Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Przy budowie

Wnioski, zaświadczenia, oświadczenia potrzebne gdy zaczynamy budowę nie tylko domu, Wzory pism związanych z wszelkiego rodzaju budową i rozbiórką.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości np. towarzystwu prowadzącemu działalność charytatywną.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, kupno, wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomosci, prosba,
posiadłośc, zakup,
posiadłość,
dokumenty do pobrania,
wykup mieszkania,
posiadłosć, dokument do pobrania,
Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości, podanie, posiadlość,
prośba,

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z prośbą o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości r, dokument do pobrania,
prosba, wytyczenie granicy, podanie, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
prośba, granica nieruchomości, wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomosci r,
nieruchomość rolna,

Wniosek o przekazanie

›› Pobierz teraz

Wniosek o przekazanie.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
przekazywanie, dokumenty do pobrania, dokument online,
prośba,
dokumenty online do pobrania, Wniosek o przekazanie,
przekazywac,
podanie, przekazywać,
prosba,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą:..."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zagospodarowanie terenu, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, prośba, podanie, warunkow zabudowy,
dokument online, warunki zabudowy, dokumenty do pobrania, Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodar,
wniosek o ustalenie warunkow zabudowy i zagospodar, prosba,
dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, pozwolen, prośba,
podanie,
pozwolenie na budowę, wydawanie pozwoleń,
dokumenty do pobrania,
pozwolenie na budowe,
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę,
wydanie pozwolenia,
prosba,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wniosek o wydanie pozwolenia na budowe,

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, odprowadzenie ścieków,
dokumenty online do pobrania, scieki,
ścieki, prosba,
odprowadzenie sciekow, sciek,
odprowadzanie ściekó, Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie..., ściek,
podanie, wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie scie, dokument online,

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
wydawanie pozwoleń,
wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiorke, podanie, Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, pozwolenie na rozbiórke,
wydawanie pozwolen, rozbiorka, prosba,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, prośba,
rozbiórka,

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego."W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wykup mieszkania, dokumenty online do pobrania,
wydawanie pozwolen,
obiekt budowlany,
uzytkowanie obiektu budowlanego, Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiekt, dokument online,
obiekty budowlane,
dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiekt,
podanie, prośba, wydawanie pozwoleń, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.
Dokument Word do edycji.

Wniosek pełnomocnika o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
cudzoziemiec, dokument online, kupno,
wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudz, prośba,
wydawanie pozwoleń, nabycie,
dokumenty online do pobrania, wykup mieszkania, dokumenty do pobrania,
wydawanie pozwolen,
dokumenty online do pobrania, prosba,
podanie,

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
podanie, Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkc, grunt, wydawanie pozwoleń, dokumenty do pobrania, wniosek o zezwolenie na wylacznie gruntu z produkc,
dokument online,
prośba, prosba,
dokument do pobrania,
produkcja rolna, dokumenty online do pobrania, wyłacznie gruntu z produkcji rolniczej,
wydawanie pozwolen,

Zgłoszenie robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie robót budowlanych.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam budowę.."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
roboty budowlane, Zgłoszenie robot budowlanych,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
prośba, Zgłoszenie robót budowlanych,
prosba, dokument do pobrania, robota budowlana, dokumenty online do pobrania,
zgloszenie robot budowlanych,
podanie, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu

›› Pobierz teraz

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z us,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
plan miejscowy,
dokumenty online do pobrania, dokument online,

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
przeniesienie budowy,
dokumenty online do pobrania, zmiana decyzji o warunkach zabudowy,

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego

›› Pobierz teraz

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
operat ewidencyjny,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego,
wpis, wyrys,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
ewidencja,

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowlany,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
pozwolenie, dokumenty do pobrania,
dokument,
pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
budowa domu,
wniosek,
obiekt, dokumenty do pobrania, Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
dokument do pobrania,

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakończenie budowy, budowa, oświadczenie kierownika,
koniec budowy, zakończenie budowy,
dokument online, dokument oświadczający koniec budowy przez kierownika, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, dokumenty online do pobrania, oświadczenie,

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości

›› Pobierz teraz

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji, odbiór końcowy budowy, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
odbiór budowy,
końcowy,
przekazanie do eksploatacji, dokument online, protokół,

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, zakończenie robót budowlanych,
dokumenty online do pobrania,
budowa, zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, dokument online,
zakończenie prac budowlanych,
dokumenty online do pobrania,

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, zgłoszenie robót budowy,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
zgłoszenie robót budowlanych, roboty budowlane, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, buduj dom,
zgłoszenie budowy/robót budowlanych,
budowa, zgłoszenie budowy,

