Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Przy budowie

Wnioski, zaświadczenia, oświadczenia potrzebne gdy zaczynamy budowę nie tylko domu, Wzory pism związanych z wszelkiego rodzaju budową i rozbiórką.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości np. towarzystwu prowadzącemu działalność charytatywną.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakup, prośba,
podanie, posiadłosć, posiadłośc, wykup mieszkania, posiadlość,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, prosba, kupno, wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomosci,
posiadłość,
Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości,

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z prośbą o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nieruchomość rolna,
granica nieruchomości, dokument online,
prosba, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości r,
wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomosci r,
prośba,
wytyczenie granicy, dokumenty online do pobrania, podanie, dokument do pobrania,

Wniosek o przekazanie

›› Pobierz teraz

Wniosek o przekazanie.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przekazywac, Wniosek o przekazanie, przekazywanie,
przekazywać, dokument do pobrania, podanie, dokumenty online do pobrania,
prośba, dokumenty do pobrania,
prosba, dokumenty online do pobrania, dokument online,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą:..."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wniosek o ustalenie warunkow zabudowy i zagospodar,
warunkow zabudowy,
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodar,
zagospodarowanie terenu, prosba,
podanie, prośba,
warunki zabudowy, dokumenty do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba, wydanie pozwolenia, wniosek o wydanie pozwolenia na budowe, wydawanie pozwoleń, dokument online, Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, pozwolenie na budowe, pozwolen,
prośba, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, podanie,
pozwolenie na budowę,

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prośba, podanie, dokumenty do pobrania,
odprowadzenie sciekow,
odprowadzenie ścieków, scieki,
prosba, dokumenty online do pobrania, Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie...,
wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie scie, dokumenty online do pobrania, odprowadzanie ściekó, dokument online, dokument do pobrania,
ścieki,

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, wydawanie pozwoleń,
pozwolenie na rozbiórke, dokument do pobrania, wydawanie pozwolen, pozwolenie na rozbiorkę, wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiorke,
prośba,
prosba,
pozwolenie na rozbiórkę, rozbiorka,
podanie,

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego."W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydawanie pozwolen, obiekty budowlane, dokument do pobrania,
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiekt, wykup mieszkania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
podanie,
prośba,
prosba,
obiekt budowlany,
dokument online, uzytkowanie obiektu budowlanego, wydawanie pozwoleń,

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.
Dokument Word do edycji.

Wniosek pełnomocnika o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wykup mieszkania, dokumenty online do pobrania,
prośba, wydawanie pozwolen, podanie,
dokument do pobrania,
nabycie, cudzoziemiec, kupno,
wydawanie pozwoleń, wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudz,
prosba, dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkc, dokument online, dokumenty online do pobrania,
prośba,
podanie, wyłacznie gruntu z produkcji rolniczej,
dokumenty do pobrania, produkcja rolna,
wydawanie pozwoleń, wydawanie pozwolen,
grunt, prosba, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
wniosek o zezwolenie na wylacznie gruntu z produkc,

Zgłoszenie robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie robót budowlanych.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam budowę.."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prośba, dokumenty do pobrania,
Zgłoszenie robot budowlanych,
dokument do pobrania, prosba,
podanie,
dokumenty online do pobrania, Zgłoszenie robót budowlanych, roboty budowlane,
dokumenty online do pobrania,
zgloszenie robot budowlanych,
robota budowlana,
dokument online,

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę,

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
dokument online,

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu

›› Pobierz teraz

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z us,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania,
plan miejscowy,

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty online do pobrania, przeniesienie budowy, dokumenty do pobrania,
zmiana decyzji o warunkach zabudowy, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy,

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego

›› Pobierz teraz

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wpis, wyrys,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego,
ewidencja, operat ewidencyjny,

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania,
budowlany,
pozwolenie, pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
dokument, budowa domu,
dokumenty do pobrania, wniosek, obiekt, Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, zakończenie budowy,
dokument do pobrania,
koniec budowy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
budowa, oświadczenie kierownika, dokument oświadczający koniec budowy przez kierownika, dokument online,
Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy,
oświadczenie,
zakończenie budowy,

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości

›› Pobierz teraz

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
protokół,
dokumenty do pobrania, końcowy,
odbiór końcowy budowy, Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji,
odbiór budowy,
dokumenty online do pobrania, przekazanie do eksploatacji,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, zakończenie robót budowlanych,
zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych,
budowa, dokument online,
zakończenie prac budowlanych, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowa,
dokument online,
roboty budowlane,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, zgłoszenie robót budowy,
zgłoszenie robót budowlanych,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zgłoszenie budowy/robót budowlanych, zgłoszenie budowy,
buduj dom,

