Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Przy budowie

Wnioski, zaświadczenia, oświadczenia potrzebne gdy zaczynamy budowę nie tylko domu, Wzory pism związanych z wszelkiego rodzaju budową i rozbiórką.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości np. towarzystwu prowadzącemu działalność charytatywną.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakup, dokument do pobrania,
Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości,
posiadłośc,
prośba,
posiadłość,
posiadłosć,
wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomosci,
podanie, wykup mieszkania,
dokumenty do pobrania, prosba,
dokumenty online do pobrania, posiadlość,
kupno,

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z prośbą o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomosci r,
podanie, dokumenty do pobrania,
nieruchomość rolna, dokument online, dokumenty online do pobrania,
wytyczenie granicy,
dokumenty online do pobrania, prośba,
granica nieruchomości, Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości r,
dokument do pobrania,
prosba,

Wniosek o przekazanie

›› Pobierz teraz

Wniosek o przekazanie.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przekazywać,
przekazywanie,
prosba,
podanie,
przekazywac,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
Wniosek o przekazanie, dokumenty online do pobrania, prośba,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą:..."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, zagospodarowanie terenu, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, warunki zabudowy,
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodar,
warunkow zabudowy,
prośba, prosba,
dokumenty do pobrania, podanie, wniosek o ustalenie warunkow zabudowy i zagospodar, dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba, pozwolen, pozwolenie na budowe, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
podanie,
dokumenty online do pobrania,
wniosek o wydanie pozwolenia na budowe,
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, prośba,
dokumenty do pobrania, wydawanie pozwoleń,
pozwolenie na budowę, wydanie pozwolenia,
dokument online,

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
podanie,
sciek,
prośba, dokument online,
scieki, wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie scie, Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie..., odprowadzenie sciekow, dokumenty online do pobrania,
odprowadzenie ścieków,
dokument do pobrania, ścieki, ściek,

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, podanie,
wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiorke,
dokumenty online do pobrania, pozwolenie na rozbiorkę,
dokumenty online do pobrania,
prośba,
dokument do pobrania,
pozwolenie na rozbiórke, rozbiórka, pozwolenie na rozbiórkę, dokument online, wydawanie pozwolen, prosba,
rozbiorka,

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego."W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba,
obiekty budowlane,
uzytkowanie obiektu budowlanego, prośba,
wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiekt,
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiekt, wykup mieszkania, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, wydawanie pozwoleń,
dokumenty online do pobrania, wydawanie pozwolen, dokumenty online do pobrania, podanie, obiekt budowlany,

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.
Dokument Word do edycji.

Wniosek pełnomocnika o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
cudzoziemiec,
dokumenty online do pobrania,
kupno,
prośba, wydawanie pozwoleń,
nabycie, dokument do pobrania,
podanie,
dokumenty do pobrania, wykup mieszkania, wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudz, dokumenty online do pobrania, prosba, dokument online, wydawanie pozwolen,

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
produkcja rolna, grunt, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
prośba,
dokument online,
Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkc, wydawanie pozwolen,
wniosek o zezwolenie na wylacznie gruntu z produkc, wydawanie pozwoleń,
dokumenty online do pobrania,
prosba, podanie, wyłacznie gruntu z produkcji rolniczej,

Zgłoszenie robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie robót budowlanych.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam budowę.."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Zgłoszenie robot budowlanych, podanie,
dokumenty do pobrania,
prosba, prośba, Zgłoszenie robót budowlanych, dokumenty online do pobrania,
zgloszenie robot budowlanych, roboty budowlane, dokument do pobrania,
dokument online, robota budowlana, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument online, Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu

›› Pobierz teraz

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu, dokumenty do pobrania,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z us, dokumenty do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, plan miejscowy,

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana decyzji o warunkach zabudowy,
dokument do pobrania,
przeniesienie budowy,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego

›› Pobierz teraz

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, wpis, operat ewidencyjny, dokument online, dokumenty online do pobrania, Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego, wyrys,
dokumenty do pobrania, ewidencja,

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
obiekt, wniosek,
pozwolenie, budowa domu, dokument online, dokumenty online do pobrania, budowlany,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
dokument,

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, zakończenie budowy,
oświadczenie kierownika, zakończenie budowy, dokument oświadczający koniec budowy przez kierownika, oświadczenie,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, koniec budowy, budowa, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości

›› Pobierz teraz

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przekazanie do eksploatacji, końcowy, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, odbiór budowy, dokumenty do pobrania,
odbiór końcowy budowy, dokument do pobrania,
dokument online,
protokół, Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji,

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
zakończenie prac budowlanych, zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, dokumenty online do pobrania, zakończenie robót budowlanych,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument online, budowa,