Umowa o roboty budowlane

›› Pobierz teraz

Wzór umowy budowlanej zawieranej z wykonawcami, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pisma potrzebne do budowy, umowy o wykonanie robót budowlanych, dokumenty do pobrania, aneks do umowy o roboty budowlane, odstąpienie od umowy o roboty budowlane, umowa o wykonanie robót budowlanych, dokumenty online do pobrania, pismo potrzebne do budowy, umowa o roboty budowlane,
wzor umowy o roboty budowlane,
umowa przedwstępna o roboty budowlane, rozwiązanie umowy o roboty budowlane,
wzór umowy o wykonanie robót budowlanych, buduj dom,
umowa o dzieło a umowa o roboty budowlane,

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zezwolenie na wyłączenie gruntu,
wyłączenie gruntu,
grunt, dokumenty online do pobrania, produkcji rolniczej, powierzchnia, dokumenty online do pobrania,
zezwolenie,
dokument online,
pole, dokumenty do pobrania, Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, dokument do pobrania,
produkcja rolna,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego. Dokument zapisany w postaci Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokument online, umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego,
dom jedno rodzinny,
umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego, przeniesienie własności w domu jednorodzinnym,
dokumenty do pobrania,

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakończenie obiektu budowlanego,
dokument do pobrania, dokument online,
koniec budowania obiektu,
koniec budowy, oddanie obiektu do użytku,
dokumenty do pobrania,
zakończenie budowy,
dokumenty online do pobrania,
zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku,
dokumenty online do pobrania,

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowa ogrodzeń, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, budowa ogrodzenia, zamiaru budowy ogrodzenia,
dokument online, budowanie ogrodzenia,
dokumenty online do pobrania,
jak wybudować ogrodzenie,
zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia,
wybudowanie ogrodzenia,
ogrodzenie, jak wybudować ogrodzenie,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
inwestować, nieruchomość, dokument do pobrania, budynek,
inwestor,
wyrażenie zgody, dokument online, oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku, dokumenty online do pobrania,
budowa, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmianę o decyzji na budowę,
wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę,
zmiana decyzji, dokumenty online do pobrania, zmiana,
dokument online,
zmiana budowy, dokumenty online do pobrania,
zmiana o budowe,
roboty,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, budowa,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

›› Pobierz teraz

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstępstwo przepisów,
uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, odstępstwo przepisów techniczno-budowlanych,
dokument online, dokumenty online do pobrania, wniosek uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o ustalenie warunków zabudowy, dokumenty online do pobrania, dokument online,
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego, dokumenty online do pobrania, lokalizacja budowy,
dokument do pobrania, warunki zabudowy, lokalizacja inwestycji, dokumenty do pobrania,

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, budowa,
dokument do pobrania,
nadzór budowy,
inspektor budowy, dokumenty online do pobrania,
nadzór inwestorski, oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy,
dokument online, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie pozwolenia na budowę,
przeniesienie budowy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę,
pozwolenie na budowę,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia,
budowa ogrodzenia,
dokument do pobrania, budowa,
dokumenty do pobrania,
ogorodzenie, dokument online, przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana sposobu użytkowania,
wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zmiana,
dokument online, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, obiekt budowlany, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
pozwolenie na budowę, dokument online, dokument do pobrania, Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia, dokumenty do pobrania,

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, demontaż, rozbiórka,
rozbierać,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
pozwolenie na rozbiórke, wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
demontować,

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakończenie budowy,
dokument do pobrania, koniec budowy,
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych,
koniec budowy domu, kierownik budowy, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
zakończenie budowy,
koniec budowy domu,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie,
dysponowanie nieruchomością, Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, cele budowlane,
prawo do nieruchomości, dokument online, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokumenty online do pobrania, cele,

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
obowiązek, dokumenty do pobrania, inwestycja, nadzór inwestorskiego, dokument online, oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego,
dokument do pobrania, nieruchomość,
obowiązki inspektora,
dokumenty online do pobrania,
inwestor,

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
decyzja zabudowy, dokumenty online do pobrania,
zagospodarowanie terenu, warunki zabudowy, dokument online,
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby

›› Pobierz teraz

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,

Wniosek o zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego. Pismo należy złożyć Zarządcy Drogi z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, droga,
zajęcie pasa drogowego, dokumenty online do pobrania, wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego,
dokument do pobrania,
dokument online, budowa drogi,
dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy techn,
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie,
przepisy i zasady,
dokument do pobrania, wiedza techniczna,
dokumenty do pobrania,
projekt budowlany,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową

›› Pobierz teraz

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
umowa przedwstępna sprzedaży działki z rozpoczętą budową, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
budowa,
umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową, umowa przedwstępna kupna działki z rozpoczęta budową, dokument do pobrania,
umowa przedstępna, dokumenty do pobrania,

Protokół przekazania terenu i placu budowy

›› Pobierz teraz

Protokół przekazania terenu i placu budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, przekazanie terenu,
przekazanie placu budowy,
dokument online, dokumenty online do pobrania, protokół przekazania,
protokół, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, termin placu budowy,
protokół przekazania terenu i placu budowy,

Kosztorys budowlany

›› Pobierz teraz

Kosztorys budowlany. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku .

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kosztorys budowlany domu,
koszty budowy domu drewnianego, koszty budowy domków,
projekty domów koszty budowy, kosztorys materiałów budowlanych,
koszty budowy domu 2007, koszty budowy domu jednorodzinnego, kosztorysy budowy domów,
usługi budowlane kosztorys, kosztorys budowlany, koszty budowy budynkow,
koszty budowy 2007, koszty budowy domu, koszty nadzoru budowlanego,
dokumenty online do pobrania,

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, inwesytcja,
Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania,
pełnienie nadzoru inwestycyjnego,
nadzór inwestycyjny, umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego,

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji

›› Pobierz teraz

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o remont, dokumenty online do pobrania,
remont,
dokumenty online do pobrania, umowa o konserwacje, dokumenty do pobrania, konserwacja, dokument online,
umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji,
dokument do pobrania,

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia, dokument online, umowa o wykonanie prac projektowych,
umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia, wykonanie prac,
dokument do pobrania, prace projektowe,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa,
dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, częściowe wykonawstwo, umowa o roboty budowlane częściowego wykonawstwa,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa, dokumenty online do pobrania, umowa o roboty budowlane generalnego wykonawstwa, dokument online,
dokument do pobrania,

Umowa z kierownikiem budowy

›› Pobierz teraz

Umowa z kierownikiem budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa z kierownikiem budowy,
dokumenty online do pobrania, umowa kierownika, budowa,
dokumenty do pobrania,
kierownik budowy,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, umowa kierownika budowy,
dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku o wydanie Aprobaty Technicznej. Dokument należy złożyć w Instytucie Techniki budowlanej. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej,
dokumenty do pobrania, aprobata techniczna, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
wniosek o aprobatę techniczną, Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej,

Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych

›› Pobierz teraz

B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych,
sprawozdanie o nakładach,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, B-09,
nakłady na budowę nowych budynków mieszkalnych,
dokument online, sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych, sprawozdanie,
dokumenty online do pobrania,

Wzór ewidencji obiektów budowlanych

›› Pobierz teraz

Wzór ewidencji obiektów budowlanych - rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania. Ewidencja budowli, budynków, dróg, innych obiektów budowlanych i mostowych oraz rurociągów, przewodów, linii i sieci.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wzór ewidencji obiektów budowlanych,
dokument do pobrania, ewidencja rurociągów, ewidencja przewodów, ewidencja mostowa, ewidencja budowli, dokumenty online do pobrania,
ewidencja innych obiektów budowlanych, dokument online,
ewidencja linii i siecie, dokumenty do pobrania,
ewidencja budynków, ewidencja,

Listra kontrolna BHP na budowie

›› Pobierz teraz

Lista kontrolna bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. Dokument zapisany w formacie doc. Listę kontrolną należy otworzyć w programie Word jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online zawiera 5 stron A4.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
lista bhp na budowę,
dokumenty online do pobrania, plac budowy,
lista kontrolan bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie, lista kontrolna bhp, dokumenty online do pobrania,
kontrolna lista bhp na budowie, dokumenty do pobrania, bhp lista,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego dokument zapisany w formacie doc. Umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera cztery strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie lokalu, umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego, umowa o przeniesienie lokalu, lokal przeniesienie,
umowa o przeniesienie lokalu mieszkalnego,
przeniesienie lokalu mieszkalnego,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

›› Pobierz teraz

Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek o uzyskanie zgody zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstąpienie od przepisów techniczno,
przepisy budowlane,
jak ominąć przepisy budowlane,
ominięcie przepisów budowlanych, ominiecie przepisów,
Wniosek o uzyskanie zgodnie na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zgłoszenie zawiera jedną stronę A4 przygotowanych do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zgłoszenie rozbiórki budynku bez pozwolenia,
zgłoszenie rozbiórki, dokument do pobrania, rozbiórka budynku bez pozwolenia, zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę, rozbiórka budynku,

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna)

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Opinia urbanistyczna zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wpis i wyrys miasta, wniosek o wpis i wyrys zagospodarowania miejsca przestrzennego, Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna), opinia urbanistyczna, plan miasta,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora)

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę z powodu zmiany inwestora jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie budowy,
inwestor, dokument do pobrania, przeniesienie budowy z powodu zmiany inwestora,
wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora),
przeniesienie na pozwolenie budowy, dokument do pobrania online, przeniesienie budowy,
przeniesienie budowy z powodu przeniesienia budowy,

