Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pisma,
pisać, deklaracja,
wzory, dokument online,
oświadczać, oswiadczać,
umowa o najem,
wynajmowac, deklaracje, oświadczenia,
wypowiadac,
oświadczac, deklarowac,
wynajmować,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, dokument online, umowa kupna, dokumenty do pobrania,
sprzedaz samochodu,
dokumenty online do pobrania, umowa kupna sprzedaży,
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, umowy,
uklad,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska, układ,
sprzedaż samochodu,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór umowy najmu lokalu użytkowego,
dokumenty online do pobrania, uklad,
układ, dokumenty do pobrania,
najem, dokumenty online do pobrania,
aneks do umowy najmu lokalu użytkowego, najem lokalu użytkowego, porozumienie,
umowa najmu lokal użytkowy, umowa najmu lokalu użytkowego, umowy, wynajmować lokal,
umowa wynajmu lokalu uzytkowego,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dom,
umowy,
najmowanie domu,
wynajmowanie mieszkania,
najem mieszkania,
układ, wniosek o wykup mieszkania,
dokument online,
porozumienie, dokumenty online do pobrania, porozumienia,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, uklad,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks do umowy najmu, umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa najmu pokoju, umowa najmu lokalu mieszkalnego, umowa najmu powierzchni,
umowa najmu a umowa dzierżawy, wygaśnięcie umowy najmu, rozwiązanie umowy najmu wzór,
przedłużenie umowy najmu, Umowa najmu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór,
umowa najmu lokalu użytkowego,
umowa najmu lokalu usługowego,
wzór umowy najmu samochodu,
umowa najmu hali,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
powierzchnia użytkowa, uklad, umowy, najmowac, dokument online,
Umowa najmu części powierzchni użytkowej., umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej., dokumenty online do pobrania,
najem,
porozumienia,
umowa najmu części powierzchni użytkowej, dokumenty online do pobrania,
najmować,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, umowa wynajmu samochodu,
porozumienie, umowy najmu samochodu,
umowa najmu samochodu,
samochód, umowa najmu samochodu wzór,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wzór umowy najmu samochodu, najmowanie samochodu,
wynajmowanie samochodu, dokumenty do pobrania,
układ,
samochod,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego,
układ,
umowy,
dokument do pobrania, lokal uzytkowy,
podnajem, uklad, porozumienia, umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
dokumenty online do pobrania, lokal użytkowy,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
gwarancja,
dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie,
dokumenty do pobrania,
deklaracja gwarancyjna,
oswiadczenie, gwarancje, zeznania,
Deklaracja gwarancyjna,
zeznanie, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa,
oświadczenie o odstąpienie od umowy,
oswiadczenie, odstąpienie od umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna,
oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
dokumenty online do pobrania, oświadczenie o odstapieniu od umowy, oświadczenie, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
dokument do pobrania,
zeznanie, dokument online, dokumenty online do pobrania, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
umowa komisu wzór,
dokumenty online do pobrania,
zastaw,
umowa komisu, umowa komis, układ, umowa komisu,
sklep, dokument online, umowy,
umowy komisu,
porozumienie, porozumienia,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
pożyczka,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, kredyt faktoringowy, uklad,
umowy,
układ,
pozyczka,
porozumienia,
porozumienie, Umowa kredytu faktoringowego, dokumenty do pobrania,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaz,
wzory umów sprzedaż samochodu,
umowa sprzedaży przedwstępna, umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości,
umowy kupno sprzedaż auta,
umowa kupno sprzedaż polsko niemiecka, umowa kupno sprzedaż pojazdu, porozumienia,
umowa sprzedaży nieruchomości,
druki umowa kupno sprzedaż, umowa sprzedaży współwłaściciel,
sprzedaż samochodu umowa,
umowa kupno sprzedaż,
umowa kupno sprzedaż auta wzór,
wzór umowa sprzedaż,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
porozumienie, dokument online, układ,
umowy, uklad,
dokument do pobrania porozumienia,
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, dokumenty online do pobrania,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, nieruchomośc,
nieruchomość, umowa kupna sprzedaży, uklad,
układ, dokument do pobrania, sprzedaż nieruchomosci,
porozumienia,
sprzedaz,
umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci,
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,
dokument online,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
nieruchomośc, dokument online, zadatek,
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomosci, umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci, dokumenty online do pobrania, umowy, dokumenty online do pobrania,
umowa kupna sprzedaży,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku,
