Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie,
deklaracja, wypowiadać, dokument online,
dokumenty online do pobrania, deklarować, wynajmować, wynajmowac,
pismo, wypowiedzenie umowy o najem, umowa o najem,
wzory, deklaracje,
oświadczenia, wzor pisma,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, porozumienia,
układ,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska, dokument online, porozumienie,
sprzedaż samochodu,
umowa kupna, umowy, dokumenty do pobrania, sprzedaz samochodu,
dokumenty online do pobrania, umowa kupna sprzedaży, uklad,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad, umowa najmu lokal użytkowy,
lokal użytkowy,
umowa wynajmu lokalu uzytkowego,
dokumenty online do pobrania,
wynajmowanie lokalu,
umowa najmu lokalu użytkowego,
umowy najmu lokali użytkowych, umowa najmu lokalu uzytkowego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
układ,
umowa o najem lokalu użytkowego, umowy najmu lokalu uzytkowego,
wynajmować lokal,
dokument do pobrania,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
porozumienie, dokument do pobrania,
układ, najem mieszkania, wynajmowanie mieszkania, umowy,
umowa najmu mieszkania,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
dom, wniosek o wykup mieszkania, uklad,
najmowanie domu, porozumienia,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu placu, rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego,
wzór rozwiązania umowy najmu, umowa najmu druk,
umowa najmu doc, umowy najmu lokalu, umowa najmu lokalu uzytkowego,
wypowiedzenie umowy o najem,
umowy najmu lokali,
umowa najmu garazu, umowa najmu lokalu urzytkowego,
umowa najmu lokalu mieszkaniowego, druk umowy najmu lokalu,
umowa najmu mieszkania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej., najem, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
umowa najmu części powierzchni użytkowej,
układ, Umowa najmu części powierzchni użytkowej., najmowac,
porozumienie, dokument online, najmować,
porozumienia,
uklad,
umowy,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad, umowy najmu samochodu, porozumienie, najmowanie samochodu,
Umowa najmu samochodu., dokumenty do pobrania, umowa wynajmu samochodu,
samochód, dokumenty online do pobrania, umowa najmu samochodu wzór,
porozumienia,
umowa najmu samochodu, układ,
dokumenty online do pobrania, wynajmowanie samochodu,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
lokal użytkowy,
dokumenty online do pobrania,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego, uklad,
porozumienia,
dokument do pobrania, umowy, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
podnajem, Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., porozumienie, układ,
lokal uzytkowy,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, gwarancje,
deklaracja gwarancyjna,
oświadczenie,
dokument online, zeznania,
dokumenty online do pobrania, oswiadczenie, Deklaracja gwarancyjna,
dokument do pobrania, zeznanie,
dokumenty online do pobrania, gwarancja,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie,
oświadczenie,
umowa, odstapienie od umowy,
oświadczenie o odstapieniu od umowy, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
zeznanie, zeznania,
dokumenty do pobrania,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
umowa komisu, dokument online, umowa komisu,
umowy komisu, dokument do pobrania,
porozumienia, uklad,
umowy, umowa komis, sklep,
zastaw, dokumenty do pobrania,
komis,
dokumenty online do pobrania,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, pozyczka, dokumenty online do pobrania, Umowa kredytu faktoringowego,
pożyczka, dokumenty do pobrania,
układ,
porozumienia, dokument do pobrania,
umowy,
dokumenty online do pobrania,
uklad, kredyt faktoringowy, porozumienie,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży doc,
umowa sprzedaży druk, umowy o sprzedaż, umowa kupno sprzedaż samochodu wzór, umowy sprzedaży, umowa o sprzedaż, umowa przedwstepna sprzedaży,
umowa przedwstępna sprzedaż działki,
umowa kupno sprzedaż auto,
umowa kupno sprzedaż motocykla,
www umowa kupno sprzedaż, umowa o sprzedaży,
umowa cywilno prawna sprzedaż,
umowa przedwstępna sprzedaż mieszkania,
umowa sprzedaży domu,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania porozumienia,
umowy,
dokument online,
porozumienie,
układ, dokumenty online do pobrania,
uklad,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości, nieruchomośc, dokument online,
układ,
sprzedaż nieruchomosci, umowa kupna sprzedaży,
nieruchomość,
dokumenty do pobrania, Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,
uklad,
porozumienie,
porozumienia, dokumenty online do pobrania,
sprzedaz, dokumenty online do pobrania,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie, dokument do pobrania,
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,
uklad,
układ, umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomości, umowy,
przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego,
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomosci,
