Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiadać, wynajmować,
oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, wzor pisma,
deklarowac, dokument do pobrania, oświadczać, wzór pisma,
pisma, deklaracja, wzory,
oswiadczać, umowa o najem,
oswiadczenia,
deklarować,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna,
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska, dokumenty do pobrania, umowa kupna sprzedaży, uklad, porozumienie,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska, sprzedaz samochodu,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
sprzedaż samochodu, układ,
umowy,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu lokal użytkowy, dokumenty online do pobrania, wynajmować lokal,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, najem lokalu użytkowego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, umowa najmu lokalu uzytkowego, dokument do pobrania, układ,
porozumienia,
umowy najmu lokalu uzytkowego,
uklad, porozumienie, dokument online, umowa najmu lokalu użytkowego wzór,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
wynajmowanie mieszkania, najmowanie domu,
umowy,
dokument do pobrania,
porozumienia,
dokumenty do pobrania, najem mieszkania,
dom,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o wykup mieszkania,
porozumienie, najmowanie mieszkania,
uklad,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu magazynu, aneks do umowy najmu mieszkania,
wypowiedzenie umowy najmu wzór,
rozwiązanie umowy najmu, umowy najmu mieszkania, najmowanie,
umowa najmu lokali, umowa najmu lokalu wzór, umowa najmu wzory,
umowa przedwstępna najmu lokalu,
umowa najmu placu, umowa najmu garazu,
umowa najmu dzierżawy, dokument online, umowa najmu dla każdego,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
powierzchnia użytkowa,
Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,
porozumienie, uklad, umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
powierzchnia uzytkowa, umowa najmu części powierzchni użytkowej, dokumenty online do pobrania, najem,
dokumenty do pobrania,
dokument online, najmować,
umowy,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, porozumienie, umowy najmu samochodu,
samochod,
umowy, dokumenty do pobrania,
umowa wynajmu samochodu, umowa najmu samochodu, najmowanie samochodu, Umowa najmu samochodu., dokumenty online do pobrania, umowa najmu samochodu wzór, dokument online,
wynajmowanie samochodu, porozumienia,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego, dokument do pobrania,
lokal uzytkowy,
podnajem, lokal użytkowy, dokumenty online do pobrania, układ, umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego., dokumenty online do pobrania,
uklad, dokument online,
umowy, dokumenty do pobrania,
porozumienia,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, zeznania,
Deklaracja gwarancyjna,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, gwarancje,
gwarancja,
oswiadczenie, oświadczenie, zeznanie, deklaracja gwarancyjna,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zeznanie, oświadczenie,
dokument online, umowa,
zeznania,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
dokumenty do pobrania,
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, odstąpienie od umowy,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
umowa komisu,
porozumienie, sklep,
układ,
umowa komisu,
dokumenty do pobrania,
komis,
dokumenty online do pobrania, zastaw,
umowy komisu,
porozumienia, dokumenty online do pobrania, umowa komisu wzór, umowy,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, pożyczka, dokumenty do pobrania, porozumienia,
układ, porozumienie, kredyt faktoringowy,
Umowa kredytu faktoringowego,
umowy, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
pozyczka, uklad,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży auta, umowy kupno sprzedaż,
wzory umów sprzedaż, umowa sprzedaż, formularz umowa kupno sprzedaż, druki umowa sprzedaży, umowa sprzedaży polsko niemiecka,
umowa kupna sprzedaż,
druki umów kupno sprzedaż,
umowa o sprzedaż samochodu,
umowa przedwstępna sprzedaż mieszkania, uklad,
umowa sprzedaży przykład,
umowa o kupno sprzedaż,
wzór umowy sprzedaż samochodu,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
porozumienie, umowy, uklad, dokument online,
układ,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania porozumienia,
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,
dokumenty online do pobrania,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,
układ, dokument online,
umowy,
dokument do pobrania, umowa kupna sprzedaży, ieruchomosć, sprzedaż nieruchomosci,
uklad, dokumenty do pobrania,
posrednictwo, porozumienie,
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, sprzedaz,
dokumenty online do pobrania,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci, umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości, umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości,
porozumienie, umowa przedwstępna kupna sprzedaży nieruchomości, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku,
umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości,
dokument online,
