Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

IPN - wzór oświadczenia

Wzory oświadczeń lustracyjnych do Instytutu Pamięci Narodowej - IPNu

IPN Wzór oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

›› Pobierz teraz

Brak złożonego oświadczenia lustracyjnego lub przekłamania w jego treści może doprowadzić do poważnych konsekwencji pranych, nawet do utraty pełnionego obecnie stanowiska. Każdy kto urodził się przez 1972 z dniem 1 sierpnia musi złożyć oświadczenie lustracyjne. Obowiązek dotyczy osób będących w tamtym okresie na określonym stanowisku. Według prawa istnieje ponad 53 kategorie, które muszą złożyć oświadczenie.

Dokument jaki mamy Państwu do zaoferowania to wzór oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi. Dokument jest w postaci elektronicznej zapisany w postaci PDF. Druk jest gotowy do pobrania i natychmiastowego użytku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: IPN - wzór oświadczenia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokumenty do pobrania, urząd bezpieczenstwa, urząd bezpieczeństwa,
ipn,
Instytut pamięci narodowej,
IPN - Wzór oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi, wzor oświadczenia o pracy w ub,
urzad bezpieczeństwa,
dokumenty online do pobrania, formularz do pobrania,
Instytut pamieci narodowej,

IPN Wzór informacji o złożeniu oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

›› Pobierz teraz

Każdy kto złożył oświadczenie lustracyjne zawsze może być w posiadaniu informacji na ten temat. Dokument dotyczy informacji o złożonym oświadczeniu o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa.

Informacja o złożeniu oświadczenie na potrzeby ustawy lustracyjnej która weszła w życie w dniu 15 marca 2007 r. Ustawa z dnia 18 paździe ika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592, z późn. zm.)

Wzór informacji zapisany został w formacie PDF co ułatwia jego edycję i szybkie zastosowanie kilka minut od pobrania druku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: IPN - wzór oświadczenia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, Instytut pamieci narodowej, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, składanie oświadczenia,
i p n, IPN,
Wzór informacji o złożeniu oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub ws, Instytut pamięci narodowej, założenie oświadczenia,
komuna, bezpieka, dokument do pobrania,
urząd bezpieczeństwa,
informacja,

Test gramatyczno - leksykalny z języka angielskiego na poziomie pre - intermediate.

›› Pobierz teraz

Dokument zawiera test leksykalno - gramatyczny na poziomie pre-intermediate głównie polecany uczniom szkół gimnazjalnych, które będą podchodziły do obowiązkowego egzaminu z języka nowożytnego. W pliku znajdują się cztery obszerne ćwiczenia, których głównym zadaniem jest sprawdzenie dwóch ważnych umiejętności językowych jaki są: komunikacja językowa i rozumienie tekstu czytanego. Do testu został dołączony plik z odpowiedziami.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: IPN - wzór oświadczenia

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zagadnienia gramatyczne, test, exam,
grammar,
gimnazjum,
gap filling,
pre-intermediate, gramatyka języka angielskiego,
poziom intermediate,