Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklarowac,
deklaracja,
wypowiedzenie umowy o najem, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
deklaracje,
oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
oswiadczenia,
dokument do pobrania, oświadczać,
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, oswiadczać, wynajmowac, deklarować,
wzory,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
uklad,
umowy, umowa kupna sprzedaży, umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
dokumenty do pobrania, sprzedaż samochodu, dokumenty online do pobrania, umowa kupna, porozumienia,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
układ, sprzedaz samochodu,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks do umowy najmu lokalu użytkowego, wynajmowanie lokalu,
umowa najmu lokalu użytkowego,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa najmu lokalu użytkowego wzór, porozumienia, wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, umowa najmu lokal użytkowy, najem lokalu użytkowego, układ,
umowy najmu lokalu uzytkowego,
dokument do pobrania,
umowy najmu lokali użytkowych,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wynajmowanie mieszkania, umowy,
najmowanie domu, wniosek o wykup mieszkania,
porozumienie,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, uklad, umowa najmu mieszkania, porozumienia, dokumenty online do pobrania,
dom,
najem mieszkania,
najmowanie mieszkania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajmowanie,
wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
umowa najmu lokalu uzytkowego,
umowy najmu lokalu mieszkalnego,
dokumenty online do pobrania,
wstępna umowa najmu, umowa najmu autokaru, wypowiedzenie umowy najmu lokalu, zerwanie umowy najmu,
zawarcie umowy najmu,
opłata skarbowa od umowy najmu, umowa najmu garazu, umowa najmu pokoju, umowa najmu powierzchni reklamowej,
umowa najmu dzierżawy,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,
najmowac,
najmować, powierzchnia uzytkowa, porozumienie,
dokument do pobrania,
porozumienia, dokumenty online do pobrania, umowa najmu części powierzchni użytkowej,
powierzchnia użytkowa, uklad,
umowy,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, wzór umowy najmu samochodu,
wynajmowanie samochodu, samochod,
dokument do pobrania, układ,
najmowanie samochodu, dokumenty online do pobrania,
umowa najmu samochodu wzór, umowa wynajmu samochodu, umowa najmu samochodu,
umowy najmu samochodu, Umowa najmu samochodu., samochód,
dokumenty online do pobrania,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podnajem,
układ, Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., lokal uzytkowy,
dokumenty online do pobrania,
lokal użytkowy, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, porozumienia, porozumienie,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego,
umowy, umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego., dokument do pobrania,
dokument online,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Deklaracja gwarancyjna,
zeznania,
gwarancja,
gwarancje,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
deklaracja gwarancyjna,
dokumenty do pobrania, oswiadczenie,
oświadczenie,
dokument do pobrania, dokument online, zeznanie,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstąpienie od umowy,
oświadczenie o odstapieniu od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
dokumenty online do pobrania,
oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpienie od umowy,
dokumenty online do pobrania, oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna, oswiadczenie,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa komisu wzór,
porozumienia, komis,
dokumenty do pobrania,
umowa komisu, umowy, sklep, dokument do pobrania, zastaw, umowa komisu, dokumenty online do pobrania, porozumienie, umowy komisu,
dokumenty online do pobrania,
układ,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad, porozumienie, pożyczka,
kredyt faktoringowy, dokumenty online do pobrania,
porozumienia, pozyczka, Umowa kredytu faktoringowego, dokument online,
umowy,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
układ,
dokument do pobrania,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
wzór umowy kupno sprzedaż samochodu,
umowa kupna sprzedaż,
umowy sprzedaż auta,
umowy kupno sprzedaż samochodu,
umowa kupna sprzedaży,
sprzedaż domu umowa, umowa kupno sprzedaż nieruchomości,
wzory umów sprzedaż samochodu,
umowy kupno sprzedaż samochód, druki umów kupno sprzedaż, umowa kupna sprzedaż auta, umowa na sprzedaż, umowa sprzedaż samochód, wzór umowy na sprzedaż samochodu,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, układ, umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, uklad, dokument do pobrania porozumienia,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowy, dokument online, dokumenty online do pobrania,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, dokumenty do pobrania, uklad, dokumenty online do pobrania,
sprzedaz, porozumienie, dokument online, posrednictwo,
ieruchomosć, sprzedaż nieruchomosci, dokumenty online do pobrania, układ,
dokument do pobrania,
nieruchomośc, porozumienia,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości,
porozumienia, przedwstepna umowa kupna sprzedaży nieruchomości,
uklad, dokumenty do pobrania,
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości wzór,
