Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiadac,
dokument do pobrania, oświadczenia,
oswiadczenia, oswiadczenie, oswiadczać,
pisać,
oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, wzor pisma,
deklarować,
pisma,
dokumenty do pobrania, oświadczac,
wypowiedzenie umowy o najem,
wzór pisma,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, uklad, dokument do pobrania,
umowy, Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska, dokumenty online do pobrania, porozumienie, umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,
sprzedaz samochodu,
umowa kupna sprzedaży, sprzedaż samochodu,
porozumienia, dokument online,
dokumenty do pobrania, układ,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu lokalu użytkowego, lokal użytkowy,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, dokumenty do pobrania, dokument online,
umowa najmu lokal użytkowy, porozumienie,
umowy najmu lokali użytkowych, wynajmować lokal, najem lokalu użytkowego, umowy najmu lokalu użytkowego,
wynajmowanie lokalu, umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego,
dokument do pobrania, aneks do umowy najmu lokalu użytkowego,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, najem mieszkania,
porozumienia, najmowanie domu, najmowanie mieszkania,
wniosek o wykup mieszkania, dom, porozumienie, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, wynajmowanie mieszkania,
układ, dokument online,
umowa najmu mieszkania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstępna najmu, umowa najmu powierzchni reklamowej, wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu, przykład umowy najmu,
rozwiazanie umowy najmu lokalu, umowa najmu na czas określony,
umowa najmu autokaru,
umowa najmu lokalu użytkowego, umowa najmu doc, rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego, umowa najmu lokalu handlowego, wzór aneksu do umowy najmu,
wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron, umowa najmu rzeczy,
wzór umowy najmu lokalu użytkowego,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia, najmowac,
porozumienie,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, powierzchnia uzytkowa, dokument online, najem, powierzchnia użytkowa, układ,
umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej., Umowa najmu części powierzchni użytkowej., uklad,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
wynajmowanie samochodu,
najem samochodu,
umowa najmu samochodu wzór, porozumienie, samochod,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa najmu samochodu,
dokumenty online do pobrania, najmowanie samochodu,
umowy, dokumenty do pobrania, umowa wynajmu samochodu, samochód,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego., uklad, lokal użytkowy,
układ, podnajem,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa podnajmu części lokalu użytkowego, dokumenty do pobrania, Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., lokal uzytkowy, dokument online,
umowy,
dokument do pobrania, porozumienia,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, zeznanie, dokumenty online do pobrania,
oswiadczenie,
dokumenty do pobrania, Deklaracja gwarancyjna, dokumenty online do pobrania,
deklaracja gwarancyjna,
gwarancja,
dokument online,
zeznania,
gwarancje, oświadczenie,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstąpienie od umowy,
zeznanie, oświadczenie, oświadczenie o odstąpienie od umowy, zeznania,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, umowa, oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
odstapienie od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokument do pobrania, oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa komisu,
dokumenty online do pobrania, porozumienia,
umowy komisu, umowa komis, umowa komisu,
umowy, dokumenty do pobrania,
sklep,
porozumienie, uklad, układ,
dokumenty online do pobrania, komis, dokument online,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad, umowy,
dokument online, porozumienie, Umowa kredytu faktoringowego, dokumenty do pobrania, układ, dokumenty online do pobrania,
porozumienia,
dokumenty online do pobrania,
pożyczka, kredyt faktoringowy,
dokument do pobrania,
pozyczka,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o sprzedaż samochodu,
umowa kuno sprzedaż,
umowa kupno sprzedaż auta, sprzedaż nieruchomości umowa,
układ, wzory umowy kupno sprzedaż,
umowy kupno sprzedaż auta, umowa kupo sprzedaż, umowa kupno sprzedaż polsko niemiecka, umowy o sprzedaż samochodu,
wzory umów kupno sprzedaż samochodu,
umowa sprzedaży, wzór umowy kupno sprzedaż,
umowa na sprzedaż samochodu,
umowa wstępna sprzedaż,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowy, dokumenty online do pobrania, uklad, dokument do pobrania porozumienia, porozumienie,
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
posrednictwo, umowy,
dokumenty do pobrania,
porozumienie,
ieruchomosć, dokument do pobrania, sprzedaz,
sprzedaż nieruchomosci,
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, umowa kupna sprzedaży,
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości, nieruchomośc, porozumienia,
nieruchomość,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości,
porozumienia,
nieruchomość,
dokumenty online do pobrania,
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, dokumenty online do pobrania,
umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomości,
umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości,
