Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-01-07

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczać,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, oswiadczenia, pisma,
wzory,
wynajmowac, deklaracje,
wypowiadać,
wypowiedzenie umowy o najem,
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, oświadczenia, deklarowac,
wzór pisma,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia,
umowy,
dokumenty online do pobrania, sprzedaż samochodu,
umowa kupna sprzedaży,
porozumienie, dokumenty online do pobrania,
uklad, układ, umowa sprzedazy samochodu - wersja polska, sprzedaz samochodu,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, umowa kupna,
dokument online,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
umowy najmu lokalu uzytkowego,
umowy najmu lokali użytkowych,
wzór umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego,
umowa wynajmu lokalu uzytkowego, uklad, umowy,
dokument do pobrania,
porozumienie, lokal użytkowy,
rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego, umowa o najem lokalu użytkowego,
umowa najmu lokalu użytkowego,
umowy najmu lokalu użytkowego,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dom,
układ, najem mieszkania,
porozumienia,
wniosek o wykup mieszkania, dokumenty do pobrania,
najmowanie mieszkania,
umowy, dokumenty online do pobrania, najmowanie domu, umowa najmu mieszkania, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
uklad,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu mieszkania,
umowa najmu samochodu,
umowa przedwstępna najmu, umowa najmu pokoju,
umowa najmu lokalu biurowego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór, umowa o najem lokalu, wzór wypowiedzenia umowy najmu, umowa najmu nieruchomosci, wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
umowa najmu hali,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
umowa najmu mieszkania,
umowa najem, umowy najmu dzierżawy,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
porozumienia, układ,
porozumienie,
dokumenty do pobrania,
najmowac,
dokument do pobrania,
powierzchnia użytkowa,
umowy,
najem,
umowa najmu części powierzchni użytkowej,
dokumenty online do pobrania, uklad,
powierzchnia uzytkowa,
dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, samochód,
porozumienie,
dokumenty online do pobrania, samochod, Umowa najmu samochodu.,
uklad,
umowa najmu samochodu, najem samochodu, umowy najmu samochodu, dokument do pobrania,
wzór umowy najmu samochodu, umowa najmu samochodu wzór,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, porozumienia,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego,
porozumienie, podnajem,
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., uklad,
układ, dokumenty do pobrania, umowy,
lokal użytkowy, dokument online, dokument do pobrania, umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie, dokumenty online do pobrania,
dokument online, deklaracja gwarancyjna, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
zeznanie,
zeznania, oświadczenie,
Deklaracja gwarancyjna, gwarancja, gwarancje, dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zeznania, oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
dokumenty online do pobrania,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, oswiadczenie,
dokument do pobrania,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokument online,
oświadczenie o odstapieniu od umowy,
odstapienie od umowy, zeznanie,
odstąpienie od umowy,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
dokument online, układ,
dokumenty online do pobrania,
umowa komisu, porozumienie, umowy, umowa komis,
komis, umowa komisu wzór,
dokument do pobrania,
sklep, dokumenty online do pobrania, zastaw, dokumenty do pobrania,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad, pożyczka, porozumienia,
porozumienie,
układ, umowy,
dokumenty do pobrania,
pozyczka,
Umowa kredytu faktoringowego,
kredyt faktoringowy,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż umowy, umowa przedwstępna kupno sprzedaż,
umowa sprzedaży kupna samochodu, umowa o kupno i sprzedaż samochodu,
wstępna umowa sprzedaży,
umowa kupno sprzedaż mieszkania, samochód umowa sprzedaży,
umowa sprzedaży rzeczy,
umowa sprzedaż samochód, umowa kupno sprzedaż polsko niemiecka, umowa kupno sprzedaż auta wzór, wzór umowy kupno sprzedaż, umowa kupna, umowa sprzedaży mieszkania, umowa na sprzedaż auta,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, umowy, dokument online,
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, dokumenty online do pobrania, porozumienie,
uklad,
dokumenty online do pobrania,
układ, dokument do pobrania porozumienia,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, nieruchomośc, dokument online,
sprzedaż nieruchomosci, sprzedaz,
porozumienie, dokumenty online do pobrania,
umowy, dokumenty do pobrania,
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, porozumienia,
uklad,
ieruchomosć,
posrednictwo,
umowa kupna sprzedaży,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż nieruchomości,
umowa kupna sprzedaży,
zadatek, układ, wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego, umowa przedwstepna, umowy,
umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości, porozumienia, przedwstepna umowa kupna sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości, dokumenty do pobrania,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż na próbę,
porozumienia,
umowa kupna-sprzedaży,
umowa kupna sprzedaży,
porozumienie,
dokument do pobrania, układ,
dokument online, sprzedaż na probę, uklad,
sprzedaz na próbę,
dokumenty online do pobrania, próba, umowy, umowa sprzedazy na probe,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż na raty, Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
uklad, umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności, porozumienia,
umowy,
układ,
porozumienie,
zastrzeżenie prawa własności, dokument do pobrania, umowa kupna, prawo wlasności,
umowa kupna-sprzedaży, dokument online,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, umowy,
porozumienia,
umowa kupna,
uklad,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy, układ, dokument online,
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy, umowa kupna sprzedaży, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaz przedsiębiorstwa, dokumenty online do pobrania,
umowa kupna sprzedaży, porozumienie,
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,
układ, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, sprzedaż przedsiebiorstwa, uklad, dokumenty do pobrania,
dokument online,
umowa kupna,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia, dokumenty online do pobrania,
sprzedaż na raty,
dokumenty online do pobrania, umowy,
Umowa sprzedaży ratalnej,
umowa kupna, układ, sprzedaż ratalna, porozumienie,
dokument do pobrania,
sprzedaz ratalna,
dokument online,
dokumenty do pobrania, umowa sprzedazy ratalnej,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna,
porozumienie, umowy,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, porozumienia,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, umowa kupna sprzedaży,
uklad, dokumenty do pobrania,
układ,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
umowy,
porozumienie,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, udziały, spólka z.o.o., zbycie udziałow,
porozumienia,
dokumenty do pobrania,
społka z.o.o., układ, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółka z.o.o., umowa zbycia udzialow w spolce z o.o.,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna nie pieniezna,
dokument online,
dokumenty do pobrania, darowizna niepieniężna,
dokumenty online do pobrania,
darowizna,
umowa darowizny,
darowizna nie pieniężna, datek, darowizna niepieniężna, datek, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, darowizna, dokument do pobrania, darowizna pieniężna, dokument online,
umowa darowizny, darowizna pieniezna, datek,
dokumenty online do pobrania,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, zwrot lokalu,
dokumenty do pobrania, zerwanie umowy o wynajem,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokumenty online do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie najmu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, dokumenty do pobrania,
wypowiedzenie lokalu, wypowiedzenie najmu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór, wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
umowa wypowiedzenia najmu lokalu, wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, wypowiedzenie umowy najmu lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
dokumenty online do pobrania,
odstapienie od umowy kupna sprzedazy,
odstąpienie od umowy kupna sprzedazy,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży,
dokument do pobrania, dokument online, oswiadczenie, oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży,
odstąpienie od umowy,
dokumenty online do pobrania,
zeznanie, odstąpienia od umowy kupna sprzedaży,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajmować mieszkanie za granicą, dokumenty online do pobrania,
wynajem mieszkania w mieście, dokument do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
umowa o wynajem mieszkania za granica,
umowa o wynajem mieszkania, dokumenty online do pobrania,
Wynajem mieszkania-kontrakt, wynajem mieszkania w wielkiej brytani,
wynajem mieszkania w angli,
kontrakt,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana kwoty najmu, aneks o zmianę czynszu, zmiana umowy najmu,
zmiana ceny najmu,
aneks,
aneks do umowy najmu,
zmiana czynszu,
mieszkanie,
wynajem mieszkania,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kupno przyczepki, umowa kupna sprzedaży,
przyczepa samochodowa, kupno przyczepy samochodowej,
sprzedaż przyczepki samochodowej,
umowa sprzedaży przyczepy,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
działka rekreacyjna, umowa sprzedaży ogródka działkowego,
umowa sprzedaży rekreacyjnej, działka,
ogródki działkowe,
sprzedaż działki rekreacyjnej, umowa kupna działki rekreacyjnej, ogródek działkowy,
kupno działki rekreacyjnej,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu przyczepki, wypożyczenie,
najem,
przyczepka,
umowa najmu,
najem przyczepy,
umowa wypożyczenia przyczepki,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypożyczenie, najem, najem przyczepy,
umowa najmu, umowa wypożyczenia przyczepki,
umowa najmu przyczepki,
przyczepka,