Umowa o roboty budowlane

›› Pobierz teraz

Wzór umowy budowlanej zawieranej z wykonawcami, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy o wykonanie robót budowlanych,
umowa o roboty budowlane wzór, umowa o roboty budowlane, dokument do pobrania, pismo potrzebne do budowy,
rozwiązanie umowy o roboty budowlane,
wzór umowy o roboty budowlane,
dokument online, umowa o roboty budowlane,
umowa o wykonanie robót budowlanych,
budowa domu, buduj dom,
umowa o dzieło roboty budowlane,
umowa przedwstępna o roboty budowlane,
wzory umów o roboty budowlane,

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, zezwolenie,
pole, produkcja rolna,
produkcji rolniczej, powierzchnia, wyłączenie gruntu,
Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej,
dokument online, dokumenty online do pobrania, grunt, dokumenty do pobrania, zezwolenie na wyłączenie gruntu, dokument do pobrania,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego. Dokument zapisany w postaci Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego, umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego, dom jedno rodzinny,
przeniesienie własności w domu jednorodzinnym,

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oddanie obiektu do użytku, koniec budowania obiektu,
dokumenty online do pobrania, koniec budowy, dokument online, dokumenty do pobrania, zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku, dokument do pobrania, zakończenie obiektu budowlanego, zakończenie budowy,
dokumenty online do pobrania,

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
jak wybudować ogrodzenie, ogrodzenie, dokument online,
zamiaru budowy ogrodzenia,
budowa ogrodzenia, wybudowanie ogrodzenia, dokument do pobrania, zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia,
jak wybudować ogrodzenie, budowanie ogrodzenia,
budowa ogrodzeń,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
nieruchomość,
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku,
budynek, inwestor, dokument do pobrania,
wyrażenie zgody,
budowa, dokumenty online do pobrania, inwestować,
dokument online,

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana budowy, dokumenty online do pobrania, zmianę o decyzji na budowę, dokumenty online do pobrania, wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę,
zmiana o budowe, budowa, dokument do pobrania,
zmiana decyzji, roboty, zmiana, dokument online, dokumenty do pobrania,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

›› Pobierz teraz

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, odstępstwo przepisów techniczno-budowlanych, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, wniosek uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, odstępstwo przepisów,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego,
warunki zabudowy, dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
lokalizacja inwestycji,
wniosek o ustalenie warunków zabudowy,
lokalizacja budowy, dokumenty do pobrania,

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy,
dokumenty do pobrania,
dokument online, nadzór inwestorski,
inspektor budowy, nadzór budowy, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, budowa,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, pozwolenie na budowę, wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę,
przeniesienie budowy,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania, przeniesienie pozwolenia na budowę,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty do pobrania,
wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia, ogorodzenie,
dokumenty online do pobrania, budowa,
dokumenty online do pobrania,
przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia, budowa ogrodzenia, dokument do pobrania,

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, obiekt budowlany, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zmiana, dokumenty do pobrania,
zmiana sposobu użytkowania,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych, pozwolenie na budowę, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia,
dokument online,

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
demontować, dokument online, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, rozbierać,
pozwolenie na rozbiórke, demontaż,
rozbiórka,

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
koniec budowy, zakończenie budowy, dokumenty do pobrania, koniec budowy domu,
dokumenty online do pobrania,
koniec budowy domu,
kierownik budowy,
zakończenie budowy, Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych, dokumenty online do pobrania, dokument online, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych,
dokument do pobrania,

Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokumenty online do pobrania, oświadczenie,
dokument online, cele budowlane,
prawo do nieruchomości,
cele, dokumenty online do pobrania, Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości, dysponowanie nieruchomością,

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obowiązki inspektora, inwestor,
dokumenty online do pobrania, nadzór inwestorskiego,
dokument online, dokumenty do pobrania,
oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, dokument do pobrania, nieruchomość,
dokumenty online do pobrania,
obowiązek,
inwestycja,

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
dokumenty online do pobrania, decyzja zabudowy,
warunki zabudowy,
dokument online, zagospodarowanie terenu,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby

›› Pobierz teraz

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania, wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,

Wniosek o zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego. Pismo należy złożyć Zarządcy Drogi z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowa drogi, droga, dokumenty do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zajęcie pasa drogowego,
wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
projekt budowlany,
dokument online, dokumenty online do pobrania, oświadczenie,
przepisy i zasady, dokument do pobrania, oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy techn, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, wiedza techniczna,

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową

›› Pobierz teraz

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstępna sprzedaży działki z rozpoczętą budową,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
budowa, umowa przedstępna,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową,
umowa przedwstępna kupna działki z rozpoczęta budową,

Protokół przekazania terenu i placu budowy

›› Pobierz teraz

Protokół przekazania terenu i placu budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
protokół przekazania terenu i placu budowy, dokumenty do pobrania, przekazanie placu budowy, dokument do pobrania,
termin placu budowy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
protokół, dokument online,
przekazanie terenu, protokół przekazania,

Kosztorys budowlany

›› Pobierz teraz

Kosztorys budowlany. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku .

