Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie, dokumenty do pobrania,
oswiadczać,
dokument do pobrania, dokument online, wzór pisma, pismo,
wypowiadać,
umowa o najem, oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, wzory,
dokumenty online do pobrania,
deklarować, oświadczać, deklarowac,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż samochodu, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,
umowy,
uklad,
umowa kupna, układ,
dokument do pobrania,
sprzedaz samochodu, dokument online, porozumienia,
porozumienie, Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska, dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem,
aneks do umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa wynajmu lokalu uzytkowego,
umowy najmu lokalu użytkowego,
układ, umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego, najem lokalu użytkowego, wynajmowanie lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
wynajmować lokal, umowa najmu lokalu użytkowego wzór, porozumienia,
dokumenty online do pobrania,
uklad,
lokal użytkowy,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dom,
dokumenty do pobrania, porozumienia,
dokumenty online do pobrania, dokument online, układ, umowy, uklad,
wniosek o wykup mieszkania,
dokumenty online do pobrania,
najmowanie domu,
porozumienie, umowa najmu mieszkania, wynajmowanie mieszkania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem,
umowa najmu na czas określony,
umowa o najem mieszkania,
umowa najmu dla każdego, najmowanie,
wzory umów najmu,
kodeks cywilny umowa najmu, umowa najmu kaucja,
dokument online,
umowa najmu lokalu usługowego, umowa najmu lokalu urzytkowego,
umowa najmu wzór,
wzór umowy najmu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
umowa najmu lokalu mieszkalnego wzór,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najmowac, dokumenty online do pobrania, porozumienia,
układ,
umowa najmu części powierzchni użytkowej, Umowa najmu części powierzchni użytkowej., umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
porozumienie, najmować,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, uklad,
najem,
dokument do pobrania, dokument online,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
dokument do pobrania,
umowa wynajmu samochodu,
samochód,
Umowa najmu samochodu., porozumienie, umowy najmu samochodu, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wynajmowanie samochodu,
najem samochodu,
umowa najmu samochodu,
najmowanie samochodu,
uklad, dokumenty online do pobrania,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
lokal użytkowy, dokumenty do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego., dokument do pobrania, umowa podnajmu części lokalu użytkowego, umowy, lokal uzytkowy, układ,
uklad,
podnajem,
porozumienia,
dokumenty online do pobrania,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zeznanie,
zeznania,
dokumenty do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, oświadczenie,
Deklaracja gwarancyjna, deklaracja gwarancyjna,
oswiadczenie,
dokumenty online do pobrania, gwarancje,
gwarancja,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
oswiadczenie,
zeznanie, oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
dokument online, dokumenty do pobrania,
zeznania,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, dokumenty online do pobrania, odstapienie od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokument do pobrania, oświadczenie o odstąpienie od umowy,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa komisu wzór, sklep, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowa komisu,
zastaw,
uklad, umowy,
dokument do pobrania, umowy komisu,
umowa komis,
dokumenty online do pobrania, umowa komisu, dokument online, porozumienia,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
pożyczka,
porozumienia, dokumenty online do pobrania, uklad,
dokument online,
Umowa kredytu faktoringowego,
układ,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
pozyczka, kredyt faktoringowy, porozumienie,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży doc,
umowa sprzedaży druk,
umowa o kupno sprzedaż,
umowa kupno sprzedaż nieruchomości,
umowa sprzedaży współwłaściciel,
umowa kupno sprzedaż motoru, wzór umowy kupno sprzedaż, umowa sprzedaży polsko niemiecka, wzory umowy kupno sprzedaż, dokument do pobrania, umowa o sprzedaż energii,
druk umowy kupno sprzedaż, umowa kuno sprzedaż, wzór umowy kupna sprzedaż,
umowa sprzedaży zakupu,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania, umowy, dokument do pobrania porozumienia, uklad,
dokumenty online do pobrania,
układ,
dokumenty do pobrania, umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,
porozumienie,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, nieruchomośc, umowy, dokument online,
posrednictwo, porozumienie,
sprzedaz, umowa kupna sprzedaży, Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, pośrednictwo sprzedaży nieruchomości, uklad,
układ,
nieruchomość,
sprzedaż nieruchomosci, porozumienia,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości,
sprzedaż nieruchomości, umowa kupna sprzedaży,
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości wzór, porozumienie,
układ, umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomosci,
nieruchomośc, umowy, dokumenty online do pobrania, umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci,
