Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Przy budowie

Wnioski, zaświadczenia, oświadczenia potrzebne gdy zaczynamy budowę nie tylko domu, Wzory pism związanych z wszelkiego rodzaju budową i rozbiórką.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości np. towarzystwu prowadzącemu działalność charytatywną.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, posiadłośc,
wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomosci, dokumenty do pobrania,
prośba, kupno,
prosba, posiadłość,
posiadlość,
Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości, wykup mieszkania,
zakup, dokumenty online do pobrania,
dokument online,

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z prośbą o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba, podanie,
wytyczenie granicy,
prośba,
nieruchomość rolna, wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomosci r,
granica nieruchomości, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania,
Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości r, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o przekazanie

›› Pobierz teraz

Wniosek o przekazanie.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba, przekazywac,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
prośba,
przekazywanie,
dokument online,
podanie, przekazywać,
dokument do pobrania,
Wniosek o przekazanie,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą:..."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
warunkow zabudowy, warunki zabudowy, prośba, wniosek o ustalenie warunkow zabudowy i zagospodar,
dokumenty online do pobrania, Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodar,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
zagospodarowanie terenu, podanie,
prosba,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydanie pozwolenia,
dokumenty do pobrania,
prośba,
pozwolenie na budowę, dokumenty online do pobrania,
podanie,
dokument do pobrania, wydawanie pozwoleń, dokument online,
prosba,
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie pozwolenia na budowe,
pozwolen, pozwolenie na budowe,

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odprowadzenie ścieków, ściek, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie scie, dokumenty online do pobrania, odprowadzanie ściekó, dokumenty do pobrania, scieki,
dokument online,
prośba, sciek, odprowadzenie sciekow,
podanie,
Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie...,

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozbiorka, dokumenty online do pobrania,
podanie, dokumenty online do pobrania, prośba, pozwolenie na rozbiorkę, pozwolenie na rozbiórke,
rozbiórka, wydawanie pozwoleń, dokumenty do pobrania,
wydawanie pozwolen, pozwolenie na rozbiórkę,
Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, dokument do pobrania,
wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiorke,

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego."W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
uzytkowanie obiektu budowlanego,
dokumenty online do pobrania,
obiekty budowlane,
dokumenty do pobrania,
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiekt, wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiekt, dokument do pobrania, wykup mieszkania, prośba,
prosba, wydawanie pozwolen, dokumenty online do pobrania,
dokument online, podanie,
wydawanie pozwoleń,

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.
Dokument Word do edycji.

Wniosek pełnomocnika o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydawanie pozwolen, cudzoziemiec, wydawanie pozwoleń, podanie,
prośba, wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudz, dokumenty do pobrania,
prosba, dokument do pobrania,
kupno, dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wykup mieszkania, nabycie,

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
grunt,
produkcja rolna,
dokument do pobrania,
prosba, wydawanie pozwoleń,
dokumenty online do pobrania,
wyłacznie gruntu z produkcji rolniczej,
dokumenty do pobrania,
podanie,
Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkc, wydawanie pozwolen, dokument online,
prośba,
dokumenty online do pobrania, wniosek o zezwolenie na wylacznie gruntu z produkc,

Zgłoszenie robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie robót budowlanych.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam budowę.."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
robota budowlana,
dokument do pobrania,
zgloszenie robot budowlanych,
Zgłoszenie robót budowlanych, prosba, podanie, dokumenty do pobrania, Zgłoszenie robot budowlanych, dokumenty online do pobrania,
prośba, roboty budowlane, dokument online,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokumenty do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu

›› Pobierz teraz

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z us,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
plan miejscowy,

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,
dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
zmiana decyzji o warunkach zabudowy,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy,
dokumenty do pobrania,
dokument online, przeniesienie budowy,

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego

›› Pobierz teraz

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
operat ewidencyjny, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, ewidencja,
wyrys,
dokumenty online do pobrania,
Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego, wpis,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obiekt, pozwolenie,
budowa domu, budowlany, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty do pobrania, wniosek, dokumenty online do pobrania, dokument, Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, dokument online,
pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
dokument do pobrania,

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowa,
dokument oświadczający koniec budowy przez kierownika, dokumenty do pobrania, zakończenie budowy,
Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy,
dokumenty online do pobrania, koniec budowy, oświadczenie, dokument online, dokument do pobrania, zakończenie budowy,
oświadczenie kierownika, dokumenty online do pobrania,

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości

›› Pobierz teraz

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, protokół,
odbiór budowy,
odbiór końcowy budowy, końcowy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji, przekazanie do eksploatacji,

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zakończenie robót budowlanych,
budowa,
dokument online, zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zakończenie prac budowlanych,

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zgłoszenie budowy, budowa, zgłoszenie robót budowy,
zgłoszenie robót budowlanych, dokument online, zgłoszenie budowy/robót budowlanych,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
roboty budowlane,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
buduj dom,

