Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklarować,
wzór pisma, oświadczenia, wypowiadac,
oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
oswiadczenia, dokument online,
wypowiedzenie umowy o najem,
dokumenty online do pobrania, wypowiadać,
wzor pisma,
pismo, wynajmowac, pisać, dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska, dokumenty online do pobrania, porozumienia,
umowa kupna, dokument do pobrania, porozumienie,
układ,
umowa kupna sprzedaży,
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,
sprzedaż samochodu, sprzedaz samochodu,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
uklad,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, porozumienie,
najem,
wynajmowanie lokalu, uklad, porozumienia, aneks do umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa najmu lokalu użytkowego, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
wzór umowy najmu lokalu użytkowego,
umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego, układ, najem lokalu użytkowego,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dom,
wynajmowanie mieszkania, najem mieszkania, umowy, układ,
dokument do pobrania, najmowanie domu,
uklad,
porozumienie,
wniosek o wykup mieszkania, dokumenty online do pobrania, najmowanie mieszkania,
umowa najmu mieszkania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu na czas nieokreślony, wypowiedzenie umowy najmu mieszkania,
dokumenty online do pobrania, umowy najmu lokalu,
umowy najmu,
umowa najmu wzor,
umowa najmu pojazdu, podatek od umowy najmu, umowa najmu nieruchomosci,
umowa najmu gruntu,
umowa najmu a umowa dzierżawy, umowa najmu dzierżawy, wzór umowy najmu pokoju, umowa najmu sali,
umowa najmu mieszkania wzór,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,
uklad,
porozumienia,
najmowac, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, najem,
porozumienie, dokumenty online do pobrania, układ,
umowa najmu części powierzchni użytkowej, umowy, umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
najmować,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu samochodu wzór,
dokumenty do pobrania,
umowy, dokumenty online do pobrania, umowy najmu samochodu,
uklad,
porozumienia,
wzór umowy najmu samochodu, najem samochodu, umowa wynajmu samochodu, układ,
Umowa najmu samochodu., najmowanie samochodu,
samochód, wynajmowanie samochodu,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
lokal użytkowy, dokumenty online do pobrania,
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego., umowa podnajmu części lokalu użytkowego, porozumienia, podnajem,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online,
układ, lokal uzytkowy,
porozumienie,
dokumenty online do pobrania,
uklad,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, zeznanie, dokument online, oswiadczenie,
deklaracja gwarancyjna, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
Deklaracja gwarancyjna,
oświadczenie, gwarancje,
dokumenty online do pobrania, zeznania, gwarancja,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie o odstąpienie od umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna, zeznania,
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokumenty online do pobrania, oswiadczenie,
dokument do pobrania,
oświadczenie,
dokumenty online do pobrania, oświadczenie o odstapieniu od umowy, zeznanie,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
dokument online,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
komis,
dokumenty online do pobrania, umowa komisu, umowy, dokument online, sklep, dokumenty do pobrania,
układ,
umowa komis,
umowa komisu, porozumienie,
porozumienia,
umowy komisu, umowa komisu wzór,
dokumenty online do pobrania,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, porozumienia,
dokument do pobrania, porozumienie,
dokumenty do pobrania, kredyt faktoringowy,
pozyczka,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, uklad,
układ,
Umowa kredytu faktoringowego, pożyczka, umowy,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy kupno sprzedaż nieruchomości,
wstępna umowa sprzedaży, umowa na sprzedaż, odstąpienie od umowy sprzedaż,
umowa kupna i sprzedaży, wzory umowa kupno sprzedaż, porozumienia, umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości,
umowa o sprzedaż praw autorskich,
umowa sprzedaży dostawy,
umowa kupno sprzedaż mieszkania, umowa kupno sprzedaż motocykl, umowa przedwstepna sprzedaż, umowa kupno sprzedaż, umowa przedwstępna sprzedaż,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania porozumienia,
uklad, układ, porozumienie, umowy, umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nieruchomość,
sprzedaz,
umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci, dokument do pobrania, posrednictwo, sprzedaż nieruchomosci,
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, dokument online, umowy,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
porozumienie,
umowa kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania,
nieruchomośc,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nieruchomość, Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstepna,
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomosci, dokument do pobrania, umowa kupna sprzedaży,
porozumienia,
dokumenty online do pobrania, uklad,
umowy, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku,
