Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Przy budowie

Wnioski, zaświadczenia, oświadczenia potrzebne gdy zaczynamy budowę nie tylko domu, Wzory pism związanych z wszelkiego rodzaju budową i rozbiórką.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości np. towarzystwu prowadzącemu działalność charytatywną.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, prośba,
wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomosci,
wykup mieszkania, podanie,
dokument do pobrania, posiadłośc, prosba,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
kupno,
posiadłość,
Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości,
dokumenty online do pobrania,
zakup,

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z prośbą o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomosci r, Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości r,
granica nieruchomości, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
prosba,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
prośba, dokument online, nieruchomość rolna,
podanie,
wytyczenie granicy,

Wniosek o przekazanie

›› Pobierz teraz

Wniosek o przekazanie.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o przekazanie, prośba,
podanie, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, przekazywać,
prosba,
dokument do pobrania,
przekazywac, przekazywanie, dokument online,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą:..."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
warunkow zabudowy,
podanie,
dokumenty online do pobrania, warunki zabudowy,
dokumenty do pobrania, prośba,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, prosba, zagospodarowanie terenu, dokument do pobrania, wniosek o ustalenie warunkow zabudowy i zagospodar,
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodar,

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, podanie, wydanie pozwolenia, Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, dokument do pobrania,
pozwolenie na budowe,
wniosek o wydanie pozwolenia na budowe, pozwolen, pozwolenie na budowę, dokumenty online do pobrania,
wydawanie pozwoleń, dokumenty do pobrania,
prosba,
prośba, dokument online,

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
prosba, Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie..., prośba, podanie, odprowadzenie sciekow, ścieki,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, odprowadzenie ścieków,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, ściek,
sciek, scieki,

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie, rozbiórka,
prośba, dokumenty online do pobrania, pozwolenie na rozbiórkę,
wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiorke,
rozbiorka, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
pozwolenie na rozbiórke, pozwolenie na rozbiorkę,
Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, wydawanie pozwolen, wydawanie pozwoleń, dokument online,

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego."W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie,
dokumenty do pobrania, wydawanie pozwolen, dokumenty online do pobrania, prosba,
obiekt budowlany, Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiekt, prośba, dokument online,
dokument do pobrania,
wydawanie pozwoleń, wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiekt, obiekty budowlane,
uzytkowanie obiektu budowlanego, wykup mieszkania,

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.
Dokument Word do edycji.

Wniosek pełnomocnika o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
prośba, wydawanie pozwoleń, dokument online,
wykup mieszkania,
dokumenty online do pobrania,
kupno, dokumenty do pobrania, podanie,
dokumenty online do pobrania, cudzoziemiec, nabycie,
wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudz, prosba, wydawanie pozwolen,

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prośba, grunt, dokumenty online do pobrania, prosba, wydawanie pozwoleń,
dokument do pobrania,
wyłacznie gruntu z produkcji rolniczej, produkcja rolna, dokumenty do pobrania, dokument online,
podanie,
dokumenty online do pobrania,
wydawanie pozwolen, wniosek o zezwolenie na wylacznie gruntu z produkc, Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkc,

Zgłoszenie robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie robót budowlanych.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam budowę.."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zgloszenie robot budowlanych, dokument online, podanie,
Zgłoszenie robot budowlanych,
prosba,
roboty budowlane, robota budowlana,
dokumenty online do pobrania,
prośba,
dokument do pobrania, Zgłoszenie robót budowlanych,

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu

›› Pobierz teraz

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania, Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z us, dokumenty do pobrania, plan miejscowy, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, dokument online, dokument do pobrania,

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy,
dokumenty do pobrania, przeniesienie budowy,
dokument do pobrania,
zmiana decyzji o warunkach zabudowy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego

›› Pobierz teraz

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
operat ewidencyjny, ewidencja,
dokument online,
wpis, dokument do pobrania,
Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wyrys,

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, pozwolenie, budowlany,
wniosek,
dokumenty online do pobrania, budowa domu,
dokumenty do pobrania, obiekt, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online, dokument,
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, dokumenty do pobrania,

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie kierownika,
dokumenty do pobrania, dokument online,
budowa,
Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, dokumenty online do pobrania,
oświadczenie, koniec budowy, dokument do pobrania, zakończenie budowy, zakończenie budowy,
dokumenty online do pobrania, dokument oświadczający koniec budowy przez kierownika,

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości

›› Pobierz teraz

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online, odbiór budowy,
dokumenty do pobrania, odbiór końcowy budowy,
Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji, przekazanie do eksploatacji,
protokół,
końcowy,

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych,
zakończenie robót budowlanych, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
zakończenie prac budowlanych,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
budowa,
dokumenty online do pobrania,

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokument do pobrania, zgłoszenie robót budowlanych,
roboty budowlane, dokumenty online do pobrania,
zgłoszenie budowy/robót budowlanych,
zgłoszenie budowy,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
buduj dom,
zgłoszenie robót budowy,
budowa,

