Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Przy budowie

Wnioski, zaświadczenia, oświadczenia potrzebne gdy zaczynamy budowę nie tylko domu, Wzory pism związanych z wszelkiego rodzaju budową i rozbiórką.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości np. towarzystwu prowadzącemu działalność charytatywną.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
kupno, wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomosci,
podanie,
posiadłośc,
posiadłosć,
posiadlość, prosba,
Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości,
dokument online, posiadłość, wykup mieszkania, dokumenty do pobrania,
prośba,

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z prośbą o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
granica nieruchomości, prośba, wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomosci r,
dokumenty online do pobrania, Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości r, dokumenty online do pobrania, prosba,
dokumenty do pobrania,
dokument online, nieruchomość rolna,
podanie,
wytyczenie granicy,

Wniosek o przekazanie

›› Pobierz teraz

Wniosek o przekazanie.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
podanie, przekazywanie,
dokumenty do pobrania,
prośba,
dokumenty online do pobrania, prosba, Wniosek o przekazanie, przekazywac,
przekazywać,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą:..."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
warunki zabudowy, prośba,
podanie, dokument do pobrania,
wniosek o ustalenie warunkow zabudowy i zagospodar, zagospodarowanie terenu,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodar, dokumenty do pobrania, warunkow zabudowy, prosba,

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
wydawanie pozwoleń,
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, prosba, prośba,
dokument do pobrania, pozwolen,
podanie, dokumenty online do pobrania,
dokument online, wydanie pozwolenia,
wniosek o wydanie pozwolenia na budowe, pozwolenie na budowe,
pozwolenie na budowę,

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, prosba, dokumenty online do pobrania,
prośba, Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie...,
ściek, dokument online, dokumenty online do pobrania, sciek,
odprowadzenie ścieków,
odprowadzanie ściekó, dokumenty do pobrania,
ścieki, odprowadzenie sciekow,
podanie,

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozbiórka, podanie, wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiorke,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
prośba, pozwolenie na rozbiórkę,
dokumenty do pobrania,
prosba,
pozwolenie na rozbiorkę, pozwolenie na rozbiórke,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, wydawanie pozwolen,

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego."W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu"

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wydawanie pozwoleń,
dokument online, dokument do pobrania, wykup mieszkania,
obiekt budowlany,
dokumenty online do pobrania,
prośba,
podanie, uzytkowanie obiektu budowlanego,
obiekty budowlane,
prosba,
wydawanie pozwolen, wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiekt, Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiekt,

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.
Dokument Word do edycji.

Wniosek pełnomocnika o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydawanie pozwolen,
dokumenty online do pobrania, wykup mieszkania,
cudzoziemiec,
kupno, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online,
wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudz, wydawanie pozwoleń, prośba,
nabycie,
dokumenty do pobrania,
prosba,
podanie,

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej wraz z uzasadnieniem.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, wydawanie pozwoleń, prośba,
grunt,
produkcja rolna,
Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkc, dokumenty online do pobrania, wydawanie pozwolen,
wyłacznie gruntu z produkcji rolniczej, podanie,
dokument do pobrania, dokument online, prosba, dokumenty online do pobrania, wniosek o zezwolenie na wylacznie gruntu z produkc,

Zgłoszenie robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie robót budowlanych.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam budowę.."

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
roboty budowlane, dokumenty online do pobrania, zgloszenie robot budowlanych,
Zgłoszenie robot budowlanych, dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
prosba,
Zgłoszenie robót budowlanych, dokumenty online do pobrania,
robota budowlana,
prośba,
podanie,
dokument online,

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę,

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokument online,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu

›› Pobierz teraz

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z us,
dokumenty online do pobrania, plan miejscowy,

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, zmiana decyzji o warunkach zabudowy, przeniesienie budowy, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy,