dokument online,
umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości,
dokumenty do pobrania,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, uklad,
sprzedaż na probę,
próba,
porozumienie,
proba, porozumienia,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, sprzedaz na próbę,
umowa kupna,
umowy, sprzedaż na próbę,
umowa kupna-sprzedaży, dokument online,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
dokument do pobrania, umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas, umowa kupna sprzedaży,
układ, zastrzeżenie prawa własności,
prawo własnosci,
dokument online, umowa kupna, umowa kupna-sprzedaży,
sprzedaż na raty,
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, prawo wlasności, porozumienia,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, dokumenty online do pobrania,
sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokument online, porozumienia,
umowa kupna sprzedaży, umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy, uklad,
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy, umowa kupna,
umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, układ,
porozumienie,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, dokumenty online do pobrania, uklad, umowy,
umowa kupna, układ,
umowa kupna sprzedaży, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
sprzedaz przedsiębiorstwa,
dokument do pobrania,
dokument online, sprzedaż przedsiebiorstwa, sprzedaż przedsiębiorstwa,
dokumenty online do pobrania,
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
sprzedaz ratalna, umowa sprzedazy ratalnej,
porozumienie, dokument do pobrania,
Umowa sprzedaży ratalnej,
sprzedaz na raty, dokument online,
umowa kupna,
układ, umowa kupna sprzedaży,
umowa sprzedaży ratalnej,
sprzedaż na raty, dokumenty do pobrania,
umowy,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, dokument online,
umowa kupna,
umowy,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
umowa kupna sprzedaży, uklad,
porozumienia, porozumienie,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, układ,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
spółka z.o.o., umowy, spólka z.o.o., dokumenty do pobrania, zbycie udziałów,
udziały, Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.,
porozumienia,
dokumenty online do pobrania,
porozumienie,
dokumenty online do pobrania, zbycie udziałow, umowa zbycia udzialow w spolce z o.o.,
układ,
dokument online,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, darowizna nie pieniężna,
dokument do pobrania,
darowizna niepieniężna, datek, darowizna,
darowizna nie pieniezna, darowizna niepieniężna, umowa darowizny,
dokumenty online do pobrania,
datek, dokumenty online do pobrania,
dokument online,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
darowizna pieniężna, darowizna pieniezna,
dokumenty online do pobrania, darowizna,
dokument do pobrania,
dokument online,
datek, umowa darowizny,
dokumenty online do pobrania,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zwrot lokalu, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, zerwanie umowy o wynajem,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
umowa wypowiedzenia najmu lokalu, wypowiedzenie najmu, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, dokumenty online do pobrania, wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu,
wypowiedzenie najmu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór, dokument do pobrania,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie, odstapienie od umowy,
odstąpienia od umowy kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu,
odstąpienie od umowy kupna sprzedazy,
zeznanie,
oświadczenie,
dokumenty online do pobrania, odstapienie od umowy kupna sprzedaży,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, umowa, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokument online, dokumenty do pobrania,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajem mieszkania w mieście,
Wynajem mieszkania-kontrakt,
dokumenty do pobrania,
wynajmować mieszkanie za granicą,
wynajem mieszkania w angli,
umowa o wynajem mieszkania,
dokumenty online do pobrania, wynajem mieszkania w wielkiej brytani, dokument do pobrania, kontrakt, dokumenty online do pobrania,
dokument online, umowa o wynajem mieszkania za granica,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana ceny najmu,
aneks o zmianę czynszu, zmiana kwoty najmu,
mieszkanie,
aneks do umowy najmu,
aneks,
zmiana czynszu, zmiana umowy najmu,
wynajem mieszkania,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyczepa samochodowa,
sprzedaż przyczepki samochodowej,
umowa sprzedaży przyczepy, umowa kupna sprzedaży,
kupno przyczepki, kupno przyczepy samochodowej,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogródki działkowe,
kupno działki rekreacyjnej,
działka rekreacyjna,
umowa kupna działki rekreacyjnej,
sprzedaż działki rekreacyjnej,
działka,
ogródek działkowy,
umowa sprzedaży rekreacyjnej, umowa sprzedaży ogródka działkowego,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu,
najem,
wypożyczenie, najem przyczepy,
umowa najmu przyczepki,
umowa wypożyczenia przyczepki,
przyczepka,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu przyczepki, najem przyczepy,
najem,
przyczepka, wypożyczenie,
umowa wypożyczenia przyczepki, umowa najmu,