Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, deklarować, dokumenty do pobrania, pisma, wypowiadac,
wynajmować, Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, dokumenty online do pobrania, oświadczenia,
deklaracje,
dokumenty online do pobrania,
pismo, oświadczac,
deklaracja,
wzory,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia, dokumenty do pobrania,
sprzedaz samochodu,
układ,
porozumienie,
umowa kupna, dokumenty online do pobrania, umowy,
dokumenty online do pobrania,
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,
sprzedaż samochodu,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska, umowa kupna sprzedaży,
dokument online,
dokument do pobrania,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajmować lokal, dokumenty do pobrania, lokal użytkowy,
umowy najmu lokali użytkowych, umowy najmu lokalu użytkowego, aneks do umowy najmu lokalu użytkowego, umowa najmu lokalu uzytkowego, umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego,
dokument do pobrania,
umowa wynajmu lokalu uzytkowego, układ,
umowa najmu lokalu użytkowego,
wzór umowy najmu lokalu użytkowego,
wynajmowanie lokalu, dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najmowanie domu,
dokument do pobrania,
dom, uklad,
dokumenty online do pobrania, porozumienia,
umowy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
porozumienie,
umowa najmu mieszkania,
wniosek o wykup mieszkania,
wynajmowanie mieszkania,
dokument online, najem mieszkania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego, umowa najmu lokalu mieszkalnego, dokument do pobrania, umowy najmu garażu,
umowa najmu pomieszczenia,
umowa najmu pojazdu,
druk umowy najmu lokalu, umowa najmu wzór,
umowa najmu lokal, umowa najmu nieruchomosci, wygaśnięcie umowy najmu, umowa najmu pomieszczeń,
wzor umowy najmu mieszkania,
umowa najmu lokalu mieszkalnego wzór,
umowy najmu lokalu uzytkowego,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
powierzchnia uzytkowa, porozumienia,
dokumenty online do pobrania,
najmowac, układ,
umowa najmu części powierzchni użytkowej,
porozumienie, umowy,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, najem, dokument online, uklad, Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
wynajmowanie samochodu, wzór umowy najmu samochodu,
samochod, dokumenty online do pobrania, uklad, układ,
Umowa najmu samochodu., umowa wynajmu samochodu, najem samochodu,
samochód, umowa najmu samochodu,
umowy najmu samochodu, umowy, dokumenty online do pobrania,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa podnajmu części lokalu użytkowego,
dokument do pobrania, umowy, dokumenty do pobrania, Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.,
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego., układ, dokumenty online do pobrania, lokal uzytkowy,
dokumenty online do pobrania, porozumienie, uklad,
dokument online, porozumienia, lokal użytkowy,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
Deklaracja gwarancyjna, dokumenty online do pobrania, oswiadczenie,
zeznania, deklaracja gwarancyjna, dokumenty online do pobrania, gwarancje,
dokument do pobrania, gwarancja, oświadczenie,
dokumenty do pobrania,
zeznanie,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie o odstąpienie od umowy,
odstąpienie od umowy,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna,
dokumenty do pobrania, zeznania, umowa, oswiadczenie o odstapieniu od umowy, dokument online, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
oswiadczenie, oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa komis, dokumenty do pobrania,
układ, umowy komisu, komis,
zastaw, dokument do pobrania,
uklad, porozumienia, porozumienie,
umowa komisu,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa komisu, umowy,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online, Umowa kredytu faktoringowego, umowy, dokument do pobrania, uklad,
pożyczka, dokumenty online do pobrania, porozumienie,
porozumienia, kredyt faktoringowy, układ,
pozyczka, dokumenty do pobrania,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaż samochodu, umowy kupna sprzedaż,
umowa wstępna sprzedaż, sprzedaż nieruchomości umowa,
umowa o kupno i sprzedaż samochodu,
wzór umowy sprzedaż, formularz umowy kupno sprzedaż,
umowa sprzedaży prawa,
wzór umowy kupna sprzedaż, umowy kupno sprzedaż samochodu,
umowa o sprzedaż energii, wzory umowa kupno sprzedaż,
druk umowy kupno sprzedaż samochodu,
umowa sprzedaży wzory,
umowa kopno sprzedaż,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania porozumienia,
uklad,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,
porozumienie,
układ, dokumenty online do pobrania,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, nieruchomość, sprzedaż nieruchomosci, pośrednictwo sprzedaży nieruchomości, dokument do pobrania,
ieruchomosć, dokumenty online do pobrania,
porozumienia, sprzedaz,
umowy, dokumenty online do pobrania,
porozumienie, posrednictwo, nieruchomośc,
układ,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nieruchomośc, dokumenty do pobrania, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości wzór, porozumienie,
umowa przedwstępna kupna sprzedaży nieruchomości,
wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, nieruchomość, zadatek, porozumienia, dokumenty online do pobrania,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego,
umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości,
układ, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,
dokument do pobrania,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, porozumienie,
proba, umowa kupna sprzedaży, umowa sprzedazy na probe, dokumenty do pobrania,
układ,
Umowa sprzedaży na próbę,
porozumienia, dokument do pobrania,
sprzedaz na próbę, uklad, sprzedaż na probę,
umowa kupna, dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo własnosci, umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,
zastrzeżenie prawa własności,
umowa kupna, układ,
dokument do pobrania,
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
prawo wlasności,
sprzedaż na raty,
umowa kupna sprzedaży,
umowy, porozumienia,
uklad, umowa kupna-sprzedaży,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument online, sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokumenty online do pobrania, umowa kupna sprzedaży,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, dokument do pobrania, porozumienia, porozumienie,
umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy, umowa kupna,
umowy,
uklad,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia, umowa kupna sprzedaży,
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa, sprzedaz przedsiębiorstwa, sprzedaż przedsiębiorstwa, sprzedaż przedsiebiorstwa,
umowy, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, układ,
porozumienie, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy ratalnej,
uklad,
umowy, dokumenty online do pobrania,
sprzedaż na raty, porozumienia,
dokumenty online do pobrania, porozumienie,
umowa sprzedaży ratalnej, sprzedaz na raty,
umowa kupna sprzedaży, sprzedaz ratalna,
dokument do pobrania,
układ,
dokumenty do pobrania,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna,
porozumienia, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
porozumienie, dokumenty do pobrania,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
uklad, dokumenty online do pobrania, układ, umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, dokument do pobrania, umowy, umowa kupna sprzedaży,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, porozumienie,
Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o., uklad, zbycie udziałow,
umowy,
zbycie udziału,
dokument online, dokumenty do pobrania, zbycie udziałów,
dokumenty online do pobrania,
społka z.o.o.,
udziały,
spółka z.o.o., dokument do pobrania,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, datek,
darowizna niepieniężna,
darowizna nie pieniężna,
darowizna niepieniężna,
dokumenty do pobrania, darowizna,
dokument online,
datek, darowizna nie pieniezna, umowa darowizny,
dokument do pobrania,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, darowizna pieniężna, umowa darowizny,
darowizna pieniezna, darowizna,
datek,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
zerwanie umowy o wynajem, zwrot lokalu, dokumenty online do pobrania, dokument online,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, dokument online, wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie lokalu, dokumenty do pobrania, okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
dokument do pobrania, wypowiedzenie umowy najmu lokalu, dokumenty online do pobrania,
wypowiedzenie najmu,
wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, odstąpienie od umowy, odstapienie od umowy kupna sprzedaży,
odstapienie od umowy kupna sprzedazy,
oswiadczenie,
dokumenty do pobrania,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży,
zeznania,
oświadczenie, odstąpienie od umowy kupna sprzedazy,
odstąpienia od umowy kupna sprzedaży,
umowa,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
wynajmować mieszkanie za granicą, wynajem mieszkania w angli,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
kontrakt,
umowa o wynajem mieszkania za granica, wynajem mieszkania w mieście, wynajem mieszkania w wielkiej brytani, dokumenty do pobrania, Wynajem mieszkania-kontrakt, dokument do pobrania,
umowa o wynajem mieszkania,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana umowy najmu, zmiana czynszu, wynajem mieszkania,
zmiana kwoty najmu, mieszkanie,
zmiana ceny najmu,
aneks do umowy najmu,
aneks o zmianę czynszu,
aneks,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kupno przyczepy samochodowej,
kupno przyczepki, sprzedaż przyczepki samochodowej,
przyczepa samochodowa, umowa kupna sprzedaży,
umowa sprzedaży przyczepy,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogródek działkowy,
umowa sprzedaży rekreacyjnej, sprzedaż działki rekreacyjnej,
kupno działki rekreacyjnej,
umowa kupna działki rekreacyjnej,
umowa sprzedaży ogródka działkowego, działka,
ogródki działkowe,
działka rekreacyjna,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu przyczepki, wypożyczenie,
przyczepka, najem, umowa najmu, najem przyczepy,
umowa wypożyczenia przyczepki,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyczepka, najem, umowa wypożyczenia przyczepki,
wypożyczenie, umowa najmu,
najem przyczepy,
umowa najmu przyczepki,