Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Przy budowie

Wnioski, zaświadczenia, oświadczenia potrzebne gdy zaczynamy budowę nie tylko domu, Wzory pism związanych z wszelkiego rodzaju budową i rozbiórką.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości np. towarzystwu prowadzącemu działalność charytatywną.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba, wykup mieszkania, podanie,
prośba, dokument online, dokumenty online do pobrania, posiadłosć,
Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości,
posiadlość,
posiadłośc,
wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomosci,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, posiadłość, dokumenty do pobrania,

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z prośbą o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prośba, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomosci r, prosba,
dokumenty online do pobrania, granica nieruchomości,
podanie, nieruchomość rolna,
dokument do pobrania, dokument online, Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości r,
wytyczenie granicy,

Wniosek o przekazanie

›› Pobierz teraz

Wniosek o przekazanie.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o przekazanie, dokumenty online do pobrania,
przekazywanie, prosba, dokument do pobrania,
przekazywac,
przekazywać,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
prośba,
podanie,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą:..."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodar, warunki zabudowy,
prosba, podanie,
warunkow zabudowy, dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, zagospodarowanie terenu, dokumenty online do pobrania, wniosek o ustalenie warunkow zabudowy i zagospodar, prośba,

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wydanie pozwolenia na budowe,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
podanie,
wydawanie pozwoleń,
pozwolenie na budowę,
pozwolenie na budowe,
prośba, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, wydanie pozwolenia,
prosba,
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, pozwolen,

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odprowadzenie sciekow, ściek,
scieki, podanie,
dokumenty online do pobrania, prośba, odprowadzenie ścieków,
sciek,
prosba,
dokument do pobrania, wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie scie, Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie...,
odprowadzanie ściekó,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie, wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiorke, pozwolenie na rozbiórkę,
prośba,
rozbiorka, prosba,
wydawanie pozwolen,
rozbiórka,
dokumenty online do pobrania,
pozwolenie na rozbiorkę, dokument online, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
pozwolenie na rozbiórke,

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego."W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie,
dokument do pobrania, wydawanie pozwolen,
wydawanie pozwoleń,
wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiekt,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
wykup mieszkania, uzytkowanie obiektu budowlanego,
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiekt,
obiekt budowlany,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, prośba,
prosba,

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.
Dokument Word do edycji.

Wniosek pełnomocnika o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wykup mieszkania,
dokument online,
nabycie, dokumenty online do pobrania,
podanie,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, wydawanie pozwolen, kupno, cudzoziemiec, wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudz,
wydawanie pozwoleń, dokumenty do pobrania, prosba,
prośba,

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydawanie pozwoleń, dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, produkcja rolna, prosba, prośba,
wyłacznie gruntu z produkcji rolniczej, Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkc,
dokumenty online do pobrania, grunt,
wniosek o zezwolenie na wylacznie gruntu z produkc,
podanie, dokumenty do pobrania,
wydawanie pozwolen,

Zgłoszenie robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie robót budowlanych.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam budowę.."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty do pobrania,
prosba, robota budowlana, roboty budowlane, Zgłoszenie robót budowlanych, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, prośba, zgloszenie robot budowlanych, podanie, Zgłoszenie robot budowlanych,

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online,

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu

›› Pobierz teraz

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu, dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z us, dokument online,
plan miejscowy, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, dokument do pobrania,

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
przeniesienie budowy,
Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy,
zmiana decyzji o warunkach zabudowy,
dokumenty online do pobrania,

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego

›› Pobierz teraz

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego, ewidencja, dokument do pobrania, wpis,
dokumenty online do pobrania,
operat ewidencyjny,
wyrys,
dokumenty do pobrania,
dokument online,

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
budowa domu, pozwolenie, dokumenty do pobrania, Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
obiekt,
wniosek, budowlany,

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, zakończenie budowy, Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, zakończenie budowy,
oświadczenie, dokument oświadczający koniec budowy przez kierownika, oświadczenie kierownika,
budowa,
koniec budowy,

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości

›› Pobierz teraz

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
protokół,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, końcowy, odbiór budowy,
dokumenty do pobrania, odbiór końcowy budowy,
przekazanie do eksploatacji,
dokumenty online do pobrania,
Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji,

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych,
dokument do pobrania,
zakończenie robót budowlanych,
budowa,
dokument online,
zakończenie prac budowlanych,
dokumenty do pobrania,

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zgłoszenie budowy, buduj dom, roboty budowlane, zgłoszenie robót budowy, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zgłoszenie budowy/robót budowlanych,
budowa,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, zgłoszenie robót budowlanych,