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
zgłoszenie budowy/robót budowlanych, dokument do pobrania, buduj dom, dokument online,
zgłoszenie robót budowy, budowa, zgłoszenie robót budowlanych,
dokumenty do pobrania, zgłoszenie budowy,
roboty budowlane, dokumenty online do pobrania,

Umowa o roboty budowlane

›› Pobierz teraz

Wzór umowy budowlanej zawieranej z wykonawcami, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
buduj dom, pisma potrzebne do budowy,
aneks do umowy o roboty budowlane,
pismo potrzebne do budowy,
umowy o wykonanie robót budowlanych, umowa o roboty budowlane, budowa domu,
potrzebne pisma do rozpoczeńcia budowy,
umowa o roboty remontowo budowlane, umowy o roboty budowlane, wzor umowy o roboty budowlane,
dokument online,
jak zacząć budowę domu, umowa o dzieło a umowa o roboty budowlane, umowa o roboty budowlane wzór,

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zezwolenie,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
wyłączenie gruntu, dokument do pobrania, powierzchnia, Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, produkcji rolniczej,
pole,
grunt,
zezwolenie na wyłączenie gruntu, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
produkcja rolna,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego. Dokument zapisany w postaci Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego,
przeniesienie własności w domu jednorodzinnym,
dokumenty online do pobrania, dom jedno rodzinny, dokument online,
umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, zakończenie obiektu budowlanego, dokumenty do pobrania,
zakończenie budowy,
oddanie obiektu do użytku,
koniec budowy,
dokumenty online do pobrania,
zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku, koniec budowania obiektu,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia, jak wybudować ogrodzenie, wybudowanie ogrodzenia,
budowanie ogrodzenia, dokument online, budowa ogrodzeń, budowa ogrodzenia, dokument do pobrania,
jak wybudować ogrodzenie, ogrodzenie, zamiaru budowy ogrodzenia, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty online do pobrania, nieruchomość, wyrażenie zgody,
inwestor, dokumenty do pobrania,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku,
dokument do pobrania, budowa,
budynek,
dokumenty online do pobrania,
inwestować,

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
budowa, zmiana budowy, dokumenty online do pobrania,
wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę, roboty,
dokument do pobrania, zmiana,
dokumenty do pobrania, zmiana decyzji, dokument online, zmiana o budowe, zmianę o decyzji na budowę,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

›› Pobierz teraz

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online, uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, odstępstwo przepisów, dokument do pobrania,
odstępstwo przepisów techniczno-budowlanych,
wniosek uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
lokalizacja inwestycji,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, warunki zabudowy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego, lokalizacja budowy,
dokument do pobrania, wniosek o ustalenie warunków zabudowy,

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
inspektor budowy,
budowa,
oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy, dokument online, dokumenty online do pobrania, nadzór inwestorski, nadzór budowy,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online, przeniesienie budowy, przeniesienie pozwolenia na budowę,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
pozwolenie na budowę,
wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia, budowa,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
budowa ogrodzenia,
ogorodzenie,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana,
dokumenty do pobrania,
zmiana sposobu użytkowania,
wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania, obiekt budowlany,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia,
przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
pozwolenie na budowę, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozwolenie na rozbiórke,
wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
rozbierać, dokumenty do pobrania,
demontować, demontaż, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
rozbiórka, dokumenty online do pobrania, dokument online,

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
koniec budowy domu,
dokumenty online do pobrania, dokument online, zakończenie budowy, dokumenty do pobrania, koniec budowy domu, Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych,
dokument do pobrania,
koniec budowy, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych, dokumenty online do pobrania, zakończenie budowy, kierownik budowy,

Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokument do pobrania,
Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości,
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dysponowanie nieruchomością,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, oświadczenie, cele,
dokumenty do pobrania, cele budowlane, prawo do nieruchomości,

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
obowiązki inspektora,
inwestor, nieruchomość,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, dokument do pobrania,
obowiązek, nadzór inwestorskiego,
inwestycja,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, decyzja zabudowy,
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
warunki zabudowy,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
zagospodarowanie terenu, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby

›› Pobierz teraz

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego. Pismo należy złożyć Zarządcy Drogi z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego, droga,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, budowa drogi,
zajęcie pasa drogowego,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokument do pobrania,
oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy techn,
dokumenty online do pobrania,
przepisy i zasady, wiedza techniczna, dokumenty do pobrania,
projekt budowlany,
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie,

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową

›› Pobierz teraz

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa przedwstępna sprzedaży działki z rozpoczętą budową,
dokumenty do pobrania,
dokument online, budowa, dokument do pobrania,
umowa przedstępna, umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową,
umowa przedwstępna kupna działki z rozpoczęta budową,

Protokół przekazania terenu i placu budowy

›› Pobierz teraz

Protokół przekazania terenu i placu budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
protokół przekazania,
protokół, termin placu budowy,
protokół przekazania terenu i placu budowy,
przekazanie placu budowy,
przekazanie terenu, dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania,

Kosztorys budowlany

›› Pobierz teraz

Kosztorys budowlany. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku .

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
programy do kosztorysów budowlanych, projekty domów i koszty budowy, travian koszty budowy, dokumenty online do pobrania,
orientacyjne koszty budowy,
koszty budowy domków, kosztorys budowy domu,
koszty budowy budynku,
kosztorysy robót budowlanych, dokumenty do pobrania, koszty budowy małego domu, koszty budowy kortu, koszty prac budowlanych,
koszty budowy, koszty budowy hotelu,

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, inwesytcja,
nadzór inwestycyjny,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online,
pełnienie nadzoru inwestycyjnego,
dokumenty do pobrania,
umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego,
Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego,

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji

›› Pobierz teraz

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania,
umowa o remont,
konserwacja,
umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji, umowa o konserwacje,
remont,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia,
wykonanie prac, dokument online, umowa o wykonanie prac projektowych,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia, prace projektowe,
dokumenty do pobrania,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa,
umowa o roboty budowlane częściowego wykonawstwa,
dokumenty do pobrania, dokument online, dokument do pobrania, częściowe wykonawstwo, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, umowa o roboty budowlane generalnego wykonawstwa,
umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Umowa z kierownikiem budowy

›› Pobierz teraz

Umowa z kierownikiem budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, umowa kierownika budowy,
umowa z kierownikiem budowy, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa kierownika,
budowa,
dokument online,
kierownik budowy,

Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku o wydanie Aprobaty Technicznej. Dokument należy złożyć w Instytucie Techniki budowlanej. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aprobata techniczna, wniosek o aprobatę techniczną, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej, Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej,
dokument online,

Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych

›› Pobierz teraz

B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
B-09,
sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych,
sprawozdanie,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych, dokumenty online do pobrania, nakłady na budowę nowych budynków mieszkalnych,
sprawozdanie o nakładach,
dokumenty do pobrania,

Wzór ewidencji obiektów budowlanych

›› Pobierz teraz

Wzór ewidencji obiektów budowlanych - rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania. Ewidencja budowli, budynków, dróg, innych obiektów budowlanych i mostowych oraz rurociągów, przewodów, linii i sieci.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ewidencja przewodów, dokument online,
ewidencja budowli, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, ewidencja linii i siecie,
ewidencja budynków, wzór ewidencji obiektów budowlanych, ewidencja, ewidencja rurociągów,
ewidencja mostowa, ewidencja innych obiektów budowlanych, dokument do pobrania,

Listra kontrolna BHP na budowie

›› Pobierz teraz

Lista kontrolna bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. Dokument zapisany w formacie doc. Listę kontrolną należy otworzyć w programie Word jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online zawiera 5 stron A4.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
lista kontrolna bhp,
bhp lista, lista bhp na budowę, lista kontrolan bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie, kontrolna lista bhp na budowie, plac budowy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego dokument zapisany w formacie doc. Umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera cztery strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie lokalu mieszkalnego, lokal przeniesienie,
przeniesienie lokalu, umowa o przeniesienie lokalu, umowa o przeniesienie lokalu mieszkalnego, umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

›› Pobierz teraz

Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek o uzyskanie zgody zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ominięcie przepisów budowlanych,
przepisy budowlane,
ominiecie przepisów, Wniosek o uzyskanie zgodnie na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych, jak ominąć przepisy budowlane,
odstąpienie od przepisów techniczno,

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zgłoszenie zawiera jedną stronę A4 przygotowanych do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę, zgłoszenie rozbiórki budynku bez pozwolenia, zgłoszenie rozbiórki, rozbiórka budynku, rozbiórka budynku bez pozwolenia,

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna)

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Opinia urbanistyczna zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna),
wniosek o wpis i wyrys zagospodarowania miejsca przestrzennego,
wniosek o wpis i wyrys miasta,
plan miasta,
opinia urbanistyczna,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora)

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę z powodu zmiany inwestora jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie budowy, dokument do pobrania,
przeniesienie budowy z powodu zmiany inwestora,
wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora), przeniesienie budowy z powodu przeniesienia budowy, przeniesienie budowy,
inwestor, przeniesienie na pozwolenie budowy,
dokument do pobrania online,

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument do pobrania, wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej, wniosek o pozwolenie na budowę,
wniosek, dokument do pobrania online,
wniosek o pozwolenie na przebudowę instalacji gazowej,

