Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Prawo pracy

Dokumenty z zakresu prawa pracy. Urlopy, umowy, karta pracownicza. Wszystko co potrzebne w dziale kadr i płac każdej firmie.Dokumenty są wymagane w każdej firmie na mocy Rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Socjalnej:

  • z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika


  • z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania


  • z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy

Umowa o pracę (wersja uniwersalna)

›› Pobierz teraz

Niezależnie od tego jaki rodzaj pracy wykonujemy, nigdy nie zgadzajmy się świadczenie usług bez podpisania odpowiedniej umowy. Jest to jedyny dokument, który będzie dowodem na to, że postanowiliśmy wykonać pewną pracę na warunkach załączonych w umowie.

Dokument dotyczy wzoru umowy o prace w wersji uniwersalnej. Elektroniczna wersja umożliwia jego pełną edycję w zależności od własnych potrzeb. Wzór gotowy do użycia, wystarczy pobrać i wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy,
prawo pracy, umowa o prace wersja uniwersalna,
pytania z prawa pracy, dokumenty online do pobrania, amanie prawa pracy, kodeks prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
żródła prawa pracy,
bhp i prawo pracy, praw pracy, europejskie prawo pracy,
Umowa o pracę (wersja uniwersalna),
monitor prawa pracy, dokumenty do pobrania,

Umowa o pracę na czas nieokreślony

›› Pobierz teraz

Kiedy prowadzimy działalność gospodarczą wiąże się to ściśle z zatrudnianiem pracowników. Każdy pracodawca podpisuje umowy na warunkach przez niego określonych i co więcej sam wybiera typ umowy. Jeżeli jesteśmy zadowoleni z naszego pracownika, który wykazuje się dużą pracowitością, rzetelnością, dokładnością i wieloma innymi cechami, które każdy pracodawca chętnie widziałby u swoich pracowników, to może wyrazić chęć podpisania z taką osobą umowy na czas nieokreślony.

Ten rodzaj umowy jest najbardziej korzystny dla pracownika, gdyż zapewnia mu największe zabezpieczenie stosunku pracy. Pracodawca wypowiadając taką umowę musi podać przyczynę i poinformować zakładową organizację związkową. Umowa o pracę na czas nieokreślony zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia.

Dokument jest gotowy do pobrania. Wersja elektroniczna umożliwia jego edycję i zastosowanie niemalże od razu po dokonaniu transakcji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
amanie prawa pracy,
kodeks prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
bhp i prawo pracy,
żródła prawa pracy,
prawo do pracy,
dokumenty online do pobrania,
prawo pracy, europejskie prawo pracy, praca prawo, umowa o prace na czas nieokreslony,
pytania z prawa pracy, praw pracy,

Umowa o prace na czas określony

›› Pobierz teraz

Dokument zawiera wzór umowy z pracownikiem na czas określony. Należy pamiętać, że tego rodzaju umowa zawsze jasno określa termin końcowy stosunku pracy. Okres czasu na jaki tego typu umowa jest podpisywana zależy tylko od pracodawcy.

Dokument jest zapisany w programie Word co umożliwia jego pełną edycję i dopasowanie w zależności od własnych potrzeb. Wzór jest gotowy do pobrania i natychmiastowego wykorzystania.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kodeks prawa pracy, przedmiot prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
prawo do pracy,
amanie prawa pracy, prawo pracy,
podyplomowe prawo pracy, europejskie prawo pracy,
pytania z prawa pracy, Umowa o prace na czas określony,
prawa pracy, praca prawo,
monitor prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
praw pracy,

Umowa o pracę na okres próbny

›› Pobierz teraz

Zatrudniając nową osobę do firmy, nie zawsze musimy od razu podpisywać z nią umowę, która będzie nas wiązała z pracownikiem na dłuższą okres czasu. Zdarza się tak, gdy pracownik, którego wstępnie mieliśmy ochotę zatrudnić nie sprostał naszym oczekiwaniom i nie zamierzamy kontynuować z nim dalszej współpracy.

W takim razie jaką umowę podpisać, aby prawnie było wszystko w najlepszym porządku? Najlepszym rozwiązaniem jest umowa na okres próbny. Taka umowa nie jest bardzo wiążąca i daje pracodawcy duże pole manewru.

Wzór umowy jest gotowy do pobrania i użycia niemal kilka minut od dokonania transakcji. Elektroniczna wersja dokumentu umożliwia jego pełną edycję w zależności od własnych potrzeb.


Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy,
amanie prawa pracy,
prawa pracy, praca prawo, prawo do pracy,
prawo pracy, przedmiot prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
praw pracy,
monitor prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
Umowa o pracę na okres próbny, umowa o prace na okres probny,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Umowa o pracę na zastępstwo

›› Pobierz teraz

Umowa tego typu jak na zastępstwo jest rodzajem umowy na czas określony, czyli czas w jakim będzie ona wykonywana został przedstawiony przez pracodawcę. Tego typu umowa może być zawarta na czas nieusprawiedliwionej obecności pracownika, który jest na przykład na urlopie wypoczynkowym czy macierzyńskim. Prawa i obowiązki pracownika przy podpisaniu takiej umowy są takie same jak w przypadku innych umów.

Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej, co umożliwia jego pełną edycję i wprowadzenie własnych zmian. Wzór jest gotowy do wydruku i natychmiastowego użycia.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy, Umowa o pracę na zastępstwo, praw pracy,
przedmiot prawa pracy,
kodeks prawa pracy, żródła prawa pracy,
pytania z prawa pracy, praca prawo,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, monitor prawa pracy, umowa o prace na zastepstwo,
europejskie prawo pracy,
podyplomowe prawo pracy, amanie prawa pracy,

Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

›› Pobierz teraz

Tego typu umowa jest bardzo wygodna w sytuacji gdy nie chcemy wiązać się z pracownikiem na określony termin, ale jedynie na okres wykonania pracy. Po zakończeniu świadczenia usług umowa wygasa.

Dokument zapisany jest w wersji elektronicznej co umożliwia jego szybki zakup i edycję dokumentu w zależności od własnych potrzeb.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy,
kodeks prawa pracy, Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy,
praw pracy, prawo do pracy, praca prawo, amanie prawa pracy, umowa o prace na czas wykonania okreslonej pracy,
dokumenty online do pobrania, bhp i prawo pracy, monitor prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, europejskie prawo pracy,
dokumenty do pobrania,

Umowa zlecenie

›› Pobierz teraz

Podpisanie umowy jest niezwykle istotną sprawa, gdyż będzie to jedyny dokument świadczący o określonym stosunku pracy. Umowa na zlecenie polega na tym, że pracodawca zleca swojemu pracownikowi wykonanie określonego zadania, a pracownik musi się niego wywiązać, czyli wykonać określoną czynność w umowie. Po wykonaniu zadania, umowa wygasa.

Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej, co umożliwia jego edycję. Druk można natychmiast pobrać, wydrukować i zastosować w zależności od własnych potrzeb.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zlecac,
praw pracy,
praca prawo,
pytania z prawa pracy, amanie prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, prawa pracy,
umowa zlecenie,
europejskie prawo pracy,
zlecic, żródła prawa pracy,
zlecać, clecić,
monitor prawa pracy,
prawo pracy,

Wypowiedzenie umowy o pracę

›› Pobierz teraz

Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z wykonywanych usług przez naszego pracownika musimy być tego świadomi, iż zawsze możemy złożyć na ręce pracownika wypowiedzenie umowy. Pismo dotyczy rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Wzór dokumentu został zapisany przy pomocy aplikacji Word co umożliwia jego edycję w zależności od własnych potrzeb.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy,
pytania z prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, praca prawo,
rozwiązanie umowy,
wypowiedzenie pracy,
dokumenty online do pobrania, monitor prawa pracy,
wymówienie,
Wypowiedzenie umowy o pracę, dokumenty do pobrania, prawa pracy,
wypowiedzenie,
prawo do pracy,

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę (wypowiedzenie zmieniające)

›› Pobierz teraz

Jeżeli pracodawca nie jest zadowolony z pracy swojego pracownika zawsze może wypowiedzieć warunki pracy na podstawie, których została zawarta umowa. Jak sama nazwa wskazuje, podpisanie takiego dokumentu nie jest korzystne dla pracownika. W przypadku gdy pracownik nie wyraża zgody na zmienienie warunków pracy lub płacy zostaje automatycznie zwolniony.

Dokument jest zapisany w programie Word co umożliwia jego pełną edycję. Druk można zamówić i zaraz po zaksięgowaniu trafia on do rąk kupującego. Wzór wypowiedzenia jest gotowy do użycia, wystarczy go tylko wydrukować.

Należy pamiętać, że każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy, europejskie prawo pracy, monitor prawa pracy, praw pracy, przedmiot prawa pracy,
wypowiedzenie warunków umowy o prace wypowiedzenie,
prawo do pracy,
pytania z prawa pracy, wypowiedzenie pracy, wypowiedzenie z pracy, podyplomowe prawo pracy,
Wypowiedzenie warunków umowy o pracę (wypowiedzeń, wypowiedzenie pracy, prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (z winy pracownika)

›› Pobierz teraz

W sytuacji gdy nasza firma została narażona na straty z winy pracownika jest kilka sposobów jak można taką sytuację rozwiązać. Najczęściej pracodawca decyduje się na rozwiązanie umowy z pracownikiem bez wcześniejszego wypowiedzenia i oczywiście ma do tego całkowite prawo.

Wzór umowy jest zapisany w wersji elektronicznej co umożliwia jego pełną edycję. Dokument jest gotowy do wydruku i natychmiastowego użycia niemalże zaraz po pobraniu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy,
rezygnacja z pracy, przedmiot prawa pracy,
rozwiazanie umowy o prace, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
praca prawo,
bhp i prawo pracy,
kodeks prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, żródła prawa pracy,
dokumenty do pobrania, pytania z prawa pracy, praw pracy,
prawa pracy, dokumenty online do pobrania,

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (bez winy pracownika)

›› Pobierz teraz

Jeżeli jesteś nieusatysfakcjonowany efektami swojego pracownika lub nie jesteś już w stanie się z nim porozumieć i nie wykonuje on swoich obowiązków w sposób jaki Tobie by odpowiadał zawsze możesz zakończyć taką współpracę przed wygaśnięciem terminu określonym w umowie.

Wzór dokumentu jaki mamy do zaoferowania dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia i co jest niezmiernie istotne bez winy pracownika. Dokument jest w wersji elektronicznej co umożliwia jego edycję w zależności od własnych potrzeb. Druk jest gotowy do pobrania i natychmiastowego użytku.

Jeśli jesteś pracodawcą i chcesz aby cała dokumentacja była w najlepszym porządku, pamiętaj aby zaopatrzyć się Regulaminy Pracy, Wynagradzania oraz Regulamin Zakładowy. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
bhp i prawo pracy, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
podyplomowe prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
praw pracy, prawo do pracy,
amanie prawa pracy, prawo pracy,
żródła prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
monitor prawa pracy,
rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia, praca prawo,
rozwiazanie umowy o prace,

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

›› Pobierz teraz

Dokument dotyczy rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Zarówno pracodawca jak i pracownik oświadczają, że obie strony wywiązały się ze świadczenia usług zawartych w umowie i nie mają zamiaru rościć swoich praw, gdyż wszelkie działania zostały już podjęte.

Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej co umożliwia jego pełną edycję i dostosowanie w zależności od własnych potrzeb. Jeśli pobierzesz dokument to możesz mieć pewność, iż jest on gotowy do użycia, wystarczy go wydrukować.

Każdy pracodawca jest zobligowany do zaopatrzenia się w Regulaminy Pracy, Wynagradzania oraz Regulamin Zakładowy. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz pobrać ją z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozwiązanie umowy o pracę, dokumenty do pobrania,
rezygnacja z pracy,
amanie prawa pracy, dokumenty online do pobrania, prawa pracy, europejskie prawo pracy, rozwiazanie umowy o prace, podyplomowe prawo pracy,
bhp i prawo pracy, rozwiazanie umowy o prace za porozumieniem stron,
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron,
prawo pracy,
praw pracy,
kodeks prawa pracy,

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu dotyczący rozwiązania umowy wraz ze skróceniem czasu wypowiedzenia. W dokumencie znajduje się również informacja dla pracownika, że w celu roszczenia własnych praw może odwołać się do Sądu Rejonowego lub wszczęcie postępowania w celu pozytywnego wyjaśnienia zaistniałych okoliczności.

Dokument zapisany jest w wersji elektronicznej dzięki czemu można go natychmiast zakupić i wykorzystać w zależności od własnych potrzeb. Dzięki aplikacji Word w jakiej dokument został zapisany istnieje pełna edycja dokumentu.

Należ mieć na uwadze fakt, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do zaopatrzenia się w Regulaminy Pracy, Wynagradzania oraz Regulamin Zakładowy. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz pobrać ją z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy, prawa pracy, prawo pracy, praca prawo,
praw pracy,
rezygnacja z pracy,
bhp i prawo pracy,
pytania z prawa pracy,
rozwiazanie umowy o prace, europejskie prawo pracy,
rozwiązanie umowy o pracę,
prawo do pracy,
Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skrócone, rozwiazanie umowy o prace z zastosowaniem skrocone,
kodeks prawa pracy,

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

›› Pobierz teraz

Każdy pracodawca zatrudniając daną osobę jest w przeświadczeniu, że jego pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki rzetelnie i zgodnie z założeniami określonymi w umowie. Należy pamiętać, iż każdy pracodawca może się dodatkowo zabezpieczyć i wystosować odpowiednie pismo dotyczące zakazu konkurencji w czasie wykonywania stosunku pracy. Taka umowa jasno określa, że zgodnie z prawem, pracownik nie może podejmować działalności, która mogłaby być konkurencyjna dla Pracodawcy.

Druk umowy jest zapisany w wersji elektronicznej co ułatwia jego edycję. Co więcej, dokument jest gotowy do użycia zaraz po wydrukowania.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy,
zakaz konkurencji, dokumenty online do pobrania,
umowa o zakazie konkurencji, amanie prawa pracy, praca prawo,
dokumenty online do pobrania,
prawa pracy,
europejskie prawo pracy, konkurencja, prawo do pracy, podyplomowe prawo pracy,
prawo pracy,
pytania z prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

›› Pobierz teraz

Każdy pracodawca zatrudniając daną osobę jest w przeświadczeniu, że jego pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki rzetelnie i zgodnie z założeniami określonymi w umowie. Należy pamiętać, iż każdy pracodawca może się dodatkowo zabezpieczyć i wystosować odpowiednie pismo dotyczące zakazu konkurencji w czasie wykonywania stosunku pracy jak i po wygaśnięciu umowy. Taka umowa jasno określa, że zgodnie z prawem, pracownik nie może podejmować działalności, która mogłaby być konkurencyjna dla Pracodawcy ani w trakcie trwania stosunku pracy ani po jej wygaśnięciu.

Druk umowy jest zapisany w wersji elektronicznej co ułatwia jego edycję. Co więcej, dokument jest gotowy do użycia zaraz po wydrukowania.

Każdy pracodawca jest zobligowany do zaopatrzenia się w Regulaminy Pracy, Wynagradzania oraz Regulamin Zakładowy. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz pobrać ją z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo,
stosunek pracy,
kodeks prawa pracy, prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
przedmiot prawa pracy, amanie prawa pracy, zakaz konkurencji,
umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy,
dokumenty online do pobrania,
prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
żródła prawa pracy, konkurować,
konkurować,

Klauzula poufności

›› Pobierz teraz

Dokument jaki do zaoferowania jest niezwykle ważnym dokumentem, gdyż po jego podpisaniu, pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków w niej zawartych, a w głównej mierze jest zobligowany do zachowania poufności dotyczących jakichkolwiek informacji związanych z firmą. Innymi słowy, pracownik jest objęty klauzulą poufności .

Elektroniczna wersja dokumentu sprawia, iż dokument jest w pełni edytowalny. Druk jest gotowy do wydruku i natychmiastowego użycia zaraz po dokonaniu transakcji.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy, klauzula, prawa pracy, amanie prawa pracy,
poufności,
Klauzula poufności,
przedmiot prawa pracy,
dokumenty do pobrania, umowa poufnosci, dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy,
prawo pracy, kodeks prawa pracy,
umowa poufności,
klauzula poufności,

Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie

›› Pobierz teraz

Podpisując umowę z pracownikiem zawsze pamiętaj, że jeżeli powierzasz mu mienie firmy upewnij się aby pracownik wziął za nie odpowiedzialność prawną. Każdy pracodawca powinien postarać się o podpisanie odpowiedzialności, gdyż będzie to jedyny sposób na to by nasza własność była bezpieczna.

Dokument jaki mamy do zaoferowania to umowa dotyczącą odpowiedzialności za powierzone mienie pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Elektroniczna wersja umożliwia jego pełną edycję w zależności od potrzeb.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odpowiedzialności, mieniu, umowa o wspolnej odpowiedzialności za powierzone mienie, odpowiedzialnosc,
powierzyć,
prawo pracy,
praw pracy,
amanie prawa pracy, żródła prawa pracy, mien,
mień,
mienia,
monitor prawa pracy, europejskie prawo pracy, prawa pracy,

Informacja dla pracownika o warunkach pracy w zakładzie pracy

›› Pobierz teraz

Zatrudniając nowego pracownika pamiętamy, że oprócz podpisania umowy musimy pamiętać o poinformowaniu pracownika na temat warunków pracy w zakładzie. Informacje te dotyczą między innymi czasu pracy, sposobu wypłacania wynagrodzenia, urlopów i wiele innych.

Dokument zapisany jest w wersji elektronicznej co ułatwia jego pełną edycję w zależności od potrzeb. Wzór jest gotowy do pobrania i użycia niemalże natychmiast od pobrania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, praw pracy,
monitor prawa pracy,
informacja o warunkach pracy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
informacja dla pracownika o warunkach pracy, bhp i prawo pracy,
prawa pracy, przedmiot prawa pracy, kodeks prawa pracy, europejskie prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
prawo pracy,

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z warunkami pracy, przepisami wewn. u pracodawcy oraz przepisami bhp

›› Pobierz teraz

Jeżeli Twój pracodawca poważnie podchodzi do przepisów prawnych to nie dawaj mu powodów do tego aby miał ochotę Cię zwolnić za niedopełnienie obowiązku. Pamiętaj, że pracodawca jest zobowiązany do poinformowania Cię na temat warunków jaki występują na terenie zakładu - firmy. Z drugiej strony, pracownik jest zobligowany do napisania oświadczenia, które jasno stwierdza, iż zapoznał się ze wszelką dokumentacją związaną z firmą. Aby uniknąć nieścisłości i profesjonalnie wypaść przed własnym szefem polecamy pobranie wzoru oświadczenia.

Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej dzięki czemu można go od razu pobrać i zastosować w zależności od własnych potrzeb. Druk jest gotowy do użycia zaraz po dokonaniu transakcji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy,
prawo pracy,
prawo do pracy,
europejskie prawo pracy,
praw pracy, pytania z prawa pracy,
praca prawo,
oświadczenie pracownika o zapoznaniu sie z warunka, żródła prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, kodeks prawa pracy, monitor prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
amanie prawa pracy,

Oświadczenie pracownika o numerze konta i zgoda na wypłatę wynagrodzenia przelewem

›› Pobierz teraz

Każdy pracownik jest zobowiązany do wydania oświadczenia, które będzie określać jego stanowisko dotyczące przelewu wynagrodzeń i numeru rachunku. Oświadczenie dotyczy zgody na przelewy wynagrodzeń na podane konto oraz jego numer.

Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej i jest gotowy do natychmiastowego użytku. Wystarczy dokonać transakcji, a dokument niemalże natychmiast będzie można wydrukować. Wzór został zapisany przy pomocy aplikacji Word.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy, żródła prawa pracy, \dokumenty online do pobrania,
przedmiot prawa pracy, praw pracy, bhp i prawo pracy,
europejskie prawo pracy, prawo do pracy,
prawo pracy,
amanie prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
kodeks prawa pracy, monitor prawa pracy, Oświadczenie pracownika o numerze konta i zgoda na, oświadczenie pracownika o numerze konta i zgoda na,

Świadectwo pracy

›› Pobierz teraz

Każdy pracodawca w trakcie rozwiązania umowy ze swoim pracownikiem powinien pamiętać o wydaniu świadectwa pracy, gdyż w świetle prawa jest do tego zobligowany. Jest to bardzo ważny dokument w szczególności dla pracownika. Każde świadectwo pracy powinno zawierać wszystkie informacje związane ze stosunkiem wykonywanej pracy, tj. czas wykonywania, rodzaj wynagrodzenia, sposób rozwiązania umowy i wiele innych.

Dokument zapisany jest w wersji elektronicznej co umożliwia jego edycję w zależności od potrzeb pracodawcy. Wzór jest gotowy do pobrania i natychmiastowego użycia krótko po dokonaniu transakcji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy, praw pracy, pracy,
kodeks prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
podyplomowe prawo pracy, praca prawo,
bhp i prawo pracy,
amanie prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, żródła prawa pracy,
swiadectwo pracy,

Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy

›› Pobierz teraz

Świadectwo pracy jest niezwykle ważnym dokumentem, gdyż jest informacją na temat naszego poprzedniego zatrudnienia, wykonywanej pracy i wielu innych istotnych aspektów. Zdarza się, jak zresztą w trakcie pisania każdego innego pisma, iż popełnimy błąd. W takiej sytuacji powinniśmy natychmiast skierować zawiadomienie do naszego byłego pracownika informujące o zaistniałej sytuacji i poprosić go o odesłanie poprzednio wydanego świadectwa.

Wzór dokumentu jest zapisany w wersji elektronicznej przy pomocy aplikacji Word, dzięki czemu jest łatwy w edycji. Co więcej, zawiadomienie można natychmiast zastosować kilka minut pobraniu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
prawo pracy, podyplomowe prawo pracy, europejskie prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy, zawiadomienie o sprostowaniu swiadectwa pracy,
amanie prawa pracy,
prawo do pracy,
praw pracy,
monitor prawa pracy,
kodeks prawa pracy, żródła prawa pracy,

Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu , którego treść jest odmową na wysłanie sprostowania świadectwa pracy. Pracownik nie ma obowiązku zgadzania się na warunki wystosowane przez byłego pracodawcę. Pismo jakie mamy do zaoferowania zawiera również powód dla którego nie wyrażamy zgody na dalsze czynności.

Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej i umożliwia to jego pełną edycję w zależności od potrzeb użytkownika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy,
żródła prawa pracy, amanie prawa pracy,
zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy, monitor prawa pracy,
praca prawo,
przedmiot prawa pracy, Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy,
pytania z prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
prawo pracy, praw pracy, prawo do pracy,
podyplomowe prawo pracy,

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy z powodu nabywania choroby zawodowej

›› Pobierz teraz

Jeżeli nasz pracownik nie jest w stanie wykonywać powierzonej mu pracy ze względu na nabywanie choroby zawodowej , wtedy możemy powierzyć mu inne czynności jakie może wykonywać, gdyż nie będą pogłębiały złego stanu pracownika.

Dokument jest zapisany w formacie Word co umożliwia jego pełną edycję. Ponieważ dokument jest w wersji elektronicznej można go szybko pobrać, wydrukować i niemalże natychmiast zastosować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kodeks prawa pracy, żródła prawa pracy, czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy, prawo pracy,
prawa pracy, przedmiot prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
praca prawo, dokumenty do pobrania,
europejskie prawo pracy, monitor prawa pracy,
choroba zawodowa, praw pracy, podyplomowe prawo pracy,
amanie prawa pracy,

Czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciąży lub karmiącej

›› Pobierz teraz

Kiedy naszym pracownikiem jest kobieta i zdajemy sobie sprawę z tego, że jest w ciąży - możemy jej zaproponować wykonywanie innej pracy, która może okazać się lżejsza i bezpieczniejsza dla jej zdrowia i życia dziecka. Treść dokumentu dotyczy powierzenia innej pracy na warunkach określonych w umowie.

Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej i pozwala na dokonywanie jakikolwiek zmian w zależności od potrzeb pracodawcy.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
bhp i prawo pracy, prawo pracy,
prawo do pracy,
czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciazy l, monitor prawa pracy,
czasowe powierzenie innej pracy,
dokumenty online do pobrania,
amanie prawa pracy,
pytania z prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, europejskie prawo pracy, ciąża,
praw pracy, prawa pracy,

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy z powodu przestoju

›› Pobierz teraz

Treść tego dokumentu dotyczy informacji na temat wykonywania innej pracy niż poprzednio zawartej według umowy. Kiedy taka sytuacja może mieć miejsce? Kiedy jesteśmy chorzy i nasza dolegliwość nie pozwala nam na wykonywania usług dotychczas powierzonych przez pracodawcę.

Dokument to wzór pisma wystosowanego do pracownika, w którym pracodawce zawiadamia o tymczasowym powierzeniu innej pracy z powodu złego stanu zdrowia pracownika. Format Word druku umożliwia jego pełną edycję.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy,
praw pracy, dokumenty do pobrania,
żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania, prawa pracy, europejskie prawo pracy, prawo pracy, monitor prawa pracy, inna praca dla pracownika, czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy, powierzenie innej pracy, praca prawo,
kodeks prawa pracy, przedmiot prawa pracy,

Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awans)

›› Pobierz teraz

Jeżeli jesteśmy zadowoleni z dotychczas wykonywanej pracy przez naszego pracownika to nic nie stoi na przeszkodzie aby go awansować - wtedy będzie pracował jeszcze efektywniej, gdyż będzie miał tego świadomość, iż został doceniony i będzie robił wszystko aby być jeszcze lepszym pracownikiem.

Wzór dokumentu jaki oferujemy to informacja o zmianie warunku zatrudnienia. Dokument jest w pełnij edytowalny ze względu na jego elektroniczny zapis przy pomocy aplikacji Word.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awa, prawo do pracy,
podyplomowe prawo pracy, europejskie prawo pracy, monitor prawa pracy, żródła prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, prawo pracy,
przedmiot prawa pracy,
prawa pracy,
bhp i prawo pracy, praw pracy,
amanie prawa pracy, praca prawo,

Plan urlopów

›› Pobierz teraz

Zarówno pracodawca jak i jego pracownik potrzebuje urlopu. Jest to taki okres w ciągu całego roku kalendarzowego, którego wyczekuje każdy, gdyż jest to jedyny czas na odpoczynek, relaks i zajęcie się swoimi sprawami. W zależności od podpisanej umowy i lat pracy, każdemu pracownikowi przysługuje określony urlop. Należy jednak pamiętać, że firma funkcjonuje przez cały rok i sytuacja, że wszyscy pracownicy korzystają z urlopu w tym samym czasie nie może mieć miejsca. Dlategoteż, dobrze jest posiadać odpowiedni plan urlopów, które rozwiąże ten problem, a pracodawca będzie już na początku roku wiedział jak zaplanować działania.

Dokument w postaci tabelki zapisany w programie Word, dzięki czemu możemy go swobodnie edytować i wydrukować w razie potrzeby.

Każdy pracodawca jest zobligowany do zaopatrzenia się w Regulaminy Pracy, Wynagradzania oraz Regulamin Zakładowy. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz pobrać ją z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praw pracy,
prawo do pracy, dokumenty online do pobrania,
prawo pracy,
europejskie prawo pracy, pytania z prawa pracy, prawa pracy, bhp i prawo pracy,
dokumenty do pobrania, przedmiot prawa pracy,
Plan urlopów, plan urlopów,
podyplomowe prawo pracy,
kodeks prawa pracy,
amanie prawa pracy,

Karta urlopowa

›› Pobierz teraz

Tego typu dokument powinien znaleźć się w każdej firmie, gdyż zawiera on w sobie informacje na temat pracownika, pozostały urlop do wykorzystania itp. Na podstawie tych informacji pracodawca jest w stanie podjąć określone działania w celu podniesienia efektywności spółki.

Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej co sprawia, że jest w pełni edytowalny. kartę urlopową można wydrukować i zastosować zależności od własnych potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy,
urlop, bhp i prawo pracy, plan urlopów,
monitor prawa pracy, amanie prawa pracy,
praca prawo, pytania z prawa pracy, żródła prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
przedmiot prawa pracy, termin urlopu,
prawa pracy,
europejskie prawo pracy,

Karta urlopowa (urlop po urlopie macierzyńskim)

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to karta urlopowa w szczególności dla kobiet, które są po urlopie macierzyńskim. Druk posiada informacje na temat pracownika (jego dane), termin urlopu jak również pozostały czas wolny do wykorzystania. Dokument zapisany jest w postaci Word co umożliwia jego pełną edycję w zależności od potrzeb użytkownika.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo, monitor prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
prawo do pracy,
europejskie prawo pracy, Karta urlopowa (urlop po urlopie macierzyńskim), praw pracy,
dokumenty online do pobrania, kodeks prawa pracy, pytania z prawa pracy,
karta urlopowa urlop po urlopie macierzyńskim, dokumenty online do pobrania,
amanie prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
przedmiot prawa pracy,

Karta urlopowa (urlop w okresie wypowiedzenia)

›› Pobierz teraz

Dokument ten to karta urlopowa jaka posiada pracownik w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Należy pamiętać, iż jedynie pracodawca może wyrazić zgodę na wykorzystanie urlopu. Jeżeli nie wyraża zgody, wystarczy, że zapłaci równowartość niewykorzystanego urlopu. Karta zawiera między innymi takie informacje jak dane pracownika czy termin przysługującego urlopu. Elektroniczna wersja dokumentu umożliwia edycję i wpisanie dowolnych danych.

Należy pamiętać, że każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kodeks prawa pracy, żródła prawa pracy,
prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
praca prawo, praw pracy,
bhp i prawo pracy, dokumenty online do pobrania, karta urlopowa urlop w okresie wypowiedzenia, monitor prawa pracy, europejskie prawo pracy, prawo pracy, podyplomowe prawo pracy,
dokumenty do pobrania, amanie prawa pracy,

Karta urlopowa (urlop na żądanie)

›› Pobierz teraz

Każdy urlop powinien być z góry zaplanowany przez pracownika, a pracodawca powinien o nim wiedzieć. Zdarza się jednak, że jesteśmy zmuszeni skorzystać z urlopu dzisiaj lub na następny dzień z przyczyn osobistych. W tak zaistniałych okolicznościach możemy skorzystać z urlopu na żądanie, który przysługuje każdemu pracownikowi. Dokument jest w wersji elektronicznej co umożliwia jego pełną edycję w zależności od potrzeb klienta.

Należy pamiętać, że każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy, monitor prawa pracy, prawo do pracy, praw pracy,
przedmiot prawa pracy, bhp i prawo pracy,
amanie prawa pracy, Karta urlopowa (urlop na żądanie), dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
karta urlopowa urlop na zadanie, pytania z prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, dokumenty online do pobrania, prawo pracy,

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego

›› Pobierz teraz

Powszechnie wiadomo, że każdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Może się jednak tak zdarzyć, że będziemy zobowiązani do skrócenia naszego wypoczynku ze względu na zaistniałą sytuację jaka jest w firmie.

Pismo jakie Państwu mamy do zaoferowania zawiera wezwanie do stawienia się w pracy z określonych powodów. Co więcej, znajdziemy tutaj również informacje na temat pokrycia wszelkich kosztów związanych ze skróceniem urlopu. Dokument jest w postaci elektronicznej co umożliwia jego pełną edycję w zależności od potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy,
praca prawo,
dokumenty online do pobrania,
prawo do pracy,
pytania z prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
przedmiot prawa pracy, odwołanie z urlopu wypoczynkowego, prawa pracy, monitor prawa pracy,
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego, dokumenty online do pobrania, praw pracy,
europejskie prawo pracy,
żródła prawa pracy,

Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu

›› Pobierz teraz

Pamiętaj, że zawsze możesz złożyć wniosek do swojego pracodawcy o przesunięcie urlopu jeżeli tylko wymaga tego sytuacja. Zdarza się bowiem, że ze względów osobistych nie jesteśmy w stanie wykorzystać zaplanowanego wypoczynku i chcielibyśmy wykorzystać go w innym terminie.

Treść dokumentu do wniosek pracownika o zmianie terminu przysługującego mu urlopu. Elektroniczna wersja pliku umożliwia jego pełna edycję z możliwością dopisania powodu przesunięcia terminu.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy, przeniesienie urlopu na inny termin, przesuniecie urlopu,
podyplomowe prawo pracy,
urlop wypoczynkowy, prawo do pracy,
Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu,
przesunięcie urlopu, dokumenty do pobrania,
prawa pracy, europejskie prawo pracy, żródła prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, prawo pracy,
amanie prawa pracy,

Przesunięcie urlopu wypoczynkowego

›› Pobierz teraz

Pamiętaj, że zawsze możesz złożyć wniosek do swojego pracodawcy o przesunięcie urlopu wypoczynkowego jeżeli tylko wymaga tego sytuacja. Zdarza się bowiem, że ze względów osobistych nie jesteśmy w stanie wykorzystać zaplanowanego wypoczynku i chcielibyśmy wykorzystać go w innym terminie.

Treść dokumentu to wniosek pracownika o zmianie terminu przysługującego mu urlopu. Elektroniczna wersja pliku umożliwia jego pełna edycję z możliwością dopisania powodu przesunięcia terminu.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy,
pytania z prawa pracy, Przesunięcie urlopu wypoczynkowego, przedmiot prawa pracy, żródła prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
prawa pracy, dokumenty do pobrania, kodeks prawa pracy, praca prawo, praw pracy,
bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, monitor prawa pracy, prawo do pracy,

Wniosek pracownika podział urlopu na części

›› Pobierz teraz

Zdarza się, że urlop jaki sobie zaplanowaliśmy nie będziemy w stanie wykorzystać z określonych przez nas względów. W tak zaistniałej sytuacji możemy wystosować wniosek do pracodawcy z prośbą o podział naszego urlopu na części. Jeżeli pracodawca przychylnie się do tego ustosunkuje to będziemy mieli problem z głowy.

