Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Przy budowie

Wnioski, zaświadczenia, oświadczenia potrzebne gdy zaczynamy budowę nie tylko domu, Wzory pism związanych z wszelkiego rodzaju budową i rozbiórką.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości np. towarzystwu prowadzącemu działalność charytatywną.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie, wykup mieszkania, prośba,
posiadłośc,
dokumenty online do pobrania,
zakup, kupno, posiadłość, dokumenty online do pobrania,
Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości,
posiadłosć,
dokument do pobrania,
dokument online,
wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomosci,
prosba,

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z prośbą o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prośba, granica nieruchomości, Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości r, wytyczenie granicy, prosba,
dokument do pobrania, nieruchomość rolna, wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomosci r,
dokumenty do pobrania,
podanie,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online,

Wniosek o przekazanie

›› Pobierz teraz

Wniosek o przekazanie.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie,
przekazywanie,
dokumenty do pobrania, przekazywać, dokument do pobrania, dokument online,
przekazywac,
prosba,
Wniosek o przekazanie, prośba, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą:..."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wniosek o ustalenie warunkow zabudowy i zagospodar,
dokumenty do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania,
warunki zabudowy, zagospodarowanie terenu,
prośba, warunkow zabudowy,
podanie,
prosba, dokumenty online do pobrania, Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodar,

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prośba,
pozwolen,
wniosek o wydanie pozwolenia na budowe, wydanie pozwolenia,
podanie,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę,
prosba,
pozwolenie na budowę,
wydawanie pozwoleń,
pozwolenie na budowe, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
scieki, wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie scie,
Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie...,
odprowadzenie ścieków, sciek,
dokument online, ścieki,
dokumenty online do pobrania,
odprowadzenie sciekow,
dokumenty do pobrania,
prośba,
podanie, prosba, odprowadzanie ściekó, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba, wydawanie pozwoleń,
rozbiorka,
pozwolenie na rozbiórke,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, rozbiórka, pozwolenie na rozbiórkę,
Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę,
dokument online,
pozwolenie na rozbiorkę,
wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiorke,
dokument do pobrania,
prośba,
podanie,

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego."W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
obiekty budowlane, prośba, wydawanie pozwoleń, wydawanie pozwolen,
uzytkowanie obiektu budowlanego, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
obiekt budowlany,
wykup mieszkania, podanie, wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiekt,
prosba,
dokumenty online do pobrania, dokument online,

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.
Dokument Word do edycji.

Wniosek pełnomocnika o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prośba, wykup mieszkania,
dokumenty do pobrania, wydawanie pozwoleń,
wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudz, dokumenty online do pobrania,
prosba,
dokument do pobrania, nabycie,
wydawanie pozwolen,
dokument online, cudzoziemiec, kupno, podanie,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkc,
wydawanie pozwoleń,
produkcja rolna,
prosba, dokumenty online do pobrania,
wniosek o zezwolenie na wylacznie gruntu z produkc, dokumenty online do pobrania, dokument online,
wyłacznie gruntu z produkcji rolniczej,
podanie, prośba, wydawanie pozwolen, grunt,

Zgłoszenie robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie robót budowlanych.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam budowę.."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty online do pobrania, robota budowlana, zgloszenie robot budowlanych,
podanie, roboty budowlane, Zgłoszenie robót budowlanych,
dokument do pobrania, prosba, dokumenty do pobrania, Zgłoszenie robot budowlanych,
dokumenty online do pobrania, prośba,

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę, dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu

›› Pobierz teraz

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokument do pobrania, Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
plan miejscowy, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z us, dokumenty do pobrania,

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, dokumenty do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana decyzji o warunkach zabudowy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online, przeniesienie budowy, Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy,
dokument do pobrania,

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego

›› Pobierz teraz

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ewidencja,
operat ewidencyjny,
wyrys, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego,
dokument online, wpis,

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowlany,
dokumenty do pobrania,
pozwolenie,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online, pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
wniosek, dokumenty online do pobrania,
dokument, obiekt, budowa domu,
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
dokumenty do pobrania,

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online,
oświadczenie, Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy,
dokumenty online do pobrania, zakończenie budowy,
oświadczenie kierownika,
dokumenty do pobrania,
budowa, zakończenie budowy, dokument oświadczający koniec budowy przez kierownika, dokument do pobrania, koniec budowy,

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości

›› Pobierz teraz

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, odbiór budowy, dokument do pobrania, odbiór końcowy budowy,
dokumenty online do pobrania, Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji, dokumenty online do pobrania,
przekazanie do eksploatacji, protokół, dokument online,
końcowy,

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zakończenie prac budowlanych,
zakończenie robót budowlanych,
dokument online,
dokumenty do pobrania, budowa,
dokumenty online do pobrania, zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych,