Umowa o roboty budowlane

›› Pobierz teraz

Wzór umowy budowlanej zawieranej z wykonawcami, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
potrzebne pisma do rozpoczeńcia budowy, wzór umowy o roboty budowlane, dokument online, dokumenty online do pobrania,
umowa o roboty budowlane,
rozwiązanie umowy o roboty budowlane,
pismo potrzebne do budowy,
buduj dom, umowy o roboty budowlane, umowa o roboty budowlane wzór, umowy o wykonanie robót budowlanych, umowa o roboty remontowo budowlane,
dokumenty online do pobrania,
umowa o roboty budowlane, aneks do umowy o roboty budowlane,

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wyłączenie gruntu,
powierzchnia, produkcja rolna, zezwolenie,
zezwolenie na wyłączenie gruntu, dokument do pobrania,
pole,
dokumenty online do pobrania,
grunt, produkcji rolniczej,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, dokumenty do pobrania,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego. Dokument zapisany w postaci Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie własności w domu jednorodzinnym,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dom jedno rodzinny, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego, umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego,

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, oddanie obiektu do użytku,
dokumenty online do pobrania,
koniec budowania obiektu, zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku, koniec budowy, dokumenty do pobrania,
dokument online,
zakończenie budowy, zakończenie obiektu budowlanego,

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowa ogrodzeń,
budowanie ogrodzenia,
dokumenty online do pobrania, jak wybudować ogrodzenie,
wybudowanie ogrodzenia, dokumenty online do pobrania, zamiaru budowy ogrodzenia, dokumenty do pobrania, ogrodzenie, jak wybudować ogrodzenie,
budowa ogrodzenia,
dokument online, dokument do pobrania, zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, wyrażenie zgody,
budowa,
inwestor, budynek, dokumenty do pobrania, nieruchomość, dokument online,
inwestować,
dokumenty online do pobrania, oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
budowa,
dokument online,
zmiana o budowe, zmiana decyzji,
zmianę o decyzji na budowę, roboty, dokumenty online do pobrania, zmiana budowy, zmiana,
dokumenty do pobrania,
wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

›› Pobierz teraz

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
dokument online, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, odstępstwo przepisów, odstępstwo przepisów techniczno-budowlanych,
dokumenty online do pobrania, wniosek uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
lokalizacja budowy,
warunki zabudowy,
lokalizacja inwestycji, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wniosek o ustalenie warunków zabudowy,
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nadzór inwestorski,
budowa,
dokument do pobrania, oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy,
nadzór budowy, inspektor budowy, dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online,
przeniesienie pozwolenia na budowę, pozwolenie na budowę,
dokumenty do pobrania, wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę,
dokument do pobrania, przeniesienie budowy,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, budowa, przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia,
ogorodzenie,
budowa ogrodzenia, dokument do pobrania,

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obiekt budowlany, dokumenty online do pobrania,
wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, zmiana, zmiana sposobu użytkowania,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych,
dokument do pobrania,
dokument online, Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia,
pozwolenie na budowę, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
dokument do pobrania,
rozbiórka,
dokumenty do pobrania, demontować,
dokumenty online do pobrania, pozwolenie na rozbiórke, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
rozbierać, demontaż,

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
koniec budowy domu,
kierownik budowy,
zakończenie budowy, dokument do pobrania, koniec budowy, Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych,
zakończenie budowy, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych, koniec budowy domu,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do nieruchomości, dokument online, cele budowlane,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, cele,
oświadczenie,
dysponowanie nieruchomością,
dokumenty online do pobrania,
Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości,

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
inwestycja, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, nadzór inwestorskiego, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
obowiązek,
oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, nieruchomość, dokumenty do pobrania, obowiązki inspektora,
inwestor,

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
warunki zabudowy, dokument do pobrania,
zagospodarowanie terenu, dokument online, dokumenty online do pobrania, decyzja zabudowy,

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby

›› Pobierz teraz

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby, dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego. Pismo należy złożyć Zarządcy Drogi z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego,
dokumenty do pobrania,
zajęcie pasa drogowego, droga, budowa drogi, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
projekt budowlany, oświadczenie, wiedza techniczna, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
przepisy i zasady, oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy techn,

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową

›› Pobierz teraz

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
umowa przedwstępna sprzedaży działki z rozpoczętą budową, umowa przedwstępna kupna działki z rozpoczęta budową,
dokumenty do pobrania, umowa przedstępna, dokumenty online do pobrania, dokument online, umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową, budowa,
dokumenty online do pobrania,

Protokół przekazania terenu i placu budowy

›› Pobierz teraz

Protokół przekazania terenu i placu budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przekazanie terenu,
termin placu budowy,
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
protokół, dokument do pobrania,
przekazanie placu budowy,
dokumenty do pobrania,
protokół przekazania, protokół przekazania terenu i placu budowy,

Kosztorys budowlany

›› Pobierz teraz

Kosztorys budowlany. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku .

