Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajmowac,
dokumenty online do pobrania, dokument online, deklaracje, oświadczać, pisać,
deklarowac, oswiadczenia,
deklaracja, dokumenty online do pobrania, oświadczenia,
dokument do pobrania,
wzor pisma,
wypowiedzenie umowy o najem,
oswiadczać,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
porozumienie,
porozumienia, umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska, sprzedaż samochodu, dokumenty online do pobrania,
umowy, umowa kupna,
uklad, umowa kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
układ,
sprzedaz samochodu,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu lokalu użytkowego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, aneks do umowy najmu lokalu użytkowego,
dokument online, umowa najmu lokal użytkowy, umowy najmu lokalu użytkowego, umowa o najem lokalu użytkowego,
dokument do pobrania,
najem lokalu użytkowego, dokumenty online do pobrania, lokal użytkowy,
umowy najmu lokali użytkowych,
dokumenty online do pobrania,
umowa najmu lokalu uzytkowego, wynajmowanie lokalu,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, układ, najmowanie domu, dom,
dokumenty online do pobrania, umowa najmu mieszkania,
dokument do pobrania, najmowanie mieszkania,
najem mieszkania,
umowy, dokumenty do pobrania, wniosek o wykup mieszkania,
dokument online, uklad, wynajmowanie mieszkania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zawarcie umowy najmu, przedłużenie umowy najmu, umowa przedwstępna najmu lokalu,
umowy najmu lokalu mieszkalnego, opłata skarbowa od umowy najmu, umowa najmu samochodu, umowa najmu lokal,
wypowiedzenie umowy najmu wzór,
umowa najmu na czas określony,
umowa najmu lokali,
wzór umowy najmu lokalu użytkowego,
dokumenty online do pobrania,
umowy najmu samochodu, układ,
wzór umowy najmu pokoju,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najmować, dokument do pobrania,
powierzchnia uzytkowa, dokument online,
najem,
porozumienie, umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej., Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,
umowa najmu części powierzchni użytkowej, dokumenty online do pobrania, uklad,
dokumenty do pobrania, powierzchnia użytkowa,
porozumienia, najmowac,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
Umowa najmu samochodu., dokumenty do pobrania,
samochód, porozumienie, wzór umowy najmu samochodu,
umowa wynajmu samochodu,
porozumienia,
dokument do pobrania,
umowa najmu samochodu,
umowy,
wynajmowanie samochodu, najem samochodu, najmowanie samochodu,
samochod,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa podnajmu części lokalu użytkowego,
układ,
dokument online,
podnajem,
porozumienie,
dokumenty online do pobrania, lokal uzytkowy, lokal użytkowy, umowy, Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
dokumenty do pobrania,
porozumienia,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, zeznanie, dokument online,
gwarancje,
oswiadczenie,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, deklaracja gwarancyjna,
gwarancja, Deklaracja gwarancyjna,
oświadczenie,
zeznania,
dokument do pobrania,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstapienie od umowy,
dokumenty online do pobrania,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, dokumenty online do pobrania, oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, oswiadczenie,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
oświadczenie o odstapieniu od umowy,
zeznania,
odstąpienie od umowy, dokument do pobrania,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, sklep,
umowa komis, dokumenty online do pobrania, układ,
uklad, porozumienie,
komis, umowa komisu,
umowy komisu,
umowa komisu wzór, umowa komisu, dokument online,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, porozumienia, pożyczka, umowy,
dokument online,
porozumienie, uklad, dokumenty do pobrania,
Umowa kredytu faktoringowego,
układ, kredyt faktoringowy,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, pozyczka,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupno sprzedaż nieruchomości, umowa kupna sprzedaży,
wzór umowy na sprzedaż,
umowa przedwstępna kupno sprzedaż,
umowa sprzedaży przykład, umowa sprzedaży druk,
umowa przedwstępna sprzedaż mieszkania,
umowa kupno sprzedaż polsko niemiecka,
umowy kupna sprzedaż, umowa o sprzedaż praw autorskich,
umowy kupno sprzedaż auta, dokumenty online do pobrania, wzory umowa kupno sprzedaż,
umowy o sprzedaż samochodu,
umowa sprzedaży mieszkania,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania porozumienia, umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, uklad,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
umowy,
układ,
dokumenty do pobrania,
porozumienie,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży,
uklad, Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, porozumienie,
układ, porozumienia, dokumenty online do pobrania, ieruchomosć, dokumenty do pobrania,
nieruchomośc,
posrednictwo,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowy, dokument online,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
dokumenty online do pobrania, umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomosci,
przedwstepna umowa kupna sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości, umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci, umowa przedwstepna,
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,
nieruchomośc,
