Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory, deklarowac, deklarować,
pismo,
wypowiadać,
wzór pisma,
pisma,
wynajmowac,
deklaracja, dokumenty online do pobrania, wzor pisma,
oswiadczać, pisać, deklaracje, wypowiadac,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, porozumienie, dokumenty online do pobrania,
umowa kupna sprzedaży, sprzedaz samochodu,
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska, dokument do pobrania, uklad, sprzedaż samochodu,
porozumienia,
umowa kupna,
dokumenty do pobrania,
dokument online, umowy,
dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajmowanie lokalu,
umowy najmu lokalu uzytkowego,
umowa o najem lokalu użytkowego,
umowa wynajmu lokalu uzytkowego, najem,
lokal użytkowy,
dokument online,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
porozumienie, najem lokalu użytkowego, umowy najmu lokalu użytkowego,
dokumenty do pobrania,
aneks do umowy najmu lokalu użytkowego, umowy najmu lokali użytkowych,
dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najmowanie domu, dom,
dokumenty online do pobrania,
wynajmowanie mieszkania, dokument do pobrania,
najem mieszkania, umowa najmu mieszkania,
umowy, układ,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
porozumienie, dokument online, uklad, wniosek o wykup mieszkania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zgłoszenie umowy najmu,
opłata skarbowa od umowy najmu,
rozwiązanie umowy najmu mieszkania,
wzory umów najmu lokalu,
wniosek o zawarcie umowy najmu, wzór wypowiedzenia umowy najmu, umowy najmu, wzór umowy najmu lokalu użytkowego, rejestracja umowy najmu,
umowa o najem, umowa najmu lokalu mieszkalnego,
umowa najmu lokalu uzytkowego,
umowa najmu wypowiedzenie, umowa najmu,
umowa najmu terenu,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
najmować, dokumenty do pobrania, porozumienia, uklad, umowa najmu części powierzchni użytkowej, porozumienie, powierzchnia użytkowa, umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej., najmowac,
dokumenty online do pobrania,
powierzchnia uzytkowa,
Umowa najmu części powierzchni użytkowej., dokument online, najem,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
umowa najmu samochodu wzór,
samochód, umowy,
wzór umowy najmu samochodu,
wynajmowanie samochodu, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
porozumienia,
samochod, układ, dokument online, najem samochodu,
umowa najmu samochodu,
dokumenty online do pobrania,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego., lokal uzytkowy, podnajem, dokumenty online do pobrania, układ,
umowy, dokument do pobrania,
porozumienia,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego, dokumenty do pobrania,
uklad,
dokument online, Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.,
porozumienie,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zeznanie, dokument online,
oświadczenie,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, gwarancja, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
oswiadczenie, zeznania,
deklaracja gwarancyjna,
gwarancje,
Deklaracja gwarancyjna,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie,
dokument do pobrania, oswiadczenie, odstapienie od umowy,
wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
umowa, oświadczenie o odstapieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna, oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
dokumenty online do pobrania,
odstąpienie od umowy, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpienie od umowy, dokumenty do pobrania,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, umowy komisu, komis,
sklep, umowy,
porozumienia, dokumenty online do pobrania,
umowa komis, umowa komisu,
dokumenty online do pobrania, porozumienie,
zastaw,
układ,
dokument do pobrania, uklad,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
porozumienia, dokument online,
dokument do pobrania, pozyczka,
pożyczka, umowy, kredyt faktoringowy, dokumenty online do pobrania, Umowa kredytu faktoringowego,
porozumienie, układ, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupno sprzedaż pojazdu,
umowy kupna sprzedaż samochodu,
samochód umowa sprzedaży, wzór umowy na sprzedaż,
umowa kupna-sprzedaży, umowa kupno sprzedaż motoroweru, umowa sprzedaży garażu, porozumienia, umowy sprzedaż auta,
druk umowy kupno sprzedaż, umowa o sprzedaż auta,
umowa kupno sprzedaż motocykl, druk umowy kupno sprzedaż samochodu,
wzory umowa kupno sprzedaż,
formularz umowy kupno sprzedaż,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, uklad, układ, dokumenty online do pobrania, umowy,
dokument do pobrania porozumienia, dokumenty do pobrania,
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, dokument online,
porozumienie,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
posrednictwo, umowa kupna sprzedaży,
uklad,
sprzedaż nieruchomosci, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, sprzedaz,
dokumenty do pobrania,
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,
umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci,
dokument online, umowy,
nieruchomośc, nieruchomość,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstępna kupna sprzedaży nieruchomości,
uklad, dokument do pobrania,
umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci,
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości wzór,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego,
dokument online, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomosci,