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
koszty budowy domku jednorodzinnego,
koszty nadzoru budowlanego, kosztorys usług budowlanych,
dokument online, uproszczony kosztorys budowy,
koszty budowy domu jednorodzinnego,
aktualne koszty budowy, koszty budowy małego domu, koszty budowy budynków,
wzór kosztorysu budowy,
koszty budowy elektrowni wiatrowej, koszty budowy mieszkania, kosztorysant budowlany, koszty usług budowlanych, jakie są koszty budowy,

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nadzór inwestycyjny, Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego,
dokument online,
inwesytcja, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
pełnienie nadzoru inwestycyjnego, dokumenty online do pobrania,
umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego,

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji

›› Pobierz teraz

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania,
umowa o remont, dokument do pobrania,
remont,
konserwacja,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa o konserwacje,
umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji,

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia, dokumenty online do pobrania, wykonanie prac, umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia,
umowa o wykonanie prac projektowych, dokument online, prace projektowe,
dokument do pobrania,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
częściowe wykonawstwo, dokumenty online do pobrania, dokument online,
umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa, umowa o roboty budowlane częściowego wykonawstwa, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o roboty budowlane generalnego wykonawstwa,
dokument online, dokumenty do pobrania,
umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa z kierownikiem budowy

›› Pobierz teraz

Umowa z kierownikiem budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa z kierownikiem budowy, dokument do pobrania, umowa kierownika budowy,
dokumenty do pobrania,
umowa kierownika,
kierownik budowy,
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
budowa,

Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku o wydanie Aprobaty Technicznej. Dokument należy złożyć w Instytucie Techniki budowlanej. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej, dokumenty do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania, wniosek o aprobatę techniczną, aprobata techniczna, dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej,
dokumenty online do pobrania,

Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych

›› Pobierz teraz

B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych,
dokumenty do pobrania, sprawozdanie o nakładach, B-09, dokument do pobrania,
nakłady na budowę nowych budynków mieszkalnych,
sprawozdanie, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych,

Wzór ewidencji obiektów budowlanych

›› Pobierz teraz

Wzór ewidencji obiektów budowlanych - rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania. Ewidencja budowli, budynków, dróg, innych obiektów budowlanych i mostowych oraz rurociągów, przewodów, linii i sieci.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ewidencja mostowa,
dokumenty online do pobrania, ewidencja przewodów, dokument online, wzór ewidencji obiektów budowlanych,
dokumenty do pobrania, ewidencja linii i siecie,
dokument do pobrania, ewidencja innych obiektów budowlanych, ewidencja, ewidencja budynków,
ewidencja rurociągów, ewidencja budowli,
dokumenty online do pobrania,

Listra kontrolna BHP na budowie

›› Pobierz teraz

Lista kontrolna bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. Dokument zapisany w formacie doc. Listę kontrolną należy otworzyć w programie Word jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online zawiera 5 stron A4.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
lista kontrolan bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie,
dokumenty online do pobrania, bhp lista, plac budowy, kontrolna lista bhp na budowie, dokumenty do pobrania, lista kontrolna bhp,
dokumenty online do pobrania,
lista bhp na budowę,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego dokument zapisany w formacie doc. Umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera cztery strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie lokalu mieszkalnego,
umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego, przeniesienie lokalu, umowa o przeniesienie lokalu mieszkalnego, umowa o przeniesienie lokalu, lokal przeniesienie,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

›› Pobierz teraz

Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek o uzyskanie zgody zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ominiecie przepisów,
ominięcie przepisów budowlanych, Wniosek o uzyskanie zgodnie na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych, jak ominąć przepisy budowlane, przepisy budowlane, odstąpienie od przepisów techniczno,

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zgłoszenie zawiera jedną stronę A4 przygotowanych do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozbiórka budynku bez pozwolenia,
rozbiórka budynku, zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę, dokument do pobrania, zgłoszenie rozbiórki,
zgłoszenie rozbiórki budynku bez pozwolenia,

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna)

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Opinia urbanistyczna zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
opinia urbanistyczna,
plan miasta, wniosek o wpis i wyrys miasta, wniosek o wpis i wyrys zagospodarowania miejsca przestrzennego,
Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna),

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora)

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę z powodu zmiany inwestora jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie budowy,
dokument do pobrania, przeniesienie budowy z powodu przeniesienia budowy, inwestor, dokument do pobrania online, przeniesienie budowy,
wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora),
przeniesienie na pozwolenie budowy,
przeniesienie budowy z powodu zmiany inwestora,

