Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Przy budowie

Wnioski, zaświadczenia, oświadczenia potrzebne gdy zaczynamy budowę nie tylko domu, Wzory pism związanych z wszelkiego rodzaju budową i rozbiórką.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości np. towarzystwu prowadzącemu działalność charytatywną.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakup,
posiadłośc, dokument do pobrania, dokument online, wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomosci,
posiadlość, prośba,
posiadłość,
posiadłosć,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
wykup mieszkania,
prosba, kupno,

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z prośbą o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nieruchomość rolna, wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomosci r,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
granica nieruchomości,
dokumenty online do pobrania,
podanie, wytyczenie granicy,
dokument do pobrania, dokument online,
Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości r,
prośba,
prosba,

Wniosek o przekazanie

›› Pobierz teraz

Wniosek o przekazanie.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba,
dokumenty online do pobrania, dokument online, podanie, dokumenty online do pobrania,
Wniosek o przekazanie,
przekazywanie,
przekazywać, dokument do pobrania,
przekazywac, dokumenty do pobrania,
prośba,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą:..."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
zagospodarowanie terenu, prosba,
dokument do pobrania,
dokument online, Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodar,
warunkow zabudowy,
warunki zabudowy, podanie, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, prośba,
wniosek o ustalenie warunkow zabudowy i zagospodar,

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
wydanie pozwolenia, pozwolenie na budowe, pozwolenie na budowę,
wydawanie pozwoleń,
podanie,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę,
dokumenty online do pobrania,
prośba, prosba, pozwolen, wniosek o wydanie pozwolenia na budowe,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sciek, dokument do pobrania, odprowadzanie ściekó,
podanie, scieki,
ściek, dokumenty online do pobrania,
Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie..., dokumenty do pobrania, ścieki, dokument online, odprowadzenie ścieków, prośba,
wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie scie, odprowadzenie sciekow,

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba, wydawanie pozwolen,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
rozbiórka,
podanie, pozwolenie na rozbiórke, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
pozwolenie na rozbiórkę, pozwolenie na rozbiorkę,
Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, rozbiorka,
prośba,
wydawanie pozwoleń,

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego."W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie,
wydawanie pozwoleń, uzytkowanie obiektu budowlanego, prośba,
wydawanie pozwolen, Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiekt, wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiekt, obiekt budowlany, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online,
prosba,
wykup mieszkania,
obiekty budowlane,

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.
Dokument Word do edycji.

Wniosek pełnomocnika o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba, cudzoziemiec, nabycie, wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudz,
kupno,
dokument online,
prośba,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
wykup mieszkania,
wydawanie pozwolen,
dokumenty online do pobrania, wydawanie pozwoleń, dokument do pobrania, podanie,

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wydawanie pozwoleń, wniosek o zezwolenie na wylacznie gruntu z produkc, wydawanie pozwolen,
dokumenty online do pobrania, podanie,
grunt,
dokument do pobrania, produkcja rolna,
wyłacznie gruntu z produkcji rolniczej, Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkc,
prośba, dokumenty do pobrania,
prosba, dokument online,

Zgłoszenie robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie robót budowlanych.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam budowę.."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zgloszenie robot budowlanych, dokumenty online do pobrania, robota budowlana, prosba, Zgłoszenie robót budowlanych, roboty budowlane, dokumenty do pobrania,
Zgłoszenie robot budowlanych, dokument do pobrania, prośba, dokumenty online do pobrania,
dokument online, podanie,

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty do pobrania,
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu

›› Pobierz teraz

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, plan miejscowy,
dokumenty do pobrania,
dokument online, Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z us,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, zmiana decyzji o warunkach zabudowy, dokumenty online do pobrania, Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy,
przeniesienie budowy,

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego

›› Pobierz teraz

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania,
wyrys,
dokumenty online do pobrania,
Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego,
dokumenty online do pobrania, operat ewidencyjny, wpis,
ewidencja,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
wniosek, pozwolenie,
dokument online, dokumenty do pobrania, dokument, budowa domu, obiekt,
dokumenty online do pobrania,
pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
budowlany, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument oświadczający koniec budowy przez kierownika, koniec budowy, oświadczenie, dokumenty do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
zakończenie budowy, dokument do pobrania, Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy,
budowa,
zakończenie budowy, oświadczenie kierownika,

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości

›› Pobierz teraz

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
końcowy, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
przekazanie do eksploatacji, odbiór budowy,
dokument do pobrania,
protokół, Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji, odbiór końcowy budowy,
dokument online,

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty online do pobrania, zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, zakończenie prac budowlanych, dokumenty do pobrania, budowa, zakończenie robót budowlanych,