nieruchomość, umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości,
umowa przedwstępna kupna sprzedaży nieruchomości,
wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomości,
dokumenty online do pobrania, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego,
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomosci,
umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży na próbę, sprzedaż na próbę, dokumenty online do pobrania, próba, porozumienia,
dokument online, dokumenty do pobrania, proba, umowa kupna,
porozumienie,
uklad,
umowy, układ, umowa sprzedazy na probe, sprzedaz na próbę,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas,
umowa kupna,
uklad,
umowy,
sprzedaż na raty,
porozumienia, układ, dokument do pobrania,
prawo własnosci,
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
prawo wlasności, dokument online, zastrzeżenie prawa własności, porozumienie,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna,
porozumienia,
dokument do pobrania, układ,
uklad,
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, dokumenty online do pobrania, umowy, dokumenty online do pobrania, sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokument online,
sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, porozumienie, umowa kupna sprzedaży,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
dokument online, uklad,
porozumienia, dokumenty do pobrania,
umowa kupna sprzedaży, umowa sprzedazy przedsiebiorstwa, sprzedaż przedsiębiorstwa,
porozumienie, umowa kupna,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
sprzedaż przedsiebiorstwa,
układ,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży, umowa sprzedaży ratalnej,
umowa kupna,
sprzedaz ratalna,
porozumienie,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
umowy,
dokumenty do pobrania, sprzedaz na raty,
uklad,
układ,
Umowa sprzedaży ratalnej, sprzedaż ratalna, sprzedaż na raty,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia, porozumienie,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, układ,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, dokumenty online do pobrania, uklad,
umowa kupna, umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, umowa kupna sprzedaży,
umowy,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
zbycie udziału, dokument do pobrania, społka z.o.o., dokumenty do pobrania,
spólka z.o.o.,
dokument online, dokumenty online do pobrania, porozumienia,
zbycie udziałow, dokumenty online do pobrania,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
umowa zbycia udzialow w spolce z o.o., uklad,
zbycie udziałów,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, datek, darowizna niepieniężna, dokument online, datek,
darowizna nie pieniężna,
darowizna nie pieniezna,
darowizna niepieniężna,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, darowizna,
dokumenty do pobrania,
umowa darowizny,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna, dokumenty do pobrania,
datek,
dokument online,
dokument do pobrania,
darowizna pieniezna,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, darowizna pieniężna,
umowa darowizny,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot lokalu, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokument online, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zerwanie umowy o wynajem,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online,
wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, wypowiedzenie najmu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, dokumenty do pobrania, wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór,
wypowiedzenie najmu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstąpienia od umowy kupna sprzedaży,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, odstapienie od umowy kupna sprzedazy, odstapienie od umowy,
odstąpienie od umowy,
oswiadczenie,
zeznania, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu,
zeznanie,
odstapienie od umowy kupna sprzedaży,
odstąpienie od umowy kupna sprzedazy,
umowa,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania,
umowa o wynajem mieszkania za granica,
wynajem mieszkania w wielkiej brytani, Wynajem mieszkania-kontrakt,
kontrakt, wynajmować mieszkanie za granicą,
wynajem mieszkania w mieście,
wynajem mieszkania w angli, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowa o wynajem mieszkania,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajem mieszkania, zmiana kwoty najmu, zmiana ceny najmu,
zmiana czynszu,
zmiana umowy najmu, aneks, aneks o zmianę czynszu,
aneks do umowy najmu,
mieszkanie,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży przyczepy, sprzedaż przyczepki samochodowej,
umowa kupna sprzedaży,
przyczepa samochodowa,
kupno przyczepki,
kupno przyczepy samochodowej,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogródek działkowy,
ogródki działkowe,
działka,
sprzedaż działki rekreacyjnej,
umowa kupna działki rekreacyjnej,
kupno działki rekreacyjnej, umowa sprzedaży ogródka działkowego,
działka rekreacyjna, umowa sprzedaży rekreacyjnej,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu,
przyczepka, umowa wypożyczenia przyczepki, najem przyczepy, najem, umowa najmu przyczepki, wypożyczenie,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu przyczepki, wypożyczenie, najem przyczepy,
najem, umowa najmu,
przyczepka, umowa wypożyczenia przyczepki,