Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzor pisma, dokumenty online do pobrania, Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, wynajmowac, oświadczac,
oświadczenia,
deklaracje,
wzory, dokumenty do pobrania, wzór pisma, pismo,
wypowiadać, dokument do pobrania, umowa o najem,
oswiadczać,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,
umowa kupna,
układ, dokumenty do pobrania, uklad,
dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
porozumienie,
sprzedaż samochodu,
sprzedaz samochodu, dokumenty online do pobrania,
porozumienia, umowa kupna sprzedaży,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu lokalu użytkowego wzór, rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego,
lokal użytkowy,
umowa najmu lokalu uzytkowego,
porozumienia,
aneks do umowy najmu lokalu użytkowego,
uklad, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
wzór umowy najmu lokalu użytkowego,
umowy najmu lokalu uzytkowego,
umowa wynajmu lokalu uzytkowego,
umowa najmu lokal użytkowy, dokumenty do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, umowy,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad, porozumienie,
dokumenty do pobrania,
najmowanie mieszkania,
dokument do pobrania,
najem mieszkania, dokumenty online do pobrania,
dom, porozumienia,
najmowanie domu, układ,
umowy, wniosek o wykup mieszkania, wynajmowanie mieszkania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór umowy najmu pokoju,
umowy najmu lokali, zawarcie umowy najmu,
rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
wzory umów najmu, wzor umowy najmu lokalu, umowa najmu kaucja, umowa najmu mieszkania wzór,
rozwiazanie umowy najmu,
umowa pośrednictwa najmu, dokumenty online do pobrania, umowa najmu lokalu mieszkalnego,
rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem, umowy najmu mieszkania,
umowa najmu lokalu handlowego,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
uklad,
umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
porozumienie, dokument do pobrania,
umowy,
układ,
najmowac, najem, dokumenty online do pobrania, powierzchnia uzytkowa,
najmować, powierzchnia użytkowa,
Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,
porozumienia,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
najem samochodu,
umowy najmu samochodu, porozumienia, układ,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
najmowanie samochodu, dokument do pobrania, umowa najmu samochodu wzór,
wzór umowy najmu samochodu, umowa wynajmu samochodu,
samochód, umowa najmu samochodu,
dokumenty online do pobrania,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.,
umowy, umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego., układ, dokumenty online do pobrania,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego, uklad, podnajem,
lokal uzytkowy,
dokumenty do pobrania, porozumienia,
lokal użytkowy,
dokument online,
dokument do pobrania,
porozumienie,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
zeznanie, dokument online, zeznania,
dokumenty do pobrania, deklaracja gwarancyjna, gwarancja,
Deklaracja gwarancyjna, gwarancje, oswiadczenie,
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie, dokument do pobrania,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, dokument do pobrania, oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna,
dokumenty do pobrania,
oświadczenie o odstapieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpienie od umowy, odstąpienie od umowy, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oswiadczenie,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
zeznania,
wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zeznanie,
umowa,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zastaw,
sklep, umowa komisu,
umowy komisu,
uklad, komis, umowy, umowa komisu wzór,
dokumenty online do pobrania, dokument online, umowa komisu,
dokumenty online do pobrania, porozumienie,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pożyczka, porozumienia,
uklad, pozyczka, dokumenty do pobrania, umowy,
Umowa kredytu faktoringowego, porozumienie, kredyt faktoringowy,
dokumenty online do pobrania, układ,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o sprzedaż działki, umowy, umowa sprzedaży dostawy, umowa na sprzedaż auta,
umowa o sprzedaż auta,
umowa sprzedaży kupna,
sprzedaż mieszkania umowa, wzór umowa kupno sprzedaż,
wzory umów sprzedaż, umowa sprzedaży przedwstępna, umowa kupno sprzedaż auta,
umowa sprzedaży pojazdu, umowa kuno sprzedaż,
umowa o kupno i sprzedaż, umowy kupno sprzedaż samochodu,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
uklad, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania porozumienia, dokumenty online do pobrania,
umowy,
porozumienie,
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
porozumienie, nieruchomość,
ieruchomosć,
nieruchomośc, sprzedaz,
umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci, dokument online, dokumenty online do pobrania,
układ,
sprzedaż nieruchomosci,
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,
posrednictwo,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku, umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości,
przedwstepna umowa kupna sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomosci,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci,
umowa przedwstepna,
nieruchomość,
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego,