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
zgłoszenie robót budowy, dokument online, budowa,
buduj dom, dokumenty do pobrania, zgłoszenie budowy/robót budowlanych,
dokumenty online do pobrania, roboty budowlane, dokumenty online do pobrania, zgłoszenie budowy,
zgłoszenie robót budowlanych,

Umowa o roboty budowlane

›› Pobierz teraz

Wzór umowy budowlanej zawieranej z wykonawcami, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks do umowy o roboty budowlane,
dokumenty online do pobrania, wzór umowy o roboty budowlane, odstąpienie od umowy o roboty budowlane,
rozwiązanie umowy o roboty budowlane, pisma potrzebne do budowy, dokumenty online do pobrania, umowa przedwstępna o roboty budowlane, buduj dom,
potrzebne pisma do rozpoczeńcia budowy, jak zacząć budowę domu, umowy o wykonanie robót budowlanych, dokument do pobrania, umowa o roboty remontowo budowlane,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
produkcji rolniczej, dokumenty online do pobrania, produkcja rolna,
pole, dokument do pobrania, powierzchnia,
wyłączenie gruntu,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
grunt,
dokumenty do pobrania,
zezwolenie na wyłączenie gruntu, Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, zezwolenie,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego. Dokument zapisany w postaci Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dom jedno rodzinny,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego, dokument do pobrania,
przeniesienie własności w domu jednorodzinnym,

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
koniec budowania obiektu,
zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku,
dokumenty do pobrania, zakończenie obiektu budowlanego,
dokument do pobrania,
zakończenie budowy, dokument online,
koniec budowy, oddanie obiektu do użytku, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
wybudowanie ogrodzenia, ogrodzenie, zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia,
dokument do pobrania,
budowanie ogrodzenia, dokument online, budowa ogrodzenia,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zamiaru budowy ogrodzenia,
jak wybudować ogrodzenie, budowa ogrodzeń, jak wybudować ogrodzenie,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowa, dokumenty online do pobrania,
wyrażenie zgody,
nieruchomość, inwestować,
dokumenty online do pobrania, inwestor, dokument do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku, budynek,

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowa, dokumenty online do pobrania, zmiana,
dokument online, dokument do pobrania, roboty,
wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, zmiana decyzji,
zmianę o decyzji na budowę, zmiana o budowe,
zmiana budowy,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

›› Pobierz teraz

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
odstępstwo przepisów, odstępstwo przepisów techniczno-budowlanych, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wniosek uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, warunki zabudowy,
wniosek o ustalenie warunków zabudowy, dokument do pobrania, lokalizacja budowy, lokalizacja inwestycji, dokument online, dokumenty online do pobrania,
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
inspektor budowy, dokument online, oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
nadzór inwestorski,
budowa,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
nadzór budowy,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
przeniesienie pozwolenia na budowę, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę, pozwolenie na budowę,
dokument online, przeniesienie budowy, dokumenty do pobrania,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogorodzenie,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia,
budowa ogrodzenia,
budowa, dokumenty online do pobrania, dokument online,
przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument online, obiekt budowlany, dokumenty online do pobrania, zmiana, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zmiana sposobu użytkowania, wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument online, pozwolenie na budowę, Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
demontaż,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, demontować, dokument do pobrania,
pozwolenie na rozbiórke, dokument online,
rozbierać, dokumenty online do pobrania, rozbiórka,

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych, zakończenie budowy,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, koniec budowy domu, koniec budowy, Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych,
kierownik budowy,
dokument online, koniec budowy domu, zakończenie budowy, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, oświadczenie,
cele,
cele budowlane,
dokumenty online do pobrania, prawo do nieruchomości,
Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dysponowanie nieruchomością,
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, obowiązek, dokumenty online do pobrania, dokument online, dokument do pobrania, obowiązki inspektora, inwestor,
oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, nieruchomość, inwestycja,
nadzór inwestorskiego,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
zagospodarowanie terenu, dokument online, dokumenty online do pobrania, decyzja zabudowy,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
warunki zabudowy,
dokument do pobrania,

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby

›› Pobierz teraz

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby, dokument online,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego. Pismo należy złożyć Zarządcy Drogi z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, droga, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego,
budowa drogi, zajęcie pasa drogowego,

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
projekt budowlany,
przepisy i zasady,
oświadczenie, oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy techn,
wiedza techniczna,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania,

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową

›› Pobierz teraz

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstępna sprzedaży działki z rozpoczętą budową,
dokument do pobrania, budowa, umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, umowa przedstępna,
dokument online, umowa przedwstępna kupna działki z rozpoczęta budową,

Protokół przekazania terenu i placu budowy

›› Pobierz teraz

Protokół przekazania terenu i placu budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument online,
protokół, dokumenty online do pobrania, przekazanie terenu, dokument do pobrania,
protokół przekazania terenu i placu budowy,
termin placu budowy,
protokół przekazania,
przekazanie placu budowy,
dokumenty online do pobrania,

Kosztorys budowlany

›› Pobierz teraz

Kosztorys budowlany. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku .

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
koszty budowy drogi, aktualny kosztorys budowy, przykładowy kosztorys budowy, koszty nadzoru budowlanego, wzór kosztorysu budowlanego, koszty budowy floty, kosztorys budowy domu jednorodzinnego, wzory kosztorysów budowlanych, kosztorysy budowy domu, koszty budowy domu drewnianego, koszty budowy stacji benzynowej, koszty budowy elektrowni wiatrowej, koszty ogólne budowy,
program do kosztorysów budowlanych,
koszty robocizny budowy domu koszty budowy boiska,

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pełnienie nadzoru inwestycyjnego, dokumenty online do pobrania, inwesytcja,
dokument online, Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
nadzór inwestycyjny,

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji

›› Pobierz teraz

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, umowa o konserwacje, remont, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji,
dokumenty do pobrania, dokument online, umowa o remont, konserwacja,

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, prace projektowe,
dokument do pobrania, umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia,
dokumenty online do pobrania,
wykonanie prac,
dokumenty online do pobrania, umowa o wykonanie prac projektowych,
umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia, dokumenty do pobrania,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o roboty budowlane częściowego wykonawstwa, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, częściowe wykonawstwo,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa,
dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania,
umowa o roboty budowlane generalnego wykonawstwa, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Umowa z kierownikiem budowy

›› Pobierz teraz

Umowa z kierownikiem budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kierownik budowy, umowa z kierownikiem budowy, dokument do pobrania,
dokument online, budowa, umowa kierownika,
dokumenty online do pobrania,
umowa kierownika budowy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku o wydanie Aprobaty Technicznej. Dokument należy złożyć w Instytucie Techniki budowlanej. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o aprobatę techniczną, wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej,
dokumenty do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, aprobata techniczna, dokument do pobrania, Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej,

Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych

›› Pobierz teraz

B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
sprawozdanie, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, sprawozdanie o nakładach,
nakłady na budowę nowych budynków mieszkalnych,
Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych, sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych,
B-09, dokument do pobrania,

Wzór ewidencji obiektów budowlanych

›› Pobierz teraz

Wzór ewidencji obiektów budowlanych - rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania. Ewidencja budowli, budynków, dróg, innych obiektów budowlanych i mostowych oraz rurociągów, przewodów, linii i sieci.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ewidencja linii i siecie, ewidencja przewodów, dokumenty do pobrania, ewidencja mostowa, ewidencja innych obiektów budowlanych,
ewidencja budowli, ewidencja rurociągów,
dokumenty online do pobrania,
ewidencja, ewidencja budynków, dokumenty online do pobrania, wzór ewidencji obiektów budowlanych,
dokument do pobrania,
dokument online,

Listra kontrolna BHP na budowie

›› Pobierz teraz

Lista kontrolna bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. Dokument zapisany w formacie doc. Listę kontrolną należy otworzyć w programie Word jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online zawiera 5 stron A4.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
lista kontrolan bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie,
lista kontrolna bhp,
plac budowy,
lista bhp na budowę, dokumenty online do pobrania,
bhp lista, kontrolna lista bhp na budowie, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego dokument zapisany w formacie doc. Umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera cztery strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego, przeniesienie lokalu, lokal przeniesienie, umowa o przeniesienie lokalu, umowa o przeniesienie lokalu mieszkalnego,
przeniesienie lokalu mieszkalnego,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

›› Pobierz teraz

Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek o uzyskanie zgody zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ominiecie przepisów, Wniosek o uzyskanie zgodnie na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych, ominięcie przepisów budowlanych, jak ominąć przepisy budowlane, odstąpienie od przepisów techniczno,
przepisy budowlane,

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zgłoszenie zawiera jedną stronę A4 przygotowanych do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę,
zgłoszenie rozbiórki, rozbiórka budynku bez pozwolenia, zgłoszenie rozbiórki budynku bez pozwolenia, dokument do pobrania, rozbiórka budynku,

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna)

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Opinia urbanistyczna zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna),
opinia urbanistyczna, plan miasta, wniosek o wpis i wyrys miasta, wniosek o wpis i wyrys zagospodarowania miejsca przestrzennego,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora)

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę z powodu zmiany inwestora jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania online,
przeniesienie budowy z powodu przeniesienia budowy, przeniesienie budowy, dokument do pobrania,
przeniesienie na pozwolenie budowy, wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora), przeniesienie budowy,
przeniesienie budowy z powodu zmiany inwestora,
inwestor,

