Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Przy budowie

Wnioski, zaświadczenia, oświadczenia potrzebne gdy zaczynamy budowę nie tylko domu, Wzory pism związanych z wszelkiego rodzaju budową i rozbiórką.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości np. towarzystwu prowadzącemu działalność charytatywną.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości,
dokumenty online do pobrania,
posiadlość, dokument online, posiadłość,
wykup mieszkania, kupno,
wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomosci,
zakup,
podanie,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
posiadłośc,
prośba,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z prośbą o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości r, prosba,
nieruchomość rolna, podanie,
dokument do pobrania,
wytyczenie granicy, prośba, dokumenty do pobrania,
wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomosci r,
dokument online,
granica nieruchomości, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o przekazanie

›› Pobierz teraz

Wniosek o przekazanie.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
podanie,
przekazywanie, przekazywac, dokumenty do pobrania, prośba,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, Wniosek o przekazanie, przekazywać, dokumenty online do pobrania, prosba,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą:..."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prośba,
dokument do pobrania, dokument online, warunkow zabudowy,
dokumenty do pobrania, wniosek o ustalenie warunkow zabudowy i zagospodar, prosba, podanie,
dokumenty online do pobrania, warunki zabudowy,
dokumenty online do pobrania, zagospodarowanie terenu,
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodar,

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydanie pozwolenia,
podanie, wniosek o wydanie pozwolenia na budowe,
prosba, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, pozwolenie na budowę, dokument online, prośba, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wydawanie pozwoleń, pozwolen, pozwolenie na budowe,
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę,

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ściek, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, scieki, ścieki, odprowadzanie ściekó, odprowadzenie sciekow,
prośba, odprowadzenie ścieków,
dokument do pobrania,
podanie,
sciek,
dokumenty do pobrania,
prosba, wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie scie,

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie,
Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę,
wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiorke,
prosba, wydawanie pozwolen,
pozwolenie na rozbiórke, dokumenty online do pobrania, pozwolenie na rozbiórkę, dokument online,
prośba,
dokument do pobrania,
rozbiórka, dokumenty do pobrania,
rozbiorka,
pozwolenie na rozbiorkę,

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego."W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wykup mieszkania, prośba,
dokumenty online do pobrania, uzytkowanie obiektu budowlanego, podanie,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiekt,
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiekt,
wydawanie pozwoleń, dokumenty do pobrania,
prosba,
dokument do pobrania,
obiekt budowlany, wydawanie pozwolen,

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.
Dokument Word do edycji.

Wniosek pełnomocnika o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, prosba,
wydawanie pozwolen,
wykup mieszkania,
dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudz,
wydawanie pozwoleń, kupno, podanie,
cudzoziemiec,
nabycie, dokumenty online do pobrania, prośba,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie, wydawanie pozwoleń, dokumenty do pobrania,
produkcja rolna, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
prośba, grunt, Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkc, dokument do pobrania, wydawanie pozwolen,
wniosek o zezwolenie na wylacznie gruntu z produkc, wyłacznie gruntu z produkcji rolniczej,
prosba,

Zgłoszenie robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie robót budowlanych.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam budowę.."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
roboty budowlane, dokumenty online do pobrania,
zgloszenie robot budowlanych, podanie, dokumenty do pobrania,
prosba, Zgłoszenie robot budowlanych, robota budowlana,
prośba,
Zgłoszenie robót budowlanych,

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę,
dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu

›› Pobierz teraz

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z us,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online,
plan miejscowy,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, dokument online,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie budowy, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, zmiana decyzji o warunkach zabudowy, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy, dokument online,

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego

›› Pobierz teraz

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego, wpis, ewidencja,
wyrys,
operat ewidencyjny,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, obiekt, dokumenty do pobrania, pozwolenie, wniosek, Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
budowa domu,
pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
dokument,
budowlany, dokument online, dokumenty do pobrania,

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, koniec budowy,
dokument oświadczający koniec budowy przez kierownika, dokumenty online do pobrania,
oświadczenie,
zakończenie budowy, dokument online, budowa,
zakończenie budowy,
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie kierownika,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości

›› Pobierz teraz

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odbiór końcowy budowy, protokół, odbiór budowy, dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
końcowy, dokumenty online do pobrania,
Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji,
przekazanie do eksploatacji,

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakończenie prac budowlanych,
dokument do pobrania,
zakończenie robót budowlanych,
zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online, budowa,

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zgłoszenie robót budowlanych,
buduj dom, zgłoszenie robót budowy,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zgłoszenie budowy, roboty budowlane,
dokument online,
budowa,
zgłoszenie budowy/robót budowlanych, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Umowa o roboty budowlane