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomosci, umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości,
nieruchomośc,
umowa przedwstepna,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, proba, umowa kupna,
umowa kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
sprzedaż na probę,
próba,
sprzedaz na próbę, porozumienie, umowa kupna-sprzedaży,
umowy, układ,
sprzedaż na próbę,
Umowa sprzedaży na próbę,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna,
uklad,
porozumienie, Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas,
zastrzeżenie prawa własności, umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
układ,
umowa kupna-sprzedaży,
umowy,
dokument do pobrania,
prawo wlasności, porozumienia, dokument online,
umowa kupna sprzedaży, umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy, uklad,
umowy,
dokumenty online do pobrania, porozumienia, dokument online,
umowa kupna sprzedaży,
umowa kupna,
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, porozumienie, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż przedsiębiorstwa, uklad,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokumenty do pobrania, porozumienie,
umowa kupna sprzedaży, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, sprzedaz przedsiębiorstwa,
porozumienia, umowy,
dokumenty online do pobrania, umowa sprzedazy przedsiebiorstwa, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
dokument do pobrania,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
układ,
umowa sprzedaży ratalnej, Umowa sprzedaży ratalnej,
porozumienia,
umowy,
sprzedaz ratalna,
umowa kupna sprzedaży, sprzedaż ratalna,
dokument online, umowa kupna,
sprzedaz na raty, umowa sprzedazy ratalnej,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, umowa kupna, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowa kupna sprzedaży, dokumenty do pobrania,
porozumienia, umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, umowy, porozumienie, uklad, układ, dokument online,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online,
spółka z.o.o.,
zbycie udziału,
Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o., umowa zbycia udzialow w spolce z o.o., spólka z.o.o.,
dokumenty online do pobrania,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zbycie udziałow,
porozumienie, zbycie udziałów, dokument do pobrania,
umowy,
społka z.o.o.,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna niepieniężna,
dokumenty online do pobrania, umowa darowizny,
datek, dokumenty online do pobrania, darowizna, dokumenty do pobrania, datek,
darowizna niepieniężna, dokument online,
darowizna nie pieniężna,
darowizna nie pieniezna,
dokument do pobrania,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, darowizna pieniezna,
darowizna pieniężna,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa darowizny,
darowizna, dokument do pobrania,
datek,
dokument online,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
zwrot lokalu, dokument online,
dokumenty do pobrania, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
zerwanie umowy o wynajem, dokument do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokumenty online do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenia umowy najmu lokalu, dokumenty online do pobrania, wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu, dokumenty do pobrania, wypowiedzenie lokalu,
wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
dokumenty online do pobrania,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
umowa wypowiedzenia najmu lokalu,
wypowiedzenie najmu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
wypowiedzenie najmu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstąpienia od umowy kupna sprzedaży, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, odstąpienie od umowy,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zeznania,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, dokumenty online do pobrania,
odstapienie od umowy kupna sprzedazy,
zeznanie,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu, dokument do pobrania,
odstapienie od umowy kupna sprzedaży,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o wynajem mieszkania, dokumenty do pobrania,
wynajem mieszkania w wielkiej brytani,
dokument do pobrania,
wynajem mieszkania w mieście,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Wynajem mieszkania-kontrakt,
wynajmować mieszkanie za granicą, wynajem mieszkania w angli, dokument online,
kontrakt, umowa o wynajem mieszkania za granica,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana ceny najmu,
aneks o zmianę czynszu,
zmiana kwoty najmu, wynajem mieszkania,
aneks, aneks do umowy najmu,
mieszkanie,
zmiana czynszu,
zmiana umowy najmu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kupno przyczepki, umowa sprzedaży przyczepy, kupno przyczepy samochodowej,
przyczepa samochodowa, umowa kupna sprzedaży, sprzedaż przyczepki samochodowej,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży rekreacyjnej, działka rekreacyjna,
sprzedaż działki rekreacyjnej,
umowa sprzedaży ogródka działkowego,
ogródek działkowy, kupno działki rekreacyjnej,
ogródki działkowe, umowa kupna działki rekreacyjnej, działka,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem przyczepy, umowa wypożyczenia przyczepki, najem,
przyczepka, umowa najmu,
wypożyczenie, umowa najmu przyczepki,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem, wypożyczenie, przyczepka,
najem przyczepy, umowa najmu przyczepki, umowa najmu, umowa wypożyczenia przyczepki,