Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Przy budowie

Wnioski, zaświadczenia, oświadczenia potrzebne gdy zaczynamy budowę nie tylko domu, Wzory pism związanych z wszelkiego rodzaju budową i rozbiórką.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości np. towarzystwu prowadzącemu działalność charytatywną.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
posiadlość, dokumenty online do pobrania,
posiadłośc, dokument online,
posiadłosć, posiadłość, kupno,
zakup, wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomosci, dokument do pobrania, prośba,
prosba, Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości, dokumenty do pobrania, wykup mieszkania,

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z prośbą o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
wytyczenie granicy,
podanie,
granica nieruchomości, nieruchomość rolna, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, prosba, wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomosci r,
Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości r, dokumenty online do pobrania, dokument online,
prośba,

Wniosek o przekazanie

›› Pobierz teraz

Wniosek o przekazanie.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o przekazanie, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument online,
przekazywac, przekazywać, dokumenty online do pobrania,
prosba,
dokumenty online do pobrania,
podanie, prośba, przekazywanie,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą:..."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie,
dokument do pobrania,
wniosek o ustalenie warunkow zabudowy i zagospodar, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, prośba,
zagospodarowanie terenu,
warunkow zabudowy, prosba,
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodar, dokument online,
warunki zabudowy,

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, prosba, wydawanie pozwoleń,
dokument online, Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę,
prośba, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
podanie, pozwolen,
wniosek o wydanie pozwolenia na budowe, wydanie pozwolenia,
pozwolenie na budowe, pozwolenie na budowę,

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, ścieki, dokument online,
odprowadzanie ściekó,
odprowadzenie sciekow, dokumenty do pobrania,
odprowadzenie ścieków,
prośba,
podanie,
wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie scie,
ściek,
prosba, sciek, dokumenty online do pobrania,
scieki,

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydawanie pozwolen, Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, prosba, dokument online,
pozwolenie na rozbiórke, pozwolenie na rozbiórkę,
rozbiórka,
wydawanie pozwoleń, dokumenty online do pobrania, rozbiorka, wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiorke, dokumenty do pobrania, podanie, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego."W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiekt, wydawanie pozwoleń, prośba,
obiekt budowlany,
dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiekt, prosba, dokumenty do pobrania,
obiekty budowlane,
uzytkowanie obiektu budowlanego, dokument online,
wydawanie pozwolen,
wykup mieszkania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.
Dokument Word do edycji.

Wniosek pełnomocnika o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
cudzoziemiec, podanie,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, prosba, wydawanie pozwoleń,
wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudz,
kupno, prośba, wydawanie pozwolen, dokument do pobrania, dokument online, nabycie,
wykup mieszkania,

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, grunt,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, podanie,
prosba, wyłacznie gruntu z produkcji rolniczej,
prośba, wydawanie pozwolen,
produkcja rolna, dokumenty online do pobrania, wydawanie pozwoleń,
Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkc, wniosek o zezwolenie na wylacznie gruntu z produkc,

Zgłoszenie robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie robót budowlanych.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam budowę.."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
podanie,
roboty budowlane, Zgłoszenie robót budowlanych,
dokument online,
dokument do pobrania,
prośba,
robota budowlana,
prosba,
Zgłoszenie robot budowlanych, dokumenty do pobrania, zgloszenie robot budowlanych,

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę,
dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
dokument do pobrania, Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu

›› Pobierz teraz

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania, Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z us, plan miejscowy,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie budowy,
Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokument do pobrania, zmiana decyzji o warunkach zabudowy,

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego

›› Pobierz teraz

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wpis,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
operat ewidencyjny, ewidencja,
dokumenty do pobrania,
Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego,
dokument do pobrania, wyrys,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowa domu, dokumenty do pobrania, pozwolenie,
dokument,
pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
dokument do pobrania,
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
budowlany, dokument online, obiekt,
dokumenty online do pobrania,
wniosek, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakończenie budowy, oświadczenie, dokumenty do pobrania,
oświadczenie kierownika,
Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, dokumenty online do pobrania, zakończenie budowy, koniec budowy, dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument oświadczający koniec budowy przez kierownika,
dokument do pobrania,
budowa,

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości

›› Pobierz teraz

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji, przekazanie do eksploatacji,
dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
odbiór końcowy budowy,
końcowy, odbiór budowy,
protokół,

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakończenie robót budowlanych, zakończenie prac budowlanych,
dokument online, dokumenty do pobrania,
zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych,
budowa,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zgłoszenie robót budowy, dokument online,
roboty budowlane, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, budowa,
zgłoszenie budowy, dokumenty online do pobrania,
zgłoszenie budowy/robót budowlanych, dokument do pobrania, buduj dom, zgłoszenie robót budowlanych,