Wzór dokumentu jest w pełni edytowalny co sprawia, że jesteśmy w stanie dopisać lub zmienić jego treść w zależności od własnych potrzeb. Zapisanie dokumentu przy pomocy aplikacji Word sprawia, że nikt nie powinien mieć problemu z jego otworzeniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kodeks prawa pracy,
żródła prawa pracy,
wniosek pracownika podział urlopu na części,
przedmiot prawa pracy, prawo pracy,
monitor prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
podyplomowe prawo pracy, amanie prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
praca prawo, dokumenty do pobrania, praw pracy, prawa pracy,
pytania z prawa pracy,

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

›› Pobierz teraz

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że pomimo faktu, że decydujemy się zaplanować nasz urlop i planujemy określone działania na przyszłość, może przytrafić się sytuacja, w której będziemy zmuszeni do wzięcia urlopu na przykład z przyczyn osobistych. W takiej sytuacji zawsze możemy skorzystać z urlopu bezpłatnego.

Wzór dokumentu zawiera wniosek o udzielenie takiego urlopu. Elektroniczna wersja dokumentu umożliwia jego pełną edycję. Co więcej, dokument jest gotowy do użycia, wystarczy go tylko wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy, przedmiot prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
europejskie prawo pracy, podyplomowe prawo pracy,
wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego, prawa pracy, prawo do pracy,
bhp i prawo pracy,
kodeks prawa pracy, pytania z prawa pracy, praw pracy,
Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego,

Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie

›› Pobierz teraz

Zdarza się, że jesteśmy w sytuacji bez wyjścia i musimy skorzystać z urlopu z określonych przyczyn, zazwyczaj powodem są sprawy osobiste. Najlepszym rozwiązaniem w tak zaistniałej sytuacji jest wystosowanie odpowiedniego wniosku o udzielenie urlopu na żądanie. Prawo do skorzystania z urlopu na żądanie posiada każdy pracownik.

Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej co umożliwia jego edycję w zależności od potrzeb osoby pobierającej dany dokument. Wzór jest gotowy użycia po wcześniejszym wydruku.

Każdy pracodawca jest zobligowany do zaopatrzenia się w Regulaminy Pracy, Wynagradzania oraz Regulamin Zakładowy. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz pobrać ją z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
europejskie prawo pracy, Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie, dokumenty online do pobrania, bhp i prawo pracy,
praw pracy, prawo pracy, prawa pracy, żródła prawa pracy, kodeks prawa pracy, praca prawo,
monitor prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o udzielenie urlopu na zadanie, amanie prawa pracy,

Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego

›› Pobierz teraz

Kiedy nasz pracownik zgłosi się do nas z wnioskiem od udzielenie bezpłatnego urlopu to zawsze możemy się do tego przychylnie ustosunkować. Jeżeli nie mamy gotowych odpowiedzi na tego typu zapytanie, a brakuje nam na chwile obecną czasu by coś takiego napisać, proponujemy gotowy wzór odpowiedzi na wniosek. Dokument jest w wersji elektronicznej i gotowy to zastosowania zaraz po dokonaniu transakcji.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy, praw pracy,
przedmiot prawa pracy, udzielenie pracownikowi urlopu bezplatnego,
żródła prawa pracy, monitor prawa pracy, Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego,
amanie prawa pracy,
kodeks prawa pracy, dokumenty do pobrania, pytania z prawa pracy, praca prawo,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
prawo do pracy,

Akta osobowe pracownika część A

›› Pobierz teraz

Akta osobowe pracownika część A. Wzór do druku.
W części A akt osobowych powinny znaleźć się informacje o dokumentach zgromadzonych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie całej dokumentacji pracowniczej obejmującej stosunek pracy. Akta przechowuje się przez 50 lat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kodeks prawa pracy, prawa pracy, akta pracownika, dokumenty do pobrania,
amanie prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
europejskie prawo pracy,
przedmiot prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, pytania z prawa pracy, monitor prawa pracy, prawo do pracy, bhp i prawo pracy,
Akta osobowe pracownika część A,
praca prawo,

Akta osobowe pracownika część B

›› Pobierz teraz

Akta osobowe pracownika część B
W aktach osobowych pracownika, w części B powinny się znaleźć informacje o dokumentach dotyczących nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie całej dokumentacji pracowniczej obejmującej stosunek pracy. Akta przechowuje się przez 50 lat.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy,
dokumenty do pobrania, akta pracownika,
prawa pracy,
pytania z prawa pracy,
akta osobowe pracownika część b, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, kodeks prawa pracy,
prawo pracy, amanie prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, akta pracownicze, żródła prawa pracy, praca prawo,

Akta osobowe pracownika część C

›› Pobierz teraz

Dokument zawiera akta osobowe pracownia (część C), w tej części powinny znaleźć się informacje o dokumentach związanych z ustaniem zatrudnienia pracownika. Pamiętaj, że obowiązkiem każdego pracodawcy jest prowadzenie kompletnej dokumentacji pracowniczej obejmującej czas, w którym został odbyty stosunek pracy. Dokument jest zapiany w wersji elektronicznej co umożliwia jego pełną edycję.

Jeśli jesteś pracodawcą i chcesz aby cała dokumentacja była w najlepszym porządku, pamiętaj aby zaopatrzyć się Regulaminy Pracy, Wynagradzania oraz Regulamin Zakładowy. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy, monitor prawa pracy, akta pracownicze, akta osobowe pracownika część c,
akta osobowe pracownika część c,
akta pracownika,
podyplomowe prawo pracy,
amanie prawa pracy,
prawo pracy,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy,
praca prawo,
dokumenty online do pobrania, żródła prawa pracy,

Kwestionariusz osobowy

›› Pobierz teraz

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jakiekolwiek niedociągnięcia prawe lub błędne dane będą powodowały, że będziemy mieli problemy z prawem. Z tego względu jakąkolwiek dokumentację należy dokładnie przeanalizować i nie dopuszczać do popełnienia pomyłek. Kwestionariusz osobowy jest jednym z takich dokumentów i jego błędne wypełnienie może narazić nas na niepotrzebne kłopoty - o czym przekonało się już wiele spółek.

Wzór dokumentu zawiera wszystkie szczegółowe dane. Dokument jest w wersji elektronicznej co umożliwia jego edycję i dopasowanie do własnych potrzeb.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy, prawo pracy,
prawa pracy,
żródła prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, praw pracy,
bhp i prawo pracy,
praca prawo,
kwestionariusz osobowy,
przedmiot prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, amanie prawa pracy,
prawo do pracy,
europejskie prawo pracy,

Karta ewidencji czasu pracy

›› Pobierz teraz

Każdy pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia imiennej karty ewidencyjnej pracownika. Czas pracy określony kartą jest istotny w celu ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń jakie należą do pracownika. Jeżeli dana karta nie jest prowadzona to nie ma żadnego dokumentu, który mógłby określić czas jaki pracownik poświęcił na wykonanie własnych zobowiązań.

Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej co sprawia, iż dokument jest w pełni edytowalny. Wzór karty jest gotowy do pobrania i natychmiastowego użycia zaraz po dokonaniu transakcji.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedmiot prawa pracy,
dokumenty do pobrania, prawa pracy,
prawo pracy,
podyplomowe prawo pracy,
karta ewidencji czasu pracy,
kodeks prawa pracy,
ewidencja czasu pracy, amanie prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
praw pracy,
dokumenty online do pobrania, bhp i prawo pracy,
czas pracy,
dokumenty online do pobrania,

Lista płac

›› Pobierz teraz

Bardzo ważny dokument księgowy, którego treść dotyczy wynagrodzeń pracownika jakie mu przysługuje za dopełnienie określonych obowiązków objętych stosunkiem pracy z załączeniem wszelkich składek jakie pracownik jest zobligowany regularnie płacić.

Prowadzenie listy płac nie należy do obowiązku pracodawcy, jednakże coraz większa grupa przedsiębiorców tego dokonuje, gdyż jest ona bardzo pomocna w chwili co miesięcznego rozliczenia z pracownikiem. Co więcej, gdy zamierzamy wypełnić deklarację podatkową lub dokumenty ubezpieczeniowe, lista płac okazuje się być punktem wyjścia.

Wzór listy został zapisany przy pomocy aplikacji Excel. Elektroniczna wersja dokumentu sprawia, że możemy go pobrać o każdej porze, kiedy tylko znajdziemy na to czas. Warto podkreślić, iż dokument jest w pełni edytowalny, co niewątpliwie jest istotne przy tego typu obliczeniach.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy, kalkulator płac,
lista płac druk,
prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
dokumenty do pobrania, wzór listy płac, praca prawo, place, lista płac 2006,
praw pracy, przedmiot prawa pracy, europejskie prawo pracy, kodeks prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,

Karta wyposażenia pracownika w obuwie, odzież i środki ochrony indywidualnej

›› Pobierz teraz

Jeżeli uważasz, że jesteś dobrym pracodawcom i zawsze chcesz mieć wszystko w jak najlepszym porządku - staraj się udokumentować każde zdarzenie. Jeżeli nie chcesz aby Twój pracownik miał podstawy ku temu aby zarzucić Ci np: bark obuwia czy środków ochrony indywidualnej obowiązkowych na miejscu pracy, powinieneś założyć kartę wyposażenia pracownika, która powinna znajdować się w każdym miejscu pracy. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej co sprawia, że jest w pełni edytowalny.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy,
praca prawo,
prawo pracy, przedmiot prawa pracy,
żródła prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
odzież i śr, europejskie prawo pracy, podyplomowe prawo pracy, pytania z prawa pracy,
Karta wyposażenia pracownika w obuwie, dokumenty online do pobrania,
prawo do pracy, amanie prawa pracy,

Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy

›› Pobierz teraz

Jeżeli firma w obecnej chwili ma kłopoty finansowe i próbuje w każdy możliwy sposób znaleźć na to rozwiązanie to istnieją odpowiednie metody, które mogą w pewien sposób odciążyć pracodawcę? W takiej sytuacji zazwyczaj pojawia się pytanie, czy nie można po prostu zaprzestać działalności i poczekać na lepszy moment? Otóż, nie do końca tak jest, bowiem jesteśmy zobowiązani do określonych świadczeń względem swoich pracowników.

Oczywiście istnieje sposób na to, by dojść do porozumienia i na pewien czas zawiesić stosowanie zakładowych przepisów prawa pracy na terenie danego zakładu. Jeżeli pracownik się na to zgodzi, pracodawca ma czas na ustabilizowanie sytuacji finansowej w firmie.

Dokument ten to wzór porozumienia między pracownikiem a pracodawcą. Zapis przy pomocy aplikacji Word. Wersja elektroniczna dokumentu umożliwia jego pełną edycję w zależności od własnych potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo, dokumenty online do pobrania, prawo pracy,
praw pracy,
kodeks prawa pracy, żródła prawa pracy, monitor prawa pracy, dokumenty do pobrania, przedmiot prawa pracy,
bhp i prawo pracy, prawo do pracy, europejskie prawo pracy,
pytania z prawa pracy,
porozumienie o zawieszeniu stosowania zakladowych,
amanie prawa pracy,

Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych

›› Pobierz teraz

Czasami występują taki sytuacje, że pracownik będzie musiał zostać w pracy po godzinach lub przy do niej w dni wolne od obowiązku - na przykład święta. W takiej sytuacji pracodawca powinien na piśmie poinformować swojego pracownika o takiej sytuacji, w którym to znajduje się polecenie wykonania pracy "po godzinach", gdyż jeżeli chodzi o tą kwestię to Kodeks Pracy nie do końca stwierdza w jakiej to ma być formie.