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego

›› Pobierz teraz

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wpis,
wyrys,
dokument online, dokumenty do pobrania,
operat ewidencyjny, dokument do pobrania,
ewidencja,
dokumenty online do pobrania,
Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek,
dokumenty online do pobrania,
budowa domu, dokumenty do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania, Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, dokument, budowlany, dokument do pobrania,
pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, obiekt,
pozwolenie, dokumenty do pobrania,

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy,
budowa, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, oświadczenie,
koniec budowy, zakończenie budowy,
zakończenie budowy, oświadczenie kierownika, dokument online,
dokument do pobrania, dokument oświadczający koniec budowy przez kierownika,
dokumenty online do pobrania,

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości

›› Pobierz teraz

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
protokół, przekazanie do eksploatacji, końcowy,
odbiór budowy,
dokumenty do pobrania,
Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji,
odbiór końcowy budowy, dokumenty online do pobrania,

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokument do pobrania, zakończenie prac budowlanych, dokumenty online do pobrania,
zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zakończenie robót budowlanych, budowa,

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zgłoszenie budowy/robót budowlanych, buduj dom, dokument online, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, budowa, dokumenty online do pobrania, zgłoszenie budowy, zgłoszenie robót budowlanych, roboty budowlane,
dokumenty online do pobrania,
zgłoszenie robót budowy,

Umowa o roboty budowlane

›› Pobierz teraz

Wzór umowy budowlanej zawieranej z wykonawcami, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o roboty budowlane, pismo potrzebne do budowy,
umowa o wykonanie robót budowlanych,
wzory umów o roboty budowlane,
umowy o roboty budowlane,
dokument online,
umowy o wykonanie robót budowlanych,
budowlany, umowa o roboty budowlane wzór,
umowa o dzieło a umowa o roboty budowlane,
aneks do umowy o roboty budowlane,
dokumenty do pobrania, potrzebne pisma do rozpoczeńcia budowy, umowa o roboty budowlane,
umowa przedwstępna o roboty budowlane,

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty online do pobrania,
produkcja rolna, powierzchnia,
dokumenty do pobrania, grunt, wyłączenie gruntu, pole, dokument do pobrania,
zezwolenie na wyłączenie gruntu, produkcji rolniczej, zezwolenie, Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego. Dokument zapisany w postaci Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dom jedno rodzinny, przeniesienie własności w domu jednorodzinnym,
dokumenty do pobrania,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego, umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
koniec budowy, dokumenty online do pobrania,
koniec budowania obiektu,
dokument do pobrania, zakończenie obiektu budowlanego, zakończenie budowy,
zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku,
dokument online,
oddanie obiektu do użytku, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
jak wybudować ogrodzenie, budowa ogrodzeń,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
budowa ogrodzenia, wybudowanie ogrodzenia, zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia, zamiaru budowy ogrodzenia,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
ogrodzenie,
dokumenty online do pobrania,
jak wybudować ogrodzenie, budowanie ogrodzenia,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budynek, inwestować,
wyrażenie zgody,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku,
budowa,
nieruchomość,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
inwestor,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokument do pobrania, wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę, budowa, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zmiana, dokumenty do pobrania,
zmiana decyzji, zmiana o budowe, roboty,
zmiana budowy,
zmianę o decyzji na budowę,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

›› Pobierz teraz

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania, uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, odstępstwo przepisów techniczno-budowlanych, wniosek uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, odstępstwo przepisów,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego

›› Pobierz teraz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wniosek o ustalenie warunków zabudowy,
dokumenty online do pobrania,
warunki zabudowy,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
lokalizacja inwestycji, lokalizacja budowy, dokument online, Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nadzór inwestorski,
dokumenty online do pobrania, oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy,
dokument do pobrania,
inspektor budowy, dokument online,
budowa, nadzór budowy, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie pozwolenia na budowę,
pozwolenie na budowę, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, przeniesienie budowy,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online,
wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowa, wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia,
budowa ogrodzenia, przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
ogorodzenie, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online,