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, zgłoszenie robót budowy, roboty budowlane, zgłoszenie budowy/robót budowlanych,
dokument online,
budowa,
zgłoszenie robót budowlanych,
zgłoszenie budowy,
dokument do pobrania,
buduj dom,

Umowa o roboty budowlane

›› Pobierz teraz

Wzór umowy budowlanej zawieranej z wykonawcami, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o dzieło a umowa o roboty budowlane,
aneks do umowy o roboty budowlane, umowy o roboty budowlane,
umowa o roboty remontowo budowlane, wzór umowy o roboty budowlane, umowa o roboty budowlane, umowy o wykonanie robót budowlanych,
jak zacząć budowę domu, wzor umowy o roboty budowlane,
budowa domu, dokument do pobrania,
potrzebne pisma do rozpoczeńcia budowy, budowa,
buduj dom, umowa o roboty budowlane,

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, powierzchnia, produkcji rolniczej, zezwolenie na wyłączenie gruntu, grunt, wyłączenie gruntu, pole, zezwolenie,
dokument online, produkcja rolna,
dokumenty online do pobrania,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego. Dokument zapisany w postaci Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dom jedno rodzinny, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, przeniesienie własności w domu jednorodzinnym, dokument online, umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego,

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
oddanie obiektu do użytku, koniec budowania obiektu, dokumenty do pobrania, zakończenie budowy,
dokumenty online do pobrania, zakończenie obiektu budowlanego, zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku,
koniec budowy,
dokument online, dokument do pobrania,

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
wybudowanie ogrodzenia, budowa ogrodzeń,
budowanie ogrodzenia, dokumenty online do pobrania, zamiaru budowy ogrodzenia, jak wybudować ogrodzenie,
dokumenty do pobrania, ogrodzenie, budowa ogrodzenia, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia,
jak wybudować ogrodzenie,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wyrażenie zgody,
budynek, budowa, inwestować, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
nieruchomość,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku,
inwestor,
dokumenty do pobrania,
dokument online,

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana, zmiana budowy,
dokument online,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
roboty,
zmianę o decyzji na budowę,
budowa,
zmiana o budowe, zmiana decyzji,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

›› Pobierz teraz

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wniosek uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
dokumenty online do pobrania,
odstępstwo przepisów, dokumenty do pobrania,
uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
odstępstwo przepisów techniczno-budowlanych,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
warunki zabudowy,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, lokalizacja inwestycji,
wniosek o ustalenie warunków zabudowy,
dokumenty online do pobrania,
lokalizacja budowy,
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
inspektor budowy, oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
nadzór inwestorski, budowa,
dokument online, dokument do pobrania, nadzór budowy,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, pozwolenie na budowę,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, przeniesienie budowy,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
przeniesienie pozwolenia na budowę,
wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
ogorodzenie, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
budowa, dokumenty do pobrania, przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia, wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia,
budowa ogrodzenia, dokument do pobrania,

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana sposobu użytkowania, wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zmiana, obiekt budowlany,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online, Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia, przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
pozwolenie na budowę,

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozbiórka, wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
demontaż, pozwolenie na rozbiórke,
rozbierać,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, demontować,

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych, dokumenty do pobrania, zakończenie budowy,
dokument online, zakończenie budowy,
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych,
koniec budowy domu,
koniec budowy domu,
dokumenty online do pobrania,
kierownik budowy,
koniec budowy,
dokument do pobrania,

Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości, dysponowanie nieruchomością,
prawo do nieruchomości, cele, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, oświadczenie, dokument do pobrania,
cele budowlane,
dokumenty online do pobrania, dokument online,

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obowiązek, oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego,
dokument online,
obowiązki inspektora, dokumenty online do pobrania,
nieruchomość,
dokumenty do pobrania,
inwestycja,
inwestor, dokumenty online do pobrania,
nadzór inwestorskiego, dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
warunki zabudowy, zagospodarowanie terenu,
decyzja zabudowy,
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby

›› Pobierz teraz

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online,

Wniosek o zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego. Pismo należy złożyć Zarządcy Drogi z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zajęcie pasa drogowego,
dokumenty online do pobrania,
wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego, budowa drogi,
dokumenty online do pobrania, dokument online, droga,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przepisy i zasady,
wiedza techniczna,
dokument do pobrania,
oświadczenie,
dokument online,
oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy techn, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, projekt budowlany,

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową

›› Pobierz teraz

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedstępna,
umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową, umowa przedwstępna kupna działki z rozpoczęta budową,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
budowa, umowa przedwstępna sprzedaży działki z rozpoczętą budową,
dokument online,

Protokół przekazania terenu i placu budowy

›› Pobierz teraz

Protokół przekazania terenu i placu budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przekazanie terenu, protokół,
przekazanie placu budowy,
protokół przekazania terenu i placu budowy, dokument do pobrania, termin placu budowy,
protokół przekazania, dokument online, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Kosztorys budowlany

›› Pobierz teraz

Kosztorys budowlany. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku .

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
jakie są koszty budowy, kosztorys budowy domu jednorodzinnego,
koszty budowy drogi,
murator koszty budowy,
koszty budowy domków, koszty prac budowlanych,
kosztorys na roboty budowlane, średnie koszty budowy,
wzory kosztorysów budowlanych, kosztorysant budowlany,
koszty budowy elektrowni wiatrowej,
kosztorys materiałów budowlanych,
kosztorys, kosztorys robot budowlanych, koszty budowy basenu,

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, nadzór inwestycyjny, dokument online, Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego, dokumenty do pobrania,
inwesytcja,
umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego, dokumenty online do pobrania,
pełnienie nadzoru inwestycyjnego,
dokument do pobrania,

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji

›› Pobierz teraz

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji, konserwacja, dokumenty online do pobrania,
umowa o remont,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, remont,
umowa o konserwacje,

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wykonanie prac,
umowa o wykonanie prac projektowych,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia, umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia, dokument do pobrania,
dokument online,
prace projektowe,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa,
umowa o roboty budowlane częściowego wykonawstwa,
dokument do pobrania,
częściowe wykonawstwo, dokumenty do pobrania,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
umowa o roboty budowlane generalnego wykonawstwa,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online,

Umowa z kierownikiem budowy

›› Pobierz teraz

Umowa z kierownikiem budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, umowa kierownika budowy, budowa,
dokument online,
kierownik budowy, dokumenty online do pobrania,
umowa z kierownikiem budowy, umowa kierownika, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku o wydanie Aprobaty Technicznej. Dokument należy złożyć w Instytucie Techniki budowlanej. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, aprobata techniczna,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online,
Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej, wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o aprobatę techniczną,

Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych

›› Pobierz teraz

B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, sprawozdanie, dokumenty do pobrania,
nakłady na budowę nowych budynków mieszkalnych,
sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych, B-09,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
sprawozdanie o nakładach, dokument online,
Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych,

Wzór ewidencji obiektów budowlanych

›› Pobierz teraz

Wzór ewidencji obiektów budowlanych - rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania. Ewidencja budowli, budynków, dróg, innych obiektów budowlanych i mostowych oraz rurociągów, przewodów, linii i sieci.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ewidencja linii i siecie,
dokumenty do pobrania, ewidencja rurociągów,
dokument do pobrania, ewidencja budowli, dokumenty online do pobrania,
ewidencja mostowa,
ewidencja, ewidencja budynków, ewidencja innych obiektów budowlanych, ewidencja przewodów, dokumenty online do pobrania,
wzór ewidencji obiektów budowlanych,
dokument online,

Listra kontrolna BHP na budowie

›› Pobierz teraz

Lista kontrolna bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. Dokument zapisany w formacie doc. Listę kontrolną należy otworzyć w programie Word jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online zawiera 5 stron A4.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kontrolna lista bhp na budowie,
dokumenty do pobrania, lista kontrolna bhp, plac budowy, dokumenty online do pobrania, lista bhp na budowę, lista kontrolan bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie,
dokumenty online do pobrania,
bhp lista,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego dokument zapisany w formacie doc. Umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera cztery strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
lokal przeniesienie,
przeniesienie lokalu,
umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego,
umowa o przeniesienie lokalu, umowa o przeniesienie lokalu mieszkalnego,
przeniesienie lokalu mieszkalnego,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

›› Pobierz teraz

Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek o uzyskanie zgody zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przepisy budowlane, odstąpienie od przepisów techniczno,
jak ominąć przepisy budowlane, Wniosek o uzyskanie zgodnie na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,
ominiecie przepisów, ominięcie przepisów budowlanych,

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zgłoszenie zawiera jedną stronę A4 przygotowanych do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
zgłoszenie rozbiórki, zgłoszenie rozbiórki budynku bez pozwolenia,
rozbiórka budynku bez pozwolenia, rozbiórka budynku,
zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę,

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna)

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Opinia urbanistyczna zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
opinia urbanistyczna, Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna), plan miasta,
wniosek o wpis i wyrys zagospodarowania miejsca przestrzennego, wniosek o wpis i wyrys miasta,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora)

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę z powodu zmiany inwestora jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie budowy z powodu przeniesienia budowy, dokument do pobrania,
przeniesienie budowy, dokument do pobrania online,
inwestor, wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora), przeniesienie na pozwolenie budowy, przeniesienie budowy,
przeniesienie budowy z powodu zmiany inwestora,

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej, wniosek o pozwolenie na przebudowę instalacji gazowej, dokument do pobrania online,

