Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-07-18

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
wypowiedzenie umowy o najem,
wypowiadać,
oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
oświadczac, deklarować, dokumenty online do pobrania,
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
oswiadczenia,
wypowiadac, deklarowac, oświadczenia, dokument online, dokument do pobrania, umowa o najem,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, sprzedaż samochodu, dokument do pobrania,
sprzedaz samochodu,
umowa kupna,
uklad, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, układ, porozumienia, umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,
dokument online, umowa kupna sprzedaży, Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
aneks do umowy najmu lokalu użytkowego, umowa najmu lokalu uzytkowego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
umowa wynajmu lokalu uzytkowego, umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego,
dokument online, najem,
układ,
wynajmować lokal, umowy najmu lokali użytkowych,
uklad,
wynajmowanie lokalu, umowa najmu lokalu uzytkowego,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem mieszkania, najmowanie mieszkania,
dokumenty online do pobrania, porozumienie,
dokumenty online do pobrania, najmowanie domu,
dom, dokument do pobrania, wniosek o wykup mieszkania, dokumenty do pobrania, uklad, wynajmowanie mieszkania,
umowy,
umowa najmu mieszkania, układ,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenia umowy najmu lokalu, umowa najmu lokalu usługowego, umowa najmu a umowa dzierżawy, wzór umowy najmu garażu, wypowiedzenie umowy najmu na czas określony,
umowy najmu lokalu mieszkalnego, wzory umów najmu mieszkania, wzór umowy najmu lokalu,
wzór umowy o najem, umowa najmu wzory, umowa najmu wzor, rejestracja umowy najmu,
termin wypowiedzenia umowy najmu,
Umowa najmu, dokumenty do pobrania,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem, układ, dokumenty online do pobrania,
najmowac,
powierzchnia użytkowa, dokumenty do pobrania,
uklad,
porozumienia, umowa najmu części powierzchni użytkowej, umowy,
porozumienie,
Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,
umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
najmować, dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, umowy,
samochód,
układ,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
umowa najmu samochodu wzór, Umowa najmu samochodu., umowa najmu samochodu,
wzór umowy najmu samochodu,
umowa wynajmu samochodu, porozumienia,
wynajmowanie samochodu,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad, lokal użytkowy,
umowy, układ, lokal uzytkowy,
dokumenty online do pobrania, umowa podnajmu części lokalu użytkowego, porozumienia, dokument online, podnajem, Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.,
dokumenty do pobrania, porozumienie,
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
dokumenty online do pobrania,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
zeznania, oświadczenie,
dokument online,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, gwarancje, Deklaracja gwarancyjna, zeznanie, oswiadczenie,
gwarancja, dokumenty online do pobrania, deklaracja gwarancyjna,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstąpienie od umowy, zeznania, dokumenty do pobrania, odstapienie od umowy,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, oswiadczenie, oświadczenie,
oświadczenie o odstapieniu od umowy,
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
dokument do pobrania,
oświadczenie o odstąpienie od umowy,
umowa, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
dokumenty online do pobrania,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
umowy komisu, układ, komis,
uklad, umowa komisu, dokument online, umowy, umowa komisu,
umowa komis,
zastaw,
sklep,
umowa komisu wzór, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
porozumienie, dokument online, pozyczka,
porozumienia, kredyt faktoringowy, umowy,
Umowa kredytu faktoringowego,
pożyczka,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
uklad, układ,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż domu umowa,
umowy,
umowa przedwstępna kupno sprzedaż,
sprzedaż samochodu umowa,
umowa kupno sprzedaż mieszkania,
umowa kupna sprzedaż pojazdu,
umowa sprzedaży pojazdu, umowa kupno sprzedaży,
umowa sprzedaży kupna,
umowa sprzedaży druk,
umowa sprzedaży domu, sprzedaz, umowy kupno sprzedaż, umowa kupno sprzedaż motocykl, umowa sprzedaży kupna samochodu,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania porozumienia, porozumienie, umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, dokumenty online do pobrania,
umowy,
uklad, układ,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży, porozumienia,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
umowy, pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,
ieruchomosć,
sprzedaz, nieruchomość,
nieruchomośc,
porozumienie,
sprzedaż nieruchomosci, umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci,
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,
dokument do pobrania,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci,
porozumienie, dokument do pobrania, uklad,