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości, nieruchomośc, umowa kupna sprzedaży,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży na próbę,
dokumenty do pobrania,
umowa sprzedazy na probe, porozumienia,
dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży na próbę,
dokumenty online do pobrania, umowa kupna,
umowa kupna-sprzedaży, układ, porozumienie,
próba,
sprzedaz na próbę,
uklad,
dokument online,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas, uklad,
sprzedaż na raty,
umowa kupna-sprzedaży,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas,
porozumienie, prawo własnosci,
dokument do pobrania,
umowa kupna sprzedaży, porozumienia, układ,
dokument online, zastrzeżenie prawa własności,
umowy,
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, układ, umowa kupna, dokumenty online do pobrania,
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy,
uklad, porozumienia,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, umowy,
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy, umowa kupna sprzedaży,
dokument online,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, sprzedaż przedsiębiorstwa,
sprzedaz przedsiębiorstwa,
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa, sprzedaż przedsiebiorstwa, dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania, porozumienie, uklad,
umowy,
umowa kupna, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, umowy,
porozumienie, sprzedaż na raty,
umowa kupna,
umowa sprzedaży ratalnej,
Umowa sprzedaży ratalnej, porozumienia, układ, umowa kupna sprzedaży, umowa sprzedazy ratalnej,
sprzedaz na raty, sprzedaz ratalna, uklad, sprzedaż ratalna,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
dokument online,
umowy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, porozumienia,
uklad,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
układ, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, umowa kupna,
dokumenty do pobrania, umowa kupna sprzedaży,
dokument do pobrania,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zbycie udziałow, uklad,
układ, porozumienie, społka z.o.o., dokumenty do pobrania,
porozumienia,
spólka z.o.o., Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.,
spółka z.o.o., dokumenty online do pobrania,
udziały,
dokumenty online do pobrania,
umowy,
dokument online,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
darowizna niepieniężna, datek,
darowizna nie pieniężna,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
datek,
darowizna, darowizna niepieniężna,
dokumenty do pobrania,
darowizna nie pieniezna, umowa darowizny, dokumenty online do pobrania,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
darowizna pieniężna, datek,
darowizna pieniezna, umowa darowizny,
dokumenty online do pobrania,
darowizna,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, zerwanie umowy o wynajem,
dokument do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
zwrot lokalu, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
umowa wypowiedzenia najmu lokalu, wypowiedzenie najmu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu, dokument online,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, wypowiedzenie najmu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstapienie od umowy kupna sprzedaży,
dokumenty online do pobrania, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
odstąpienie od umowy, dokumenty online do pobrania, dokument online,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, umowa, zeznanie, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży, oswiadczenie, oświadczenie,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
zeznania,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, Wynajem mieszkania-kontrakt, umowa o wynajem mieszkania za granica,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
wynajem mieszkania w angli, umowa o wynajem mieszkania, kontrakt, wynajmować mieszkanie za granicą,
wynajem mieszkania w wielkiej brytani,
wynajem mieszkania w mieście, dokument online, dokument do pobrania,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks,
wynajem mieszkania, zmiana umowy najmu,
mieszkanie,
aneks do umowy najmu,
zmiana ceny najmu,
zmiana czynszu,
aneks o zmianę czynszu,
zmiana kwoty najmu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kupno przyczepy samochodowej, sprzedaż przyczepki samochodowej, kupno przyczepki,
umowa kupna sprzedaży, umowa sprzedaży przyczepy, przyczepa samochodowa,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogródek działkowy,
kupno działki rekreacyjnej,
działka, umowa sprzedaży rekreacyjnej, ogródki działkowe, sprzedaż działki rekreacyjnej,
umowa kupna działki rekreacyjnej, działka rekreacyjna,
umowa sprzedaży ogródka działkowego,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa wypożyczenia przyczepki,
najem przyczepy,
najem,
przyczepka, umowa najmu przyczepki,
umowa najmu,
wypożyczenie,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem przyczepy,
przyczepka, umowa wypożyczenia przyczepki, umowa najmu przyczepki,
najem,
wypożyczenie,
umowa najmu,