Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-07-18

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
oswiadczać,
wypowiedzenie umowy o najem,
dokumenty do pobrania, oświadczenia,
wynajmować, umowa o najem, pisma,
dokument online,
wynajmowac,
deklarować, wzór pisma,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
dokumenty do pobrania,
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska, Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
sprzedaż samochodu,
umowa kupna sprzedaży,
dokument do pobrania, sprzedaz samochodu, uklad,
dokument online, porozumienia, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa kupna, porozumienie,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
uklad,
wynajmować lokal,
lokal użytkowy, umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego,
porozumienie, porozumienia,
umowy najmu lokali użytkowych,
umowy najmu lokalu uzytkowego, wynajmowanie lokalu, układ,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
aneks do umowy najmu lokalu użytkowego,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajmowanie mieszkania, porozumienie,
umowy,
najem mieszkania,
uklad,
dokumenty online do pobrania,
porozumienia, układ,
umowa najmu mieszkania, najmowanie domu,
dokumenty do pobrania, najmowanie mieszkania, wniosek o wykup mieszkania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu lokalu wzór,
druki umowy najmu, wzór umowy najmu lokalu, umowa najmu i dzierżawy, umowa najmu mieszkania wzór, umowy najmu, rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego, umowy najmu lokali, umowy, umowa najmu samochodu, umowa najmu biura, umowa najmu terenu, odstąpienie od umowy najmu, umowa najmu lokalu uzytkowego,
wzory umów najmu mieszkania,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej., układ,
powierzchnia użytkowa, powierzchnia uzytkowa,
najmowac,
porozumienie,
umowy,
najem, najmować,
uklad,
dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, umowa najmu części powierzchni użytkowej,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajmowanie samochodu,
umowa najmu samochodu,
dokumenty online do pobrania,
najmowanie samochodu, dokumenty online do pobrania,
Umowa najmu samochodu., samochód, uklad, najem samochodu, dokumenty do pobrania,
porozumienie, wzór umowy najmu samochodu,
dokument do pobrania,
porozumienia,
umowa wynajmu samochodu,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
dokumenty online do pobrania, podnajem,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego,
dokumenty do pobrania, porozumienia, lokal użytkowy, dokument do pobrania, uklad, umowy, porozumienie, dokument online, Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.,
dokumenty online do pobrania, lokal uzytkowy,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zeznanie,
dokumenty online do pobrania, Deklaracja gwarancyjna, dokument online, oswiadczenie, oświadczenie,
gwarancje, zeznania,
dokumenty online do pobrania,
gwarancja,
deklaracja gwarancyjna, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zeznanie,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna,
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokument do pobrania, oświadczenie o odstapieniu od umowy, dokumenty online do pobrania,
wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpienie od umowy,
oświadczenie,
dokumenty online do pobrania,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
zastaw, komis, umowa komisu wzór, umowy,
dokumenty online do pobrania, umowy komisu,
sklep,
umowa komisu, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
umowa komisu, porozumienia,
porozumienie,
umowa komis,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa kredytu faktoringowego,
kredyt faktoringowy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, pozyczka,
porozumienie,
uklad, umowy, porozumienia, układ,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, pożyczka,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstępna na sprzedaż mieszkania, umowa kupno sprzedaż motoru, umowa o sprzedaż samochodu, umowa kupno sprzedaż nieruchomości, druki umów kupno sprzedaż, umowa sprzedaży mieszkania, umowa o sprzedaży, umowa kupno sprzedaż motocykl, umowa sprzedaży dostawy,
umowa kupno sprzedaż motor,
umowy kupno sprzedaż auta, umowy kupno sprzedaż samochodu,
umowa kupno sprzedaż polsko niemiecka,
wzory umów kupno sprzedaż, umowa kupna i sprzedaży,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
dokument online,
porozumienie,
dokument do pobrania porozumienia, uklad, umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, układ,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
umowa kupna sprzedaży, porozumienia,
posrednictwo,
dokumenty online do pobrania, sprzedaz, nieruchomość,
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, ieruchomosć, dokumenty online do pobrania, pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,
układ,
sprzedaż nieruchomosci, umowy,
uklad,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości, układ, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomości, umowy,
przedwstepna umowa kupna sprzedaży nieruchomości, dokument online,
uklad,
porozumienie, umowa kupna sprzedaży,
