Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiadać,
deklarowac,
wynajmować,
wynajmowac, wypowiedzenie umowy o najem,
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, pisać, oswiadczenia, wzor pisma,
wypowiadac,
oswiadczenie,
oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, dokumenty online do pobrania, deklarować,
wzór pisma,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad, dokument online, dokumenty do pobrania, umowa sprzedazy samochodu - wersja polska, sprzedaż samochodu,
umowy,
umowa kupna,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, porozumienia,
układ, sprzedaz samochodu,
dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
umowa kupna sprzedaży,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
dokumenty do pobrania, umowy, porozumienia, aneks do umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa najmu lokalu uzytkowego,
umowy najmu lokali użytkowych, wynajmować lokal, wynajmowanie lokalu, wzór umowy najmu lokalu użytkowego, umowa najmu lokalu użytkowego wzór,
umowy najmu lokalu uzytkowego,
dokumenty online do pobrania,
uklad,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem mieszkania, wynajmowanie mieszkania, dom,
dokument do pobrania, najmowanie domu,
umowy, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online, porozumienia, układ, umowa najmu mieszkania, dokumenty online do pobrania, porozumienie, najmowanie mieszkania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu lokalu uzytkowego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór,
umowa najmu lokalu użytkowego wzór,
wzór umowy najmu garażu,
dokument do pobrania, wzor umowy najmu mieszkania,
umowa przedwstepna najmu, wniosek o zawarcie umowy najmu, wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego,
zerwanie umowy najmu,
umowa o najem,
umowa najmu pomieszczeń,
wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron,
termin wypowiedzenia umowy najmu, umowa najmu nieruchomości,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, umowa najmu części powierzchni użytkowej,
dokument do pobrania,
umowy,
powierzchnia użytkowa, powierzchnia uzytkowa, układ,
uklad, dokument online, Umowa najmu części powierzchni użytkowej., porozumienie, najmować,
dokumenty online do pobrania, najem,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najmowanie samochodu,
porozumienie, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, wynajmowanie samochodu,
umowa najmu samochodu, umowy najmu samochodu, dokumenty online do pobrania, umowy,
samochód,
umowa wynajmu samochodu,
umowa najmu samochodu wzór, wzór umowy najmu samochodu, Umowa najmu samochodu., najem samochodu,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa podnajmu części lokalu użytkowego,
porozumienie,
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
podnajem, dokumenty do pobrania, porozumienia, uklad, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, układ, lokal użytkowy,
lokal uzytkowy, umowy,
dokument online,
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, gwarancje, gwarancja,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
oświadczenie,
dokument online,
deklaracja gwarancyjna,
zeznanie, Deklaracja gwarancyjna, dokument do pobrania,
zeznania, oswiadczenie,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
dokument do pobrania,
oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
oświadczenie o odstapieniu od umowy,
odstapienie od umowy, zeznanie,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
umowa,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpienie od umowy, zeznania,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
odstąpienie od umowy,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, umowa komisu, sklep, komis,
układ,
uklad,
umowa komisu, umowy,
dokumenty do pobrania,
dokument online, porozumienia,
umowa komis, porozumienie, zastaw, umowy komisu,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa kredytu faktoringowego, układ, dokumenty do pobrania, umowy, uklad,
dokumenty online do pobrania, pozyczka,
porozumienia,
pożyczka, dokumenty online do pobrania, porozumienie,
dokument online, dokument do pobrania, kredyt faktoringowy,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór umowa sprzedaż,
umowa kupna-sprzedaży,
umowa sprzedaży pojazdu,
umowa przedwstępna sprzedaż mieszkania, wzór umowy kupno sprzedaż samochodu,
niemiecka umowa kupno sprzedaż,
umowa o sprzedaż samochodu,
formularz umowa kupno sprzedaż,
wzory umów sprzedaż samochodu,
wzory umów kupno sprzedaż, umowa sprzedaży przedwstępna, umowa kupno sprzedaż samochodu,
umowa wstępna kupno sprzedaż, umowy kupna sprzedaż samochodu,
dokumenty online do pobrania,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania porozumienia, umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, układ, umowy,
porozumienie,
uklad,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaz,
dokumenty do pobrania, sprzedaż nieruchomosci,
umowy,
dokumenty online do pobrania,
uklad, Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,
posrednictwo, dokument online, układ,
umowa kupna sprzedaży,
umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci,
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,
nieruchomość, ieruchomosć,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,
umowy, nieruchomość, układ, umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci,
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomosci, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomosci, umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci, przedwstepna umowa kupna sprzedaży nieruchomości, dokumenty online do pobrania, zadatek,
