Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja, pisma,
wypowiadac, oświadczać, deklarować,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
deklarowac,
dokumenty do pobrania, pismo,
oświadczac, dokumenty online do pobrania, wypowiedzenie umowy o najem, oswiadczenie, umowa o najem,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaz samochodu,
porozumienia,
umowy, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
uklad, umowa sprzedazy samochodu - wersja polska, dokumenty do pobrania,
umowa kupna,
umowa kupna sprzedaży,
sprzedaż samochodu, układ, dokument do pobrania, porozumienie,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa wynajmu lokalu uzytkowego, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowy najmu lokalu uzytkowego, umowa najmu lokalu użytkowego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
najem, dokumenty online do pobrania,
porozumienie,
lokal użytkowy, umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego,
umowy,
umowa najmu lokalu uzytkowego,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, dom, wniosek o wykup mieszkania, dokument online, dokumenty do pobrania,
najmowanie domu,
porozumienie, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
najmowanie mieszkania,
umowa najmu mieszkania,
uklad,
wynajmowanie mieszkania, dokumenty online do pobrania,
układ,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozwiązanie umowy najmu mieszkania,
wypowiedzenie umowy najmu przez najemcę, umowa najmu kaucja,
umowa najmu lokalu biurowego, umowa najmu okazjonalnego,
umowa najmu pomieszczeń,
formularz umowy najmu, aneks do umowy najmu,
umowa o najem lokalu,
wzór rozwiązania umowy najmu, zmiana umowy najmu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór, umowa najmu garażu,
termin wypowiedzenia umowy najmu, umowa najmu terenu,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
układ, dokumenty online do pobrania, umowa najmu części powierzchni użytkowej,
dokumenty do pobrania,
Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,
porozumienie,
powierzchnia uzytkowa,
dokument online,
najem, uklad,
dokumenty online do pobrania,
najmować,
powierzchnia użytkowa, umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
umowa najmu samochodu wzór,
umowa wynajmu samochodu, najem samochodu,
najmowanie samochodu,
dokument online,
umowy najmu samochodu, układ,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Umowa najmu samochodu., porozumienie, umowa najmu samochodu, samochód,
samochod,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego., porozumienie,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
lokal uzytkowy,
uklad,
podnajem, lokal użytkowy,
układ,
dokument online, Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.,
porozumienia, dokumenty online do pobrania, umowa podnajmu części lokalu użytkowego,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
gwarancja, oswiadczenie,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie, gwarancje, Deklaracja gwarancyjna, dokument do pobrania, deklaracja gwarancyjna, zeznania, zeznanie, dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokument online,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
oświadczenie o odstąpienie od umowy, oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zeznania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, odstąpienie od umowy,
oswiadczenie, oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
dokumenty do pobrania,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online,
porozumienie,
układ, umowa komis,
umowa komisu,
komis, porozumienia,
umowy,
uklad, umowy komisu, umowa komisu,
umowa komisu wzór,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, porozumienie, dokumenty online do pobrania,
układ, dokument do pobrania,
pożyczka, umowy, kredyt faktoringowy,
dokument online,
uklad, Umowa kredytu faktoringowego, pozyczka, porozumienia,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy,
umowa sprzedaży garażu,
umowa sprzedaży druk,
odstąpienie od umowy sprzedaż,
dokumenty online do pobrania,
formularz umowa kupno sprzedaż,
umowa kupno sprzedaż działki,
umowa kupno sprzedaż motoru, wzory umów sprzedaż samochodu, wzory umowy kupno sprzedaż, umowa sprzedaży prawa, umowa kupno sprzedaż samochodu, umowy kupno sprzedaż pojazdu,
wzór umowa sprzedaż,
umowa kupno sprzedaży,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
umowy,
dokumenty online do pobrania, uklad,
układ,
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, dokumenty online do pobrania, dokument online, dokument do pobrania porozumienia, porozumienie,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, ieruchomosć, Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,
uklad,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci, sprzedaż nieruchomosci, umowy,
dokument online,
umowa kupna sprzedaży,
układ, porozumienie,
nieruchomośc,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, dokumenty online do pobrania, przedwstepna umowa kupna sprzedaży nieruchomości, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku, umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci, umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości,
porozumienie,
układ, dokumenty online do pobrania,
nieruchomośc,