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci,
dokument online,
nieruchomośc,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż na probę,
umowa kupna sprzedaży,
uklad,
umowa kupna-sprzedaży,
układ, Umowa sprzedaży na próbę,
dokumenty online do pobrania,
umowa sprzedazy na probe, dokumenty do pobrania,
umowy,
dokumenty online do pobrania,
sprzedaz na próbę,
dokument online, sprzedaż na próbę,
porozumienia,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
prawo wlasności, sprzedaż na raty,
umowy,
umowa kupna sprzedaży, dokument do pobrania, umowa kupna-sprzedaży, układ,
prawo własnosci,
porozumienie, zastrzeżenie prawa własności,
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności, umowa kupna,
uklad,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
porozumienia,
umowy, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokument online,
umowa kupna, dokumenty do pobrania,
sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokument do pobrania, sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,
uklad, porozumienie, umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy, dokumenty online do pobrania,
układ,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
umowa kupna sprzedaży, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa, układ, uklad,
umowa kupna, umowy,
sprzedaż przedsiębiorstwa, dokument do pobrania, sprzedaz przedsiębiorstwa, dokumenty do pobrania, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
dokumenty online do pobrania, dokument online,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaz ratalna,
umowa sprzedaży ratalnej,
umowa sprzedazy ratalnej, układ,
umowa kupna sprzedaży,
umowy,
porozumienia, dokument online,
Umowa sprzedaży ratalnej, sprzedaż na raty,
dokumenty do pobrania,
sprzedaz na raty,
uklad, umowa kupna, dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, umowy,
porozumienie,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, dokumenty online do pobrania,
układ,
porozumienia,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, dokument online, dokumenty do pobrania, uklad, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
umowa kupna, umowa kupna sprzedaży, dokument do pobrania,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
udziały,
spólka z.o.o.,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
społka z.o.o.,
porozumienie, umowa zbycia udzialow w spolce z o.o.,
układ, spółka z.o.o., dokument do pobrania, zbycie udziałów,
zbycie udziału, dokumenty do pobrania,
porozumienia, umowy,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna nie pieniężna,
dokument online, dokumenty online do pobrania, darowizna niepieniężna, dokumenty do pobrania,
datek, darowizna nie pieniezna, darowizna,
dokumenty online do pobrania, darowizna niepieniężna,
umowa darowizny,
dokument do pobrania, datek,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, darowizna pieniezna, datek,
darowizna pieniężna, darowizna,
umowa darowizny,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokumenty do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokument do pobrania,
zwrot lokalu, dokument online, zerwanie umowy o wynajem, dokumenty online do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
dokument online, wypowiedzenie najmu, wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu, dokumenty online do pobrania,
umowa wypowiedzenia najmu lokalu, okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
dokumenty do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór,
wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
dokumenty online do pobrania, wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie najmu,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstapienie od umowy kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania, umowa,
odstąpienie od umowy kupna sprzedazy, odstapienie od umowy, oświadczenie, dokumenty do pobrania,
odstąpienia od umowy kupna sprzedaży,
zeznania, dokument do pobrania, odstapienie od umowy kupna sprzedazy, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oswiadczenie, zeznanie,
dokumenty online do pobrania,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
kontrakt,
wynajmować mieszkanie za granicą, umowa o wynajem mieszkania za granica, umowa o wynajem mieszkania,
wynajem mieszkania w angli, wynajem mieszkania w mieście, Wynajem mieszkania-kontrakt, dokumenty online do pobrania, wynajem mieszkania w wielkiej brytani,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajem mieszkania, zmiana umowy najmu, aneks,
zmiana ceny najmu,
zmiana czynszu, aneks o zmianę czynszu,
mieszkanie,
aneks do umowy najmu,
zmiana kwoty najmu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż przyczepki samochodowej, przyczepa samochodowa,
kupno przyczepki,
kupno przyczepy samochodowej, umowa kupna sprzedaży, umowa sprzedaży przyczepy,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
działka rekreacyjna,
umowa kupna działki rekreacyjnej,
umowa sprzedaży rekreacyjnej, sprzedaż działki rekreacyjnej, umowa sprzedaży ogródka działkowego,
ogródek działkowy, kupno działki rekreacyjnej,
ogródki działkowe,
działka,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu przyczepki, najem przyczepy, najem,
przyczepka, wypożyczenie,
umowa najmu, umowa wypożyczenia przyczepki,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu przyczepki, umowa wypożyczenia przyczepki, umowa najmu, przyczepka,
wypożyczenie,
najem, najem przyczepy,