Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklarować, oświadczac,
oswiadczać, pisma,
deklarowac, oswiadczenie, wypowiedzenie umowy o najem, dokument do pobrania, oswiadczenia,
oświadczać, oświadczenia, wzór pisma,
pismo,
wzor pisma, dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska, sprzedaż samochodu, dokumenty online do pobrania, umowy, porozumienie,
dokumenty do pobrania, umowa kupna sprzedaży,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska, sprzedaz samochodu, dokument do pobrania, umowa kupna, układ, dokument online,
dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa najmu lokalu uzytkowego,
aneks do umowy najmu lokalu użytkowego, dokumenty online do pobrania, umowa najmu lokalu uzytkowego,
umowa najmu lokalu użytkowego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
umowy najmu lokalu uzytkowego,
dokumenty online do pobrania,
układ, porozumienia, umowy najmu lokalu użytkowego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, wzór umowy najmu lokalu użytkowego, porozumienie,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia,
dokument do pobrania,
najem mieszkania, dokument online, wynajmowanie mieszkania, dom,
dokumenty online do pobrania,
umowa najmu mieszkania, najmowanie domu,
uklad, najmowanie mieszkania,
wniosek o wykup mieszkania, układ, porozumienie,
dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zgłoszenie umowy najmu,
umowa najmu rzeczy,
umowa najmu pomieszczenia,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wzór umowy o najem,
najem, układ, wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego, umowa najmu nieruchomości,
umowa pośrednictwa najmu,
dokument do pobrania,
umowa najmu podatek,
umowa najmu pojazdu,
umowa najmu biura,
umowa najmu lokalu mieszkalnego,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
dokumenty online do pobrania, najmowac, dokument do pobrania,
Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,
najem,
porozumienia,
najmować,
umowa najmu części powierzchni użytkowej,
uklad,
porozumienie,
powierzchnia uzytkowa,
układ, powierzchnia użytkowa,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najmowanie samochodu,
dokument online,
samochod,
samochód, umowa wynajmu samochodu,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, porozumienie, umowy najmu samochodu,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
uklad,
porozumienia, wzór umowy najmu samochodu, układ,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., dokumenty online do pobrania, podnajem, układ,
dokument do pobrania, lokal użytkowy, dokumenty online do pobrania, umowa podnajmu części lokalu użytkowego, umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
dokument online, umowy,
dokumenty do pobrania,
uklad,
porozumienie,
porozumienia,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
oswiadczenie, dokument do pobrania,
gwarancje,
dokumenty online do pobrania, deklaracja gwarancyjna,
zeznania, oświadczenie,
gwarancja,
zeznanie, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Deklaracja gwarancyjna,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna, odstapienie od umowy, oświadczenie o odstapieniu od umowy, oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpienie od umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy, odstąpienie od umowy,
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
dokumenty do pobrania,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa komisu wzór, uklad, układ, umowa komisu, porozumienie, sklep, umowy,
komis,
porozumienia, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa komis,
dokument online,
umowa komisu, dokument do pobrania,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
porozumienia, uklad,
dokumenty online do pobrania,
układ,
porozumienie,
dokument online,
pożyczka, kredyt faktoringowy, dokumenty do pobrania, Umowa kredytu faktoringowego, umowy,
dokument do pobrania, pozyczka,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór umowy na sprzedaż samochodu, wzory umowy kupno sprzedaż,
wzór umowy sprzedaż samochodu, umowa kupno sprzedaż motor,
umowa sprzedaży rzeczy, sprzedaż mieszkania umowa, wzór umowy o sprzedaż samochodu,
umowa kupno sprzedaż samochodu,
umowa kupno sprzedaż polsko niemiecka,
umowa przedwstępna sprzedaż mieszkania, umowa o kupno sprzedaż,
www umowa kupno sprzedaż, druki umów kupno sprzedaż,
umowa kupno sprzedaż auta, porozumienie,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
układ,
porozumienie,
dokumenty online do pobrania, uklad, umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, dokument do pobrania porozumienia, umowy,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, umowa kupna sprzedaży,
układ,
porozumienia, dokument do pobrania, umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci,
dokument online, sprzedaż nieruchomosci,
porozumienie, nieruchomośc, dokumenty online do pobrania, posrednictwo,
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedwstepna umowa kupna sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci, zadatek, nieruchomość,
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości,
wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości,
układ, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego, dokument do pobrania, porozumienia,
umowa przedwstepna,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomości,
