Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Przy budowie

Wnioski, zaświadczenia, oświadczenia potrzebne gdy zaczynamy budowę nie tylko domu, Wzory pism związanych z wszelkiego rodzaju budową i rozbiórką.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości np. towarzystwu prowadzącemu działalność charytatywną.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
posiadłość,
dokumenty do pobrania,
posiadlość, posiadłośc, wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomosci, posiadłosć,
prośba,
prosba,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, wykup mieszkania, kupno, Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości, zakup,
dokument do pobrania,

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z prośbą o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nieruchomość rolna, granica nieruchomości,
wytyczenie granicy, dokumenty do pobrania,
prosba, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
prośba, Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości r, podanie,
wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomosci r, dokument online,

Wniosek o przekazanie

›› Pobierz teraz

Wniosek o przekazanie.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
przekazywanie, prośba,
podanie,
przekazywac,
Wniosek o przekazanie, prosba,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
przekazywać,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą:..."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba,
dokument online,
warunkow zabudowy,
dokumenty online do pobrania, prośba, podanie,
dokument do pobrania, zagospodarowanie terenu, Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodar,
wniosek o ustalenie warunkow zabudowy i zagospodar, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
warunki zabudowy,

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, prosba, dokumenty online do pobrania,
wydanie pozwolenia,
dokument do pobrania, prośba,
podanie, pozwolenie na budowę, dokumenty online do pobrania, wydawanie pozwoleń,
dokumenty do pobrania,
wniosek o wydanie pozwolenia na budowe,
pozwolen,
pozwolenie na budowe,
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę,

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sciek,
prośba, dokumenty online do pobrania, podanie,
prosba, dokument online,
wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie scie,
scieki,
ściek,
odprowadzanie ściekó, dokumenty online do pobrania,
Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie..., odprowadzenie sciekow, odprowadzenie ścieków, ścieki,

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozbiórka,
Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, pozwolenie na rozbiórkę, wydawanie pozwolen,
dokument online,
pozwolenie na rozbiórke, prośba, dokument do pobrania, rozbiorka,
wydawanie pozwoleń,
dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiorke,
prosba,
pozwolenie na rozbiorkę, dokumenty do pobrania,

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego."W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, prosba, prośba,
dokumenty do pobrania, wydawanie pozwolen, dokument online,
podanie, obiekty budowlane, dokument do pobrania, wykup mieszkania,
uzytkowanie obiektu budowlanego,
dokumenty online do pobrania, obiekt budowlany, wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiekt,
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiekt,

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.
Dokument Word do edycji.

Wniosek pełnomocnika o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prosba, nabycie,
wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudz,
prośba,
dokument do pobrania, dokument online, kupno, dokumenty online do pobrania,
podanie,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wydawanie pozwoleń, cudzoziemiec, wydawanie pozwolen,
wykup mieszkania,

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydawanie pozwolen,
dokumenty online do pobrania,
wydawanie pozwoleń,
wyłacznie gruntu z produkcji rolniczej,
dokumenty online do pobrania, grunt,
podanie,
dokument online,
produkcja rolna,
wniosek o zezwolenie na wylacznie gruntu z produkc,
dokument do pobrania, prosba, prośba, Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkc,
dokumenty do pobrania,

Zgłoszenie robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie robót budowlanych.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam budowę.."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie, dokumenty online do pobrania,
robota budowlana, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument online, zgloszenie robot budowlanych, dokument do pobrania,
Zgłoszenie robot budowlanych, prosba, roboty budowlane, prośba,
Zgłoszenie robót budowlanych,

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę, dokument do pobrania,

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu

›› Pobierz teraz

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument online,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, plan miejscowy, dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z us,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, dokument do pobrania,

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie budowy, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania, Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy,
zmiana decyzji o warunkach zabudowy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego

›› Pobierz teraz

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
operat ewidencyjny, Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, wpis,
dokumenty do pobrania, ewidencja, wyrys,
dokument online,

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
wniosek, dokument do pobrania,
dokument, dokument online, dokumenty do pobrania,
pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
pozwolenie,
budowa domu,
obiekt,
dokumenty do pobrania, budowlany,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
koniec budowy,
budowa, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, zakończenie budowy, oświadczenie kierownika, Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy,
dokument oświadczający koniec budowy przez kierownika,
dokumenty online do pobrania,
zakończenie budowy,
oświadczenie,

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości

›› Pobierz teraz

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji,
protokół, dokumenty do pobrania, końcowy, dokumenty online do pobrania,
odbiór końcowy budowy, dokument online,
dokument do pobrania, odbiór budowy, przekazanie do eksploatacji,