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg, Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas,
remontem,
dokument do pobrania, Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową,

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
robotami, o sporządzeniu, budowlanymi, bezpieczeństwa, i ochrony, budową,
planu, rozbiórką,
Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowan,
rozbiórką, robotami budowlanymi, obowiązku,
Oświadczenie, zdrowia, oraz przyjęciu,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskigo nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi, budowlanymi, z budową,
robotami,
robotami budowlanymi, pełnienia,
robotami,
związanymi, nadzór,
rozbiórką, nad danymi,
nadzoru,
o przyjęciu,
rozbierać rozbiórka, rozbiórką,

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany

›› Pobierz teraz

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany o wykonaniu zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany,
projekt budowlany, pobieranie dokumentu, dokument do pobrania,
sprawdzenie projektu budowlanego,
projektowanie,
pobranie dokument,

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest zapisana w formacie doc. Wniosek o umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek,
umowy, partycypacji, mieszkalnego, o zawarcie, w kosztach, umowa partycypacji, budowy,
Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, wniosek o zawarcie umowy, lokalu,

Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie dokonania rozliczenia wpłaconej przez osobę na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kwoty,
Oświadczenie, oświadczenie do pobrania,
z następcą,
o rozliczeniu, dokumenty do pobrania, Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego, wnioski do pobrania, partycypacji,
partycypującego,

Karta działki

›› Pobierz teraz

Karta działki zawiera:
- Opis lokalizacji
- Właściciel / użytkownik wieczysty / dzierżawca
- Formę władania - własności, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne
- Dane dotyczące oferującego
- Transakcja
- Infrastrukturę techniczną
- Otoczenie działki / uproszczony schemat
- Warunki topograficzne i geotechniczne
- Inne uwagi

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
karta opisu działki, preferencje działki, dane o działce,
wnioski do pobrania,
Karta działki,
arkusz o działce, dokumenty do pobrania,
opis działki,
charakterystyka działki,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (robót budowlanych)

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera dwie strony A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kierownik budowy,
Oświadczenie,
budowy,
przyjecie obowiązków,
oświadczenie kierownika,
wniosek o obowiązki, Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy,
o przyjęciu,
kierownika, obowiązków, obowiązki,

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji:
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Państwowej Inspekcji Pracy
- Państwową Straż Pożarną
Oświadczenie jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie, wnioski do pobrania, dokumenty do pobrania,
Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji, pisma do pobrania,
inwestora,
instytucji, o zawiadomieniu,

Zawiadomienie o zmianie na budowie

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zmianie:
- kierownika budowy
- inspektora nadzoru budowlanego
- projektant sprawującego nadzór autorski
Zawiadomienie o zmianie na budowie jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiadomienie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioski do pobrania, wniosek o zmianę na budowę, wnioski do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty do pobrania, Zawiadomienie o zmianie na budowę,

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
gazowego, instalacji,
odbiory gazu, wniosek, ogrzewania,
Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego, centralnego,
odbioru, o dokonanie,
odbiór gazu,

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej skierowany jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wykonujących prace budowlane na umowę lub też zlecenie. Kiedy zakończy się okres gwarancyjny prac - należy odzyskać swoje pieniądze zabezpieczone w postaci kaucji gwarancyjnej.

Pismo zostało sporządzone w postaci dokumentu tekstowego, który można bez problemu otworzyć oraz edytować w znanych aplikacjach biurowych - MS Office, LibreOffice lub też OpenOffice.

Można dokument od razu wydrukować jak i wypełnić ręcznie.

Wniosek należy przekazać przedsiębiorstwu, na rzecz którego było realizowane zlecenie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pismo,
word, zwrot kaucji gwarancyjnej,
dokument, odzyskanie kaucji gwarancyjnej,
zwrot kaucji,
pdf,
wniosek,
kaucja,
gwarancja,

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy - przeznaczony jest dla osób, które chcą wybudować np. budynek gospodarczy w granicy swojej nieruchomości z przyzwoleniem sąsiada. Lepiej mieć takie oświadczenie (sporządzone przez sąsiada) w swojej dokumentacji technicznej, tak aby nie było najmniejszego problemu z realizowaniem prac budowlanych.

Oświadczenie zapisane jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji pliku na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub LibreOffice.

Wypełnione oraz podpisane oświadczenie należy przedłożyć w Urzędzie Miasta - jeżeli realizowana budowa wymaga zgłoszenia lub pozwolenia, ew. przechowywać w dokumentacji technicznej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
granica działki,
budowa,
budowa w granicy,
budowa budynku gospodarczego w granicy,
budynek na granicy, działka, budowla w granicy z sąsiadem,
budowa domu w granicy,