Wersja elektroniczna dokumentu sprawia, że dokument możemy dostosować do własnych potrzeb i i w razie potrzeby nanieść własne uwagi. Druk został napisany przy pomocy aplikacji MS Office.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
kodeks prawa pracy,
prawo do pracy, dokumenty online do pobrania, praca prawo,
praw pracy,
żródła prawa pracy,
dokumenty do pobrania, pytania z prawa pracy, prawa pracy, monitor prawa pracy,
polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych,
bhp i prawo pracy, amanie prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,

Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy

›› Pobierz teraz

Każdy kto prowadzi własną działalność gospodarczą powinien wiedzieć, że jakiekolwiek zmiany w prowadzeniu firmy lub sam fakt jej założenia musi być zgłoszony do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). W sytuacji gdy taki obowiązek nie zostanie dopełniony, właściciel poniesie konsekwencje prawne. Aby uniknąć nieprzyjemności najlepiej od razu pobrać kartę zgłoszenia pracodawcy i użyć jak tylko zajdzie taka potrzeba.

Dokument można edytować gdyż został zapisany przy pomocy aplikacji MS Office. Wzór jest gotowy do natychmiastowego użycia, wystarczy go wydrukować.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
podyplomowe prawo pracy,
prawa pracy,
żródła prawa pracy, dokumenty do pobrania, bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, monitor prawa pracy,
pytania z prawa pracy, amanie prawa pracy,
karta zgloszenia pracodawcy do państwowej inspekcyj,
europejskie prawo pracy,
Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcj, przedmiot prawa pracy,

Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy

›› Pobierz teraz

Każdy kto prowadzi własną działalność gospodarczą powinien wiedzieć, że jakiekolwiek zmiany w prowadzeniu firmy lub sam fakt jej założenia musi być zgłoszony do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Również zatrudnienie nowego pracownika powinno zostać zgłoszone odpowiednim organom. W sytuacji gdy taki obowiązek nie zostanie dopełniony, właściciel poniesie konsekwencje prawne. Aby uniknąć nieprzyjemności najlepiej od razu pobrać kartę zgłoszenia pracodawcy i użyć jak tylko zajdzie taka potrzeba.

Dokument można edytować gdyż został zapisany przy pomocy aplikacji MS Office. Wzór jest gotowy do natychmiastowego użycia, wystarczy go wydrukować.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy, prawo do pracy,
podyplomowe prawo pracy, karta zgloszenia jednostki lokalnej pracodawcy do,
Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do,
bhp i prawo pracy,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy, kodeks prawa pracy, monitor prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, prawa pracy, europejskie prawo pracy, praw pracy,

Zawiadomienie powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnieniu bezrobotnego

›› Pobierz teraz

Jeżeli prowadzimy własną działalność gospodarczą i zatrudniamy nowe osoby do pracy, pamiętajmy aby zawsze zgłaszać takie zdarzenie w Urzędzie Pracy. Jest to nasz obowiązek, gdyż taka osoba będąc w rejestrze jako bezrobotna pobiera zasiłek i wraz z otrzymaniem pracy pozbawia się tego przywileju. Jeżeli ta kwestia nie zostanie na czas uregulowana, pracodawca może liczyć się z tym, że poniesie konsekwencje prawne.

Na co czekać! Już teraz pobierz gotowy wzór dokumentu, którego treść dotyczy zawiadomienia o zatrudnieniu pracownika. Wersja elektroniczna dokumentu umożliwia jego pełną edycję w zależności od własnych potrzeb. Dokument jest gotowy do natychmiastowego użycia.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
praca prawo,
prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, monitor prawa pracy, bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, zawiadomienie powiatowego urzedu pracy o zatrudnie, żródła prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
europejskie prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
prawo do pracy,
praw pracy, pytania z prawa pracy,

Zawiadomienie pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

›› Pobierz teraz

Zdarza się, że firma z określonych przyczyn zmienia swojego właściciela. W tak zaistniałych okolicznościach nowy pracodawca jest zobowiązany do poinformowania swoich (nowych) pracowników o zmianie właściciela, nadchodzących zmianach i wielu innych aspektach, które uważa za bardzo istotne.

Dokument ten to zawiadomienie pracowników o zmianie pracodawcy. Edycja dokumentu jest możliwa dzięki elektronicznej wersji dokumentu. Wzór jest gotowy do użycia niemalże natychmiast po pobraniu.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy, pytania z prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
Zawiadomienie pracowników o przejściu zakładu prac, monitor prawa pracy,
zawiadomienie pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę,
prawa pracy,
zawiadomienie pracownikow o przejsciu zakladu prac,
praca prawo,
prawo pracy, europejskie prawo pracy,
bhp i prawo pracy, żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania,

Zawiadomienie Inspekcji Pracy o systemie czasu pracy

›› Pobierz teraz

Każda zmiana jaka się szykuje w danej przedsiębiorstwie powinna być niemalże natychmiast zgłaszana do Inspekcji Pracy, w razie nie dopełnienia takiego obowiązku danej spółce mogą grozić konsekwencje prawne. Dokument dotyczy zawiadomienia o systemie czasu pracy, jaki pracownicy w obecnej chwili są zobligowani przestrzegać. Wzór został przygotowany w formacie Word co ułatwia jego edycję.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
europejskie prawo pracy, podyplomowe prawo pracy,
bhp i prawo pracy,
prawo do pracy,
żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania, kodeks prawa pracy,
amanie prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, pytania z prawa pracy,
praw pracy,
zawiadomienie inspekcji pracy o systemie czasu pra,
praca prawo,
dokumenty do pobrania,
prawo pracy,

Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu

›› Pobierz teraz

Jeżeli jesteś w świetle prawa pracownikiem danej spółki poproś swojego pracodawce o wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu. Jest to dokument, który może być dla nas bardzo ważny i będzie dowodem nasze wypłacalności.

Z drugiej strony, pracodawca będąc proszonym o wydanie takiego zaświadczenia może w obecnej chwili takowego nie posiadać, dlatego warto pobrać wzór takiego dokumentu i zawsze go mieć na biurku kiedy tylko nadejdzie taka potrzeba.

Dokument jest w pełni edytowalny i każdy może go dostosować do własnych potrzeb, jeżeli tylko zachodzi taka potrzeba. Plik jest gotowy do pobrania i wydruku.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
europejskie prawo pracy,
prawo do pracy, praca prawo, podyplomowe prawo pracy,
bhp i prawo pracy,
zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu, Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu,
zaświadczenie o dochodach, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, amanie prawa pracy, prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
przedmiot prawa pracy,
monitor prawa pracy,

Karta wypadku przy pracy z objaśnieniami

›› Pobierz teraz

Gdy podczas wykonywania określonego stosunku pracy wydarzy się wypadek, który wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie, wtedy jesteśmy w stanie zadbać o odszkodowanie. Powinniśmy my jednak posiadać kartkę wypadku, która klarownie przedstawi całą sytuację.

Dokument ten to karta wypadku wraz z objaśnieniami, w celu możliwości edycji dokumentu został on zapisany przy pomocy aplikacji MS Office. Wzór jest gotowy do pobrania i natychmiastowego użycia.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praw pracy, karta wypadku,
prawo pracy, bhp i prawo pracy, monitor prawa pracy, praca prawo,
podyplomowe prawo pracy, przedmiot prawa pracy,
żródła prawa pracy,
statystyczna karta wypadku, dokumenty online do pobrania,
europejskie prawo pracy, pytania z prawa pracy,
kodeks prawa pracy, amanie prawa pracy,

Rejestr wypadków przy pracy

›› Pobierz teraz

Każda szanująca się firma powinna prowadzić rejestry swoich działań, nie zależnie od ich charakteru. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości nie będziemy mieli żadnych problemów z wyjaśnieniem zaszłych okoliczności, co więcej mamy wszystko na piśmie. Wzór dokumentu jaki mamy Państwu do zaoferowania to rejestr wypadków przy pracy. Jest to wersja elektroniczna więc można ją swobodnie edytować w zależności od potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy, dokumenty do pobrania, monitor prawa pracy, bhp i prawo pracy,
prawo do pracy,
kodeks prawa pracy, Rejestr wypadków przy pracy, rejestr wypadków przy pracy, przedmiot prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, praca prawo,
pytania z prawa pracy, prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
praw pracy,

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

›› Pobierz teraz

Kiedy na terenie zakładu wydarzy się nieszczęśliwy wypadek to pamiętaj, że należy zrobić protokół, w którym zostaną zapisane okoliczności i przyczyny wypadku do jakiego doszło. Nie należy zaniechać takiej czynności, gdyż może to mieć w następstwie okoliczności prawne. Wzór dokumentu< /a> jaki się tutaj znajduje to protokół zawierający wszystkie dane potrzebne do ustaleń zdarzenia. Wersja elektroniczna dokumentu pozwala na jego pełną edycję.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania
Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy,
monitor prawa pracy,
prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
prawo pracy,
przedmiot prawa pracy,
żródła prawa pracy, prawo do pracy,
protokol ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku, pytania z prawa pracy, praca prawo, kodeks prawa pracy,
europejskie prawo pracy, amanie prawa pracy,

Zawiadomienie o wypadku przy pracy

›› Pobierz teraz

Jeżeli na terenie zakładu, w którym pracujemy zdarzył się wypadek, należy pamiętać, że takie zdarzenie musi zostać zgłoszone. Dokument jaki mamy Państwu do zaoferowania to pismo z zawiadomieniem o wypadku. Informacje w nim zawarte dotyczą danych osoby poszkodowanej lub poszkodowanych, sposobu udzielenia pierwszej pomocy jak również ustalenia przyczyn, które doprowadziły do nieszczęśliwego zdarzenia.

Dokument jest w postaci elektronicznej i dzięki temu każdy kto go pobierze ma możliwość naniesienia zmian jeżeli tylko wymaga tego sytuacja.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedmiot prawa pracy, żródła prawa pracy,
monitor prawa pracy,
praw pracy,
dokumenty online do pobrania, prawo pracy,
prawa pracy,
zawiadomienie o wypadku przy pracy, bhp i prawo pracy, wypadek w pracy,
dokumenty online do pobrania,
wypadek przy pracy,
prawo do pracy,
dokumenty do pobrania,
amanie prawa pracy,

Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej

›› Pobierz teraz

Należy pamiętać, że Regulamin Pracy nie jest tylko dokumentem, który ma być w biurze, ale przede wszystkim należy go przestrzegać. Zdarza się, że niektórzy pracownicy o tym zapominają i go łamią. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce i pracodawca to zauważy ma prawo nałożyć na niego karę porządkową, zazwyczaj jest to kara pieniężna równoważna jednemu dniu w pracy.

