Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiadac, dokumenty online do pobrania, Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, oswiadczać,
umowa o najem, deklarować, pisma,
pismo, wzory,
wypowiedzenie umowy o najem, wynajmować,
deklaracja, oswiadczenia, oświadczać,
dokumenty do pobrania,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
dokumenty online do pobrania, umowy, dokument online,
sprzedaż samochodu,
uklad,
umowa kupna sprzedaży,
umowa sprzedazy samochodu - wersja polska,
dokument do pobrania, porozumienie,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, porozumienia,
umowa kupna, Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o najem lokalu użytkowego,
najem,
wzór umowy najmu lokalu użytkowego, umowa najmu lokalu użytkowego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego,
układ, umowy najmu lokalu uzytkowego,
umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego, dokument online, dokument do pobrania,
uklad, umowa wynajmu lokalu uzytkowego, dokumenty do pobrania, wynajmowanie lokalu,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
najem mieszkania, porozumienie, uklad,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, układ,
umowy,
najmowanie domu,
wniosek o wykup mieszkania, dom, porozumienia,
dokument online, umowa najmu mieszkania, dokument do pobrania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu rzeczy,
umowa najmu podatek,
umowa najmu garażu,
umowa najmu gruntu, umowa najmu a umowa dzierżawy,
druk umowy najmu,
wzór umowy najmu,
umowa najmu druk, aneks do umowy najmu lokalu,
umowy najmu lokali,
umowa najmu hali, wypowiedzenie umowy najmu przez najemcę,
umowa najmu wzór,
wzór umowy najmu mieszkania,
rozwiazanie umowy najmu lokalu,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
dokumenty online do pobrania, porozumienia, dokument do pobrania, układ, dokumenty do pobrania, porozumienie, powierzchnia użytkowa,
najmowac, dokument online, uklad,
najmować, Umowa najmu części powierzchni użytkowej., powierzchnia uzytkowa, najem,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
samochód, uklad,
umowy najmu samochodu, układ,
umowa wynajmu samochodu,
wynajmowanie samochodu, umowa najmu samochodu, umowa najmu samochodu wzór, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, porozumienie, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
najem samochodu,
umowy,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
porozumienia,
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego, lokal uzytkowy,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
lokal użytkowy, podnajem,
umowy,
dokument online,
układ, Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., dokumenty online do pobrania,
porozumienie,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie, deklaracja gwarancyjna, gwarancja,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Deklaracja gwarancyjna,
oswiadczenie, dokumenty online do pobrania, dokument online, gwarancje,
zeznanie, zeznania, dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, oswiadczenie o odstapieniu od umowy, zeznania, umowa,
oswiadczenie,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokumenty do pobrania,
odstąpienie od umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna,
dokument online, oświadczenie o odstąpienie od umowy,
oświadczenie, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
dokumenty online do pobrania,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, dokument online,
dokumenty online do pobrania, umowa komis,
zastaw,
porozumienia,
uklad,
umowa komisu wzór,
umowy komisu,
układ,
komis,
dokumenty do pobrania,
umowa komisu, umowa komisu, sklep,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, dokument do pobrania, umowy,
dokumenty do pobrania, kredyt faktoringowy,
dokument online,
pozyczka, dokumenty online do pobrania, Umowa kredytu faktoringowego,
pożyczka, uklad,
porozumienia,
układ,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy kupno sprzedaż samochód,
umowa o kupno sprzedaż samochodu, umowa sprzedaży formularz, umowy kupno sprzedaż auta, umowa przedwstępna sprzedaż mieszkania, umowa kupno sprzedaż motor,
umowa sprzedaży, formularz umowy kupno sprzedaż, umowa kupno sprzedaż samochodu osobowego,
umowa kupna sprzedaż,
druki umowa kupno sprzedaż, umowa wstępna kupno sprzedaż, umowa kupno sprzedaż mieszkania, umowa o sprzedaż mieszkania,
druk umowa kupno sprzedaż samochodu,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,
dokument do pobrania porozumienia,
uklad,
układ,
dokument online,
umowy,
porozumienie,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, nieruchomość, pośrednictwo sprzedaży nieruchomości, umowa kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, ieruchomosć, sprzedaz, dokument online,
porozumienia,
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,
dokumenty online do pobrania, umowy,
uklad, umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nieruchomość, umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości, umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości, Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości wzór, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku,
sprzedaż nieruchomości, porozumienie,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomości, przedwstepna umowa kupna sprzedaży nieruchomości,
dokument online,
umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomosci,
umowa przedwstepna, uklad,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa sprzedaży na próbę, dokumenty do pobrania,
sprzedaż na probę, dokumenty online do pobrania,
umowy, sprzedaż na próbę, umowa sprzedazy na probe, umowa kupna-sprzedaży, układ,
sprzedaz na próbę,
dokument online,
umowa kupna sprzedaży, uklad, próba, umowa kupna,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna-sprzedaży,
sprzedaż na raty,
prawo wlasności, uklad, umowy, porozumienie,
dokument do pobrania,
zastrzeżenie prawa własności, Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas,
prawo własnosci, układ, porozumienia, umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,
dokument online,
umowa kupna sprzedaży,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online, sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy, uklad, sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, porozumienie, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, porozumienia, dokumenty do pobrania,
układ,
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,
umowy, umowa kupna,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż przedsiebiorstwa, sprzedaz przedsiębiorstwa,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
porozumienie,
uklad, dokument do pobrania,
sprzedaż przedsiębiorstwa, porozumienia,
dokumenty online do pobrania, umowa kupna sprzedaży,
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,
układ,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, uklad, umowa kupna sprzedaży,
sprzedaz ratalna, porozumienie, umowa sprzedazy ratalnej,
dokumenty do pobrania,
umowy,
sprzedaż ratalna, umowa kupna,
dokumenty online do pobrania,
sprzedaż na raty,
układ,
sprzedaz na raty, umowa sprzedaży ratalnej,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu,
uklad, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa kupna sprzedaży,
umowy, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, porozumienie,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, umowa kupna,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, porozumienia, dokument do pobrania, układ,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, zbycie udziałów,
udziały,
umowa zbycia udzialow w spolce z o.o., dokumenty online do pobrania, spólka z.o.o., dokument do pobrania, zbycie udziałow,
dokumenty online do pobrania, porozumienie, społka z.o.o., uklad,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
umowy,
Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
datek,
darowizna nie pieniezna,
darowizna nie pieniężna, darowizna niepieniężna,
darowizna niepieniężna, umowa darowizny,
dokumenty do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
darowizna, dokument do pobrania, datek, dokumenty online do pobrania,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
darowizna pieniezna,
darowizna pieniężna,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
umowa darowizny,
darowizna,
datek, dokumenty online do pobrania,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokument do pobrania,
dokument online,
zwrot lokalu,
dokumenty online do pobrania, zerwanie umowy o wynajem,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu, wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
dokument online,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
wypowiedzenie najmu,
dokument do pobrania,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie lokalu, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa wypowiedzenia najmu lokalu,
okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, zeznanie,
odstąpienie od umowy,
odstapienie od umowy kupna sprzedazy, dokumenty online do pobrania, dokument online, zeznania,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży,
odstąpienie od umowy kupna sprzedazy, oswiadczenie,
dokument do pobrania, odstąpienia od umowy kupna sprzedaży, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu,
dokumenty online do pobrania,
umowa,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajem mieszkania w angli, wynajmować mieszkanie za granicą, umowa o wynajem mieszkania za granica,
wynajem mieszkania w wielkiej brytani, dokumenty online do pobrania,
Wynajem mieszkania-kontrakt,
dokument online,
dokument do pobrania,
umowa o wynajem mieszkania, dokumenty online do pobrania,
wynajem mieszkania w mieście,
dokumenty do pobrania, kontrakt,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana ceny najmu,
aneks do umowy najmu, mieszkanie, zmiana kwoty najmu, aneks,
wynajem mieszkania, aneks o zmianę czynszu, zmiana umowy najmu, zmiana czynszu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyczepa samochodowa, umowa sprzedaży przyczepy,
kupno przyczepy samochodowej,
sprzedaż przyczepki samochodowej,
umowa kupna sprzedaży, kupno przyczepki,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż działki rekreacyjnej,
działka rekreacyjna, kupno działki rekreacyjnej, ogródki działkowe,
działka,
umowa sprzedaży ogródka działkowego, umowa sprzedaży rekreacyjnej,
umowa kupna działki rekreacyjnej, ogródek działkowy,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu,
najem, umowa najmu przyczepki,
wypożyczenie,
najem przyczepy, umowa wypożyczenia przyczepki, przyczepka,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa wypożyczenia przyczepki,
umowa najmu przyczepki,
wypożyczenie,
najem, umowa najmu,
najem przyczepy, przyczepka,