Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczać,
dokumenty do pobrania,
wzór pisma,
pisać, oswiadczenia, oswiadczenie, wzory, wynajmować, deklaracja,
oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
oswiadczać, wypowiedzenie umowy o najem,
deklarowac, wypowiadać, umowa o najem,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
porozumienia, umowa kupna, umowy,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska, dokument online, umowa kupna sprzedaży, układ, uklad,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
porozumienie,
sprzedaz samochodu, umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajmowanie lokalu,
umowy najmu lokali użytkowych, wynajmować lokal, dokumenty online do pobrania,
porozumienia,
umowy,
umowy najmu lokalu uzytkowego, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
najem,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa o najem lokalu użytkowego, umowa najmu lokalu użytkowego,
dokumenty online do pobrania, umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
uklad,
wniosek o wykup mieszkania,
wynajmowanie mieszkania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, układ, najem mieszkania,
dom,
najmowanie mieszkania, dokumenty do pobrania, porozumienie,
dokument online,
umowa najmu mieszkania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu lokalu usługowego, zmiana umowy najmu,
umowa najmu auta, umowy najmu samochodu,
umowy najmu lokalu użytkowego, dokument do pobrania,
porozumienia, umowy najmu garażu, uklad,
przedłużenie umowy najmu, rozwiązanie umowy najmu wzór, umowa najmu lokalu handlowego,
wzór wypowiedzenia umowy najmu, najem,
umowa najmu biura,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
najmowac,
powierzchnia użytkowa,
dokument do pobrania, umowa najmu części powierzchni użytkowej,
układ, najem, dokumenty do pobrania,
umowy, dokumenty online do pobrania,
najmować,
powierzchnia uzytkowa, dokument online, Umowa najmu części powierzchni użytkowej., uklad,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu samochodu, umowy najmu samochodu, umowa najmu samochodu wzór,
dokument do pobrania, układ,
dokument online, wzór umowy najmu samochodu,
najmowanie samochodu, Umowa najmu samochodu.,
wynajmowanie samochodu,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
porozumienia, porozumienie,
umowa wynajmu samochodu,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego, porozumienie, umowy, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., porozumienia, lokal użytkowy, układ, podnajem,
dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zeznania,
dokument do pobrania, gwarancje, dokumenty do pobrania, gwarancja, dokumenty online do pobrania,
dokument online, zeznanie, oświadczenie, deklaracja gwarancyjna,
Deklaracja gwarancyjna, dokumenty online do pobrania, oswiadczenie,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie, dokumenty online do pobrania, oświadczenie o odstąpienie od umowy, odstąpienie od umowy, zeznanie, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
odstapienie od umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna,
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
zeznania, umowa, oswiadczenie o odstapieniu od umowy, dokument do pobrania,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
umowa komis, dokument online, układ, umowy komisu, umowa komisu, porozumienie, umowy,
dokumenty do pobrania, zastaw,
uklad,
dokumenty online do pobrania,
umowa komisu wzór,
komis,
porozumienia,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia, pozyczka, pożyczka, dokument online, dokument do pobrania,
Umowa kredytu faktoringowego, porozumienie,
układ, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
umowy,
dokumenty online do pobrania,
kredyt faktoringowy,
uklad,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór umowy na sprzedaż samochodu, umowa o kupno sprzedaż samochodu, umowa kupno sprzedaż samochodu osobowego,
sprzedaż auta umowa, umowa sprzedaży garażu, druki umowa kupno sprzedaż,
druki umowy kupno sprzedaż,
umowa sprzedaży zakupu,
umowa sprzedaży polsko niemiecka, umowa sprzedaży przykład, umowy o sprzedaż samochodu, sprzedaz, umowa przedwstepna sprzedaży, umowa sprzedaży auta,
umowa kuno sprzedaż,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania porozumienia,
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, dokumenty online do pobrania, porozumienie, dokument online,
umowy, dokumenty online do pobrania,
układ,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci, sprzedaż nieruchomosci,
dokument online, posrednictwo, ieruchomosć, Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,
porozumienia, uklad, sprzedaz,
układ,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, porozumienie, umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości,
dokument do pobrania,
zadatek, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomości,
umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości, dokumenty online do pobrania,
nieruchomość,
dokumenty online do pobrania,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż na próbę,
umowa kupna,
układ,
porozumienie, dokument online, umowy,
umowa kupna-sprzedaży,
