Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pisać,
wzor pisma,
dokument online, deklarowac,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, wypowiadac, oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
pismo,
oświadczac,
pisma,
oswiadczenia,
deklaracja,
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, oswiadczać,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna,
dokument do pobrania,
umowa kupna sprzedaży, Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
dokumenty online do pobrania,
umowy,
porozumienia,
sprzedaż samochodu,
sprzedaz samochodu, uklad, umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,
porozumienie, dokument online, dokumenty online do pobrania, układ,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
umowy,
umowa o najem lokalu użytkowego, wynajmowanie lokalu,
porozumienie, lokal użytkowy, umowy najmu lokalu użytkowego, umowy najmu lokali użytkowych,
umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego, dokumenty online do pobrania,
rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego, porozumienia,
umowa najmu lokalu użytkowego wzór, dokumenty do pobrania,
umowy najmu lokalu uzytkowego,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
umowa najmu mieszkania,
najmowanie mieszkania, dokument online,
dokument do pobrania, uklad, wniosek o wykup mieszkania, wynajmowanie mieszkania,
dom, najem mieszkania,
najmowanie domu, umowy, dokumenty do pobrania,
układ,
porozumienia,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu mieszkanie,
umowa wypowiedzenia najmu, wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron, umowa najmu samochodu,
wymówienie umowy najmu, aneks do umowy najmu,
wzór umowy najmu lokalu, umowa najmu rzeczy,
umowa przedwstępna najmu, dokument do pobrania, przedłużenie umowy najmu,
umowa najmu pomieszczeń,
umowa najmu garażu, rozwiazanie umowy najmu lokalu, umowa najmu mieszkania,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej., uklad,
umowa najmu części powierzchni użytkowej, porozumienie,
układ, dokument online, dokumenty do pobrania,
najem,
najmowac, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowy,
powierzchnia użytkowa,
Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,
powierzchnia uzytkowa,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, układ,
samochód,
uklad, umowy najmu samochodu,
wynajmowanie samochodu,
dokument online,
najmowanie samochodu,
Umowa najmu samochodu., wzór umowy najmu samochodu,
samochod, dokumenty online do pobrania, umowa najmu samochodu, dokumenty do pobrania,
porozumienie,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
uklad,
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
umowy, dokument do pobrania, umowa podnajmu części lokalu użytkowego, porozumienia, lokal użytkowy, porozumienie, podnajem,
dokument online, Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, lokal uzytkowy,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zeznanie,
gwarancja, deklaracja gwarancyjna, zeznania,
gwarancje,
oświadczenie, dokument online, dokumenty do pobrania, Deklaracja gwarancyjna, oswiadczenie,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
zeznania,
odstąpienie od umowy, oswiadczenie o odstapieniu od umowy, dokumenty online do pobrania,
oświadczenie o odstapieniu od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
dokument online,
oświadczenie,
dokumenty online do pobrania,
oswiadczenie,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
umowa komisu, dokumenty online do pobrania,
układ, umowy komisu, zastaw,
dokumenty online do pobrania,
umowa komis,
sklep, porozumienia, komis,
dokument do pobrania,
uklad,
dokument online, dokumenty do pobrania,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, dokumenty online do pobrania,
pozyczka, porozumienia,
dokument online, dokumenty online do pobrania, pożyczka, umowy, kredyt faktoringowy,
dokument do pobrania, uklad, dokumenty do pobrania, porozumienie, Umowa kredytu faktoringowego,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż domu umowa, umowa kupna sprzedaży,
umowa kupno sprzedaż motor,
umowa sprzedaży kodeks cywilny, dokument do pobrania, umowa przedwstępna sprzedaż domu, umowa sprzedaży prawa,
umowy kupno sprzedaż auta, sprzedaż auta umowa,
wzór umowy kupno sprzedaż, umowa kopno sprzedaż, dokumenty online do pobrania, umowa o sprzedaż samochodu, umowa kupno sprzedaży, umowa kupno sprzedaż,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, porozumienie,
dokument do pobrania porozumienia, umowy, dokumenty online do pobrania,
uklad, umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokumenty do pobrania,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nieruchomość,
dokumenty do pobrania, sprzedaz,
porozumienia, umowy, porozumienie,
umowa kupna sprzedaży,
uklad, nieruchomośc,
układ,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości, posrednictwo,
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości wzór,
układ, wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości,
dokument do pobrania, Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci, sprzedaż nieruchomości, zadatek,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomości,