›› Pobierz teraz

Wzór umowy budowlanej zawieranej z wykonawcami, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o roboty budowlane, umowa o roboty remontowo budowlane, wzór umowy o roboty budowlane, wzor umowy o roboty budowlane, umowa o roboty budowlane,
rozwiązanie umowy o roboty budowlane,
umowy o roboty budowlane,
dokumenty online do pobrania, buduj dom,
pisma potrzebne do budowy,
budowa domu,
umowa przedwstępna o roboty budowlane, odstąpienie od umowy o roboty budowlane, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wyłączenie gruntu, zezwolenie na wyłączenie gruntu, dokument online, dokument do pobrania, zezwolenie, dokumenty online do pobrania,
produkcji rolniczej,
powierzchnia, pole, grunt, dokumenty do pobrania, produkcja rolna,
dokumenty online do pobrania, Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego. Dokument zapisany w postaci Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego,
umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego, dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dom jedno rodzinny,
przeniesienie własności w domu jednorodzinnym,
dokument do pobrania,

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
koniec budowy,
dokumenty do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
zakończenie obiektu budowlanego, oddanie obiektu do użytku, zakończenie budowy, koniec budowania obiektu,

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
jak wybudować ogrodzenie, zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
zamiaru budowy ogrodzenia, dokument do pobrania,
budowanie ogrodzenia, jak wybudować ogrodzenie, wybudowanie ogrodzenia,
budowa ogrodzenia,
dokumenty online do pobrania,
budowa ogrodzeń,
ogrodzenie,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wyrażenie zgody, dokumenty do pobrania, budynek,
nieruchomość,
inwestor, dokument do pobrania,
dokument online, oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku, inwestować,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, budowa,

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
roboty, budowa, dokumenty online do pobrania,
zmiana,
dokument online,
wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, zmianę o decyzji na budowę,
zmiana o budowe, zmiana decyzji,
zmiana budowy,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

›› Pobierz teraz

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, odstępstwo przepisów,
dokument online,
odstępstwo przepisów techniczno-budowlanych, wniosek uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dokumenty online do pobrania,
lokalizacja inwestycji,
dokument do pobrania, warunki zabudowy,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokumenty do pobrania, wniosek o ustalenie warunków zabudowy, lokalizacja budowy,

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, budowa,
dokument online,
inspektor budowy, nadzór budowy,
nadzór inwestorski,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę,
przeniesienie pozwolenia na budowę, pozwolenie na budowę,
przeniesienie budowy, dokument online,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia, dokumenty do pobrania, dokument online,
wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia,
budowa ogrodzenia,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
budowa, ogorodzenie,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument online,
wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
zmiana sposobu użytkowania,
dokument do pobrania,
obiekt budowlany,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zmiana,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia, dokumenty online do pobrania, pozwolenie na budowę, przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania,

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, dokumenty online do pobrania, dokument online,
demontaż, demontować,
dokumenty do pobrania,
rozbiórka, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
rozbierać, pozwolenie na rozbiórke,

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
zakończenie budowy, koniec budowy,
oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych, dokument online, kierownik budowy,
koniec budowy domu,
koniec budowy domu, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
zakończenie budowy,
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych,

Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do nieruchomości, dysponowanie nieruchomością, dokumenty online do pobrania, cele, dokumenty online do pobrania, Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości, oświadczenie, dokumenty do pobrania,
dokument online,
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, cele budowlane,
dokument do pobrania,

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
inwestor, obowiązki inspektora, dokumenty do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, nadzór inwestorskiego, obowiązek,
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, inwestycja, nieruchomość,

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
decyzja zabudowy, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
warunki zabudowy,
dokument online,
zagospodarowanie terenu,
dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby

›› Pobierz teraz

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
dokument online,

Wniosek o zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego. Pismo należy złożyć Zarządcy Drogi z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
zajęcie pasa drogowego,
budowa drogi,
droga,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego,
dokument online, dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy techn,
oświadczenie, wiedza techniczna, dokument online,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, przepisy i zasady, projekt budowlany,

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową

›› Pobierz teraz

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstępna sprzedaży działki z rozpoczętą budową, umowa przedwstępna kupna działki z rozpoczęta budową, dokument do pobrania, dokument online, umowa przedstępna, umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, budowa, dokumenty online do pobrania,

Protokół przekazania terenu i placu budowy

›› Pobierz teraz

Protokół przekazania terenu i placu budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online, przekazanie terenu,
protokół przekazania terenu i placu budowy,
protokół przekazania,
dokumenty do pobrania,
protokół, termin placu budowy, dokumenty online do pobrania, przekazanie placu budowy,
dokument do pobrania,

Kosztorys budowlany

›› Pobierz teraz

Kosztorys budowlany. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku .