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania online,
wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej, wniosek,
dokument do pobrania,
wniosek o pozwolenie na budowę, dokument do pobrania, wniosek o pozwolenie na przebudowę instalacji gazowej,

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas,
Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową,
przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg,

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obowiązku, i ochrony, rozbiórką,
bezpieczeństwa,
budową,
kierowania, rozbiórką,
Oświadczenie, robotami, Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowan,
planu,
oraz przyjęciu,
zdrowia, robotami budowlanymi,
budowlanymi,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskigo nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
związanymi, nadzór,
z budową, rozbiórką, robotami budowlanymi,
robotami, pełnienia,
Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi, budowlanymi,
rozbierać rozbiórka, inwestorskiego,
obowiązków, nadzoru,
Oświadczenie,
robotami,

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany

›› Pobierz teraz

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany o wykonaniu zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pobranie dokument,
projekt budowlany,
sprawdzenie projektu budowlanego,
projektowanie, pobieranie dokumentu,
dokument do pobrania,
oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany,

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest zapisana w formacie doc. Wniosek o umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, partycypacji, o zawarcie,
umowa partycypacji,
wniosek o zawarcie umowy,
w kosztach, mieszkalnego, umowy,
budowy, Wniosek, lokalu,

Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie dokonania rozliczenia wpłaconej przez osobę na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o rozliczeniu,
Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego, kwoty, dokumenty do pobrania, z następcą, oświadczenie do pobrania, Oświadczenie,
wnioski do pobrania, partycypującego,
partycypacji,

Karta działki

›› Pobierz teraz

Karta działki zawiera:
- Opis lokalizacji
- Właściciel / użytkownik wieczysty / dzierżawca
- Formę władania - własności, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne
- Dane dotyczące oferującego
- Transakcja
- Infrastrukturę techniczną
- Otoczenie działki / uproszczony schemat
- Warunki topograficzne i geotechniczne
- Inne uwagi

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, Karta działki,
wnioski do pobrania,
karta opisu działki, preferencje działki,
charakterystyka działki, dane o działce,
arkusz o działce, opis działki,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (robót budowlanych)

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera dwie strony A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie kierownika, budowy,
o przyjęciu, Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, kierownika,
Oświadczenie, kierownik budowy, przyjecie obowiązków,
obowiązki, wniosek o obowiązki,
obowiązków,

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji:
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Państwowej Inspekcji Pracy
- Państwową Straż Pożarną
Oświadczenie jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioski do pobrania,
o zawiadomieniu, dokumenty do pobrania,
Oświadczenie,
Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji,
inwestora,
pisma do pobrania, instytucji,

Zawiadomienie o zmianie na budowie

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zmianie:
- kierownika budowy
- inspektora nadzoru budowlanego
- projektant sprawującego nadzór autorski
Zawiadomienie o zmianie na budowie jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiadomienie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioski do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty do pobrania, wnioski do pobrania,
Zawiadomienie o zmianie na budowę,
wniosek o zmianę na budowę,

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
instalacji,
o dokonanie,
gazowego, odbiór gazu, wniosek,
odbiory gazu, ogrzewania,
Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego, odbioru, centralnego,

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej skierowany jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wykonujących prace budowlane na umowę lub też zlecenie. Kiedy zakończy się okres gwarancyjny prac - należy odzyskać swoje pieniądze zabezpieczone w postaci kaucji gwarancyjnej.

Pismo zostało sporządzone w postaci dokumentu tekstowego, który można bez problemu otworzyć oraz edytować w znanych aplikacjach biurowych - MS Office, LibreOffice lub też OpenOffice.

Można dokument od razu wydrukować jak i wypełnić ręcznie.

Wniosek należy przekazać przedsiębiorstwu, na rzecz którego było realizowane zlecenie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot kaucji,
zwrot kaucji gwarancyjnej,
gwarancja, odzyskanie kaucji gwarancyjnej,
word,
dokument,
pdf, pismo, kaucja, wniosek,

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy - przeznaczony jest dla osób, które chcą wybudować np. budynek gospodarczy w granicy swojej nieruchomości z przyzwoleniem sąsiada. Lepiej mieć takie oświadczenie (sporządzone przez sąsiada) w swojej dokumentacji technicznej, tak aby nie było najmniejszego problemu z realizowaniem prac budowlanych.

Oświadczenie zapisane jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji pliku na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub LibreOffice.

Wypełnione oraz podpisane oświadczenie należy przedłożyć w Urzędzie Miasta - jeżeli realizowana budowa wymaga zgłoszenia lub pozwolenia, ew. przechowywać w dokumentacji technicznej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowa w granicy, budowa budynku gospodarczego w granicy,
budowa, działka,
granica działki,
budynek na granicy, budowla w granicy z sąsiadem,
budowa domu w granicy,