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomosci,
dokument do pobrania,
dokument online,
umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości wzór,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna-sprzedaży, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, porozumienia,
Umowa sprzedaży na próbę,
dokument online,
umowa sprzedaży na próbę, umowa kupna, umowa kupna sprzedaży, umowa sprzedazy na probe, sprzedaż na próbę,
porozumienie, próba, uklad, sprzedaz na próbę,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna-sprzedaży, umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
uklad,
prawo wlasności, dokument online,
porozumienia,
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, dokument do pobrania, zastrzeżenie prawa własności, układ, sprzedaż na raty,
umowy, porozumienie,
umowa kupna,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, układ, sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy, sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokument do pobrania, porozumienia,
uklad,
umowa kupna sprzedaży, dokument online, umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,
umowy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,
sprzedaż przedsiębiorstwa,
porozumienia,
dokument online, sprzedaz przedsiębiorstwa, dokumenty online do pobrania,
umowa kupna, dokument do pobrania,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, układ, umowa kupna sprzedaży, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, umowy, uklad, dokumenty do pobrania,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż ratalna, umowa kupna,
sprzedaz ratalna, dokumenty do pobrania, umowa sprzedaży ratalnej,
dokumenty online do pobrania, porozumienie, dokument do pobrania, porozumienia,
układ,
umowa kupna sprzedaży,
sprzedaż na raty,
dokumenty online do pobrania,
Umowa sprzedaży ratalnej, uklad,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, umowa kupna,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, dokumenty do pobrania, uklad, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, porozumienie,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
dokument do pobrania, porozumienia, dokument online,
umowa kupna sprzedaży, układ,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
społka z.o.o.,
spólka z.o.o.,
dokumenty online do pobrania, uklad, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zbycie udziałow,
spółka z.o.o.,
dokumenty do pobrania, umowa zbycia udzialow w spolce z o.o.,
porozumienie, zbycie udziałów,
Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.,
udziały,
zbycie udziału,
dokumenty online do pobrania,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
darowizna,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
umowa darowizny,
darowizna nie pieniężna,
darowizna niepieniężna, darowizna niepieniężna,
datek,
datek,
darowizna nie pieniezna,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, darowizna pieniężna, umowa darowizny, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
darowizna pieniezna,
darowizna, dokument online,
dokumenty do pobrania,
datek,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, zerwanie umowy o wynajem, zwrot lokalu, dokument online, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokumenty online do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie najmu,
dokument do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, wypowiedzenie najmu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, dokumenty do pobrania,
umowa wypowiedzenia najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, odstąpienie od umowy kupna sprzedazy, odstapienie od umowy kupna sprzedazy, dokument online,
odstąpienia od umowy kupna sprzedaży,
odstapienie od umowy kupna sprzedaży,
zeznania, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu, dokument do pobrania,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, oświadczenie, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wynajem mieszkania w angli, umowa o wynajem mieszkania za granica, dokument online,
wynajmować mieszkanie za granicą, Wynajem mieszkania-kontrakt,
wynajem mieszkania w wielkiej brytani, umowa o wynajem mieszkania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
wynajem mieszkania w mieście, kontrakt,
dokumenty do pobrania,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks o zmianę czynszu, mieszkanie, zmiana ceny najmu, aneks,
zmiana kwoty najmu,
zmiana czynszu,
aneks do umowy najmu,
wynajem mieszkania, zmiana umowy najmu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kupno przyczepy samochodowej,
kupno przyczepki, umowa kupna sprzedaży,
umowa sprzedaży przyczepy,
przyczepa samochodowa, sprzedaż przyczepki samochodowej,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży ogródka działkowego, ogródek działkowy,
sprzedaż działki rekreacyjnej,
ogródki działkowe,
działka rekreacyjna, działka,
umowa sprzedaży rekreacyjnej,
kupno działki rekreacyjnej,
umowa kupna działki rekreacyjnej,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem przyczepy, umowa wypożyczenia przyczepki,
umowa najmu przyczepki,
wypożyczenie,
najem, umowa najmu, przyczepka,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem przyczepy, najem,
umowa najmu, umowa najmu przyczepki,
wypożyczenie,
umowa wypożyczenia przyczepki, przyczepka,