dokumenty do pobrania, porozumienia,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, proba, porozumienia,
umowa kupna sprzedaży,
umowa sprzedazy na probe, umowy,
uklad,
porozumienie, próba,
układ, dokument do pobrania,
sprzedaż na probę,
umowa kupna-sprzedaży,
sprzedaż na próbę, dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, prawo wlasności, prawo własnosci,
porozumienie, dokument online,
zastrzeżenie prawa własności, umowa kupna-sprzedaży, sprzedaż na raty, umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności, umowa kupna, porozumienia,
umowa kupna sprzedaży, dokument do pobrania,
układ,
umowy,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokumenty online do pobrania, porozumienie,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument online,
porozumienia,
układ,
umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
umowa kupna sprzedaży,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokumenty online do pobrania, umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,
dokument do pobrania,
umowa kupna sprzedaży, dokument online, porozumienia,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
porozumienie, sprzedaz przedsiębiorstwa, układ, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa kupna,
uklad,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, sprzedaż przedsiębiorstwa,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży,
porozumienia,
dokumenty online do pobrania, dokument online, sprzedaż na raty,
umowy,
umowa sprzedaży ratalnej, umowa sprzedazy ratalnej, porozumienie,
dokument do pobrania, Umowa sprzedaży ratalnej,
sprzedaz na raty, układ,
dokumenty online do pobrania, sprzedaż ratalna,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu,
uklad,
układ,
umowa kupna sprzedaży,
dokumenty do pobrania,
umowy,
porozumienia, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
umowa kupna,
dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, porozumienie,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
spółka z.o.o., udziały,
uklad, dokument do pobrania, społka z.o.o.,
zbycie udziałów,
porozumienie, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, spólka z.o.o.,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
porozumienia, dokument online,
umowy, zbycie udziału,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna niepieniężna,
datek, dokument do pobrania,
darowizna nie pieniężna, dokumenty online do pobrania,
darowizna niepieniężna,
dokumenty do pobrania, darowizna nie pieniezna, dokumenty online do pobrania, umowa darowizny,
darowizna,
datek, dokument online,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online, darowizna pieniezna, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, umowa darowizny,
darowizna, darowizna pieniężna, datek,
dokumenty online do pobrania,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zwrot lokalu, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, zerwanie umowy o wynajem,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie najmu, wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu, okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie najmu, wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, dokumenty online do pobrania,
umowa wypowiedzenia najmu lokalu,
dokument do pobrania, wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu, dokumenty do pobrania,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, umowa, odstąpienia od umowy kupna sprzedaży, zeznanie,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, oswiadczenie,
oświadczenie, odstąpienie od umowy kupna sprzedazy,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu, odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania, odstapienie od umowy kupna sprzedaży, odstąpienie od umowy,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o wynajem mieszkania,
dokument online,
wynajem mieszkania w wielkiej brytani,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wynajem mieszkania w mieście,
wynajem mieszkania w angli, dokument do pobrania, wynajmować mieszkanie za granicą,
umowa o wynajem mieszkania za granica,
dokumenty do pobrania, kontrakt, Wynajem mieszkania-kontrakt,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana kwoty najmu, mieszkanie,
zmiana ceny najmu, wynajem mieszkania,
zmiana czynszu,
aneks do umowy najmu, zmiana umowy najmu, aneks o zmianę czynszu, aneks,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyczepa samochodowa, umowa kupna sprzedaży,
kupno przyczepki, umowa sprzedaży przyczepy, kupno przyczepy samochodowej, sprzedaż przyczepki samochodowej,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna działki rekreacyjnej, ogródki działkowe, działka,
umowa sprzedaży rekreacyjnej, działka rekreacyjna, umowa sprzedaży ogródka działkowego, ogródek działkowy, sprzedaż działki rekreacyjnej,
kupno działki rekreacyjnej,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa wypożyczenia przyczepki,
wypożyczenie, najem przyczepy,
umowa najmu, umowa najmu przyczepki, najem, przyczepka,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem przyczepy,
najem,
umowa najmu,
przyczepka, umowa najmu przyczepki,
wypożyczenie,
umowa wypożyczenia przyczepki,