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zakończenie robót budowlanych,
dokument do pobrania,
zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych,
budowa, dokumenty online do pobrania,
zakończenie prac budowlanych, dokument online,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, roboty budowlane,
zgłoszenie robót budowy,
buduj dom, zgłoszenie budowy/robót budowlanych, zgłoszenie robót budowlanych, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online,
budowa,
dokumenty online do pobrania, zgłoszenie budowy,

Umowa o roboty budowlane

›› Pobierz teraz

Wzór umowy budowlanej zawieranej z wykonawcami, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online,
umowa o dzieło roboty budowlane, umowy o wykonanie robót budowlanych,
odstąpienie od umowy o roboty budowlane,
umowa o roboty budowlane wzór, pisma potrzebne do budowy,
rozwiązanie umowy o roboty budowlane,
umowa przedwstępna o roboty budowlane, dokumenty online do pobrania, budowlany,
wzór umowy o roboty budowlane, jak zacząć budowę domu, wzor umowy o roboty budowlane,
buduj dom,

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wyłączenie gruntu,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, zezwolenie, zezwolenie na wyłączenie gruntu,
produkcji rolniczej, powierzchnia,
Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, grunt, pole,
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
produkcja rolna,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego. Dokument zapisany w postaci Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego,
dom jedno rodzinny, przeniesienie własności w domu jednorodzinnym, umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
koniec budowania obiektu, koniec budowy,
dokumenty online do pobrania,
oddanie obiektu do użytku, dokumenty online do pobrania, zakończenie obiektu budowlanego, zakończenie budowy, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku,

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
budowa ogrodzeń,
wybudowanie ogrodzenia,
dokumenty do pobrania,
budowanie ogrodzenia, budowa ogrodzenia,
jak wybudować ogrodzenie, zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia,
jak wybudować ogrodzenie, dokument do pobrania,
ogrodzenie, zamiaru budowy ogrodzenia, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budynek,
budowa,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokument do pobrania, inwestować, inwestor,
dokumenty do pobrania, wyrażenie zgody,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku,
nieruchomość,

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana,
zmiana o budowe, dokumenty online do pobrania,
zmiana budowy, dokumenty do pobrania, zmiana decyzji,
dokument online, budowa,
wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę, dokument do pobrania, roboty, zmianę o decyzji na budowę,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

›› Pobierz teraz

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, odstępstwo przepisów techniczno-budowlanych, dokumenty do pobrania, odstępstwo przepisów,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
warunki zabudowy, dokumenty online do pobrania,
lokalizacja inwestycji, wniosek o ustalenie warunków zabudowy, Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego, lokalizacja budowy, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nadzór budowy,
dokumenty do pobrania, inspektor budowy,
nadzór inwestorski,
oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
budowa, dokumenty online do pobrania,
dokument online,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, pozwolenie na budowę,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, przeniesienie pozwolenia na budowę,
dokument do pobrania, wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę,
przeniesienie budowy, dokument online,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia, ogorodzenie,
budowa, dokumenty do pobrania, budowa ogrodzenia,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia,
dokument online,

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, zmiana sposobu użytkowania, dokument online,
wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, dokument do pobrania, obiekt budowlany, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
zmiana,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych,
dokumenty do pobrania, pozwolenie na budowę,
dokument online,

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozbierać, dokument online, demontaż, rozbiórka, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
demontować,
pozwolenie na rozbiórke, wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
koniec budowy, zakończenie budowy,
zakończenie budowy, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych, koniec budowy domu, dokument online, Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych, koniec budowy domu, kierownik budowy,

Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do nieruchomości,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
cele,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, cele budowlane, dokument online, Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości,
dysponowanie nieruchomością,
oświadczenie, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, obowiązek, oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumenty online do pobrania,
inwestor,
inwestycja,
dokumenty online do pobrania, obowiązki inspektora,
dokument online,
nieruchomość, nadzór inwestorskiego,
dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
decyzja zabudowy, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
dokumenty do pobrania,
zagospodarowanie terenu, dokument online, warunki zabudowy,
dokument do pobrania,

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby

›› Pobierz teraz

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego. Pismo należy złożyć Zarządcy Drogi z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zajęcie pasa drogowego,
wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego, dokument do pobrania, droga, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online,
budowa drogi,
dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wiedza techniczna, dokumenty do pobrania, przepisy i zasady,
oświadczenie, dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy techn, dokumenty online do pobrania,
projekt budowlany,

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową

›› Pobierz teraz

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
umowa przedwstępna sprzedaży działki z rozpoczętą budową, budowa,
umowa przedstępna, dokument online,
umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową, dokument do pobrania, umowa przedwstępna kupna działki z rozpoczęta budową, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Protokół przekazania terenu i placu budowy

›› Pobierz teraz

Protokół przekazania terenu i placu budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
termin placu budowy,
przekazanie terenu,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
protokół przekazania,
dokumenty do pobrania,
przekazanie placu budowy, protokół przekazania terenu i placu budowy,
protokół,

Kosztorys budowlany

›› Pobierz teraz

Kosztorys budowlany. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku .

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór kosztorysu budowlanego,
kosztorys robut budowlanych,
koszty budowy sieci, koszty budowy,
kosztorys budowy domu,
koszty zakupu działki budowlanej,
koszty ogólne budowy, koszty budowy domu 2007, koszty budowy budynkow,
koszty robót budowlanych,
projekty domów i koszty budowy, ogame koszty budowy, koszty nadzoru budowlanego, kosztorysy budowy domów, koszty budowy garażu,

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego,
dokumenty do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
pełnienie nadzoru inwestycyjnego,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
inwesytcja,
nadzór inwestycyjny,
Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego,

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji

›› Pobierz teraz

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
umowa o konserwacje,
umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
umowa o remont, remont,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, konserwacja,

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia, dokumenty do pobrania, prace projektowe,
umowa o wykonanie prac projektowych, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wykonanie prac, dokument online, umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
częściowe wykonawstwo,
dokument online,
umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa,
dokumenty do pobrania,
umowa o roboty budowlane częściowego wykonawstwa,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
umowa o roboty budowlane generalnego wykonawstwa, dokument do pobrania, dokument online,

Umowa z kierownikiem budowy

›› Pobierz teraz

Umowa z kierownikiem budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kierownik budowy,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
umowa kierownika budowy, umowa kierownika,
dokumenty online do pobrania, budowa, dokument online,
dokumenty online do pobrania, umowa z kierownikiem budowy,

Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku o wydanie Aprobaty Technicznej. Dokument należy złożyć w Instytucie Techniki budowlanej. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o aprobatę techniczną, wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej,
dokumenty online do pobrania, dokument online, aprobata techniczna, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej, dokument do pobrania,

Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych

›› Pobierz teraz

B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprawozdanie o nakładach,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych,
sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych, dokumenty online do pobrania, nakłady na budowę nowych budynków mieszkalnych,
sprawozdanie, B-09,

Wzór ewidencji obiektów budowlanych

›› Pobierz teraz

Wzór ewidencji obiektów budowlanych - rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania. Ewidencja budowli, budynków, dróg, innych obiektów budowlanych i mostowych oraz rurociągów, przewodów, linii i sieci.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wzór ewidencji obiektów budowlanych, ewidencja, ewidencja przewodów,
ewidencja innych obiektów budowlanych, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
ewidencja budowli,
ewidencja rurociągów,
dokument online,
ewidencja budynków,
ewidencja linii i siecie,
ewidencja mostowa,

Listra kontrolna BHP na budowie

›› Pobierz teraz

Lista kontrolna bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. Dokument zapisany w formacie doc. Listę kontrolną należy otworzyć w programie Word jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online zawiera 5 stron A4.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kontrolna lista bhp na budowie, dokumenty online do pobrania,
lista kontrolan bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie, plac budowy, dokumenty do pobrania,
lista kontrolna bhp, bhp lista,
lista bhp na budowę,
dokumenty online do pobrania,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego dokument zapisany w formacie doc. Umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera cztery strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o przeniesienie lokalu, umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego, przeniesienie lokalu mieszkalnego,
lokal przeniesienie, umowa o przeniesienie lokalu mieszkalnego, przeniesienie lokalu,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

›› Pobierz teraz

Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek o uzyskanie zgody zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ominięcie przepisów budowlanych,
ominiecie przepisów, jak ominąć przepisy budowlane, odstąpienie od przepisów techniczno,
przepisy budowlane,
Wniosek o uzyskanie zgodnie na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zgłoszenie zawiera jedną stronę A4 przygotowanych do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę, rozbiórka budynku bez pozwolenia,
rozbiórka budynku,
zgłoszenie rozbiórki budynku bez pozwolenia, dokument do pobrania, zgłoszenie rozbiórki,

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna)

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Opinia urbanistyczna zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna),
wniosek o wpis i wyrys zagospodarowania miejsca przestrzennego, opinia urbanistyczna,
plan miasta,
wniosek o wpis i wyrys miasta,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora)

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę z powodu zmiany inwestora jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie budowy z powodu przeniesienia budowy,
dokument do pobrania online, dokument do pobrania,
wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora), przeniesienie budowy, przeniesienie budowy z powodu zmiany inwestora, inwestor, przeniesienie budowy, przeniesienie na pozwolenie budowy,

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej,
wniosek o pozwolenie na przebudowę instalacji gazowej,
dokument do pobrania, dokument do pobrania online,
dokument do pobrania,
wniosek,