umowa przedwstepna, dokument online,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, umowa kupna sprzedaży, sprzedaż na probę,
sprzedaż na próbę, próba, umowa sprzedaży na próbę, umowa kupna-sprzedaży, dokument online, dokumenty online do pobrania, umowa sprzedazy na probe,
porozumienia,
dokumenty do pobrania,
umowa kupna,
umowy, sprzedaz na próbę,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna-sprzedaży, sprzedaż na raty, umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
porozumienia, uklad,
umowa kupna sprzedaży,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, prawo własnosci, zastrzeżenie prawa własności,
dokument do pobrania,
porozumienie, prawo wlasności,
układ,
dokument online, umowy,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,
umowa kupna sprzedaży, układ, dokumenty online do pobrania, porozumienie,
umowa kupna,
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowy, sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy,
dokument do pobrania,
umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokument online,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, uklad,
dokumenty online do pobrania,
umowa kupna sprzedaży, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, sprzedaz przedsiębiorstwa,
umowa kupna, dokument online, porozumienie,
umowy, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, porozumienia,
sprzedaż przedsiebiorstwa,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, dokumenty do pobrania, porozumienia,
sprzedaż ratalna,
układ, dokumenty online do pobrania,
umowy,
uklad, sprzedaz ratalna,
Umowa sprzedaży ratalnej,
umowa sprzedazy ratalnej,
sprzedaż na raty,
umowa kupna sprzedaży,
umowa kupna, sprzedaz na raty,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
porozumienie, porozumienia,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, umowa kupna,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, dokumenty online do pobrania, układ, umowy, uklad, umowa kupna sprzedaży,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, dokument online,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, spółka z.o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
społka z.o.o., porozumienie, uklad, dokument do pobrania, umowy, dokumenty online do pobrania, dokument online,
spólka z.o.o.,
dokumenty online do pobrania, udziały,
umowa zbycia udzialow w spolce z o.o.,
dokumenty do pobrania,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
darowizna, darowizna niepieniężna,
dokumenty do pobrania,
datek,
darowizna nie pieniężna,
dokument online,
datek,
umowa darowizny, darowizna niepieniężna, dokumenty online do pobrania, darowizna nie pieniezna,
dokumenty online do pobrania,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
datek, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa darowizny, darowizna,
darowizna pieniężna,
darowizna pieniezna,
dokument online,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zerwanie umowy o wynajem, dokumenty online do pobrania, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokument online, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, zwrot lokalu,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wypowiedzenie najmu, dokument do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie najmu,
dokumenty online do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór, wypowiedzenie lokalu, wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
dokument online,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, oświadczenie,
odstapienie od umowy kupna sprzedaży, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu,
odstąpienie od umowy,
oswiadczenie, odstapienie od umowy kupna sprzedazy,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży,
zeznania, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
odstapienie od umowy,
odstąpienia od umowy kupna sprzedaży, dokument online,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kontrakt, wynajem mieszkania w mieście,
wynajem mieszkania w angli,
wynajmować mieszkanie za granicą,
umowa o wynajem mieszkania, Wynajem mieszkania-kontrakt,
dokumenty online do pobrania,
umowa o wynajem mieszkania za granica, dokument online, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wynajem mieszkania w wielkiej brytani,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks,
mieszkanie,
aneks do umowy najmu,
zmiana kwoty najmu, zmiana umowy najmu, zmiana czynszu,
aneks o zmianę czynszu, wynajem mieszkania,
zmiana ceny najmu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyczepa samochodowa,
sprzedaż przyczepki samochodowej,
umowa kupna sprzedaży, kupno przyczepki, kupno przyczepy samochodowej, umowa sprzedaży przyczepy,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż działki rekreacyjnej, umowa sprzedaży ogródka działkowego,
działka, działka rekreacyjna, ogródek działkowy, umowa kupna działki rekreacyjnej, ogródki działkowe, umowa sprzedaży rekreacyjnej,
kupno działki rekreacyjnej,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem przyczepy,
umowa wypożyczenia przyczepki,
przyczepka, wypożyczenie,
umowa najmu przyczepki,
umowa najmu,
najem,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypożyczenie,
umowa najmu przyczepki, umowa wypożyczenia przyczepki, najem przyczepy, przyczepka, umowa najmu, najem,