Dokument jak oferujemy to zawiadomienie skierowanie do pracownika, w którym to pracodawca przedstawia swoje stanowisko spowodowane naruszeniem regulaminu.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
europejskie prawo pracy,
prawa pracy,
monitor prawa pracy, amanie prawa pracy, praw pracy,
pytania z prawa pracy, zawiadomienie pracownika nalozeniu kary porzadkowe, Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowe, praca prawo, bhp i prawo pracy,
podyplomowe prawo pracy,
prawo pracy,
kodeks prawa pracy,
żródła prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,

Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary pieniężnej

›› Pobierz teraz

Należy pamiętać, że Regulamin Pracy nie jest tylko dokumentem, który ma być w biurze, ale przede wszystkim należy go przestrzegać. Zdarza się, że niektórzy pracownicy o tym zapominają i go łamią. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce i pracodawca to zauważy ma prawo nałożyć na niego karę porządkową, zazwyczaj jest to kara pieniężna równoważna jednemu dniu w pracy.

Dokument jak oferujemy to zawiadomienie skierowanie do pracownika, w którym to pracodawca przedstawia swoje stanowisko spowodowane naruszeniem regulaminu.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy, bhp i prawo pracy,
prawo pracy, kodeks prawa pracy, prawo do pracy, zawiadomienie pracownika nalozeniu kary pienieznej, dokumenty online do pobrania, amanie prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
przedmiot prawa pracy, praw pracy,
praca prawo, pytania z prawa pracy, żródła prawa pracy,
dokumenty do pobrania,

Odpowiedź pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko nałożeniu kary porządkowej

›› Pobierz teraz

Jeżeli uważamy, że nasz pracownik naruszył regulamin, zawsze możemy go ukarać nakładając na niego karę pieniężną. Zdarza się jednak, pracownik uważa, iż nie dopuścił się żadnego błędu i z racji tego skierował do nas pismo, w którym wyraził swój sprzeciw. Wtedy naszym obowiązkiem jest odpowiedzieć i ustosunkować się w odpowiedni sposób do zaistniałej sytuacji. Dokument, który jest już gotowy do pobrania dotyczy odpowiedzi na odmowę pracownika w związku z nałożoną karą. Wersja elektroniczna umożliwia jego pełną edycję.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy,
prawo pracy, prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, praw pracy,
odpowiedz pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko,
przedmiot prawa pracy, kodeks prawa pracy,
dokumenty do pobrania, podyplomowe prawo pracy,
bhp i prawo pracy, praca prawo,
Odpowiedź pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko, europejskie prawo pracy, pytania z prawa pracy,

Pismo do zakładowej organizacji związkowej o zajęcie stanowisko odn. kary porządkowej

›› Pobierz teraz

Dokument ten to pismo do zakładowej organizacji związkowej o zajęcie stanowisko odn. kary porządkowej nałożonej na pracownika, który dopuścił się naruszenia Regulaminu Pracy. Co więcej, dokument zawiera prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie. Oferowana wersja pisma została zapisana w wersji elektronicznej i każdy kto będzie chciał z niej skorzystać będzie mógł ją edytować. Dokument jest gotowy do pobrania i natychmiastowego użycia.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy, podyplomowe prawo pracy,
pismo do zakladowej organizacji zwiazkowej o zajec, dokumenty online do pobrania, praw pracy,
prawo pracy,
praca prawo,
pytania z prawa pracy,
żródła prawa pracy, monitor prawa pracy, prawo do pracy, europejskie prawo pracy,
prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
dokumenty do pobrania,

Zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej

›› Pobierz teraz

Jeśli jesteśmy zadowoleni z pracy naszego pracownika i chcemy go w pewien sposób docenić - nagroda pieniężna będzie tego najlepszym dowodem. Pamiętaj jednak aby takie zdarzenie zostało odnotowane i umieszczone w aktach pracownika. Należy jeszcze powiadomić pracownika. Gotowy wzór zawiadomienia, wystarczy jedynie pobrać dokument i już jest gotowy do użycia. Jest to wersja elektroniczna więc można ją zawsze edytować w zależności od potrzeb.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy, podyplomowe prawo pracy, monitor prawa pracy, praw pracy, pytania z prawa pracy, prawo pracy,
amanie prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
kodeks prawa pracy, praca prawo,
przedmiot prawa pracy,
zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej, europejskie prawo pracy,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia

›› Pobierz teraz

Złamanie regulaminu przez pracownika wynikające z zaniedbania lub innych przyczyn zazwyczaj jest potraktowane przez pracodawcę stosownie do przewinienia karą pieniężną. Jeżeli pracownik zgadza się bez wahania na decyzję pracodawcy zawsze powinien napisać oświadczenie o zgodzie na potrącenie określonej kwoty - zazwyczaj z wynagrodzenia. Oferowany dokument to gotowy wzór oświadczenia, który zawsze można edytować, gdyż jest on zapisany przy pomocy aplikacji Word.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy, europejskie prawo pracy, kodeks prawa pracy, amanie prawa pracy,
prawo pracy, żródła prawa pracy,
prawo do pracy,
prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
monitor prawa pracy,
praw pracy, praca prawo, Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z, przedmiot prawa pracy, oswiadczenie pracownika o zgodzie na potracenie z,

Informacja dla rodziny zmarłego pracownika

›› Pobierz teraz

Zdarzają się sytuacje, że jeden z naszych pracowników zmarł i musimy zawiadomić rodzinę o wygaśnięciu umowy. Dokument jaki tutaj się znajduje dotyczy właśnie takiej informacji z dodaniem, iż istnieje taka możliwość aby wydać świadectwo pracy na wniosek rodziny lub spadkobiercy. Wersja elektroniczna dokumentu umożliwia jego edycję. Informacja jest gotowa do pobrania i natychmiastowego użycia zaraz po wydrukowaniu.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy, amanie prawa pracy,
praw pracy,
informacja dla rodziny zmarlego pracownika, dokumenty online do pobrania,
Informacja dla rodziny zmarłego pracownika, bhp i prawo pracy,
praca prawo,
żródła prawa pracy, kodeks prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
prawo pracy,
przedmiot prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
monitor prawa pracy,

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej

›› Pobierz teraz

Dokument ten to zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej która nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy. Informacja iż odprawa zostanie wypłacona wszystkim uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika w takiej samej kwocie. Jest to dokument do uzupełnienia przez pracodawcę lub jego księgowego. Można to zrobić na komputerze lub ręcznie. Wzór zawiadomienia jest gotowy do pobrania i użycia w kilka minut po pobraniu.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
monitor prawa pracy,
praca prawo,
dokumenty online do pobrania, kodeks prawa pracy,
europejskie prawo pracy, pytania z prawa pracy,
prawo do pracy, przedmiot prawa pracy,
prawa pracy, praw pracy, amanie prawa pracy, prawo pracy,

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy rentowej

›› Pobierz teraz

Kiedy nasz pracownik odchodzi na emeryturę lub ze względu na przebytą chorobę na rentę, jako pracodawca musisz go zawiadomić o przyznaniu odprawy. Jest to wzór pisma, które zawiadamia byłego pracownika, że ze względu na zakończenie stosunku pracy i przejściem na emeryturę lub rentę otrzyma odprawę pieniężną w określonej sumie. Jest to dokument do uzupełnienia zapisany w formacie Word.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy, dokumenty online do pobrania, prawo do pracy,
prawa pracy, europejskie prawo pracy, praw pracy,
dokumenty online do pobrania dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
zawiadomienie o przyznaniu odprawy rentowej,
podyplomowe prawo pracy, dokumenty online do pobrania, bhp i prawo pracy, kodeks prawa pracy, emerytura,
monitor prawa pracy,

Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę

›› Pobierz teraz

Niestety coraz częściej zdarza się, że nasi pracownicy nie wykonują swojej pracy w taki sposób jak byśmy sobie tego życzyli. W tak zaistniałej sytuacji najskuteczniejszym sposobem na ukaranie pracownika będzie obniżenie wynagrodzenia. Wzór dokumentu to informacja o zmniejszeniu wynagrodzenia o określoną sumę z dokładnym wyjaśnieniem naszej decyzji. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej co sprawia, że jest w pełni edytowalny.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę, dokumenty do pobrania,
przedmiot prawa pracy,
prawa pracy,
prawo pracy, żródła prawa pracy,
praw pracy, pytania z prawa pracy, praca prawo,
informacja o obnizeniu wynagrodzenia za zla prace,
podyplomowe prawo pracy,
bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, amanie prawa pracy,

Informacja o zmianie norm pracy

›› Pobierz teraz

Obecna sytuacja może spowodować, że będziemy musieli wprowadzić zmiany w naszej firmie. Musimy jednak poinformować o takiej decyzji naszych pracowników, którzy będą chcieli znać w jakim stopniu zmiany ich dotyczą. Dlatego powinniśmy wystosować odpowiednie oświadczenie z informacja o zmianie norm pracy. Dokument jest gotowy do pobrania i wypełnienia. Jest to wersja elektroniczna co umożliwia edycję.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praw pracy, przedmiot prawa pracy, informacja o zmianie norm pracy, kodeks prawa pracy, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, europejskie prawo pracy, pytania z prawa pracy,
żródła prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
czas pracy, bhp i prawo pracy, amanie prawa pracy,
praca prawo, dokumenty do pobrania,

Oświadczenie pracownika o braku zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy jako bezrobotny

›› Pobierz teraz

Jeżeli znalazłeś pracę to musisz pamiętać, że pracodawca będzie od Ciebie wymagał zaświadczenie o braku rejestracji jak osoba bezrobotna. Należy zadbać o dostarczenie takiego dokumentu w jak najszybszym czasie, aby pracodawca niczego nie podejrzewał, bowiem zdarza się, iż pracownik usiłuje oszukać pracodawcę i pomimo pełnienia stosunku pracy jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Kiedy cała sytuacja wychodzi na jaw, możemy być pewni, że pożegnamy się z pracą. Oświadczenie jest gotowe do wydruku w zależności od własnych potrzeb.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praw pracy, monitor prawa pracy,
prawo pracy, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania, pytania z prawa pracy, bhp i prawo pracy, oswiadczenie pracownika o braku zarejestrowaniu w,
amanie prawa pracy,
prawa pracy, Oświadczenie pracownika o braku zarejestrowaniu w,
europejskie prawo pracy,
przedmiot prawa pracy,

Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych

›› Pobierz teraz

Dokument ten jest oświadczeniem o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych jakie nam przysługują. Taki dokument dla naszego pracodawcy jest niezwykle ważny gdyż może wpływać na to czy uda nam się dostać zamierzoną pracę. Pamiętajmy, że są zawody, które wymagają takiego zaświadczenia. Jeżeli go nie posiadamy, nie mamy po co ubiegać się o dane stanowisko. Wzór oświadczenia jest gotowy do pobrania i uzupełnienia swoimi danymi. Dokument możemy dostosować w zależności od własnych potrzeb, gdyż został on zapisany przy pomocy aplikacji MS Office.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
przedmiot prawa pracy, prawo do pracy,
europejskie prawo pracy,
oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni, dokumenty do pobrania, pytania z prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
bhp i prawo pracy,
monitor prawa pracy,
kodeks prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
oświadczenie o niekaralności,
karalność,

Oświadczenie o stanie zdrowia

›› Pobierz teraz

Wybierając się w poszukiwaniu pracy, pamiętajmy o tym aby mieć przy sobie komplet dokumentów o które nasz potencjalny pracodawca na pewno zapyta jeżeli będzie zainteresowany naszą osoba. Dokument jaki mamy tutaj do zaoferowania to oświadczenia o stanie naszego zdrowia. Dokument można szybko pobrać i wykorzystać w zależności od potrzeb. Elektroniczna forma dokumentu umożliwia jego edycję.