układ, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości wzór, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomosci, dokumenty do pobrania, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
umowa kupna,
dokument do pobrania, uklad, porozumienia,
dokument online,
umowa kupna sprzedaży, umowa sprzedaży na próbę,
umowa sprzedazy na probe, porozumienie, umowa kupna-sprzedaży,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, sprzedaż na probę,
sprzedaz na próbę,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas,
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas, umowy,
dokument online, porozumienie, umowa kupna-sprzedaży,
dokument do pobrania, porozumienia, układ, prawo wlasności, umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności, sprzedaż na raty,
zastrzeżenie prawa własności,
prawo własnosci,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży,
sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy,
umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy,
dokument do pobrania,
porozumienia,
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,
umowa kupna, umowy,
dokumenty online do pobrania,
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,
dokument online, porozumienie, uklad,
dokumenty do pobrania,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, umowa kupna sprzedaży, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
dokumenty online do pobrania, umowa sprzedazy przedsiebiorstwa, uklad,
dokument online, sprzedaż przedsiebiorstwa, porozumienia,
umowy,
układ,
sprzedaż przedsiębiorstwa, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy ratalnej, sprzedaż ratalna,
umowy,
umowa sprzedaży ratalnej, dokument online,
dokument do pobrania,
układ, umowa kupna,
dokumenty do pobrania,
porozumienia, uklad, umowa kupna sprzedaży,
sprzedaż na raty, porozumienie,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
porozumienie, układ,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu,
dokument do pobrania, porozumienia, uklad, dokumenty do pobrania,
umowa kupna, dokumenty online do pobrania, umowa kupna sprzedaży, dokument online, umowy,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, uklad, społka z.o.o., spółka z.o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
dokumenty do pobrania, zbycie udziału,
porozumienia, układ,
umowa zbycia udzialow w spolce z o.o.,
spólka z.o.o., dokument do pobrania, umowy,
udziały,
Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
datek, dokument online, darowizna niepieniężna, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, darowizna nie pieniezna, datek,
darowizna nie pieniężna, dokument do pobrania, darowizna, umowa darowizny,
dokumenty do pobrania,
darowizna niepieniężna,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa darowizny, darowizna pieniezna,
dokumenty online do pobrania,
darowizna pieniężna,
dokument online,
dokumenty do pobrania, datek,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
darowizna,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, zwrot lokalu,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, zerwanie umowy o wynajem,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokument online,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie najmu,
wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu, wypowiedzenie lokalu, wypowiedzenia umowy najmu lokalu, umowa wypowiedzenia najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, dokumenty online do pobrania, wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu,
dokument do pobrania, wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór, wypowiedzenie umowy najmu lokalu, dokumenty do pobrania, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, zeznanie,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, oswiadczenie, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
dokumenty do pobrania,
odstąpienie od umowy,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży,
dokument online,
odstąpienia od umowy kupna sprzedaży,
dokument do pobrania, zeznania, odstapienie od umowy kupna sprzedaży, odstąpienie od umowy kupna sprzedazy,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajem mieszkania w angli,
kontrakt, umowa o wynajem mieszkania,
dokumenty do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania, Wynajem mieszkania-kontrakt,
dokumenty online do pobrania,
wynajem mieszkania w mieście,
wynajmować mieszkanie za granicą,
dokumenty online do pobrania, wynajem mieszkania w wielkiej brytani,
umowa o wynajem mieszkania za granica,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks do umowy najmu,
mieszkanie, zmiana kwoty najmu, zmiana czynszu,
zmiana umowy najmu, aneks o zmianę czynszu, wynajem mieszkania,
aneks,
zmiana ceny najmu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży przyczepy,
kupno przyczepki, umowa kupna sprzedaży,
kupno przyczepy samochodowej, sprzedaż przyczepki samochodowej,
przyczepa samochodowa,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż działki rekreacyjnej,
kupno działki rekreacyjnej, ogródek działkowy,
umowa sprzedaży rekreacyjnej, działka,
umowa kupna działki rekreacyjnej,
ogródki działkowe, działka rekreacyjna,
umowa sprzedaży ogródka działkowego,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu przyczepki, umowa najmu,
najem, najem przyczepy, przyczepka,
umowa wypożyczenia przyczepki, wypożyczenie,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem przyczepy,
najem, wypożyczenie, umowa wypożyczenia przyczepki, umowa najmu, umowa najmu przyczepki, przyczepka,