Umowa o roboty budowlane

›› Pobierz teraz

Wzór umowy budowlanej zawieranej z wykonawcami, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o roboty remontowo budowlane, aneks do umowy o roboty budowlane,
umowa o roboty budowlane,
wzor umowy o roboty budowlane,
rozwiązanie umowy o roboty budowlane, umowy o wykonanie robót budowlanych,
budowa domu, pismo potrzebne do budowy,
wzór umowy o wykonanie robót budowlanych,
umowa o wykonanie robót budowlanych,
umowy o roboty budowlane,
umowa przedwstępna o roboty budowlane,
dokument online, jak zacząć budowę domu, umowa o dzieło roboty budowlane,

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, wyłączenie gruntu, zezwolenie, produkcja rolna,
produkcji rolniczej,
pole,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, powierzchnia,
dokumenty online do pobrania, zezwolenie na wyłączenie gruntu,
Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej,
dokumenty online do pobrania,
grunt,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego. Dokument zapisany w postaci Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, przeniesienie własności w domu jednorodzinnym,
dokument do pobrania, dom jedno rodzinny, dokumenty do pobrania,
umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego, umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego, dokument online,

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
koniec budowy, zakończenie obiektu budowlanego,
zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
oddanie obiektu do użytku, zakończenie budowy,
koniec budowania obiektu,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
budowa ogrodzenia, budowanie ogrodzenia,
zamiaru budowy ogrodzenia,
dokumenty do pobrania,
ogrodzenie, dokumenty online do pobrania,
wybudowanie ogrodzenia, jak wybudować ogrodzenie, budowa ogrodzeń,
jak wybudować ogrodzenie,
dokument online, zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
inwestor,
wyrażenie zgody, dokumenty online do pobrania, budowa,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku,
dokumenty online do pobrania, inwestować, dokument online,
nieruchomość, dokumenty do pobrania, budynek,
dokument do pobrania,

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana decyzji, dokument do pobrania,
zmiana,
wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę, roboty, dokumenty online do pobrania, zmiana o budowe,
zmianę o decyzji na budowę, dokumenty do pobrania, budowa, zmiana budowy, dokument online, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

›› Pobierz teraz

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
odstępstwo przepisów,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
wniosek uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
dokumenty do pobrania, odstępstwo przepisów techniczno-budowlanych,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online, lokalizacja inwestycji, dokumenty online do pobrania,
lokalizacja budowy,
dokumenty do pobrania,
warunki zabudowy,
wniosek o ustalenie warunków zabudowy,
dokument do pobrania,
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
budowa, inspektor budowy,
dokument do pobrania, dokument online,
nadzór inwestorski,
dokumenty online do pobrania, nadzór budowy, oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozwolenie na budowę,
dokumenty do pobrania, przeniesienie pozwolenia na budowę,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę,
dokument do pobrania, przeniesienie budowy,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
budowa ogrodzenia,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, budowa, przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia, ogorodzenie,
dokument online,
wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia, dokument do pobrania,

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty do pobrania, zmiana, obiekt budowlany,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, dokumenty online do pobrania,
zmiana sposobu użytkowania,
dokument do pobrania,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych, dokument online,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, pozwolenie na budowę, Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia, dokument do pobrania,

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozwolenie na rozbiórke,
rozbiórka,
demontaż, dokument do pobrania, dokument online, demontować,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, rozbierać, dokumenty do pobrania,

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych,
zakończenie budowy, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych, kierownik budowy,
koniec budowy,
zakończenie budowy, koniec budowy domu,
dokumenty online do pobrania,
koniec budowy domu,

Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, oświadczenie,
cele,
dokumenty online do pobrania, dysponowanie nieruchomością,
prawo do nieruchomości, dokument online, Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości, cele budowlane,
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
inwestycja,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
obowiązek,
obowiązki inspektora, nieruchomość, nadzór inwestorskiego, dokument online,
dokument do pobrania,
oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, inwestor,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zagospodarowanie terenu, dokument online,
warunki zabudowy,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
decyzja zabudowy, dokumenty do pobrania,

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby

›› Pobierz teraz

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online,
wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,

Wniosek o zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego. Pismo należy złożyć Zarządcy Drogi z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania, droga, wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego,
dokumenty online do pobrania,
budowa drogi,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zajęcie pasa drogowego,

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy techn,
wiedza techniczna,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
projekt budowlany, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
oświadczenie, przepisy i zasady,

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową

›› Pobierz teraz

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
umowa przedwstępna kupna działki z rozpoczęta budową,
dokumenty online do pobrania, umowa przedwstępna sprzedaży działki z rozpoczętą budową,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania,
umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową, umowa przedstępna,
budowa,

Protokół przekazania terenu i placu budowy

›› Pobierz teraz

Protokół przekazania terenu i placu budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przekazanie terenu, dokument do pobrania, protokół, dokument online,
przekazanie placu budowy, dokumenty online do pobrania,
termin placu budowy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, protokół przekazania terenu i placu budowy, protokół przekazania,

Kosztorys budowlany

›› Pobierz teraz

Kosztorys budowlany. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku .

