Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Dokumenty do GUS - regon. Wnioski i załączniki wymagane w kontaktach z Głównym Urzędem Statystycznym.

Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem

›› Pobierz teraz

Każdy przedsiębiorca chcący prowadzić własną działalność gospodarczą musi zadbać o kilka aspektów prawnych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania spółki. Przede wszystkim przedsiębiorcy muszę postarać się o numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, w tym oto celu składa się wniosek RG-1, czyli wniosek o wpis.

Należy pamiętać, że ubiegając się o wpis w Urzędzie Statystycznym należy przedstawić potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ubiegając się o numer REGON należy osobiście lub przez pełnomocnika udać się do Urzędu i wypełnić wyżej wspomniany wniosek.

Dbając o Państwa czas, mamy do zaoferowania gotowy druk wniosku, który można natychmiast pobrać, wydrukować i wypełnić na miejscu - bez zbędnego szukania po urzędach. Po wypełnieniu wystarczy jedynie złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie.

Druk wniosku o wpis został zapisany w formacie PDF.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: GUS - Główny Urząd Statystyczny

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
formularz do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, rg-1,
dokumenty online do pobrania,
rg, rg1, dokument online,
Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech obj, rg 1,

Wniosek o skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

›› Pobierz teraz

Kiedy ubiegamy się o wpis do krajowego rejestru urzędów podmiotów gospodarki narodowej jesteśmy zobligowani uregulowania określonych kwestii prawnych z tym związanych. Natomiast, gdy z określonych przyczyn jesteśmy zmuszenia do zakończenia własnej działalności, również musimy pamiętać, ze w świetle prawa należy dokonać kilku działań. Dlaczego tak jest? Jeżeli rejestrujemy naszą działalność gospodarczą, Państwo wie, że taka spółka jak nasza istnieje - podobnie jest z jej wykreśleniem. Jeśli tego nie zrobimy to nadal będziemy widnieć na liście firm z danym numerem identyfikacyjnym.

Podjęcie działań w kierunku skreślenia podmiotu z krajowego rejestru urzędowego jest możliwe poprzez złożenie wniosku RG-2, który mogą Państwo pobrać natychmiast, wypełnić i złożyć w odpowiednim urzędzie. Zakup takiego wniosku zaoszczędzi mnóstwo czasu, który zawsze można wykorzystać produktywniej.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: GUS - Główny Urząd Statystyczny

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, formularz do pobrania,
rg2, dokument do pobrania,
rg 2,
rg-2, rg, dokument online, Wniosek o skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Załącznik do wniosku RG-1

›› Pobierz teraz

Dokument zawiera załącznik do wniosku RG-1, który dotyczy wpisu do rejestru urzędów podmiotów gospodarki narodowej. Wniosek ten jest potrzebny każdemu kto stara się o rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Należy pamiętać, że składając wniosek musimy mieć przy sobie komplet dokumentacji - na przykład zaświadczenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Załącznik do wniosku RG-1 : wykonywana działalność.

Dokument jest zapisany w formacie PDF, co ułatwia jego szybki zakup i wykorzystanie dla własnych potrzeb niemalże od razu od pobrania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: GUS - Główny Urząd Statystyczny

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rg, formularz załącznik,
wniosek rg, formularz do pobrania, rg2, formularz rg, dokumenty online do pobrania, rg 2,
dokument online,
dokumenty do pobrania,
wzór wniosku, Załącznik do wniosku RG-1,
formularz wniosku,
rg-2, druki wniosku,

T-04 Sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarobkowym

›› Pobierz teraz

Dokument jaki mamy Państwu do zaoferowania dotyczy sprawozdania (T-04) o stanie i pracy taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarobkowym. Wersja elektroniczna dokumentu sprawia iż dokument jest w pełni edytowalny.

Zawsze pamiętaj aby udokumentować wszelkie działania do jakich dochodzi w firmie, nawet te związane z transportem. Takie podejście jest bardzo racjonalne i pomaga zapobiec wielu niepotrzebnych nieścisłości.

Druk T-04 jest zapisany w formacie PDF.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: GUS - Główny Urząd Statystyczny

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
sprawozdanie, dokumenty online do pobrania, T-04 Sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarob, t-04,
dokumenty do pobrania, T-04, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,

Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy

›› Pobierz teraz

Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: GUS - Główny Urząd Statystyczny

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Z-06, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wynagrodzeniach i czasie pracy,
formularz do pobrania, z-06,
dokumenty online do pobrania, wynagrodzeniach i czasie pracy,
dokument online,
z-06 sprawozdanie o pracujących, dokumenty do pobrania,
Z-06 Sprawozdanie o pracujących,

Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy

›› Pobierz teraz

Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: GUS - Główny Urząd Statystyczny

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Z-10, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, formularz do pobrania,
Z-10 sprawozdanie o warunkach pracy,
dokument online,
z-10, dokumenty do pobrania,

Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych

›› Pobierz teraz

C-04 Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach, mostach. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: GUS - Główny Urząd Statystyczny

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
realizowanych na drogach, dokument do pobrania, ulicach, mostach, mostach,
formularz do pobrania,
C-04 sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach,
ulicach,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, C-04,
dokument online,

Sprawozdanie o cenach producentów budowlanych

›› Pobierz teraz

Sprawozdanie o cenach producentów budowlanych. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: GUS - Główny Urząd Statystyczny

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
sprawozdanie o cenach producentów budowlanych, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
ceny producentów,
dokumenty do pobrania, sprawozdanie firmy, usługi budowlanych, firmy budowlanych, sprawozdanie bilans,
dokumenty online do pobrania, formularz do pobrania,

Meldunek o budownictwie mieszkaniowym

›› Pobierz teraz

B-06 Meldunek o budownictwie mieszkaniowym. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: GUS - Główny Urząd Statystyczny

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
budownictwo mieszkaniowe,
B-06, dokument online,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
formularz do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
meldunek,
dokument do pobrania,
meldunek o budownictwie mieszkaniowym, Meldunek o budownictwie mieszkaniowym,

Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych (B-05)

›› Pobierz teraz

Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych zawiera objaśnienie jak należy wypełnić druk B-05. Dokument zapisany w formacie PDF. Sprawozdanie należy otwierać za pomocą programu Adobe Acrobat. Dokument zawiera sześć stron A4 przygotowany do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: GUS - Główny Urząd Statystyczny

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
b06,
GUS,
b 06, sprawozdanie do GUS, Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych (B-05),
Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych,
B-06,
Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych (B-05), gus b06,