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości wzór,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży na próbę,
sprzedaż na probę,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, sprzedaz na próbę, sprzedaż na próbę, układ, umowy, umowa kupna sprzedaży,
dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży na próbę, porozumienie,
dokument do pobrania,
próba,
umowa sprzedazy na probe,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia,
porozumienie,
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,
zastrzeżenie prawa własności, umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas, umowa kupna-sprzedaży, umowa kupna sprzedaży,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, sprzedaż na raty,
prawo wlasności,
uklad,
umowa kupna, prawo własnosci, dokument do pobrania, dokument online,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokument online, porozumienia,
umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
umowa kupna sprzedaży, sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, układ, umowa kupna, umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokumenty online do pobrania,
sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokument do pobrania,
porozumienie,
umowy,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży, sprzedaż przedsiebiorstwa, umowa kupna, sprzedaż przedsiębiorstwa,
porozumienia, układ, umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,
sprzedaz przedsiębiorstwa, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
porozumienie,
dokument online,
dokumenty do pobrania, umowy, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
dokument do pobrania,
Umowa sprzedaży ratalnej, umowy,
umowa sprzedaży ratalnej,
sprzedaz ratalna,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
układ, umowa kupna sprzedaży,
sprzedaż na raty, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa sprzedazy ratalnej, porozumienia,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
porozumienie, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, porozumienia,
dokument do pobrania,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
dokumenty do pobrania, dokument online,
umowa kupna,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu,
umowy,
umowa kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania,
uklad, układ,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zbycie udziałow, udziały,
spółka z.o.o.,
umowa zbycia udzialow w spolce z o.o.,
dokumenty do pobrania, spólka z.o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
zbycie udziałów, zbycie udziału,
porozumienia,
układ,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
uklad, dokument online,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania, darowizna niepieniężna,
darowizna nie pieniezna,
datek, umowa darowizny, darowizna niepieniężna, dokument do pobrania, datek, dokumenty online do pobrania,
darowizna nie pieniężna,
darowizna,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
darowizna, dokumenty online do pobrania,
darowizna pieniężna, datek,
umowa darowizny, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online, darowizna pieniezna,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, zwrot lokalu,
dokumenty online do pobrania,
zerwanie umowy o wynajem,
dokumenty do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, umowa wypowiedzenia najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
dokument online, wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, dokumenty online do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór, wypowiedzenie najmu, dokumenty do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie najmu,
wypowiedzenie lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży,
oswiadczenie, odstąpienia od umowy kupna sprzedaży,
dokumenty online do pobrania,
odstapienie od umowy,
odstapienie od umowy kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, oświadczenie, dokument do pobrania,
odstapienie od umowy kupna sprzedazy, umowa,
dokument online,
zeznanie,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajem mieszkania w wielkiej brytani, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, umowa o wynajem mieszkania,
umowa o wynajem mieszkania za granica, wynajmować mieszkanie za granicą,
wynajem mieszkania w angli,
Wynajem mieszkania-kontrakt,
wynajem mieszkania w mieście, dokument do pobrania, dokument online, kontrakt,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana ceny najmu, aneks o zmianę czynszu, zmiana kwoty najmu, aneks do umowy najmu,
aneks, zmiana umowy najmu,
zmiana czynszu, mieszkanie,
wynajem mieszkania,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż przyczepki samochodowej, umowa sprzedaży przyczepy,
kupno przyczepki,
kupno przyczepy samochodowej, umowa kupna sprzedaży, przyczepa samochodowa,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży ogródka działkowego, działka, sprzedaż działki rekreacyjnej,
kupno działki rekreacyjnej,
umowa sprzedaży rekreacyjnej,
ogródek działkowy, ogródki działkowe,
umowa kupna działki rekreacyjnej,
działka rekreacyjna,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu przyczepki, najem, umowa wypożyczenia przyczepki,
najem przyczepy,
umowa najmu, przyczepka, wypożyczenie,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu przyczepki,
umowa najmu, najem przyczepy, umowa wypożyczenia przyczepki, najem,
wypożyczenie, przyczepka,