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
remontem,
Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową,
Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas, przebudową,
dokument do pobrania, utrzymaniem i ochroną dróg,

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bezpieczeństwa, budowlanymi,
budową, obowiązku, kierowania,
i ochrony, rozbiórką, robotami, Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowan, zdrowia,
oraz przyjęciu, rozbiórką, Oświadczenie,
o sporządzeniu, planu,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskigo nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozbiórką, robotami,
nad danymi, inwestorskiego, pełnienia, o przyjęciu, związanymi, Oświadczenie,
obowiązków, nadzór, budowlanymi, robotami,
robotami budowlanymi, Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi,
rozbierać rozbiórka,

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany

›› Pobierz teraz

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany o wykonaniu zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany, pobieranie dokumentu,
projektowanie, sprawdzenie projektu budowlanego,
projekt budowlany,
pobranie dokument,

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest zapisana w formacie doc. Wniosek o umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
partycypacji, Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, umowy, wniosek o zawarcie umowy, budowy, o zawarcie,
w kosztach,
lokalu, mieszkalnego, Wniosek,
umowa partycypacji,

Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie dokonania rozliczenia wpłaconej przez osobę na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioski do pobrania, Oświadczenie,
oświadczenie do pobrania,
o rozliczeniu,
z następcą, partycypacji, Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego,
dokumenty do pobrania, kwoty,
partycypującego,

Karta działki

›› Pobierz teraz

Karta działki zawiera:
- Opis lokalizacji
- Właściciel / użytkownik wieczysty / dzierżawca
- Formę władania - własności, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne
- Dane dotyczące oferującego
- Transakcja
- Infrastrukturę techniczną
- Otoczenie działki / uproszczony schemat
- Warunki topograficzne i geotechniczne
- Inne uwagi

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
charakterystyka działki,
arkusz o działce, dokumenty do pobrania,
Karta działki,
opis działki,
preferencje działki,
karta opisu działki,
dane o działce,
wnioski do pobrania,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (robót budowlanych)

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera dwie strony A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy,
oświadczenie kierownika,
Oświadczenie,
wniosek o obowiązki,
kierownika,
obowiązki,
obowiązków, przyjecie obowiązków,
kierownik budowy, o przyjęciu, budowy,

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji:
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Państwowej Inspekcji Pracy
- Państwową Straż Pożarną
Oświadczenie jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji,
wnioski do pobrania, pisma do pobrania,
Oświadczenie, o zawiadomieniu,
instytucji,
dokumenty do pobrania, inwestora,

Zawiadomienie o zmianie na budowie

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zmianie:
- kierownika budowy
- inspektora nadzoru budowlanego
- projektant sprawującego nadzór autorski
Zawiadomienie o zmianie na budowie jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiadomienie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zmianę na budowę,
dokumenty do pobrania, Zawiadomienie o zmianie na budowę, dokumenty do pobrania, wnioski do pobrania,
wnioski do pobrania,

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
centralnego,
Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego, odbiór gazu,
gazowego,
o dokonanie,
odbioru, ogrzewania, wniosek,
instalacji,
odbiory gazu,

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej skierowany jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wykonujących prace budowlane na umowę lub też zlecenie. Kiedy zakończy się okres gwarancyjny prac - należy odzyskać swoje pieniądze zabezpieczone w postaci kaucji gwarancyjnej.

Pismo zostało sporządzone w postaci dokumentu tekstowego, który można bez problemu otworzyć oraz edytować w znanych aplikacjach biurowych - MS Office, LibreOffice lub też OpenOffice.

Można dokument od razu wydrukować jak i wypełnić ręcznie.

Wniosek należy przekazać przedsiębiorstwu, na rzecz którego było realizowane zlecenie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot kaucji gwarancyjnej,
kaucja,
odzyskanie kaucji gwarancyjnej,
word, dokument, pdf, pismo,
zwrot kaucji,
gwarancja, wniosek,

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy - przeznaczony jest dla osób, które chcą wybudować np. budynek gospodarczy w granicy swojej nieruchomości z przyzwoleniem sąsiada. Lepiej mieć takie oświadczenie (sporządzone przez sąsiada) w swojej dokumentacji technicznej, tak aby nie było najmniejszego problemu z realizowaniem prac budowlanych.

Oświadczenie zapisane jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji pliku na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub LibreOffice.

Wypełnione oraz podpisane oświadczenie należy przedłożyć w Urzędzie Miasta - jeżeli realizowana budowa wymaga zgłoszenia lub pozwolenia, ew. przechowywać w dokumentacji technicznej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
działka,
budowa domu w granicy, budynek na granicy, budowa budynku gospodarczego w granicy, granica działki, budowa w granicy, budowla w granicy z sąsiadem, budowa,