porozumienie, umowa kupna sprzedaży,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaz na próbę,
sprzedaż na próbę,
proba,
umowa sprzedaży na próbę,
porozumienie,
dokument online,
umowa sprzedazy na probe,
układ, uklad,
umowa kupna-sprzedaży, umowa kupna,
dokumenty do pobrania,
Umowa sprzedaży na próbę, umowy,
porozumienia,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
umowa kupna-sprzedaży,
umowa kupna sprzedaży, dokument do pobrania, umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas, prawo własnosci,
umowa kupna,
porozumienie,
zastrzeżenie prawa własności,
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności, umowy,
sprzedaż na raty, porozumienia,
układ, Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia,
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy, układ,
umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokument do pobrania,
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, dokumenty online do pobrania, umowy,
dokument online, umowa kupna,
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokumenty do pobrania, umowa kupna sprzedaży,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, porozumienie, sprzedaż przedsiebiorstwa,
umowa kupna sprzedaży, porozumienia, układ, umowy, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
umowa kupna,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,
dokument online,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż ratalna, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, sprzedaz ratalna,
układ,
dokument do pobrania,
uklad,
porozumienia, sprzedaż na raty,
umowa sprzedaży ratalnej, porozumienie,
umowa kupna sprzedaży, dokumenty do pobrania, umowa sprzedazy ratalnej,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna,
układ,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, dokument do pobrania, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, umowy,
porozumienia, uklad,
umowa kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania, porozumienie,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
zbycie udziałow,
zbycie udziałów, zbycie udziału, dokument online, udziały, umowy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dokument do pobrania, spólka z.o.o.,
porozumienia,
dokumenty do pobrania, układ,
umowa zbycia udzialow w spolce z o.o., dokumenty online do pobrania,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna nie pieniezna, dokumenty online do pobrania, darowizna niepieniężna, darowizna nie pieniężna,
dokument online,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
datek, darowizna niepieniężna,
dokumenty online do pobrania, darowizna,
datek,
umowa darowizny,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna pieniezna, darowizna, dokumenty do pobrania, darowizna pieniężna, dokument online,
datek,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa darowizny,
dokumenty online do pobrania,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zerwanie umowy o wynajem, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokument do pobrania,
zwrot lokalu, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokument online,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
wypowiedzenie najmu, wypowiedzenie lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, dokumenty online do pobrania,
wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, dokument online,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa wypowiedzenia najmu lokalu,
wypowiedzenie najmu,
dokumenty online do pobrania,
wypowiedzenia umowy najmu lokalu, okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
odstapienie od umowy kupna sprzedaży, oswiadczenie,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, zeznania,
oświadczenie,
umowa,
dokument online,
odstapienie od umowy kupna sprzedazy, dokumenty online do pobrania,
odstapienie od umowy,
odstąpienie od umowy,
zeznanie, dokumenty online do pobrania,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, wynajmować mieszkanie za granicą, umowa o wynajem mieszkania, umowa o wynajem mieszkania za granica, dokumenty do pobrania,
wynajem mieszkania w mieście,
dokumenty online do pobrania, dokument online, wynajem mieszkania w angli,
dokumenty online do pobrania, wynajem mieszkania w wielkiej brytani,
kontrakt,
Wynajem mieszkania-kontrakt,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks do umowy najmu, zmiana umowy najmu,
mieszkanie, aneks o zmianę czynszu, zmiana ceny najmu,
zmiana czynszu, aneks,
wynajem mieszkania, zmiana kwoty najmu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży przyczepy, kupno przyczepki,
sprzedaż przyczepki samochodowej, umowa kupna sprzedaży,
przyczepa samochodowa,
kupno przyczepy samochodowej,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kupno działki rekreacyjnej,
działka rekreacyjna, umowa sprzedaży ogródka działkowego, sprzedaż działki rekreacyjnej,
umowa kupna działki rekreacyjnej, ogródek działkowy, ogródki działkowe, umowa sprzedaży rekreacyjnej,
działka,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu,
umowa wypożyczenia przyczepki, umowa najmu przyczepki,
wypożyczenie,
przyczepka,
najem przyczepy, najem,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Forex - podstawy. Czyli jak zacząć zarabiać na giełdzie walutowej - fragment.

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu, najem,
wypożyczenie,
najem przyczepy,
umowa najmu przyczepki,
umowa wypożyczenia przyczepki,
przyczepka,