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
koszty budowy sieci,
koszty budowy kortu, koszty budowy hotelu, ogame koszty budowy,
koszty budowy,
koszty budowy floty, koszty budowy domu 2007,
kosztorys budowlane,
dokument do pobrania, dom koszty budowy,
kosztorys budowy, projekty domów i koszty budowy,
kosztorys budowy hotelu aktualny kosztorys budowy domu,
jakie koszty budowy, travian koszty budowy,

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, inwesytcja, pełnienie nadzoru inwestycyjnego, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
nadzór inwestycyjny,
umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego, Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego,
dokument online,

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji

›› Pobierz teraz

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji, dokumenty do pobrania,
dokument online, umowa o remont, dokumenty online do pobrania,
konserwacja,
umowa o konserwacje,
remont,
dokument do pobrania,

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia, dokumenty online do pobrania,
umowa o wykonanie prac projektowych, umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia, dokument online, dokumenty do pobrania, prace projektowe,
wykonanie prac,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa,
częściowe wykonawstwo, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa o roboty budowlane częściowego wykonawstwa,
dokument online, dokument do pobrania,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa o roboty budowlane generalnego wykonawstwa,
dokument do pobrania,
umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa, dokument online,

Umowa z kierownikiem budowy

›› Pobierz teraz

Umowa z kierownikiem budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kierownik budowy,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
umowa z kierownikiem budowy,
budowa, dokument do pobrania, umowa kierownika, dokumenty online do pobrania, umowa kierownika budowy,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku o wydanie Aprobaty Technicznej. Dokument należy złożyć w Instytucie Techniki budowlanej. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aprobata techniczna,
wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, wniosek o aprobatę techniczną, Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej,

Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych

›› Pobierz teraz

B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
B-09, sprawozdanie,
sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych,
dokument do pobrania, sprawozdanie o nakładach, dokument online, Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych,
dokumenty online do pobrania, nakłady na budowę nowych budynków mieszkalnych, dokumenty online do pobrania,

Wzór ewidencji obiektów budowlanych

›› Pobierz teraz

Wzór ewidencji obiektów budowlanych - rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania. Ewidencja budowli, budynków, dróg, innych obiektów budowlanych i mostowych oraz rurociągów, przewodów, linii i sieci.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, ewidencja budynków, ewidencja budowli,
ewidencja mostowa, ewidencja przewodów,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, ewidencja linii i siecie,
ewidencja innych obiektów budowlanych, ewidencja, dokument do pobrania,
wzór ewidencji obiektów budowlanych,
dokumenty online do pobrania,
ewidencja rurociągów,

Listra kontrolna BHP na budowie

›› Pobierz teraz

Lista kontrolna bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. Dokument zapisany w formacie doc. Listę kontrolną należy otworzyć w programie Word jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online zawiera 5 stron A4.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
lista kontrolan bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie, dokumenty online do pobrania,
bhp lista, lista kontrolna bhp, dokumenty do pobrania,
lista bhp na budowę, plac budowy, dokumenty online do pobrania, kontrolna lista bhp na budowie,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego dokument zapisany w formacie doc. Umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera cztery strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie lokalu, umowa o przeniesienie lokalu mieszkalnego, umowa o przeniesienie lokalu, umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego, przeniesienie lokalu mieszkalnego, lokal przeniesienie,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

›› Pobierz teraz

Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek o uzyskanie zgody zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstąpienie od przepisów techniczno, jak ominąć przepisy budowlane,
ominięcie przepisów budowlanych,
Wniosek o uzyskanie zgodnie na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych, przepisy budowlane, ominiecie przepisów,

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zgłoszenie zawiera jedną stronę A4 przygotowanych do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozbiórka budynku, dokument do pobrania, zgłoszenie rozbiórki budynku bez pozwolenia,
zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę,
rozbiórka budynku bez pozwolenia, zgłoszenie rozbiórki,

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna)

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Opinia urbanistyczna zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wpis i wyrys miasta,
wniosek o wpis i wyrys zagospodarowania miejsca przestrzennego, opinia urbanistyczna, Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna),
plan miasta,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora)

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę z powodu zmiany inwestora jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
przeniesienie budowy, przeniesienie na pozwolenie budowy,
przeniesienie budowy z powodu zmiany inwestora,
inwestor, przeniesienie budowy z powodu przeniesienia budowy,
przeniesienie budowy,
dokument do pobrania online, wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora),

