Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, oswiadczenie,
wynajmować,
dokumenty online do pobrania, oświadczac,
umowa o najem,
deklaracja,
oświadczenia, deklarowac,
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
oswiadczenia,
wypowiadać, wzor pisma, dokument online, wzór pisma,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska, porozumienie, dokument online, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa kupna,
umowy, umowa kupna sprzedaży,
dokumenty online do pobrania, uklad,
dokumenty do pobrania,
sprzedaż samochodu,
sprzedaz samochodu,
porozumienia,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
umowa najmu lokalu użytkowego wzór, umowa najmu lokalu uzytkowego, dokument do pobrania, aneks do umowy najmu lokalu użytkowego, rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego,
dokumenty online do pobrania, umowa wynajmu lokalu uzytkowego,
wzór umowy najmu lokalu użytkowego, dokumenty online do pobrania,
układ,
porozumienia,
najem, dokument online, umowy najmu lokali użytkowych,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu mieszkania,
dom,
umowy,
wniosek o wykup mieszkania,
najmowanie domu,
dokument online,
uklad, porozumienie,
najmowanie mieszkania,
dokumenty online do pobrania,
wynajmowanie mieszkania, najem mieszkania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o najem, umowy najmu samochodu,
zgłoszenie umowy najmu, umowa najmu wypowiedzenie, druk umowy najmu lokalu, rozwiązanie umowy najmu mieszkania, wymówienie umowy najmu,
wzory umów najmu lokalu, Umowa najmu, umowa najmu biura,
aneks do umowy najmu lokalu, umowa najmu na czas oznaczony,
umowa najmu lokalu handlowego,
wzór umowy najmu, rozwiazanie umowy najmu lokalu,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
powierzchnia uzytkowa,
układ,
dokumenty online do pobrania,
najmowac, najmować,
umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
dokumenty online do pobrania, najem, umowa najmu części powierzchni użytkowej, uklad,
dokumenty do pobrania, dokument online,
porozumienie,
umowy,
porozumienia,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia,
umowa najmu samochodu,
najmowanie samochodu, najem samochodu, samochód, porozumienie, umowa wynajmu samochodu,
dokument online, samochod, umowy,
uklad, wzór umowy najmu samochodu, dokumenty do pobrania,
umowy najmu samochodu,
dokument do pobrania,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
uklad, porozumienia, lokal uzytkowy, porozumienie,
lokal użytkowy, Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.,
umowy,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, podnajem,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania, umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie, zeznanie, Deklaracja gwarancyjna, deklaracja gwarancyjna,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
oświadczenie, dokumenty online do pobrania, zeznania, gwarancja, gwarancje, dokument online,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
zeznanie, odstapienie od umowy, zeznania,
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie o odstąpienie od umowy,
odstąpienie od umowy,
wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowa,
dokument online,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, oświadczenie o odstapieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokumenty do pobrania,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
komis,
dokument online, umowa komis, dokumenty do pobrania,
zastaw, uklad, umowy, umowa komisu wzór,
dokumenty online do pobrania,
układ, dokument do pobrania, porozumienia,
dokumenty online do pobrania,
porozumienie, sklep,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kredyt faktoringowy, porozumienie,
pozyczka,
uklad,
Umowa kredytu faktoringowego,
pożyczka, układ, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
porozumienia,
umowy,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży samochodu,
umowa przedwstępna sprzedaż działki, umowy na sprzedaż samochodu, umowa sprzedaży rzeczy, umowy kupno sprzedaż samochód, umowy sprzedaż samochodu, umowa kupna sprzedaż,
sprzedaż domu umowa,
sprzedaż nieruchomości umowa, umowa kupno sprzedaży,
umowa kupno sprzedaż mieszkania, niemiecka umowa kupno sprzedaż,
umowa sprzedaży kodeks cywilny,
umowa przedwstępna sprzedaż domu, wzór umowy na sprzedaż samochodu,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania porozumienia,
uklad,
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,
dokumenty do pobrania,
umowy, układ, porozumienie, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaz, nieruchomość, Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,
dokument online, dokument do pobrania, porozumienie, dokumenty online do pobrania, umowy, nieruchomośc, umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci, umowa kupna sprzedaży,
uklad, ieruchomosć, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości,
nieruchomośc,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku, dokument online,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci,
umowa przedwstepna, Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,
przedwstepna umowa kupna sprzedaży nieruchomości,
dokumenty online do pobrania, nieruchomość,