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o pozwolenie na przebudowę instalacji gazowej,
wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek, wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej,
dokument do pobrania,
dokument do pobrania online,
dokument do pobrania,

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
utrzymaniem i ochroną dróg, Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, dokument do pobrania, remontem,
Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas, przebudową,

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozbiórką, robotami budowlanymi, budową, kierowania,
zdrowia,
obowiązku, rozbiórką, i ochrony,
robotami, budowlanymi,
Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowan,
o sporządzeniu, bezpieczeństwa, planu, oraz przyjęciu,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskigo nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie,
rozbierać rozbiórka, robotami, rozbiórką, z budową, rozbiórką, Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi, pełnienia, nad danymi, obowiązków,
robotami budowlanymi,
nadzór, nadzoru,
związanymi, budowlanymi,

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany

›› Pobierz teraz

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany o wykonaniu zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pobieranie dokumentu, projektowanie, dokument do pobrania,
pobranie dokument,
projekt budowlany,
oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany, sprawdzenie projektu budowlanego,

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest zapisana w formacie doc. Wniosek o umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
partycypacji, Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, umowy,
umowa partycypacji,
budowy, lokalu, Wniosek,
wniosek o zawarcie umowy, mieszkalnego, w kosztach,
o zawarcie,

Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie dokonania rozliczenia wpłaconej przez osobę na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, o rozliczeniu,
wnioski do pobrania,
oświadczenie do pobrania,
partycypującego,
Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego,
partycypacji,
kwoty,
Oświadczenie, z następcą,

Karta działki

›› Pobierz teraz

Karta działki zawiera:
- Opis lokalizacji
- Właściciel / użytkownik wieczysty / dzierżawca
- Formę władania - własności, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne
- Dane dotyczące oferującego
- Transakcja
- Infrastrukturę techniczną
- Otoczenie działki / uproszczony schemat
- Warunki topograficzne i geotechniczne
- Inne uwagi

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
preferencje działki,
karta opisu działki,
wnioski do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dane o działce, arkusz o działce, Karta działki,
charakterystyka działki, opis działki,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (robót budowlanych)

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera dwie strony A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie kierownika, przyjecie obowiązków, o przyjęciu, Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, wniosek o obowiązki, Oświadczenie, obowiązków, obowiązki, kierownik budowy,
kierownika,
budowy,

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji:
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Państwowej Inspekcji Pracy
- Państwową Straż Pożarną
Oświadczenie jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, instytucji, o zawiadomieniu, Oświadczenie,
pisma do pobrania,
Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji, inwestora,
wnioski do pobrania,

Zawiadomienie o zmianie na budowie

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zmianie:
- kierownika budowy
- inspektora nadzoru budowlanego
- projektant sprawującego nadzór autorski
Zawiadomienie o zmianie na budowie jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiadomienie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zmianę na budowę, dokumenty do pobrania, Zawiadomienie o zmianie na budowę,
dokumenty do pobrania,
wnioski do pobrania,
wnioski do pobrania,

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odbioru,
odbiór gazu, instalacji, odbiory gazu, ogrzewania, gazowego, o dokonanie, wniosek,
Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego, centralnego,

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej skierowany jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wykonujących prace budowlane na umowę lub też zlecenie. Kiedy zakończy się okres gwarancyjny prac - należy odzyskać swoje pieniądze zabezpieczone w postaci kaucji gwarancyjnej.

Pismo zostało sporządzone w postaci dokumentu tekstowego, który można bez problemu otworzyć oraz edytować w znanych aplikacjach biurowych - MS Office, LibreOffice lub też OpenOffice.

Można dokument od razu wydrukować jak i wypełnić ręcznie.

Wniosek należy przekazać przedsiębiorstwu, na rzecz którego było realizowane zlecenie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odzyskanie kaucji gwarancyjnej,
gwarancja,
pdf, pismo,
wniosek, kaucja,
word,
zwrot kaucji gwarancyjnej, zwrot kaucji, dokument,

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy - przeznaczony jest dla osób, które chcą wybudować np. budynek gospodarczy w granicy swojej nieruchomości z przyzwoleniem sąsiada. Lepiej mieć takie oświadczenie (sporządzone przez sąsiada) w swojej dokumentacji technicznej, tak aby nie było najmniejszego problemu z realizowaniem prac budowlanych.

Oświadczenie zapisane jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji pliku na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub LibreOffice.

Wypełnione oraz podpisane oświadczenie należy przedłożyć w Urzędzie Miasta - jeżeli realizowana budowa wymaga zgłoszenia lub pozwolenia, ew. przechowywać w dokumentacji technicznej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
granica działki,
budowla w granicy z sąsiadem,
budowa domu w granicy, działka,
budynek na granicy, budowa w granicy, budowa budynku gospodarczego w granicy,
budowa,