Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenia,
wynajmowac,
wzór pisma,
deklarowac, wzory, dokumenty do pobrania,
deklaracje, oświadczać,
dokument do pobrania,
wynajmować, wypowiadać,
dokument online, pisać, dokumenty online do pobrania, oświadczenia,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
umowa kupna,
umowy,
porozumienia, dokument online, uklad, umowa sprzedazy samochodu - wersja polska, sprzedaż samochodu, Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska,
umowa kupna sprzedaży, sprzedaz samochodu, dokumenty online do pobrania,
porozumienie, dokumenty online do pobrania,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego, dokumenty online do pobrania,
wzór umowy najmu lokalu użytkowego, najem lokalu użytkowego, porozumienia, wynajmować lokal,
najem,
umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
umowy, umowa najmu lokalu użytkowego, umowy najmu lokalu uzytkowego, układ, wynajmowanie lokalu,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dom, najmowanie mieszkania,
wniosek o wykup mieszkania, umowa najmu mieszkania, najmowanie domu, dokumenty online do pobrania,
układ, dokumenty online do pobrania, uklad, umowy,
porozumienia, najem mieszkania, wynajmowanie mieszkania, porozumienie, dokument do pobrania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy najmu garażu, umowa najmu lokalu usługowego,
druk umowy najmu lokalu, umowa najmu biura, umowa pośrednictwa najmu,
umowy najmu samochodu,
umowa najmu domu,
umowa najmu druk,
umowa najmu samochodu, wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego,
zmiana umowy najmu, wzor umowy najmu mieszkania,
umowy o najem mieszkania,
umowa najmu pomieszczenia, umowa najmu lokalu użytkowego,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, najem,
powierzchnia użytkowa, dokument online,
powierzchnia uzytkowa, najmować,
dokumenty online do pobrania, Umowa najmu części powierzchni użytkowej., umowy, dokumenty online do pobrania, układ, dokumenty do pobrania,
porozumienia, najmowac, umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
dokumenty online do pobrania,
umowy najmu samochodu,
dokument online, umowa wynajmu samochodu, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, najem samochodu,
umowa najmu samochodu,
samochod,
Umowa najmu samochodu.,
układ,
wynajmowanie samochodu, porozumienie, dokumenty online do pobrania,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
lokal uzytkowy,
dokumenty online do pobrania, umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego., uklad,
umowy, Umowa podnajmu części lokalu użytkowego., dokumenty online do pobrania, podnajem,
dokument do pobrania, układ, lokal użytkowy,
porozumienie, porozumienia,
dokumenty do pobrania,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
gwarancje, oświadczenie,
dokumenty do pobrania, deklaracja gwarancyjna, dokumenty online do pobrania, Deklaracja gwarancyjna, dokumenty online do pobrania, dokument online, zeznania, oswiadczenie,
gwarancja,
zeznanie,
dokument do pobrania,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania, oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, odstąpienie od umowy, zeznania,
oświadczenie o odstapieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpienie od umowy, zeznanie,
oswiadczenie,
dokumenty do pobrania,
odstapienie od umowy, oświadczenie, oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowa komis, porozumienie,
dokumenty do pobrania,
uklad,
umowy, sklep,
umowa komisu,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
umowa komisu,
umowy komisu, układ,
umowa komisu wzór,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pożyczka,
uklad,
pozyczka,
dokument online, dokumenty online do pobrania, porozumienia,
dokumenty do pobrania, Umowa kredytu faktoringowego,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
układ,
kredyt faktoringowy,
umowy,
porozumienie,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy sprzedaży, umowa sprzedaży przedwstępna,
umowa kupno sprzedaż nieruchomości, wzór umowy kupno sprzedaż auta, umowa na sprzedaż samochodu, wzory umów kupno sprzedaż samochodu, umowa o sprzedaż samochodu,
sprzedaż mieszkania umowa,
umowy kupno sprzedaż,
umowa przedwstępna sprzedaż mieszkania,
umowa cywilno prawna sprzedaż,
wzór umowy kupna sprzedaż, umowa o kupno i sprzedaż,
umowa sprzedaż,
umowa sprzedaży kupna samochodu,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online, umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,
uklad,
dokument do pobrania porozumienia,
umowy, porozumienie, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
układ,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci, posrednictwo, Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, pośrednictwo sprzedaży nieruchomości, nieruchomość, nieruchomośc, porozumienie, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
porozumienia, ieruchomosć,
umowa kupna sprzedaży,
sprzedaz, umowy, dokument do pobrania,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaży,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci, umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomosci, uklad, przedwstepna umowa kupna sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości wzór, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego, zadatek,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomości, dokument do pobrania, nieruchomośc, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, dokument online,