porozumienia,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
sprzedaż na probę,
proba,
próba,
umowa sprzedazy na probe, Umowa sprzedaży na próbę,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, prawo własnosci,
dokument do pobrania,
umowa kupna-sprzedaży,
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas, umowy,
sprzedaż na raty,
układ,
porozumienia,
dokument online,
umowa kupna sprzedaży,
umowa kupna,
prawo wlasności,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, zastrzeżenie prawa własności,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad, dokument online,
układ, dokumenty online do pobrania, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, umowy,
umowa kupna,
porozumienia, porozumienie, sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokumenty online do pobrania,
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokument do pobrania, umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
sprzedaż przedsiebiorstwa, umowa kupna sprzedaży,
dokument do pobrania, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, uklad, dokumenty online do pobrania, umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,
porozumienie,
układ, sprzedaz przedsiębiorstwa,
umowa kupna, dokument online,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy ratalnej,
sprzedaz ratalna,
Umowa sprzedaży ratalnej, układ,
dokumenty do pobrania,
porozumienie, sprzedaż na raty, dokumenty online do pobrania,
umowy, umowa kupna, dokumenty online do pobrania,
porozumienia,
sprzedaż ratalna,
dokument do pobrania,
umowa sprzedaży ratalnej,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
porozumienie, porozumienia, dokumenty online do pobrania, uklad,
układ, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, dokument do pobrania, umowy, umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, umowa kupna sprzedaży, dokument online,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zbycie udziału,
dokument online,
układ, zbycie udziałow,
udziały,
dokumenty online do pobrania,
umowy, spółka z.o.o.,
Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o., porozumienie, porozumienia, społka z.o.o., spólka z.o.o.,
umowa zbycia udzialow w spolce z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania,
darowizna nie pieniężna,
darowizna nie pieniezna, darowizna niepieniężna,
umowa darowizny, dokument do pobrania, datek,
datek,
dokumenty do pobrania,
darowizna, darowizna niepieniężna,
dokumenty online do pobrania,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, datek,
darowizna pieniężna,
dokumenty do pobrania, umowa darowizny,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online, darowizna, darowizna pieniezna,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, zerwanie umowy o wynajem,
dokumenty online do pobrania, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokumenty do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zwrot lokalu,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie najmu, wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, dokument online,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, wypowiedzenie najmu,
okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu,
dokumenty do pobrania, wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu, dokument do pobrania, wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstąpienie od umowy kupna sprzedazy,
zeznania,
umowa,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży,
dokument online,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
odstapienie od umowy kupna sprzedaży,
oświadczenie, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania,
zeznanie, dokumenty online do pobrania,
odstąpienia od umowy kupna sprzedaży,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o wynajem mieszkania,
umowa o wynajem mieszkania za granica,
dokumenty do pobrania, wynajem mieszkania w mieście,
dokument do pobrania,
dokument online,
wynajmować mieszkanie za granicą,
dokumenty online do pobrania, wynajem mieszkania w wielkiej brytani,
dokumenty online do pobrania,
wynajem mieszkania w angli, Wynajem mieszkania-kontrakt, kontrakt,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana kwoty najmu,
wynajem mieszkania, aneks do umowy najmu,
aneks o zmianę czynszu, zmiana czynszu,
aneks, zmiana ceny najmu,
mieszkanie,
zmiana umowy najmu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyczepa samochodowa, kupno przyczepy samochodowej,
kupno przyczepki, sprzedaż przyczepki samochodowej, umowa kupna sprzedaży,
umowa sprzedaży przyczepy,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kupno działki rekreacyjnej,
ogródki działkowe, działka, umowa sprzedaży ogródka działkowego,
sprzedaż działki rekreacyjnej,
ogródek działkowy, umowa kupna działki rekreacyjnej, umowa sprzedaży rekreacyjnej, działka rekreacyjna,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyczepka, umowa najmu przyczepki,
umowa wypożyczenia przyczepki, najem przyczepy,
umowa najmu, najem, wypożyczenie,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem,
wypożyczenie, przyczepka, umowa wypożyczenia przyczepki,
najem przyczepy, umowa najmu przyczepki, umowa najmu,