umowa przedwstepna,
układ, uklad,
dokumenty do pobrania,
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomosci, umowy,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia,
sprzedaż na probę, sprzedaż na próbę, dokument do pobrania, proba,
dokument online, dokumenty online do pobrania, sprzedaz na próbę, dokumenty online do pobrania, porozumienie,
umowa sprzedaży na próbę,
dokumenty do pobrania, próba, umowy, umowa kupna-sprzedaży,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo wlasności,
umowa kupna, dokument online,
układ, uklad, umowa kupna-sprzedaży,
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności, Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas,
sprzedaż na raty, dokument do pobrania, prawo własnosci, zastrzeżenie prawa własności,
porozumienia,
umowy, umowa kupna sprzedaży,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
układ,
umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,
dokumenty online do pobrania, sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy,
umowy, Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
umowa kupna sprzedaży, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, porozumienia,
porozumienie, dokumenty do pobrania,
uklad,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,
sprzedaż przedsiebiorstwa, układ, umowy,
dokumenty online do pobrania,
uklad,
dokument online, umowa kupna sprzedaży, umowa kupna, dokument do pobrania, sprzedaż przedsiębiorstwa,
sprzedaz przedsiębiorstwa,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży,
dokument do pobrania,
sprzedaz ratalna, sprzedaż na raty, układ,
dokument online, umowa kupna, sprzedaz na raty, umowy,
porozumienia, dokumenty do pobrania,
Umowa sprzedaży ratalnej, uklad,
porozumienie,
umowa sprzedazy ratalnej,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, umowa kupna,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, układ,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa kupna sprzedaży,
dokument do pobrania,
porozumienie,
umowy,
porozumienia, dokumenty online do pobrania, dokument online,
uklad,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zbycie udziału, uklad, dokumenty online do pobrania,
społka z.o.o.,
zbycie udziałów, Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.,
udziały, porozumienia, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
umowy, układ, spółka z.o.o.,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, datek, dokument do pobrania, darowizna,
datek,
umowa darowizny,
darowizna niepieniężna, darowizna nie pieniezna, dokument online,
darowizna nie pieniężna,
dokumenty online do pobrania,
darowizna niepieniężna,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna pieniężna,
dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
darowizna, umowa darowizny,
datek,
darowizna pieniezna,
dokumenty online do pobrania,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
zerwanie umowy o wynajem,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, zwrot lokalu, dokument online,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu, dokumenty online do pobrania, wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, wypowiedzenie najmu, wypowiedzenie najmu, dokumenty online do pobrania, wypowiedzenie lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór, wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
dokument online,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, odstapienie od umowy, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży,
oświadczenie, dokument online, odstąpienie od umowy kupna sprzedazy,
zeznania,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży,
zeznanie, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowa,
odstąpienia od umowy kupna sprzedaży,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o wynajem mieszkania za granica, wynajem mieszkania w angli, kontrakt,
wynajem mieszkania w wielkiej brytani, dokumenty do pobrania,
wynajem mieszkania w mieście,
wynajmować mieszkanie za granicą,
umowa o wynajem mieszkania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online, Wynajem mieszkania-kontrakt,
dokument do pobrania,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana czynszu, aneks,
zmiana kwoty najmu, wynajem mieszkania,
aneks do umowy najmu,
mieszkanie,
zmiana umowy najmu,
aneks o zmianę czynszu, zmiana ceny najmu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyczepa samochodowa, kupno przyczepki,
sprzedaż przyczepki samochodowej, umowa sprzedaży przyczepy,
kupno przyczepy samochodowej, umowa kupna sprzedaży,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży ogródka działkowego, umowa sprzedaży rekreacyjnej,
działka,
ogródki działkowe,
sprzedaż działki rekreacyjnej,
ogródek działkowy, kupno działki rekreacyjnej,
działka rekreacyjna,
umowa kupna działki rekreacyjnej,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem przyczepy, umowa wypożyczenia przyczepki,
umowa najmu, wypożyczenie, najem, przyczepka,
umowa najmu przyczepki,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypożyczenie, przyczepka, umowa najmu,
najem przyczepy, umowa wypożyczenia przyczepki, najem,
umowa najmu przyczepki,