Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Przy budowie

Wnioski, zaświadczenia, oświadczenia potrzebne gdy zaczynamy budowę nie tylko domu, Wzory pism związanych z wszelkiego rodzaju budową i rozbiórką.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości np. towarzystwu prowadzącemu działalność charytatywną.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
posiadłośc, dokument do pobrania, wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomosci, kupno,
dokument online, Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości, zakup,
posiadłość, prośba, posiadłosć, wykup mieszkania,
posiadlość, podanie,
prosba,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z prośbą o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie, granica nieruchomości,
dokument online, dokumenty online do pobrania, wytyczenie granicy, dokumenty do pobrania, wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomosci r, dokument do pobrania, prosba,
prośba, nieruchomość rolna,
dokumenty online do pobrania, Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości r,

Wniosek o przekazanie

›› Pobierz teraz

Wniosek o przekazanie.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prośba, dokumenty online do pobrania,
podanie,
przekazywac, dokumenty do pobrania, przekazywać,
przekazywanie, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, prosba, Wniosek o przekazanie,
dokument online,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą:..."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
zagospodarowanie terenu,
prosba,
prośba, warunkow zabudowy,
wniosek o ustalenie warunkow zabudowy i zagospodar,
podanie, warunki zabudowy, dokumenty do pobrania,
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodar, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wydanie pozwolenia na budowe,
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, dokument online, pozwolenie na budowe,
wydanie pozwolenia, dokumenty online do pobrania, wydawanie pozwoleń,
prośba, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, prosba, pozwolenie na budowę,
pozwolen, dokument do pobrania,
podanie,

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odprowadzanie ściekó,
prosba,
dokument do pobrania, podanie, Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie..., ścieki,
dokumenty do pobrania,
wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie scie,
dokumenty online do pobrania, sciek,
dokument online,
odprowadzenie sciekow,
prośba, dokumenty online do pobrania, odprowadzenie ścieków,

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
wydawanie pozwolen,
Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę,
prosba, pozwolenie na rozbiórkę, dokumenty online do pobrania, rozbiorka, pozwolenie na rozbiórke, prośba, pozwolenie na rozbiorkę, dokumenty online do pobrania,
wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiorke,
podanie,

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego."W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
obiekty budowlane,
uzytkowanie obiektu budowlanego,
wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiekt,
dokumenty online do pobrania, obiekt budowlany, Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiekt,
dokument do pobrania,
wykup mieszkania,
prośba, podanie,
wydawanie pozwolen, prosba, dokument online,

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.
Dokument Word do edycji.

Wniosek pełnomocnika o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nabycie,
dokument do pobrania,
wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudz, wydawanie pozwoleń, dokument online,
wydawanie pozwolen, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
kupno,
prosba,
dokumenty online do pobrania,
cudzoziemiec,
podanie, wykup mieszkania,
prośba,

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
produkcja rolna, grunt, dokument do pobrania, wniosek o zezwolenie na wylacznie gruntu z produkc, dokumenty online do pobrania, podanie, dokumenty do pobrania, wydawanie pozwoleń, dokument online,
prośba, dokumenty online do pobrania, wydawanie pozwolen, wyłacznie gruntu z produkcji rolniczej,
prosba, Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkc,

Zgłoszenie robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie robót budowlanych.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam budowę.."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
robota budowlana,
dokument do pobrania, podanie, dokumenty online do pobrania, zgloszenie robot budowlanych, dokument online, dokumenty do pobrania, Zgłoszenie robót budowlanych,
roboty budowlane, Zgłoszenie robot budowlanych,
prośba, prosba,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online,
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
dokumenty online do pobrania,
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu

›› Pobierz teraz

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu, dokumenty online do pobrania, dokument online,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z us, plan miejscowy, dokumenty do pobrania,

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument online,

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, zmiana decyzji o warunkach zabudowy,
Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy, przeniesienie budowy, dokumenty online do pobrania, dokument online,

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego

›› Pobierz teraz

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
operat ewidencyjny, Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego, dokumenty online do pobrania, wyrys,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
ewidencja,
wpis, dokument online,

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obiekt, dokument, Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
budowa domu, dokumenty do pobrania, budowlany,
dokumenty online do pobrania,
pozwolenie, dokument online,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, wniosek, pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
oświadczenie kierownika, dokument online, dokument do pobrania,
zakończenie budowy,
Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, dokumenty online do pobrania,
oświadczenie,
zakończenie budowy, dokument oświadczający koniec budowy przez kierownika,
koniec budowy,
dokumenty online do pobrania, budowa,

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości

›› Pobierz teraz

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji, końcowy, odbiór końcowy budowy, dokumenty do pobrania, przekazanie do eksploatacji, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
protokół,
odbiór budowy,
dokument do pobrania,