dokumenty online do pobrania, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci,
umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości, nieruchomość, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci,
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, próba, uklad,
sprzedaż na probę,
porozumienia, dokument do pobrania, dokument online, układ, dokumenty online do pobrania, umowa sprzedaży na próbę, umowy, proba, umowa sprzedazy na probe,
umowa kupna sprzedaży,
dokumenty do pobrania,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
porozumienie, zastrzeżenie prawa własności,
sprzedaż na raty, prawo wlasności, umowa kupna sprzedaży, porozumienia,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas,
układ,
umowa kupna,
umowy,
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności, dokument do pobrania,
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
umowa kupna-sprzedaży,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna, sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokumenty do pobrania,
dokument online,
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy, dokumenty online do pobrania,
umowy,
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,
umowa kupna sprzedaży, porozumienie, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, uklad, Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokument do pobrania,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, porozumienie, dokumenty online do pobrania, układ,
porozumienia,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
dokument online, sprzedaz przedsiębiorstwa,
sprzedaż przedsiebiorstwa,
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa, umowa kupna sprzedaży,
umowa kupna, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, umowa sprzedazy ratalnej,
umowa kupna sprzedaży, dokument online, porozumienia,
porozumienie, Umowa sprzedaży ratalnej, dokumenty do pobrania, uklad, umowa sprzedaży ratalnej, sprzedaz ratalna,
sprzedaz na raty,
umowa kupna, umowy, sprzedaż ratalna,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia,
układ,
dokument online, porozumienie, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa kupna sprzedaży,
umowa kupna, uklad, umowy, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, dokument do pobrania,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zbycie udziałow, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, społka z.o.o., układ, zbycie udziałów,
spółka z.o.o.,
uklad,
umowa zbycia udzialow w spolce z o.o.,
dokumenty online do pobrania, umowy, porozumienia,
zbycie udziału,
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokument do pobrania,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
datek, dokument online,
darowizna niepieniężna,
dokumenty online do pobrania,
datek, darowizna niepieniężna,
darowizna nie pieniężna, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, darowizna nie pieniezna, umowa darowizny, dokumenty online do pobrania, darowizna,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna pieniężna, datek, dokumenty online do pobrania,
darowizna,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
umowa darowizny, darowizna pieniezna, dokument do pobrania, dokument online,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot lokalu,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokumenty online do pobrania,
zerwanie umowy o wynajem,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie najmu,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, dokumenty do pobrania, wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstapienie od umowy kupna sprzedaży, dokumenty do pobrania,
odstąpienie od umowy,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży, zeznanie, odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, odstąpienia od umowy kupna sprzedaży,
zeznania,
odstąpienie od umowy kupna sprzedazy,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, odstapienie od umowy kupna sprzedazy,
odstapienie od umowy,
dokumenty online do pobrania,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kontrakt,
wynajem mieszkania w wielkiej brytani, umowa o wynajem mieszkania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa o wynajem mieszkania za granica,
wynajem mieszkania w mieście,
wynajem mieszkania w angli, dokumenty online do pobrania, dokument online,
Wynajem mieszkania-kontrakt, dokumenty do pobrania,
wynajmować mieszkanie za granicą,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
mieszkanie,
aneks o zmianę czynszu,
zmiana umowy najmu,
zmiana czynszu, wynajem mieszkania, aneks do umowy najmu,
zmiana kwoty najmu, zmiana ceny najmu, aneks,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kupno przyczepki, przyczepa samochodowa, umowa kupna sprzedaży, umowa sprzedaży przyczepy, sprzedaż przyczepki samochodowej,
kupno przyczepy samochodowej,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
działka,
działka rekreacyjna, umowa sprzedaży ogródka działkowego, umowa kupna działki rekreacyjnej, ogródek działkowy,
sprzedaż działki rekreacyjnej,
umowa sprzedaży rekreacyjnej, ogródki działkowe, kupno działki rekreacyjnej,