Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczać, oświadczać, wypowiedzenie umowy o najem, wypowiadać, dokumenty do pobrania,
wzory, dokumenty online do pobrania, oswiadczenie,
umowa o najem,
deklarowac,
wypowiadac, dokument online,
deklaracje, wynajmować,
pismo,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, dokumenty online do pobrania, dokument online,
porozumienie,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, porozumienia, sprzedaż samochodu,
umowa kupna,
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska, Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
sprzedaz samochodu, umowy,
uklad,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór umowy najmu lokalu użytkowego,
umowy najmu lokali użytkowych, wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, układ, dokumenty online do pobrania, dokument online, umowy najmu lokalu uzytkowego,
umowy,
umowa najmu lokalu użytkowego wzór, umowa wynajmu lokalu uzytkowego, dokumenty online do pobrania,
najem, umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
porozumienia,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, dokumenty online do pobrania,
uklad,
umowa najmu mieszkania, porozumienie,
dokumenty do pobrania, wniosek o wykup mieszkania,
wynajmowanie mieszkania,
dokument online,
dokument do pobrania,
najmowanie domu,
dom,
umowy, dokumenty online do pobrania,
najem mieszkania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu okazjonalnego,
umowa najmu auta,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
przykład umowy najmu,
umowa najmu,
umowa o najem, zgłoszenie umowy najmu, układ,
umowa najmu powierzchni reklamowej,
umowa najmu lokalu biurowego, umowa najmu samochodu,
termin wypowiedzenia umowy najmu, umowa najmu mieszkania wzór,
umowa najmu części lokalu,
wypowiedzenia umowy najmu,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
powierzchnia użytkowa, dokument do pobrania,
porozumienie,
powierzchnia uzytkowa,
umowa najmu części powierzchni użytkowej,
porozumienia,
najem,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, najmowac,
umowy,
uklad,
najmować,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu samochodu, Umowa najmu samochodu., porozumienie,
porozumienia,
najem samochodu, umowy, najmowanie samochodu,
wynajmowanie samochodu, samochód, dokument online,
dokumenty do pobrania,
uklad,
układ, samochod, umowa najmu samochodu wzór,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., umowy, podnajem, lokal użytkowy, uklad,
porozumienie,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
porozumienia, układ, lokal uzytkowy, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego, umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
gwarancja,
dokumenty do pobrania, gwarancje, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, zeznania, zeznanie,
oświadczenie, oswiadczenie,
dokument online,
deklaracja gwarancyjna,
dokumenty online do pobrania, Deklaracja gwarancyjna,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie, oswiadczenie,
dokumenty online do pobrania,
umowa,
dokumenty online do pobrania, odstąpienie od umowy,
dokument do pobrania,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
odstapienie od umowy, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
oświadczenie o odstapieniu od umowy, oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
umowy komisu, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, umowa komisu wzór,
umowa komisu, umowa komis,
zastaw,
sklep,
komis, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
uklad, porozumienia,
dokument online,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa kredytu faktoringowego,
kredyt faktoringowy, uklad,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, układ, pozyczka, porozumienia, pożyczka, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, porozumienie,
umowy,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór umowy kupno sprzedaż samochodu, umowa sprzedaży doc, umowa sprzedaży przykład,
umowa sprzedaży auta,
umowy kupno sprzedaż samochód,
umowa kupno sprzedaż polsko niemiecka, wzór umowy o sprzedaż, sprzedaż mieszkania umowa,
umowy o sprzedaż samochodu,
umowa kupno sprzedaż auta, umowa przedwstepna sprzedaży,
dokumenty online do pobrania,
umowa kupno sprzedaż samochód, umowa o sprzedaż auta, sprzedaż nieruchomości umowa,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty do pobrania, umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania porozumienia, dokumenty online do pobrania, uklad,
umowy, układ, porozumienie,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ieruchomosć, dokumenty online do pobrania,
posrednictwo,
dokumenty do pobrania,
nieruchomośc, umowy, uklad, dokumenty online do pobrania,
umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci, porozumienia,
sprzedaz, dokument do pobrania, nieruchomość, układ, Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
dokument online,
sprzedaż nieruchomości,
dokument do pobrania,
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,
zadatek,
przedwstepna umowa kupna sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstępna kupna sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości, wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, porozumienia, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomości, umowa kupna sprzedaży, nieruchomość,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