Zatrudniając nową osobę pamiętajmy aby zapytać o niezbędna dokumentację. Nie wierzmy nowo poznanej osobie, że doniesie np: oświadczenie o niekaralności, gdyż może się okazać, że takiego dokumentu ta osoba nie posiada.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy,
prawo do pracy, oświadczenie o stanie zdrowia, pytania z prawa pracy,
prawa pracy, amanie prawa pracy,
monitor prawa pracy,
Oświadczenie o stanie zdrowia, praca prawo,
kodeks prawa pracy, bhp i prawo pracy,
praw pracy,
europejskie prawo pracy,
przedmiot prawa pracy, żródła prawa pracy,

Umowa pracodawcy z pracownikiem

›› Pobierz teraz

Będąc właścicielem firmy z pewnością zależy nam na podnoszeniu kwalifikacji naszych pracowników - kursy, szkolenia itp. Jeżeli nasz pracownik wyraża ochotę na rozpoczęcie studiów związanych z wykonywanym zawodem również powinniśmy podejść do tematu z entuzjazmem gdyż pracownik lepiej wykształcony oznacza dla nas wyższe dochody. Możemy również finansować studia co z pewnością zmobilizuje pracownika. W tak zaistniałej sytuacji powinniśmy spisać umowę, która jasno określa warunki na jakich pracodawca sponsoruje wykształcenie pracownika. Wzór dokumentu jaki oferujemy zawiera również klauzulę, która jasno mówi, iż w przypadku gdy dana osoba przestaje u nas pracować, jest zobligowana do zwrócenia poniesionych kosztów.

Dokument został zapisany w wersji elektronicznej co umożliwia jego pełną edycję. Wzór umowy można natychmiast pobrać i zastosować.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy, umowa pracodawcy z pracownikiem,
praw pracy, europejskie prawo pracy,
bhp i prawo pracy, żródła prawa pracy,
praca prawo, monitor prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, prawo pracy, dokumenty do pobrania,
pytania z prawa pracy,
prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki

›› Pobierz teraz

Każdy pracodawca jest zobowiązany do pisemnego upoważnienia pracowników do przetwarzania danych osobowych osób pracujących w firmie. Jeżeli tego nie zrobi może liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Dokument zapisany jest w wersji elektronicznej co w pełni umożliwia jego edycję.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
prawo do pracy, dokumenty do pobrania, kodeks prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
praca prawo, żródła prawa pracy,
prawo pracy, prawa pracy,
upowaznienie do przetwarzania danych osobowych pra,
przedmiot prawa pracy,
bhp i prawo pracy, amanie prawa pracy,

Ewidencja osób upoważnionych do przetważania danych osobowych

›› Pobierz teraz

Jeżeli jesteś pracodawcą musisz zadbać o wszystkie aspekty prawne z prowadzeniem działalności gospodarczej. W sytuacji gdy upoważniamy swoich pracowników do przetwarzania danych osobowych osób w firmie pamiętajmy, że jesteśmy zobligowani do prowadzenia ewidencji tych osób. Możesz już teraz pobrać gotowy wzór do prowadzenia ewidencji i wykorzystać go do własnych potrzeb. Wersja elektroniczna dokumentu umożliwia przechowywanie wzoru w komputerze lub wydrukować gdy nadejdzie taka potrzeba.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy, przedmiot prawa pracy, prawa pracy,
ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych,
upoważnienie, żródła prawa pracy, prawo pracy, praw pracy,
dokumenty do pobrania,
prawo do pracy, upoważnienia,
bhp i prawo pracy, dokumenty online do pobrania, pytania z prawa pracy,
kodeks prawa pracy,

Lista płac od lipca 2007

›› Pobierz teraz

Pracodawco pamiętaj aby regularnie dawać swoich pracownikom listę płac do podpisania. Jeżeli sobie o tym zapomnimy, a wynagrodzenie za wykonaną pracę było przekazywane do rąk własnych, pracownik może po pewnym czasie wystosować pismo, w którym stwierdzi, iż żadnego wynagrodzenia nie otrzyma. Z tego powodu podpisywanie listy jest niezwykle istotne, gdyż w takiej sytuacji będzie to jedynym dowodem na przekazanie pewnej kwoty.

Szablon listy płac jaki się tutaj znajduje jest zapisany w Excelu, uwzględnia obniżoną składkę na ubezpieczenie rentowe, która naliczana jest od wynagrodzeń wypłacanych od dnia 01 lipca 2007 roku.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy,
płace,
przykładowa lista płac,
kalkulator płac, lista plac, żródła prawa pracy, monitor prawa pracy, prawo pracy,
prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
lista płac wzór, dokumenty do pobrania, przedmiot prawa pracy, lista płac 2007, kodeks prawa pracy,

Ewidencja przebiegu pojazdu

›› Pobierz teraz

Dokument ten jest wzorem ewidencji przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego. Ewidencja służy do zapisu faktycznego przebiegu prywatnego samochodu osobowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą. Jeżeli podczas kontroli urzędnicy stwierdzą brak ewidencji - wydatki związane z eksploatacją samochodu nie zostaną uznane za koszt uzyskania przychodu. Ewidencji nie należy prowadzić w przypadku używania samochodu, który używany jest w firmie na podstawie umowy leasingu.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, podyplomowe prawo pracy,
prawo do pracy, ewidencja przebiegu pojazdu, prawa pracy, pytania z prawa pracy,
przebieg pojazdu, kodeks prawa pracy,
europejskie prawo pracy, praw pracy, prawo pracy,
amanie prawa pracy,
przebieg pojazdu i jego ewidencja, monitor prawa pracy, ewidencja przebiegu,

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

›› Pobierz teraz

Dokument zawiera wzór księgi służącej do ewidencji bieżących operacji gospodarczych. Tego typu księga jest prowadzona jedynie w celu podatkowym gdyż na tej podstawie ustala się podstawy opodatkowania.

Księga Przychodów i Rozchodów - wzór obowiązujący od 15 marca 2007 r. Dokument zapisany w programie Excel, dzięki czemu można go w każdej chwili edytować. Wersja gotowa do pobrania i natychmiastowego wydruku.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy,
praca prawo,
księga rozchodów,
podatkowa ksiega rozchodów, podatkowa księga, kodeks prawa pracy, prawa pracy,
księga przychodów, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów,
podatkowa ksiega, dokumenty do pobrania, bhp i prawo pracy, pytania z prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
europejskie prawo pracy,

Karta rocznej ewidencji czasu pracy

›› Pobierz teraz

Pamiętaj, że każdy pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników. Jest to niezbędny dokument do ustalenia prawidłowego ustalenia wynagrodzeń za pracę i innych należnych pracownikowi świadczeń. Wzór jaki Państwu oferujemy to karta rocznej ewidencji, która została zapisana w formacie Word co umożliwia edycję dokumentu w zależności od własnych potrzeb.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy, karta ewidencji, bhp i prawo pracy, karta ewidencji czasu pracy,
praw pracy, roczna karta ewidencji czasu pracy pracownika, dokumenty online do pobrania, karta ewidencji rocznej czasu pracy,
prawo pracy,
roczna karta ewidencji czasu pracy, przedmiot prawa pracy,
amanie prawa pracy,
czas pracy, żródła prawa pracy, praca prawo,

Lista obecności dla pracowników

›› Pobierz teraz

Na terenie każdego zakładu musi znajdować się lista obecności, która jest wypełniana przez pracowników. Dokument ten będzie dowodem na obecność lub nieobecność pracownika w danym dniu w pracy. Lista jest zapisana w programie Excel dzięki czemu jesteśmy w stanie edytować dokument.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, monitor prawa pracy, praca prawo,
lista obecności,
pytania z prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, prawa pracy, kodeks prawa pracy, praw pracy,
lista nieobecności,
bhp i prawo pracy, prawo pracy,
prawo do pracy, europejskie prawo pracy, lista obecności,

Porozumienie zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę

›› Pobierz teraz

Jeżeli z pewnych przyczyn chcemy zmienić rodzaj i warunki pracy naszego pracownika, zawsze możemy dojść do porozumienia i podpisać taki dokument z zatrudnionym bez konieczności stosowania mniej przyjemnych sposobów, które mogą niekorzystnie wpłynąć na atmosferę w firmie. Wzór porozumienia jest w postaci elektronicznej dzięki czemu daje się łatwo edytować i wprowadzić zmiany w zależności od własnych potrzeb.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
przedmiot prawa pracy, bhp i prawo pracy,
pytania z prawa pracy,
praca prawo, prawa pracy,
praw pracy, europejskie prawo pracy, prawo do pracy,
zmiana warunków umowy,
żródła prawa pracy,
monitor prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
kodeks prawa pracy,
prawo pracy,

Wypadek w drodze/z pracy

›› Pobierz teraz

Wypadek w drodze do pracy może zdarzyć się każdemu i niestety ale w większości przypadków nie mamy na to żadnego wpływu. Musimy jednak cały czas pamiętać, że musimy poinformować o zaistniałym zdarzeniu naszego pracodawcę, aby był świadomy naszej nieobecności i co jest tego powodem.

Wzór wniosku z zawiadomieniem pracodawcy, w którym informujemy o wypadku z podaniem okoliczności. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej dzięki czemu możemy go łatwo edytować w zależności od potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedmiot prawa pracy, amanie prawa pracy, dokumenty online do pobrania, praca prawo, prawo pracy, podyplomowe prawo pracy,
bhp, bhp i prawo pracy, dokumenty do pobrania,
wypadek wracając z pracy,
europejskie prawo pracy, dokumenty online do pobrania, wypadek w drodze do pracy,
pytania z prawa pracy, prawa pracy,

Skierowanie na okresowe badanie pracownika.