zadatek,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, sprzedaz na próbę,
umowa sprzedaży na próbę, sprzedaż na próbę,
umowa kupna-sprzedaży,
porozumienia, umowy,
próba,
dokumenty online do pobrania,
porozumienie, układ,
Umowa sprzedaży na próbę,
proba, uklad,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży, umowy, sprzedaż na raty, dokument online, zastrzeżenie prawa własności,
układ,
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności, uklad, porozumienia, dokument do pobrania, prawo własnosci, umowa kupna,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas,
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
porozumienie,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy, dokument online, sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,
układ,
porozumienie,
sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokument do pobrania,
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, umowy, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, porozumienia, umowa kupna,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, umowy, dokumenty do pobrania, porozumienia,
porozumienie, umowa kupna sprzedaży,
dokumenty online do pobrania, układ, sprzedaz przedsiębiorstwa, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
dokument online,
sprzedaż przedsiębiorstwa,
umowa kupna, uklad,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży,
sprzedaż ratalna, uklad, Umowa sprzedaży ratalnej,
umowa sprzedazy ratalnej,
układ,
umowy, porozumienia,
dokumenty do pobrania, dokument online,
porozumienie, dokumenty online do pobrania,
umowa sprzedaży ratalnej,
sprzedaz na raty, dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
porozumienie, układ,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, dokumenty online do pobrania,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
dokument do pobrania, porozumienia,
dokumenty do pobrania,
uklad, dokumenty online do pobrania,
umowa kupna sprzedaży, dokument online, umowa kupna,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.,
społka z.o.o.,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
układ,
spólka z.o.o., umowa zbycia udzialow w spolce z o.o., dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zbycie udziału,
uklad, dokumenty online do pobrania, porozumienie, zbycie udziałów,
spółka z.o.o.,
dokument online,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa darowizny,
dokument online, darowizna niepieniężna,
dokumenty online do pobrania, darowizna niepieniężna,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
darowizna nie pieniezna, darowizna,
darowizna nie pieniężna,
datek, datek,
dokumenty online do pobrania,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna pieniężna,
dokument do pobrania,
umowa darowizny, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, darowizna pieniezna, darowizna, dokumenty do pobrania, datek,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokumenty do pobrania, zerwanie umowy o wynajem, zwrot lokalu, dokument online, dokumenty online do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokumenty online do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu, dokumenty do pobrania,
wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
dokumenty online do pobrania,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie lokalu,
umowa wypowiedzenia najmu lokalu,
dokument online,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, dokumenty online do pobrania, wypowiedzenie najmu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór, dokument do pobrania,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, zeznanie,
odstąpienie od umowy kupna sprzedazy,
odstąpienia od umowy kupna sprzedaży,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, odstapienie od umowy, oswiadczenie,
oświadczenie,
dokumenty online do pobrania, umowa, zeznania,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu, odstąpienie od umowy,
dokumenty do pobrania,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, umowa o wynajem mieszkania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa o wynajem mieszkania za granica,
dokumenty online do pobrania, Wynajem mieszkania-kontrakt,
wynajem mieszkania w angli,
dokumenty do pobrania,
kontrakt, wynajem mieszkania w mieście,
wynajmować mieszkanie za granicą, wynajem mieszkania w wielkiej brytani,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana ceny najmu, zmiana kwoty najmu,
mieszkanie, aneks o zmianę czynszu, zmiana czynszu, aneks,
wynajem mieszkania,
aneks do umowy najmu,
zmiana umowy najmu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży przyczepy,
umowa kupna sprzedaży, kupno przyczepy samochodowej, przyczepa samochodowa,
sprzedaż przyczepki samochodowej, kupno przyczepki,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
działka rekreacyjna, umowa sprzedaży ogródka działkowego,
umowa sprzedaży rekreacyjnej,
sprzedaż działki rekreacyjnej,
umowa kupna działki rekreacyjnej, ogródek działkowy,
ogródki działkowe, działka, kupno działki rekreacyjnej,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem,
wypożyczenie,
najem przyczepy, umowa najmu przyczepki, umowa wypożyczenia przyczepki,
przyczepka, umowa najmu,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu przyczepki, umowa najmu,
najem przyczepy, przyczepka, najem, wypożyczenie,
umowa wypożyczenia przyczepki,