uklad,
sprzedaż na próbę, umowa sprzedazy na probe, dokument online, porozumienia, umowy,
dokumenty online do pobrania,
umowa kupna,
dokumenty online do pobrania,
umowa sprzedaży na próbę, sprzedaż na probę, dokumenty do pobrania,
porozumienie,
Umowa sprzedaży na próbę,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
porozumienia, umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
umowa kupna sprzedaży, umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności, umowa kupna-sprzedaży,
porozumienie, dokument do pobrania, umowa kupna,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, zastrzeżenie prawa własności, prawo wlasności,
uklad,
umowy, dokument online,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, dokument online, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
porozumienie, umowa kupna sprzedaży,
porozumienia, umowa kupna,
układ, dokumenty online do pobrania,
uklad, dokumenty online do pobrania, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy, sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaz przedsiębiorstwa, dokument online, porozumienia, umowy,
sprzedaż przedsiębiorstwa,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, umowa kupna,
uklad,
dokumenty online do pobrania, sprzedaż przedsiebiorstwa, dokumenty online do pobrania, umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,
porozumienie, dokument do pobrania,
umowa kupna sprzedaży,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaz ratalna, dokument do pobrania, sprzedaż na raty, Umowa sprzedaży ratalnej, umowy,
umowa kupna, sprzedaż ratalna,
dokument online,
porozumienia, uklad, sprzedaz na raty,
dokumenty online do pobrania,
układ, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu,
dokument online, dokument do pobrania, porozumienia, układ, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
dokumenty online do pobrania, umowy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, umowa kupna sprzedaży,
uklad,
porozumienie, umowa kupna,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zbycie udziałow,
spólka z.o.o., zbycie udziału,
dokumenty online do pobrania, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
uklad,
zbycie udziałów,
dokumenty online do pobrania, Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.,
porozumienie,
porozumienia, dokument online, układ,
dokumenty do pobrania,
spółka z.o.o.,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna nie pieniezna,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
datek,
umowa darowizny,
darowizna nie pieniężna,
dokumenty online do pobrania,
darowizna niepieniężna, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, darowizna,
darowizna niepieniężna,
datek,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna pieniężna,
dokument online,
umowa darowizny,
darowizna pieniezna, dokumenty do pobrania,
darowizna,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
datek, dokument do pobrania,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zerwanie umowy o wynajem,
dokument do pobrania,
zwrot lokalu, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokument online,
dokumenty online do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie najmu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
dokument online,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
wypowiedzenie lokalu, wypowiedzenie najmu, dokument do pobrania, umowa wypowiedzenia najmu lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
odstapienie od umowy, zeznanie,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, dokumenty online do pobrania,
oswiadczenie,
odstąpienie od umowy kupna sprzedazy, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu,
dokumenty do pobrania, odstapienie od umowy kupna sprzedaży, odstapienie od umowy kupna sprzedazy,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży,
odstąpienie od umowy,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajem mieszkania w wielkiej brytani,
dokument do pobrania, wynajem mieszkania w angli, dokument online,
umowa o wynajem mieszkania,
Wynajem mieszkania-kontrakt, dokumenty online do pobrania, wynajem mieszkania w mieście,
kontrakt, wynajmować mieszkanie za granicą, dokumenty do pobrania,
umowa o wynajem mieszkania za granica,
dokumenty online do pobrania,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks o zmianę czynszu, aneks do umowy najmu, wynajem mieszkania, zmiana umowy najmu, zmiana kwoty najmu, aneks, zmiana czynszu, zmiana ceny najmu, mieszkanie,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyczepa samochodowa, kupno przyczepki, umowa kupna sprzedaży, umowa sprzedaży przyczepy,
sprzedaż przyczepki samochodowej, kupno przyczepy samochodowej,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży ogródka działkowego,
sprzedaż działki rekreacyjnej, działka,
ogródek działkowy,
ogródki działkowe, działka rekreacyjna,
kupno działki rekreacyjnej,
umowa kupna działki rekreacyjnej, umowa sprzedaży rekreacyjnej,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypożyczenie, umowa wypożyczenia przyczepki, umowa najmu,
umowa najmu przyczepki, najem,
przyczepka, najem przyczepy,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu przyczepki, najem,
umowa najmu,
przyczepka, wypożyczenie, umowa wypożyczenia przyczepki,
najem przyczepy,