Umowa o roboty budowlane

›› Pobierz teraz

Wzór umowy budowlanej zawieranej z wykonawcami, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, budowa, aneks do umowy o roboty budowlane, wzór umowy o roboty budowlane, umowa o roboty budowlane,
umowy o roboty budowlane, dokumenty online do pobrania, wzór umowy o wykonanie robót budowlanych,
wzory umów o roboty budowlane,
umowy o wykonanie robót budowlanych,
wzor umowy o roboty budowlane,
buduj dom, umowa o roboty remontowo budowlane,
rozwiązanie umowy o roboty budowlane, budowlany,

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
grunt,
dokumenty do pobrania,
wyłączenie gruntu,
Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej,
powierzchnia,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, pole,
produkcja rolna,
dokumenty online do pobrania,
zezwolenie, zezwolenie na wyłączenie gruntu,
dokument do pobrania, produkcji rolniczej,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego. Dokument zapisany w postaci Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego, dom jedno rodzinny, dokumenty online do pobrania, przeniesienie własności w domu jednorodzinnym,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego,
dokumenty online do pobrania,

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
koniec budowania obiektu, oddanie obiektu do użytku,
koniec budowy, zakończenie budowy,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku, zakończenie obiektu budowlanego, dokumenty online do pobrania, dokument online,

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
jak wybudować ogrodzenie, zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia,
budowa ogrodzeń,
budowanie ogrodzenia,
budowa ogrodzenia,
dokument do pobrania,
ogrodzenie,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
wybudowanie ogrodzenia, zamiaru budowy ogrodzenia, dokumenty do pobrania, jak wybudować ogrodzenie,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nieruchomość,
wyrażenie zgody,
dokument online, dokumenty do pobrania,
budynek,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, inwestować,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku, inwestor, budowa,

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę, dokumenty online do pobrania, budowa,
zmiana, zmiana budowy,
roboty, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, zmiana o budowe,
dokument online, dokumenty do pobrania,
zmiana decyzji,
zmianę o decyzji na budowę,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

›› Pobierz teraz

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, odstępstwo przepisów techniczno-budowlanych, odstępstwo przepisów, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, dokumenty online do pobrania, dokument online, wniosek uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
lokalizacja budowy,
dokument online, dokumenty do pobrania,
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, warunki zabudowy, wniosek o ustalenie warunków zabudowy, dokumenty online do pobrania,
lokalizacja inwestycji,

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nadzór budowy,
dokumenty do pobrania,
nadzór inwestorski,
dokument online, inspektor budowy,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy,
budowa, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie budowy, przeniesienie pozwolenia na budowę, dokument online, pozwolenie na budowę,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę, dokument do pobrania,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia,
budowa ogrodzenia,
ogorodzenie,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia, dokument online,
dokumenty do pobrania, budowa,

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
zmiana sposobu użytkowania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, obiekt budowlany, zmiana,
wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych, pozwolenie na budowę,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia,

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
pozwolenie na rozbiórke, dokumenty do pobrania, rozbierać,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, demontować,
demontaż, wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
rozbiórka,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
zakończenie budowy,
dokument online, koniec budowy,
oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych,
koniec budowy domu, kierownik budowy, dokumenty online do pobrania, zakończenie budowy, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych, koniec budowy domu,

Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości,
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokument do pobrania,
prawo do nieruchomości,
cele, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dysponowanie nieruchomością, dokumenty do pobrania, oświadczenie, cele budowlane,

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obowiązek, dokumenty online do pobrania,
nieruchomość,
obowiązki inspektora, inwestor, dokument online, inwestycja, dokumenty do pobrania,
nadzór inwestorskiego,
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego,
dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zagospodarowanie terenu,
dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online, warunki zabudowy, dokumenty do pobrania,
decyzja zabudowy,

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby

›› Pobierz teraz

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,

Wniosek o zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego. Pismo należy złożyć Zarządcy Drogi z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument online,
zajęcie pasa drogowego, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego,
dokumenty online do pobrania,
budowa drogi, droga,

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wiedza techniczna, dokument online,
dokument do pobrania,
przepisy i zasady,
oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy techn,
dokumenty online do pobrania,
projekt budowlany,
oświadczenie,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową

›› Pobierz teraz

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową,
dokument online,
umowa przedwstępna sprzedaży działki z rozpoczętą budową,
dokumenty online do pobrania,
umowa przedstępna,
dokument do pobrania,
budowa, dokumenty do pobrania,
umowa przedwstępna kupna działki z rozpoczęta budową,

Protokół przekazania terenu i placu budowy

›› Pobierz teraz

Protokół przekazania terenu i placu budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przekazanie placu budowy,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, protokół przekazania,
przekazanie terenu,
protokół,
termin placu budowy, dokumenty do pobrania,
protokół przekazania terenu i placu budowy,

Kosztorys budowlany

›› Pobierz teraz

Kosztorys budowlany. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku .

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
kosztorys budowy domu 2007,
koszty budowy mieszkań,
kosztorys budowy domu jednorodzinnego,
kosztorys usług budowlanych, koszty budowy autostrad, kosztorys budowlany, kosztorys budowlany domu,
koszty budowlane,
koszty budowy domów,
kosztorys budowy hotelu aktualny kosztorys budowy domu,
koszty budowy domu forum, kosztorysy budowy,
ogame koszty budowy,
koszty usług budowlanych,

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
nadzór inwestycyjny,
pełnienie nadzoru inwestycyjnego, inwesytcja,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego,

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji

›› Pobierz teraz

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
remont, umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji,
dokument online, dokumenty do pobrania, umowa o remont, dokumenty online do pobrania,
umowa o konserwacje,
konserwacja,
dokumenty online do pobrania,

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wykonanie prac, umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia, dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia,
dokumenty do pobrania,
umowa o wykonanie prac projektowych,
prace projektowe,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, umowa o roboty budowlane częściowego wykonawstwa, dokumenty online do pobrania, dokument online, częściowe wykonawstwo,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa,
dokument do pobrania,
dokument online, umowa o roboty budowlane generalnego wykonawstwa, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Umowa z kierownikiem budowy

›› Pobierz teraz

Umowa z kierownikiem budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kierownik budowy, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa z kierownikiem budowy, umowa kierownika,
budowa,
umowa kierownika budowy, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania,

Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku o wydanie Aprobaty Technicznej. Dokument należy złożyć w Instytucie Techniki budowlanej. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aprobata techniczna, wniosek o aprobatę techniczną,
dokumenty online do pobrania,
Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej, dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania, wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej,
dokument do pobrania,

Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych

›› Pobierz teraz

B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych, sprawozdanie,
nakłady na budowę nowych budynków mieszkalnych,
B-09,
Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, sprawozdanie o nakładach,
dokumenty do pobrania,

Wzór ewidencji obiektów budowlanych

›› Pobierz teraz

Wzór ewidencji obiektów budowlanych - rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania. Ewidencja budowli, budynków, dróg, innych obiektów budowlanych i mostowych oraz rurociągów, przewodów, linii i sieci.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ewidencja linii i siecie,
ewidencja przewodów,
dokument online, wzór ewidencji obiektów budowlanych, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
ewidencja rurociągów,
dokumenty online do pobrania, ewidencja, ewidencja budynków,
dokumenty online do pobrania, ewidencja innych obiektów budowlanych, ewidencja mostowa, ewidencja budowli,

Listra kontrolna BHP na budowie

›› Pobierz teraz

Lista kontrolna bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. Dokument zapisany w formacie doc. Listę kontrolną należy otworzyć w programie Word jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online zawiera 5 stron A4.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
lista kontrolna bhp,
lista kontrolan bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie,
dokumenty online do pobrania, lista bhp na budowę,
bhp lista, kontrolna lista bhp na budowie,
dokumenty do pobrania, plac budowy, dokumenty online do pobrania,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego dokument zapisany w formacie doc. Umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera cztery strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie lokalu,
przeniesienie lokalu mieszkalnego,
lokal przeniesienie,
umowa o przeniesienie lokalu, umowa o przeniesienie lokalu mieszkalnego, umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

›› Pobierz teraz

Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek o uzyskanie zgody zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstąpienie od przepisów techniczno, Wniosek o uzyskanie zgodnie na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,
ominiecie przepisów, jak ominąć przepisy budowlane,
przepisy budowlane, ominięcie przepisów budowlanych,

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zgłoszenie zawiera jedną stronę A4 przygotowanych do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę,
zgłoszenie rozbiórki budynku bez pozwolenia,
zgłoszenie rozbiórki,
rozbiórka budynku bez pozwolenia, rozbiórka budynku,

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna)

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Opinia urbanistyczna zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
opinia urbanistyczna, wniosek o wpis i wyrys miasta,
plan miasta,
wniosek o wpis i wyrys zagospodarowania miejsca przestrzennego, Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna),

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora)

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę z powodu zmiany inwestora jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora), przeniesienie budowy z powodu zmiany inwestora,
dokument do pobrania online, przeniesienie budowy,
dokument do pobrania, inwestor, przeniesienie na pozwolenie budowy,
przeniesienie budowy z powodu przeniesienia budowy,
przeniesienie budowy,

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
wniosek, dokument do pobrania, wniosek o pozwolenie na przebudowę instalacji gazowej,
dokument do pobrania online,
wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej, wniosek o pozwolenie na budowę,