układ, wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości,
umowy,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
porozumienie, sprzedaż na próbę,
dokumenty online do pobrania, umowa kupna,
umowa kupna sprzedaży,
uklad,
Umowa sprzedaży na próbę, proba,
dokument do pobrania,
porozumienia,
sprzedaż na probę, umowa sprzedaży na próbę, dokumenty online do pobrania,
dokument online,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas,
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,
dokument do pobrania, umowa kupna sprzedaży,
prawo wlasności, prawo własnosci,
układ,
uklad, umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas, umowa kupna-sprzedaży, porozumienia,
zastrzeżenie prawa własności,
umowy, dokument online,
porozumienie,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania, uklad,
umowa kupna sprzedaży,
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy, porozumienie,
umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
umowy, sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, umowa kupna,
porozumienia,
dokument do pobrania, układ, Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
dokument online, porozumienie,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
dokument do pobrania,
sprzedaż przedsiebiorstwa, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,
umowa kupna, umowy,
uklad, umowa kupna sprzedaży,
sprzedaz przedsiębiorstwa,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania,
układ, dokument do pobrania,
sprzedaż na raty, dokumenty online do pobrania, sprzedaz na raty,
umowa sprzedaży ratalnej,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
umowa sprzedazy ratalnej, umowa kupna,
sprzedaż ratalna, Umowa sprzedaży ratalnej, umowy,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
porozumienie, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, układ,
umowy,
porozumienia,
dokument online, umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu,
uklad,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa kupna sprzedaży, umowa kupna,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, spółka z.o.o.,
zbycie udziałow, dokumenty online do pobrania,
zbycie udziału, dokumenty online do pobrania,
porozumienia,
umowa zbycia udzialow w spolce z o.o.,
układ,
zbycie udziałów,
dokument online,
społka z.o.o.,
dokument do pobrania, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, umowy,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
datek,
datek, dokument do pobrania, darowizna nie pieniężna, darowizna niepieniężna, umowa darowizny, darowizna niepieniężna,
darowizna,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, darowizna nie pieniezna,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna, dokumenty do pobrania,
darowizna pieniężna,
darowizna pieniezna,
datek, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa darowizny, dokument online,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokument online,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
zerwanie umowy o wynajem,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, zwrot lokalu,
dokumenty online do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, dokumenty do pobrania,
wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór, wypowiedzenia umowy najmu lokalu, umowa wypowiedzenia najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, dokumenty online do pobrania, wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
wypowiedzenie lokalu,
wypowiedzenie najmu,
dokumenty online do pobrania, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
dokument do pobrania, dokument online,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, odstapienie od umowy kupna sprzedaży,
odstąpienie od umowy,
dokument online,
zeznania, odstapienie od umowy,
odstąpienie od umowy kupna sprzedazy,
dokument do pobrania,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, odstapienie od umowy kupna sprzedazy,
zeznanie, odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży, oswiadczenie,
odstąpienia od umowy kupna sprzedaży,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajem mieszkania w mieście, dokument online,
wynajem mieszkania w wielkiej brytani,
wynajmować mieszkanie za granicą, wynajem mieszkania w angli,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, kontrakt,
umowa o wynajem mieszkania za granica, dokumenty do pobrania, umowa o wynajem mieszkania,
Wynajem mieszkania-kontrakt,
dokument do pobrania,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana czynszu, zmiana kwoty najmu, aneks do umowy najmu,
aneks,
zmiana umowy najmu,
aneks o zmianę czynszu, wynajem mieszkania,
zmiana ceny najmu,
mieszkanie,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż przyczepki samochodowej,
kupno przyczepy samochodowej, przyczepa samochodowa,
umowa sprzedaży przyczepy, umowa kupna sprzedaży,
kupno przyczepki,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogródek działkowy,
kupno działki rekreacyjnej, działka,
działka rekreacyjna,
ogródki działkowe, umowa kupna działki rekreacyjnej, umowa sprzedaży rekreacyjnej, sprzedaż działki rekreacyjnej,
umowa sprzedaży ogródka działkowego,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu,
najem przyczepy,
przyczepka, umowa najmu przyczepki,
umowa wypożyczenia przyczepki, najem, wypożyczenie,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem przyczepy,
wypożyczenie, przyczepka, najem,
umowa wypożyczenia przyczepki, umowa najmu,
umowa najmu przyczepki,