Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiadac,
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, umowa o najem,
wzór pisma, oświadczac, pisma,
dokument online,
dokument do pobrania,
deklaracja, oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, wzory,
wypowiedzenie umowy o najem, oswiadczenia, wzor pisma,
dokumenty online do pobrania,

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
umowa kupna, sprzedaz samochodu, układ, umowa sprzedazy samochodu - wersja polska, dokumenty do pobrania,
uklad,
dokument do pobrania, umowa kupna sprzedaży, dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska, dokumenty online do pobrania, sprzedaż samochodu, porozumienie,
porozumienia,

Umowa najmu lokalu uzytkowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem lokalu użytkowego,
dokument online,
umowa najmu lokal użytkowy, rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego,
dokumenty online do pobrania, umowy najmu lokalu uzytkowego, umowy najmu lokali użytkowych, umowa najmu lokalu użytkowego wzór,
umowa najmu lokalu uzytkowego,
umowy najmu lokalu użytkowego, aneks do umowy najmu lokalu użytkowego,
umowa najmu lokalu uzytkowego,
dokumenty do pobrania,
umowa wynajmu lokalu uzytkowego,

Umowa najmu mieszkania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ,
porozumienia,
dokumenty online do pobrania,
wynajmowanie mieszkania, dokumenty online do pobrania,
najmowanie mieszkania,
porozumienie,
dom, uklad, umowa najmu mieszkania, dokument do pobrania, umowy,
najem mieszkania,
dokumenty do pobrania, najmowanie domu,

Umowa najmu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy najmu lokali, umowa najmu lokali, umowa najmu wzór, rozwiązanie umowy najmu mieszkania, wypowiedzenie umowy najmu na czas określony,
umowa najmu na czas określony, umowa najmu lokal,
wzór umowy najmu mieszkania, umowa najmu pojazdu,
wzór umowy najmu garażu,
umowa najmu druk,
wzory umowy najmu, dokumenty do pobrania,
zgłoszenie umowy najmu, umowa najmu lokalu,

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
powierzchnia uzytkowa, dokument online, powierzchnia użytkowa, porozumienie, dokument do pobrania, najem,
dokumenty online do pobrania, umowa najmu czesci powierzchni uzytkowej., umowa najmu części powierzchni użytkowej, układ,
porozumienia, najmować, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Umowa najmu części powierzchni użytkowej.,

Umowa najmu samochodu.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, porozumienia, wynajmowanie samochodu, porozumienie,
uklad,
umowa wynajmu samochodu,
samochod,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, wzór umowy najmu samochodu, najmowanie samochodu, umowa najmu samochodu wzór, układ, Umowa najmu samochodu.,

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uklad, dokumenty online do pobrania,
umowa podnajmu cześci lokalu uzytkowego.,
układ, lokal użytkowy,
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania, podnajem, porozumienia, dokument do pobrania,
umowa podnajmu części lokalu użytkowego, lokal uzytkowy,
umowy, porozumienie,

Deklaracja gwarancyjna

›› Pobierz teraz

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Deklaracja gwarancyjna, dokument do pobrania,
gwarancja,
oswiadczenie,
gwarancje,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zeznania,
dokument online,
deklaracja gwarancyjna,
zeznanie, oświadczenie, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

›› Pobierz teraz

Pismo o odstąpienie od umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy, odstąpienie od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
umowa,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
oswiadczenie, oświadczenie o odstąpienie od umowy, zeznanie, oświadczenie,
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oświadczenie o odstapieniu od umowy, zeznania,

Umowa komisu

›› Pobierz teraz

Na podstawie dokumentu umowy komisu, zleceniobiorca ("komisant") zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy ("komitenta"), lecz w imieniu własnym, zaś komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa komis,
dokument do pobrania,
umowy, umowa komisu, umowa komisu wzór,
komis, sklep,
uklad, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, układ, dokument online, zastaw, umowa komisu, umowy komisu,

Umowa kredytu faktoringowego

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pożyczka, dokumenty online do pobrania,
uklad, umowy,
pozyczka, porozumienia,
układ,
dokument online, porozumienie, kredyt faktoringowy, Umowa kredytu faktoringowego, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Umowa sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstąpienie od umowy sprzedaż,
umowy kupno sprzedaż samochód, umowa sprzedaży przykład, wzory umów sprzedaż samochodu, dokumenty do pobrania, umowy kupno sprzedaż pojazdu,
umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości, umowa kupna sprzedaż samochodu, umowa kupna sprzedaż,
umowa sprzedaży doc,
umowa o sprzedaż auta,
umowa przedwstępna sprzedaż,
umowy kupno sprzedaż nieruchomości,
umowa kupno sprzedaż motoru, wzór umowy na sprzedaż samochodu,

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
układ, uklad,
umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realiza,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania porozumienia,
umowy,
dokument online, porozumienie,

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, sprzedaz, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa posrednictwa sprzedazy nieruchomosci,
umowa kupna sprzedaży,
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,
pośrednictwo sprzedaży nieruchomości,
porozumienia, porozumienie, posrednictwo, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, nieruchomość,
ieruchomosć,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomości,
umowy, dokumenty online do pobrania,
umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości,
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,
sprzedaż nieruchomości,
porozumienie, umowa przedwstępna sprzedazy nieruchomosci, umowa przedwstępna kupna sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci,
nieruchomość, umowa przedwstępna kupna sprzedazy nieruchomości, przedwstępna umowa kupna sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego, umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci,