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowlany kosztorys, koszty ogólne budowy, kosztorys budowy domów, koszty budowy małego domu,
kosztorys robut budowlanych, orientacyjne koszty budowy,
kosztorysy robót budowlanych,
koszty zakupu działki budowlanej,
kosztorys budowy domu jednorodzinnego,
kosztorysy budowy, kosztorys prac budowlanych,
projekty domów koszty budowy,
kosztorysy budowlane, kosztorysy budowy domow, kosztorys robót budowlanych,

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
pełnienie nadzoru inwestycyjnego,
umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego, dokument do pobrania,
nadzór inwestycyjny,
dokumenty online do pobrania, inwesytcja,

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji

›› Pobierz teraz

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o remont,
dokumenty online do pobrania,
konserwacja,
dokument online,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji,
umowa o konserwacje, remont, dokumenty online do pobrania,

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
wykonanie prac,
dokument do pobrania, umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia,
prace projektowe,
umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, umowa o wykonanie prac projektowych, dokumenty online do pobrania,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa, częściowe wykonawstwo, dokument online, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowa o roboty budowlane częściowego wykonawstwa,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa o roboty budowlane generalnego wykonawstwa, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa,

Umowa z kierownikiem budowy

›› Pobierz teraz

Umowa z kierownikiem budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument online, budowa,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa kierownika budowy,
dokument do pobrania, kierownik budowy, umowa kierownika,
umowa z kierownikiem budowy,

Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku o wydanie Aprobaty Technicznej. Dokument należy złożyć w Instytucie Techniki budowlanej. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej, wniosek o aprobatę techniczną,
dokumenty do pobrania, aprobata techniczna,
dokumenty online do pobrania,

Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych

›› Pobierz teraz

B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych,
sprawozdanie o nakładach,
Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych,
dokument online, B-09, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
sprawozdanie, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
nakłady na budowę nowych budynków mieszkalnych,

Wzór ewidencji obiektów budowlanych

›› Pobierz teraz

Wzór ewidencji obiektów budowlanych - rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania. Ewidencja budowli, budynków, dróg, innych obiektów budowlanych i mostowych oraz rurociągów, przewodów, linii i sieci.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, ewidencja przewodów,
ewidencja mostowa, ewidencja budynków, wzór ewidencji obiektów budowlanych, dokumenty do pobrania,
ewidencja innych obiektów budowlanych,
dokument do pobrania,
ewidencja budowli, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, ewidencja,
ewidencja linii i siecie,
ewidencja rurociągów,

Listra kontrolna BHP na budowie

›› Pobierz teraz

Lista kontrolna bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. Dokument zapisany w formacie doc. Listę kontrolną należy otworzyć w programie Word jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online zawiera 5 stron A4.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, plac budowy,
lista kontrolna bhp,
lista kontrolan bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie,
dokumenty online do pobrania, lista bhp na budowę,
bhp lista,
kontrolna lista bhp na budowie, dokumenty do pobrania,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego dokument zapisany w formacie doc. Umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera cztery strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego, lokal przeniesienie,
umowa o przeniesienie lokalu, przeniesienie lokalu,
przeniesienie lokalu mieszkalnego, umowa o przeniesienie lokalu mieszkalnego,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

›› Pobierz teraz

Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek o uzyskanie zgody zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ominięcie przepisów budowlanych, odstąpienie od przepisów techniczno, przepisy budowlane, Wniosek o uzyskanie zgodnie na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,
ominiecie przepisów,
jak ominąć przepisy budowlane,

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zgłoszenie zawiera jedną stronę A4 przygotowanych do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozbiórka budynku, rozbiórka budynku bez pozwolenia,
zgłoszenie rozbiórki, zgłoszenie rozbiórki budynku bez pozwolenia, dokument do pobrania,
zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę,

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna)

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Opinia urbanistyczna zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wpis i wyrys zagospodarowania miejsca przestrzennego, opinia urbanistyczna,
Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna),
wniosek o wpis i wyrys miasta,
plan miasta,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora)

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę z powodu zmiany inwestora jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, przeniesienie na pozwolenie budowy,
przeniesienie budowy z powodu zmiany inwestora,
przeniesienie budowy,
wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora), dokument do pobrania online, inwestor, przeniesienie budowy, przeniesienie budowy z powodu przeniesienia budowy,

