Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pismo, oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, wypowiadac, oswiadczenie,
wzor pisma,
deklaracje,
wynajmowac,
wynajmować, oświadczać, deklarowac, dokumenty do pobrania,
wypowiadać,
dokumenty online do pobrania, Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu,
dokument online,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
porozumienie, sprzedaż samochodu, układ,
dokument online,
porozumienia,
umowa kupna sprzedaży,
sprzedaz samochodu, umowy,
dokumenty online do pobrania,
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska, umowa sprzedazy samochodu - wersja polska, umowa kupna,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa wynajmu lokalu uzytkowego, układ,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, umowa najmu lokal użytkowy,
uklad, umowa najmu lokalu użytkowego wzór,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, umowa przedwstępna najmu lokalu użytkowego,
dokument online, najem lokalu użytkowego, umowy najmu lokalu uzytkowego,
porozumienia,
umowy,
umowa o najem lokalu użytkowego, najem,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, uklad,
najmowanie domu, dokument do pobrania, dom, najmowanie mieszkania, wniosek o wykup mieszkania,
dokumenty online do pobrania,
porozumienie, porozumienia, umowy, dokument online,
najem mieszkania, układ, wynajmowanie mieszkania,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozwiązanie umowy najmu mieszkania,
umowa najmu wzory,
wzór umowy najmu,
przykład umowy najmu,
umowa najmu części lokalu, umowy najmu lokalu,
wzór umowy najmu pokoju,
opodatkowanie umowy najmu, wzory umowy najmu, umowa najmu, opłata skarbowa od umowy najmu,
rozwiązanie umowy najmu wzór, umowa najmu sprzętu, wstępna umowa najmu,
wzor umowy najmu lokalu,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia,
umowy, najmowac, powierzchnia użytkowa, Umowa najmu części powierzchni użytkowej., umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej.,
układ,
uklad, dokument do pobrania, porozumienie,
umowa najmu części powierzchni użytkowej,
powierzchnia uzytkowa,
najmować,
dokumenty online do pobrania,
najem,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa najmu samochodu.,
najmowanie samochodu,
układ,
dokumenty online do pobrania, umowy,
wzór umowy najmu samochodu,
samochod,
samochód, umowa najmu samochodu, porozumienia,
porozumienie,
dokumenty do pobrania,
umowy najmu samochodu, dokumenty online do pobrania, dokument online,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podnajem, porozumienia,
lokal użytkowy, umowy,
porozumienie, dokument online,
dokumenty online do pobrania, uklad, dokumenty online do pobrania,
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, lokal uzytkowy, umowa podnajmu części lokalu użytkowego, układ,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Deklaracja gwarancyjna, dokumenty online do pobrania,
gwarancja,
zeznania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, oswiadczenie,
deklaracja gwarancyjna,
oświadczenie,
gwarancje,
zeznanie,
dokumenty do pobrania,
dokument online,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie,
oświadczenie o odstapieniu od umowy,
oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
zeznanie, dokumenty do pobrania,
odstąpienie od umowy,
dokument online,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, dokumenty online do pobrania, umowa, oswiadczenie, oswiadczenie o odstapieniu od umowy,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, uklad, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
umowy komisu, sklep,
umowy,
umowa komis, zastaw, umowa komisu,
dokument do pobrania,
układ, umowa komisu wzór, porozumienie, komis,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
dokumenty online do pobrania,
kredyt faktoringowy,
porozumienia,
dokument do pobrania, umowy, pożyczka, dokument online,
dokumenty do pobrania, pozyczka,
uklad, Umowa kredytu faktoringowego,
dokumenty online do pobrania, porozumienie,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna sprzedaż auta, umowa kuno sprzedaż,
sprzedaż auta umowa, umowa kupno sprzedaż samochód,
umowa kupna,
umowa przedwstępna kupno sprzedaż, umowa o kupno i sprzedaż samochodu,
umowa kupno sprzedaż współwłaściciel,
umowa kupo sprzedaż, umowa kupna sprzedaż samochodu,
umowa przedwstępna sprzedaż mieszkania,
wzór umowy kupno sprzedaż samochodu,
umowa sprzedaży kupna, wzór umowa sprzedaż,
wzór umowy o sprzedaż samochodu,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
porozumienie,
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowy,
dokument do pobrania porozumienia,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, uklad,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci,
umowa kupna sprzedaży,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,
sprzedaż nieruchomosci, Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,
uklad, dokumenty do pobrania,
nieruchomość,
dokument online, nieruchomośc, porozumienia, dokumenty online do pobrania,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprzedaż nieruchomości,
dokumenty online do pobrania, przedwstepna umowa kupna sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci,
dokumenty online do pobrania,
umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomosci,
umowa kupna sprzedaży,
wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości,
umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomości, umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości,
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, dokumenty do pobrania,
umowa przedwstepna,
układ,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, dokumenty online do pobrania,
Umowa sprzedaży na próbę, porozumienie, umowa sprzedaży na próbę, umowa kupna-sprzedaży, uklad,
porozumienia, dokumenty do pobrania, sprzedaz na próbę,
umowa kupna,
dokument online, dokument do pobrania, układ, próba,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
umowy,
prawo wlasności,
układ,
prawo własnosci,
porozumienie, sprzedaż na raty, porozumienia, umowa kupna, umowa kupna sprzedaży, uklad,
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, umowa kupna-sprzedaży, zastrzeżenie prawa własności,
dokument online,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa kupna,
dokumenty online do pobrania,
sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy, sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy, porozumienie,
umowa kupna sprzedaży,
umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy, dokument online,
dokumenty do pobrania, układ,
dokument do pobrania, umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, umowy,
sprzedaż prawa ochronnego na wzor użytkowy, dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, umowa kupna,
dokument online,
sprzedaż przedsiębiorstwa,
porozumienie,
uklad,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, sprzedaz przedsiębiorstwa,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
umowa kupna sprzedaży,
umowy,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, uklad,
umowa kupna sprzedaży, umowa kupna,
dokumenty online do pobrania,
umowa sprzedazy ratalnej, dokumenty do pobrania,
Umowa sprzedaży ratalnej, sprzedaż ratalna,
umowa sprzedaży ratalnej,
dokument do pobrania,
porozumienie, sprzedaz ratalna, umowy,
porozumienia,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, umowy, umowa kupna,
dokumenty do pobrania, układ, dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
uklad,
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu,
porozumienia,
dokument online, dokument do pobrania, porozumienie, umowa kupna sprzedaży,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zbycie udziałów,
udziały, dokument online, porozumienia,
społka z.o.o.,
dokumenty do pobrania,
umowy,
Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.,
porozumienie, zbycie udziałow,
uklad, zbycie udziału,
dokument do pobrania,
spólka z.o.o., dokumenty online do pobrania,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
datek, datek,
umowa darowizny, darowizna,
darowizna niepieniężna,
dokument online, darowizna niepieniężna, dokumenty do pobrania, darowizna nie pieniężna,
darowizna nie pieniezna, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
darowizna pieniężna,
datek,
darowizna, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania,
umowa darowizny,
dokumenty online do pobrania, darowizna pieniezna,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
zwrot lokalu,
zerwanie umowy o wynajem, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokumenty online do pobrania,
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu, dokument do pobrania,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedzenie umowy najmu lokalu,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu, umowa wypowiedzenia najmu lokalu, dokument online, wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu, wypowiedzenie najmu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór,
dokument do pobrania, wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego,
wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu, wypowiedzenie najmu,
dokumenty online do pobrania,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży,
odstąpienie od umowy,
umowa, dokument do pobrania, oświadczenie, odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
dokumenty do pobrania, zeznania, odstapienie od umowy kupna sprzedazy,
oswiadczenie,
oswiadczenie o odstapieniu od umowy, odstapienie od umowy,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, wynajem mieszkania w angli,
wynajmować mieszkanie za granicą, dokumenty do pobrania,
wynajem mieszkania w wielkiej brytani, dokumenty online do pobrania,
umowa o wynajem mieszkania za granica,
kontrakt, Wynajem mieszkania-kontrakt,
umowa o wynajem mieszkania, wynajem mieszkania w mieście,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana czynszu, zmiana ceny najmu, mieszkanie,
zmiana kwoty najmu,
aneks do umowy najmu,
aneks,
wynajem mieszkania, zmiana umowy najmu, aneks o zmianę czynszu,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży przyczepy,
kupno przyczepy samochodowej,
kupno przyczepki,
przyczepa samochodowa,
sprzedaż przyczepki samochodowej, umowa kupna sprzedaży,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży rekreacyjnej, umowa kupna działki rekreacyjnej, kupno działki rekreacyjnej,
umowa sprzedaży ogródka działkowego, działka rekreacyjna, ogródek działkowy,
sprzedaż działki rekreacyjnej,
działka, ogródki działkowe,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa najmu,
przyczepka, wypożyczenie, umowa najmu przyczepki, najem przyczepy,
umowa wypożyczenia przyczepki,
najem,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem przyczepy,
przyczepka,
umowa najmu przyczepki,
wypożyczenie, umowa najmu, umowa wypożyczenia przyczepki, najem,