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowa,
zakończenie prac budowlanych,
dokumenty online do pobrania,
zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, dokumenty do pobrania, zakończenie robót budowlanych, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, budowa, zgłoszenie budowy, roboty budowlane,
zgłoszenie budowy/robót budowlanych, zgłoszenie robót budowlanych, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
zgłoszenie robót budowy,
dokumenty online do pobrania,
buduj dom,

Umowa o roboty budowlane

›› Pobierz teraz

Wzór umowy budowlanej zawieranej z wykonawcami, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pisma potrzebne do budowy,
umowa przedwstępna o roboty budowlane,
wzór umowy o wykonanie robót budowlanych,
umowa o roboty budowlane,
odstąpienie od umowy o roboty budowlane, umowa o dzieło roboty budowlane,
buduj dom,
umowa o dzieło a umowa o roboty budowlane,
rozwiązanie umowy o roboty budowlane, wzory umów o roboty budowlane, wzor umowy o roboty budowlane,
dokumenty online do pobrania,
umowy o roboty budowlane,
dokument do pobrania,
budowlany,

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
powierzchnia, produkcji rolniczej,
wyłączenie gruntu, dokumenty online do pobrania,
Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, dokumenty online do pobrania,
dokument online, produkcja rolna,
zezwolenie,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, zezwolenie na wyłączenie gruntu,
grunt, pole,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego. Dokument zapisany w postaci Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie własności w domu jednorodzinnym, dokumenty online do pobrania,
umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego, dom jedno rodzinny, dokument online,

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
zakończenie budowy, dokumenty do pobrania, zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku, dokumenty online do pobrania,
zakończenie obiektu budowlanego, dokument online, dokumenty online do pobrania,
koniec budowania obiektu, koniec budowy, oddanie obiektu do użytku,

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wybudowanie ogrodzenia,
jak wybudować ogrodzenie, budowa ogrodzeń,
dokumenty online do pobrania, budowa ogrodzenia, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, budowanie ogrodzenia,
jak wybudować ogrodzenie, ogrodzenie,
dokumenty online do pobrania, dokument online, zamiaru budowy ogrodzenia,
zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty online do pobrania, inwestować, dokument do pobrania,
wyrażenie zgody, oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku, nieruchomość,
inwestor, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, budowa, budynek,

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
roboty,
budowa, dokumenty online do pobrania,
zmiana,
dokument online,
wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę, zmiana o budowe,
zmianę o decyzji na budowę, dokumenty do pobrania,
zmiana budowy, zmiana decyzji,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

›› Pobierz teraz

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wniosek uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, odstępstwo przepisów techniczno-budowlanych, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
dokument online,
dokument do pobrania,
odstępstwo przepisów,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
lokalizacja inwestycji,
dokumenty online do pobrania, Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego, lokalizacja budowy, dokumenty do pobrania, wniosek o ustalenie warunków zabudowy,
dokument do pobrania,
warunki zabudowy,

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowa, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, inspektor budowy, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
nadzór budowy,
nadzór inwestorski, oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy, dokument online,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie budowy,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania,
przeniesienie pozwolenia na budowę,
pozwolenie na budowę,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, budowa, przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia, dokument online, dokument do pobrania,
budowa ogrodzenia, wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
ogorodzenie,

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, zmiana sposobu użytkowania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
obiekt budowlany,
wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
zmiana,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, pozwolenie na budowę,
dokumenty online do pobrania,
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia,
przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych, dokument do pobrania,

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, dokumenty online do pobrania,
demontować,
dokument online, pozwolenie na rozbiórke, rozbiórka,
demontaż, rozbierać,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kierownik budowy,
oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych,
koniec budowy, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, zakończenie budowy, koniec budowy domu,
dokumenty do pobrania,
koniec budowy domu, zakończenie budowy,

Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
cele budowlane,
dysponowanie nieruchomością, oświadczenie,
prawo do nieruchomości, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości, dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, cele,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obowiązki inspektora,
nieruchomość,
obowiązek,
dokument online,
dokumenty do pobrania, nadzór inwestorskiego,
inwestor,
oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, inwestycja,

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
dokument do pobrania, decyzja zabudowy, zagospodarowanie terenu,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
warunki zabudowy,

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby

›› Pobierz teraz

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby, dokument online, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego. Pismo należy złożyć Zarządcy Drogi z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego, droga, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online,
zajęcie pasa drogowego, budowa drogi,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wiedza techniczna,
dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
projekt budowlany, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy techn,
oświadczenie,
przepisy i zasady,

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową

›› Pobierz teraz

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, budowa,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
umowa przedstępna, dokumenty online do pobrania, umowa przedwstępna kupna działki z rozpoczęta budową, umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową, umowa przedwstępna sprzedaży działki z rozpoczętą budową,
dokument do pobrania,

Protokół przekazania terenu i placu budowy

›› Pobierz teraz

Protokół przekazania terenu i placu budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty online do pobrania, protokół przekazania terenu i placu budowy,
termin placu budowy, dokumenty online do pobrania,
protokół,
protokół przekazania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, przekazanie terenu,
przekazanie placu budowy,

Kosztorys budowlany

›› Pobierz teraz

Kosztorys budowlany. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku .

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
koszty budowy garażu,
projekty domów koszty budowy,
kosztory budowy, kosztorys usług budowlanych, jakie koszty budowy, kosztorys budowlany, koszty budowy domków,
koszty budowy sieci,
koszty budowy floty,
kosztorys prac budowlanych, koszty zakupu działki budowlanej, koszty budowy domu drewnianego,
kosztorys budowy domu 2007, aktualne koszty budowy, koszty budowy domu 2007,

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
pełnienie nadzoru inwestycyjnego, Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, inwesytcja, dokumenty online do pobrania, umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego, nadzór inwestycyjny,

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji

›› Pobierz teraz

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
remont,
umowa o remont, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji,
konserwacja, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
umowa o konserwacje,

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, umowa o wykonanie prac projektowych,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania,
prace projektowe,
dokumenty online do pobrania, umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia,
umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia, wykonanie prac,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
częściowe wykonawstwo,
dokument do pobrania, umowa o roboty budowlane częściowego wykonawstwa,
dokumenty online do pobrania,
umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa,
umowa o roboty budowlane generalnego wykonawstwa,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,

Umowa z kierownikiem budowy

›› Pobierz teraz

Umowa z kierownikiem budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
umowa z kierownikiem budowy, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa kierownika, umowa kierownika budowy,
budowa, dokumenty do pobrania, kierownik budowy, dokument online,

Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku o wydanie Aprobaty Technicznej. Dokument należy złożyć w Instytucie Techniki budowlanej. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aprobata techniczna, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
wniosek o aprobatę techniczną,
wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej, dokument online,

Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych

›› Pobierz teraz

B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych, dokument online, sprawozdanie o nakładach, B-09,
sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych, sprawozdanie,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, nakłady na budowę nowych budynków mieszkalnych,

Wzór ewidencji obiektów budowlanych

›› Pobierz teraz

Wzór ewidencji obiektów budowlanych - rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania. Ewidencja budowli, budynków, dróg, innych obiektów budowlanych i mostowych oraz rurociągów, przewodów, linii i sieci.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, ewidencja linii i siecie,
ewidencja innych obiektów budowlanych,
ewidencja budynków,
dokumenty online do pobrania, wzór ewidencji obiektów budowlanych,
ewidencja mostowa,
dokumenty do pobrania,
ewidencja budowli, dokument online,
ewidencja przewodów, ewidencja, ewidencja rurociągów, dokumenty online do pobrania,

Listra kontrolna BHP na budowie

›› Pobierz teraz

Lista kontrolna bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. Dokument zapisany w formacie doc. Listę kontrolną należy otworzyć w programie Word jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online zawiera 5 stron A4.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp lista, lista bhp na budowę,
plac budowy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, kontrolna lista bhp na budowie, dokumenty do pobrania, lista kontrolna bhp,
lista kontrolan bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego dokument zapisany w formacie doc. Umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera cztery strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o przeniesienie lokalu,
przeniesienie lokalu, umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego,
umowa o przeniesienie lokalu mieszkalnego, lokal przeniesienie,
przeniesienie lokalu mieszkalnego,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

›› Pobierz teraz

Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek o uzyskanie zgody zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ominięcie przepisów budowlanych,
przepisy budowlane,
odstąpienie od przepisów techniczno, Wniosek o uzyskanie zgodnie na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,
jak ominąć przepisy budowlane,
ominiecie przepisów,

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zgłoszenie zawiera jedną stronę A4 przygotowanych do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę,
rozbiórka budynku bez pozwolenia, zgłoszenie rozbiórki budynku bez pozwolenia,
rozbiórka budynku,
zgłoszenie rozbiórki, dokument do pobrania,

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna)

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Opinia urbanistyczna zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wpis i wyrys zagospodarowania miejsca przestrzennego,
opinia urbanistyczna,
Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna),
plan miasta, wniosek o wpis i wyrys miasta,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora)

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę z powodu zmiany inwestora jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie budowy,
przeniesienie budowy z powodu przeniesienia budowy,
inwestor,
przeniesienie budowy,
przeniesienie budowy z powodu zmiany inwestora, dokument do pobrania, przeniesienie na pozwolenie budowy,
dokument do pobrania online,
wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora),

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej, wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o pozwolenie na przebudowę instalacji gazowej,
wniosek,
dokument do pobrania online,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dokument do pobrania,
przebudową,
Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas,