układ, wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości, umowy,
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości, umowa przedwstępna kupna sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci, dokumenty online do pobrania,
umowa kupna sprzedaży,
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomosci, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, Umowa sprzedaży na próbę, umowa kupna sprzedaży, sprzedaż na probę, porozumienie, umowa sprzedazy na probe,
porozumienia,
sprzedaz na próbę,
sprzedaż na próbę, układ, dokument online,
proba, umowy, dokumenty online do pobrania,
umowa kupna,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności, sprzedaż na raty,
dokument do pobrania, uklad, dokument online, prawo własnosci, prawo wlasności, umowy, układ,
umowa kupna, porozumienia, zastrzeżenie prawa własności, umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas, porozumienie,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, dokument do pobrania, dokument online,
umowa kupna sprzedaży,
sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokumenty online do pobrania, sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy,
dokumenty online do pobrania, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, porozumienie,
umowa kupna, umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, umowy,
porozumienia,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
dokumenty online do pobrania,
uklad, sprzedaz przedsiębiorstwa,
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa, umowa kupna,
układ, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
sprzedaż przedsiebiorstwa, dokumenty online do pobrania, dokument online, dokument do pobrania, umowa kupna sprzedaży,
porozumienia,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, dokumenty do pobrania, sprzedaz na raty,
dokumenty online do pobrania,
umowy, porozumienie, Umowa sprzedaży ratalnej, sprzedaż na raty,
uklad, dokument online, umowa sprzedaży ratalnej,
umowa kupna,
sprzedaż ratalna, dokumenty online do pobrania,
porozumienia,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, umowa kupna,
dokument online, umowa kupna sprzedaży,
dokumenty online do pobrania, porozumienie,
dokument do pobrania, umowy, dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, uklad,
dokumenty do pobrania, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, porozumienia,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, dokument online, dokument do pobrania, zbycie udziału,
porozumienie, umowa zbycia udzialow w spolce z o.o., porozumienia, zbycie udziałow, udziały, dokumenty do pobrania,
zbycie udziałów,
dokumenty online do pobrania, społka z.o.o., układ,
dokumenty online do pobrania,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
datek,
darowizna, darowizna nie pieniezna,
dokumenty online do pobrania, darowizna niepieniężna,
datek, dokument do pobrania,
darowizna niepieniężna, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
darowizna nie pieniężna, dokument online, umowa darowizny,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, darowizna pieniezna,
dokument do pobrania, dokument online, darowizna pieniężna, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, umowa darowizny, darowizna,
datek,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania, zerwanie umowy o wynajem, dokumenty online do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokumenty online do pobrania,
zwrot lokalu, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokumenty do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór, umowa wypowiedzenia najmu lokalu, dokument do pobrania,
wypowiedzenie lokalu, dokument online, dokumenty online do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu, wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie najmu,
wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży,
oswiadczenie, oświadczenie, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online, umowa, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu, zeznanie, odstapienie od umowy, odstapienie od umowy kupna sprzedaży, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, odstąpienie od umowy kupna sprzedazy, odstąpienie od umowy,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
wynajem mieszkania w mieście,
Wynajem mieszkania-kontrakt, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
umowa o wynajem mieszkania za granica,
kontrakt, umowa o wynajem mieszkania,
wynajem mieszkania w wielkiej brytani, wynajmować mieszkanie za granicą,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
wynajem mieszkania w angli,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks do umowy najmu,
wynajem mieszkania,
aneks o zmianę czynszu,
zmiana ceny najmu,
mieszkanie, zmiana kwoty najmu,
aneks, zmiana czynszu,
zmiana umowy najmu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż przyczepki samochodowej,
umowa sprzedaży przyczepy, kupno przyczepy samochodowej, przyczepa samochodowa, kupno przyczepki, umowa kupna sprzedaży,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży ogródka działkowego, działka,
ogródek działkowy, sprzedaż działki rekreacyjnej, kupno działki rekreacyjnej, działka rekreacyjna,
umowa kupna działki rekreacyjnej,
umowa sprzedaży rekreacyjnej, ogródki działkowe,