Umowa o roboty budowlane

›› Pobierz teraz

Wzór umowy budowlanej zawieranej z wykonawcami, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pisma potrzebne do budowy,
pismo potrzebne do budowy,
dokumenty do pobrania, umowy o roboty budowlane,
umowa o wykonanie robót budowlanych,
potrzebne pisma do rozpoczeńcia budowy,
budowlany, umowa przedwstępna o roboty budowlane, odstąpienie od umowy o roboty budowlane,
jak zacząć budowę domu, wzor umowy o roboty budowlane,
budowa, umowa o roboty remontowo budowlane, umowa o dzieło a umowa o roboty budowlane,
wzór umowy o wykonanie robót budowlanych,

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
powierzchnia, pole, dokumenty online do pobrania, dokument online, Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, produkcji rolniczej, dokumenty do pobrania,
grunt,
wyłączenie gruntu, zezwolenie,
zezwolenie na wyłączenie gruntu,
produkcja rolna,
dokument do pobrania,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego. Dokument zapisany w postaci Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego,
umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego,
dokument online,
dokument do pobrania, przeniesienie własności w domu jednorodzinnym, dom jedno rodzinny,

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania, zakończenie obiektu budowlanego, zakończenie budowy, dokumenty online do pobrania, oddanie obiektu do użytku,
koniec budowania obiektu,
dokumenty do pobrania,
zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku, koniec budowy,

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, jak wybudować ogrodzenie, zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia, dokumenty online do pobrania,
jak wybudować ogrodzenie, budowanie ogrodzenia, budowa ogrodzenia,
wybudowanie ogrodzenia, dokumenty online do pobrania,
budowa ogrodzeń,
ogrodzenie, dokument online, dokument do pobrania,
zamiaru budowy ogrodzenia,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
inwestor, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, budowa, nieruchomość, inwestować, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wyrażenie zgody, budynek, oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku,
dokument online,

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę,
zmianę o decyzji na budowę,
dokumenty online do pobrania, zmiana o budowe,
budowa, roboty,
dokument online,
zmiana budowy,
zmiana decyzji, zmiana,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

›› Pobierz teraz

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, odstępstwo przepisów techniczno-budowlanych,
wniosek uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, odstępstwo przepisów,
uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, lokalizacja inwestycji, warunki zabudowy,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego, dokument online,
lokalizacja budowy,
wniosek o ustalenie warunków zabudowy,

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nadzór budowy, dokument do pobrania, inspektor budowy, dokumenty online do pobrania,
nadzór inwestorski, dokument online,
budowa,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, pozwolenie na budowę, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
przeniesienie budowy,
przeniesienie pozwolenia na budowę,
dokument do pobrania, wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia, budowa ogrodzenia, dokument online, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
ogorodzenie,
dokumenty online do pobrania, budowa, dokumenty do pobrania,
przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia,

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, obiekt budowlany, dokument do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
zmiana,
zmiana sposobu użytkowania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
pozwolenie na budowę, dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia,
dokumenty do pobrania,
przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych,

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozbierać,
dokument online, dokument do pobrania,
demontować,
dokumenty online do pobrania, demontaż,
wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
pozwolenie na rozbiórke,
dokumenty do pobrania, rozbiórka,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
koniec budowy domu, dokumenty do pobrania, zakończenie budowy,
dokumenty online do pobrania,
zakończenie budowy, dokumenty online do pobrania, dokument online,
koniec budowy, Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych, kierownik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych,
koniec budowy domu,

Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
cele,
dokument online, cele budowlane,
Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości, dokument do pobrania, oświadczenie,
dysponowanie nieruchomością, dokumenty online do pobrania,
prawo do nieruchomości,
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
inwestycja, dokument do pobrania, obowiązki inspektora,
nieruchomość, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, inwestor, dokument online, oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego,
obowiązek,
nadzór inwestorskiego,

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania,
zagospodarowanie terenu,
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
dokumenty online do pobrania, decyzja zabudowy,
dokumenty online do pobrania,
warunki zabudowy,
dokumenty do pobrania,

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby

›› Pobierz teraz

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby, dokument online, dokument do pobrania,

Wniosek o zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego. Pismo należy złożyć Zarządcy Drogi z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zajęcie pasa drogowego, budowa drogi,
dokument online, droga, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
projekt budowlany, przepisy i zasady, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online, wiedza techniczna,
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy techn,
oświadczenie,

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową

›› Pobierz teraz

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstępna sprzedaży działki z rozpoczętą budową,
umowa przedwstępna kupna działki z rozpoczęta budową,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online,
umowa przedstępna, umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową,
budowa,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Protokół przekazania terenu i placu budowy

›› Pobierz teraz

Protokół przekazania terenu i placu budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
protokół przekazania, dokumenty online do pobrania, termin placu budowy, dokument do pobrania, przekazanie terenu,
protokół, dokumenty online do pobrania,
protokół przekazania terenu i placu budowy, dokument online,
przekazanie placu budowy,

Kosztorys budowlany

›› Pobierz teraz

Kosztorys budowlany. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku .

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowlany kosztorys, koszty budowy hali,
kosztorys budowlane,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
kosztorys budowy domów,
dokument online, koszty budowy garażu,
dokumenty do pobrania,
koszty budowy mieszkania, koszty prac budowlanych, koszty budowy domów,
realne koszty budowy domu, kosztorys budowlany domu,
kosztorysy budowlane warszawa,

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego,
inwesytcja,
dokument online,
pełnienie nadzoru inwestycyjnego,
dokumenty do pobrania, nadzór inwestycyjny, dokumenty online do pobrania,

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji

›› Pobierz teraz

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty do pobrania,
umowa o konserwacje, dokumenty online do pobrania,
umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji, dokument do pobrania, remont, konserwacja,
umowa o remont, dokumenty online do pobrania,

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia,
dokumenty online do pobrania,
prace projektowe, dokument online,
wykonanie prac, umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia, umowa o wykonanie prac projektowych, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
częściowe wykonawstwo,
umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
umowa o roboty budowlane częściowego wykonawstwa,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowa o roboty budowlane generalnego wykonawstwa,
dokument online, dokumenty do pobrania,
umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa,
dokument do pobrania,

Umowa z kierownikiem budowy

›› Pobierz teraz

Umowa z kierownikiem budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, umowa z kierownikiem budowy,
kierownik budowy, dokumenty online do pobrania,
budowa,
umowa kierownika budowy, dokumenty online do pobrania,
umowa kierownika,

Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku o wydanie Aprobaty Technicznej. Dokument należy złożyć w Instytucie Techniki budowlanej. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
aprobata techniczna,
Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej, dokumenty do pobrania, wniosek o aprobatę techniczną, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej,

Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych

›› Pobierz teraz

B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
B-09,
sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych, nakłady na budowę nowych budynków mieszkalnych,
dokumenty online do pobrania, sprawozdanie o nakładach,
sprawozdanie, dokument do pobrania,
dokument online,

Wzór ewidencji obiektów budowlanych

›› Pobierz teraz

Wzór ewidencji obiektów budowlanych - rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania. Ewidencja budowli, budynków, dróg, innych obiektów budowlanych i mostowych oraz rurociągów, przewodów, linii i sieci.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
wzór ewidencji obiektów budowlanych, ewidencja innych obiektów budowlanych, dokumenty online do pobrania,
ewidencja budowli, ewidencja, dokument do pobrania, ewidencja budynków,
dokument online,
ewidencja linii i siecie, ewidencja przewodów,
ewidencja mostowa,
ewidencja rurociągów,

Listra kontrolna BHP na budowie

›› Pobierz teraz

Lista kontrolna bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. Dokument zapisany w formacie doc. Listę kontrolną należy otworzyć w programie Word jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online zawiera 5 stron A4.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp lista,
lista kontrolna bhp, dokumenty online do pobrania,
lista kontrolan bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie,
lista bhp na budowę,
dokumenty do pobrania, plac budowy, kontrolna lista bhp na budowie, dokumenty online do pobrania,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego dokument zapisany w formacie doc. Umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera cztery strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie lokalu,
umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego,
lokal przeniesienie,
umowa o przeniesienie lokalu mieszkalnego,
przeniesienie lokalu mieszkalnego,
umowa o przeniesienie lokalu,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

›› Pobierz teraz

Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek o uzyskanie zgody zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o uzyskanie zgodnie na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,
odstąpienie od przepisów techniczno, ominięcie przepisów budowlanych, ominiecie przepisów,
przepisy budowlane,
jak ominąć przepisy budowlane,

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zgłoszenie zawiera jedną stronę A4 przygotowanych do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, zgłoszenie rozbiórki,
zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę,
zgłoszenie rozbiórki budynku bez pozwolenia,
rozbiórka budynku,
rozbiórka budynku bez pozwolenia,

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna)

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Opinia urbanistyczna zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna),
plan miasta, wniosek o wpis i wyrys zagospodarowania miejsca przestrzennego, opinia urbanistyczna, wniosek o wpis i wyrys miasta,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora)

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę z powodu zmiany inwestora jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie na pozwolenie budowy,
wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora), przeniesienie budowy, przeniesienie budowy z powodu zmiany inwestora, dokument do pobrania online, dokument do pobrania,
inwestor,
przeniesienie budowy,
przeniesienie budowy z powodu przeniesienia budowy,

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej, dokument do pobrania, dokument do pobrania, dokument do pobrania online,
wniosek o pozwolenie na przebudowę instalacji gazowej,
wniosek, wniosek o pozwolenie na budowę,