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
koszty budowy elektrowni wiatrowej,
kosztorys materiałów budowlanych,
koszty robocizny budowy domu koszty budowy boiska, koszty budowy domow, koszty budowy domku, kosztorys budowy domów, realne koszty budowy domu,
kosztorys robot budowlanych, koszty budowy basenu, kosztorys budowlany wzór,
wzór kosztorysu budowlanego,
dokumenty do pobrania, kosztorysy budowlane programy,
kosztorys budowy domu jednorodzinnego,
kosztorysy robót budowlanych,

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, nadzór inwestycyjny, umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego, inwesytcja,
pełnienie nadzoru inwestycyjnego,

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji

›› Pobierz teraz

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji,
dokument do pobrania, remont, dokumenty online do pobrania, dokument online, konserwacja,
dokumenty online do pobrania,
umowa o remont,
umowa o konserwacje,
dokumenty do pobrania,

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania, wykonanie prac,
umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia, umowa o wykonanie prac projektowych, prace projektowe, dokumenty online do pobrania, umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o roboty budowlane częściowego wykonawstwa,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
częściowe wykonawstwo,
umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa,
dokumenty do pobrania,
dokument online,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa o roboty budowlane generalnego wykonawstwa,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa, dokumenty do pobrania,

Umowa z kierownikiem budowy

›› Pobierz teraz

Umowa z kierownikiem budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa z kierownikiem budowy,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowa kierownika budowy,
dokument online, umowa kierownika,
dokumenty online do pobrania,
budowa,
dokumenty do pobrania,
kierownik budowy,

Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku o wydanie Aprobaty Technicznej. Dokument należy złożyć w Instytucie Techniki budowlanej. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online, Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej,
aprobata techniczna, wniosek o aprobatę techniczną, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej,

Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych

›› Pobierz teraz

B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych,
B-09,
sprawozdanie o nakładach, dokumenty online do pobrania,
sprawozdanie, dokumenty online do pobrania, nakłady na budowę nowych budynków mieszkalnych, dokument online,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych,

Wzór ewidencji obiektów budowlanych

›› Pobierz teraz

Wzór ewidencji obiektów budowlanych - rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania. Ewidencja budowli, budynków, dróg, innych obiektów budowlanych i mostowych oraz rurociągów, przewodów, linii i sieci.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ewidencja budynków,
wzór ewidencji obiektów budowlanych,
dokumenty online do pobrania, ewidencja budowli,
ewidencja rurociągów,
ewidencja innych obiektów budowlanych, dokument online, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, ewidencja, ewidencja przewodów,
dokument do pobrania,
ewidencja mostowa, ewidencja linii i siecie,

Listra kontrolna BHP na budowie

›› Pobierz teraz

Lista kontrolna bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. Dokument zapisany w formacie doc. Listę kontrolną należy otworzyć w programie Word jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online zawiera 5 stron A4.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
lista kontrolan bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie,
plac budowy,
kontrolna lista bhp na budowie,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, lista bhp na budowę,
dokumenty do pobrania,
bhp lista,
lista kontrolna bhp,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego dokument zapisany w formacie doc. Umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera cztery strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o przeniesienie lokalu, lokal przeniesienie,
przeniesienie lokalu mieszkalnego,
umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego, przeniesienie lokalu,
umowa o przeniesienie lokalu mieszkalnego,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

›› Pobierz teraz

Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek o uzyskanie zgody zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstąpienie od przepisów techniczno, jak ominąć przepisy budowlane, ominięcie przepisów budowlanych,
ominiecie przepisów, przepisy budowlane,
Wniosek o uzyskanie zgodnie na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zgłoszenie zawiera jedną stronę A4 przygotowanych do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozbiórka budynku, zgłoszenie rozbiórki, zgłoszenie rozbiórki budynku bez pozwolenia,
dokument do pobrania,
zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę, rozbiórka budynku bez pozwolenia,

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna)

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Opinia urbanistyczna zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna),
wniosek o wpis i wyrys zagospodarowania miejsca przestrzennego, plan miasta, wniosek o wpis i wyrys miasta,
opinia urbanistyczna,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora)

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę z powodu zmiany inwestora jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
przeniesienie na pozwolenie budowy, przeniesienie budowy,
wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora),
przeniesienie budowy, przeniesienie budowy z powodu zmiany inwestora,
dokument do pobrania online,
przeniesienie budowy z powodu przeniesienia budowy,
inwestor,

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania online, dokument do pobrania, wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej, dokument do pobrania, wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek,
wniosek o pozwolenie na przebudowę instalacji gazowej,

