Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Nieruchomości

W kategorii znajdują się wnioski wszelkiego rodzaju dotyczące Nieruchomości np:
- Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych
- Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Prośba o przesłanie danych dotyczących nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to pismo wykorzystywane m.in. przez agentów biur nieruchomości w celu uzyskania rozszerzonych informacji o zbywanej nieruchomości oraz wszędzie tam gdzie potrzebne są dane o wskazanej nieruchomości. Dokument jest zapisany w formacie Word dzięki czemu można go swobodnie edytować. Jest to wersja gotowa do użycia.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Nieruchomości

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, nieruchomośc, przeslanie,
dokument do pobrania,
przesłania, wzór pisma,
przesyłanie,
wnioskowac,
podawac,
załączony czek,
prosic,
wniosek,
dotycząca nieruchomości,
dane dotyczące nieruchomości, przesyłac,

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu jaki się tutaj znajduje wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych. Dokument zapisany w programie jest zapisany w programie Word dzięki czemu dokument ten możemy w każdej chwili edytować. Co więcej, jest to wersja gotowa do użycia - wystarczy ją jedynie wydrukować.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Nieruchomości

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
rozgraniczenie, dokumenty online do pobrania,
rolnictwo, rozgraniczenie nieruchomości rolnych, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, nieruchomości, rolnych, wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych,
rolne,

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

›› Pobierz teraz

Dokument jaki znajduje się w tym pliku dotyczy prośby o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca. Dokument zapisany w programie Word co sprawia, iż jest w pełni edytowalny. Co więcej, jest to wersja gotowa do użycia, wystarczy ją jedynie wydrukować.


Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminy Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Nieruchomości

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, kupowanie, dokumenty do pobrania, wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca,
kupowanie mieszkania, kupowanie nieruchomości, zezwolenie,
dokument online, cudzoziemiec, nabywanie,
dokumenty online do pobrania, nabycie, dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie oświadczenia o odstąpieniu gminy od prawa pierwokupu nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu jaki się tutaj znajduje to wniosek o wydanie oświadczenia o odstąpieniu gminy od prawa pierwokupu nieruchomości. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej, dzięki czemu jest w pełni edytowalny - dokument można w każdej chwili pobrać, wydrukować i użyć.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Nieruchomości

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
prawo,
gmina, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, wniosek o wydanie oświadczenia o odstąpieniu gminy od prawa pierwokupu nieruchomości, dokumenty online do pobrania,
pierwokup, nieruchomość, dokument online,

Wniosek o zwrot wywłaszczone nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy wzoru wniosku o zwrot nieruchomości. Dokument jest zapisany w programie Word co sprawia, że jeżeli tylko mamy na to ochotę, możemy go edytować i nanosić na nim jakiekolwiek zmiany - wszystko zależy od nas. Dokument ten jest gotowy do użycia.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Nieruchomości

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online, wniosek o zwrot wywłaszczone nieruchomości, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, zwrot nieruchomości, wywłaszczenie nieruchomości,

Wniosek o ustalenie opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu jaki się tutaj znajduje to wniosek o ustalenie opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Co więcej, dokument ten można w każdej chwili pobrać, wydrukować i użyć. Dokument możesz otrzymać bez wychodzenia z mieszkania, wystarczy złożyć zamówienie.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Nieruchomości

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
ustalenie opłat,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, zmiana planu,
dokument online, dokumenty online do pobrania, nieruchomości, wniosek o ustalenie opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu,

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument jaki znajduje się w tym pliku dotyczy wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Dzięki elektronicznemu zapisowi pliku, wniosek ten można w każdej chwili pobrać, wydrukować i użyć.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Nieruchomości

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości,
podział nieruchomośąci, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, wydanie decyzji, decyzja,

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Jeżeli zaczynasz interesować się zakupem pewnej nieruchomości to pamiętaj, że aby tego dokonać wcześniej musisz pozyskać odpowiednie zezwolenie. Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Nieruchomości

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
nabywać nieruchomość, nabycie nieruchomości,
wniosek o nabywanie nieruchomości, dokumenty do pobrania, wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości, dokument online, nabywanie nieruchomość, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Jeżeli zaczynasz interesować się zakupem pewnej nieruchomości to pamiętaj, że aby tego dokonać wcześniej musisz pozyskać odpowiednie zezwolenie. Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Nieruchomości

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o nabywanie nieruchomości,
wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości, dokument online,
dokument do pobrania, nabycie nieruchomości,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, nabywanie nieruchomość,
nabywać nieruchomość,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości

›› Pobierz teraz

Jeżeli z określonych powodów chcemy podzielić naszą nieruchomość i zależy nam na tym aby dany podział został udokumentowany to musimy złożyć odpowiedni wniosek z prośbą o dokonanie podziału nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Nieruchomości

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
nieruchomość, dokument do pobrania,
podział nieruchomości, dokumenty do pobrania,
dzielić nieruchomość,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
wniosek o dokonanie podziału nieruchomości,

Wezwanie do wydania nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument, który się tutaj znajduje dotyczy wezwania do wydania nieruchomości. Dokument jest zapisany w postaci elektronicznej, dzięki czemu jest w pełni edytowalny i możemy nanosić na niego własny uwagi czy spostrzeżenia. Jest to dokument gotowy do użycia.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Nieruchomości

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wydanie nieruchomości,
wezwanie do wydania nieruchomości, wydanie nieruchomości, dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Protokłu przekazania lokalu

›› Pobierz teraz

Dzięki protokołowi zdawczo odbiorczemu nie będziesz miał problemu przy rozliczaniu liczników, stanu technicznemu wynajmowanej nieruchomości, odzyskania wpłaconej kaucji. Protokół zdawczo odbiorczy wypełnia się pomiędzy najemcą a wynajmującym. Protokół zdawczo odbiorczy jest zapisany w formacie doc. dzięki czemu możesz go dostosować do swoich potrzeb. Dokument jest dostarczany na e-mail.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Nieruchomości

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
jak wynająć mieszkanie,
protokół przekazania nieruchomości, przekazanie mieszkania,
protokół zdawczo odbiorczy, przekazanie lokalu,
przekazywanie lokalu,
przeprowadzka,
ważne dokumenty przy najmowaniu mieszkania,
protokół odbiorczo zdawczy,

Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego

›› Pobierz teraz

Dokument dzięki któremu będziesz mógł przedwcześnie wypowiedzieć umowę najmu lokalu. Dokument należy dostarczyć do najemcy lokalu. Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego jest zapisane w formacie doc. umożliwia to dostosowanie dokumentu do własnych potrzeb. Dokument po pobraniu zostanie dostarczony na e mail.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Nieruchomości

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
jak wypowedzieć umowę najmu,
rezygnacja z mieszkania, najmu,
umowy, Wypowiedzenie,
co zrobić żeby wypowiedzieć umowę,
umowa najmu wypowiedzenie,
przez wynajmującego, wypowiedzenie umowy na stancji, Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego,

Wniosek o wykup mieszkania komunalnego

›› Pobierz teraz

Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy. Wniosek o wykup mieszkania komunalnego jest zapisany w formacie doc. dzięki czemu będziesz mógł dopasować wniosek do swoich potrzeb. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument po pobraniu zostanie dostarczony na adres e-mail.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Nieruchomości

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
mieszkanie komunalne kupno na własność, komunalnego,
jak wykupić mieszkanie komunalne, jak wykupić mieszkanie,
mieszkania, wykup mieszkania komunalnego, Wniosek o wykup,
mieszkanie komunalne,

Wniosek o wykup mieszkania spółdzielczego

›› Pobierz teraz

Każda osoba która jest członkiem spółdzielni i ma lokatorskie prawo do lokalu może stać się właścicielem mieszkania za niewielką kwotę pieniężną. Aby to uczynić należy złożyć wniosek i złożyć go w spółdzielni. Wniosek należy złożyć na piśmie. Spółdzielnia nie ma prawa odmówić przeniesienia własności lokalu gdy lokatorzy nie posiadają zaległości czynszowej.

Spółdzielnia ma prawo nie wyrazić zgody na wykup mieszkania tylko w sytuacji:

- gdy budynek został nieuregulowany stan prawny
- gdy spółdzielni przysługuje prawo do użytkowania budynku wieczystego gruntu na której stoi nieruchomość.

Dokument zapisany w formacie doc. dzięki czemu będziesz mógł go dostosować do swoich potrzeb. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Nieruchomości

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
spółdzielczego, przekształcenie mieszkania spółdzielczego na własność, prawa do lokalu w odrębną, wykup mieszkania spółdzielczego na własność, własność, jak wykupić mieszkanie spółdzielcze, wniosek o wykup mieszkania spółdzielczego,
Wniosek o przekształcenie, chce wykupić mieszkanie spółdzielcze jak to zrobić,
przekształcenie mieszkania spółdzielczego,