzedazy, zeznania, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży, odstapienie od umowy kupna sprzedazy,
oświadczenie,
odstapienie od umowy kupna sprzedaży,
oswiadczenie,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
kontrakt, wynajem mieszkania w mieście, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wynajmować mieszkanie za granicą, dokumenty do pobrania,
Wynajem mieszkania-kontrakt, wynajem mieszkania w wielkiej brytani,
umowa o wynajem mieszkania za granica, dokument online, umowa o wynajem mieszkania, wynajem mieszkania w angli,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks,
zmiana czynszu,
aneks do umowy najmu, zmiana kwoty najmu,
mieszkanie, zmiana ceny najmu, aneks o zmianę czynszu, zmiana umowy najmu,
wynajem mieszkania,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży, sprzedaż przyczepki samochodowej,
kupno przyczepy samochodowej, umowa sprzedaży przyczepy,
kupno przyczepki,
przyczepa samochodowa,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż działki rekreacyjnej, umowa sprzedaży rekreacyjnej,
umowa kupna działki rekreacyjnej, ogródki działkowe,
działka,
ogródek działkowy, kupno działki rekreacyjnej,
działka rekreacyjna, umowa sprzedaży ogródka działkowego,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem przyczepy, przyczepka, umowa najmu, umowa wypożyczenia przyczepki,
najem,
wypożyczenie,
umowa najmu przyczepki,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa wypożyczenia przyczepki, umowa najmu przyczepki, wypożyczenie,
przyczepka, najem, najem przyczepy, umowa najmu,