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

›› Pobierz teraz

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
dokumenty do pobrania, dokument online,
obiekt budowlany,
zmiana,
dokumenty online do pobrania, zmiana sposobu użytkowania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokument online, pozwolenie na budowę,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych, Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia,

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania, demontaż,
dokumenty online do pobrania, rozbierać, dokumenty online do pobrania, pozwolenie na rozbiórke, demontować,
rozbiórka, wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych,
zakończenie budowy, koniec budowy domu,
koniec budowy domu,
koniec budowy,
dokumenty do pobrania,
kierownik budowy, dokument do pobrania,
zakończenie budowy,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych,

Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości, dysponowanie nieruchomością, dokument do pobrania, oświadczenie, cele,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania, cele budowlane,
prawo do nieruchomości,
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obowiązek,
nadzór inwestorskiego,
oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego,
dokumenty online do pobrania,
inwestor,
dokument online,
obowiązki inspektora,
inwestycja, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, nieruchomość,

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
zagospodarowanie terenu, dokumenty do pobrania, dokument online,
warunki zabudowy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, decyzja zabudowy,

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby

›› Pobierz teraz

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego. Pismo należy złożyć Zarządcy Drogi z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zajęcie pasa drogowego, dokumenty online do pobrania, wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego, dokument do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, droga,
budowa drogi,

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie, dokumenty online do pobrania,
wiedza techniczna, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
przepisy i zasady, projekt budowlany, dokument do pobrania, oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy techn, dokument online,

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową

›› Pobierz teraz

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa przedwstępna kupna działki z rozpoczęta budową, umowa przedstępna, umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową, dokumenty do pobrania, budowa, dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
umowa przedwstępna sprzedaży działki z rozpoczętą budową,

Protokół przekazania terenu i placu budowy

›› Pobierz teraz

Protokół przekazania terenu i placu budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument online, przekazanie placu budowy,
protokół, przekazanie terenu,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, protokół przekazania terenu i placu budowy,
dokumenty do pobrania, protokół przekazania, termin placu budowy,

Kosztorys budowlany

›› Pobierz teraz

Kosztorys budowlany. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku .

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kosztorysy budowy, kosztorys budowy sieci,
koszty budowy elektrowni wiatrowej,
jak zrobić kosztorys budowy, kosztorys,
koszty budowy hali, wzór kosztorysu budowlanego,
przykładowy kosztorys budowy domu,
koszty ogólne budowy,
kosztorysy robót budowlanych, kosztorysy budowy domów, koszty zakupu działki budowlanej,
wzory kosztorysów budowlanych, jakie koszty budowy,
dokumenty online do pobrania,

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego

›› Pobierz teraz

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nadzór inwestycyjny, umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego, pełnienie nadzoru inwestycyjnego, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online,
dokumenty do pobrania, Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego, inwesytcja,

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji

›› Pobierz teraz

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
remont, dokument online, umowa o remont,
dokumenty do pobrania,
konserwacja,
umowa o konserwacje, dokumenty online do pobrania,
umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wykonanie prac,
umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia,
umowa o wykonanie prac projektowych, umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, prace projektowe,
dokument online, dokumenty do pobrania,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o roboty budowlane częściowego wykonawstwa,
częściowe wykonawstwo, dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa,
dokumenty do pobrania,

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa

›› Pobierz teraz

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
umowa o roboty budowlane generalnego wykonawstwa, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa,

Umowa z kierownikiem budowy

›› Pobierz teraz

Umowa z kierownikiem budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, kierownik budowy, dokumenty online do pobrania, budowa,
umowa kierownika,
umowa kierownika budowy, dokument online, umowa z kierownikiem budowy, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku o wydanie Aprobaty Technicznej. Dokument należy złożyć w Instytucie Techniki budowlanej. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o aprobatę techniczną,
dokument do pobrania, dokument online,
dokumenty do pobrania, Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej, aprobata techniczna,
dokumenty online do pobrania, wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej, dokumenty online do pobrania,

Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych

›› Pobierz teraz

B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprawozdanie, nakłady na budowę nowych budynków mieszkalnych,
dokument online, Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych,
sprawozdanie o nakładach, B-09, dokumenty do pobrania,

Wzór ewidencji obiektów budowlanych

›› Pobierz teraz

Wzór ewidencji obiektów budowlanych - rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania. Ewidencja budowli, budynków, dróg, innych obiektów budowlanych i mostowych oraz rurociągów, przewodów, linii i sieci.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ewidencja mostowa, ewidencja budynków, wzór ewidencji obiektów budowlanych,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, ewidencja innych obiektów budowlanych,
ewidencja budowli, dokumenty online do pobrania,
ewidencja przewodów, dokumenty do pobrania, ewidencja,
ewidencja linii i siecie,
dokument online, ewidencja rurociągów,

Listra kontrolna BHP na budowie

›› Pobierz teraz

Lista kontrolna bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. Dokument zapisany w formacie doc. Listę kontrolną należy otworzyć w programie Word jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online zawiera 5 stron A4.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, lista bhp na budowę, bhp lista,
lista kontrolna bhp,
plac budowy, lista kontrolan bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie, kontrolna lista bhp na budowie,

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego dokument zapisany w formacie doc. Umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera cztery strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o przeniesienie lokalu,
przeniesienie lokalu mieszkalnego,
lokal przeniesienie, umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego, umowa o przeniesienie lokalu mieszkalnego, przeniesienie lokalu,

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

›› Pobierz teraz

Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek o uzyskanie zgody zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odstąpienie od przepisów techniczno,
jak ominąć przepisy budowlane, przepisy budowlane, ominięcie przepisów budowlanych, Wniosek o uzyskanie zgodnie na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,
ominiecie przepisów,

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zgłoszenie zawiera jedną stronę A4 przygotowanych do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, rozbiórka budynku bez pozwolenia,
rozbiórka budynku,
zgłoszenie rozbiórki budynku bez pozwolenia, zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę,
zgłoszenie rozbiórki,

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna)

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Opinia urbanistyczna zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
opinia urbanistyczna,
wniosek o wpis i wyrys miasta, Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna),
plan miasta,
wniosek o wpis i wyrys zagospodarowania miejsca przestrzennego,

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora)

›› Pobierz teraz

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę z powodu zmiany inwestora jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przeniesienie budowy z powodu zmiany inwestora,
inwestor,
przeniesienie budowy,
przeniesienie budowy z powodu przeniesienia budowy,
przeniesienie na pozwolenie budowy, dokument do pobrania online,
dokument do pobrania,
przeniesienie budowy, wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora),

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej

›› Pobierz teraz

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
wniosek o pozwolenie na przebudowę instalacji gazowej,
wniosek, dokument do pobrania online, wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej,

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

›› Pobierz teraz

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
utrzymaniem i ochroną dróg, remontem,
dokument do pobrania, przebudową, Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas, Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową,

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowlanymi,
rozbiórką, oraz przyjęciu,
bezpieczeństwa, kierowania,
i ochrony,
obowiązku,
planu,
Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowan, budową,
robotami, Oświadczenie,
robotami budowlanymi, zdrowia,
o sporządzeniu,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskigo nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nad danymi, nadzór,
robotami, pełnienia,
robotami,
inwestorskiego,
związanymi,
nadzoru,
Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi, rozbiórką, obowiązków, budowlanymi,
Oświadczenie, o przyjęciu, rozbiórką,

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany

›› Pobierz teraz

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany o wykonaniu zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
projektowanie, sprawdzenie projektu budowlanego,
projekt budowlany,
dokument do pobrania,
oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany, pobranie dokument,
pobieranie dokumentu,