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o pozwolenie na przebudowę instalacji gazowej, wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej, dokument do pobrania online,
wniosek, dokument do pobrania,

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas,
dokument do pobrania,
remontem,
przebudową,
Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, utrzymaniem i ochroną dróg,

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowlanymi,
rozbiórką, Oświadczenie, robotami,
zdrowia,
kierowania, Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowan, bezpieczeństwa, rozbiórką, o sporządzeniu,
obowiązku, i ochrony, oraz przyjęciu,
robotami budowlanymi, budową,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskigo nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozbierać rozbiórka,
Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi,
nadzór, budowlanymi, rozbiórką,
robotami budowlanymi,
o przyjęciu, pełnienia,
nadzoru,
Oświadczenie, związanymi, robotami, obowiązków,
robotami, z budową,

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany

›› Pobierz teraz

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany o wykonaniu zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
projekt budowlany,
projektowanie,
pobieranie dokumentu,
pobranie dokument, sprawdzenie projektu budowlanego,
oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany,
dokument do pobrania,

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest zapisana w formacie doc. Wniosek o umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
mieszkalnego,
Wniosek, umowa partycypacji, lokalu, wniosek o zawarcie umowy, budowy,
Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, umowy,
o zawarcie, w kosztach, partycypacji,

Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie dokonania rozliczenia wpłaconej przez osobę na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego, partycypującego, dokumenty do pobrania, z następcą,
wnioski do pobrania,
Oświadczenie, kwoty,
partycypacji,
oświadczenie do pobrania,
o rozliczeniu,

Karta działki

›› Pobierz teraz

Karta działki zawiera:
- Opis lokalizacji
- Właściciel / użytkownik wieczysty / dzierżawca
- Formę władania - własności, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne
- Dane dotyczące oferującego
- Transakcja
- Infrastrukturę techniczną
- Otoczenie działki / uproszczony schemat
- Warunki topograficzne i geotechniczne
- Inne uwagi

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dane o działce,
charakterystyka działki,
karta opisu działki,
wnioski do pobrania, opis działki, dokumenty do pobrania,
Karta działki, preferencje działki, arkusz o działce,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (robót budowlanych)

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera dwie strony A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o obowiązki,
o przyjęciu,
budowy,
Oświadczenie, przyjecie obowiązków, kierownika, obowiązków,
obowiązki, kierownik budowy,
oświadczenie kierownika,
Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy,

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji:
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Państwowej Inspekcji Pracy
- Państwową Straż Pożarną
Oświadczenie jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, inwestora, o zawiadomieniu,
Oświadczenie,
pisma do pobrania, wnioski do pobrania, instytucji, Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji,

Zawiadomienie o zmianie na budowie

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zmianie:
- kierownika budowy
- inspektora nadzoru budowlanego
- projektant sprawującego nadzór autorski
Zawiadomienie o zmianie na budowie jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiadomienie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, wnioski do pobrania,
dokumenty do pobrania, Zawiadomienie o zmianie na budowę,
wnioski do pobrania, wniosek o zmianę na budowę,

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o dokonanie,
wniosek,
ogrzewania, Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego, instalacji,
centralnego, odbiory gazu, odbiór gazu,
odbioru,
gazowego,

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej skierowany jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wykonujących prace budowlane na umowę lub też zlecenie. Kiedy zakończy się okres gwarancyjny prac - należy odzyskać swoje pieniądze zabezpieczone w postaci kaucji gwarancyjnej.

Pismo zostało sporządzone w postaci dokumentu tekstowego, który można bez problemu otworzyć oraz edytować w znanych aplikacjach biurowych - MS Office, LibreOffice lub też OpenOffice.

Można dokument od razu wydrukować jak i wypełnić ręcznie.

Wniosek należy przekazać przedsiębiorstwu, na rzecz którego było realizowane zlecenie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odzyskanie kaucji gwarancyjnej,
pismo,
kaucja,
zwrot kaucji gwarancyjnej, dokument,
zwrot kaucji,
word,
pdf,
wniosek,
gwarancja,

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy - przeznaczony jest dla osób, które chcą wybudować np. budynek gospodarczy w granicy swojej nieruchomości z przyzwoleniem sąsiada. Lepiej mieć takie oświadczenie (sporządzone przez sąsiada) w swojej dokumentacji technicznej, tak aby nie było najmniejszego problemu z realizowaniem prac budowlanych.

Oświadczenie zapisane jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji pliku na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub LibreOffice.

Wypełnione oraz podpisane oświadczenie należy przedłożyć w Urzędzie Miasta - jeżeli realizowana budowa wymaga zgłoszenia lub pozwolenia, ew. przechowywać w dokumentacji technicznej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
granica działki,
budowa w granicy,
działka,
budowa,
budowa domu w granicy,
budowla w granicy z sąsiadem,
budynek na granicy, budowa budynku gospodarczego w granicy,