›› Pobierz teraz

Niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, każdy jest zobowiązany do wykonywania okresowych badań lekarskich. Co więcej, każdy pracodawca jest zobligowany do wysłania swoich pracownika na zrobienie takich badań. Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór skierowania. Jest to wersja elektroniczna dzięki czemu wzór można edytować w zależności od potrzeb.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, prawa pracy, badania lekarskie,
podyplomowe prawo pracy,
żródła prawa pracy,
okresowe badania lekarskie,
skierowanie na badania,
skierowanie pracownika na badania, kodeks prawa pracy, amanie prawa pracy, monitor prawa pracy, praca prawo,
bhp i prawo pracy, prawo pracy,
prawo do pracy,

Oświadczenie dla pracującego rodzica

›› Pobierz teraz

Będąc właścicielem pewnej działalności gospodarczej zawsze musimy brać pod uwagę warunki w jakich pracują ludzie, których zatrudniliśmy. Jeżeli nasz pracownik jest rodzicem i ma dziecko do lat 4 musimy poinformować go, iż musi ustosunkować się do warunków pracy, których pracuje. Zdarza się bowiem, że rodzinna sytuacja pracownika nie zmusza go do wcześniejszego wychodzenia z pracy lub przychodzenie w późniejszych godzinach. Jeżeli pracownik stwierdza, że nie ma takiej potrzeby, należy przedłożyć mu oświadczenie, w którym określi swoje stanowisko. Dokument został zapisany w formacie Word, co umożliwia jego pełną edycję.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy, żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
przedmiot prawa pracy, praca prawo, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
prawa pracy,
oświadczenie dla rodzica, praw pracy,
bhp i prawo pracy, oświadczenie dla rodzica, prawo do pracy, europejskie prawo pracy, oświadczenie dla pracującego rodzica,

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia

›› Pobierz teraz

W sytuacji gdy nie jesteś zadowolony z pracy, którą wykonujesz i uważasz, że powinieneś ją zmienić zawsze możesz doprowadzić do rozwiązania umowy. Znajdziesz tutaj przykładowy wzór wypowiedzenia umowy bez okresu wypowiedzenia. Dokument jest w wersji elektronicznej co umożliwia jego pełną edycję.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, rozwiazanie umowy o prace, rezygnacja z pracy,
dokumenty online do pobrania, praca prawo, rozwiązanie umowy o pracę, pytania z prawa pracy, żródła prawa pracy, rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia,
prawo pracy,
kodeks prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
monitor prawa pracy,

Upoważnienie do potwierdzania salda i podpisywania faktur

›› Pobierz teraz

Jeżeli osobiście nie jesteś w stanie prowadzić wszystkich czynności związanych z firmą możemy upoważnić do tego naszego pracownika. Wzór dokumentu, który się tutaj znajduje dotyczy upoważnienia do podpisywania faktur i potwierdzania salda. Dokument jest w pełni edytowalny i można na niego nanieść własne poprawki. Wersja gotowa do wydruku.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy, praw pracy, dokumenty do pobrania, praca prawo,
podyplomowe prawo pracy, prawo do pracy, przedmiot prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, Upoważnienie do potwierdzania salda i podpisywania faktur, dokumenty online do pobrania, kodeks prawa pracy, prawa pracy, pytania z prawa pracy, prawo pracy, bhp i prawo pracy,

Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia z pracy

›› Pobierz teraz

Każdy pracownik jeżeli zachodzi taka potrzeba może złożyć wniosek do pracodawcy o udzielnie płatnego zwolnienia z pracy. Dokument zapisany jest w programie Word dzięki czemu jest łatwy w edycji i natychmiastowego wydruku w razie potrzeby.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
prawo do pracy,
żródła prawa pracy, prawa pracy, dokumenty online do pobrania, praw pracy,
podyplomowe prawo pracy, amanie prawa pracy,
kodeks prawa pracy, prawo pracy,
europejskie prawo pracy,
bhp i prawo pracy,
pytania z prawa pracy,
praca prawo,

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

›› Pobierz teraz

Każdy pracownik może złożyć wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego, gdyż może się zdarzyć, że jest już przemęczony i potrzebuje chwili tylko dla siebie. Wzór wniosku jaki tutaj się znajduje został zapisany w programie Word dzięki czemu nadaje się do edycji. Wniosek można natychmiast pobrać, wydrukować i zanieść pracodawcy, który rozpatrzy naszą prośbę.

Jeżeli potrzebujesz innych wniosków, a nie masz czasu szukać po internecie zapraszamy na nasz serwis www.eforex.pl, który z pewnością pomoże znaleźć wymagany wniosek, oświadczenie czy zgłoszenie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy,
prawo pracy,
żródła prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, dokumenty do pobrania, europejskie prawo pracy,
amanie prawa pracy,
Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego, przedmiot prawa pracy, bhp i prawo pracy,
prawo do pracy,
monitor prawa pracy, praw pracy,

Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika

›› Pobierz teraz

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zgłoszenie wypadku swojego pracownika, aby mogły zostać ustalone okoliczności zdarzenia i podjęte odpowiednie kroki. Znajduje się tutaj wzór zgłoszenia takiego zdarzenia, które można natychmiast pobrać i wydrukować. Co więcej, dzięki elektronicznemu zapisowi, dokument nadaje się do edycji.

Pracodawco! Pamiętaj, że jesteś zobligowany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kodeks prawa pracy, praca, przedmiot prawa pracy,
wniosek o odszkodowanie,
formularz odszkodowania, pracownik, praca prawo, amanie prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, karta wypadku,
pytania z prawa pracy, pracownik,
odszkodowanie, wypadek,

Rozwiązanie umowy o prace za wypowedzeniem

›› Pobierz teraz

W sytuacji gdy nie jesteśmy zadowoleni z pracy jaką wykonuje nasz pracownik i nie mamy ochoty nadal z nim współpracować zawsze możemy rozwiązać taką umowę z podaniem okresu wypowiedzenia. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej co umożliwia jego pełną edycję w zależności od własnych potrzeb. Wzór jest gotowy do pobrania, wystarczy jedynie złożyć zamówienie.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca,
kodeks prawa pracy, rozwiązanie umowy o pracę, dokumenty online do pobrania, praw pracy, żródła prawa pracy,
amanie prawa pracy,
rezygnacja z pracy,
zerwanie umowy z pracy,
bhp i prawo pracy, podyplomowe prawo pracy, dokumenty do pobrania, rozwiązanie umowy, pytania z prawa pracy,
europejskie prawo pracy,

Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze

›› Pobierz teraz

Treść dokumentu dotyczy oświadczenia danej osoby lub spółki o nie podejmowaniu konkurencyjnej działalności na danym obszarze. Wzór jest w wersji elektronicznej dzięki czemu możemy go edytować i nanosić zmiany jeżeli tylko chcemy.

Jeżeli poszukujesz wniosków, oświadczeń czy zgłoszeń o innej tematyce zapraszamy na nasz serwis www.eforex.pl na którym na pewno znajdziesz interesujące Cię dokumenty.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze, dany, kodeks prawa pracy,
praca prawo, obszar, amanie prawa pracy, konkurencja, konkurencyjność,
żródła prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej

›› Pobierz teraz

Jeżeli chcemy mieć pewność, że nasza własność jest w dobrych rękach, zawsze przed użyczeniem np; samochodu możemy poprosić o podpisanie oświadczenia, w którym dana osoba podejmuje się wzięcia odpowiedzialności za daną rzecz. Jeżeli pożyczający lub wynajmujący nie chce podpisać takiego dokumentu nie zalecamy powierzenia własnego mienia takiej osobie. Wzór jest zapisany w wersji elektronicznej, możemy go natychmiast pobrać i wydrukować.

W ceku uzyskania jakichkolwiek informacji, wskazówek czy chociażby innego typu oświadczeń lub wniosków proponujemy odwiedzenie naszego serwisu www.eforex.pl na którym z pewnością znajdą Państwo wszystko to co was interesuje.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy,
praca prawo, europejskie prawo pracy,
podyplomowe prawo pracy,
amanie prawa pracy,
Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej,
odpowiedzialność materialna,
prawo do pracy,
pismo,
pytania z prawa pracy,
żródła prawa pracy,
prawo pracy,
praw pracy,
przedmiot prawa pracy,
kodeks prawa pracy,

Lista płac na 2008r.

›› Pobierz teraz

Lista płac na 2008r. Dokument zapisany w postaci arkusza kalkulacyjnego gotowy do wypełnienia i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praw pracy, płaca 2008, dokumenty online do pobrania,
prawo do pracy, Lista płac na 2008r., dokumenty do pobrania,
kodeks prawa pracy, monitor prawa pracy, dokumenty online do pobrania, prawa pracy, prawo pracy,
lista płac,
żródła prawa pracy,
lista płac2008, bhp i prawo pracy,

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia

›› Pobierz teraz

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Dokument jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć w programie Word. Porozumienie jest przygotowane do wydruku i edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypoczynkowego, Porozumienie,
o wykorzystaniu,
porozumienie wsprawie urlopu, urlopu, kolejnego,
zatrudnienia, Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia, w trakcie,

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim jest zapisany w formacie doc. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim należy otworzyć za pomocą programu Word.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
po urlopie,
Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim,
urlopu wypoczynkowego, Wniosek o, udzielenie, macierzyńskim,

Oświadczenie pracownika o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie

›› Pobierz teraz

Oświadczenie pracownika o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie - może być jednym z wymaganych dokumentów jakie każe złożyć Ci potencjalny pracodawca w procesie rekrutacji na ubiegane się przez Ciebie stanowisko.

W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego jak tylko złożyć takie oświadczenie przyszłemu pracodawcy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
niekaralność,
przestępstwo skarbowe, oświadczenie, pracownik,
oświadczenia pracownika,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo skarbowe,

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy

›› Pobierz teraz

Przeznaczenie dokumentu:

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy jest niezbędnym dokumentem, który musi posiadać osoba przeprowadzająca kontrolę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999r..
Uwagi:

Do nieprawidłowego wykorzystywania zwolnień można zaliczyć:
- przebywanie na zwolnieniu lekarskim w celu wykonywania innych prac
- przebywanie na zwolnieniu lekarskim pomimo braku choroby
- przebywanie na zwolnieniu lekarskim w celu wyjazdu do innego miejsca/miejscowości
Informacje techniczne:

Upoważnienie zapisane jest w postaci pliku tekstowego, który można edytować we własnym zakresie za pomocą pakietu MS Office - Word lub OpenOffice - Write. Istnieje możliwość wydrukowania upoważnienia i jego ręcznego wypełnienia.
Inne:

Oprócz Upoważnienia niezbędny jest też Protokół kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy , jeżeli okaże się, że zwolnienie było wykorzystywane w sposób nieprawidłowy.
Miejsce złożenia dokumentu:

Wypełnione oraz podpisane upoważnienie należy sporządzić w co najmniej dwóch egzemplarzach - jeden wręczyć upoważnianemu pracownikowi a drugi egzemplarz umieścić w Aktach osobowych pracownika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kontrola L4, L4,
upoważnienie dla pracownika, upoważnienie pracownika do przeprowadzenia kontroli chorego,
kontrola osoby przebywającej na zwolnieniu, kontrola zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę, kontrola chorego,
kontrola pracownika przebywającego na L4,

Zakres Obowiązków Kierownik Działu Technicznego

›› Pobierz teraz

Karta stanowiskowa dla Kierownika Działu Technicznego, która powinna znajdować się w przedsiębiorstwie gdzie jest utworzone stanowisko: Kierownik Działu Technicznego, który odpowiada m.in. za:
- koordynację całości spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania, właściwego stanu technicznego urządzeń i budynków

Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zaznajomienia nowo zatrudnianych pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami.

Jest to zakres czynności pracownika, w pełni edytowalny za pomocą pakietu MS Office, LibreOffice lub OpenOffice. Przed wydrukiem należy dokładnie sprawdzić jego treść pod kątem zakresu czynności (czy odpowiada zakresowi jakie pracownik wykonuje w firmie) .

Karta stanowiskowa określa:
1. Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska
2. Zakres odpowiedzialności
3. Zakres wykonywanych zadań
4. Zakres podporządkowania
5. Zasady zastępstw
6. System pracy
oraz pozostawione jest miejsce na uzupełnienia i modyfikacje.

Kompletna Karta stanowiskowa powinna być wydrukowana w 3 egzemplarzach oraz przedstawiona do podpisu przez pracownika, który pracuje na danym stanowisku. Jeden egzemplarz przekazywany jest pracownikowi a pozostałe należy dołączyć do Akt osobowych pracownika.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Prawo pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dział techniczny, przykładowa karta stanowiskowa kierownika działu, karta stanowiskowa - dział techniczny, prawo pracy, zakres kierownika działu technicznego, karta stanowiskowa,
opis stanowiska pracy kierownika działu technicznego,
karta stanowiskowa dla kierownika działu technicznego,
wzór karty stanowiskowej dla kierownika,
kodeks pracy,
zakres obowiązków,