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
remontem,
dokument do pobrania, Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas,
przebudową,
Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, utrzymaniem i ochroną dróg,

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowlanymi, o sporządzeniu,
bezpieczeństwa, kierowania,
rozbiórką,
oraz przyjęciu, Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowan,
robotami, robotami budowlanymi, rozbiórką, Oświadczenie,
budową, i ochrony,
planu,
obowiązku,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskigo nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
z budową,
związanymi,
robotami, budowlanymi, nadzór,
robotami budowlanymi,
inwestorskiego, Oświadczenie, rozbiórką, pełnienia,
nad danymi,
obowiązków, rozbiórką, o przyjęciu,
robotami,

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany

›› Pobierz teraz

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany o wykonaniu zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany,
projekt budowlany,
projektowanie, dokument do pobrania, pobranie dokument,
sprawdzenie projektu budowlanego, pobieranie dokumentu,

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest zapisana w formacie doc. Wniosek o umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy, lokalu, wniosek o zawarcie umowy, w kosztach, Wniosek, Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego,
mieszkalnego, o zawarcie, partycypacji, budowy,
umowa partycypacji,

Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie dokonania rozliczenia wpłaconej przez osobę na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o rozliczeniu,
z następcą, kwoty,
oświadczenie do pobrania, partycypacji,
Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego, partycypującego,
wnioski do pobrania, dokumenty do pobrania, Oświadczenie,

Karta działki

›› Pobierz teraz

Karta działki zawiera:
- Opis lokalizacji
- Właściciel / użytkownik wieczysty / dzierżawca
- Formę władania - własności, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne
- Dane dotyczące oferującego
- Transakcja
- Infrastrukturę techniczną
- Otoczenie działki / uproszczony schemat
- Warunki topograficzne i geotechniczne
- Inne uwagi

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
opis działki, Karta działki,
karta opisu działki,
charakterystyka działki,
preferencje działki,
dokumenty do pobrania,
wnioski do pobrania,
arkusz o działce, dane o działce,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (robót budowlanych)

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera dwie strony A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kierownika, budowy,
o przyjęciu,
Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, Oświadczenie, obowiązków,
kierownik budowy, wniosek o obowiązki, przyjecie obowiązków, obowiązki, oświadczenie kierownika,

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji:
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Państwowej Inspekcji Pracy
- Państwową Straż Pożarną
Oświadczenie jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pisma do pobrania, o zawiadomieniu, inwestora,
instytucji,
Oświadczenie,
dokumenty do pobrania, Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji, wnioski do pobrania,

Zawiadomienie o zmianie na budowie

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zmianie:
- kierownika budowy
- inspektora nadzoru budowlanego
- projektant sprawującego nadzór autorski
Zawiadomienie o zmianie na budowie jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiadomienie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zmianę na budowę, dokumenty do pobrania, wnioski do pobrania, wnioski do pobrania,
dokumenty do pobrania,
Zawiadomienie o zmianie na budowę,

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odbiór gazu,
instalacji,
o dokonanie,
wniosek,
ogrzewania,
Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego,
odbioru,
gazowego,
odbiory gazu, centralnego,

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej skierowany jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wykonujących prace budowlane na umowę lub też zlecenie. Kiedy zakończy się okres gwarancyjny prac - należy odzyskać swoje pieniądze zabezpieczone w postaci kaucji gwarancyjnej.

Pismo zostało sporządzone w postaci dokumentu tekstowego, który można bez problemu otworzyć oraz edytować w znanych aplikacjach biurowych - MS Office, LibreOffice lub też OpenOffice.

Można dokument od razu wydrukować jak i wypełnić ręcznie.

Wniosek należy przekazać przedsiębiorstwu, na rzecz którego było realizowane zlecenie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pismo,
wniosek,
gwarancja, pdf,
zwrot kaucji gwarancyjnej, word,
dokument, zwrot kaucji, odzyskanie kaucji gwarancyjnej,
kaucja,

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy - przeznaczony jest dla osób, które chcą wybudować np. budynek gospodarczy w granicy swojej nieruchomości z przyzwoleniem sąsiada. Lepiej mieć takie oświadczenie (sporządzone przez sąsiada) w swojej dokumentacji technicznej, tak aby nie było najmniejszego problemu z realizowaniem prac budowlanych.

Oświadczenie zapisane jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji pliku na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub LibreOffice.

Wypełnione oraz podpisane oświadczenie należy przedłożyć w Urzędzie Miasta - jeżeli realizowana budowa wymaga zgłoszenia lub pozwolenia, ew. przechowywać w dokumentacji technicznej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
granica działki,
budowa w granicy, budowla w granicy z sąsiadem, działka,
budowa domu w granicy, budowa, budowa budynku gospodarczego w granicy, budynek na granicy,