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest zapisana w formacie doc. Wniosek o umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowy,
partycypacji,
wniosek o zawarcie umowy,
mieszkalnego, Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego,
w kosztach, o zawarcie, Wniosek, budowy,
lokalu, umowa partycypacji,

Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie dokonania rozliczenia wpłaconej przez osobę na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kwoty,
Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego, wnioski do pobrania,
z następcą,
partycypacji,
dokumenty do pobrania,
oświadczenie do pobrania, partycypującego,
Oświadczenie,
o rozliczeniu,

Karta działki

›› Pobierz teraz

Karta działki zawiera:
- Opis lokalizacji
- Właściciel / użytkownik wieczysty / dzierżawca
- Formę władania - własności, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne
- Dane dotyczące oferującego
- Transakcja
- Infrastrukturę techniczną
- Otoczenie działki / uproszczony schemat
- Warunki topograficzne i geotechniczne
- Inne uwagi

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
arkusz o działce, karta opisu działki,
charakterystyka działki, preferencje działki, wnioski do pobrania,
Karta działki, opis działki,
dane o działce,
dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (robót budowlanych)

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera dwie strony A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowy, przyjecie obowiązków, obowiązki,
wniosek o obowiązki,
Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, Oświadczenie, kierownika, oświadczenie kierownika,
o przyjęciu,
obowiązków, kierownik budowy,

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji

›› Pobierz teraz

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji:
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Państwowej Inspekcji Pracy
- Państwową Straż Pożarną
Oświadczenie jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
instytucji,
pisma do pobrania,
Oświadczenie,
Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji,
wnioski do pobrania,
dokumenty do pobrania,
inwestora, o zawiadomieniu,

Zawiadomienie o zmianie na budowie

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o zmianie:
- kierownika budowy
- inspektora nadzoru budowlanego
- projektant sprawującego nadzór autorski
Zawiadomienie o zmianie na budowie jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiadomienie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zmianę na budowę,
dokumenty do pobrania,
wnioski do pobrania, wnioski do pobrania, dokumenty do pobrania, Zawiadomienie o zmianie na budowę,

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego, o dokonanie,
centralnego, odbiór gazu, gazowego,
odbiory gazu, instalacji, wniosek,
odbioru,
ogrzewania,

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej skierowany jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wykonujących prace budowlane na umowę lub też zlecenie. Kiedy zakończy się okres gwarancyjny prac - należy odzyskać swoje pieniądze zabezpieczone w postaci kaucji gwarancyjnej.

Pismo zostało sporządzone w postaci dokumentu tekstowego, który można bez problemu otworzyć oraz edytować w znanych aplikacjach biurowych - MS Office, LibreOffice lub też OpenOffice.

Można dokument od razu wydrukować jak i wypełnić ręcznie.

Wniosek należy przekazać przedsiębiorstwu, na rzecz którego było realizowane zlecenie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pismo, pdf,
wniosek,
odzyskanie kaucji gwarancyjnej,
dokument, gwarancja,
zwrot kaucji gwarancyjnej,
kaucja, word,
zwrot kaucji,

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy

›› Pobierz teraz

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy - przeznaczony jest dla osób, które chcą wybudować np. budynek gospodarczy w granicy swojej nieruchomości z przyzwoleniem sąsiada. Lepiej mieć takie oświadczenie (sporządzone przez sąsiada) w swojej dokumentacji technicznej, tak aby nie było najmniejszego problemu z realizowaniem prac budowlanych.

Oświadczenie zapisane jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji pliku na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub LibreOffice.

Wypełnione oraz podpisane oświadczenie należy przedłożyć w Urzędzie Miasta - jeżeli realizowana budowa wymaga zgłoszenia lub pozwolenia, ew. przechowywać w dokumentacji technicznej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Przy budowie

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budowa domu w granicy,
granica działki, działka,
budowa, budynek na granicy, budowla w granicy z sąsiadem,
budowa budynku gospodarczego w granicy,
budowa w granicy,