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budową,
o sporządzeniu,
obowiązku, Oświadczenie, kierowania, planu,
zdrowia,
i ochrony, rozbiórką,
budowlanymi, oraz przyjęciu, bezpieczeństwa,
rozbiórką, robotami budowlanymi, Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowan,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskigo nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nadzoru,
rozbiórką, o przyjęciu, rozbiórką,
Oświadczenie, związanymi,
robotami,
obowiązków, z budową, robotami budowlanymi,
inwestorskiego, pełnienia, nad danymi, budowlanymi, rozbierać rozbiórka,

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany

›› Pobierz teraz

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany o wykonaniu zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
projektowanie, pobieranie dokumentu,
oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany,
pobranie dokument, projekt budowlany,
dokument do pobrania, sprawdzenie projektu budowlanego,

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest zapisana w formacie doc. Wniosek o umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o zawarcie, w kosztach,
umowa partycypacji,
partycypacji,
lokalu,
umowy, mieszkalnego, Wniosek, wniosek o zawarcie umowy, budowy,
Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego,

Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie dokonania rozliczenia wpłaconej przez osobę na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o rozliczeniu, Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego,
oświadczenie do pobrania,
Oświadczenie,
partycypacji,
wnioski do pobrania,
partycypującego, kwoty,
z następcą,
dokumenty do pobrania,

Karta działki

›› Pobierz teraz

Karta działki zawiera:
- Opis lokalizacji
- Właściciel / użytkownik wieczysty / dzierżawca
- Formę władania - własności, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne
- Dane dotyczące oferującego
- Transakcja
- Infrastrukturę techniczną
- Otoczenie działki / uproszczony schemat
- Warunki topograficzne i geotechniczne
- Inne uwagi

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
karta opisu działki,
arkusz o działce, Karta działki, preferencje działki,
charakterystyka działki,
opis działki,
wnioski do pobrania, dokumenty do pobrania, dane o działce,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (robót budowlanych)

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera dwie strony A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obowiązków, wniosek o obowiązki,
obowiązki, kierownik budowy, Oświadczenie,
kierownika, o przyjęciu,
Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy,
przyjecie obowiązków,
budowy,
oświadczenie kierownika,

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji:
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Państwowej Inspekcji Pracy
- Państwową Straż Pożarną
Oświadczenie jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
instytucji,
inwestora, Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji,
pisma do pobrania, dokumenty do pobrania, o zawiadomieniu,
wnioski do pobrania, Oświadczenie,

Zawiadomienie o zmianie na budowie

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zmianie:
- kierownika budowy
- inspektora nadzoru budowlanego
- projektant sprawującego nadzór autorski
Zawiadomienie o zmianie na budowie jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiadomienie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioski do pobrania, wnioski do pobrania, Zawiadomienie o zmianie na budowę, wniosek o zmianę na budowę,
dokumenty do pobrania, dokumenty do pobrania,

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
centralnego,
gazowego, ogrzewania,
o dokonanie,
odbiory gazu,
wniosek, odbioru, odbiór gazu,
instalacji,
Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego,

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej skierowany jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wykonujących prace budowlane na umowę lub też zlecenie. Kiedy zakończy się okres gwarancyjny prac - należy odzyskać swoje pieniądze zabezpieczone w postaci kaucji gwarancyjnej.

Pismo zostało sporządzone w postaci dokumentu tekstowego, który można bez problemu otworzyć oraz edytować w znanych aplikacjach biurowych - MS Office, LibreOffice lub też OpenOffice.

Można dokument od razu wydrukować jak i wypełnić ręcznie.

Wniosek należy przekazać przedsiębiorstwu, na rzecz którego było realizowane zlecenie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot kaucji gwarancyjnej, zwrot kaucji, wniosek, dokument, pismo,
kaucja,
gwarancja,
pdf,
word, odzyskanie kaucji gwarancyjnej,

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy - przeznaczony jest dla osób, które chcą wybudować np. budynek gospodarczy w granicy swojej nieruchomości z przyzwoleniem sąsiada. Lepiej mieć takie oświadczenie (sporządzone przez sąsiada) w swojej dokumentacji technicznej, tak aby nie było najmniejszego problemu z realizowaniem prac budowlanych.

Oświadczenie zapisane jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji pliku na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub LibreOffice.

Wypełnione oraz podpisane oświadczenie należy przedłożyć w Urzędzie Miasta - jeżeli realizowana budowa wymaga zgłoszenia lub pozwolenia, ew. przechowywać w dokumentacji technicznej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budynek na granicy, budowa domu w granicy,
budowa budynku gospodarczego w granicy, budowa w granicy, budowla w granicy z sąsiadem,
budowa, działka, granica działki,