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przebudową,
Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową,
dokument do pobrania, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas,

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie,
Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowan,
i ochrony, robotami budowlanymi,
bezpieczeństwa, zdrowia, o sporządzeniu,
kierowania,
planu, budową, oraz przyjęciu, budowlanymi, rozbiórką, obowiązku,
robotami,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskigo nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pełnienia,
Oświadczenie, obowiązków, rozbierać rozbiórka, inwestorskiego, o przyjęciu,
budowlanymi, rozbiórką, robotami, Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi,
nadzór, związanymi, nad danymi, robotami, z budową,

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany

›› Pobierz teraz

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany o wykonaniu zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pobranie dokument, sprawdzenie projektu budowlanego,
pobieranie dokumentu,
projekt budowlany, oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany,
projektowanie,
dokument do pobrania,

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest zapisana w formacie doc. Wniosek o umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek, budowy,
umowy, lokalu, Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, wniosek o zawarcie umowy, o zawarcie, umowa partycypacji,
w kosztach,
mieszkalnego, partycypacji,

Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie dokonania rozliczenia wpłaconej przez osobę na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o rozliczeniu, Oświadczenie, dokumenty do pobrania, oświadczenie do pobrania,
partycypacji, z następcą,
Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego, wnioski do pobrania, kwoty,
partycypującego,

Karta działki

›› Pobierz teraz

Karta działki zawiera:
- Opis lokalizacji
- Właściciel / użytkownik wieczysty / dzierżawca
- Formę władania - własności, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne
- Dane dotyczące oferującego
- Transakcja
- Infrastrukturę techniczną
- Otoczenie działki / uproszczony schemat
- Warunki topograficzne i geotechniczne
- Inne uwagi

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
arkusz o działce,
charakterystyka działki, wnioski do pobrania,
opis działki,
karta opisu działki,
dane o działce, Karta działki, preferencje działki,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (robót budowlanych)

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera dwie strony A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kierownika, budowy, kierownik budowy, Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, obowiązki,
o przyjęciu,
oświadczenie kierownika, wniosek o obowiązki, obowiązków, przyjecie obowiązków, Oświadczenie,

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji:
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Państwowej Inspekcji Pracy
- Państwową Straż Pożarną
Oświadczenie jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pisma do pobrania, wnioski do pobrania, instytucji, o zawiadomieniu, Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji, dokumenty do pobrania,
Oświadczenie,
inwestora,

Zawiadomienie o zmianie na budowie

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zmianie:
- kierownika budowy
- inspektora nadzoru budowlanego
- projektant sprawującego nadzór autorski
Zawiadomienie o zmianie na budowie jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiadomienie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty do pobrania,
wniosek o zmianę na budowę,
Zawiadomienie o zmianie na budowę,
wnioski do pobrania, wnioski do pobrania,

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ogrzewania,
odbiór gazu, centralnego,
gazowego,
wniosek, odbiory gazu, Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego,
instalacji,
odbioru,
o dokonanie,

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej skierowany jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wykonujących prace budowlane na umowę lub też zlecenie. Kiedy zakończy się okres gwarancyjny prac - należy odzyskać swoje pieniądze zabezpieczone w postaci kaucji gwarancyjnej.

Pismo zostało sporządzone w postaci dokumentu tekstowego, który można bez problemu otworzyć oraz edytować w znanych aplikacjach biurowych - MS Office, LibreOffice lub też OpenOffice.

Można dokument od razu wydrukować jak i wypełnić ręcznie.

Wniosek należy przekazać przedsiębiorstwu, na rzecz którego było realizowane zlecenie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
word,
zwrot kaucji gwarancyjnej, zwrot kaucji,
gwarancja,
odzyskanie kaucji gwarancyjnej,
wniosek,
dokument, pismo,
pdf, kaucja,

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy - przeznaczony jest dla osób, które chcą wybudować np. budynek gospodarczy w granicy swojej nieruchomości z przyzwoleniem sąsiada. Lepiej mieć takie oświadczenie (sporządzone przez sąsiada) w swojej dokumentacji technicznej, tak aby nie było najmniejszego problemu z realizowaniem prac budowlanych.

Oświadczenie zapisane jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji pliku na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub LibreOffice.

Wypełnione oraz podpisane oświadczenie należy przedłożyć w Urzędzie Miasta - jeżeli realizowana budowa wymaga zgłoszenia lub pozwolenia, ew. przechowywać w dokumentacji technicznej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
granica działki, budynek na granicy,
działka, budowa w granicy, budowa budynku gospodarczego w granicy, budowla w granicy z sąsiadem, budowa,
budowa domu w granicy,