Umowa sprzedaży na próbę

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
układ, umowa sprzedazy na probe, umowa sprzedaży na próbę,
sprzedaż na probę, sprzedaz na próbę,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, porozumienia, umowa kupna-sprzedaży,
umowy,
sprzedaż na próbę, dokumenty online do pobrania,
umowa kupna,
próba,
proba,

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności, umowa kupna sprzedaży,
porozumienie, Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa włas, umowa kupna,
prawo własnosci,
zastrzeżenie prawa własności, prawo wlasności,
umowa kupna-sprzedaży,
sprzedaż na raty, dokument do pobrania,
umowy,
uklad,
układ, umowa sprzedazy na raty z zastrzezeniem prawa wlas,

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
umowa kupna, układ, sprzedaz prawa ochronnego na wzór użytkowy,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy, porozumienie, porozumienia, sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy, umowa kupna sprzedaży,
dokument online, umowa sprzedazy prawa ochronnego na wzor uzytkowy, dokumenty online do pobrania, Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy,

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy przedsiebiorstwa,
dokumenty do pobrania, porozumienia, Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,
uklad,
umowy,
sprzedaz przedsiębiorstwa,
umowa kupna sprzedaży,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, umowa kupna,
porozumienie, sprzedaż przedsiębiorstwa, dokument online,

Umowa sprzedaży ratalnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienia, sprzedaż na raty, Umowa sprzedaży ratalnej,
umowy,
dokumenty online do pobrania,
układ,
umowa kupna sprzedaży, sprzedaż ratalna, uklad,
umowa kupna,
dokument do pobrania, umowa sprzedazy ratalnej, umowa sprzedaży ratalnej,
dokumenty online do pobrania, dokument online,

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa sprzedazy z zastrzezeniem prawa odkupu, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
układ, uklad, dokument online,
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu, Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu,
umowy,
umowa kupna sprzedaży,
porozumienia,
umowa kupna,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
porozumienie,

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
umowa zbycia udzialow w spolce z o.o., zbycie udziałow, porozumienie,
zbycie udziału,
Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dokument do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania, układ,
zbycie udziałów, spólka z.o.o.,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa darowizny - niepieniężnej

›› Pobierz teraz

Umowa darowizny-niepieniężnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
datek, darowizna nie pieniężna,
darowizna niepieniężna,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, datek,
umowa darowizny,
darowizna nie pieniezna, darowizna,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
darowizna niepieniężna, dokumenty online do pobrania,

Umowa darowizny - pieniężnej

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokument do pobrania, datek,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, darowizna pieniezna,
umowa darowizny, darowizna, darowizna pieniężna,

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,
dokumenty online do pobrania, zwrot lokalu, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, zerwanie umowy o wynajem, wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu,

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, umowa wypowiedzenia najmu lokalu,
okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
dokumenty do pobrania,
wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu uzytkowego, wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
dokumenty online do pobrania, wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu,
wypowiedzenie umowy najmu lokalu, wypowiedzenie umowy najmu lokalu,

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

›› Pobierz teraz

Dokument o odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
oświadczenie,
dokumenty online do pobrania,
odstąpienie od umowy kupna sprzedazy, odstapienie od umowy,
zeznania,
odstapienie od umowy kupna sprzedazy, oswiadczenie o odstapieniu od umowy, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, odstąpienia od umowy kupna sprzedaży,
dokument online,
umowa,
oswiadczenie,
zeznanie, dokumenty online do pobrania,

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

›› Pobierz teraz

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o wynajem mieszkania za granica,
Wynajem mieszkania-kontrakt, dokumenty online do pobrania,
dokument online, wynajem mieszkania w mieście,
wynajmować mieszkanie za granicą, kontrakt, wynajem mieszkania w wielkiej brytani,
dokumenty do pobrania, wynajem mieszkania w angli, dokumenty online do pobrania, umowa o wynajem mieszkania, dokument do pobrania,

Aneks do umowy najmu lokalu

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana ceny najmu, zmiana czynszu,
wynajem mieszkania,
aneks do umowy najmu, aneks o zmianę czynszu, zmiana umowy najmu, zmiana kwoty najmu,
aneks, mieszkanie,

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyczepa samochodowa, kupno przyczepki,
umowa sprzedaży przyczepy, kupno przyczepy samochodowej,
umowa kupna sprzedaży,
sprzedaż przyczepki samochodowej,

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

›› Pobierz teraz

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogródki działkowe, ogródek działkowy,
działka rekreacyjna,
umowa kupna działki rekreacyjnej, umowa sprzedaży ogródka działkowego, umowa sprzedaży rekreacyjnej, sprzedaż działki rekreacyjnej,
działka, kupno działki rekreacyjnej,

Umowa wypożyczenia przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
najem,
umowa najmu przyczepki,
umowa wypożyczenia przyczepki, przyczepka,
umowa najmu, wypożyczenie,
najem przyczepy,

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

›› Pobierz teraz

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Umowy najmu/sprzedaży

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyczepka,
wypożyczenie, najem przyczepy, najem,
umowa wypożyczenia przyczepki,
umowa najmu,
umowa najmu przyczepki,