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek, dokument do pobrania, wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej, wniosek o pozwolenie na przebudowę instalacji gazowej, dokument do pobrania,
dokument do pobrania online, wniosek o pozwolenie na budowę,

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas,
utrzymaniem i ochroną dróg, remontem, dokument do pobrania, przebudową, Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową,

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozbiórką, i ochrony, robotami, budową,
Oświadczenie, bezpieczeństwa,
zdrowia, kierowania, oraz przyjęciu,
robotami budowlanymi,
rozbiórką,
Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowan, planu,
obowiązku, o sporządzeniu,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskigo nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowlanymi, związanymi, rozbierać rozbiórka, rozbiórką, Oświadczenie,
nadzoru, robotami, Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi, inwestorskiego,
o przyjęciu,
pełnienia, robotami,
nad danymi,
nadzór, rozbiórką,

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany

›› Pobierz teraz

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany o wykonaniu zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pobieranie dokumentu, projektowanie,
pobranie dokument, sprawdzenie projektu budowlanego,
projekt budowlany, dokument do pobrania, oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany,

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest zapisana w formacie doc. Wniosek o umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o zawarcie, budowy,
Wniosek,
umowa partycypacji, partycypacji,
w kosztach, lokalu,
umowy, wniosek o zawarcie umowy, Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego,
mieszkalnego,

Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie dokonania rozliczenia wpłaconej przez osobę na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, partycypacji, kwoty, oświadczenie do pobrania,
o rozliczeniu, wnioski do pobrania, partycypującego, Oświadczenie,
Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego, z następcą,

Karta działki

›› Pobierz teraz

Karta działki zawiera:
- Opis lokalizacji
- Właściciel / użytkownik wieczysty / dzierżawca
- Formę władania - własności, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne
- Dane dotyczące oferującego
- Transakcja
- Infrastrukturę techniczną
- Otoczenie działki / uproszczony schemat
- Warunki topograficzne i geotechniczne
- Inne uwagi

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Karta działki,
preferencje działki, dane o działce,
dokumenty do pobrania, wnioski do pobrania, arkusz o działce,
charakterystyka działki,
karta opisu działki, opis działki,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (robót budowlanych)

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera dwie strony A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obowiązków,
kierownika,
budowy, wniosek o obowiązki,
kierownik budowy,
Oświadczenie,
o przyjęciu, Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy,
oświadczenie kierownika, obowiązki, przyjecie obowiązków,

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji:
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Państwowej Inspekcji Pracy
- Państwową Straż Pożarną
Oświadczenie jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji,
instytucji, pisma do pobrania, Oświadczenie,
inwestora, dokumenty do pobrania,
o zawiadomieniu, wnioski do pobrania,

Zawiadomienie o zmianie na budowie

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zmianie:
- kierownika budowy
- inspektora nadzoru budowlanego
- projektant sprawującego nadzór autorski
Zawiadomienie o zmianie na budowie jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiadomienie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
Zawiadomienie o zmianie na budowę, wniosek o zmianę na budowę, dokumenty do pobrania, wnioski do pobrania,
wnioski do pobrania,

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odbiory gazu, instalacji,
Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego,
ogrzewania, o dokonanie, odbiór gazu, centralnego, wniosek,
odbioru, gazowego,

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej skierowany jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wykonujących prace budowlane na umowę lub też zlecenie. Kiedy zakończy się okres gwarancyjny prac - należy odzyskać swoje pieniądze zabezpieczone w postaci kaucji gwarancyjnej.

Pismo zostało sporządzone w postaci dokumentu tekstowego, który można bez problemu otworzyć oraz edytować w znanych aplikacjach biurowych - MS Office, LibreOffice lub też OpenOffice.

Można dokument od razu wydrukować jak i wypełnić ręcznie.

Wniosek należy przekazać przedsiębiorstwu, na rzecz którego było realizowane zlecenie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot kaucji gwarancyjnej,
wniosek, odzyskanie kaucji gwarancyjnej, gwarancja, dokument, zwrot kaucji, kaucja,
pismo, word,
pdf,

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy - przeznaczony jest dla osób, które chcą wybudować np. budynek gospodarczy w granicy swojej nieruchomości z przyzwoleniem sąsiada. Lepiej mieć takie oświadczenie (sporządzone przez sąsiada) w swojej dokumentacji technicznej, tak aby nie było najmniejszego problemu z realizowaniem prac budowlanych.

Oświadczenie zapisane jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji pliku na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub LibreOffice.

Wypełnione oraz podpisane oświadczenie należy przedłożyć w Urzędzie Miasta - jeżeli realizowana budowa wymaga zgłoszenia lub pozwolenia, ew. przechowywać w dokumentacji technicznej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowla w granicy z sąsiadem,
budowa domu w granicy,
budowa w granicy, budowa budynku gospodarczego w granicy,
działka,
budynek na granicy,
budowa, granica działki,