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
remontem,
Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas,
Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową,
przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg, dokument do pobrania,

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowan, rozbiórką, o sporządzeniu,
robotami,
obowiązku,
kierowania,
robotami budowlanymi,
budową, Oświadczenie, i ochrony, rozbiórką, planu, bezpieczeństwa,
oraz przyjęciu,
budowlanymi,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskigo nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozbiórką, związanymi, obowiązków,
Oświadczenie,
pełnienia,
robotami, inwestorskiego, nadzór, budowlanymi, Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi,
robotami budowlanymi, nad danymi, o przyjęciu,
nadzoru,
rozbierać rozbiórka,

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany

›› Pobierz teraz

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany o wykonaniu zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany,
sprawdzenie projektu budowlanego,
pobieranie dokumentu,
pobranie dokument, dokument do pobrania, projekt budowlany,
projektowanie,

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest zapisana w formacie doc. Wniosek o umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa partycypacji, lokalu,
o zawarcie,
wniosek o zawarcie umowy,
budowy, partycypacji, w kosztach, Wniosek, Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego,
umowy, mieszkalnego,

Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie dokonania rozliczenia wpłaconej przez osobę na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
z następcą,
dokumenty do pobrania,
o rozliczeniu, wnioski do pobrania,
Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego, Oświadczenie,
oświadczenie do pobrania, kwoty, partycypacji, partycypującego,

Karta działki

›› Pobierz teraz

Karta działki zawiera:
- Opis lokalizacji
- Właściciel / użytkownik wieczysty / dzierżawca
- Formę władania - własności, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne
- Dane dotyczące oferującego
- Transakcja
- Infrastrukturę techniczną
- Otoczenie działki / uproszczony schemat
- Warunki topograficzne i geotechniczne
- Inne uwagi

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
charakterystyka działki,
preferencje działki,
dokumenty do pobrania,
opis działki, wnioski do pobrania,
arkusz o działce, karta opisu działki, Karta działki,
dane o działce,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (robót budowlanych)

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera dwie strony A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kierownika, o przyjęciu, obowiązków,
budowy, wniosek o obowiązki,
Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, Oświadczenie, przyjecie obowiązków, oświadczenie kierownika, kierownik budowy, obowiązki,

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji:
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Państwowej Inspekcji Pracy
- Państwową Straż Pożarną
Oświadczenie jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
instytucji,
o zawiadomieniu,
wnioski do pobrania,
inwestora, Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji,
dokumenty do pobrania,
pisma do pobrania, Oświadczenie,

Zawiadomienie o zmianie na budowie

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zmianie:
- kierownika budowy
- inspektora nadzoru budowlanego
- projektant sprawującego nadzór autorski
Zawiadomienie o zmianie na budowie jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiadomienie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Zawiadomienie o zmianie na budowę, dokumenty do pobrania,
wniosek o zmianę na budowę,
wnioski do pobrania, dokumenty do pobrania,
wnioski do pobrania,

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego,
wniosek, odbiory gazu,
o dokonanie, odbiór gazu,
centralnego,
gazowego, instalacji, ogrzewania, odbioru,

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej skierowany jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wykonujących prace budowlane na umowę lub też zlecenie. Kiedy zakończy się okres gwarancyjny prac - należy odzyskać swoje pieniądze zabezpieczone w postaci kaucji gwarancyjnej.

Pismo zostało sporządzone w postaci dokumentu tekstowego, który można bez problemu otworzyć oraz edytować w znanych aplikacjach biurowych - MS Office, LibreOffice lub też OpenOffice.

Można dokument od razu wydrukować jak i wypełnić ręcznie.

Wniosek należy przekazać przedsiębiorstwu, na rzecz którego było realizowane zlecenie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pismo,
gwarancja,
word, odzyskanie kaucji gwarancyjnej,
zwrot kaucji gwarancyjnej,
zwrot kaucji, pdf, kaucja,
dokument,
wniosek,

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy - przeznaczony jest dla osób, które chcą wybudować np. budynek gospodarczy w granicy swojej nieruchomości z przyzwoleniem sąsiada. Lepiej mieć takie oświadczenie (sporządzone przez sąsiada) w swojej dokumentacji technicznej, tak aby nie było najmniejszego problemu z realizowaniem prac budowlanych.

Oświadczenie zapisane jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji pliku na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub LibreOffice.

Wypełnione oraz podpisane oświadczenie należy przedłożyć w Urzędzie Miasta - jeżeli realizowana budowa wymaga zgłoszenia lub pozwolenia, ew. przechowywać w dokumentacji technicznej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowa budynku gospodarczego w granicy,
działka, budowa,
granica działki, budowa w granicy, budowa domu w granicy, budynek na granicy,
budowla w granicy z sąsiadem,