dokument do pobrania,
uklad, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomosci,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, proba,
umowa kupna sprzedaży, układ,
umowa sprzedazy na probe, uklad, sprzedaż na próbę, sprzedaż na probę, dokumenty do pobrania,
umowa kupna-sprzedaży,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
umowa kupna,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo wlasności,
umowy,
zastrzeżenie prawa własności, Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, sprzedaż na raty, prawo własnosci, umowa kupna, umowa kupna sprzedaży, uklad,
porozumienie,
dokument do pobrania, umowa kupna-sprzedaży, porozumienia,
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,
dokument online,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania, porozumienie,
układ,
uklad,
umowa kupna sprzedaży, sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokumenty online do pobrania,
umowa kupna,
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy, porozumienia,
sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy, umowy,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna,
dokumenty online do pobrania, sprzedaż przedsiębiorstwa,
układ,
sprzedaz przedsiębiorstwa,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
porozumienia,
uklad, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,
sprzedaż przedsiebiorstwa,
umowa kupna sprzedaży,
umowy, dokumenty do pobrania,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia, układ, sprzedaż ratalna,
umowa kupna,
dokumenty do pobrania,
uklad,
sprzedaz na raty, dokumenty online do pobrania, umowy,
Umowa sprzedaży ratalnej,
sprzedaz ratalna, umowa sprzedaży ratalnej, umowa kupna sprzedaży, dokument online,
porozumienie,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad, dokumenty online do pobrania,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, umowa kupna sprzedaży,
układ, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
umowy, dokumenty online do pobrania, porozumienia, umowa kupna, porozumienie, dokument online,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
porozumienia, zbycie udziałów,
porozumienie,
uklad, zbycie udziału, umowa zbycia udzialow w spolce z o.o.,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.,
dokument do pobrania,
zbycie udziałow,
spółka z.o.o., spólka z.o.o., dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna nie pieniężna, dokumenty online do pobrania, darowizna nie pieniezna, darowizna,
dokument online, darowizna niepieniężna,
umowa darowizny,
datek, datek, dokument do pobrania,
darowizna niepieniężna,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna pieniężna,
umowa darowizny, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
darowizna, dokumenty do pobrania,
datek,
dokumenty online do pobrania, darowizna pieniezna, dokument online,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online,
zwrot lokalu,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, zerwanie umowy o wynajem,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie najmu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
dokumenty do pobrania, wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
umowa wypowiedzenia najmu lokalu,
wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, dokumenty online do pobrania, okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór, wypowiedzenie umowy najmu lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
odstapienie od umowy kupna sprzedazy,
dokumenty online do pobrania,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży,
odstąpienia od umowy kupna sprzedaży, odstapienie od umowy kupna sprzedaży, dokument online, odstąpienie od umowy,
umowa, odstąpienie od umowy kupna sprzedazy,
dokument do pobrania, odstapienie od umowy,
oswiadczenie, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajem mieszkania w wielkiej brytani, Wynajem mieszkania-kontrakt, wynajem mieszkania w angli,
kontrakt, dokumenty online do pobrania, umowa o wynajem mieszkania za granica, wynajem mieszkania w mieście, dokumenty do pobrania,
dokument online, umowa o wynajem mieszkania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wynajmować mieszkanie za granicą,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana umowy najmu,
aneks do umowy najmu,
aneks o zmianę czynszu,
zmiana ceny najmu,
aneks,
wynajem mieszkania, mieszkanie, zmiana czynszu, zmiana kwoty najmu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kupno przyczepki, umowa sprzedaży przyczepy, sprzedaż przyczepki samochodowej,
umowa kupna sprzedaży, przyczepa samochodowa, kupno przyczepy samochodowej,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogródki działkowe, działka rekreacyjna, umowa sprzedaży rekreacyjnej, umowa kupna działki rekreacyjnej, umowa sprzedaży ogródka działkowego,
kupno działki rekreacyjnej,
sprzedaż działki rekreacyjnej,
ogródek działkowy,
działka,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypożyczenie, umowa najmu,
umowa najmu przyczepki, przyczepka, umowa wypożyczenia przyczepki, najem,
najem przyczepy,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu,
wypożyczenie,
umowa najmu przyczepki, najem, najem przyczepy, przyczepka,
umowa wypożyczenia przyczepki,