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej, dokument do pobrania, dokument do pobrania, wniosek o pozwolenie na budowę, dokument do pobrania online, wniosek,
wniosek o pozwolenie na przebudowę instalacji gazowej,

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas, utrzymaniem i ochroną dróg, przebudową, remontem, dokument do pobrania,

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
robotami,
i ochrony, planu,
bezpieczeństwa,
oraz przyjęciu, rozbiórką, zdrowia, rozbiórką,
budowlanymi, kierowania, Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowan,
o sporządzeniu,
budową,
Oświadczenie, obowiązku,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskigo nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nadzoru,
o przyjęciu, pełnienia, rozbiórką,
Oświadczenie,
robotami budowlanymi,
nadzór,
rozbierać rozbiórka,
obowiązków, z budową, związanymi,
rozbiórką, nad danymi,
robotami, budowlanymi,

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany

›› Pobierz teraz

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany o wykonaniu zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pobranie dokument, projektowanie, oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany, pobieranie dokumentu, projekt budowlany,
dokument do pobrania, sprawdzenie projektu budowlanego,

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest zapisana w formacie doc. Wniosek o umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa partycypacji,
wniosek o zawarcie umowy,
Wniosek, partycypacji,
mieszkalnego,
o zawarcie, budowy,
w kosztach,
umowy,
lokalu, Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego,

Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie dokonania rozliczenia wpłaconej przez osobę na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie, o rozliczeniu,
Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego,
kwoty,
z następcą, partycypacji,
partycypującego, oświadczenie do pobrania,
wnioski do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Karta działki

›› Pobierz teraz

Karta działki zawiera:
- Opis lokalizacji
- Właściciel / użytkownik wieczysty / dzierżawca
- Formę władania - własności, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne
- Dane dotyczące oferującego
- Transakcja
- Infrastrukturę techniczną
- Otoczenie działki / uproszczony schemat
- Warunki topograficzne i geotechniczne
- Inne uwagi

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioski do pobrania, charakterystyka działki, opis działki, preferencje działki, karta opisu działki, Karta działki, arkusz o działce, dokumenty do pobrania,
dane o działce,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (robót budowlanych)

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera dwie strony A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o obowiązki, przyjecie obowiązków,
oświadczenie kierownika, kierownika,
o przyjęciu,
Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy,
Oświadczenie,
kierownik budowy, obowiązków,
obowiązki, budowy,

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji:
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Państwowej Inspekcji Pracy
- Państwową Straż Pożarną
Oświadczenie jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji,
dokumenty do pobrania,
instytucji,
Oświadczenie,
wnioski do pobrania, pisma do pobrania, o zawiadomieniu,
inwestora,

Zawiadomienie o zmianie na budowie

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zmianie:
- kierownika budowy
- inspektora nadzoru budowlanego
- projektant sprawującego nadzór autorski
Zawiadomienie o zmianie na budowie jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiadomienie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioski do pobrania,
wniosek o zmianę na budowę, Zawiadomienie o zmianie na budowę, dokumenty do pobrania,
wnioski do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odbiory gazu, Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego,
gazowego, instalacji,
o dokonanie,
wniosek,
ogrzewania, odbioru, centralnego,
odbiór gazu,

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej skierowany jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wykonujących prace budowlane na umowę lub też zlecenie. Kiedy zakończy się okres gwarancyjny prac - należy odzyskać swoje pieniądze zabezpieczone w postaci kaucji gwarancyjnej.

Pismo zostało sporządzone w postaci dokumentu tekstowego, który można bez problemu otworzyć oraz edytować w znanych aplikacjach biurowych - MS Office, LibreOffice lub też OpenOffice.

Można dokument od razu wydrukować jak i wypełnić ręcznie.

Wniosek należy przekazać przedsiębiorstwu, na rzecz którego było realizowane zlecenie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
gwarancja,
wniosek,
odzyskanie kaucji gwarancyjnej,
zwrot kaucji gwarancyjnej,
pdf,
pismo,
word, dokument, zwrot kaucji, kaucja,

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy - przeznaczony jest dla osób, które chcą wybudować np. budynek gospodarczy w granicy swojej nieruchomości z przyzwoleniem sąsiada. Lepiej mieć takie oświadczenie (sporządzone przez sąsiada) w swojej dokumentacji technicznej, tak aby nie było najmniejszego problemu z realizowaniem prac budowlanych.

Oświadczenie zapisane jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji pliku na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub LibreOffice.

Wypełnione oraz podpisane oświadczenie należy przedłożyć w Urzędzie Miasta - jeżeli realizowana budowa wymaga zgłoszenia lub pozwolenia, ew. przechowywać w dokumentacji technicznej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowa domu w granicy,
działka,
budowa, budowla w granicy z sąsiadem, budowa budynku gospodarczego w granicy, budynek na granicy,
budowa w granicy,
granica działki,