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przebudową,
dokument do pobrania, Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas,
utrzymaniem i ochroną dróg,
Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową,
remontem,

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
robotami,
kierowania,
Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowan, oraz przyjęciu,
bezpieczeństwa,
rozbiórką,
planu,
o sporządzeniu,
zdrowia,
obowiązku,
Oświadczenie,
budowlanymi,
rozbiórką,
robotami budowlanymi, budową,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskigo nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozbiórką,
robotami budowlanymi, Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi,
Oświadczenie, z budową, budowlanymi, nad danymi,
rozbierać rozbiórka,
o przyjęciu, pełnienia, inwestorskiego,
obowiązków, nadzór, nadzoru,
robotami,

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany

›› Pobierz teraz

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany o wykonaniu zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
projekt budowlany, dokument do pobrania, pobieranie dokumentu, pobranie dokument, sprawdzenie projektu budowlanego, oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany,
projektowanie,

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest zapisana w formacie doc. Wniosek o umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
lokalu, Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, umowy,
wniosek o zawarcie umowy,
budowy,
o zawarcie,
Wniosek, mieszkalnego,
w kosztach, umowa partycypacji, partycypacji,

Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie dokonania rozliczenia wpłaconej przez osobę na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioski do pobrania,
partycypującego,
partycypacji, oświadczenie do pobrania, kwoty, o rozliczeniu,
Oświadczenie, Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego,
dokumenty do pobrania,
z następcą,

Karta działki

›› Pobierz teraz

Karta działki zawiera:
- Opis lokalizacji
- Właściciel / użytkownik wieczysty / dzierżawca
- Formę władania - własności, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne
- Dane dotyczące oferującego
- Transakcja
- Infrastrukturę techniczną
- Otoczenie działki / uproszczony schemat
- Warunki topograficzne i geotechniczne
- Inne uwagi

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
arkusz o działce,
charakterystyka działki, opis działki, dokumenty do pobrania,
preferencje działki, karta opisu działki, wnioski do pobrania, Karta działki,
dane o działce,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (robót budowlanych)

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera dwie strony A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie, oświadczenie kierownika,
o przyjęciu,
budowy, obowiązki, przyjecie obowiązków,
Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy,
kierownika,
obowiązków,
kierownik budowy, wniosek o obowiązki,

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji:
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Państwowej Inspekcji Pracy
- Państwową Straż Pożarną
Oświadczenie jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pisma do pobrania,
inwestora,
wnioski do pobrania, dokumenty do pobrania, Oświadczenie, instytucji,
Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji, o zawiadomieniu,

Zawiadomienie o zmianie na budowie

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zmianie:
- kierownika budowy
- inspektora nadzoru budowlanego
- projektant sprawującego nadzór autorski
Zawiadomienie o zmianie na budowie jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiadomienie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zmianę na budowę, wnioski do pobrania,
wnioski do pobrania,
dokumenty do pobrania,
Zawiadomienie o zmianie na budowę,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odbiór gazu, instalacji, Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego,
wniosek, odbioru,
o dokonanie, centralnego, gazowego, odbiory gazu, ogrzewania,

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej skierowany jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wykonujących prace budowlane na umowę lub też zlecenie. Kiedy zakończy się okres gwarancyjny prac - należy odzyskać swoje pieniądze zabezpieczone w postaci kaucji gwarancyjnej.

Pismo zostało sporządzone w postaci dokumentu tekstowego, który można bez problemu otworzyć oraz edytować w znanych aplikacjach biurowych - MS Office, LibreOffice lub też OpenOffice.

Można dokument od razu wydrukować jak i wypełnić ręcznie.

Wniosek należy przekazać przedsiębiorstwu, na rzecz którego było realizowane zlecenie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument, zwrot kaucji gwarancyjnej, pismo, word, kaucja,
wniosek, odzyskanie kaucji gwarancyjnej,
zwrot kaucji,
gwarancja, pdf,

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy - przeznaczony jest dla osób, które chcą wybudować np. budynek gospodarczy w granicy swojej nieruchomości z przyzwoleniem sąsiada. Lepiej mieć takie oświadczenie (sporządzone przez sąsiada) w swojej dokumentacji technicznej, tak aby nie było najmniejszego problemu z realizowaniem prac budowlanych.

Oświadczenie zapisane jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji pliku na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub LibreOffice.

Wypełnione oraz podpisane oświadczenie należy przedłożyć w Urzędzie Miasta - jeżeli realizowana budowa wymaga zgłoszenia lub pozwolenia, ew. przechowywać w dokumentacji technicznej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budynek na granicy,
budowa, działka,
budowa budynku gospodarczego w granicy, budowa w granicy, budowa domu w granicy,
granica działki,
budowla w granicy z sąsiadem,