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż na probę, dokumenty do pobrania,
układ,
dokument online,
umowa kupna sprzedaży, umowa sprzedaży na próbę,
umowa sprzedazy na probe, dokumenty online do pobrania,
umowa kupna-sprzedaży,
umowa kupna,
Umowa sprzedaży na próbę, porozumienia,
uklad, sprzedaz na próbę, umowy,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna,
uklad,
umowy, dokument do pobrania,
dokument online, Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas,
prawo wlasności, umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności,
umowa kupna sprzedaży, układ,
prawo własnosci,
sprzedaż na raty,
zastrzeżenie prawa własności, umowa kupna-sprzedaży, porozumienia,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, dokumenty online do pobrania,
układ, dokument online, Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
porozumienie,
porozumienia, umowa kupna sprzedaży,
uklad, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokumenty do pobrania,
sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy, sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy,
dokument do pobrania,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie,
sprzedaz przedsiębiorstwa,
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,
sprzedaż przedsiębiorstwa,
dokument online,
umowy,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, układ, porozumienia, umowa kupna,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa kupna sprzedaży,
uklad,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna,
uklad, porozumienia,
umowa sprzedazy ratalnej,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
układ, umowy,
sprzedaz na raty, dokumenty online do pobrania,
umowa kupna sprzedaży, sprzedaż ratalna,
umowa sprzedaży ratalnej, sprzedaz ratalna,
dokument online,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, układ, porozumienie,
dokument online, umowa kupna sprzedaży,
umowy, uklad,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
umowa kupna, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
porozumienia,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zbycie udziałow, udziały, porozumienia,
uklad, zbycie udziału, umowy, układ,
dokument do pobrania,
społka z.o.o., Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o., umowa zbycia udzialow w spolce z o.o., zbycie udziałów,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
datek,
darowizna nie pieniezna, dokument online, dokument do pobrania, darowizna nie pieniężna, darowizna niepieniężna, umowa darowizny,
darowizna,
dokumenty do pobrania, datek,
darowizna niepieniężna,
dokumenty online do pobrania,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
umowa darowizny,
darowizna pieniężna,
datek, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
darowizna, dokumenty online do pobrania, darowizna pieniezna, dokument online,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot lokalu, dokumenty online do pobrania, zerwanie umowy o wynajem, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokument online, dokumenty online do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór,
wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu, dokument online,
wypowiedzenie lokalu,
umowa wypowiedzenia najmu lokalu, dokument do pobrania, wypowiedzenie najmu, dokumenty do pobrania, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, odstąpienie od umowy,
odstapienie od umowy kupna sprzedaży, dokument online,
odstąpienie od umowy kupna sprzedazy, umowa, oswiadczenie,
oświadczenie, zeznania,
odstapienie od umowy,
dokumenty online do pobrania,
odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży,
dokumenty do pobrania,
zeznanie,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wynajem mieszkania w wielkiej brytani, dokumenty online do pobrania, wynajem mieszkania w angli,
wynajmować mieszkanie za granicą, kontrakt, dokumenty online do pobrania, Wynajem mieszkania-kontrakt,
umowa o wynajem mieszkania za granica,
dokumenty do pobrania,
wynajem mieszkania w mieście,
dokument online,
umowa o wynajem mieszkania,
dokument do pobrania,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana czynszu,
zmiana umowy najmu, wynajem mieszkania, aneks do umowy najmu, zmiana kwoty najmu, mieszkanie,
zmiana ceny najmu,
aneks, aneks o zmianę czynszu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży przyczepy, umowa kupna sprzedaży,
kupno przyczepy samochodowej,
kupno przyczepki, sprzedaż przyczepki samochodowej, przyczepa samochodowa,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
działka rekreacyjna,
ogródek działkowy, sprzedaż działki rekreacyjnej,
kupno działki rekreacyjnej, umowa sprzedaży ogródka działkowego, umowa kupna działki rekreacyjnej, ogródki działkowe,
działka, umowa sprzedaży rekreacyjnej,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem przyczepy, umowa najmu,
przyczepka, wypożyczenie, umowa wypożyczenia przyczepki,
umowa najmu przyczepki,
najem,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu przyczepki, przyczepka, najem przyczepy,
najem, wypożyczenie,
umowa najmu,
umowa wypożyczenia przyczepki,